The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2008 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. 2008 255
11820 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед Левчук О. В. 2008 98
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. 2009 35
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. 2008 54
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 60
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. 2008 64
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. 2008 72
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. 2008 53
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. 2008 56
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk 2008 74
2163 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использованием МКЭ Нахайчук О.В. 2008 100
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 67
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 87
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 72
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 63
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 102
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 98


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska