The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2012 р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. 2012 12
11944 Пристрій для визначення сил різання консервованих кормів Іванов М. І.,Турич В. В., Подолянин І. М., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2012 66
11598 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. 2012 40
11596 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів Паламарчук І.П, Цуркан О.В, Зозуляк О.В, Герасимов О.О. 2012 42
10449 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І.П. Паламарчук, О.В.Зозуляк, О.О.Герасімов, І.А. Зозуляк 2012 69
10442 Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника В. М. Бандура, М. Ф. Друкований, І. А. Зозуляк 2012 44
10379 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. 2012 71
10265 Дослідження швидкісних характеристик вібраційно-осмотичного процесу зневоложення І. П. Паламарчук, О. В.Зозуляк, І. А. Зозуляк, О.О. Герасімов, 2012 45
10011 Формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах Плахтій Т.Ф. 2012 181
9755 Ефективність виробництва і споживання біодизельного палива в україні Причепа Г.В. Скорук О.П., 2012 59
9754 Інноваційне використання соломи Костик В.О. Скорук О.П 2012 85
9753 Досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в фрн СавчукМ. О. Скорук О. П. 2012 51
9752 Сучасні тенденщї розвитку інноваційного забезпечення виробництва біопалива в україні Постоюк І.О. Скорук О.П 2012 78
9751 Стан та перспективи інноваційного розвитку відновлювальних джерел енергії в україні Терещук Т.О. Скорук О.П. 2012 66
9750 Світові тенденції розвитку біоенергетики Харчук А.І. Калетнік Г.М. Скорук О.П. 2012 80
9749 Формування інноваційної основи розвитку галузі біопалива в україні Маланчук Я. А., ПанасюкТ.Є. Скорук О.П. 2012 104
9748 Виробництво біоетанолу: сучасний стан та перспективи розвитку Сксрук О. П.Герасимчук О.М. 2012 59
9747 Перспективи виробництва біопалива та ефективність його використання Скорук О.П.Задорожна Л.М. 2012 62
9746 Франчайзингові механізми впровадження виробництва біопалива в апк СкорукО.П.СавчукМ. О. 2012 68
9745 Перспектива використання сонячної енергії в україні та світі Скорук О.П. Матусяк М.В. 2012 56
9744 Теплова енергія води та перспективи її використання Скорук О.П.Матусяк М.В. 2012 68
9743 Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки україни: правовий аспект Скорук О.П.,Довбищук О.О. 2012 63
9740 Розвиток ринку біопалива в україні та світі: стан та перспективи Скорук О.П.Здор I.A. 2012 68
9739 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в україні Калетнік Г.М. Олійнічук С.Т. Скорук О.П 2012 197
9612 Термінологічно-понятійний словник з культурології та художньої культури Бойко Ю.М., Бойко Т.В. 2012 407
9581 Проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в україні Скорук О.П 2012 61
9568 Перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Скорук О.П 2012 113
9548 Технічне регулювання якості аграрного сектора України в контексті глобалізації Ставська Ю. В. 2013 42
9490 Шляхи удосконалення управління якістю сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки Калетнік Г. М. (гол. ред.), Колесов О. С. (відп. ред.), Бондаренко В. М. та інші 2012 70
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. 2012 74
9482 Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації Ставська Ю. В. 2012 95
9481 Зарубіжний досвід управління якістю сільськогосподарської продукції Ставська Ю. В. 2012 64
9450 Вплив інтеграційних процесів на інвестиційний потенціал Вінницької області Ціхановська В. М., Кірєєва Е. А. 2012 82
9449 Проблеми конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції Ціхановська В. М., Хуторна А. П. 2012 134
9448 Покращення рівня продовольчої безпеки за рахунок сучасних інноваційних методів Ціхановська В. М. 2012 102
9447 Продовольственная безопасность Украины в условиях глобализации Цихановская В. М. 2012 44
9417 Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. 2012 98
9416 Фінансові аспекти державного регулювання аграрного виробництва в країнах світу Ціхановська В. М. 2012 42
9415 Теоретико-методичні підходи дослідження факторів впливу на попит продуктів харчування Ціхановська В. М. 2012 50
9414 Теоретичні засади розвитку сільськогосподарської кооперації Ціхановська В. М. 2012 79
9413 Сучасний стан функціонування вітчизняного м'ясопродуктового підкомплексу в системі продовольчого забезпечення країни Ціхановська В. М. 2012 42
9412 Сучасний стан збутової діяльності сільськогосподарських підприємств України - виробників зернових культур Ціхановська В. М. 2012 65
9411 Сучасні тенденції розвитку інтеграції виробництва тваринницької продукції Ціхановська В. М. 2012 43
9410 Сучасні інноваційні методи сприяння забезпечення продовольчої безпеки України Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2012 52
9409 Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. 2012 52
9408 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. 2012 47
9407 Зарубіжний досвід та вітчизняна практика інформаційно-консультаційного забезпечення продовольчого ринку Ціхановська В. М. 2012 102
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2012 58
9405 Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування урожаю бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу україни Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. 2012 102
9404 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті Шостак А.В., Лукач В.С., Борис М.М., Купчук І.М. 2012 162
9373 Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу A.M. Прилуцький 2012 65
9352 Формування аграрного сервісу в україні: переваги та недоліки Прилуцький А. М. 2012 63
9341 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві Хаєцька О.П 2012 160
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П 2012 154
9230 Психолого-педагогічні аспекти засвоєння студентами нових знань Ковальова К.В, Манько В.М. 2012 81
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. 2012 54
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. 2012 54
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. 2012 115
8893 Дослідження математичної моделі вібраційні барабанної зерносушарки. Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Пазюк В.М., Янович В.П. 2012 63
8892 Параметри процесу і вибір режиму сушіння насіннєвого зерна пшениці Пазюк О.Д. 2012 160
8820 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Чубик Р. В., Зозуляк І. А., Бандура В. М. 2012 50
8469 Розподіл Парето та інші математичні підходи в макроекономічному моделюванні Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2012 140
5679 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. 2012 92
5000 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. 2012 119
4994 Сутність внутрішньогосподарського контролю: теоретичні засади та наукові підходи Марчук У.О. 2011 141
4893 Застосування інноваційних методів навчання з метою формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 27
4892 Роль внутрішньої творчої мотивації у формуванні творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 60
4891 Соціальні та природні фактори формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 39
4890 Структура творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2009 64
4889 Творче мислення як предмет креативної педагогіки Кравець Р.А. 2009 46
4888 Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів Кравець Р.А. 2009 41
4887 Проблемне навчання як метод формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. 2009 107
4886 Психолого-педагогічні чинники формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. 2008 39
4885 Розвиток творчого мислення в процесі вивчення англійської мови Вороліс М.Г., Кравець Р.А. 2008 41
4116 Показники роботи бітерно-ножового різального апарата Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2012 118
3821 Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії Колодницка Р.В., Семенов В.Г. 2011 2


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska