The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
21033 Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (vulpes lagopus) with different methods of watering Шевчук Т. В., Повозніков М. Г. С 2019 5
21032 Localization of biogumus and mineral compounds in drugs of different species Шевчук Т. В., Заволока Г. І. С 2019 5
20765 Основи рибоохорони. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарі Зотько М.О. Мв 2019 3
20764 Основи рибоохорони. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” - Вінниця: ВНАУ, 2019. - 44 с. Зотько М.О. Мв 2019 0
20650 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. С 2019 22
20644 Навчальний посібник з дисципліни «Онтогенез риб» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр». – Вінниця : ВЦ ВНАУ. – 2018. – 209 с. доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і водних біоресурсів ВНАУ, д. с.-г.н. Шевчук Т.В. Нп 2018 43
20584 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки з дисципліни до виконання практичних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2019 1
20580 Гідробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 6
20579 Годівля риб.Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2019 1
20578 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 2019 3
20489 Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milr productivity of cows Syrovatko K. M. С 2019 22
20407 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки та робочий зошит до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми спеціальність 201 - “Агрономія”, 203 - “Садівництво і виноградарство”. Маслоїд А.П. Мв 2019 2
20371 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 207 « Водні біоресурси та аквакультура». –Вінниця:ВНАУ. –28 с. Сироватко К.М. Мв 2019 0
20164 Свіжі яблучні вичавки у раціонах товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць кліткового розведення Шевчук Т. В. С 2017 35
20163 Фізико-хімічні показники молока коров"ячого за йоннообмінної нормалізації Шевчук Т. В., Красиленко Д. В. С 2019 26
20161 Якість молочних продуктів за йоннообмінної нормалізації сировини Красиленко Д. В., Шевчук Т. В., Панько В. В. Тд 2019 24
20160 Nontraditional feed additives in pigs feeding Shevchuk T. V. С 2019 30
20077 Біологічна, фізична та колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 1
20076 Фізична і колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 181 «Харчові технології» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 0
20075 Біоресурси гідросфери та сировинна база галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 1
20049 Водна токсикологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Нп 2019 2
20048 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О. Мв 2019 3
20047 Зоологія. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бак Шевчук Т.В. Мв 2019 3
20046 Біоресурси гідросфери та їх використання.Програма навчальної дисципліни Дацюк І.В. Нп 2019 50
20045 Технічні засоби в аквакультурі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Нп 2019 5
20044 Загальна та неорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр». – Вінниця : ВЦ ВНАУ. – 2019. – 22 с. – пер Шевчук Т.В. Нп 2019 1
20043 Зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр». – Вінниця: ВНАУ. – 2019. – 25 с. – перероб. і Шевчук Т.В. Нп 2019 1
20042 Інноваційні технології годівлі тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-нау Шевчук Т.В. Нп 2019 0
20041 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» освітнього Шевчук Т.В. Нп 2019 0
20040 Органічна хімія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Вінниця: ВНАУ Шевчук Т.В. Мв 2019 0
19939 Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва Пк 2019 37
19936 Quality of meat and becone of swine breeds of landrace of different status and genotype Shevchuk T.V. С 2019 46
19864 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Нп 2019 2
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. С 2018 46
19376 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 2019 11
19375 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Сироватко К.М. Мв 2019 2
19374 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання Зотько М.О. Мв 2019 4
19373 Розведення живих кормів. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів з спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв 2019 5
19370 Гідробіологія. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів зі спеціальності 207 - “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В., Мушит С.О., Білявцева В.В. Мв 2019 12
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М.О. С 2017 89
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н.М. С 2017 52
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н.М. С 2017 60
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. С 2018 29
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. С 2018 44
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. С 2017 25
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. С 2013 30
19067 Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості Лутковська С. М. С 2013 66
19066 Веб-квест в экологическом образовании Лутковская С. М. С 2013 43
19063 Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки Лутковська С.М. С 2016 80
19062 Використання мультмедійних технологій у навчальному процесі Лутковська С.М. С 2011 48
19061 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства Лутковська С. М. С 2011 44
19060 Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм Лутковська С. М. С 2012 60
19059 Проблеми екології і становлення екологічної освіти в аграрних коледжах в аграрних коледжах України Лутковська С.М. С 2012 44
19058 Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі Лутковська С.М. С 2012 99
19012 Економічна ефективність нерестину, як стимулятора нерестового стану плідників білого амура Мушит С. О. С 2017 57
18845 Ефективність дволітнього вирощування товарного коропа в ТОВ «Магнолія» Барського району. Голембівський Роман Анатолійович Дрп 2018 7
18843 Саєнко Валентин Леонідович Вплив гетерозису при вирощуванні товарної риби в КП «Добробут» Немирівського району. Саєнко В. Л. Дрп 2018 1
18842 Дослідження технології вирощування товарної риби в полікультурі в КП “Саланг” с. Лука Мелешківська Мугир Надія Юріївна Дрп 2018 0
18838 Ефективність вирощування товарної риби в СТОВ «Злагода» с. Степанівка Теплицького району. Свиридовська Олена Сергіївна Дрп 2018 1
18776 Вивчення впливу щільності посадки на рибопродуктивність в умовах дсзп «Уланівського рибцеху» Хмільницького району М.Е. Міськов Дрп 2018 4
18731 Перспективна технологія виробництва товарної риби в СТОВ «Дашівське РГ» Іллінецького району. Хоменко Ольга Василівна Дрп 2018 2
18642 Використання нових об’єктів полікультури при вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського району. Гринчук Ю.Ю. Дрп 2018 9
18597 Ефективність використання БВМД у годівлі свиней Шпак А.А. Дрп 2018 4
18591 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп 2018 6
18547 Новітні методи відтворення коропа в господарстві ПП "Похвалюк" Вінницького району Дорофєєва М.В. Дрп 2018 14
18542 Вплив згодовування премікса інтермікс на продуктивність відлучених поросят С. В. Стеценко Дрп 2018 2
18500 Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні преміксу Грезньов Олександр Олександрович Дрп 2018 5
18492 Годівля тварин і технологія кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закл Сироватко К.М., Вугляр В.С. Нп 2018 4
18479 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гончарук Н.М. Нп 2018 5
18477 Харчова хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа факультету менеджменту та права у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. -16 с. Гончарук Н.М. Нп 2018 4
18460 Підвищення м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби за дії ферментно-пробіотичного препарату в Бершадській філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Федорак С М Дрп 2018 4
18445 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп 2018 16
18442 Перетравність поживних речовин раціону при згодовуванні преміксу Дубина Іван Сергійович Дрп 2018 4
18354 Шамолюк Б.В. Продуктивність товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) за різних способів водонапування в ПП Бакуна О.М. Хмельницької області/ Б.В. Шамолюк. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 68 с. – Табл. 12. – Бібліограф Шамолюк Богдан Володимирович Дрп 2018 1
18352 Шелест Н. В. Відгодівельні і забійні якості свиней породи ландрас залежно від статі / Н. В. Шелест. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 69 с. – Табл. 13. – Бібліограф.: 60 назв. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки Шелест Надія Вікторівна Дрп 2018 6
18307 Продуктивність бджолинних сімей за штучного запліднення маток В.Г. Кушнір Дрп 2018 1
18249 Вплив люцернового силосу, заготовленого з консервантом «Літосил плюс» на молочну продуктивність корів Гудмінська Ю.С. Дрп 2018 5
18194 Інтенсивна технологія вирощування товарної риби в ПП «Кучмар» Літинського району. Заболотний Михайло Анатолійович Дрп 2018 3
18135 Вплив кормової добавки “соу концентрат” на показники лактуючих свиноматок О. М. Щебивок Дрп 2018 4
18079 Дослідження впливу згодовування пробіотичного препарату на м"ясну продуктивність великої рогатої худоби Струк А Ю. Дрп 2018 2
18078 Дослідження впливу органічних кислот на м"ясну продуктивність та забійні якості молодняку свиней Гончарук М П Дрп 2018 2
18076 Обгрунтування складу премікса інтермікс та його продуктивна дія в раціонах свиней Ю. І. Сташко Дрп 2018 4
18064 Використання білково-вітамінно-мінеральної добавки «Інтермікс» в годівлі свиней Хмарук Л.В. Дрп 2018 4
17715 Біотехнологія. Програма навчальної дисципліни галузь знань 20 "Аграрні науки і продовольство”, спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо кваліфікаційний рівень - бакалавр Зотько М.О. Нп 2018 9
17657 Методика досліджень у рибництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". Сироватко К. М., Мушит С.М. Нп 2018 11
17654 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2018 4
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. С 2018 122
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М С 2018 77
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. С 2017 50
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С 2016 68
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. С 2016 45
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С 2016 157
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. С 2016 65
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. С 2016 124
16799 Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (Патент 121663) Курнаєв О.М., Сироватко К.М. П 2017 66
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С 2017 190
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С 2017 55
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович Дрп 2018 9
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. Дрп 2018 14
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух Дрп 2018 6
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк Дрп 2018 6
16209 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Дмитрук І.В.Гончарук Н.М. Нп 2018 4
16208 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Гончарук Н.М. Нп 2018 161
16176 Аналітична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 101- “Екологія”. Марчак Т.В., Маслоїд А.П., Казмірчук Я.В. Мв 2018 13
16101 Методика дослідної справи. Програма дисципліни для підготовки аспірантів за спеціальністю 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», за шифром 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2018 7
16098 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств» Непорочна О.Т., Білявцева В.В. Мв 2018 9
16080 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки навчальної практики для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Дмитрук І.В., Суховуха С.М.,Зотько М.О., Гончарук Н.М. Мв 2018 16
16079 Іхтіологія. Методичні вказівки для виконання навчальної практики з дисципліни для студентів бакалаврів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2018 6
16078 Технологія кормів та кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр cпеціальності 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акре Гуцол А.В.. Сироватко К.М. Нп 2018 8
16065 Розведення живих кормів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв 2018 11
16064 Біохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і нау Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Шевчук Т. В., Дацюк І. В. Нп 2018 10
16063 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «біологічна, фізична і колоїдна хімія» зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Мазуренко М.О., Гуцол А. В., Дацюк І. В. Мв 2018 10
15942 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Скоромна О.І.; Гуцол А.В., ; Дмитрук І.В.; Мушит С.О., ; Гончарук Н.М. Нп 2018 6
15941 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Скоромна О.І., Гуцол А.В., Дмитрук І.В.; Мушит С.О.; Гончарук Н.М., Нп 2018 2
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. С 2017 157
15815 Фізико-хімічні показники води за різних способів напування товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Шевчук Т.В., Шамолюк Б. С 2018 211
15750 Основи рибоохорони та рибогосподарського законодавства. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напрям пі д- гот о вки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” вищих навчальних з а кладах ІІІ - ІV рівнів акредитац ії Зотько М.О. Нп 2018 6
15618 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів стаціонарної та заочної форми навчання другого магісте р ського освітнього ступе н я факультету технології вир о бництва і перер о б ки продукції Зотько М.О. Мв 2018 16
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. Тд 2017 170
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. С 2016 134
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. С 2017 48
15595 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання а спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т. Мв 2018 8
15594 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання а спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т. Мв 2018 1
15593 Харчова хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Гончарук Н.М. Мв 2018 9
15591 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Сироватко К.М. Мв 2018 8
15588 Комунікації в рибогосподарських колективах. Методичні вказівки для самостійної роботи для денної та заочної форми навчання з дисципліни студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 207 «Водні біоресурси Мисенко О.О. Мв 2018 5
15587 «Іхтіологія (загальна і спеціальна)» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мисенко О.О. Мв 2018 5
15586 Зоологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура”(частина І). Шевчук Т. В., Мисенко О.О. Мв 2018 12
15577 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Мисенко О.О. Мв 2018 5
15564 Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств» Мисенко О.О. Мв 2018 5
15361 Вивчення впливу стресостійкості та дії кормового стресу на молочну продуктивність і якість молока в умовах промислового виробництва Мордванюк І. Дрп 2018 7
15342 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. Дрп 2018 6
15341 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. Дрп 2018 8
15340 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна Дрп 2018 17
15339 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна Дрп 2018 15
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. Дрп 2018 5
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. Дрп 2018 7
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. Дрп 2018 15
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. Дрп 2018 8
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. Дрп 2018 6
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. Дрп 2018 6
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. Дрп 2018 4
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. Дрп 2018 3
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович Дрп 2018 7
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович Дрп 2018 3
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. Дрп 2018 3
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович Дрп 2018 5
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. Дрп 2018 12
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. Дрп 2018 4
15136 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи сту-дентів - магістрів денної та заочної форми навчання, галузь знань 20 “аграрні науки і продовольство”, спеціальності 207 “водні біоресур-си та ак Зотько М.О. Мв 2018 7
15120 Вплив гетерозису при вирощуванні рибопосадкового матеріалу в ПРаТ пк «Поділля» смт. Крижопіль Армашула Інна Олександрівна Дрп 2018 7
15113 Біотехнологія. Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи з дисципліни “Біотехнологія” для студентів денної та заочної форми на-вчання, галузь знань 0901 “Сільське господарство і лісництво”, напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробницт Зотько М.О. Мв 2018 9
15112 Гідрохімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 – Водні біоресурси та аквакультура. Гончарук Н.М. Мв 2018 8
15045 Продуктивна дія білково-вітамінно-мінеральної добавки з пробіотиком при вирощуванні молодняку свиней Сорошкін Олексій Михайлович Дрп 2018 13
15044 Шляхи покращення кормової бази при вирощуванні товарної риби в ПРаТ ПК «ПОДІЛЛЯ» Крижопільського району Армашула Ю.О. Дрп 2018 12
15043 Ефективність вирощування цьоголіток з використанням хлорели в ТОВ «Магнолія» с. Іванівці Барського району Куявська В.В. Дрп 2018 3
15032 Дослідження технології розведення равлика (helix aspersa maxima) у Лісостеповій зоні України Полякова О.І. Дрп 2018 7
15031 Дослідження технології вирощування товарної риби у ФОП «Чугу А.М.» с. Івча Літинського району Затишняк І.М. Дрп 2018 6
15030 Новітні методи відтворення веслоноса (polyodon spathula) в ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району Асафат І.В. Дрп 2018 11
15029 Шляхи покращення виробництва товарної риби в ПП «Дружба народів» Шлапак Н.І. Дрп 2018 5
14924 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Суховуха С.М. Мв 2017 31
14921 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2017 2
14920 Годівля риб. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп 2017 9
14919 Розведення живих кормів. Програма з дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп 2017 6
14915 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма та методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Огороднічук Г.М. Мв 2017 6
14903 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Мв 2017 23
14902 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв 2017 2
14731 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до лабораторних роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціаль-ності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О Мв 2017 9
14548 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня «бакала Шевчук Т.В. Мв 2017 8
14543 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеню магістр спеціальності 204 –“Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Сироватко К.М. Мв 2017 11
14542 Виробництво та використання комбікормів та кормових добавок: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню магістр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 3- Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп 2017 5
14541 Технологія нетрадиційних об′єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоре-сурси та аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2017 7
14540 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2017 8
14539 Гідробіологія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітній ступінь: бакалавр факультету “Технології виробництва і переробки продукції твар Гуцол А.В. , Мушит С.О. Мв 2017 20
14483 Водна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 0902 Рибне господарство та аквакультура Напрям підготовки: 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура Гончарук Н.М. Нп 2017 3
14433 Гідротехніка та проектування рибних господарств. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для ОС бакалавр 207 «водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В.,О.О. Мисенко Мв 2017 29
14432 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Мушит С.О. Мв 2017 3
14429 Світова аквакультура. Методичні вказівки до п рактичних занять для магістрів за спеціальністю 207 « Водні біоресурси та а квакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 25
14427 “Аквакультура водойм України» .Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 17
14426 “Методологія досліджень аквакультури» Методичні вказівки до курсово го проекту з дисципліни для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня магістр Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 22
14361 Моделювання технологічних процесів у аквакультурі. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О., Кононенко Р.В. Мв 2017 49
14348 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсового проекту з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольства» спеціальності – Гуцол А.В., Бондаренко В.В. Мв 2017 74
14347 Іхтіологія. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Мисенко О.О.., Мушит С.О. Мв 2017 82
14346 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2017 32
14345 Годівля риб. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2017 10
14198 Вплив згодовування мультиензимної композиції мек-бту-6 на відгодівельні та забійні показники молодняку свиней Окаєвич Григорій Андрійович Дрп 2017 9
14107 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індичат-бройлерів для ФГ “Фавор ВГВ” Літинського району Никитюк Сергій Васильович Дрп 2017 3
14055 Стан та шляхи покращення кормової бази при виробництві свинини в СВК «Прогрес» Піщанського району Пономаренко Євгеній Ігорович Дрп 2017 4
14047 Розробка заходів покращення технології годівлі при виробництві свинини в стов «росія» чернівецького району Мураховська Н.О. Дрп 2017 6
14046 Технологія годівлі дійних корів та шляхи підвищення ефективності використання кормів на виробництво молока в пат «зернопродукт мхп» іллінецької філії Кравчук Ю.В. Дрп 2017 5
14040 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей-бройлерів для ТОВ “Органік плюс” Вінницького району. Корпанюк Олександр Іванович Дрп 2017 2
13988 Розробка технологічного проекту виробництва курчат-бройлерів в ПАТ "Птахокомбінат Бершадський" Бершадського району Кравець К.Л. Дрп 2017 2
13987 Удосконалення технології годівлі свиней в ФГ "Флора" Крижопільського району Максимець С.О. Дрп 2017 5
13986 Удосконалення технології годівлі дійних корів в СВК "Поділля" Ямпільського району Батожний Б.С. Дрп 2017 2
13525 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Мушит С.О.,Бондаренко В.В. Мв 2017 5
13524 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Мушит С.О., Бондаренко В.В. Мв 2017 7
13507 Стан кормової бази та її удосконалення в умовах ПСП «Перемога» с. Високе Томашпільського району В. В. Бойко Дрп 2017 3
13441 Ортимізація кормової бази великої рогатої худоби при виробництві молока в ПраТ "Агрофорт" Оратівського району Цимбалюк В.А. Дрп 2017 4
13439 Підвищення рівня кормозабезпечення та оптимізація годівлі великої рогатої худоби у сват «жорнище» іллінецького району Вугляр Василь Сергійович Дрп 2017 8
13391 Господарсько-біологічна оцінка відтворної здатності корів в спст «колос» с. терешпіль хмільницького району Литвинюк Світлана Олександрівна. Дрп 2017 3
13348 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. Мв 2017 6
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. С 2017 142
13198 “Аквакультура водойм України». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки магістр 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 18
13191 Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів другого курсу ВБА за напрямом підготовки 6.090102 «Водні біоресурси та аквакультура».Частина 1 Мисенко О.О., Гончарук А.П. Мв 2017 22
13189 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Сироватко К.М. Мв 2017 23
13172 Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101- «Екологія». Частина 1 Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2017 10
13171 Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101- «Екологія» Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2017 8
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С 2016 53
12996 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 8.09020102 - «аквакультура» «магістр» Скоромна О.І., Гуцол А. В., Мушит С.О., Гуцол Н. В. Мв 2017 19
12915 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до курсової роботи для студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки магістр 207 «Водні біоресурси та аквакультура» О.Т. Непорочна, С.О. Мушит Мв 2017 15
12633 Хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Спеціальність: 208 «Агроінженерія» Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольства». Балух Н.М. Мв 2017 8
12604 Біологічне обгрунтування вирощування щуки в стов «прогрес» барського району Онисько Юлія Анатоліївна Дрп 2017 4
12601 Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах іі - іv рівнів акредитації Мазуренко М.О., Шевчук Т.В., Гуцол А.В. Нп 2017 5
12560 Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні нової білково-вітамінної мінерльної добавки Танасійчук Інна Ігорівна Дрп 2017 7
12547 Розробка плану селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою Фіщук В.О. Дрп 2017 5
12526 Продуктивність молодняку великої рогатої худоби при згодовуванні БВМД Ядвіжина Ю.В. Дрп 2017 6
12520 Вплив згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки на продуктивність молодняку свиней Шихнір О.І. Дрп 2017 5
12475 Удосконалення технології вирощування товарної риби в «міжрегіональному рибному господарстві «Україна» Хмельницької області Верещінський Григорій Миколайович Дрп 2017 4
12473 Ефективність вирощування товарного коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району. Іванцов П.О. Дрп 2017 12
12472 Обґрунтування технології вирощування товарної риби в Бершадському районі Слотюк Зоряна Віталіївна Дрп 2017 5
12471 Оптимізація садкових технологій вирощування риби в Гайсинському риборозвіднику Нечкалюк Тетяна Петрівна Дрп 2017 5
12470 Дослідження технології вирощування товарної риби в ФГ "Сухоставський" Шайдаюк Г.В. Дрп 2017 5
12469 Магістерська робота Шайдаюк Г.А. Дрп 2017 12
12463 Продуктивні і морфологічні показники органів травлення молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гунько Вікторія Вікторівна Дрп 2017 5
12462 Відгодівельні та м'ясо-сальні показники молодняку свиней при згодовуванні ферментної композиції мек-2 Нечитайло Ангеліна Анатоліївна. Дрп 2017 5
12461 Продуктивні і морфологічні показники органів травлення молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гунько Вікторія Вікторівна Дрп 2017 5
12418 Показники продуктивності телят при згодовуванні бвмд «інтермікс» Низовська Олена Олександрівна. Дрп 2017 7
12417 Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту повносистемного осетрового рибного господарства з виробництва стерляді» в умовах ТОВ «Глинянкофф» Барського району Марченко Роман Анатолійович Дрп 2017 6
12416 Дослідження особливостей веденя аматорського рибальства в «Українському товаристві мисливців та рибалок» м. Липовець. Гребенюк Юлія Валеріївна Дрп 2017 5
12415 Удосконалення вирощування рибопосадкового матеріалу в ТОВ ПрАТ ДСПРП Бершадського району Сіренко Валерія Олегівна Дрп 2017 9
12414 Ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу в СТОВ «Прогрес» м. Бар Шпак Василь Володимирович Дрп 2017 5
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. С 2016 57
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. Тд 2016 54
12411 Оптимізація вирощування товарного коропа в ПрАТ «Вінниця рибгосп» Вінницького району Ткач Анастасія Олександрівна Дрп 2017 9
12409 Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки «Мацераза» Непорочна О.Т. С 2016 312
12408 Ефективність вирощування цьоголіток коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в ТОВ РГ «Меркурій» Вінницького району. Лиса Ліна Олександрівна Дрп 2017 14
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. С 2016 271
12402 Новітні методи відтворення рослиноїдних риб в ДП "Уланівський рибцех" Хмільницького району. Іщук Юля Володимирівна Дрп 2017 8
12401 Дослідження технології вирощування товарної риби в ТОВ «Магнолія» Барського району. Збитковський Віктор Миколайович Дрп 2017 9
12387 Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки «АСТІVО» Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г. С 2016 368
12277 Стан іхтіофауни сандракського водосховища Зотько М.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. С 2016 272
12276 Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М. С 2016 283
12275 Патент на корисну модель № 96286 Cпосіб підвищення енергетичної цінності та стійкості до аеробного псування сінажу з бобових трав Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сатановська І.П. П 2016 75
12274 Патент на корисну модель № 101884 Cпосіб силосування люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Горбачук Т.В.. П 2016 74
12177 Вступ до спеціальності.Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2016 2
12065 Прикладна зоологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами ступня бакалавр 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання. - Вінниця: ВНАУ, 2016. – 78 с. Шевчук Т.В. Мв 2016 45
12064 Генетика риб. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв 2016 5
12063 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації.- Ві Гуцол А.В., Сироватко К.М., Нп 2016 2
12062 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня магістр Сироватко К.М. Мв 2016 0
12061 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 - "Харчові технології " у вищих навчальних закладах П-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Марчак Т.В. Нп 2016 9
12060 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М., Гуцол А.В. Нп 2016 2
12059 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2016 13
12058 Рибальство. Програма навчальної дисц ипліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура ” у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2016 8
11921 Програма навчальної дисципліни "Неорганічна і аналітична хімія" для підготовки бакалаврів галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольства спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Балух Н.М., Гуцол А.В.. Нп 2016 33
11920 Аквакультура водойм України: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем магістра 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Гуцол А.В., Непорочна О.Т., Мушит С.О. Нп 2016 16
11919 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів спеціальності 8.09020102 “аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2016 6
11918 Генетика риб. Програма навчальної дисципліни для підготов-ки бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2016 12
11861 Проблемы одомашнивания и развдения лисицы обыкновенной в неволе Шевчук Т.В., Повозников Н.Г. С 2016 92
11842 Вплив біологічних консервантів на якість, аеробну стабільність та енергетичну цінність силосу з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. С 2016 129
11840 Якість шкурок товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощених у шедах різних конструкцій Шевчук Т.В. С 2016 124
11835 Перетравність поживних речовин і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. С 2016 238
11718 Використання мультиензимної композиції в годівлі молодняку свиней Магуран Володимир Анатолійович Дрп 2016 6
11701 Вплив БВМД на продуктивність молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо Зелінська Ірина Петрівна Дрп 2016 9
11671 Відтворювальні показники корів та їх поліпшення в господарстві прат «зернопродукт мхп» гайсинського району Літвіновська Ольга Олександрівна Дрп 2016 2
11576 Дипломна робота. Удосконалення технології виробництва молока в ПрАТ «Зернопродукт» МХП філії «Золота нива» Гайсинського району. А.М. ШЕВЧЕНКО Дрп 2016 9
11527 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі дійних корів Котенко Марія Анатоліївна Дрп 2016 5
11525 Підвищення молочної продуктивності шляхом оптимізації кормової бази та годівлі корів у СТОВ «Золоті Луки» Іллінецького району. Данчевська Юлія Григорівна. Дрп 2016 3
11520 Технологія виробництва свинини та шляхи її підвищення в сг «щербич» літинського району Бичок М.А. Дрп 2016 6
11122 Удосконалення технології виробництва і переробки м'яса курчат-бройлерів в умовах Ладижинської птахофабрики Іваненко Ольга Олегівна Дрп 2016 5
11111 Технологічний проект виробництва м’яса качок у СТОВ ім. Шевченка Деражнянського району Хмельницької області. Соловійчук Богдан Миколайович Дрп 2016 2
11104 Технологічний проект виробництва м’яса качок в умовах ПП «Україна» Шаргородського району. Процак Данило Анатолійович. Дрп 2016 3
11084 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в ПСП “Вікторія” Ямпільського району. Бондар Олександр Сергійович. Дрп 2016 3
11046 Технологія нетрадиційних об’єктів рибниц т- ва . Методичн і вказівки для самостійної роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакульт у- ра ” Зотько М.О. Мв 2016 6
11041 Удосконалення годівлі та інших показників технології при виробництві яловичини у фермерському господарстві "Бухнівське" Погребищенського району Сущанський О.С. Дрп 2016 2
11026 годівля дійних корів в фг “велес віта” мурованокуриловецького району та шляхи її покращення Сторожук Руслан Сергійович Дрп 2016 3
11024 технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в тов “подільський бройлер” дунаєвецького району хмельницької області Казадаєв Р.О. Дрп 2016 3
11018 Шляхи удосконалення виробництва свинини в фг «герасименка» теплицького району Майко І.В. Дрп 2016 2
11016 Шляхи удосконалення технології виробництва молока в стов «промінь» летичівського району хмельницької області 02 10 – др 733д 13.11.2016.036 Рудик Р.В. Дрп 2016 2
11015 Диудосконалення технології виробництва інкубаційних яєць курей в тов «едельвейс» тульчинського району 02 10 – др 733д 13.11.2016.043 Сухина В.В. Дрп 2016 2
10789 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімії» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» для усіх спеціальностей Балух Н.М. Мв 2016 6
10788 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для напряму 6.090201 «Готельно-ресторанна справа» факультет менеджменту Балух Н.М. Мв 2016 23
10787 Хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090101 -"Агрономія" Марчак Т.В., Румянцева Ж.О., Маслоїд А.П. Мв 2016 232
10786 Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія». Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. С 2016 14
10637 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура Сироватко К.М Мв 2016 1
10635 Програма навчальної дисципліни "Новітні технології в аквакультурі" для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Гуцол А.В., Непорочна О.Т. Нп 2016 7
10629 Мето дичні вказівки для виконання лабораторних робіт навчальної дисципліни « Методика наукових досліджень у рибництві » для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III - I Мушит С.О., Непорочна О.Т., Коберська В.А. , Гончарук А.П. Мв 2016 42
10628 Технологія виробництва продукції аквакультури метод. вказ. до викон ання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 « Технологія виробництва і пере Мушит С.О., Непорочна О.Т. , Коберська В.А. Мв 2016 6
10619 Гідрологія і метеорологія . Методичні вказівки для самостій ної роботи студентів бакалаврів денної форми навча н ня напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакульт у ра” - Зотько М.О. Мв 2016 6
10617 Гідрологія і метеорологія . Програма навчальної д и- сципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “водні біор е- сурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ііі - іv рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп 2016 7
10567 Програма навчальної дисципліни «Хімія» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва » у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Марчак Т.В., Балух Н.М., Коберська В.А. Нп 2016 15
10505 Хімія. Частина ІІ. Основи аналітичної, фізичної та колоїдної хімії: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство” Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2016 11
10504 Зоологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету технології виробництва продукції тваринництва за спеціальністю 6.090 201 “Водні біоресурси” Марценюк Н.О. Мв 2016 3
10413 Вплив бактеріально-ферментного препарату літофер на якісні показники та перетравність поживних речовин сінажу з вівса+вики+ гірчиці. Курнаєв О.М., Виговська І.О., Сироватко К.М. С 2014 133
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. С 2015 261
10391 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І.. Гуцол А.В., Марценюк Н.В.., Марценюк В.П.., Огороднічук Г.М. Пвф 2016 2
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., С 2015 79
10345 Влияние инокуляции семян на продуктивность сахарной свеклы А.П.Маслоед Знп 2014 390
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. С 2011 131
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. Тд 2015 82
10280 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 809010201 "технологїї виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2016 77
10176 Вплив згодовування бвмд інтермікс на продуктивність молодняку свиней на відгодівлі Плескань Тетяна Святославівна Дрп 2016 10
10154 Відгодівельні та забійні показники молодняку свиней при згодовуванні білково-вітамінної мінеральної добавки Хора Оксана Василівна Дрп 2016 3
10148 Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок збагачених біологічно активними речовинами. Яроменко Юрій Олексійович Дрп 2016 5
10135 Вивчення вагового росту поросят великої білої породи, ландрас та їх помвсей Міськова Настя Олександрівна Дрп 2016 2
10134 Ефективність гібридизації свиней в умовах ПП «Зерно» Вінницького району Збитковська Катерина Володимирівна Дрп 2016 3
10020 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 "ТВІППТ" Сироватко К.М., Мазуренко М.О. Мв 2015 24
9996 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2016 25
9989 Осетрівництво. Методичні вказівки для лабораторних робот студентів бакалаврів денної форми навчання н а пряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв 2016 22
9988 Осетрівництво. Методичні вказівки для самості й- но ї роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підгот о- вки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв 2016 5
9847 Методи здешевлення раціонів товарного молодняку лисів різних кольорових типів: Методичні рекомендації / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів, М.Г. Повозніков, О.М. Бакун. – Вінниця: ВНАУ, 2015 - 37 с. Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г., Бакун О.М. Мв 2015 1
9804 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Шевчук Т.В. Нп 2015 5
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. М 2015 14
9518 Особенности проявления коммуникаций у самців се ребристо-черной породы лисиц в период гона Шевчук Т.В. С 2015 64
9514 Будиночки родильні для утримання самок хутрових звірів технічні умови ту у 16.2-2827807530-001:2015 Шевчук Т.В. Спп 2015 372
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С 2015 208
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. С 2015 246
9113 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Охорона та раціональний промисел гідробіоресурсів» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та акв Марценюк Н.О. Мв 2015 1
9112 Іхтіопатологія Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090201 «водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В.; Суховуха С.М., Єрмішев О.В. Нп 2015 8
9111 Технологія кормів з основами кормовиробництва методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Суховуха С.М. Мв 2015 15
9110 Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» для студентів денної форми навчання Гуцол А. В., Бех В.В., Гриб Й.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2015 0
9109 Охорона та раціональний промисел гідробіоресурсів .Методичні вказівки для студентів 4 курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напрямку підготовки спеціальності 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура Божик В.Й., Марценюк Н.О. Мв 2015 3
9108 Іхтіопатологія методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 – «водні біоресурси та аквакультура» С.М. Суховуха, О.В. Єрмішев Мв 2015 14
9107 Технологія виробництва кормів і кормових добавок методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми навчання cпеціальності 8. 09010201 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К.М. Мв 2015 2
9106 . Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Методологія досліджень аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційног Марценюк Н.О. Мв 2015 12
9105 Фермерське рибництво вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2015 5
9104 Методологія досліджень аквакультури методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2015 28
8880 Хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для факультету механізації сільського господарства Румянцева Ж.О. Мв 2015 0
8720 Біологічна, фізична і колоїдна хімія: Робочий зошит для самостійної та лабораторної роботи студентів Коберська В.А., Єрмішев О.В. Рз 2015 19
8673 Опорний конспект лекцій "Хімія" Н.М. Балух, Т.В. Марчак Окл 2015 19
8667 Методика розв'язування задач з хімії. Довідник. Частина 3 Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. С 2015 18
8575 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. Мв 2015 9
8574 Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в аквакультурі” факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР “Магістр” спеціальність – 8.09020102 “Аквакультура“ Зотько М.О., Марценюк Н.О., Кононенко Р.В. Мв 2015 28
8573 "Моделювання технологічних процесів у аквакультурі" Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Кононенко Р.В. Нп 2015 11
8529 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103 -"Лісове та садово-паркове господарство" Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2015 26
8528 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукціх тваринництва" Марчак Т.В. Мв 2015 8
8410 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Економіка використання продукції аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015 0
8409 Теоретичні основи аквакультури. Програма навчальної дисципліни із спеціальності 8. 09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. к. с.-г. н., с.н.с. Пекарський А.В. Нп 2015 10
8408 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання ОКР 8.09020102 – «Аквакультура». Скоромна О.І., Гуцол А. В., Бех В. В., Марценюк Н. О, ,Марценюк В.П., Гуцол Н. В. Мв 2015 2
8405 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8. 09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К. М., Гуцол А.В. Мв 2015 1
8228 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Фермерське рибництво» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Марценюк Н.О. Мв 2015 3
8227 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни “Комунікації в рибогосподарських колективах” для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015 8
8226 Економіка використання продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів з напрямку підготовки 8.090 20102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Рз 2015 1
8177 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09020102 «Аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк Н.О., Пвф 2015 0
8174 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І.,Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П.., Пвф 2015 0
8172 Харчова хімія. Лабораторний журнал. Для напряму 6.090201 "Готельно-ресторана справа" Єрмішев О.В. Балух Н.М. Мв 2015 21
8170 Методичні вказівки з дисципліни біохімія молочних і м'ясних продуктів для студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т.В. Мв 2015 109
8132 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Програма дисциплінидля бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2014 34
8131 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2014 56
8119 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв 2014 11
8118 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Царук Л.Л. Мв 2014 3
8117 Методологія досліджень аквакультури. Програма навчальної дисципліни зі спеціальності 8,09020102 "Аквакультура" Марценюк Н,О, Пекарський А,В, Нп 2014 1
8094 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів 8.090201.02 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп 2014 4
8057 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Нп 2014 5
8056 Використання препарату "МЕК-БТУ-6". Динаміка в годівлі молоняку свиней. Методичні вказівки. Гуцол А.В., Болоховський В.В., Главатчук В.А. Мв 2014 1
8055 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Методологія досліджень в аквакультурі». Спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” ОКР “Магістр” Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Мв 2014 14
8054 Використання білково-вітамінної добавки Вітапрот -БТУ в годівлі молодняку свиней. Методичні рекомендації. Гуцол А.В,, Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Мв 2014 0
8042 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Нп 2014 12
8041 Словник-довідник з хімії . Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Коберська В.А. С 2014 7
8037 Комунікації в рибогосподарських колективах . Програма дисципліни зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультури" Марценюк Н.Щ., Пекарський А.В. Нп 2014 9
8034 Економіка використання продукції аквакультури. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Нп 2014 0
8033 Фермерське рибництво. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Нп 2014 4
8032 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ТВіППТ напряму підготовки 6.090120 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»" Шевчук Т. В. Мв 2014 3
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп 2014 58
7852 Економіка рибгосподарських підприємтсв. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О. Мв 2014 0
7811 Аквакультура природних ресурсів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014 1
7810 Методика дослідної справи у рибництві Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014 11
7800 Біоресурси гідросфери та сировинна база галузі Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура. Гриб Й.В.,Мушит С.О. Мв 2014 28
7669 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014 27
7610 Технологія виробництва продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з спеціальності: 7.091 902 "Механізація сільського господарства" спеціалізації « Механізація тваринництва» Панько В.В., Огороднічук Г.М. Нп 2014 1
7609 Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки « Водні біоресурси» 6.090201 “ факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014 11
7608 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014 17
7604 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014 13
7522 Технологія виробництва продукції аквакультури Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Мушит С.О Нп 2014 3
7520 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів II курсу напрямку 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньо- кваліфікаційний рівень – бакалавр форма навчання – денна Мушит С.О. Мв 2014 2
7519 Марикультура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВ і ППт напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2014 30
7503 . Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» факультету“Технологія виробництва і переробки продукції Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014 17
7502 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “ Водні біоресурси та аквакультура ” з дисципліни “ Аквакультура штучних водойм ”. Мушит С.О., Панько В.В Мв 2014 15
7501 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" факультету “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ”- Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2014 80
7402 Гідроекологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2014 8
7401 Гідроекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2014 4
7400 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2014 2
7399 Годівля риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2014 14
7398 Стандарти на корми Методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми спеціальності 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2014 3
7397 Стандарти на корми Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2014 1
7396 “Стандарти на корми” програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.09010201 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2014 1
7395 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2014 2
7394 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2014 0
7393 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 0
7392 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2014 0
7391 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів. Методичні вказівки організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2014 2
7390 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2014 0
7389 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 0
7388 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В Мв 2014 0
7387 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 2
7386 Методика наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2014 3
7385 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (дипломних) проектів (робіт). Напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр. Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., Мушит С.О. Мв 2014 3
7384 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2014 2
7383 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2014 0
7382 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 2
7381 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Дмитрук І.В. Мв 2014 11
7380 Планування виробництва кормів Програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2014 0
7208 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни “Планування виробництва кормів” Спеціальність 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013 0
7207 Технологія виробництва продуктів тваринництва . Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва” Панько В.В., Мв 2013 0
7205 «Водна токсикологія» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013 0
7204 Водна токсикологія.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013 3
7203 «Санітарія та гігіена в рибництві» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013 0
7202 Санітарія та гігієна в рибництві. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" ОКР «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І. В. Нп 2013 5
7201 “Годівля риб” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013 10
7200 «Анатомія риб». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол А.В., Сироватко К.М Нп 2013 0
7199 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2013 0
7198 Анатомія риб. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Сироватко К.М Мв 2013 1
7197 Технічні засоби в аквакультурі робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О., Рз 2013 7
7181 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідробіологія» Мушит С.О. Мв 2013 19
7180 Розведення та селекція риб. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013 17
7154 Рибальство. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом піідготовки 6.090201"Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013 20
7105 Вплив препарату «Вітамін АД3Е ОРАЛ» на елімінацію стронцію в крові та органах кролів, отруєних стронцію хлоридом Н. М. Мельникова, Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, О. Й. Камінський С 2010 122
7059 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В. Суховуха С.М. Мв 2013 18
7058 Технічні засоби в аквакультурі методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013 3
7057 Санітарія та гігієна в рибництві. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцол А. В., Березовський І. В. Мв 2013 5
7056 Стандартизація продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2013 1
7055 Іхтіологія (загальна та спеціальна) Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк Н,О. Мв 2013 37
7054 Планування виробництва кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013 0
6976 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", Водні біоресурси та аквакультури Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Марценюк В.П., Дмитрук І.В. Нп 2013 1
6926 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики». Марценюк В.П. Мв 2013 5
6925 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Економіка рибних підприємств» . Марценюк Н.О. Мв 2013 0
6924 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибальство» Марценюк В.П. Мв 2013 3
6923 Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів за напрямом підготовки (ОКР "бакалавр") 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура". Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Мв 2013 1
6922 Генетика риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Марценюк В.П. Мв 2013 4
6921 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2013 3
6920 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Розведення та селекція риб» Марценюк В.П. Мв 2013 3
6919 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка». Марценюк В.П. Мв 2013 3
6918 Технологія годівлі сільськогосподарської птиці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7. 090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Суховуха С.М. Мв 2013 0
6917 Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики» Марценюк В.П. Мв 2013 7
6916 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Генетика риб» Марценюк В.П. Мв 2013 10
6915 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка» Марценюк В.П. Мв 2013 2
6914 Програма навчальної дисципліни «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» для підготовки магістрів спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредита Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп 2013 22
6913 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М, Суховуха С.М., Дмитрук І.В. Мв 2013 5
6912 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Марикультура» Марценюк Н.О. Мв 2013 11
6910 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії» Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2013 5
6909 Фізіологія та біохімія гідробіонтів (біохімія гідробіонтів). Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквак Марценюк Н.О. Рз 2013 13
6908 Методичні вказівки для самостійної роботи для вивчення дисципліни “Фізіологія та біохімія гідробіонтів” (Біохімія гідробіонтів) для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресу Марценюк Н.О. Мв 2013 6
6907 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013 3
6906 “Годівля тварин і технологія кормів” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Гуцол А.В. Дмитрук І.В., Сироватко К.М., Суховуха С.М. Нп 2013 14
6905 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2013 5
6904 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2013 10
6853 Продуктивність та розвиток органів травлення у курчат-бройлерів за дії кормової добавки «Проензим» Р. А. Чудак С 2013 153
6852 Продуктивність, забійні показники та розвиток внутрішніх органів перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і Д Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Н. А. Бережнюк, М. Мельник С 2013 125
6851 Порівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин концентрованих кормів злакових культур за обмінною енергією, сирим протеїном, крохмалем із цукром і чистою енергією лактації О. І. Скоромна С 2013 166
6850 Ефективність згодовування селену молодняку свиней Л. В. Пірова, Л. В. Сивик С 2013 149
6849 Поживна цінність зеленої маси амаранту, комбінованих силосів та ефективність їх згодовування молодняку свиней Р. О. Васильєв С 2013 172
6848 Вплив сірки на перетравність поживних речовин вівцематками Т. О. Василенко С 2013 147
6847 Планування підгодівлі корів на пасовищі концентрованими кормами та економічна ефективність виробництва молока В. В. Борщенко С 2013 349
6815 Вплив амінокислотного та вітамінно-мінерального живлення на продуктивність відгодівельного молодняку свиней О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр С 2013 411
6814 Продуктивність свиней за дії пробіотика Р. А. Чудак, О. І. Вознюк, Ю. М. Подолян, А. В. Євпак С 2013 205
6813 Використання сої у годівлі бичків абердин-ангуської породи Ю. С. Фурманець С 2013 163
6812 Вміст мінеральних речовин у м"ясі курчат-бройлерів за дії ферментного препарату Г. В. Ташлицька С 2013 71
6810 Вплив ентеро-активу на перетравність поживних речовин раціону відгодівельного молодняку свиней В. П. Кучерявий, Є. Г. Трачук С 2013 115
6809 Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пребіолакту В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, Г. П. Кривонос С 2013 273
6808 Регуляторное влияние пребиотической кормовой добавки «ВАМИ-Лактулоза»на функциональное состояние организма молодняка крупного рогатого скота А. И. Козинец, О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, Т. Г. Козинец С 2013 137
6807 Оцінка технологічних прийомів сухого фракціювання сіна природного сушіння для отримання гранул В. П. Жуков, В. В. Панько, О. О. Труханська С 2013 241
6806 Вплив згодовування мультиензимних композицій МЕК-1 та МЕК-2 на продуктивність свиней у виробничих умовах А. В. Гуцол, О. Л. Фабіянська, П. А. Данчик, В. О. Кузьомський С 2013 98
6805 Ефективність використання ферментних препаратів мацеробациліну тамацерази в годівлі свиней у виробничих умовах А. В. Гуцол С 2013 117
6784 Якість м"яса перепелів за згодовування апімору О. П. Разанова С 2013 95
6783 Вдосконалення технології виготовлення комбікормів для курей несучок в умовах комбікормового цеху В. В. Панько, Т. Стригун С 2013 309
6782 Вплив силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими на молочну продуктивність корів А. В. Маркелова С 2013 72
6780 Технологічні особливості заготівлі сінажу в рулонах з бобових трав В. П. Жуков, В. В. Панько С 2013 107
6774 Особливості жировідкладення в тушах свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок Н. С. Діхтярук С 2013 146
6767 Показники якості свинини при згодуванні ферментного препарату МЕК-1 А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, В. В. Продан, К. В. Бурдейна С 2013 134
6766 Використання міновіту та мінази при вирощуванні свиней на м"ясо у виробничих умовах А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, С. М. Овсієнко, О. В. Андрощак С 2013 156
6765 Якість свинини при згодовуванні ферментного препарату МЕК-2 А. В. Гуцол С 2013 131
6764 Перетравність поживних речовин корму при використанні алюмосилікатів в годівлі свиней Т. В. Вербельчук С 2013 212
6684 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С 2010 94
6683 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С 2010 95
6682 Вміст важких металів у яйцях та тілі курок-несучок за дії актинідії коломікти Р. А. Чудак, Н. А. Бережнюк, Д. П. Бережнюк С 2010 231
6681 Баланс азоту та фосфору при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С 2010 63
6680 Якість яєць, м"яса та показники крові курок-несучок при згодовуванні лляної макухи О. Т. Непорочна С 2010 67
6678 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів та хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С 2010 132
6677 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодовуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С 2010 74
6676 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажі з додаванням біоконсерванту «Біоконт» В. М. Костенко С 2010 102
6675 Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів Л. П. Горальський, В. А. Бурлака, Т. В. Вербельчук [та ін.] С 2010 118
6674 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив С 2010 101
6673 Гематологічні показники бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С 2010 127
6672 Перетравність поживних речовин у індичок, що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С 2010 133
6671 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С 2010 133
6010 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Словник-довідник для студентів спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. С 2013 4
6008 Словник –довідник термінів з водних біоресурсів та аквакультури для студентів спеціальності 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури» Марценюк Н.О. С 2013 1
5965 Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А. В., Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Болоховська В. А., Бурлака В. А., Цвігун А. Т., Гуцол Н. В., Болоховський В. В., Благодір А. М., Льотка Г. І., Ремінний О. І., Бідяк І. М., Мисенко О. О., Гончарук В. В., Непорочна О. Т. М 2013 6
5912 Програма з вибіркової навчальної дисципліни “Нетрадиційне кормовиробництво” відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013 0
5870 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентів за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2013 4
5868 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії» («Основи геодезії» –4 модуль) Гуцол А.В., Марценюк В.П. Мв 2013 7
5866 Планування виробництва кормів. Опорний конспект лекцій. Панько В.В., Бурлака Н.І. Окл 2013 0
5865 «Гідроботаніка». Програма нормативної навчальної дисципліни з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Нп 2013 3
5856 “Годівля риб” Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гуцол А.В., Дмитрук І.В., Мушит С.О. Мв 2013 18
5850 Гідробіологія Методичні вказівки з навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.090201 - “Водні біоресурси та аквакультура” Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013 30
5710 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Методичні вказівки та робочий зошит для проведення лабораторних занять магістрами денної форми навчання за спеціальністю 8.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2013 0
5682 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Марценюк Н.О., Кучерявий В.П., В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 1
5664 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів. Методичні вказівки та робочий зошит для проведення лабораторних робіт магістрами денної форми навчання спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Панько В.В. Мв 2013 2
5663 Зошит для лабораторних робіт з дисципліни “Годівля тварин і технологія кормів”. Постернак Л.І., Сироватко К.М., Суховуха С.М., Дмитрук І.В. Рз 2013 27
5634 Технологія годівлі сільськогосподарської птиці. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання за cпеціальністю 7. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Суховуха С.М. Мв 2013 0
5633 Годівля високопродуктивних тварин Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2013 4
5632 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Годівля риб” напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В., Мушит С.О. Мв 2013 33
5630 Ідентифікація та реєстрація тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та організації самостійної роботи для студентів напряму 6.090 102 “ Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва ” Постернак Л.І., Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Мв 2013 0
5629 «Іхтіологія (спеціальна)» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Марценюк Н.О Мв 2013 11
5552 Оптимізація умов утримання відтворних груп худоби Вінниччини за періодами вирощування та виробництва молока Р. Л. Варпіховський, Т. С. Гавага С 2012 114
5551 Амінокислотний та хімічний вміст печінки перепелів за згодовування пробіотика «ЕНТЕРО-АКТИВ» Р. А. Чудак, Ю. М. Подолян, О. І. Вознюк, А. С. Куцак С 2012 143
5550 Пробіотик та фермент у раціонах перепелів та їх вплив на якість м"яса Р. А. Чудак, Н. М. Балух, Г. М. Огороднійчук С 2012 91
5549 Вплив згодовування ЕНТЕРО-АКТИВУ на гематологічні показники відлученого молодняку свиней Є. Г. Трачук, В. П. Кучерявий, Л. І. Постернак, В. О. Пустовіт С 2012 153
5548 Продуктивні якості курчат-бройлерів під впливом ферментного препарату «ПРОТОРИЗИН» Г. В. Ташлицька С 2012 102
5546 Вплив біологічно активних речовин АПІМОРУ на обмін речовин в організмі перепелів О. П. Разанова С 2012 76
5545 Вплив вітаміну а та його попередників на інтенсивність росту курчат-бройлерів та якість м"ясної продукції Н. Я. Матюх С 2012 168
5544 Результати дослідження мікробіологічного та біохімічного складу пробіотику ПРОТЕКТО-АКТИВ В. В. Малина, Л. В. Бондаренко, В. А. Гришко, Н. В. Булей С 2012 137
5543 Сучасний підхід до розробки адресних преміксів для свиней К. Р. Мажиловська С 2012 118
5542 Показники продуктивності молодняку свиней при згодовуванні ПРОБІОЛАКТУ В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, М. І. Курочка [та ін.] С 2012 239
5541 Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пробіотичного препарату СУБАЛІН В. П. Кучерявий, А. М. Іщенко, Г. А. Загарія [та ін.] С 2012 161
5540 Ефективність використання гороху в годівлі свиней Г. В. Іваницька, О. О. Лавринюк, В. Ю. Мамченко С 2012 131
5539 Влив замінника молока на інтенсивність росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи С. А. Добрянський, С. Г. Шаловило С 2012 126
5537 Амінокислотний склад м’яса свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок А. В. Гуцол, Н. С. Діхтярук С 2012 95
5535 Використання результатів етологічних досліджень для визначення структури раціону кіз при їх випасі в лісах та складанні радіологічних прогнозів В. В. Борщенко С 2012 156
5534 Технологічні аспекти ефективності виробництва та використання преміксової продукції у годівлі свинопоголів"я О. К. Бітлян С 2012 108
5533 Вплив згодовування ферментних препаратів на структури пучкової зони наднирників свиней А. В. Гуцол С 2012 134
5532 Методологічні аспекти створення нового ферментного препарату МАЦЕРАЗА-БТУ для тваринництва В. В. Болоховський С 2012 78
5531 Продуктивність та розвиток внутрішніх органів курчат-бройлерів за дії кормової добавки “FRA AC 34” О. Ю. Безносюк С 2012 98
5482 Методика наукових досліджень Опорний конспект лекцій. Панько В.В. Окл 2012 31
5479 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин . Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2012 1
5478 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Іхтіологія (спеціальна)”. для студентів факультету технології виробництва продукції тваринництва за спеціальністю 6.090 201 “Водні біоресурси” Марценюк Н.О. Мв 2012 13
5026 Использование природных адсорбентов в качестве наполнителя для премиксов М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец С 2012 86
4988 Використання міновіту та мінази в годівлі молодняку свиней А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, Г. І. Льотка [та ін.] С 2012 154
4936 Ефективність дезінтоксикації кормів та вирощування курчат за використання «праймікс–альфасорбенту» і «праймікс–біокорму» О. П. Решетніченко, Л. В. Орлов, М. В. Богач [та ін.] С 2011 173
4935 Обгрунтування ефективності удосконаленої структури раціонів при вирощуванні та відгодівлі свиней Л. С. Прокопенко, І. В. Гуменюк С 2011 78
4934 Вплив згодовування "еламіну" на морфологічні і біохімічні показники крові молочних кіз Н. М. Наливайська С 2011 80
4933 Якісні показники найдовшого м"яза спини свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, О. О. Мисенко С 2011 85
4930 Вплив кормової добавки гумінової природи на енергетичний обмін у поросят періоду відлучення від свиноматок О. М. Бучко С 2011 162
4929 Результати використання пробіотику протекто-актив під час годівлі перепелів в умовах різних технологій В. І. Бесулін, В. М. Гордієнко, І. В. Меркулова С 2011 160
4922 Санитарно-гигиеническая оценка неорганических элементов,содержащихся в гидробионтах разных видов А. Т. Куцан, Д. А. Болдырев С 2011 131
4915 Санітарна оцінка донної риби бентософагу пеленгасу Азово-Чорноморського басейну Д. А. Болдирев, М. М. Хмель С 2011 128
4843 Продуктивна та економічна ефективність використання бурштинової і лимонної кислот та пробіотику “Пробіол-Л” у раціонах свиней І. В. Дмитрук, А. В. Микитюк С 2012 72
4833 Эффективность выращивания на мясо бычков черно-пестрой породы при откорме их до тяжелых весовых кондиций Н. Н. Шматко, А. А. Скакун, З. М. Нагорная С 2012 60
4814 Несучість та обмін речовин у перепілок за уведення в комбікорм підвищених доз вітаміну А Р. А. Чудак, Л. П. Чорнолата, Б. Б. Герасимчук С 2012 165
4812 Особливості годівлі високопродуктивних корів голштинської породи в умовах виникнення синдрому жирної печінки Г. В. Хавтуріна С 2012 61
4811 Перетравність амінокислот корму перепелами за дії екстракту ехінацеї блідої І. М. Сметанська С 2012 154
4810 Вплив різних рівнів сирого жиру на баланс мінеральних елементів в організмі молодняку качок М. Ю. Сичов С 2012 143
4809 Метаболізм азотових сполук у рубці дійних корів за використання у годівлі стандартної та експериментальної білково-вітамінно-мінеральної добавок (БВМД) Г. М. Скеділо, М. І. Полуліх, І. В. Душара, Н. Г. Войтович С 2012 232
4807 Ефективність використання анальцимосорбенту в годівлі молодняку свиней О. П. Решетніченко, Л. В. Орлов С 2012 84
4806 Використання різних видів макух і шротів у годівлі овець І. І. Поротікова С 2012 139
4803 Молочна продуктивність корів при заміні соняшникового шроту на небілковий азот препарату OPTIGEN® О. М. Курнаєв, К. В. Сироватко, М. М. Пилипчук С 2012 81
4802 Експериментальне обґрунтування контролю оптимальних доз введення цинку, міді та кобальту до складу вітамінно-мінеральних преміксів для корів і птиці М. Ф. Кулик, А. В. Тучик, Ю. В. Обертюх [та ін.] С 2012 109
4801 Вплив пребіотика та кормового антибіотика на імунологічні показники крові та мікробний статус травного каналу свиней О. А. Кузьменко, С. В. Чернюк С 2012 162
4795 Контроль рослинної сировини та кормів для тварин за вмістом ГМО І. Я. Коцюмбас, Г. В. Кушнір, Т. Левицький [та ін.] С 2012 166
4792 Використання шкали авансованої годівлі корів-первісток та їх роздоювання Л. В. Польовий, Л. В. Казьмірук, М. М. Махначова С 2012 111
4786 Порівняльна характеристика продуктивних якостей корів внутрішньопородних типів південної м"ясної породи за аналогічних умов годівлі М. М. Пасніченко С 2012 85
4776 Продуктивність, морфологічні та біохімічні показники крові у перепілок за підвищеного вмісту вітаміну а у раціоні Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, І. М. Лендел С 2012 121
4775 Вплив вітаміну Е на масу та лінійні розміри органів травлення Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Л. М. Котюжанська С 2012 91
4773 Економічна ефективність при застосуванні сульфату заліза та його хелатів М. В. Фоміна, Б. М. Калин, Н. Я. Васерук, О. О. Дашковський С 2012 153
4771 Продуктивність бичків при заміні в раціонах кукурудзяного силосу вико-вівсяним сінажем К. М. Сироватко, Л. М. Клименко С 2012 129
4770 Інтенсивність росту і розвитку ремонтних свинок в залежності від технології годівлі В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Архипов, А. С. Мунч С 2012 114
4769 Ефективність використання силосованих хрестоцвітих кормів у суміші із злаковими у годівлі корів А. В. Маркелова С 2012 194
4768 Применение комплексного препарата микроэлементов "Ферропептид" при производстве бройлеров И. И. Кочиш, О. И. Кочиш, В. В. Борук С 2012 92
4767 Баланс азоту, кальцію та фосфору при вирощуванні телят на заміннику незбираного молока з використанням ферментативно-пробіотичного препарату "Про–Ензим" С 2012 108
4766 Використання преміксів у годівлі молочних корів О. Кафльовська, П. П. Бігун С 2012 152
4765 Продуктивность лактирующих коров при скармливании им кукурузного силоса и силосов, приготовленных из смеси пайзы и вики, пайзы и сои Ю. В. Истранин С 2012 52
4764 Продуктивна та економічна ефективність використання бурштинової і лимонної кислот та пробіотику “ПРОБІОЛ-Л” у раціонах свиней І. В. Дмитрук, А. В. Микитюк С 2012 96
4763 Сезонна динаміка живої маси коропа при використанні алюмосилікатів В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 273
4749 Екстер’єрна оцінка плідників білого амура (батьківського стада та їх нащадків) в СТОВ "Прогрес" О. С. Мушит, В. П. Марценюк С 2012 115
4742 Продуктивность и сохранность поросят-отъёмышей при использовании дезинфектанта В. И. Беззубов, А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудоковская С 2012 140
4738 Оцінка впливу компонентів преміксу та комбікорму на показники продуктивності підсисних поросят породи велика біла О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр С 2012 247
4737 Особенности белкового и минерального обмена у телят при использовании иммуномодулирующего комплеска биологически активных веществ Л. Н. Шейграцова С 2012 69
4736 Продуктивність та мінеральний вміст яєць курок-несучок за дії цинку Р. А. Чудак, Л. П. Чорналата, О. І. Вознюк, О. П. П"ятак С 2012 121
4735 Вплив вітаміну Д на яєчну продуктивність, забійні якості та масу внутрішніх органів перепілок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Н. С. Петрук, А. М. Вознюк С 2012 123
4734 Доступність амінокислот у перепелів за згодовування пробіотика Р. А. Чудак, Ю. М. Подолян, М. М. Подолян С 2012 107
4733 Біохімічні показники крові молодняку свиней за дії пробіотику та ферментного препарату О. О. Чернявський С 2012 159
4732 Вплив рівня жиру у раціонах курей-несучок на жирнокислотний склад яєць С. В. Цап, В. В. Микитюк С 2012 252
4731 Вплив селену на біохімічні показники крові свиней Л. В. Пірова С 2012 91
4730 Баланс окремих мікроелементів у молодняку свиней за різних преміксів у повнораціонному комбікормі Н. В. Новгородська С 2012 138
4729 Амінокислотний склад м’яса свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, О. О. Мисенко, Н. В. Антонюк С 2012 185
4728 Використання нерозмеленого зерна пшениці в комбікормах для індичок маточного стада В. М. Гордієнко, В. А. Гришко С 2012 150
4727 Вплив згодовування нової вітамінно-мінеральної добавки (ВМД) на концентрацію та ферментативну активність бактерій рубця дійних корів у літньо-пасовищний період утримання М. І. Воробель С 2012 207
4726 Вплив каолінового та алунітового борошна на перетравність поживних речовин у відгодівельного молодняку свиней Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук С 2012 141
4725 Органометрія травної системи перепілок при використанні хелатних композицій В. А. Бурлака, Л. Ф. Бабич, І. Ю. Горальська [та ін.] С 2012 52
4724 Ефективність використання макухи сої у годівлі корів в перші 100 днів лактації В. С. Бомко С 2012 77
4723 Вплив кормової добавки «Проензим» на вміст мінеральних елементів у м"ясі перепелів Н. М. Балух С 2012 135
4466 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Панько В.В. Мв 2012 0
4465 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів Панько В.В. Мв 2012 3
4439 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2012 0
4438 «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії». Марценюк В.П. Мв 2012 12
4437 «Спеціальна іхтіологія». Марценюк В.П. Мв 2012 19
4399 Годівля сільськогосподарських тварин та технологія кормів СЛОВНИК-ДОВІДНИК для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Сироватко К.М., Суховуха С.М. Мв 2012 6
4278 ТЕХНОЛОГІЯ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ ПРОГРАМА для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 7. 090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М.,Марценюк В.П. Нп 2012 0
4277 ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Костенко В.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп 2012 3
4276 ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ля виконання курсового проекту Костенко В.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2012 10
4275 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Сироватко К.М. Мв 2012 0
4274 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Сироватко К.М. Мв 2012 0
4272 Годівля високопродуктивних тварин Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів спеціальності 7.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв 2012 2
4271 Годівля тварин і технологія кормів Методичні вказівки навчальної практики Костенко В.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2012 2
4270 ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІКОРМІВ Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.090102«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2012 1
4229 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Лабораторний практикум Панько В.В., Огороднійчук Г.М. Нп 2012 4
4225 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 7.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Сироватко К. М. Нп 2012 0
4079 Методика наукових досліджень. Лабораторний практикум. Панько В.В. Мв 2012 3
4076 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4075 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4074 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4069 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитаці. Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4042 Технологія виробництва кормів і кормових добавок Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Костенко В.М. Сироватко К.М. Мв 2012 4
3983 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М., Панько В.В. Нп 2012 0
3840 Зміни живої маси за різних способів утримання та складу раціону свиней В. М. Андреєв, Р. Л. Варпіховський С 2012 97
3839 Продуктивна дія фітобіотичної добавки І. М. Сметанська С 2012 100
3838 Якість м"яса курчат-бройлерів за дії пробіотика "Ентеро-актив" Ю. М. Подолян, Г. М. Огороднійчук С 2012 102
3837 Перетравність поживних речовин в організмі свиней при згодовуванні комбінованих силосів з включенням зеленої маси амаранту В. П. Славов, Р. О. Васильєв, М. М. Кривий С 2012 81
3836 Яєчна продуктивність м"ясних перепелів за використання комбікормів із різними рівнями обмінної енергії В. В. Отченашко С 2012 70
3835 Продуктивна дія зерна гороху і амаранту в годівлі свиней С. М. Овсієнко, Н. С. Діхтярук, В. М. Навроцький С 2012 109
3833 Вплив згодовування бактеріального препарату на молочну продуктивність В. П. Кучерявий, В. О. Добронецька, Л. В. Газда [та ін.] С 2012 114
3832 Яєчна продуктивність перепілок за згодовування пробіотичної добавки Т. Крамар, М. Красносельська С 2012 78
3831 Функціональний стан перепілок за використання в комбікормах "Проензим" Г. Крамар, К. Гулько С 2012 137
3830 Ріст і розвиток телят при вирощуванні на заміннику незбираного молока з використанням ферментативно-пробіотичного препарату “Про-ензим" В. М. Костенко, В. В. Яремко С 2012 67
3829 Баланс азоту, кальцію та фосфору при вирощуванні телят на заміннику незбираного молока з використанням ферментативно-пробіотичного препарату "Про-ензим" О. М. Іваницька, В. М. Костенко С 2012 105
3828 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, О. О. Мисенко С 2012 71
3827 Супутні продукти виробництва біопалива та їх роль у підвищенні продуктивності відгодівлі свиней І. В. Гуменюк С 2012 109
3826 Ріст і розвиток підсвинків на вирощуванні при включенні в раціон ГМО шротів І. А. Гелевер, В. А. Бурлака, М. В. Любічев С 2012 64
3825 Зміни вмісту рубця корів при використанні КПБ В. А. Бурлака, Т. П. Мостіпака С 2012 67
3823 Вплив кормової добавки "Проензим" на хімічний склад м’язової тканини курчат-бройлерів Н. М. Балух С 2012 85
3822 Яєчна продуктивність перепілок за додавання до їх раціону пробіотика "пробіоактив" Я. Бобков, А. Вознюк, І. Дацюк С 2012 67
3802 Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива В. Г. Семенов С 2011 0
3683 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців cпеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Костенко В.М., Сироватко К. М. Нп 2011 1
3682 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці спеціальності 8.090102 “Технологіїя у виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв 2011 4
3640 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2011 2
3584 Газогенерація – безвідходна і автоенергетична технологія утилізації промислових відходів О. О. Оьмак, О. О. Серьогін С 2011 157
3558 Оптимизация процесса тепломассобмена дисперсного материала в потоке теплоносителя Е. В. Золотовская, Н. В. Слипченко, Е. Н. Сайко С 2011 138
3540 Вибір математичної моделі для опису руху сипучих матеріалів А. М. Аблогін С 2011 103
3385 Аматорське рибальство у водосховищах Вінницької області Н. О. Марценюк, В. В. Панько, С. О. Мушит С 2011 113
3380 Влияние новых норм энерго-протеинового питания на качественные показатели спермы хряков-производителей С. А. Линкевич, Е. И. Линкевич, Т. В. Зубова [та ін.] С 2011 140
3373 Продуктивність та гематологічні показники перепілок під впливом пробіотичної добавки Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, О. І. Вознюк, Т. А. Крамар С 2011 150
3372 Морфологічні показники печінки і підшлункової залози бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук С 2011 115
3371 Продуктивна дія замінників незбираного молока з вмістом протеїну різного походження В. М. Костенко, В. В. Яремко С 2011 135
3370 Вплив бурштинової кислоти на показники продуктивності молодняку свиней І. В. Дмитрук С 2011 231
3369 Природні алюмосилікати: нетрадиційні, екологічно чисті мінеральні добавки в годівлі свиней В. А. Бурлака, С. П. Вертебельчук, Т. Б. Вертебельчук С 2011 288
3347 Досвід вирощування цьоголіток звичайного сома (SILURUS GLANIS) В. П. Марценюк С 2011 129
3344 Залежність показників росту і розвитку поросят на відгодівлі від використання преміксу О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. В. Дехтяр, Г. В. Ромашкан С 2011 161
3343 Вплив пробіотичної добавки "Ентеро-актив" на яєчну продуктивність та гематологічні показники перепілок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, В. Кобялко, О. Кіндзерська С 2011 96
3342 Вміст жирних кислот у хімусі кишечника та ріст коропів за наявності в їх раціоні ріпакової олії та сульфату цинку М. І. Храбро, Й. Ф. Рівіс С 2011 144
3340 Поживність кормосумішок різних способів висіву соргових культур та кукурудзи, висіяних з соєю Л. М. Ренштейн С 2011 125
3339 Економічна оцінка типів утримання та раціонів годівлі корів в Автономній республіці Крим О. В. Приходько, С. А. Прасолов С 2011 149
3337 Амінокислотний вміст м"яса курчат-бройлерів під впливом пробіотика "Ентеро-актив" Ю. М. Подолян С 2011 120
3336 Вивчення впливу на якість продукції біологічно активних добавок у раціонах відгодівельного молодняку свиней Я. І. Півторак, І. Я. Семчук С 2011 141
3335 Вплив пробіотику "Байкал ЕМ 1" на якісні показники м"яса качок Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко С 2011 120
3334 Енергетична цінність кормів для дорослих м"ясних перепелів В. В. Отченашко С 2011 222
3333 Влияние ввода трепела на продуктивность и минеральный состав крови коров в первую треть лактации М. А. Надаринская, А. И. Козинец, А. И. Козинец, А. В. Кветковская, О. Г. Голушко С 2011 108
3332 Стан структур ендокринних залоз бугайців при згодовуванні ферментного препарата МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, Н. В. Гуцол, В. В. Гончарук С 2011 141
3293 Ефективність використання нехарчової соняшникової олії в годівлі відлучених поросят Ефективність використання нехарчової соняшникової олії в годівлі відлучених поросят В. М. Костенко, С. М. Суховуха С 2011 166
3292 Влияние комплексной витаминно-минеральной добавки "кормовой фосфолипидный комплекс" на биохимические показатели сыворотки крови крупного рогатого скота С. М. Усов, А. Ф. Трофимов, И. В. Новожилова, П. А. Красочко С 2011 118
3291 Продуктивність каченят-бройлерів за різних рівнів треоніну в комбікормах І. І. Ібатуллін, О. О. Отченашко, С. В. Скнар С 2011 194
3290 Вплив ферментного препарату МЕК-БТУ-5 на шпик свиней А. В. Гуцол, О. О. Мисенко, В. І. Рудніцький С 2011 105
3289 Виділення жирних кислот з каловими масами у корів за згодовування січки сіна в літній період Л. М. Гордійчук С 2011 144
3288 Рациональное использование пастбищ и концентрированных кормов при выращивании молодняка лошадей Ю. И. Герман, М. А. Горбуков С 2011 121
3287 Оцінка комплексоутворення за допомогою іч-спектроскопії змішанолігандних сполук Купруму В. С. Бомко, В. В. Дослід С 2011 114
3286 Вплив препарату ехінацеї пурпурової на резистентність молодняку сільськогосподарських тварин О. Д. Бірюкова, Л. О. Бегма, Н. М. Маковська С 2011 118
3284 Продуктивність свиноматок за включення в комбікорми нетрадиційних протеїнових компонентів Н. А. Бегма С 2011 149
3283 Мінеральний склад м"язової тканини курчат-бройлерів за дії кормової добавки "Проензим" Н. М. Балух С 2011 137
3282 Перетравність корму, обмін азоту та продуктивність молодняку свиней за згодовування пробіотику С. П. Бабенко, О. О. Чернявський Мв 2011 169
3271 Роздій корів та підготовка концкормів до згодовування – резерв підвищення енергоощадності молока Л. В. Польовий, С. В. Шведюк, О. Л. Польова С 2011 127
3267 Стан популяцій промислових видів риб у водоймах Вінницької області С. С. Коваль, М. О. Мандрик С 2011 78
3261 Добавки рослинного походження у годівлі курок-несучок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук С 2011 146
3260 Вплив пробіотика на якість м"яса курчат-бройлерів Ю. М. Подолян С 2011 120
3259 Ефективність використання преміксів у раціонах свиней І. В. Орлик, П. П. Бігун С 2011 155
3258 Баланс заліза та міді у молодняку свиней за різних преміксів у повнораціонних комбікормах Н. В. Новгородська, Г. І. Льотка, А. М. Бондар [та ін.] С 2011 122
3255 Продуктивність та якість молока корів української чорно-рябої молочної породи при використанні в годівлі вітамінно-мінеральної добавки Каумін ТМ Лакто Плюс М. Ф. Кулик, О. І. Скоромна, П. В. Березовський, В. В. Дьякова С 2011 155
3254 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" Оптима в годівлі бичків В. М. Костенко, О. М. Поліщук С 2011 121
3253 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, О. О. Мисенко С 2011 165
3252 Інтер Мікс Вс (Гроуер) – ефективна кормова добавка до раціонів свиней на відгодівлі А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льотка [та ін.] С 2011 190
3251 Вплив згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-4 на гематологічні показники відгодівельних бугайців В. В. Гончарук С 2011 92
3250 Ефективність використання білково-вітамінної мінеральної добавки Інтер Мікс ПВ в раціонах молодняку свиней А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льотка [та ін.] С 2011 157
3247 Вплив згодовування біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив на гематологічні показники бугайців на відгодівлі В. В. Гончарук С 2011 75
3246 Вплив DL-метіоніну на показники рубцевого метаболізму у високопродуктивних корів В. С. Бомко С 2011 141
3244 Премікси і їх використання в годівлі молочних корів О. Д. Бараболя, П. П. Бігун С 2011 367
3243 Амінокислотний склад м"яса курчат-бройлерів за використання в раціонах кормової добавки "Проензим" Н. М. Балух С 2011 116
3206 Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі М. Г. Повод, Ю. А. Коваль С 2011 102
3204 Підвищення ефективності зчитуваня вушних транспондерів у автоматизованих системах рідіоідентифікації тварин з використанням рамкових антен Є. А. Паламарчук С 2011 133
3189 Збереження та жива маса підсисних поросят за використання біологічно активного препарату В. І. Шеремета, В. Ю. Сорочан С 2011 142
3188 Продуктивність, якість яєць у перепілок за використання у годівлі ехінацеї пурпурової Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук, Бережнюк Н.А., Вознюк О.І., Лендел І.М., Кобялко В.П. С 2010 146
3187 Злаковый силос, с консервантами в рационах бычков В. П. Цай, В. В. Карелин, С. В. Сергучев, Г. Н. Радчикова С 2011 80
3186 Економічна ефективність використання алуніту в раціонах індичок В. В. Туманов С 2011 65
3185 Вплив жирової та жиролізинової добавок на показники забійних якостей піддослідних свиней С. М. Суховуха С 2011 77
3184 Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами О. І. Скоромна С 2010 127
3183 Ефективність використання концентратних добавок фірми "SANO" при виробництві яловичини Т. П. Сидорчук, В. І. Драбаніч, П. П. Бігун С 2011 162
3181 Продукты переработки нового сорта рапса в рационах бычков Т. Л. Сапсалева, В. Ф. Радчиков, Н. В. Шарейко С 2011 58
3180 Эффективность использования кормовой добавки «ватер трит® жидкий» в рационе свиней на доращивании Н. А. Садомов, Л. А. Шамсуддин С 2011 107
3179 Использование сапропеля для повышения продуктивности скота Н. А. Савчиц С 2011 134
3178 Современная консервация зерна с помощью бактериальных препаратов и экономическая оценка эффективности метода А. Н. Романович, А. Л. Зиновенко, А. С. Яремчук [та ін.] С 2011 149
3177 Эффективность энерго-протеиновых добавок на основе рапса и люпина в рационах ремонтных телок В. Ф. Радчиков, В. Н. Куртина, Т. Л. Сапсалева, В. О. Лемешевский С 2011 60
3176 Добавка из брома и йода в рационах бычков В. Ф. Радчиков, Л. А. Возмитель, И. В. Сучкова, Ю.Ю. Ковалевськая С 2011 61
3175 Вплив вмісту сухої та органічної речовин на використання енергії при згодовуванні молодняку свиней концентрованих кормів М. Г. Повозніков, С. М. Блюсюк, В. Є. Харкавлюк С 2011 99
3174 Вплив згодовування різних рівнів і джерел селену на хімічний склад м"яса свиней Л. В. Пірова С 2011 98
3173 Приготовление и использование ЗЦМ в кормлении телят С. Н. Пилюк, О. И. Скоромна С 2011 96
3172 Вплив пробіотика ”Байкал ЕМ 1” на морфологічний склад тушок качок Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко С 2011 147
3168 Перетравність корму і обмін азоту у телят при згодовуванні препатату пробіо-актив М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук С 2011 139
3167 Морфологічні особливості органів травної та ендокринної систем свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ -3 М. О. Мазуренко, О. І. Ремінний, А. В. Гуцол [та ін.] С 2011 168
3166 Продуктивність свиней різних вікових груп при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 М. О. Мазуренко, О. І. Ремінний, А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол С 2011 117
3165 Динаміка живої маси кролів на відгодівлі при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака, О. І. Скоромна, Н. А. Бережнюк С 2011 157
3164 Реакція структур тонкого відділу кишечника на згодовування лактинів із престартерним комбікормом В. П. Кучерявий, Л. В. Казьмірук, В. О. Добронецька С 2011 94
3163 Якість та продуктивна дія кормів, заготовлених з біологічним консервантом "БІОКОНТ", при згодовуванні тваринам О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, В. М. Костенко [та ін.] С 2011 63
3162 Вико-вівсяний сінаж при годівлі корів в літньо-осінній період О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко, О. М. Гаврилюк С 2011 58
3161 Вплив вулканічних туфів на жирнокислотний склад курячих яєць М. Ф. Кулик, Ю. Ф. Костецька, Ю. Ф. Обертюк С 2011 130
3160 Перетравність корму молодняком свиней на відгодівлі за дії антибактеріальних препаратів О. А. Кузьменко С 2011 147
3159 Перетравність корму та продуктивність молодняку кролів за різних джерел селену в раціоні О. М. Косяненко С 2011 231
3158 Физиологическое состояние и продуктивность бычков при скармливании рационов с разным качеством протеина Ю. Ю. Ковалевская, В. К. Гурин, В. В. Букас С 2011 62
3157 Вплив згодовування курам-несучкам різних доз і форм мікроелементів на їх накопичення в яйцях В. А. Коберська С 2011 78
3156 Доклінічні дослідження активності та активності застосування нового імуностимулюючого препарату "мультибактерин" О. І. Касяненко С 2011 101
3155 Влияние добавки «ЄКОЛИН4» на молочную продуктивность, качество молока и экономические показатели В. Н. Заяц, О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, Т. Ф. Овчинникова С 2011 134
3154 Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при застосуванні ЕМ-препаратів А. П. Заєць, І. І. Паламарчук, К. С. Захарчук С 2011 139
3153 Гематологічні показники свиней при згодовуванні преміксів А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льтка, О. І. Ремінний С 2011 94
3152 Сушеная барда в рационах бычков В. К. Гурин, Н. В. Киреенко, В. А. Люндышев, И. В. Яночкин С 2011 109
3151 Показатели метаболизма макроэлементов у коров в основном периоде лактации при включении в рацион «Эколина 4» О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, В. Н. Заяц, Н. А. Макарова С 2011 124
3150 Гематологічні показники індичок, що утримували з раціоном алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов, В. М. Степаненко С 2011 110
3148 Ріст та розвиток перепілок при використанні в раціонах металохелатів Л. Ф. Бабич С 2011 123
3147 Перетравність поживних речовин корму у перепілок при використанні металохелатів Л.Ф. Бабич, В. А. Бурлака, Н. В. Павлюк С 2011 110
3146 Вплив пробіотику протекто-активу на біохімічні показники сироватки крові поросят Л. В. Бондаренко, В. В. Малина, В. В. Лясота С 2011 209
3145 Вплив різних способів підготовки натурального зерна сої на продуктивність та перетравність раціонів у високопродуктивних корів В. С. Бомко С 2011 200
3144 Вплив пробіотика «Кампро» на фізіологічний стан і неспецифічну резистентність організму курок-несучок у різні вікові періоди продуктивності Ю. П. Бігун, П. П. Бігун Мв 2011 78
3058 Баланс мінеральних елементів в організмі курок - несучок при згодовуванні мінеральної добавки анальцим В. Ф. Андрійчук, Н. В. Мельник С 2011 67
2934 Спеціальне кормовиробництво. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. Тп 2010 0
2915 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Зоологія хордових” Марценюк Н.О. Мв 2010 12
2912 Зоологія безхребетних: Навчальний посібник Марценюк Н.О. Нп 2011 22
2910 Технологія кормів і кормових добавок. Навчальний посібник Сироватко К.М., Панько В.В. Нп 2011 24
2908 Технолоя кормів і кормових добавок. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 7.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, спеціалізації «Технологія кормів і кормових добавок” В.М.Костенко, К.М.Сироватко Тп 2011 13
2906 Зберігання та контроль якості кормів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. Тп 2011 2
2186 Продуктивність та стан шлунку свиней при використанні в раціонах зерна тритикале С. М. Овсієнко, О. І. Вознюк, В. А. Тищенко, О. Ф. Ліцький С 2010 140
2184 Продуктивність бугайців при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, О. П. Марчук С 2010 136
2182 Якість та продуктивна дія кукурудзяного силосу -з консервантом "Біоконт" при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко [та ін.] С 2010 148
2180 Перетравність поживних речовин раціонів поросят при згодуванні жирової та жиролізинової добавок В. М. Костенко, С. М. Суховуха С 2010 102
2179 Згодування шроту ріпаку та екструдату вики дійним коровам в залежності від кратності доїння добової дачі С. С. Коваль, М. О. Мандрик, О. В. Бігас С 2010 179
2175 Вплив солей мікроелементів цинку, марганцю, міді, заліза і препарату "Агровет Атлантик" в раціонах свиней на добові прирости в період їх відгодівлі М. Ф. Запорожець, Ю. А. Бурко С 2010 191
2174 Характеристика поведінки корів при споживанні кормів за різних технологій утримання І. Ю. Задорожна, Л. В. Гончаренко, В. П. Шабля, А. В. Чехічин С 2010 112
2173 Біохімічна характеристика та придатність для силосування рослинної сировини при різній висоті скошування В. П. Жуков, А. О. Панчук С 2010 86
2172 Продуктивність молодняку свиней при згодуванні ферментного препарату А. В. Гуцол, В. В. Постоловский С 2010 119
2171 Продуктивність ранньовідлучених поросят при споживанні ферментного препарату МЕК-4 А. В. Гуцол, А. В. Михальов С 2010 138
2170 Продуктивність бугайців на вирощуванні при згодуванні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив В. В. Гончарук С 2010 121
2137 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук, А. І. Янулик С 2010 161
2136 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А, Чудак, Г. М. Огороднійчук [та ін.] С 2010 132
2131 Баланс азоту та фосфору при згодуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С 2010 60
2130 Якість яєць, м О. Т. Непорочна С 2010 62
2129 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С 2010 85
2128 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів на хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С 2010 113
2127 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С 2010 59
2126 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажіз додаванням біоконсерванту "Біоконт" В. М. Костенко, О. М. Гаврилюк С 2010 119
2124 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіактив В. В. Гончарук С 2010 102
2123 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С 2010 104
2122 Перетравність поживних речовин у індичок , що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С 2010 117
2121 Гематологічні показники бугайців при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С 2010 100
2044 Ботаніка з основами гідроботаніки. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6. 130300 «Водні біоресурси» Костенко В.М., Марценюк Н.О. Тп 2010 0
1888 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, тимчасова програма для підготовки магістрів за спеціальністю 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. Тп 2010 0
1884 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. Тп 2010 0
1600 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» В.М.Костенко, І. В. Дмитрук, С.М. Суховуха Мв 2010 0
1423 Методика наукових досліджень. Тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко Тп 2008 1
1418 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з годівлі сільськогосподарських тварин студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Костенко В. М., Панько В. В., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2008 0
1401 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія виробництва риби” Костенко В.М. , Мушит С.О. Мв 2008 0
1334 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6. 130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу « Методика наукових досліджень» Костенко В.М., Панько В.В. Мв 2010 0
1330 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6. 130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Планування виробництва кормів " Костенко В.М., Панько В.В.. Мв 2010 0
1312 Технологія виробництва аквакультури. Методичні рекомендації по організації вивчення навчальної дисципліни за КМСОНП (лекційні, лабораторні заняття та самостійна робота) для студентів денної форми навчання Костенко В. М., Мушит С.О. Мв 2008 2
1309 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу" технологія виробництва продукції аквакультури Костенко В.М., Мушит С.О. Мв 2010 0
1296 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв 2009 1
1284 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання за напрямком 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2009 0
1281 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Дмитрук І. В., Суховуха С.М. Мв 2009 0
1279 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Сироватко К. М., Суховуха С.М. Мв 2009 0
1252 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв 2009 0
1249 Методика наукових досліджень Робочий зошит та методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Сироватко К. М. Рз 2009 0
1189 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання за напрямком 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2009 0
1179 Методика наукових досліджень Робочий зошит та методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Сироватко К. М. Рз 2009 1
1156 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 8. 130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В. М., Сироватко К. М. Мв 2009 0
1133 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, спеціальність - 8.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К.М., Панько В.В. Мв 2008 0
1112 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Частина І “Хімічний склад , оцінка поживності та якості кормів” Костенко В.М., Панько В.В., Сироватко К.М., Нп 2008 3541
684 Методика наукових досліджень. Тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Костенко В.М., Сироватко К.М. Тп 2008 0
530 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових робіт. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв 2007 0
490 Біологія продуктивності тварин. Методичні вказівки з організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системи оцінки знань. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв 2007 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska