The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2012 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк 2012 288
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк 2012 204
10379 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. 2012 494
10265 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І. П. Паламарчук, О. В.Зозуляк, І. А. Зозуляк, О.О. Герасімов, 2012 229
10011 Формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах Плахтій Т.Ф. 2012 619
9755 Ефективність виробництва і споживання біодизельного палива в україні Причепа Г.В. Скорук О.П., 2012 295
9754 Інноваційне використання соломи Костик В.О. Скорук О.П 2012 511
9753 Досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в фрн СавчукМ. О. Скорук О. П. 2012 451
9752 Сучасні тенденщї розвитку інноваційного забезпечення виробництва біопалива в україні Постоюк І.О. Скорук О.П 2012 476
9751 Стан та перспективи інноваційного розвитку відновлювальних джерел енергії в україні Терещук Т.О. Скорук О.П. 2012 453
9750 Світові тенденції розвитку біоенергетики Харчук А.І. Калетнік Г.М. Скорук О.П. 2012 486
9749 Формування інноваційної основи розвитку галузі біопалива в україні Маланчук Я. А., ПанасюкТ.Є. Скорук О.П. 2012 481
9748 Виробництво біоетанолу: сучасний стан та перспективи розвитку Сксрук О. П.Герасимчук О.М. 2012 516
9747 Перспективи виробництва біопалива та ефективність його використання Скорук О.П.Задорожна Л.М. 2012 451
9746 Франчайзингові механізми впровадження виробництва біопалива в апк СкорукО.П.СавчукМ. О. 2012 483
9745 Перспектива використання сонячної енергії в україні та світі Скорук О.П. Матусяк М.В. 2012 487
9744 Теплова енергія води та перспективи її використання Скорук О.П.Матусяк М.В. 2012 449
9743 Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки україни: правовий аспект Скорук О.П.,Довбищук О.О. 2012 337
9740 Розвиток ринку біопалива в україні та світі: стан та перспективи Скорук О.П.Здор I.A. 2012 588
9739 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в україні Калетнік Г.М. Олійнічук С.Т. Скорук О.П 2012 809
9612 Термінологічно-понятійний словник з культурології та художньої культури Бойко Ю.М., Бойко Т.В. 2012 3220
9581 Проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в україні Скорук О.П 2012 457
9568 Перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2012 504
9548 Технічне регулювання якості аграрного сектора України в контексті глобалізації Ставська Ю. В. 2013 235
9490 Шляхи удосконалення управління якістю сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки Калетнік Г. М. (гол. ред.), Колесов О. С. (відп. ред.), Бондаренко В. М. та інші 2012 368
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. 2012 439
9482 Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації Ставська Ю. В. 2012 427
9481 Зарубіжний досвід управління якістю сільськогосподарської продукції Ставська Ю. В. 2012 350
9450 Вплив інтеграційних процесів на інвестиційний потенціал Вінницької області Ціхановська В. М., Кірєєва Е. А. 2012 304
9449 Проблеми конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції Ціхановська В. М., Хуторна А. П. 2012 420
9448 Покращення рівня продовольчої безпеки за рахунок сучасних інноваційних методів Ціхановська В. М. 2012 367
9447 Продовольственная безопасность Украины в условиях глобализации Цихановская В. М. 2012 194
9417 Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. 2012 365
9416 Фінансові аспекти державного регулювання аграрного виробництва в країнах світу Ціхановська В. М. 2012 208
9415 Теоретико-методичні підходи дослідження факторів впливу на попит продуктів харчування Ціхановська В. М. 2012 276
9414 Теоретичні засади розвитку сільськогосподарської кооперації Ціхановська В. М. 2012 348
9413 Сучасний стан функціонування вітчизняного м'ясопродуктового підкомплексу в системі продовольчого забезпечення країни Ціхановська В. М. 2012 279
9412 Сучасний стан збутової діяльності сільськогосподарських підприємств України - виробників зернових культур Ціхановська В. М. 2012 309
9411 Сучасні тенденції розвитку інтеграції виробництва тваринницької продукції Ціхановська В. М. 2012 214
9410 Сучасні інноваційні методи сприяння забезпечення продовольчої безпеки України Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2012 293
9409 Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. 2012 260
9408 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. 2012 217
9407 Зарубіжний досвід та вітчизняна практика інформаційно-консультаційного забезпечення продовольчого ринку Ціхановська В. М. 2012 360
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2012 299
9405 Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування урожаю бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу україни Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2012 359
9404 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті Шостак А.В., Лукач В.С., Борис М.М., Купчук І.М. 2012 483
9373 Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу A.M. Прилуцький 2012 434
9352 Формування аграрного сервісу в україні: переваги та недоліки Прилуцький А. М. 2012 363
9341 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві Хаєцька О.П 2012 542
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П 2012 473
9230 Психолого-педагогічні аспекти засвоєння студентами нових знань Ковальова К.В, Манько В.М. 2012 442
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. 2012 322
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. 2012 323
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. 2012 404
8893 Дослідження математичної моделі вібраційні барабанної зерносушарки. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П. 2012 374
8892 Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці Пазюк О.Д. 2012 637
8820 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М. 2012 383
8469 Розподіл Парето та інші математичні підходи в макроекономічному моделюванні Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2012 871
5679 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. 2012 396
5000 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. 2012 441
4994 Сутність внутрішньогосподарського контролю: теоретичні засади та наукові підходи Марчук У.О. 2011 461
4893 Застосування інноваційних методів навчання з метою формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 278
4892 Роль внутрішньої творчої мотивації у формуванні творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 307
4891 Соціальні та природні фактори формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 264
4890 Структура творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2009 278
4889 Творче мислення як предмет креативної педагогіки Кравець Р.А. 2009 280
4888 Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів Кравець Р.А. 2009 185
4887 Проблемне навчання як метод формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. 2009 366
4886 Психолого-педагогічні чинники формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. 2008 209
4885 Розвиток творчого мислення в процесі вивчення англійської мови Вороліс М.Г., Кравець Р.А. 2008 277
4116 Показники роботи бітерно-ножового різального апарата Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2012 482
3821 Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії Колодницка Р.В., Семенов В.Г. 2011 143


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska