The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2017р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. 2017 217
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. 2017 242
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. 2017 183
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 218
13287 Цукрові буряки:економічна ефективність вирощування. Алескерова Ю.В. 2017 340
13285 Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. 2017 325
13282 Витоки розвитку економічного аналізу Федоришина Л.І. 2017 131
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 277
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. 2017 303
13228 Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування Гарник А.А. 2017 224
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 149
13226 Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Дакалюк О. О. 2017 292
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. 2017 190
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. 2017 186
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 128
13222 Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 122
13221 Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору Коломієць Т. В. 2017 466
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2017 311
13219 Основні чинники, що спонукають до формування сучасних систем управління підприємством Фостолович В. А. 2017 158
13218 Інформаційно-аналітична база в інтегрованій системі управління підприємством Фостолович В. А. 2017 191
13217 Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством Фостолович В. А. 2017 197
13216 Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД Фостолович В.А. , Ковальчук І.А. , Гловюк А.С. 2017 382
13215 Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. 2017 326
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. 2017 123
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. 2017 297
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. 2017 183
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. 2017 144
13053 Комунікативна культура майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А., Гуцол Н.А. 2017 276
13052 Проблеми удосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2017 252
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 784
13014 Інноваційний підхід до навчання менеджерів галузі сільського господарства у вищих навчальних закладах Великої Британії Клочко О.В. 2017 186
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 7
12999 Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства Томчук О.Ф. 2017 174
12931 Математична підготовка фахівців в аграрних університетах на основі технології впроваження системи mathcad Левчук. О.В., Дячинська О.М. 2017 133


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska