The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Словники

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
11007 Ілюстрований словник-довідник з дисципліни “Земельний кадастр”, для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» Цицюра Я. Г. 2016 23
10914 Текстовий процесор MS Word 2010/2016: довідник Смілянець О.Г., Бурдейна Л.І., Дзісь В.Г., Хрипко Т.Є. 2016 463
10902 Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бережнюк Н. А., Царук Л.Л. 2016 3
10797 Словник ветеринарно-мікробіологічних термінів. Фаріонік Т.В., Блащук В.В. 2016 0
10786 Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія». Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. 2016 25
10668 Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad: довідник для студентів галузей - 0901 «Агрономія», 401“Природничі науки”, 901 “Сільське господарство і лісництво" Левчук О.В., Новицька Л.І., Дзісь В.Г. 2016 24
10513 Довідник сучасного ландшафтного дизайнера. Для студентів спеціальності 8. 09010303 «Садово - паркове господарство» за о світньо - кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове т а садово - паркове госп одарство» за освітн Прокопчук В. М., Циганський В. І., Монарх В.В., Матусяк М.В. 2016 179
10340 Латинсько-український словник з морфології тварин Паладійчук О.Р. 2016 110
10294 Термінологічний словник з дисципліни « Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності » для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальнос Бурєннікова Н.В. 2016 5
8943 Словник основних термінів із розведення та селекції сільськогосподарських тварин Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А. 2015 50
8572 Політологічний словник Левчук К.І., Богатчук С.С. 2015 55


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska