The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
18827 Методи і моделі управління ризиками інвестування у розвиток персоналу підприємств Гончарук К.І. Дрп 2018 9
7842 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Новаленко Н. О., Мв 2014 16
7799 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М Мв 2014 12
7613 програма навчальної дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю" для студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Власенко В.В., Фіалковська Л. В. Нп 2014 18
7612 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» Власенко В.В., Фіалковська Л. В. Мв 2014 1
7611 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та пе : Власенко В.В., Фіалковська Л.В Мв 2014 0
7511 Товарознавство продовольчих товарів. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка с/г продукції" напрям підготовки 6.050701 "Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014 3
7504 . Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки з самостійної підготовки для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові Бігун П. П., Бігун Ю. П. Мв 2014 3
7500 Технологія переробки птиці. методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» студентів напряму 7.09010201 факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014 0
7499 Мікробіологія мясної галузі. Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березовський І.В. Мв 2014 2
7497 Контроль якості, оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Березовський І.В. Мв 2014 1
7496 «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфі Березовський І.В. Мв 2014 4
7495 . «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного Березовський І.В. Мв 2014 1
7494 Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни «Технологія переробки риби» у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014 1
7493 «Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопродуктів» Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженері Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014 14
7490 .«Мікробіологія м’ясної галузі» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» «Бакалавр» Березовський І.В. Нп 2014 1
7489 «Контроль якості оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інже Березовський І.В. Нп 2014 1
7488 . «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки проду Березовський І.В. Нп 2014 3
7487 Технологія переробки птиці. Навчальна програма для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» студентів напряму 7.09010201 факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів акредитації Міністерств Бігун П.П., Бігун Ю.П. Нп 2014 0
7367 Технологія продуктів забою тварин Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014 13
7366 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014 33
7365 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2014 2
7364 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи роботи з дисципліни «Технологія м'ясної галузі» Для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014 2
7280 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013 83
7192 Програма переддипломної практики на підприємствах харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки для проходження практики , написанню та оформлення звіту для студентів напряму підготовки 6.051701 – "Харчові технології та інженерія» Бігун П.П., Бігун Ю. П. Мв 2013 1
7191 Програма написання випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту). Методичні вказівки до підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія» Бігун П. П., Бігун Ю. П. Нп 2013 0
7190 Технологія переробки молока з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Магістр». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 0
7188 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 0
7187 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 0
7186 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентам денної форми навчання за спеціальністю 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 2
7185 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 6
7184 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 3
7153 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013 3
7152 Проектування м'ясоконсервного і шкуроконсервувального виробництва та холодильника м’ясокомбінату. Навчальний посібник до технологічних розрахунків при виконанні курсового проекту і випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 051701 - Бігун П.П. Нп 2013 1
7151 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів 111 та 1У рівнів акредитації з спеціальності 7.09010201 факультету Технології виробницт Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013 0
7149 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 8
7148 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 2
7147 Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 0
7146 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013 2
7145 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013 0
7144 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013 3
7143 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання напряму підготовки 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013 0
7142 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013 0
7112 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопрокдуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 6
7111 Изучение применения высокого давления как экологически безопасного способа обработки пищевых продуктов П. В. Шелихов, А. Д. Гладкая, И. А. Сасина С 2010 415
7110 Проблема якості та безпеки продуктів харчування в Україні І. М. Турчин, Н. Б. Сливка С 2010 418
7107 Вміст мінеральних елементів у печінці щурів за свинцевого отруєння Н. М. Мельникова, Т. А. Ткаченко, І. А. Лазаренко С 2010 345
7106 Кислотно-лужний стан крові щурів за дії цезію хлориду та калійвмісних препаратів Н. М. Мельникова, Л. В. Кліх, О. Єрмішов С 2010 379
7104 Роль йодмістких препаратів в профілактиці гельмінтозів коней Г. О. Лук"янова С 2010 387
7103 Результаты идентификации в реакции агглютинации и в ПЦР изолятов из крови и лимфатических узлов реагировавших на туберкулин коров полученных на средах ВКГ и влакон* А. П. Лысенко, И. Н. Архипов, А. П. Лемиш [та ін.] С 2010 404
7102 Мясная продуктивность и синтез белка, жира в тканях тела бычков в зависимости от кормового фактора В. О. Лемешевский, В. П. Цай С 2010 277
7101 Підвищення якості і безпеки виробництва свинини в умовах хронічного низькодозового опромінення С. О. Костенко, П. П. Джус, О. В. Сидоренко С 2010 371
7100 Вміст хлорорганічних пестицидів в молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища М. Я. Іванків, С. О. Вовк С 2010 537
7099 Використання нових фітосиропів в технології кисломолочних напоїв з маслянки Ю. Р. Гачак, В. О. Наговська С 2010 532
7098 Рання діагностика туберкульозу з використанням середовища влакон В. В. Власенко, І. Г. Власенко, О. П. Лисенко, И. Н. Архипов С 2010 399
7097 Ветеринарно-санітарна оцінка пельменів за показниками якості та безпеки Н. М. Богатко, О. Ю. Голуб С 2010 893
7065 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013 6
6963 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв 2013 14
6962 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2013 9
6961 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2013 1
6960 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. Мв 2013 0
6959 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013 3
6958 Мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В.. Мв 2013 0
6957 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук. В.В. Мв 2013 2
6956 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013 21
6955 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» . Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 1
6954 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 5
6953 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 20
6952 Технохімічний контроль. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Блащук В.В. Нп 2013 7
6951 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Магістр». Новгородська Н.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 2
6950 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 1
6949 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 3
6948 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 1
6947 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст».- Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 4
6946 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 0
6939 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 2
6938 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 3
6937 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 6
6936 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013 8
6935 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 0
6934 Технологія молочної галузі. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В. Новаленко Н. О. Нп 2013 6
6879 Експериментальне визначення оптимального режиму стерилізації консервованих паштетів із м’яса індиків Т. М. Приліпко, В. М. Куций С 2013 361
6878 Показники безпеки кисломолочних напоїв Т. М. Приліпко, В. О. Кадиш, О. М. Булатович, В. Б. Косташ С 2013 1257
6877 Вплив електромагнітного випромінювання на інтенсивність росту і якість м"ясної продукції у курей А. С. Памірський С 2013 310
6876 Меланоидино-гуминовый корректоры метаболизма – добавки серии "Эколин" М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец С 2013 373
6875 Актуальні проблеми вітчизняного сироваріння О. Р. Михайлицька, Н. Б. Сливка, І. М. Турчин С 2013 827
6874 Розробка біотехнології питного пастеризованого молока з покращеними функціональними властивостями М. І. Машкін, В. Ф. Могутова, Т. О. Литвин С 2013 558
6873 Використання кабачків для виробництва овочево-фруктових соків Л. Ю. Матенчук, А. Ю. Токар С 2013 372
6872 Визначення доцільності використання лимонного сиропу в виготовленні кисломолочного сиру Є. В. Маландій, В. Ю. Курська С 2013 301
6871 Вивчення якісних показників сухого молока виробленого з приміненням флюїдного дна сушильної установки І. Г. Власенко С 2013 483
6870 Дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу в контексті біобезпеки молока В. В. Власенко, О. П. Лисенко, І. Г. Власенко, А. Н. Притиченко С 2013 447
6863 Забійні показники якості бугайців волинської м"ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності М. З. Паска, І. О. Мартинюк С 2013 424
6846 Дослідження показників якості та безпеки напою з сироватки та соку обліпихи І. М. Уханова, Є. В. Маландій С 2013 1178
6845 Використання м"яса механічної дообвалки у виробництві ковбас В. І. Тищенко, Н. В. Божко С 2013 393
6844 Ветеринарно-санітарні дослідження обніжжя бджолиного щодо вмісту хлор та фосфорорганічних пестицидів Г. А. Скрипка С 2013 840
6843 Особливості органолептичних та фізико-хімічних показників сиру зернистого різних торгових марок Т. В. Шевчук, Г. В. Сметанюк, М. П. Красносельська С 2013 1025
6841 Шляхи удосконалення технології переробки та підвищення якості тушок курчат-бройлерів С. О. Назаренко С 2013 485
6840 Ветеринарно-санітарний контроль та аналіз показників безпечності й якості яловичини залежно від технології первинної переробки великої рогатої худоби Н. В. Букалова, Н. М. Богатко, Т. М. Приліпко, В. Б. Косташ С 2013 500
6839 Обгрунтування технології виробництва йогурту з соком барбарису та дослідження його властивостей В. М. Бондарчук, Є. В. Маландій, Я. О. Мельник С 2013 2083
6837 Дослідження фракційного складу білків овечої та коров"ячої сироватки та альбумінового сиру урда, виготовленого з їх суміші О. А. Білик С 2013 426
6836 Вплив режимів пастеризації на кількість мікроорганізмів родини ENTEROBACTERIACEAE в технології пастеризованого питного молока О. М. Бергілевич, В. В. Касянчук С 2013 521
6816 Залежність якості молока від генотипу та фенотипу корів за безприв’язного утримання О. Є. Адмін С 2013 373
6804 Формування якісних показників виробів із замороженого тіста з начинками Л. В. Соляр, І. Ю. Чоботар С 2013 443
6803 Теоретичне обгрунтування та розробка рецептури січених напівфабрикатів з використанням індичого м"яса А. А. Шемет, О. М. Бергілевич С 2013 407
6802 Дослідження мікробіологічних показників кисловершкового масла із включенням заквашувальних культур прямого внесення О. Й. Цісарик, Л. Я. Мусій С 2013 409
6801 Декаетоній у ветеринарній медицині В. П. Литвин, І. І. Поліщук С 2013 452
6798 Смако-ароматичні речовини бринзи виготовленої з молока різних видів тварин Б. І. Галух, У. Р. Драчук, Г. В. Дроник, Т. В. Фаріонік С 2013 595
6797 Нові системи управління якістю та безпекою молока-сировини В. В. Власенко, Н. В. Новгородська, Л. М. Крижак [та ін.] С 2013 475
6791 Аналіз сировинної зони для існування сучасного «Житомирського маслозаводу» В. В. Панько, О. Б. Ковальчук, Л. О. Рудківська С 2013 659
6790 Вплив чинників на вміст білка в молоці Н. О. Новаленко, К. Разікова, І. Шкатула С 2013 396
6789 Сучасні поняття про якість молока Н. О. Новаленко, О. Поліщук, О. Вишневська С 2013 1260
6786 Порівняльна оцінка ефективності засобів дезінфекції інкубаційних яєць качок Л. Л. Царук, Н. А. Бережнюк С 2013 684
6704 Вплив заквашувальних культур на якість і вихід сиру «російського» у ВАТ «Літинський молочний завод» В. В. Власенко, Т. В. Семко, Т. М. Ткачук С 2010 411
6693 Вплив інтенсифікації теплової обробки молока на фізико-хімічні і технологічні властивості В. В. Власенко, Т. В. Семко, С. А. Король С 2010 332
6692 Вдосконалення технології комбінованих м"ясних продуктів з використанням рослинних білків В. В. Власенко, В. А. Главатчук С 2010 415
6691 Видалення бактерій з молока за допомогою бактофугування В. В. Власенко, Т. В. Семко С 2010 237
6690 Використання соєвої пасти для м"ясо-рослинних напівфабрикатів В. В. Власенко, Т. В. Вовчок С 2010 472
6009 Технологія бродильних виробництв Програма навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Нп 2013 18
6007 Мікробіологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям пдготовки 6. 140101 «Готельно-ресторанна справа». Власенко В. В., Березовський І. В., Новгородська Н. В. Нп 2013 1
6006 «Технологія жирів та жирозамінників» Програма нормативної навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальність 7.091.707 «Технологія зберігання, консервування та переробка Власенко В.В., Крижак Л.М. Нп 2013 20
6004 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013 0
5911 Методичні рекомендації для лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів" освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка с/г продукції" на Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013 3
5910 Технологія переробки птиці. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студентів спеціальності 7.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Бігун П.П. Мв 2013 0
5884 Технічна мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013 36
5725 Сучасні технології переробки продукції тваринництва: методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання із спеціальності 8. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», ОКР «Магістр» Новгородська Н. В. Мв 2013 1
5712 Технохімічний контроль. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності 7. 091.707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» Новгородська Н. В., Блащук В. В. Мв 2013 0
5711 Технологія переробки молока з основами ветсанекспертизи. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентам денної форми навчання за спеціальністю 8.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 1
5694 Технологія переробки молока з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Магістр. Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 0
5659 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 4
5636 Технологія переробки молока з основами ветсанекпертизи.Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання із спеціальності 8.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 1
5635 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 8.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013 1
5631 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013 5
5581 Аналіз розвитку ринку виробництва молока та його перспективи О. І. Скоромна, О. І. Вознюк, А. М. Вознюк, А. С. Куцак С 2012 473
5580 Вплив передфасувальної обробки продукції на її якість і зберігання у скляній тарі О. М. Семенов, О. В. Ткач, К. С. Смольчук С 2012 374
5579 Перспективы производства полуфабрикатов из мяса перепелов А. А. Кретов С 2012 445
5578 Научное обоснование необходимости использования пробиотиков при выращивании перепелов  Дурхам Исмаил Аль Альнаби С 2012 241
5577 Використання біфідобактерій та ентерококів у створенні нових кисломолочних напоїв В. В. Власенко, Л. М. Крижак, В. М. Шаваран, О. Б. Штенська С 2012 542
5440 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Програма навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Нп 2012 1
5439 Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості. Програма навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Нп 2012 2
5365 «Іхтіопатологія» програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" ОКР «Бакалавр» Березовський І. В. Мушит С.О. Нп 2012 8
5332 Мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки 6.090120 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2012 6
5331 Сучасні технології переробки продукції тваринництваМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 8. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», ОКР «Магістр» Новгородська Н. В. Мв 2012 0
5328 Технохімічний контроль. Новгородська Н. В., Блащук В. В. Мв 2012 2
5250 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв 2009 2
5249 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв 2009 0
5248 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв 2008 0
5247 Технологія переробки продукції тваринництва.Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв 2008 0
5243 Технологія виробництва молока і молочних продуктів.Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О., Новодворська Н.В. Нп 2012 3
5242 Молоко і молочні продукти. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації. Власенко В.В., Новаленко Н.О. Нп 2012 1
5241 Мікробіологія молочних та м’ясних продуктів.Програма вибіркової навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Власенко В. В., Блащук В.В. Нп 2012 2
5239 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Власенко В. В., Блащук В.В. Нп 2012 5
5084 Хвороби риб Власенко В.В., Темніханов Ю. Д. Нп 2012 2
5058 Технологія переробки молока Власенко В.В., Новаленко Н.О. Нп 2012 2
5048 Технохімічний контроль Власенко В. В., Новгородська Н. В. Нп 2012 0
5044 Технологія виробництва молока і молочних продуктів Власенко В.В., Новаленко Н.О., Новодворська Н.В. Нп 2012 2
4955 Визначення кількісної та якісної характеристики мікрофлори некондиційного молока з різних молочних ферм В. Ф. Могутова С 2011 498
4946 Проектна модель двостадійної технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку Л. В. Польовий, Р. Л. Варпіховський, В. Г. Прудніков С 2011 354
4943 Нормативно-правові акти щодо належної виробничої практики отримання молока Н. І. Кос"янчук, А. І. Тютюн С 2011 1037
4918 Стан дотримання гігієнічних, етологічних, добробутних норм і ветеринарно-санітарних вимог в практиці проведення науково-виробничих дослідів на продуктивних тваринах М. В. Демчук, О. В. Козенко, W. Janeczek, О. М. Бучко С 2011 514
4917 Санітарно-гігієнічне обгрунтування застосування ацетилсаліцилової кислоти при вирощуванні курчат Л. В. Газзаві, В. А. Пасічник, М. В. Чорний [та ін.] С 2011 293
4842 Оцінка якості та безпеки молока при виробництві молочних продуктів А. Ю. Юрченко, П. П. Бігунй С 2012 324
4841 Консистенція сирів із наповнювачами О. Й. Цісарик, К. І. Шліхта, Л. Я. Мусій С 2012 484
4840 Обязательная стандартизация как монопольно-регламентирующий механизм изменения технологии производства свинины В. В. Соляник С 2012 195
4839 Використання сучасних технологій при виробництві молока Я. І. Півторак, І. П. Голодюк, В. Л. Матеуш С 2012 442
4837 Профілактика туберкульозу в тваринництві України В. П. Литвин, В. М. Литвиненко, О. М. Гомзиков С 2012 417
4836 Використання лактококів з високою протеолітичною властивістю у птахїівництві та харчові промисловості В. В. Власенко, С. А. Тонкопій, І. Г. Власенко С 2012 407
4835 Зміна складу і властивості молока за дії різних факторів Н. А. Бережнюк, С. С. Бондаренко, Н. В. Завальна С 2012 513
4834 Санітарно-гігієнічна оцінка стічних свинарських підприємств при очистці мікроводоростями О. С. Яремчук, М. О. Захаренко, Л. В. Шевченко, В. О. Коваленко С 2012 342
4813 Продуктивність, якість яєць у перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і D Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, В. В. Висоцька С 2012 411
4799 Динаміка анізокідозу оселедцевих риб та розповсюдження його на ринках Вінниці та Літина Т. В. Шевчук, Т. А. Бережнюк С 2012 323
4798 Білково-якісний показник яловичини збагаченої біологічно-активними речовинами М. З. Паска, І. С. Ромашко С 2012 606
4797 Особливості сировинного забезпечення молокопереробних підприємств Вінницької області Н. О. Новаленко, О. Коханська, В. Продан, І. В. Деревенько С 2012 463
4796 Зміна технологічних характеристик м"якого сиру, залежно від вмісту в ньому житніх висівок Г. О. Наговська, Ю. Р. Гачак, М. В. Козак, Т. І. Бондаренко С 2012 275
4794 Нові системи управління якістю та безпекою молока-сировини В. В. Власенко, І. Г. Власенко, Н. В. Новгородська [та ін.] С 2012 389
4780 Особливості морфологічного та біохімічного складу крові чистопородного та помісного молодняку свиней О. О. Іжболдіна С 2012 392
4777 Порівняльна оцінка молочної продуктивності, стану захворюваності і причин вибуття імпортованої голштинської худоби залежно від технологій та систем утримання в еколого-господарських умовах Степу України М. М. Пасніченко С 2012 399
4760 Застосування рослинної йодної біодобавки в технології міні-сиру Ю. Р. Гачак, В. О. Наговська, М. В. Козак [та ін.] С 2012 318
4758 Чутливість різних методів при дослідженні вмісту бактерій у сирому молоці В. В. Власенко, В. М. Шаваран С 2012 200
4757 Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю м"ясної продукції Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу С 2012 237
4440 Загальна технологія харчових технологій. Програма з навчальної практики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та і Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. Нп 2012 4
3972 Тема лекції: Технологія незбирано молочних продуктів Новаленко Н.О. П 2012 1337
3965 Презентація лекції на тему: Хімічний склад молока. Білки, вуглеводи, вітаміни, ферменти Новаленко Н.О. П 2012 3742
3879 Вивчення властивостей сирних згустків І. М. Турчин, Н. Б. Сливка, О. Р. Михайлицька С 2012 335
3878 Цито - та гістометрія спинного мозку собак І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік С 2012 249
3877 Зміни стану і вмісту води у процесі зберігання і технологічної обробки м"яса Т. П. Слободянюк С 2012 392
3874 Використання уреазного тесту для виявлення хелікобактера у тварин та людини А. О. Новицький, В. В. Власенко, І. Г. Власенко С 2012 223
3872 Вивчення можливості використання наносрібла для інактивації STAPHYLOCOCCUS AUREUS в некондиційному молоці В. Ф. Могутова, В. В. Касянчук С 2012 328
3866 Cанітарно-ветеринарні показники свинини при використанні детергентів Е. А. Давидов, В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 266
3865 Морфологічна характеристика тимуса курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту С. В. Гуральська, Л. П. Горальський С 2012 305
3863 Морфологія органів дихання та травлення домашньої курки Л. Л. Горальський, В. В. Гацківський, О. К. Левчук, О. В. Троянчук С 2012 393
3862 Активність заквасок прямого внесення – передумова швидкості звертання молока при виробництві твердих сичужних сирів з низькою температурою другого нагрівання В. В. Власенко, Т. В. Семко, А. М. Гавриш С 2012 304
3861 Жирнокислотний склад спредів вершкових при використанні рослинних жирів В. В. Власенко, Н. О. Новаленко, М. В. Густенко С 2012 398
3860 Сучасні погляди на очищення молока від спор мікроорганізмів В. В. Власенко, Л. М. Крижак С 2012 292
3848 Спадкові хвороби тварин як відображення закону гомологічних рядів М.В. Вавилова О. М. Камінський, Т. В. Кириєнко С 2012 373
3532 Ветеринарно-профілактичні і технологічні міроприємства в сухостійний період Л. В. Фіалковська С 2011 304
3514 Ветеринарно-санітарні міроприємства при утриманні новонароджених телят на відкритих майданчиках в індивідуальних будиночках В. В. Кольчак, Л. В. Фіалковська, І. В. Березовський, А. В. Кольчак С 2011 440
3482 Фізіологічні та ветеринарно-санітарні правила проведення отелів у корів В. В. Кольчак, В. В. Фіалковська, А. В. Кольчак С 2011 552
3408 Мікробне обсіменіння продуктів забою великої рогатої худоби за асоціативних бактеріозів Т. І. Фотіна, А. В. Березовський, Л. Г. Улько, Г. А. Фотіна С 2011 351
3407 Изучение адаптивных форм возбудителя туберкулеза Г. Д. Фирсова, Ю. В. Селиванов, П. П. Соторов [та ін.] С 2011 270
3404 Порівняльна оцінка якісних показників м"яса при забої великої рогатої худоби Т. М. Приліпко, В. І. Гончар С 2011 810
3402 Імунопрофілактика респіраторних захворювань свиней О. С. Лотоцький С 2011 654
3397 Сучасні погляди на розвиток збудника туберкульозу в системі крові В. В. Власенко, І. Г. Власенко, Г. Д. Фірсова [та ін.] С 2011 326
3395 Ветеринарно-санітарна оцінка ковбасних виробів в ПП "Балаян М.С." м. Феодосія за показниками якості та безпеки Н. М. Богатко, Н. В. Булакова, О. В. Пазюк [та ін.] С 2011 577
3368 Мясо молодняка крупного рогатого скота – основной источник качественного сырья для производства продуктов детского питания Р. В. Лобан, С. А. Петрушко, И. С. Петрушко, С. В. Сидунов С 2011 425
3367 Біохімічна та технологічна оцінка тушок кролів Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова С 2011 368
3363 Организация производства говядины Н. Н. Шматко, А. А. Музыка, Г. М. Татаринова [та ін.] С 2011 244
3329 Спосіб підвищення якості м"яса курчат-бройлерів В. П. Бородай, А. І. Вертійчук, В. В. Мельник, Н. П. Пономаренко С 2011 47
3313 Порівняльна характеристика міжнародних та національних вимог щодо відбору проб продукції птахівництва для ізоляції зоонозних патогенів О. І. Касяненко, Т. І. Фотіна, Ю. Є. Двірська С 2011 510
3303 Использованиеи биологически активных водных растворов в воспроизводстве крупного рогатого скота П. Ф. Зацепин, А. И. Будевич С 2011 304
3277 Контроль молочної сировини при виробництві сухого молока Н. О. Новаленко, Т. В. Семко С 2011 483
3256 Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів симентальської та чорно-рябої порід в залежності від годівлі М. О. Мандрик, О. В. Бігас, О. А. Москаленко С 2011 526
3241 Хронология становления и упадка аттестации научных кадров высшей квалификации в сельскохозяйственной отрасли науки по специальности зоогигиена и экология В. В. Соляник С 2011 338
3240 Изучение применения высокого давления как экологически безопасного способа обработки пищевых продуктов П. В. Шелихов, А. Д. Гладкая, И. А. Сасина С 2011 489
3239 Проблема якості та безпеки продуктів харчування в Україні І. М. Турчин, Н. Б. Сливка С 2011 384
3238 Характеристика сировинної бази молока у Вінницькій області А. І. Порохня, Н. О. Новаленко, Т. Резнік С 2011 471
3237 Вихід харчового білку від бугайців при різних технологіях вирощування С. О. Олійник С 2011 478
3236 Вміст мінеральних елементів у печінці щурів за свинцевого отруєння Н. М. Мельникова, Т. А. Ткаченко, І. А. Лазаренко С 2011 419
3235 Кислотно-лужний стан крові щурів за дії цезію хлориду та калійвмісних препаратів Н. М. Мельникова, Л. В. Кліх, О. Єрмішов С 2011 315
3234 Вплив препарату "Вітамін АД 3 Е ОРАЛ" на елімінацію стронцію в крові та органах кролів, отруєних стронцію хлоридом Н. М. Мельникова, Є А. Деркач, І. А. Шепельова, О. Ю. Камінський С 2011 406
3233 Роль йодмістких препаратів в профілактиці гельмінтозів коней Г. О. Лук"янова С 2011 324
3232 Результаты идентификации в реакции агглютинации и в пцр изолятов из крови и лимфатических узлов реагировавших на туберкулин коров полученных на средах вкг и влакон А. П. Лысенко, И. Н. Архипов, А. П. Лемиш [та ін.] С 2011 363
3230 Підвищення якості і безпеки виробництва свинини в умовах хронічного низькодозового опромінення С. О. Костенко, П. П. Джус, О. В. Сидоренко С 2011 282
3229 Вміст хлорорганічних пестицидів в молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища М. Я. Іванків, С. О. Вовк С 2011 375
3228 Використання нових фітосиропів в технології кисломолочних напоїв з маслянки Ю. Р. Гачак, В. О. Наговська С 2011 349
3227 Рання діагностика туберкульозу з використанням середовища ВЛАКОН В. В. Власенко, О. П. Лисенко, І. Г. Власенко, І. Н. Архипов С 2011 284
3226 Ветеринарно-санітарна оцінка пельменів за показниками якості та безпеки Н. М. Богатко, О. Ю. Голуб С 2011 526
3190 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С 2011 355
3149 Використання детергентів при виробництві свинини В. А. Бурлака С 2011 459
2325 Вступ до спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації ОКР – «Бакалавр» В.В.Власенко , М.Д.Гаврилюк Тп 2010 1
2169 Оцінка та безпека молока за якістю пастеризації В. В. Власенко, Л. В. Фіалковська, В. В. Кольчак С 2010 1746
2165 Вплив згодовування бактеріального препарату "Пробіолу-Л" на стан структур товстого відділу кишечника молодняку свиней Н. М. Балух, В. П. Неживенко С 2010 412
2160 Вплив заквашувальних культур на якість і вихід сиру "Російського" у ВАТ "Літинський молочний завод" В. В. Власенко, Т. В. Семко, Т. М. Ткачук С 2010 300
2159 Вплив інтенсифікації теплової обробки молока на фізико-хімічні та технологічні властивості. В. В. Власенко, Т. В. Семко, С. А. Король С 2010 334
2158 Вдосконалення технології комбінованих м"ясних продуктів з використанням рослинних білків В. В. Власенко, В. А. Главатчук С 2010 379
2157 Видалення бактерій з молока за допомогою бактофугування В. В. Власенко, Т. В. Семко, А. В. Гармидер С 2010 303
2054 Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва заочної форми навчання П.П. Бігун, Н.В. Новгородська Мв 2007 0
2053 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» П.П. Бігун , Н.В. Новгородська Мв 2008 0
2052 Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» В.В. Власенко , Н.В. Новгородська Мв 2007 0
2051 Стандартизація продукції тваринництва: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва заочної форми навчання Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв 2007 1
2050 Механізація основних виробничих процесів переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету механізація сільського господарства Новгородська Н. В., Березовський І. В. Мв 2010 0
2048 Технологія переробки продукції тваринництва Методичні вказівки з самостійної роботи та контрольні питання і тестові завдання студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 120 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв 2008 0
2047 Технологія переробки продукції тваринництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв 2008 0
2045 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв 2009 1
2038 Сучасні технології переробки продукції тваринництва Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації В. В. Власенко В. В. Кольчак Тп 2010 0
2025 Сучасні технології переробки продукції тваринництва Тимчасова програма з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 8.130 201 Технологія виробництва і переробки продукції тваринн В.В.Власенко В.В.Кольчак Тп 2010 1
2021 Тимчасова програма. З організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю 7.090 102 01. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва В.В. Власенко, Т.В. Семко, Н.О. Новаленко. Тп 2010 1
1869 Ветеринарно-профілактичні і технологічні міроприємства в сухостійний період В. В. Кольчак, Л. В. Фіалковська С 2010 362
1644 Сегметація ринку молока і молокопродукції в умовах членства України в СОТ Д. Г. Черевко С 2010 1230
1433 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В. , Новаленко Н.О. Мв 2008 17
1424 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2008 2
1422 Молоко і молочні продукти. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації зі спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Тп 2008 1
1411 Технологія продуктів забою тварин. Тимчасова навчальна програма В.В.Власенко, М.Д.Гаврилюк Тп 2008 9
1398 Програма технологічної практики для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціалізацією "Технологія переробки молока" Власенко В. В., Новаленко Н. О. Тп 2008 1
1282 Технологія виробництва молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О., Семко Т.В. Мв 2009 2
1276 Технологія виробництва молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання зі спеціальності 8.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О., Семко Т.В. Мв 2009 0
1275 Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Власенко В.В., Гаврилюк М.Д. Мв 2009 6
1273 Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Власенко В.В., Гаврилюк М.Д. Мв 2009 12
1182 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв 2009 1
1177 Технологія переробки продукції тваринництва . Методичні вказівки та завдання для виконання розрахункових робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв 2009 2
1160 Стандартизація продукції тваринництва. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації В.В. Власенко, Н.В. Новгородська Тп 2009 1
1029 Ветеринрно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Навчальний посібник В.В. Власенко; В.В. Касянчук; І.Г. Власенко; В.В. Кольчак. Нп 2008 3
678 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форми навчання. Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2008 10
615 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. (6.8 Mb) Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. Нп 2006 10
608 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. Власенко В.В., Конопко І.Г., Березовський І.В. Нп 2006 2


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska