The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2017р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. 2017 345
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. 2017 303
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2017 258
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 323
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. 2017 449
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. 2017 397
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. 2017 201
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 413
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2017 384
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. 2017 390
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 223
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. 2017 422
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. 2017 286
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 268
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 185
13222 Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 199
13221 Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Коломієць Т. В. 2017 562
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2017 437
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. 2017 240
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. 2017 273
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. 2017 315
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. 2017 527
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. 2017 479
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. 2017 196
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. 2017 478
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. 2017 283
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. 2017 237
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. 2017 433
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2017 368
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 968
13014 Інноваційний підхід до навчання менеджерів галузі сільського господарства у вищих навчальних закладах Великої Британії Клочко О.В. 2017 263
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 8
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. 2017 252
12931 Математична підготовка фахівців в аграрних університетах на основі технології впроваження системи mathcad Левчук. О.В., Дячинська О.М. 2017 197


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska