The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2015 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
11181 ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ Білоконь Вікторія Сергіївна 2016 11
9854 Біоенергетична оцінка вирощування помідора розсадним способом у відкритому грунті в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Литвинюк Г.В. 2015 17
9853 Господарсько-екологічне оцінювання високоенергетичних гібридів кукурудзи придатних для виробництва альтернативних видів палива в умовах ДП ДГ "Корделівське" с. Корделівка Калинівського району Захарчук Вадим Васильович 2015 12
9852 Управління ефективністю проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Аграна Фрут Україна" Козак К.В. 2015 16
9851 Удосконалення реалізації експортної політики підприємства ТОВ "Аграна Фрут Україна" Семеніхіна А.О. 2015 16
9850 Вплив пребіотичного препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку свиней Мельник М.О. 2015 7
9849 Ефективність використання кукурудзяного борошна у годівлі бджіл Разанов О. С. 2015 6
9840 Вплив мікродобрив на формування продуктивності сої та її якісних показників в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко Мирослава Олексіївна 2015 13
9838 Формування бібліотеки моделей щодо використання альтернативних джерел енергії Чубко Роман Володимироч 2015 5
9837 Магістерська робота Мельничук А.Б. Рузакова Ольга Володимирівна 2015 21
9836 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області департаменту агропромислового розвитку вінницької ода Мазур А.Г., Олійник В.П. 2015 10
9835 Управління трудовими ресурсами підприємств апк тов «зернопродукт липівка» Мазур А.Г., Загородня Ю.В. 2015 7
9834 Моделювання управління діяльністю регіонального університетського центру Загородній А.Е. 2015 5
9814 Глсподарсько - екологічне оцінювання гібридів соняшнику на збільшення виходу олії для переробки на біодизель в умовах дослідного поля ВНАУ Мєшкова О.О. 2015 19
9813 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи придатних для отримання альтернативних джерел енергії Кухар Юлія Олександрівна 2015 7
9812 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Пороховник І.І. 2015 10
9769 Управління інформаційним забезпеченням в зовнішньоекономічних проектах Павленко Сергій Сергійович 2015 6
9167 Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище птахофабрик Вінниччини Матейчук В.Є. 2015 8
9166 Екологічний моніторинг забруднення токсичними речовинами зернових та зернобобових культур у Вінницькій області з метою підвищення їх споживчих характеристик Снісаренко К.М 2015 9
9165 «Вивчення можливостей використання нових технологій підготовки питної води у м. Вінниця» 01.06. – ВР 207 м від 08.12.2014 р. 015 Шкарбуль І.С. 2015 9
9164 Оцінка впливу господарської діяльності КХП «Мирів» на навколишнє середовище в Немирівському районі Вінницької області Вечірко Максим Вікторович 2015 9
9140 Моніторинг забруднення риби важкими металами та вплив кулінарної обробки на їх концентрацію в продуктах переробки Коберник Ольга Василівна 2015 8
9139 Дослідження стану питної води КП "Надія" смт. Вороновиця та розробка заходів щодо її поліпшення Зайцева Тетяна Миколаївна 2015 14
9138 Вплив кулінарної обробки грибів на питому активність бета-випромінюючих радіонуклідів Дроненко Аліна Анатоліївна 2015 8
9137 Розвиток функції мотивації праці на підприємствах апк Тіщенко М.О. 2015 7
9114 Управління персоналом підприємства Черніцька С.С. 2015 13
9074 Управління ефективністю використання активів підприємств АПК Притуляк Микола Володимирович 2015 8
9045 Управління персоналом підпрємств АПК в умовах конкурентного середовища Новогребелець Олена Анатоліївна 2015 11
9038 Управління конкурентоспроможністю в малих формах господарювання АПК Гесаль Тетяна Сергіївна 2015 9
9037 Оцінка екологічного та енергетичного потенціалу лісів ДП «Немирівський райагроліс» Ємець Л.В. 2015 7
9036 «Екологічна оцінка ефективність сортування твердих побутових відходів на прикладі роботи КУП « ЕкоВін » м. Вінниці » Гусак С.В. 2015 11
9035 Управління професійно-кваліфікаційним ростом працівників служби зайнятості Семененко В.В., Міняйло О.В. 2015 8
9030 Формування іміджу підприємства Федорова Т. О. 2015 8
9029 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (на матеріалах ПСП «Перемога»). Гончарук Р.М. 2015 9
9028 Формування соціально-психологічних умов діяльності колективу Липівський О.І. 2015 11
9027 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту Гичак О.О. 2015 12
9010 Формування трудової та виконавської дисципліни на підприємстві (на матеріалах ПСП «Вікторія») Стефанчишина В.В. 2015 11
9007 Удосконалення управління фінансовою привабливістю підприємства АПК Антонова Росіна Олексіївна 2015 9
9006 Особливості управління державних підприємствах в системі АПК (на матеріалах ДП ДГ «Нива») Семчук В.М., Мазур А.Г. 2015 9
9004 Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку енергетичних культур України Ромашкан Ю.В., Мазур А.Г. 2015 7
8998 Формування стратегій розвитку організацій Бідула П.М., Мазур А.Г. 2015 8
8985 Мотивація праці в аграрних підприємствах та основні напрями її поліпшення (на матеріалах ПАТ «Сад Поділля») Сінгур В.Л. 2015 9
8885 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів на дослідному полі ВНАУ Антонюк А.О. 2015 7
8884 Розробка заходів щодо покращення екологічного стану поверхневих вод Оратівського району Вінницької області Ладан А.О. 2015 10
8808 Дипломна робота на тему: Ефективність застосування біоіндикації у визначенні стану атмосферного повітря Баранець Н. І. 2015 19
8747 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах СВК «Надія») Стецюк О.В. 2015 11
8686 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів у Тиврівському районі Мазур А.В. 2015 12
8684 Екологічна оцінка використання традиційних та альтернативних видів палива для котелень IШаповал О.О. 2015 9
8604 Дипломна робота ОКР "Магістр" "Оцінка стану та розробка природоохоронних заходів для оптимізації екологічного стану вод річки Дохна Костенюк О.В. 2015 28
8519 Формування стратегії використання людського потенціалу в підприємстві Тиха Т.В. 2015 13


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska