The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2017р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. 2017 42
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. 2017 46
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2017 37
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 53
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. 2017 96
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. 2017 59
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. 2017 40
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 48
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2017 86
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. 2017 39
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 30
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. 2017 43
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. 2017 32
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 44
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 40
13222 Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 49
13221 Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Коломієць Т. В. 2017 44
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2017 75
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. 2017 50
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. 2017 33
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. 2017 38
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. 2017 41
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. 2017 68
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. 2017 37
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. 2017 78
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. 2017 33
13208 Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах вінницької та житомирської областей Кавун Е.М., Логвінова С.О. 2017 23
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. 2017 38
13064 Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення Фурман І.В. 2017 177
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. 2017 62
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2017 68
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 340
13033 Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки Калетнік Г.М., Гунько І.В. 2017 56
13032 Система фінансового регулювання аграрного сектору україни: оцінка сучасного стану та активізація функціонування Фурман І.В. 2017 176
13017 Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку Подолянчук О.А. 2017 1013
13016 Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. 2017 41
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. 2017 313
13014 Інноваційний підхід до навчання менеджерів галузі сільського господарства у вищих навчальних закладах Великої Британії Клочко О.В. 2017 42
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 3
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. 2017 63
12988 Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприєм Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. 2017 44
12986 Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки Плахтій Т. Ф. 2017 716
12985 Організація обліку субєктами малого підприємництва Подолянчук О.А. 2017 299
12981 Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2017 80
12980 Peculiaratiesof the formation of professional competence of future spetialists of agrarian economy E.A. Manzhos, N.M. Havrylluk 2017 44
12979 Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2017 69
12931 Математична підготовка фахівців в аграрних університетах на основі технології впроваження системи mathcad Левчук. О.В., Дячинська О.М. 2017 36
12930 Відновлення діяльності державних підприємств УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. 2017 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska