The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011 р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. 2011 384
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П 2011 113
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2011 0
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. 2011 83
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк 2011 84
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2011 92
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. 2011 121
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. 2011 79
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С 2011 122
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. 2011 155
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. 2011 113
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. 2011 155
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. 2011 86
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. 2011 101
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. 2011 89
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П 2011 89
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук 2011 161
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П 2011 104
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. 2011 99
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П 2011 82
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П 2011 89
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П 2011 90
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2011 78
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П 2011 70
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П 2011 98
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П 2011 102
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 89
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П 2011 70
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 94
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. 2011 110
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П 2011 84
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П 2011 73
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П 2011 66
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 90
9454 Сучасний стан та проблеми функціонування агропродовольчого ринку України Ціхановська В. М. 2011 77
9453 Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС у розрізі двосторонньої торгівлі аграрною продукцією Ціхановська В. М. 2011 34
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 73
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 63
9422 Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. 2011 58
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 145
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. 2011 170
9419 Державне регулювання агропродовольчих ринків в умовах глобалізації Ціхановська В. М. 2011 59
9418 Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський М. С. 2011 145
9395 Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції та напрями її підвищення на світовому ринку Ціхановська В. М., Павленко Ю. М. 2011 83
9394 Методологічні засади розвитку аграрного ринку України Ціхановська В. М. 2011 52
9393 Сучасні тенденції розвитку ринку агропродовольства України Ціхановська В. М. 2011 58
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 76
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. 2011 0
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 68
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П 2011 86
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю 2011 104
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 66
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 150
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. 2011 86
8466 Фізична економіка та її проблеми Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2011 288
3820 Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації Бондаренко К.В., Бойченко С.В., Семенов В.Г. 2011 84
3818 Екологічні показники дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на біодизельному паливі Атамась А.І.,Шапко В.Ф.,Черненко С.М., Семенов В.Г. 2011 92
3812 Печальный опыт продвижения в Украине биодизельного топлива Семенов В.Г. 2011 68
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 94
3802 Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива В. Г. Семенов 2011 0
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 54
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 78
3769 Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством Гуцаленко У.О., Причепа Г.В. 2011 852
3768 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Бочарова В.Б. 2011 96
3767 Порівняльна характеристика внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О., Бас В.А. 2010 288
3766 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. 2010 390
3763 Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки Коцупатрий М.М., Гуцаленко У.О. 2010 448
3761 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Совик Л.А. 2011 63
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 83
3142 Становлення «зовнішньої політики» регіонів, як важливого чинника регіонального розвитку Слотюк П.В. 2010 51
3141 Порубіжні території Поділля до і після утворення Речі Посполитої Слотюк П.В. 2010 439
3140 Еміграція подолян за Урал, в Сибір та Далекий Схід Богатчук Світлана Степанівна 2010 57
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 137
3054 Досвід децентралізації: особливості місцевого самоврядування Франції та Польщі Слотюк П.В. 2007 127
3052 Обгрунтування стратегії Слотюк П.В. 2006 100
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 68
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 104
2929 Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2010 153
2706 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів Pottinger Холодюк О.В. 2010 80
2640 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals Victor Manzhara; Myron Gorishnyi; Oleksandr Koval'chuk; Oleksandr Shevchuk 2008 74


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska