The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28969 Dynamic changes of in incidence of ixodes tick bite cases in adult population of Vinnitsa region, Ukraine Panko V., Boiarska Z., Berezovskiy I., Mushit S. Сун 2021 185
28938 Peculiarities of alginic acid hydration in the air and in hydrophobic organic environment Krupskaya T. V., Yelahina N. V., Morozova L. P., Turov V. V. Сун 2021 199
28904 Methods of wastewater treatment with the help of aquatic organisms Biliavtseva V. Суз 2021 222
28558 Дослідження вмісту важких металів в різних створах р. Південний Буг для реалізації Європейського Зеленого Курсу в Україні Паламарчук В. Я. Дк 2021 215
28555 Ретенція важких металів в товарній рибі Паламарчук В. Я. Дк 2020 135
28468 Study of factors influencing the formation of immunity of scaly, naked аnd wild carp Biliavtseva V. Суз 2021 225
28455 The effect of additives with essential oils on the productivity of young pigs. Syrovatko, K. M., Vuhliar, V. S. СWeof 2021 235
28283 Slaughter indicators of young pigs when feeding bvmd "activities" and premix "intremix"  Datsyuk I., Bondarenko V. Суз 2021 252
28277 Технологія розведення равлика (helix aspersa maxima) Мушит С. О. Дк 2019 334
28218 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М. Дк 2018 204
28217 Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ «Шевченківське» Гунько І. В., Сироватко К. М. Сун 2021 450
28216 Influence of feed factors on on com productivity cows Syrovatko K. Суз 2021 248
28215 The efficincy of using a feed acidifier in growing broiler chickens Syrovatko K. Суз 2021 225
28106 Release of feed nutrients by extrusion of legumes Morozova L., Novakovska V. Суз 2021 260
28105 The role of calcium ions in the prevention of riding mold of tomatoes in protected soil Morozova L. Суз 2021 238
28100 Productivity and killing quality of rabbits under the action of complex probiotic enzyme additive "celozyme-probiol" Ogorodnichuk G. M., Datsyuk I. V. Суз 2021 241
27936 Control of potassium concentration in fertilizing tomatoes in protected soil Morozova L. Суз 2021 359
27912 Сировинна база рибогосподарської галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Білявцева В.В. Нп 2020 4
27895 Influence of enzyme preparations on productive and morphological indicators of broiler chickens Ogorodnichuk G., Datsyuk I. Суз 2021 291
27671 Методичні вказівкидо виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР магістерського спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”-Вінниця: ВНАУ, 2020. –44 с. Зотько М.О. Мушит С.О. Мв 2020 8
27549 "Hydrobiology" Methodical recommendations on educational practice for students firs level of higher education specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture" Zotko M. Мв 2020 4
27513 Технологія вирощування кларієвого сома в умовах замкнутого водопостачання в ФГДП "Коростенський рибгосп" Тодоровський Денис Ігорович Дрп 2020 10
27475 Дослідження ферментативного препарату на показники продуктивності равлика (helix asersa maxima) в фоп «антонов» м. вінниця Чорнопищук В.В. Дрп 2020 10
27461 Modern microbiological approaches to the remediation of breeding bulls sperm Zotko M., Nikolaeva A., Stadnik D. Суз 2020 316
27441 Fishery-biological substantiation for the project of a full-system fisheries for the cultivation of channel catfish in polyculture in the conditions of the fh "rurenko" of the nemirovsky district Palamarchuk V, Syrovatko K. Суз 2020 259
27408 Продуктивність равлика (Helix Aspersa Maxima) при згодовуванні лізинометіонінової добавки в ФОП «Антонов" м. Вінниця Ковальчук М.П. Дрп 2020 12
27401 Розробка проекту цеху з виробництва ікри форелі Фарисей В. В. Дрп 2020 15
27400 Продуктивність дволіток коропа при згодовуванні кормової добавки «біо-мос» в господарстві тов стов «іва» вінницького району В.І. Савченко Дрп 2020 12
27308 Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту комплексного використан-ня ставу при вирощуванні риби та гусей. Скорогляд Мирослав Олександрович. Дрп 2020 11
27278 Розробка проекту цеху з виробництва ікри осетра російського Д.С. Болгов Дрп 2020 5
27157 Дослідження впливу щільності посадки при вирощуванні товарного коропа в фг «вир» с. зозів липовецького району Шевчук Богдан Володимирович Дрп 2020 8
27107 Розробка екологічної технології вирощування товарної риби в тов "агрофірма злагода" с. новоживотів оратівського району Чирва Ростислав Олександрович Дрп 2020 10
27072 Вплив біологічного консерванту «bonsilag» на якість силосу та його продуктивну дію при вирощуванні молодняку великої рогатої худоби Бродовський Р.А. Дрп 2020 6
27029 Дослідження санітарного стану річки південний буг м. вінниця та розробка заходів покращення Мартинюк І.С. Дрп 2020 11
26997 Дослідження технології вирощування райдужної форелі у ФГ «Західна рибна компанія» Перемишлянського району Львівської області, с. Тучне». Старкова Наталія Миколаївна Дрп 2020 3
26972 ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ ЦЬГОЛІТОК СТЕРЛЯДІ НА ТОВАРНУ МАСУ Каібова Альона Олександрівна Дрп 2020 8
26971 Технологія вирощування стерляті в фг дп «коростенський рибгосп» с. грозіно житомирська область Кутишенко Володимир Дмитрович Дрп 2020 5
26968 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура ” .Вінниця: ВЦ ВНАУ. 2020. 38 с. Сироватко К.М. Мв 2020 3
26952 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів другого магістерського освітнього рівня cпеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Cироватко К.М. Мв 2020 5
26900 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2020. 45 с. К.М. Сироватко, В.В. Білявцева. Мв 2020 3
26832 Обгрунтування технологічного проекту виробництва м'яса індичат бройлерів Петренчук Ю.Ю. Дрп 2020 10
26759 Порівняльна характеристика забійних показників свиней за використанням білково-вітамінної добавки "інтермікс та eco piq" С. М. Стахов Дрп 2020 6
26751 Study of weight growth of pigs of large white breed, landras and their breeds Datsyuk I., Biyavtseva V. Суз 2020 316
26729 обгрунтування технологічного проект виробництва м′яса гусенят-бройлерів Матвійчук А. В. Дрп 2020 3
26512 Сучасні мікробіологічні підходи санації сперми бугаїв-плідників. Ніколаєва Аліна Іванівна. Дрп 2020 8
26467 Дослідження технології вирощування товарної риби в умовах мпп «нельма» І. О. МИСЬ Дрп 2020 7
26429 Перспективи виробництва товарного молока в умовах фг «щербич» з подальшою його переробкою на сир «голландський» Кубарський А.О. Дрп 2020 13
26026 Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему Мушит С. О. Сун 2020 241
26005 Фермерське рибництво. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Білявцева В.В. Мушит С. О. Мв 2020 8
25897 Study of aquarium business.types of aquarium fish, they features Biliavtseva V. V. Суз 2020 329
25857 Anisakiasis of fish products and its sanitary characteristics Shevchuk T. V. СWeof 2020 300
25856 Ways to improve commodity fish production Datsyuk I., Mushit S. Суз 2020 221
25828 Фермерське рибництво. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура Білявцева В.В., Мушит С.О. Мв 2020 12
25808 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для практичних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни Білявцева В.В. Мушит С. О. Мв 2020 12
25803 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для практичних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни Білявцева В.В. Мушит С. О. Мв 2020 4
25729 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до практичних робіт студентів - магістрів денної та заочної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” 2020 р. Зотько М.О. Мв 2020 10
25701 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Програма нормативної навчальної дисципліни «» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бакалавр». Вінниця : ВЦ ВНАУ. 2020. 24 с. переробл. і доп. Шевчук Т.В. Нп 2020 3
25700 Динаміка популяцій риб. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. Шевчук Т.В. Нп 2020 1
25699 Шевчук Т. В. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Водна мікробіологія та токсикологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бакалавр». Вінниця : ВЦ ВНАУ. 2020. 19 с. переробл. і доп. Шевчук Т.В. Нп 2020 4
25677 Моделювання технологічних процесів у аквакультурі. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О., Кононенко Р.В. Мв 2020 5
25676 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2020.- 16 с. Зотько М.О. Нп 2020 6
25675 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура Зотько М.О. Мв 2020 2
25623 The effect of feeding BVMD «ENERVIK» on the body of silver carp and carp Biliavtseva V. Суз 2020 235
25621 The latest methods of reproduction of the owner Datsyuk I., Mushit S. Суз 2020 270
25462 Основи акваріумістики Білявцева В. В., Мушит С. О., Сироватко К. М. Нп 2020 10473
25382 Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом Сироватко К. М. Суз 2020 298
25199 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. Дк 2019 233
25142 Технологія кормів та кормових добавок Cироватко К. М., Зотько М. О. Нп 2020 9836
25131 Ефективність вирощування товарного коропа Дацюк І. В. Суз 2020 289
25127 Продуктивність молодняку свиней за згодовування БВМД «Енервік» у різні періоди їх вирощування Білявцева В. В. Суз 2020 229
25030 Хімія з основами біогеохімії. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 101 «екологія».- вінниця 2020 - 16 с Білявцева В.В Нп 2020 4
25029 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Шевчук Т.В. ,Зотько М.О.,Мушит С.О., Білявцева В.В., Дацюк І.В. Нп 2020 12
25028 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Шевчук Т.В., Зотько М.О., Мушит С.О., Білявцева В.В., Дацюк І.В. Нп 2020 7
25027 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Вінниця 2020 - 14 с. Білявцева В.В Нп 2020 2
25003 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К. М., Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун 2018 202
25002 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун 2019 134
25001 Застосування простої одноклітинної водорості у сільському господарстві Білявцева В. В. Суз 2020 401
24830 Використання новітніх добрив при вирощування двохліток рослиноїдних риб Дацюк І. В. Суз 2020 388
24804 Риборозведення. Дослідження поетапного обліку витрат на прикладі "ОБ'ЄДНАННЯ УКРРИБГОСП" Білявцева В. В. Суз 2020 290
24801 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу Дацюк І. В. Суз 2020 300
24644 Біохімічний склад перги Лісостепу України Броварський В. Д., Зотько М. О., Ткаченко О. П. Сун 2018 347
24643 Вплив стресостійкості на продуктивність свиней Зотько М. О. Дк 2018 209
24588 Технічні засоби в аквакультурі Кононенко Р. В., Кононенко І. С., Мушит С. О. Нп 2018 2938
24568 Вплив фітази на показники продуктивності молодняку великої рогатої худоби Дмитрук І. В. Суз 2020 302
24501 Вплив геторозису при вирощуванні товарної риби Дацюк І. В. Суз 2020 367
24433 Осетрівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього рівня першого (бакалаврського) денної форми навчання спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура“ Зотько М.О. Мв 2020 7
24432 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрівспеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультури Зотько М.О. Нп 2020 7
24424 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Методичні вказівки для самостійної роботи для вивчення дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Мв 2020 8
24423 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Методичні вказівки для вивчення дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В., Маслоїд А.П. Мв 2020 11
24346 Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік» Білявцева В. В. Дк 2018 207
24332 Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ "Щербич" Зотько М. О. Дк 2019 181
24329 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні бвмд «Енервік» Білявцева В. В. Суз 2020 285
24231 Органічна хімія. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 212 «Ветеринарна санітарія, гігієна та експертиза». – Вінниця: ВНАУ, 2020. - 28 с. Шевчук Т.В. Мв 2020 24
24224 Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості Білявцева В. В. Дк 2019 313
24217 Комунікації рибогосподарських підприємст. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В..Білявцева В.В. Нп 2020 8
24213 Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва Білявцева В. В. Дк 2019 340
24037 Efficiency of growing marketable carp Biliavtseva V. V. Сун 2019 316
24033 Ефективність БВМД «Енервік» за фазової годівлі молодняку свиней при мало диференційованому зерновому раціоні Білявцева В. В., Гуцол А. В. Сун 2017 309
23978 Activity Of Creatine Phosphokinase Of Blood Blades Of Different Stress Sensitivity = Активність креатинфосфокінази лопаток крові різної стресової чутливості Zotko M., Yermishev O., Masloyid A. Тд 2019 198
23973 Якість медів різного походження Вінницької області Зотько М. О. Дк 2019 182
23951 Тифон-перспективна кормова культура Сироватко К. М. Дк 2019 236
23950 Залежність молочної продуктивність корів від впливу різних факторів Зотько М. О. Тд 2019 412
23880 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Шевчук Т.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 10
23823 Вплив різних факторівна молочну продуктивність корів Зотько М. О. Тд 2019 269
23761 Хімічний склад і фізико-хімічні властивості побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного Шевчук Т. В. Сун 2020 345
23747 Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. Тд 2019 200
23746 Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів Сироватко К. М. Дк 2019 198
23708 Показники якості сінажу залежно від фаз розвитку та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. Дк 2019 471
23706 Pork quality indicators when feeding protein-vitaminmineral additive intermix Datsiuk I. V. Сун 2019 262
23646 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. Сун 2019 152
23641 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Anatolii Masloyid Тд 2019 248
23637 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Masloyid A. Дк 2019 292
23470 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В. Суз 2019 433
23469 Migration of toxic metals from vegetable waste in compost Shevchuk T. V., Doroshkevich N. F. Сун 2019 288
23468 The effectiveness of various methods for determining the viability of A. simplex larvae in fish products Shevchuk T. V. Сун 2019 246
23408 Обмінні процеси за згодовування БВМД "Ефіпрот" Вугляр В. С. Тд 2019 369
23407 Земля – невід’ємна частина для сільського господарства Вугляр В. С. Тд 2019 247
23320 Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства Корженевська П. О., Шарамок Т. С., Мушит С. О. С 2019 432
23162 Substantiation of the composition of intermix premix and its productive effect in pig diets Datsiuk I. V. Сун 2019 296
23161 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Cироватко К. М. Сун 2019 304
23062 Осетрівництво. Методичні вказівки для практичних робот студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» першого (бакалаврського) освітнього рівня Зотько М.О. Мв 2019 5
23060 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» першого (ба-калаврського) освітнього рівня. Зотько М.О. Нп 2019 10
23047 Гідробіологія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять для студентів денної форми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Вінницький національний аграрний університет. Мушит С.О., Вугляр В.С. Мв 2019 19
23036 Здоров’я об’єктів аквакультури. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. – Вінниця: ВЦ ВНА Шевчук Т.В. Нп 2019 7
22985 Ефективність використання сінажу із однорічної бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць Сироватко К. М. Сун 2019 332
22816 Вплив зелених кормів на вирощування товарної риби в ПП «Семенюк Г.В.» Христинівського району Паламарчу Михайло Тарасович Дрп 2019 10
22815 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ТОВ РГ “Меркурій” Вінницького району Кравець Дмитро Володимирович Дрп 2019 6
22728 Біологічно‒рибниче обґрунтування до проекту ставового осетрового рибного господарства з виробництва стерляді в умовах ПП «Кучмар» Літинського району Осадчук Петро Павлович Дрп 2019 9
22727 Ефективність застосування кукурудзяного силосу, заготовленого з біологічним консервантом, в годівлі великої рогатої худоби Ложкін Петро Олександрович Дрп 2019 6
22674 Вплив віку і маси бджолинних маток на репродуктивні діяльність та медову продуктивність Зотько М. О. Сун 2019 384
22643 Дослідження технології вирощування рибопосадкового матеріалу в ТОВ рибне господарство “Меркурій” Вінницького району Шляхтич Ярослав Дмитрович Дрп 2019 5
22642 Ефективність використання мультиензимної композиції МЕК-БТУ-7 в годівлі молодняку свиней Іванцов О.М. Дрп 2019 4
22600 Дослідження технології вирощування товарної риби в дочірному сільськогосподарському рибоводному підприємстві «Бершадський рибцех» ПРАТ «ФП Вінницький рибгосп». Паламарчук Ганна Євгенівна Дрп 2019 4
22588 Рибничо– біологічне обґрунтування до проекту повносистемного рибного господарства з вирощування канального сома в полікультурі в умовах фг «руренко» немирівського району Паламарчук Владислав Ярославович Дрп 2019 4
22587 Ефективність використання йоннообмінних смол у нормалізації молока коров’ячого Красиленко Д.В. Дрп 2019 6
22534 Залежність ураження гельмінтами риби залежно від виду харчової обробки Шевчук Т. В., Панько В. В., Мудрак О. В. Тд 2019 256
22468 Вплив повнозмішаного раціону на відтворну здатність та молочну продуктивність корів Мазур В. Ю. Дрп 2019 6
22453 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в КП «Добробут» Немирівського району. Цюпка Святослав Юрійович Дрп 2019 13
22452 Розробка технології інтенсивного вирощування цьоголіток білого амура в тов «магнолія» барського району Іздебський Сергій Олексаедрович Дрп 2019 5
22431 Ефективність використання сінажу із однорічної злаково-бобової сумішки в годівлі великої рогатої худоби Асаулко Владислав Сергійович Дрп 2019 11
22425 Технічне оснащення рибництва. Методичні рекомендації для виконання практичних занять для студентів денної та заочної форми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Мушит С.О., Вугляр В.С. Мв 2019 21
22424 Гідроекологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 2019 16
22420 Гідроекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Сироватко К.М., Вугляр В.С. Нп 2019 8
22398 Вплив згодовування бвмд енервік на продуктивність молодняку свиней О. І. Дудник Дрп 2019 1185
22392 Використання нових кормів фірми тов «трау нутришин україна» в пратсп «Вінницярибгосп» с. Якушинці Сінчук Віка Олександрівна Дрп 2019 3
22332 Вивчення дії Bacilus lichenifomis на забійні показники та травний тракт курчат-бройлерів Медик Тарас Олексійович Дрп 2019 13
22327 Вплив згодовування дріжджового препарату на продуктивість молодняку свиней Юрчук І.І. Дрп 2019 3
22312 Розробка технологічних рішень виробництва сапропелі та дослідження її фізико-хімічних показників Постоюк А. Дрп 2019 4
22311 Дослідження динаміки анізакідозу рибної продукції м. Вінниці та розробка шляхів його профілактики Лещенко М.Ф. Дрп 2019 8
22310 Якісні показники та шляхи використання побічних продуктів забою товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Форись Ю.В. Дрп 2019 5
22259 Дослідження впливу фумарової та молочної кислот на м’ясну продуктивність молодняку великої рогатої худоби Грабова Юлія Сергіївна Дрп 2019 6
22258 Дослідження впливу згодовування пробіотичного препарату на м’ясну продуктивність молодняку великої рогатої худоби в ФГ “Велес Віта” Муровано-Куриловецького району Заболотчук Алла В’ячеславівна Дрп 2019 10
22256 Вирощування двохліток рослиноїдних риб з використанням новітніх добрив у фг «руренко» немирівськогоського району Водзінська С.В. Дрп 2019 8
22164 Ефективність використання ферментативно-пробіотичного препарату в годівлі телят Микитюк Дарина Валеріївна. Дрп 2019 6
21955 Вплив згодовування БМВД СОУ концентрат на спермопродукції кнурів. Римар Валерія Андріївна. Дрп 2019 4
21872 Вплив віку великої рогатої худоби на якість м’яса Балан Віталій Васильович Дрп 2019 8
21507 Complex analysis of the influence of different feeding on the productivity of silver black, red and white fox (Vulpes Vulpes) Шевчук Т. В., Крамаренко С. С. Сун 2019 429
21096 Шляхи зменшення повторної ферментації в силосованих кормах Зелінська І. П. Пк 2018 694
21091 Вміст і перетравність поживних речовин кукурудзяного силосу новими бактеріями Зелінська І. П. Пк 2018 342
21090 Впровадження ресурсозберігаючих та інноваційних технологій у кормовиробництво Зелінська І. П. Пк 2019 361
21089 Вторинна ферментація в силосованих кормах Зелінська І. П. Пк 2019 706
21047 Вплив ефірних олій у годівлі поросят Вугляр В. С. Пк 2018 386
21046 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» Вугляр В. С. Пк 2019 366
21045 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. Пк 2018 348
21044 Ефірні олії у раціонах відлучених поросят Вугляр В. С. Пк 2018 389
21043 Нова перспективна БВМД «Ефіпрот» у годівлі молодняку свиней Вугляр В. С. Пк 2019 302
21033 Ecological and technological aspects of the cultivation of commercial young blue fox (vulpes lagopus) with different methods of watering Шевчук Т. В., Повозніков М. Г. С 2019 379
21032 Localization of biogumus and mineral compounds in drugs of different species Шевчук Т. В., Заволока Г. І. С 2019 493
20765 Основи рибоохорони. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарі Зотько М.О. Мв 2019 26
20764 Основи рибоохорони. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” - Вінниця: ВНАУ, 2019. - 44 с. Зотько М.О. Мв 2019 9
20650 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. Сун 2019 414
20644 Навчальний посібник з дисципліни «Онтогенез риб» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр» Шевчук Т. В. Нп 2019 4969
20584 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки з дисципліни до виконання практичних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2019 25
20580 Гідробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 14
20579 Годівля риб.Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2019 26
20578 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 2019 28
20489 Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milr productivity of cows Syrovatko K. M. Сун 2019 374
20407 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки та робочий зошит до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми спеціальність 201 - “Агрономія”, 203 - “Садівництво і виноградарство”. Маслоїд А.П. Мв 2019 8
20371 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 207 « Водні біоресурси та аквакультура». –Вінниця:ВНАУ. –28 с. Сироватко К.М. Мв 2019 19
20164 Свіжі яблучні вичавки у раціонах товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць кліткового розведення Шевчук Т. В. С 2017 430
20163 Фізико-хімічні показники молока коров"ячого за йоннообмінної нормалізації Шевчук Т. В., Красиленко Д. В. Сун 2019 476
20161 Якість молочних продуктів за йоннообмінної нормалізації сировини Красиленко Д. В., Шевчук Т. В., Панько В. В. Тд 2019 311
20160 Nontraditional feed additives in pigs feeding Shevchuk T. V. Суз 2019 397
20077 Біологічна, фізична та колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 7
20076 Фізична і колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 181 «Харчові технології» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 24
20075 Біоресурси гідросфери та сировинна база галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп 2019 2
20049 Водна токсикологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Нп 2019 11
20048 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О. Мв 2019 9
20047 Зоологія. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «бак Шевчук Т.В. Мв 2019 5
20046 Біоресурси гідросфери та їх використання.Програма навчальної дисципліни Дацюк І.В. Нп 2019 561
20045 Технічні засоби в аквакультурі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Нп 2019 7
20044 Загальна та неорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «бакалавр». – Вінниця : ВЦ ВНАУ. – 2019. – 22 с. – пер Шевчук Т.В. Нп 2019 6
20043 Зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр». – Вінниця: ВНАУ. – 2019. – 25 с. – перероб. і Шевчук Т.В. Нп 2019 2
20042 Інноваційні технології годівлі тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-нау Шевчук Т.В. Нп 2019 12
20041 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» освітнього Шевчук Т.В. Нп 2019 10
20040 Органічна хімія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Вінниця: ВНАУ Шевчук Т.В. Мв 2019 2
19939 Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва Пк 2019 328
19936 Quality of meat and becone of swine breeds of landrace of different status and genotype Shevchuk T. V. Сун 2019 409
19864 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Нп 2019 10
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. Сун 2018 361
19376 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 2019 28
19375 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Сироватко К.М. Мв 2019 11
19374 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання Зотько М.О. Мв 2019 42
19373 Розведення живих кормів. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів з спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв 2019 8
19370 Гідробіологія. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів зі спеціальності 207 - “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В., Мушит С.О., Білявцева В.В. Мв 2019 26
19283 Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища Зотько М. О. Сун 2017 683
19281 БВМД у раціонах молодняку свиней Гончарук Н. М. Сун 2017 405
19280 Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою Балух Н. М. Сун 2017 373
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. Сун 2018 220
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. Сун 2018 519
19124 Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сироватко К.М. Сун 2017 261
19068 Підготовка майбутніх фахівців переробної харчової промисловості до розв’язання питань екології довкілля Лутковська С. М. С 2013 304
19067 Діалогово-дискусійні технології у підготовці майбутніх фахівців переробної харчової промисловості Лутковська С. М. С 2013 472
19066 Веб-квест в экологическом образовании Лутковская С. М. С 2013 503
19063 Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки Лутковська С.М. С 2016 643
19062 Використання мультмедійних технологій у навчальному процесі Лутковська С.М. С 2011 619
19061 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства Лутковська С. М. С 2011 505
19060 Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм Лутковська С. М. С 2012 580
19059 Проблеми екології і становлення екологічної освіти в аграрних коледжах в аграрних коледжах України Лутковська С.М. С 2012 487
19058 Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі Лутковська С.М. С 2012 545
19012 Економічна ефективність нерестину, як стимулятора нерестового стану плідників білого амура Мушит С. О. Сун 2017 457
18845 Ефективність дволітнього вирощування товарного коропа в ТОВ «Магнолія» Барського району. Голембівський Роман Анатолійович Дрп 2018 14
18843 Саєнко Валентин Леонідович Вплив гетерозису при вирощуванні товарної риби в КП «Добробут» Немирівського району. Саєнко В. Л. Дрп 2018 8
18842 Дослідження технології вирощування товарної риби в полікультурі в КП “Саланг” с. Лука Мелешківська Мугир Надія Юріївна Дрп 2018 4
18838 Ефективність вирощування товарної риби в СТОВ «Злагода» с. Степанівка Теплицького району. Свиридовська Олена Сергіївна Дрп 2018 7
18776 Вивчення впливу щільності посадки на рибопродуктивність в умовах дсзп «Уланівського рибцеху» Хмільницького району М.Е. Міськов Дрп 2018 7
18731 Перспективна технологія виробництва товарної риби в СТОВ «Дашівське РГ» Іллінецького району. Хоменко Ольга Василівна Дрп 2018 7
18642 Використання нових об’єктів полікультури при вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського району. Гринчук Ю.Ю. Дрп 2018 13
18597 Ефективність використання БВМД у годівлі свиней Шпак А.А. Дрп 2018 9
18591 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп 2018 10
18547 Новітні методи відтворення коропа в господарстві ПП "Похвалюк" Вінницького району Дорофєєва М.В. Дрп 2018 24
18542 Вплив згодовування премікса інтермікс на продуктивність відлучених поросят С. В. Стеценко Дрп 2018 4
18500 Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні преміксу Грезньов Олександр Олександрович Дрп 2018 8
18492 Годівля тварин і технологія кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закл Сироватко К.М., Вугляр В.С. Нп 2018 11
18479 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гончарук Н.М. Нп 2018 12
18477 Харчова хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа факультету менеджменту та права у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. -16 с. Гончарук Н.М. Нп 2018 16
18460 Підвищення м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби за дії ферментно-пробіотичного препарату в Бершадській філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Федорак С М Дрп 2018 7
18445 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп 2018 20
18442 Перетравність поживних речовин раціону при згодовуванні преміксу Дубина Іван Сергійович Дрп 2018 6
18354 Шамолюк Б.В. Продуктивність товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) за різних способів водонапування в ПП Бакуна О.М. Хмельницької області/ Б.В. Шамолюк. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 68 с. – Табл. 12. – Бібліограф Шамолюк Богдан Володимирович Дрп 2018 5
18352 Шелест Н. В. Відгодівельні і забійні якості свиней породи ландрас залежно від статі / Н. В. Шелест. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 69 с. – Табл. 13. – Бібліограф.: 60 назв. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки Шелест Надія Вікторівна Дрп 2018 8
18307 Продуктивність бджолинних сімей за штучного запліднення маток В.Г. Кушнір Дрп 2018 6
18249 Вплив люцернового силосу, заготовленого з консервантом «Літосил плюс» на молочну продуктивність корів Гудмінська Ю.С. Дрп 2018 13
18194 Інтенсивна технологія вирощування товарної риби в ПП «Кучмар» Літинського району. Заболотний Михайло Анатолійович Дрп 2018 12
18135 Вплив кормової добавки “соу концентрат” на показники лактуючих свиноматок О. М. Щебивок Дрп 2018 7
18079 Дослідження впливу згодовування пробіотичного препарату на м"ясну продуктивність великої рогатої худоби Струк А Ю. Дрп 2018 6
18078 Дослідження впливу органічних кислот на м"ясну продуктивність та забійні якості молодняку свиней Гончарук М П Дрп 2018 6
18076 Обгрунтування складу премікса інтермікс та його продуктивна дія в раціонах свиней Ю. І. Сташко Дрп 2018 8
18064 Використання білково-вітамінно-мінеральної добавки «Інтермікс» в годівлі свиней Хмарук Л.В. Дрп 2018 7
17715 Біотехнологія. Програма навчальної дисципліни галузь знань 20 "Аграрні науки і продовольство”, спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо кваліфікаційний рівень - бакалавр Зотько М.О. Нп 2018 33
17657 Методика досліджень у рибництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". Сироватко К. М., Мушит С.М. Нп 2018 17
17654 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2018 24
17241 Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві = The use of protein-vitamin-mineral feed additives in animals Гуцол А.В., Сироватко К.М., Вугляр В.С. Сун 2018 599
17190 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней Сироватко К.М Сун 2018 512
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. С 2017 276
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С 2016 338
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. Сун 2016 316
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С 2016 513
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. С 2016 491
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. С 2016 560
16799 Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (Пат. на корисну модель № 121663) Курнаєв О. М., Сироватко К. М. Пнк 2017 323
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С 2017 654
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С 2017 465
16322 Продуктивні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Штонда Максим Віталійович Дрп 2018 13
16313 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі свиней Соболєв Олександр Костянтинович. Дрп 2018 18
16290 Вплив згодовування бівлково – вітаміно- мінеральної добавки на якість продуктів забою свиней Б. П. Андрух Дрп 2018 10
16265 Показники якості свинини при згодовуванні білково- вітамінно- мінеральної добавки інтермікс Я. В. Нагорняк Дрп 2018 10
16209 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Дмитрук І.В.Гончарук Н.М. Нп 2018 7
16208 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Гончарук Н.М. Нп 2018 963
16176 Аналітична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 101- “Екологія”. Марчак Т.В., Маслоїд А.П., Казмірчук Я.В. Мв 2018 22
16101 Методика дослідної справи. Програма дисципліни для підготовки аспірантів за спеціальністю 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», за шифром 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2018 34
16098 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств» Непорочна О.Т., Білявцева В.В. Мв 2018 18
16080 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки навчальної практики для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Дмитрук І.В., Суховуха С.М.,Зотько М.О., Гончарук Н.М. Мв 2018 19
16079 Іхтіологія. Методичні вказівки для виконання навчальної практики з дисципліни для студентів бакалаврів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2018 10
16078 Технологія кормів та кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр cпеціальності 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акре Гуцол А.В.. Сироватко К.М. Нп 2018 18
16065 Розведення живих кормів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв 2018 13
16064 Біохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і нау Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Шевчук Т. В., Дацюк І. В. Нп 2018 32
16063 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «біологічна, фізична і колоїдна хімія» зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Мазуренко М.О., Гуцол А. В., Дацюк І. В. Мв 2018 27
15942 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Скоромна О.І.; Гуцол А.В., ; Дмитрук І.В.; Мушит С.О., ; Гончарук Н.М. Нп 2018 7
15941 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Скоромна О.І., Гуцол А.В., Дмитрук І.В.; Мушит С.О.; Гончарук Н.М., Нп 2018 3
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. С 2017 586
15815 Фізико-хімічні показники води за різних способів напування товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) Шевчук Т.В., Шамолюк Б. С 2018 661
15750 Основи рибоохорони та рибогосподарського законодавства. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напрям пі д- гот о вки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” вищих навчальних з а кладах ІІІ - ІV рівнів акредитац ії Зотько М.О. Нп 2018 16
15618 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів стаціонарної та заочної форми навчання другого магісте р ського освітнього ступе н я факультету технології вир о бництва і перер о б ки продукції Зотько М.О. Мв 2018 24
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. Тд 2017 388
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. С 2016 440
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. Суз 2017 333
15595 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання а спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т. Мв 2018 8
15594 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання а спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т. Мв 2018 1
15593 Харчова хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Гончарук Н.М. Мв 2018 16
15591 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Сироватко К.М. Мв 2018 9
15588 Комунікації в рибогосподарських колективах. Методичні вказівки для самостійної роботи для денної та заочної форми навчання з дисципліни студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 207 «Водні біоресурси Мисенко О.О. Мв 2018 11
15587 «Іхтіологія (загальна і спеціальна)» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мисенко О.О. Мв 2018 16
15586 Зоологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура”(частина І). Шевчук Т. В., Мисенко О.О. Мв 2018 18
15577 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Мисенко О.О. Мв 2018 17
15564 Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств» Мисенко О.О. Мв 2018 19
15361 Вивчення впливу стресостійкості та дії кормового стресу на молочну продуктивність і якість молока в умовах промислового виробництва Мордванюк І. Дрп 2018 9
15342 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. Дрп 2018 10
15341 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. Дрп 2018 11
15340 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна Дрп 2018 19
15339 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна Дрп 2018 17
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. Дрп 2018 8
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. Дрп 2018 13
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. Дрп 2018 17
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. Дрп 2018 12
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. Дрп 2018 8
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. Дрп 2018 12
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. Дрп 2018 6
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. Дрп 2018 5
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович Дрп 2018 10
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович Дрп 2018 6
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. Дрп 2018 10
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович Дрп 2018 8
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. Дрп 2018 26
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. Дрп 2018 10
15136 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи сту-дентів - магістрів денної та заочної форми навчання, галузь знань 20 “аграрні науки і продовольство”, спеціальності 207 “водні біоресур-си та ак Зотько М.О. Мв 2018 15
15120 Вплив гетерозису при вирощуванні рибопосадкового матеріалу в ПРаТ пк «Поділля» смт. Крижопіль Армашула Інна Олександрівна Дрп 2018 10
15113 Біотехнологія. Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи з дисципліни “Біотехнологія” для студентів денної та заочної форми на-вчання, галузь знань 0901 “Сільське господарство і лісництво”, напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробницт Зотько М.О. Мв 2018 27
15112 Гідрохімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 – Водні біоресурси та аквакультура. Гончарук Н.М. Мв 2018 10
15045 Продуктивна дія білково-вітамінно-мінеральної добавки з пробіотиком при вирощуванні молодняку свиней Сорошкін Олексій Михайлович Дрп 2018 17
15044 Шляхи покращення кормової бази при вирощуванні товарної риби в ПРаТ ПК «ПОДІЛЛЯ» Крижопільського району Армашула Ю.О. Дрп 2018 14
15043 Ефективність вирощування цьоголіток з використанням хлорели в ТОВ «Магнолія» с. Іванівці Барського району Куявська В.В. Дрп 2018 5
15032 Дослідження технології розведення равлика (helix aspersa maxima) у Лісостеповій зоні України Полякова О.І. Дрп 2018 15
15031 Дослідження технології вирощування товарної риби у ФОП «Чугу А.М.» с. Івча Літинського району Затишняк І.М. Дрп 2018 14
15030 Новітні методи відтворення веслоноса (polyodon spathula) в ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району Асафат І.В. Дрп 2018 28
15029 Шляхи покращення виробництва товарної риби в ПП «Дружба народів» Шлапак Н.І. Дрп 2018 9
14924 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Суховуха С.М. Мв 2017 38
14921 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2017 13
14920 Годівля риб. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп 2017 21
14919 Розведення живих кормів. Програма з дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп 2017 8
14915 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма та методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Огороднічук Г.М. Мв 2017 24
14903 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Мв 2017 38
14902 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв 2017 35
14731 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до лабораторних роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціаль-ності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О Мв 2017 21
14548 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня «бакала Шевчук Т.В. Мв 2017 35
14543 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеню магістр спеціальності 204 –“Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Сироватко К.М. Мв 2017 31
14542 Виробництво та використання комбікормів та кормових добавок: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню магістр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 3- Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп 2017 5
14541 Технологія нетрадиційних об′єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоре-сурси та аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2017 11
14540 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2017 13
14539 Гідробіологія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітній ступінь: бакалавр факультету “Технології виробництва і переробки продукції твар Гуцол А.В. , Мушит С.О. Мв 2017 26
14483 Водна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 0902 Рибне господарство та аквакультура Напрям підготовки: 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура Гончарук Н.М. Нп 2017 4
14433 Гідротехніка та проектування рибних господарств. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для ОС бакалавр 207 «водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В.,О.О. Мисенко Мв 2017 34
14432 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Мушит С.О. Мв 2017 9
14429 Світова аквакультура. Методичні вказівки до п рактичних занять для магістрів за спеціальністю 207 « Водні біоресурси та а квакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 37
14427 “Аквакультура водойм України» .Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 19
14426 “Методологія досліджень аквакультури» Методичні вказівки до курсово го проекту з дисципліни для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня магістр Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 24
14361 Моделювання технологічних процесів у аквакультурі. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О., Кононенко Р.В. Мв 2017 64
14348 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсового проекту з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольства» спеціальності – Гуцол А.В., Бондаренко В.В. Мв 2017 139
14347 Іхтіологія. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Мисенко О.О.., Мушит С.О. Мв 2017 86
14346 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2017 32
14345 Годівля риб. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 2017 16
14198 Вплив згодовування мультиензимної композиції мек-бту-6 на відгодівельні та забійні показники молодняку свиней Окаєвич Григорій Андрійович Дрп 2017 11
14107 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індичат-бройлерів для ФГ “Фавор ВГВ” Літинського району Никитюк Сергій Васильович Дрп 2017 5
14055 Стан та шляхи покращення кормової бази при виробництві свинини в СВК «Прогрес» Піщанського району Пономаренко Євгеній Ігорович Дрп 2017 7
14047 Розробка заходів покращення технології годівлі при виробництві свинини в стов «росія» чернівецького району Мураховська Н.О. Дрп 2017 8
14046 Технологія годівлі дійних корів та шляхи підвищення ефективності використання кормів на виробництво молока в пат «зернопродукт мхп» іллінецької філії Кравчук Ю.В. Дрп 2017 9
14040 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей-бройлерів для ТОВ “Органік плюс” Вінницького району. Корпанюк Олександр Іванович Дрп 2017 4
13988 Розробка технологічного проекту виробництва курчат-бройлерів в ПАТ "Птахокомбінат Бершадський" Бершадського району Кравець К.Л. Дрп 2017 7
13987 Удосконалення технології годівлі свиней в ФГ "Флора" Крижопільського району Максимець С.О. Дрп 2017 8
13986 Удосконалення технології годівлі дійних корів в СВК "Поділля" Ямпільського району Батожний Б.С. Дрп 2017 6
13525 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Мушит С.О.,Бондаренко В.В. Мв 2017 12
13524 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Мушит С.О., Бондаренко В.В. Мв 2017 16
13507 Стан кормової бази та її удосконалення в умовах ПСП «Перемога» с. Високе Томашпільського району В. В. Бойко Дрп 2017 17
13441 Ортимізація кормової бази великої рогатої худоби при виробництві молока в ПраТ "Агрофорт" Оратівського району Цимбалюк В.А. Дрп 2017 8
13439 Підвищення рівня кормозабезпечення та оптимізація годівлі великої рогатої худоби у сват «жорнище» іллінецького району Вугляр Василь Сергійович Дрп 2017 11
13391 Господарсько-біологічна оцінка відтворної здатності корів в спст «колос» с. терешпіль хмільницького району Литвинюк Світлана Олександрівна. Дрп 2017 8
13348 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. Мв 2017 11
13210 Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Сироватко К.М. С 2017 538
13198 “Аквакультура водойм України». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки магістр 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв 2017 20
13191 Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів другого курсу ВБА за напрямом підготовки 6.090102 «Водні біоресурси та аквакультура».Частина 1 Мисенко О.О., Гончарук А.П. Мв 2017 41
13189 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Сироватко К.М. Мв 2017 26
13172 Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101- «Екологія». Частина 1 Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2017 23
13171 Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101- «Екологія» Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2017 16
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С 2016 202
12996 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 8.09020102 - «аквакультура» «магістр» Скоромна О.І., Гуцол А. В., Мушит С.О., Гуцол Н. В. Мв 2017 32
12915 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до курсової роботи для студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки магістр 207 «Водні біоресурси та аквакультура» О.Т. Непорочна, С.О. Мушит Мв 2017 18
12633 Хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Спеціальність: 208 «Агроінженерія» Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольства». Балух Н.М. Мв 2017 11
12604 Біологічне обгрунтування вирощування щуки в стов «прогрес» барського району Онисько Юлія Анатоліївна Дрп 2017 8
12601 Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах іі - іv рівнів акредитації Мазуренко М.О., Шевчук Т.В., Гуцол А.В. Нп 2017 18
12560 Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні нової білково-вітамінної мінерльної добавки Танасійчук Інна Ігорівна Дрп 2017 11
12547 Розробка плану селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою Фіщук В.О. Дрп 2017 8
12526 Продуктивність молодняку великої рогатої худоби при згодовуванні БВМД Ядвіжина Ю.В. Дрп 2017 8
12520 Вплив згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки на продуктивність молодняку свиней Шихнір О.І. Дрп 2017 12
12475 Удосконалення технології вирощування товарної риби в «міжрегіональному рибному господарстві «Україна» Хмельницької області Верещінський Григорій Миколайович Дрп 2017 6
12473 Ефективність вирощування товарного коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району. Іванцов П.О. Дрп 2017 17
12472 Обґрунтування технології вирощування товарної риби в Бершадському районі Слотюк Зоряна Віталіївна Дрп 2017 7
12471 Оптимізація садкових технологій вирощування риби в Гайсинському риборозвіднику Нечкалюк Тетяна Петрівна Дрп 2017 7
12470 Дослідження технології вирощування товарної риби в ФГ "Сухоставський" Шайдаюк Г.В. Дрп 2017 10
12469 Магістерська робота Шайдаюк Г.А. Дрп 2017 27
12463 Продуктивні і морфологічні показники органів травлення молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гунько Вікторія Вікторівна Дрп 2017 7
12462 Відгодівельні та м'ясо-сальні показники молодняку свиней при згодовуванні ферментної композиції мек-2 Нечитайло Ангеліна Анатоліївна. Дрп 2017 7
12461 Продуктивні і морфологічні показники органів травлення молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гунько Вікторія Вікторівна Дрп 2017 7
12418 Показники продуктивності телят при згодовуванні бвмд «інтермікс» Низовська Олена Олександрівна. Дрп 2017 10
12417 Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту повносистемного осетрового рибного господарства з виробництва стерляді» в умовах ТОВ «Глинянкофф» Барського району Марченко Роман Анатолійович Дрп 2017 13
12416 Дослідження особливостей веденя аматорського рибальства в «Українському товаристві мисливців та рибалок» м. Липовець. Гребенюк Юлія Валеріївна Дрп 2017 9
12415 Удосконалення вирощування рибопосадкового матеріалу в ТОВ ПрАТ ДСПРП Бершадського району Сіренко Валерія Олегівна Дрп 2017 12
12414 Ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу в СТОВ «Прогрес» м. Бар Шпак Василь Володимирович Дрп 2017 10
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. Суз 2016 239
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. Тд 2016 351
12411 Оптимізація вирощування товарного коропа в ПрАТ «Вінниця рибгосп» Вінницького району Ткач Анастасія Олександрівна Дрп 2017 12
12409 Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки «Мацераза» Непорочна О.Т. Сун 2016 710
12408 Ефективність вирощування цьоголіток коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в ТОВ РГ «Меркурій» Вінницького району. Лиса Ліна Олександрівна Дрп 2017 18
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. С 2016 676
12402 Новітні методи відтворення рослиноїдних риб в ДП "Уланівський рибцех" Хмільницького району. Іщук Юля Володимирівна Дрп 2017 12
12401 Дослідження технології вирощування товарної риби в ТОВ «Магнолія» Барського району. Збитковський Віктор Миколайович Дрп 2017 12
12387 Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки «АСТІVО» Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г. Сун 2016 784
12277 Стан іхтіофауни сандракського водосховища Зотько М.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. Сун 2016 733
12276 Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М. Сун 2016 695
12275 Cпосіб підвищення енергетичної цінності та стійкості до аеробного псування сінажу з бобових трав (Пат. на корисну модель № 96286) Курнаєв О. М., Сироватко К. М., Виговська І. О., Гончар Л. О., Сатановська І. П. Пнк 2016 317
12274 Cпосіб силосування люцерни (Пат. на корисну модель № 101884) Курнаєв О. М., Сироватко К. М., Виговська І. О., Гончар Л. О., Горбачук Т. В. Пнк 2015 319
12177 Вступ до спеціальності.Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2016 2
12065 Прикладна зоологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами ступня бакалавр 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання. - Вінниця: ВНАУ, 2016. – 78 с. Шевчук Т.В. Мв 2016 48
12064 Генетика риб. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв 2016 8
12063 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації.- Ві Гуцол А.В., Сироватко К.М., Нп 2016 2
12062 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня магістр Сироватко К.М. Мв 2016 1
12061 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 - "Харчові технології " у вищих навчальних закладах П-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Марчак Т.В. Нп 2016 19
12060 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М., Гуцол А.В. Нп 2016 2
12059 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2016 13
12058 Рибальство. Програма навчальної дисц ипліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура ” у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2016 16
11921 Програма навчальної дисципліни "Неорганічна і аналітична хімія" для підготовки бакалаврів галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольства спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Балух Н.М., Гуцол А.В.. Нп 2016 34
11920 Аквакультура водойм України: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем магістра 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Гуцол А.В., Непорочна О.Т., Мушит С.О. Нп 2016 23
11919 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів спеціальності 8.09020102 “аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2016 9
11918 Генетика риб. Програма навчальної дисципліни для підготов-ки бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп 2016 15
11861 Проблемы одомашнивания и развдения лисицы обыкновенной в неволе Шевчук Т.В., Повозников Н.Г. Суз 2016 362
11842 Вплив біологічних консервантів на якість, аеробну стабільність та енергетичну цінність силосу з сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. С 2016 410
11840 Якість шкурок товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощених у шедах різних конструкцій Шевчук Т.В. Сун 2016 391
11835 Перетравність поживних речовин і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової Курнаєв О.М., Сироватко К.М. С 2016 672
11718 Використання мультиензимної композиції в годівлі молодняку свиней Магуран Володимир Анатолійович Дрп 2016 9
11701 Вплив БВМД на продуктивність молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо Зелінська Ірина Петрівна Дрп 2016 11
11671 Відтворювальні показники корів та їх поліпшення в господарстві прат «зернопродукт мхп» гайсинського району Літвіновська Ольга Олександрівна Дрп 2016 13
11576 Дипломна робота. Удосконалення технології виробництва молока в ПрАТ «Зернопродукт» МХП філії «Золота нива» Гайсинського району. А.М. ШЕВЧЕНКО Дрп 2016 18
11527 Використання білково-вітамінної мінеральної добавки в годівлі дійних корів Котенко Марія Анатоліївна Дрп 2016 10
11525 Підвищення молочної продуктивності шляхом оптимізації кормової бази та годівлі корів у СТОВ «Золоті Луки» Іллінецького району. Данчевська Юлія Григорівна. Дрп 2016 11
11520 Технологія виробництва свинини та шляхи її підвищення в сг «щербич» літинського району Бичок М.А. Дрп 2016 14
11122 Удосконалення технології виробництва і переробки м'яса курчат-бройлерів в умовах Ладижинської птахофабрики Іваненко Ольга Олегівна Дрп 2016 13
11111 Технологічний проект виробництва м’яса качок у СТОВ ім. Шевченка Деражнянського району Хмельницької області. Соловійчук Богдан Миколайович Дрп 2016 9
11104 Технологічний проект виробництва м’яса качок в умовах ПП «Україна» Шаргородського району. Процак Данило Анатолійович. Дрп 2016 8
11084 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в ПСП “Вікторія” Ямпільського району. Бондар Олександр Сергійович. Дрп 2016 11
11046 Технологія нетрадиційних об’єктів рибниц т- ва . Методичн і вказівки для самостійної роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакульт у- ра ” Зотько М.О. Мв 2016 7
11041 Удосконалення годівлі та інших показників технології при виробництві яловичини у фермерському господарстві "Бухнівське" Погребищенського району Сущанський О.С. Дрп 2016 5
11026 годівля дійних корів в фг “велес віта” мурованокуриловецького району та шляхи її покращення Сторожук Руслан Сергійович Дрп 2016 8
11024 технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в тов “подільський бройлер” дунаєвецького району хмельницької області Казадаєв Р.О. Дрп 2016 6
11018 Шляхи удосконалення виробництва свинини в фг «герасименка» теплицького району Майко І.В. Дрп 2016 5
11016 Шляхи удосконалення технології виробництва молока в стов «промінь» летичівського району хмельницької області 02 10 – др 733д 13.11.2016.036 Рудик Р.В. Дрп 2016 4
11015 Диудосконалення технології виробництва інкубаційних яєць курей в тов «едельвейс» тульчинського району 02 10 – др 733д 13.11.2016.043 Сухина В.В. Дрп 2016 4
10789 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімії» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» для усіх спеціальностей Балух Н.М. Мв 2016 6
10788 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для напряму 6.090201 «Готельно-ресторанна справа» факультет менеджменту Балух Н.М. Мв 2016 29
10787 Хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090101 -"Агрономія" Марчак Т.В., Румянцева Ж.О., Маслоїд А.П. Мв 2016 258
10786 Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія». Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. С 2016 25
10637 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура Сироватко К.М Мв 2016 1
10635 Програма навчальної дисципліни "Новітні технології в аквакультурі" для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Гуцол А.В., Непорочна О.Т. Нп 2016 8
10629 Мето дичні вказівки для виконання лабораторних робіт навчальної дисципліни « Методика наукових досліджень у рибництві » для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III - I Мушит С.О., Непорочна О.Т., Коберська В.А. , Гончарук А.П. Мв 2016 61
10628 Технологія виробництва продукції аквакультури метод. вказ. до викон ання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 « Технологія виробництва і пере Мушит С.О., Непорочна О.Т. , Коберська В.А. Мв 2016 40
10619 Гідрологія і метеорологія . Методичні вказівки для самостій ної роботи студентів бакалаврів денної форми навча н ня напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакульт у ра” - Зотько М.О. Мв 2016 12
10617 Гідрологія і метеорологія . Програма навчальної д и- сципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “водні біор е- сурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ііі - іv рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп 2016 17
10567 Програма навчальної дисципліни «Хімія» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва » у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Марчак Т.В., Балух Н.М., Коберська В.А. Нп 2016 16
10505 Хімія. Частина ІІ. Основи аналітичної, фізичної та колоїдної хімії: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство” Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2016 19
10504 Зоологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету технології виробництва продукції тваринництва за спеціальністю 6.090 201 “Водні біоресурси” Марценюк Н.О. Мв 2016 5
10413 Вплив бактеріально-ферментного препарату літофер на якісні показники та перетравність поживних речовин сінажу з вівса+вики+ гірчиці. Курнаєв О.М., Виговська І.О., Сироватко К.М. С 2014 474
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. С 2015 634
10391 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І.. Гуцол А.В., Марценюк Н.В.., Марценюк В.П.., Огороднічук Г.М. Пвф 2016 2
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., С 2015 392
10345 Влияние инокуляции семян на продуктивность сахарной свеклы Маслоед А. П. Суз 2014 676
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. С 2011 545
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. Тд 2015 348
10280 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 809010201 "технологїї виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2016 116
10176 Вплив згодовування бвмд інтермікс на продуктивність молодняку свиней на відгодівлі Плескань Тетяна Святославівна Дрп 2016 17
10154 Відгодівельні та забійні показники молодняку свиней при згодовуванні білково-вітамінної мінеральної добавки Хора Оксана Василівна Дрп 2016 9
10148 Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок збагачених біологічно активними речовинами. Яроменко Юрій Олексійович Дрп 2016 14
10135 Вивчення вагового росту поросят великої білої породи, ландрас та їх помвсей Міськова Настя Олександрівна Дрп 2016 8
10134 Ефективність гібридизації свиней в умовах ПП «Зерно» Вінницького району Збитковська Катерина Володимирівна Дрп 2016 10
10020 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 "ТВІППТ" Сироватко К.М., Мазуренко М.О. Мв 2015 25
9996 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2016 25
9989 Осетрівництво. Методичні вказівки для лабораторних робот студентів бакалаврів денної форми навчання н а пряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв 2016 47
9988 Осетрівництво. Методичні вказівки для самості й- но ї роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підгот о- вки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв 2016 16
9847 Методи здешевлення раціонів товарного молодняку лисів різних кольорових типів: Методичні рекомендації / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів, М.Г. Повозніков, О.М. Бакун. – Вінниця: ВНАУ, 2015 - 37 с. Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г., Бакун О.М. Мв 2015 1
9804 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Шевчук Т.В. Нп 2015 5
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н. М., Чудак Р. А., Огороднічук Г. М. Мвв 2015 40
9518 Особенности проявления коммуникаций у самців се ребристо-черной породы лисиц в период гона Шевчук Т.В. Суз 2015 275
9514 Будиночки родильні для утримання самок хутрових звірів технічні умови ту у 16.2-2827807530-001:2015 Шевчук Т.В. Спд 2015 643
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С 2015 478
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. С 2015 808
9113 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Охорона та раціональний промисел гідробіоресурсів» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та акв Марценюк Н.О. Мв 2015 1
9112 Іхтіопатологія Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090201 «водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В.; Суховуха С.М., Єрмішев О.В. Нп 2015 21
9111 Технологія кормів з основами кормовиробництва методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Суховуха С.М. Мв 2015 18
9110 Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» для студентів денної форми навчання Гуцол А. В., Бех В.В., Гриб Й.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2015 0
9109 Охорона та раціональний промисел гідробіоресурсів .Методичні вказівки для студентів 4 курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напрямку підготовки спеціальності 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура Божик В.Й., Марценюк Н.О. Мв 2015 3
9108 Іхтіопатологія методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 – «водні біоресурси та аквакультура» С.М. Суховуха, О.В. Єрмішев Мв 2015 24
9107 Технологія виробництва кормів і кормових добавок методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми навчання cпеціальності 8. 09010201 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К.М. Мв 2015 2
9106 . Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Методологія досліджень аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційног Марценюк Н.О. Мв 2015 15
9105 Фермерське рибництво вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2015 10
9104 Методологія досліджень аквакультури методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва спеціальності 8.09020102 «Аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2015 31
8880 Хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для факультету механізації сільського господарства Румянцева Ж.О. Мв 2015 0
8720 Біологічна, фізична і колоїдна хімія: Робочий зошит для самостійної та лабораторної роботи студентів Коберська В.А., Єрмішев О.В. Рз 2015 37
8673 Опорний конспект лекцій "Хімія" Н.М. Балух, Т.В. Марчак Окл 2015 24
8667 Методика розв'язування задач з хімії. Довідник. Частина 3 Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. С 2015 19
8575 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. Мв 2015 12
8574 Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в аквакультурі” факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР “Магістр” спеціальність – 8.09020102 “Аквакультура“ Зотько М.О., Марценюк Н.О., Кононенко Р.В. Мв 2015 29
8573 "Моделювання технологічних процесів у аквакультурі" Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Кононенко Р.В. Нп 2015 17
8529 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103 -"Лісове та садово-паркове господарство" Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2015 81
8528 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукціх тваринництва" Марчак Т.В. Мв 2015 16
8410 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Економіка використання продукції аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015 0
8409 Теоретичні основи аквакультури. Програма навчальної дисципліни із спеціальності 8. 09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. к. с.-г. н., с.н.с. Пекарський А.В. Нп 2015 10
8408 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання ОКР 8.09020102 – «Аквакультура». Скоромна О.І., Гуцол А. В., Бех В. В., Марценюк Н. О, ,Марценюк В.П., Гуцол Н. В. Мв 2015 2
8405 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8. 09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К. М., Гуцол А.В. Мв 2015 1
8228 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Фермерське рибництво» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Марценюк Н.О. Мв 2015 5
8227 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни “Комунікації в рибогосподарських колективах” для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015 9
8226 Економіка використання продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів з напрямку підготовки 8.090 20102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Рз 2015 1
8177 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09020102 «Аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк Н.О., Пвф 2015 0
8174 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І.,Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П.., Пвф 2015 0
8172 Харчова хімія. Лабораторний журнал. Для напряму 6.090201 "Готельно-ресторана справа" Єрмішев О.В. Балух Н.М. Мв 2015 33
8170 Методичні вказівки з дисципліни біохімія молочних і м'ясних продуктів для студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т.В. Мв 2015 120
8132 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Програма дисциплінидля бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2014 37
8131 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2014 59
8119 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв 2014 32
8118 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Царук Л.Л. Мв 2014 29
8117 Методологія досліджень аквакультури. Програма навчальної дисципліни зі спеціальності 8,09020102 "Аквакультура" Марценюк Н,О, Пекарський А,В, Нп 2014 7
8094 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів 8.090201.02 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп 2014 6
8057 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Нп 2014 16
8056 Використання препарату "МЕК-БТУ-6". Динаміка в годівлі молоняку свиней. Методичні вказівки. Гуцол А.В., Болоховський В.В., Главатчук В.А. Мв 2014 2
8055 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Методологія досліджень в аквакультурі». Спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” ОКР “Магістр” Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Мв 2014 15
8054 Використання білково-вітамінної добавки Вітапрот -БТУ в годівлі молодняку свиней. Методичні рекомендації. Гуцол А.В,, Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Мв 2014 0
8042 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Нп 2014 16
8041 Словник-довідник з хімії . Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Коберська В.А. С 2014 8
8037 Комунікації в рибогосподарських колективах . Програма дисципліни зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультури" Марценюк Н.Щ., Пекарський А.В. Нп 2014 13
8034 Економіка використання продукції аквакультури. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Нп 2014 0
8033 Фермерське рибництво. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Нп 2014 8
8032 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ТВіППТ напряму підготовки 6.090120 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»" Шевчук Т. В. Мв 2014 3
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп 2014 308
7852 Економіка рибгосподарських підприємтсв. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О. Мв 2014 0
7811 Аквакультура природних ресурсів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014 1
7810 Методика дослідної справи у рибництві Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014 11
7800 Біоресурси гідросфери та сировинна база галузі Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура. Гриб Й.В.,Мушит С.О. Мв 2014 37
7669 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014 28
7610 Технологія виробництва продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з спеціальності: 7.091 902 "Механізація сільського господарства" спеціалізації « Механізація тваринництва» Панько В.В., Огороднічук Г.М. Нп 2014 1
7609 Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки « Водні біоресурси» 6.090201 “ факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014 18
7608 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014 20
7604 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014 13
7522 Технологія виробництва продукції аквакультури Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Мушит С.О Нп 2014 14
7520 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів II курсу напрямку 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньо- кваліфікаційний рівень – бакалавр форма навчання – денна Мушит С.О. Мв 2014 3
7519 Марикультура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВ і ППт напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2014 30
7503 . Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» факультету“Технологія виробництва і переробки продукції Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014 18
7502 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “ Водні біоресурси та аквакультура ” з дисципліни “ Аквакультура штучних водойм ”. Мушит С.О., Панько В.В Мв 2014 25
7501 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" факультету “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ”- Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2014 86
7402 Гідроекологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2014 13
7401 Гідроекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2014 7
7400 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2014 14
7399 Годівля риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2014 21
7398 Стандарти на корми Методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми спеціальності 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2014 3
7397 Стандарти на корми Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2014 1
7396 “Стандарти на корми” програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.09010201 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2014 1
7395 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2014 16
7394 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2014 1
7393 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 0
7392 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2014 0
7391 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів. Методичні вказівки організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2014 2
7390 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2014 0
7389 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 1
7388 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В Мв 2014 0
7387 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 3
7386 Методика наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2014 3
7385 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (дипломних) проектів (робіт). Напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр. Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., Мушит С.О. Мв 2014 6
7384 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2014 13
7383 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2014 0
7382 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2014 4
7381 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Дмитрук І.В. Мв 2014 19
7380 Планування виробництва кормів Програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2014 0
7208 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни “Планування виробництва кормів” Спеціальність 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013 0
7207 Технологія виробництва продуктів тваринництва . Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва” Панько В.В., Мв 2013 0
7205 «Водна токсикологія» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013 8
7204 Водна токсикологія.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013 29
7203 «Санітарія та гігіена в рибництві» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013 0
7202 Санітарія та гігієна в рибництві. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" ОКР «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І. В. Нп 2013 9
7201 “Годівля риб” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013 11
7200 «Анатомія риб». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол А.В., Сироватко К.М Нп 2013 0
7199 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2013 0
7198 Анатомія риб. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Сироватко К.М Мв 2013 1
7197 Технічні засоби в аквакультурі робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О., Рз 2013 19
7181 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідробіологія» Мушит С.О. Мв 2013 27
7180 Розведення та селекція риб. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013 32
7154 Рибальство. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом піідготовки 6.090201"Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013 34
7105 Вплив препарату «Вітамін АД3Е ОРАЛ» на елімінацію стронцію в крові та органах кролів, отруєних стронцію хлоридом Н. М. Мельникова, Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, О. Й. Камінський С 2010 562
7059 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В. Суховуха С.М. Мв 2013 25
7058 Технічні засоби в аквакультурі методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013 5
7057 Санітарія та гігієна в рибництві. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцол А. В., Березовський І. В. Мв 2013 8
7056 Стандартизація продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2013 12
7055 Іхтіологія (загальна та спеціальна) Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк Н,О. Мв 2013 61
7054 Планування виробництва кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013 0
6976 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", Водні біоресурси та аквакультури Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Марценюк В.П., Дмитрук І.В. Нп 2013 1
6926 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики». Марценюк В.П. Мв 2013 7
6925 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Економіка рибних підприємств» . Марценюк Н.О. Мв 2013 0
6924 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибальство» Марценюк В.П. Мв 2013 8
6923 Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів за напрямом підготовки (ОКР "бакалавр") 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура". Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Мв 2013 1
6922 Генетика риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Марценюк В.П. Мв 2013 9
6921 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2013 11
6920 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Розведення та селекція риб» Марценюк В.П. Мв 2013 9
6919 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка». Марценюк В.П. Мв 2013 3
6918 Технологія годівлі сільськогосподарської птиці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7. 090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Суховуха С.М. Мв 2013 0
6917 Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики» Марценюк В.П. Мв 2013 22
6916 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Генетика риб» Марценюк В.П. Мв 2013 13
6915 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка» Марценюк В.П. Мв 2013 2
6914 Програма навчальної дисципліни «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» для підготовки магістрів спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредита Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп 2013 22
6913 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М, Суховуха С.М., Дмитрук І.В. Мв 2013 6
6912 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Марикультура» Марценюк Н.О. Мв 2013 11
6910 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії» Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2013 5
6909 Фізіологія та біохімія гідробіонтів (біохімія гідробіонтів). Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквак Марценюк Н.О. Рз 2013 25
6908 Методичні вказівки для самостійної роботи для вивчення дисципліни “Фізіологія та біохімія гідробіонтів” (Біохімія гідробіонтів) для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресу Марценюк Н.О. Мв 2013 12
6907 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013 4
6906 “Годівля тварин і технологія кормів” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Гуцол А.В. Дмитрук І.В., Сироватко К.М., Суховуха С.М. Нп 2013 15
6905 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2013 5
6904 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2013 13
6853 Продуктивність та розвиток органів травлення у курчат-бройлерів за дії кормової добавки «Проензим» Р. А. Чудак С 2013 589
6852 Продуктивність, забійні показники та розвиток внутрішніх органів перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і Д Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Н. А. Бережнюк, М. Мельник С 2013 561
6851 Порівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин концентрованих кормів злакових культур за обмінною енергією, сирим протеїном, крохмалем із цукром і чистою енергією лактації О. І. Скоромна С 2013 774
6850 Ефективність згодовування селену молодняку свиней Л. В. Пірова, Л. В. Сивик С 2013 547
6849 Поживна цінність зеленої маси амаранту, комбінованих силосів та ефективність їх згодовування молодняку свиней Р. О. Васильєв С 2013 685
6848 Вплив сірки на перетравність поживних речовин вівцематками Т. О. Василенко С 2013 624
6847 Планування підгодівлі корів на пасовищі концентрованими кормами та економічна ефективність виробництва молока В. В. Борщенко С 2013 1827
6815 Вплив амінокислотного та вітамінно-мінерального живлення на продуктивність відгодівельного молодняку свиней О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр С 2013 1853
6814 Продуктивність свиней за дії пробіотика Р. А. Чудак, О. І. Вознюк, Ю. М. Подолян, А. В. Євпак С 2013 704
6813 Використання сої у годівлі бичків абердин-ангуської породи Ю. С. Фурманець С 2013 580
6812 Вміст мінеральних речовин у м"ясі курчат-бройлерів за дії ферментного препарату Г. В. Ташлицька С 2013 577
6810 Вплив ентеро-активу на перетравність поживних речовин раціону відгодівельного молодняку свиней В. П. Кучерявий, Є. Г. Трачук С 2013 529
6809 Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пребіолакту В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, Г. П. Кривонос С 2013 951
6808 Регуляторное влияние пребиотической кормовой добавки «ВАМИ-Лактулоза»на функциональное состояние организма молодняка крупного рогатого скота А. И. Козинец, О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, Т. Г. Козинец С 2013 478
6807 Оцінка технологічних прийомів сухого фракціювання сіна природного сушіння для отримання гранул В. П. Жуков, В. В. Панько, О. О. Труханська С 2013 973
6806 Вплив згодовування мультиензимних композицій МЕК-1 та МЕК-2 на продуктивність свиней у виробничих умовах А. В. Гуцол, О. Л. Фабіянська, П. А. Данчик, В. О. Кузьомський С 2013 470
6805 Ефективність використання ферментних препаратів мацеробациліну тамацерази в годівлі свиней у виробничих умовах А. В. Гуцол С 2013 541
6784 Якість м"яса перепелів за згодовування апімору О. П. Разанова С 2013 503
6783 Вдосконалення технології виготовлення комбікормів для курей несучок в умовах комбікормового цеху В. В. Панько, Т. Стригун С 2013 1394
6782 Вплив силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими на молочну продуктивність корів А. В. Маркелова С 2013 447
6780 Технологічні особливості заготівлі сінажу в рулонах з бобових трав В. П. Жуков, В. В. Панько С 2013 493
6774 Особливості жировідкладення в тушах свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок Н. С. Діхтярук С 2013 570
6767 Показники якості свинини при згодуванні ферментного препарату МЕК-1 А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, В. В. Продан, К. В. Бурдейна С 2013 546
6766 Використання міновіту та мінази при вирощуванні свиней на м"ясо у виробничих умовах А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, С. М. Овсієнко, О. В. Андрощак С 2013 527
6765 Якість свинини при згодовуванні ферментного препарату МЕК-2 А. В. Гуцол С 2013 542
6764 Перетравність поживних речовин корму при використанні алюмосилікатів в годівлі свиней Т. В. Вербельчук С 2013 901
6684 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С 2010 617
6683 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С 2010 458
6682 Вміст важких металів у яйцях та тілі курок-несучок за дії актинідії коломікти Р. А. Чудак, Н. А. Бережнюк, Д. П. Бережнюк С 2010 827
6681 Баланс азоту та фосфору при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С 2010 410
6680 Якість яєць, м"яса та показники крові курок-несучок при згодовуванні лляної макухи О. Т. Непорочна С 2010 393
6678 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів та хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С 2010 541
6677 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодовуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С 2010 304
6676 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажі з додаванням біоконсерванту «Біоконт» В. М. Костенко С 2010 442
6675 Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів Л. П. Горальський, В. А. Бурлака, Т. В. Вербельчук [та ін.] С 2010 495
6674 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив С 2010 436
6673 Гематологічні показники бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С 2010 519
6672 Перетравність поживних речовин у індичок, що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С 2010 494
6671 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С 2010 514
6010 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Словник-довідник для студентів спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. С 2013 31
6008 Словник –довідник термінів з водних біоресурсів та аквакультури для студентів спеціальності 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури» Марценюк Н.О. С 2013 2
5965 Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин Гуцол А. В., Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Болоховська В. А., Бурлака В. А., Цвігун А. Т., Гуцол Н. В., Болоховський В. В., Благодір А. М., Льотка Г. І., Ремінний О. І., Бідяк І. М., Мисенко О. О., Гончарук В. В., Непорочна О. Т. Мвв 2013 14
5912 Програма з вибіркової навчальної дисципліни “Нетрадиційне кормовиробництво” відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013 0
5870 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентів за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Марценюк Н.О. Мв 2013 4
5868 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії» («Основи геодезії» –4 модуль) Гуцол А.В., Марценюк В.П. Мв 2013 7
5866 Планування виробництва кормів. Опорний конспект лекцій. Панько В.В., Бурлака Н.І. Окл 2013 0
5865 «Гідроботаніка». Програма нормативної навчальної дисципліни з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Нп 2013 3
5856 “Годівля риб” Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гуцол А.В., Дмитрук І.В., Мушит С.О. Мв 2013 26
5850 Гідробіологія Методичні вказівки з навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.090201 - “Водні біоресурси та аквакультура” Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013 34
5710 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Методичні вказівки та робочий зошит для проведення лабораторних занять магістрами денної форми навчання за спеціальністю 8.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2013 0
5682 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Марценюк Н.О., Кучерявий В.П., В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 1
5664 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів. Методичні вказівки та робочий зошит для проведення лабораторних робіт магістрами денної форми навчання спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Панько В.В. Мв 2013 2
5663 Зошит для лабораторних робіт з дисципліни “Годівля тварин і технологія кормів”. Постернак Л.І., Сироватко К.М., Суховуха С.М., Дмитрук І.В. Рз 2013 49
5634 Технологія годівлі сільськогосподарської птиці. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання за cпеціальністю 7. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Суховуха С.М. Мв 2013 0
5633 Годівля високопродуктивних тварин Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2013 4
5632 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Годівля риб” напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В., Мушит С.О. Мв 2013 33
5630 Ідентифікація та реєстрація тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та організації самостійної роботи для студентів напряму 6.090 102 “ Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва ” Постернак Л.І., Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Мв 2013 0
5629 «Іхтіологія (спеціальна)» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Марценюк Н.О Мв 2013 17
5552 Оптимізація умов утримання відтворних груп худоби Вінниччини за періодами вирощування та виробництва молока Р. Л. Варпіховський, Т. С. Гавага С 2012 486
5551 Амінокислотний та хімічний вміст печінки перепелів за згодовування пробіотика «ЕНТЕРО-АКТИВ» Р. А. Чудак, Ю. М. Подолян, О. І. Вознюк, А. С. Куцак С 2012 479
5550 Пробіотик та фермент у раціонах перепелів та їх вплив на якість м"яса Р. А. Чудак, Н. М. Балух, Г. М. Огороднійчук С 2012 343
5549 Вплив згодовування ЕНТЕРО-АКТИВУ на гематологічні показники відлученого молодняку свиней Є. Г. Трачук, В. П. Кучерявий, Л. І. Постернак, В. О. Пустовіт С 2012 573
5548 Продуктивні якості курчат-бройлерів під впливом ферментного препарату «ПРОТОРИЗИН» Г. В. Ташлицька С 2012 526
5546 Вплив біологічно активних речовин АПІМОРУ на обмін речовин в організмі перепелів О. П. Разанова С 2012 422
5545 Вплив вітаміну а та його попередників на інтенсивність росту курчат-бройлерів та якість м"ясної продукції Н. Я. Матюх С 2012 846
5544 Результати дослідження мікробіологічного та біохімічного складу пробіотику ПРОТЕКТО-АКТИВ В. В. Малина, Л. В. Бондаренко, В. А. Гришко, Н. В. Булей С 2012 603
5543 Сучасний підхід до розробки адресних преміксів для свиней К. Р. Мажиловська С 2012 506
5542 Показники продуктивності молодняку свиней при згодовуванні ПРОБІОЛАКТУ В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, М. І. Курочка [та ін.] С 2012 745
5541 Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пробіотичного препарату СУБАЛІН В. П. Кучерявий, А. М. Іщенко, Г. А. Загарія [та ін.] С 2012 585
5540 Ефективність використання гороху в годівлі свиней Г. В. Іваницька, О. О. Лавринюк, В. Ю. Мамченко С 2012 698
5539 Влив замінника молока на інтенсивність росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи С. А. Добрянський, С. Г. Шаловило С 2012 615
5537 Амінокислотний склад м’яса свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок А. В. Гуцол, Н. С. Діхтярук С 2012 517
5535 Використання результатів етологічних досліджень для визначення структури раціону кіз при їх випасі в лісах та складанні радіологічних прогнозів В. В. Борщенко С 2012 617
5534 Технологічні аспекти ефективності виробництва та використання преміксової продукції у годівлі свинопоголів"я О. К. Бітлян С 2012 547
5533 Вплив згодовування ферментних препаратів на структури пучкової зони наднирників свиней А. В. Гуцол С 2012 493
5532 Методологічні аспекти створення нового ферментного препарату МАЦЕРАЗА-БТУ для тваринництва В. В. Болоховський С 2012 405
5531 Продуктивність та розвиток внутрішніх органів курчат-бройлерів за дії кормової добавки “FRA AC 34” О. Ю. Безносюк С 2012 517
5482 Методика наукових досліджень Опорний конспект лекцій. Панько В.В. Окл 2012 59
5479 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин . Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв 2012 1
5478 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Іхтіологія (спеціальна)”. для студентів факультету технології виробництва продукції тваринництва за спеціальністю 6.090 201 “Водні біоресурси” Марценюк Н.О. Мв 2012 18
5026 Использование природных адсорбентов в качестве наполнителя для премиксов М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец С 2012 344
4988 Використання міновіту та мінази в годівлі молодняку свиней А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, Г. І. Льотка [та ін.] С 2012 527
4936 Ефективність дезінтоксикації кормів та вирощування курчат за використання «праймікс–альфасорбенту» і «праймікс–біокорму» О. П. Решетніченко, Л. В. Орлов, М. В. Богач [та ін.] С 2011 509
4935 Обгрунтування ефективності удосконаленої структури раціонів при вирощуванні та відгодівлі свиней Л. С. Прокопенко, І. В. Гуменюк С 2011 445
4934 Вплив згодовування "еламіну" на морфологічні і біохімічні показники крові молочних кіз Н. М. Наливайська С 2011 550
4933 Якісні показники найдовшого м"яза спини свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, О. О. Мисенко С 2011 331
4930 Вплив кормової добавки гумінової природи на енергетичний обмін у поросят періоду відлучення від свиноматок О. М. Бучко С 2011 641
4929 Результати використання пробіотику протекто-актив під час годівлі перепелів в умовах різних технологій В. І. Бесулін, В. М. Гордієнко, І. В. Меркулова С 2011 564
4922 Санитарно-гигиеническая оценка неорганических элементов,содержащихся в гидробионтах разных видов А. Т. Куцан, Д. А. Болдырев С 2011 443
4915 Санітарна оцінка донної риби бентософагу пеленгасу Азово-Чорноморського басейну Д. А. Болдирев, М. М. Хмель С 2011 472
4843 Продуктивна та економічна ефективність використання бурштинової і лимонної кислот та пробіотику “Пробіол-Л” у раціонах свиней І. В. Дмитрук, А. В. Микитюк С 2012 385
4833 Эффективность выращивания на мясо бычков черно-пестрой породы при откорме их до тяжелых весовых кондиций Н. Н. Шматко, А. А. Скакун, З. М. Нагорная С 2012 231
4814 Несучість та обмін речовин у перепілок за уведення в комбікорм підвищених доз вітаміну А Р. А. Чудак, Л. П. Чорнолата, Б. Б. Герасимчук С 2012 515
4812 Особливості годівлі високопродуктивних корів голштинської породи в умовах виникнення синдрому жирної печінки Г. В. Хавтуріна С 2012 316
4811 Перетравність амінокислот корму перепелами за дії екстракту ехінацеї блідої І. М. Сметанська С 2012 592
4810 Вплив різних рівнів сирого жиру на баланс мінеральних елементів в організмі молодняку качок М. Ю. Сичов С 2012 660
4809 Метаболізм азотових сполук у рубці дійних корів за використання у годівлі стандартної та експериментальної білково-вітамінно-мінеральної добавок (БВМД) Г. М. Скеділо, М. І. Полуліх, І. В. Душара, Н. Г. Войтович С 2012 680
4807 Ефективність використання анальцимосорбенту в годівлі молодняку свиней О. П. Решетніченко, Л. В. Орлов С 2012 482
4806 Використання різних видів макух і шротів у годівлі овець І. І. Поротікова С 2012 652
4803 Молочна продуктивність корів при заміні соняшникового шроту на небілковий азот препарату OPTIGEN® О. М. Курнаєв, К. В. Сироватко, М. М. Пилипчук С 2012 448
4802 Експериментальне обґрунтування контролю оптимальних доз введення цинку, міді та кобальту до складу вітамінно-мінеральних преміксів для корів і птиці М. Ф. Кулик, А. В. Тучик, Ю. В. Обертюх [та ін.] С 2012 341
4801 Вплив пребіотика та кормового антибіотика на імунологічні показники крові та мікробний статус травного каналу свиней О. А. Кузьменко, С. В. Чернюк С 2012 632
4795 Контроль рослинної сировини та кормів для тварин за вмістом ГМО І. Я. Коцюмбас, Г. В. Кушнір, Т. Левицький [та ін.] С 2012 517
4792 Використання шкали авансованої годівлі корів-первісток та їх роздоювання Л. В. Польовий, Л. В. Казьмірук, М. М. Махначова С 2012 533
4786 Порівняльна характеристика продуктивних якостей корів внутрішньопородних типів південної м"ясної породи за аналогічних умов годівлі М. М. Пасніченко С 2012 408
4776 Продуктивність, морфологічні та біохімічні показники крові у перепілок за підвищеного вмісту вітаміну а у раціоні Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, І. М. Лендел С 2012 455
4775 Вплив вітаміну Е на масу та лінійні розміри органів травлення Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Л. М. Котюжанська С 2012 474
4773 Економічна ефективність при застосуванні сульфату заліза та його хелатів М. В. Фоміна, Б. М. Калин, Н. Я. Васерук, О. О. Дашковський С 2012 505
4771 Продуктивність бичків при заміні в раціонах кукурудзяного силосу вико-вівсяним сінажем К. М. Сироватко, Л. М. Клименко С 2012 650
4770 Інтенсивність росту і розвитку ремонтних свинок в залежності від технології годівлі В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Архипов, А. С. Мунч С 2012 615
4769 Ефективність використання силосованих хрестоцвітих кормів у суміші із злаковими у годівлі корів А. В. Маркелова С 2012 650
4768 Применение комплексного препарата микроэлементов "Ферропептид" при производстве бройлеров И. И. Кочиш, О. И. Кочиш, В. В. Борук С 2012 296
4767 Баланс азоту, кальцію та фосфору при вирощуванні телят на заміннику незбираного молока з використанням ферментативно-пробіотичного препарату "Про–Ензим" С 2012 459
4766 Використання преміксів у годівлі молочних корів О. Кафльовська, П. П. Бігун С 2012 529
4765 Продуктивность лактирующих коров при скармливании им кукурузного силоса и силосов, приготовленных из смеси пайзы и вики, пайзы и сои Ю. В. Истранин С 2012 294
4764 Продуктивна та економічна ефективність використання бурштинової і лимонної кислот та пробіотику “ПРОБІОЛ-Л” у раціонах свиней І. В. Дмитрук, А. В. Микитюк С 2012 297
4763 Сезонна динаміка живої маси коропа при використанні алюмосилікатів В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 846
4749 Екстер’єрна оцінка плідників білого амура (батьківського стада та їх нащадків) в СТОВ "Прогрес" О. С. Мушит, В. П. Марценюк С 2012 409
4742 Продуктивность и сохранность поросят-отъёмышей при использовании дезинфектанта В. И. Беззубов, А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудоковская С 2012 452
4738 Оцінка впливу компонентів преміксу та комбікорму на показники продуктивності підсисних поросят породи велика біла О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр С 2012 861
4737 Особенности белкового и минерального обмена у телят при использовании иммуномодулирующего комплеска биологически активных веществ Л. Н. Шейграцова С 2012 275
4736 Продуктивність та мінеральний вміст яєць курок-несучок за дії цинку Р. А. Чудак, Л. П. Чорналата, О. І. Вознюк, О. П. П"ятак С 2012 432
4735 Вплив вітаміну Д на яєчну продуктивність, забійні якості та масу внутрішніх органів перепілок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Н. С. Петрук, А. М. Вознюк С 2012 494
4734 Доступність амінокислот у перепелів за згодовування пробіотика Р. А. Чудак, Ю. М. Подолян, М. М. Подолян С 2012 388
4733 Біохімічні показники крові молодняку свиней за дії пробіотику та ферментного препарату О. О. Чернявський С 2012 536
4732 Вплив рівня жиру у раціонах курей-несучок на жирнокислотний склад яєць С. В. Цап, В. В. Микитюк С 2012 907
4731 Вплив селену на біохімічні показники крові свиней Л. В. Пірова С 2012 310
4730 Баланс окремих мікроелементів у молодняку свиней за різних преміксів у повнораціонному комбікормі Н. В. Новгородська С 2012 511
4729 Амінокислотний склад м’яса свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, О. О. Мисенко, Н. В. Антонюк С 2012 548
4728 Використання нерозмеленого зерна пшениці в комбікормах для індичок маточного стада В. М. Гордієнко, В. А. Гришко С 2012 568
4727 Вплив згодовування нової вітамінно-мінеральної добавки (ВМД) на концентрацію та ферментативну активність бактерій рубця дійних корів у літньо-пасовищний період утримання М. І. Воробель С 2012 955
4726 Вплив каолінового та алунітового борошна на перетравність поживних речовин у відгодівельного молодняку свиней Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук С 2012 796
4725 Органометрія травної системи перепілок при використанні хелатних композицій В. А. Бурлака, Л. Ф. Бабич, І. Ю. Горальська [та ін.] С 2012 293
4724 Ефективність використання макухи сої у годівлі корів в перші 100 днів лактації В. С. Бомко С 2012 362
4723 Вплив кормової добавки «Проензим» на вміст мінеральних елементів у м"ясі перепелів Н. М. Балух С 2012 440
4466 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Панько В.В. Мв 2012 0
4465 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів Панько В.В. Мв 2012 3
4439 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2012 0
4438 «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії». Марценюк В.П. Мв 2012 13
4437 «Спеціальна іхтіологія». Марценюк В.П. Мв 2012 23
4399 Годівля сільськогосподарських тварин та технологія кормів СЛОВНИК-ДОВІДНИК для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Сироватко К.М., Суховуха С.М. Мв 2012 20
4278 ТЕХНОЛОГІЯ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ ПРОГРАМА для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 7. 090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М.,Марценюк В.П. Нп 2012 0
4277 ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Костенко В.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп 2012 4
4276 ГОДІВЛЯ ТВАРИН І ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ля виконання курсового проекту Костенко В.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2012 13
4275 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Сироватко К.М. Мв 2012 0
4274 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Сироватко К.М. Мв 2012 0
4272 Годівля високопродуктивних тварин Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів спеціальності 7.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв 2012 2
4271 Годівля тварин і технологія кормів Методичні вказівки навчальної практики Костенко В.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2012 4
4270 ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІКОРМІВ Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.090102«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2012 1
4229 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Лабораторний практикум Панько В.В., Огороднійчук Г.М. Нп 2012 5
4225 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 7.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Сироватко К. М. Нп 2012 0
4079 Методика наукових досліджень. Лабораторний практикум. Панько В.В. Мв 2012 4
4076 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4075 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4074 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4069 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " у вищих аграрних навчальних закладах 3-4 рівнів акредитаці. Костенко В.М.,Панько В.В.Сироватко К.М. Нп 2012 0
4042 Технологія виробництва кормів і кормових добавок Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Костенко В.М. Сироватко К.М. Мв 2012 4
3983 Сучасні аспекти годівлі високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М., Панько В.В. Нп 2012 0
3840 Зміни живої маси за різних способів утримання та складу раціону свиней В. М. Андреєв, Р. Л. Варпіховський С 2012 459
3839 Продуктивна дія фітобіотичної добавки І. М. Сметанська С 2012 414
3838 Якість м"яса курчат-бройлерів за дії пробіотика "Ентеро-актив" Ю. М. Подолян, Г. М. Огороднійчук С 2012 454
3837 Перетравність поживних речовин в організмі свиней при згодовуванні комбінованих силосів з включенням зеленої маси амаранту В. П. Славов, Р. О. Васильєв, М. М. Кривий С 2012 378
3836 Яєчна продуктивність м"ясних перепелів за використання комбікормів із різними рівнями обмінної енергії В. В. Отченашко С 2012 325
3835 Продуктивна дія зерна гороху і амаранту в годівлі свиней С. М. Овсієнко, Н. С. Діхтярук, В. М. Навроцький С 2012 411
3833 Вплив згодовування бактеріального препарату на молочну продуктивність В. П. Кучерявий, В. О. Добронецька, Л. В. Газда [та ін.] С 2012 436
3832 Яєчна продуктивність перепілок за згодовування пробіотичної добавки Т. Крамар, М. Красносельська С 2012 434
3831 Функціональний стан перепілок за використання в комбікормах "Проензим" Г. Крамар, К. Гулько С 2012 469
3830 Ріст і розвиток телят при вирощуванні на заміннику незбираного молока з використанням ферментативно-пробіотичного препарату “Про-ензим" В. М. Костенко, В. В. Яремко С 2012 270
3829 Баланс азоту, кальцію та фосфору при вирощуванні телят на заміннику незбираного молока з використанням ферментативно-пробіотичного препарату "Про-ензим" О. М. Іваницька, В. М. Костенко С 2012 413
3828 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, О. О. Мисенко С 2012 287
3827 Супутні продукти виробництва біопалива та їх роль у підвищенні продуктивності відгодівлі свиней І. В. Гуменюк С 2012 399
3826 Ріст і розвиток підсвинків на вирощуванні при включенні в раціон ГМО шротів І. А. Гелевер, В. А. Бурлака, М. В. Любічев С 2012 346
3825 Зміни вмісту рубця корів при використанні КПБ В. А. Бурлака, Т. П. Мостіпака С 2012 350
3823 Вплив кормової добавки "Проензим" на хімічний склад м’язової тканини курчат-бройлерів Н. М. Балух С 2012 459
3822 Яєчна продуктивність перепілок за додавання до їх раціону пробіотика "пробіоактив" Я. Бобков, А. Вознюк, І. Дацюк С 2012 435
3802 Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива В. Г. Семенов С 2011 2
3683 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців cпеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Костенко В.М., Сироватко К. М. Нп 2011 2
3682 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці спеціальності 8.090102 “Технологіїя у виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв 2011 4
3640 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2011 3
3584 Газогенерація – безвідходна і автоенергетична технологія утилізації промислових відходів О. О. Оьмак, О. О. Серьогін С 2011 553
3558 Оптимизация процесса тепломассобмена дисперсного материала в потоке теплоносителя Е. В. Золотовская, Н. В. Слипченко, Е. Н. Сайко С 2011 401
3540 Вибір математичної моделі для опису руху сипучих матеріалів А. М. Аблогін С 2011 538
3385 Аматорське рибальство у водосховищах Вінницької області Н. О. Марценюк, В. В. Панько, С. О. Мушит С 2011 441
3380 Влияние новых норм энерго-протеинового питания на качественные показатели спермы хряков-производителей С. А. Линкевич, Е. И. Линкевич, Т. В. Зубова [та ін.] С 2011 429
3373 Продуктивність та гематологічні показники перепілок під впливом пробіотичної добавки Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, О. І. Вознюк, Т. А. Крамар С 2011 501
3372 Морфологічні показники печінки і підшлункової залози бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук С 2011 451
3371 Продуктивна дія замінників незбираного молока з вмістом протеїну різного походження В. М. Костенко, В. В. Яремко С 2011 492
3370 Вплив бурштинової кислоти на показники продуктивності молодняку свиней І. В. Дмитрук С 2011 756
3369 Природні алюмосилікати: нетрадиційні, екологічно чисті мінеральні добавки в годівлі свиней В. А. Бурлака, С. П. Вертебельчук, Т. Б. Вертебельчук С 2011 959
3347 Досвід вирощування цьоголіток звичайного сома (SILURUS GLANIS) В. П. Марценюк С 2011 631
3344 Залежність показників росту і розвитку поросят на відгодівлі від використання преміксу О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. В. Дехтяр, Г. В. Ромашкан С 2011 593
3343 Вплив пробіотичної добавки "Ентеро-актив" на яєчну продуктивність та гематологічні показники перепілок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, В. Кобялко, О. Кіндзерська С 2011 377
3342 Вміст жирних кислот у хімусі кишечника та ріст коропів за наявності в їх раціоні ріпакової олії та сульфату цинку М. І. Храбро, Й. Ф. Рівіс С 2011 468
3340 Поживність кормосумішок різних способів висіву соргових культур та кукурудзи, висіяних з соєю Л. М. Ренштейн С 2011 451
3339 Економічна оцінка типів утримання та раціонів годівлі корів в Автономній республіці Крим О. В. Приходько, С. А. Прасолов С 2011 1946
3337 Амінокислотний вміст м"яса курчат-бройлерів під впливом пробіотика "Ентеро-актив" Ю. М. Подолян С 2011 423
3336 Вивчення впливу на якість продукції біологічно активних добавок у раціонах відгодівельного молодняку свиней Я. І. Півторак, І. Я. Семчук С 2011 523
3335 Вплив пробіотику "Байкал ЕМ 1" на якісні показники м"яса качок Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко С 2011 431
3334 Енергетична цінність кормів для дорослих м"ясних перепелів В. В. Отченашко С 2011 1550
3333 Влияние ввода трепела на продуктивность и минеральный состав крови коров в первую треть лактации М. А. Надаринская, А. И. Козинец, А. И. Козинец, А. В. Кветковская, О. Г. Голушко С 2011 388
3332 Стан структур ендокринних залоз бугайців при згодовуванні ферментного препарата МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, Н. В. Гуцол, В. В. Гончарук С 2011 460
3293 Ефективність використання нехарчової соняшникової олії в годівлі відлучених поросят Ефективність використання нехарчової соняшникової олії в годівлі відлучених поросят В. М. Костенко, С. М. Суховуха С 2011 547
3292 Влияние комплексной витаминно-минеральной добавки "кормовой фосфолипидный комплекс" на биохимические показатели сыворотки крови крупного рогатого скота С. М. Усов, А. Ф. Трофимов, И. В. Новожилова, П. А. Красочко С 2011 504
3291 Продуктивність каченят-бройлерів за різних рівнів треоніну в комбікормах І. І. Ібатуллін, О. О. Отченашко, С. В. Скнар С 2011 766
3290 Вплив ферментного препарату МЕК-БТУ-5 на шпик свиней А. В. Гуцол, О. О. Мисенко, В. І. Рудніцький С 2011 487
3289 Виділення жирних кислот з каловими масами у корів за згодовування січки сіна в літній період Л. М. Гордійчук С 2011 451
3288 Рациональное использование пастбищ и концентрированных кормов при выращивании молодняка лошадей Ю. И. Герман, М. А. Горбуков С 2011 404
3287 Оцінка комплексоутворення за допомогою іч-спектроскопії змішанолігандних сполук Купруму В. С. Бомко, В. В. Дослід С 2011 471
3286 Вплив препарату ехінацеї пурпурової на резистентність молодняку сільськогосподарських тварин О. Д. Бірюкова, Л. О. Бегма, Н. М. Маковська С 2011 438
3284 Продуктивність свиноматок за включення в комбікорми нетрадиційних протеїнових компонентів Н. А. Бегма С 2011 576
3283 Мінеральний склад м"язової тканини курчат-бройлерів за дії кормової добавки "Проензим" Н. М. Балух С 2011 620
3282 Перетравність корму, обмін азоту та продуктивність молодняку свиней за згодовування пробіотику С. П. Бабенко, О. О. Чернявський Мв 2011 524
3271 Роздій корів та підготовка концкормів до згодовування – резерв підвищення енергоощадності молока Л. В. Польовий, С. В. Шведюк, О. Л. Польова С 2011 419
3267 Стан популяцій промислових видів риб у водоймах Вінницької області С. С. Коваль, М. О. Мандрик С 2011 330
3261 Добавки рослинного походження у годівлі курок-несучок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук С 2011 449
3260 Вплив пробіотика на якість м"яса курчат-бройлерів Ю. М. Подолян С 2011 450
3259 Ефективність використання преміксів у раціонах свиней І. В. Орлик, П. П. Бігун С 2011 481
3258 Баланс заліза та міді у молодняку свиней за різних преміксів у повнораціонних комбікормах Н. В. Новгородська, Г. І. Льотка, А. М. Бондар [та ін.] С 2011 545
3255 Продуктивність та якість молока корів української чорно-рябої молочної породи при використанні в годівлі вітамінно-мінеральної добавки Каумін ТМ Лакто Плюс М. Ф. Кулик, О. І. Скоромна, П. В. Березовський, В. В. Дьякова С 2011 556
3254 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" Оптима в годівлі бичків В. М. Костенко, О. М. Поліщук С 2011 438
3253 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, О. О. Мисенко С 2011 635
3252 Інтер Мікс Вс (Гроуер) – ефективна кормова добавка до раціонів свиней на відгодівлі А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льотка [та ін.] С 2011 585
3251 Вплив згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-4 на гематологічні показники відгодівельних бугайців В. В. Гончарук С 2011 340
3250 Ефективність використання білково-вітамінної мінеральної добавки Інтер Мікс ПВ в раціонах молодняку свиней А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льотка [та ін.] С 2011 585
3247 Вплив згодовування біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив на гематологічні показники бугайців на відгодівлі В. В. Гончарук С 2011 285
3246 Вплив DL-метіоніну на показники рубцевого метаболізму у високопродуктивних корів В. С. Бомко С 2011 561
3244 Премікси і їх використання в годівлі молочних корів О. Д. Бараболя, П. П. Бігун С 2011 1194
3243 Амінокислотний склад м"яса курчат-бройлерів за використання в раціонах кормової добавки "Проензим" Н. М. Балух С 2011 549
3206 Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі М. Г. Повод, Ю. А. Коваль С 2011 431
3204 Підвищення ефективності зчитуваня вушних транспондерів у автоматизованих системах рідіоідентифікації тварин з використанням рамкових антен Є. А. Паламарчук С 2011 469
3189 Збереження та жива маса підсисних поросят за використання біологічно активного препарату В. І. Шеремета, В. Ю. Сорочан С 2011 402
3188 Продуктивність, якість яєць у перепілок за використання у годівлі ехінацеї пурпурової Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук, Бережнюк Н.А., Вознюк О.І., Лендел І.М., Кобялко В.П. С 2010 511
3187 Злаковый силос, с консервантами в рационах бычков В. П. Цай, В. В. Карелин, С. В. Сергучев, Г. Н. Радчикова С 2011 382
3186 Економічна ефективність використання алуніту в раціонах індичок В. В. Туманов С 2011 417
3185 Вплив жирової та жиролізинової добавок на показники забійних якостей піддослідних свиней С. М. Суховуха С 2011 369
3184 Молочна продуктивність корів при випасанні на пасовищі без підгодівлі та з підгодівлею силосом і концентратами О. І. Скоромна С 2010 558
3183 Ефективність використання концентратних добавок фірми "SANO" при виробництві яловичини Т. П. Сидорчук, В. І. Драбаніч, П. П. Бігун С 2011 489
3181 Продукты переработки нового сорта рапса в рационах бычков Т. Л. Сапсалева, В. Ф. Радчиков, Н. В. Шарейко С 2011 324
3180 Эффективность использования кормовой добавки «ватер трит® жидкий» в рационе свиней на доращивании Н. А. Садомов, Л. А. Шамсуддин С 2011 381
3179 Использование сапропеля для повышения продуктивности скота Н. А. Савчиц С 2011 455
3178 Современная консервация зерна с помощью бактериальных препаратов и экономическая оценка эффективности метода А. Н. Романович, А. Л. Зиновенко, А. С. Яремчук [та ін.] С 2011 440
3177 Эффективность энерго-протеиновых добавок на основе рапса и люпина в рационах ремонтных телок В. Ф. Радчиков, В. Н. Куртина, Т. Л. Сапсалева, В. О. Лемешевский С 2011 330
3176 Добавка из брома и йода в рационах бычков В. Ф. Радчиков, Л. А. Возмитель, И. В. Сучкова, Ю.Ю. Ковалевськая С 2011 348
3175 Вплив вмісту сухої та органічної речовин на використання енергії при згодовуванні молодняку свиней концентрованих кормів М. Г. Повозніков, С. М. Блюсюк, В. Є. Харкавлюк С 2011 407
3174 Вплив згодовування різних рівнів і джерел селену на хімічний склад м"яса свиней Л. В. Пірова С 2011 403
3173 Приготовление и использование ЗЦМ в кормлении телят С. Н. Пилюк, О. И. Скоромна С 2011 401
3172 Вплив пробіотика ”Байкал ЕМ 1” на морфологічний склад тушок качок Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко С 2011 505
3168 Перетравність корму і обмін азоту у телят при згодовуванні препатату пробіо-актив М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук С 2011 436
3167 Морфологічні особливості органів травної та ендокринної систем свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ -3 М. О. Мазуренко, О. І. Ремінний, А. В. Гуцол [та ін.] С 2011 487
3166 Продуктивність свиней різних вікових груп при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3 М. О. Мазуренко, О. І. Ремінний, А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол С 2011 620
3165 Динаміка живої маси кролів на відгодівлі при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака, О. І. Скоромна, Н. А. Бережнюк С 2011 452
3164 Реакція структур тонкого відділу кишечника на згодовування лактинів із престартерним комбікормом В. П. Кучерявий, Л. В. Казьмірук, В. О. Добронецька С 2011 370
3163 Якість та продуктивна дія кормів, заготовлених з біологічним консервантом "БІОКОНТ", при згодовуванні тваринам О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, В. М. Костенко [та ін.] С 2011 310
3162 Вико-вівсяний сінаж при годівлі корів в літньо-осінній період О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко, О. М. Гаврилюк С 2011 393
3161 Вплив вулканічних туфів на жирнокислотний склад курячих яєць М. Ф. Кулик, Ю. Ф. Костецька, Ю. Ф. Обертюк С 2011 463
3160 Перетравність корму молодняком свиней на відгодівлі за дії антибактеріальних препаратів О. А. Кузьменко С 2011 523
3159 Перетравність корму та продуктивність молодняку кролів за різних джерел селену в раціоні О. М. Косяненко С 2011 773
3158 Физиологическое состояние и продуктивность бычков при скармливании рационов с разным качеством протеина Ю. Ю. Ковалевская, В. К. Гурин, В. В. Букас С 2011 346
3157 Вплив згодовування курам-несучкам різних доз і форм мікроелементів на їх накопичення в яйцях В. А. Коберська С 2011 354
3156 Доклінічні дослідження активності та активності застосування нового імуностимулюючого препарату "мультибактерин" О. І. Касяненко С 2011 427
3155 Влияние добавки «ЄКОЛИН4» на молочную продуктивность, качество молока и экономические показатели В. Н. Заяц, О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, Т. Ф. Овчинникова С 2011 464
3154 Порівняльна оцінка відгодівлі свиней при застосуванні ЕМ-препаратів А. П. Заєць, І. І. Паламарчук, К. С. Захарчук С 2011 478
3153 Гематологічні показники свиней при згодовуванні преміксів А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, Г. І. Льтка, О. І. Ремінний С 2011 441
3152 Сушеная барда в рационах бычков В. К. Гурин, Н. В. Киреенко, В. А. Люндышев, И. В. Яночкин С 2011 527
3151 Показатели метаболизма макроэлементов у коров в основном периоде лактации при включении в рацион «Эколина 4» О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, В. Н. Заяц, Н. А. Макарова С 2011 431
3150 Гематологічні показники індичок, що утримували з раціоном алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов, В. М. Степаненко С 2011 441
3148 Ріст та розвиток перепілок при використанні в раціонах металохелатів Л. Ф. Бабич С 2011 500
3147 Перетравність поживних речовин корму у перепілок при використанні металохелатів Л.Ф. Бабич, В. А. Бурлака, Н. В. Павлюк С 2011 544
3146 Вплив пробіотику протекто-активу на біохімічні показники сироватки крові поросят Л. В. Бондаренко, В. В. Малина, В. В. Лясота С 2011 577
3145 Вплив різних способів підготовки натурального зерна сої на продуктивність та перетравність раціонів у високопродуктивних корів В. С. Бомко С 2011 1117
3144 Вплив пробіотика «Кампро» на фізіологічний стан і неспецифічну резистентність організму курок-несучок у різні вікові періоди продуктивності Ю. П. Бігун, П. П. Бігун Мв 2011 447
3058 Баланс мінеральних елементів в організмі курок - несучок при згодовуванні мінеральної добавки анальцим В. Ф. Андрійчук, Н. В. Мельник С 2011 255
2934 Спеціальне кормовиробництво. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. Тп 2010 0
2915 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Зоологія хордових” Марценюк Н.О. Мв 2010 12
2912 Зоологія безхребетних: Навчальний посібник Марценюк Н.О. Нп 2011 26
2910 Технологія кормів і кормових добавок. Навчальний посібник Сироватко К.М., Панько В.В. Нп 2011 27
2908 Технолоя кормів і кормових добавок. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 7.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, спеціалізації «Технологія кормів і кормових добавок” В.М.Костенко, К.М.Сироватко Тп 2011 13
2906 Зберігання та контроль якості кормів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 7 130201Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " Панько В.В. , Сироватко К.М. Суховуха С. М. Тп 2011 2
2186 Продуктивність та стан шлунку свиней при використанні в раціонах зерна тритикале С. М. Овсієнко, О. І. Вознюк, В. А. Тищенко, О. Ф. Ліцький С 2010 486
2184 Продуктивність бугайців при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, О. П. Марчук С 2010 535
2182 Якість та продуктивна дія кукурудзяного силосу -з консервантом "Біоконт" при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби О. М. Курнаєв, Л. Г. Нікітенко, К. М. Сироватко [та ін.] С 2010 648
2180 Перетравність поживних речовин раціонів поросят при згодуванні жирової та жиролізинової добавок В. М. Костенко, С. М. Суховуха С 2010 354
2179 Згодування шроту ріпаку та екструдату вики дійним коровам в залежності від кратності доїння добової дачі С. С. Коваль, М. О. Мандрик, О. В. Бігас С 2010 649
2175 Вплив солей мікроелементів цинку, марганцю, міді, заліза і препарату "Агровет Атлантик" в раціонах свиней на добові прирости в період їх відгодівлі М. Ф. Запорожець, Ю. А. Бурко С 2010 722
2174 Характеристика поведінки корів при споживанні кормів за різних технологій утримання І. Ю. Задорожна, Л. В. Гончаренко, В. П. Шабля, А. В. Чехічин С 2010 458
2173 Біохімічна характеристика та придатність для силосування рослинної сировини при різній висоті скошування В. П. Жуков, А. О. Панчук С 2010 452
2172 Продуктивність молодняку свиней при згодуванні ферментного препарату А. В. Гуцол, В. В. Постоловский С 2010 473
2171 Продуктивність ранньовідлучених поросят при споживанні ферментного препарату МЕК-4 А. В. Гуцол, А. В. Михальов С 2010 473
2170 Продуктивність бугайців на вирощуванні при згодуванні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив В. В. Гончарук С 2010 493
2137 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук, А. І. Янулик С 2010 860
2136 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А, Чудак, Г. М. Огороднійчук [та ін.] С 2010 496
2131 Баланс азоту та фосфору при згодуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С 2010 346
2130 Якість яєць, м О. Т. Непорочна С 2010 387
2129 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С 2010 504
2128 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів на хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С 2010 540
2127 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С 2010 255
2126 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажіз додаванням біоконсерванту "Біоконт" В. М. Костенко, О. М. Гаврилюк С 2010 477
2124 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіактив В. В. Гончарук С 2010 400
2123 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С 2010 406
2122 Перетравність поживних речовин у індичок , що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С 2010 405
2121 Гематологічні показники бугайців при згодуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С 2010 413
2044 Ботаніка з основами гідроботаніки. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6. 130300 «Водні біоресурси» Костенко В.М., Марценюк Н.О. Тп 2010 0
1888 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин, тимчасова програма для підготовки магістрів за спеціальністю 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. Тп 2010 0
1884 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 8.130 201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко. Тп 2010 0
1600 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» В.М.Костенко, І. В. Дмитрук, С.М. Суховуха Мв 2010 1
1423 Методика наукових досліджень. Тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко Тп 2008 2
1418 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з годівлі сільськогосподарських тварин студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Костенко В. М., Панько В. В., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2008 0
1401 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія виробництва риби” Костенко В.М. , Мушит С.О. Мв 2008 0
1334 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6. 130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу « Методика наукових досліджень» Костенко В.М., Панько В.В. Мв 2010 0
1330 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6. 130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Планування виробництва кормів " Костенко В.М., Панько В.В.. Мв 2010 0
1312 Технологія виробництва аквакультури. Методичні рекомендації по організації вивчення навчальної дисципліни за КМСОНП (лекційні, лабораторні заняття та самостійна робота) для студентів денної форми навчання Костенко В. М., Мушит С.О. Мв 2008 5
1309 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу" технологія виробництва продукції аквакультури Костенко В.М., Мушит С.О. Мв 2010 0
1296 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв 2009 1
1284 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання за напрямком 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2009 2
1281 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Дмитрук І. В., Суховуха С.М. Мв 2009 1
1279 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Сироватко К. М., Суховуха С.М. Мв 2009 0
1252 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв 2009 0
1249 Методика наукових досліджень Робочий зошит та методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Сироватко К. М. Рз 2009 0
1189 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання за напрямком 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2009 0
1179 Методика наукових досліджень Робочий зошит та методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Сироватко К. М. Рз 2009 2
1156 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 8. 130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В. М., Сироватко К. М. Мв 2009 0
1133 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, спеціальність - 8.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К.М., Панько В.В. Мв 2008 0
1112 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Частина І “Хімічний склад , оцінка поживності та якості кормів” Костенко В.М., Панько В.В., Сироватко К.М., Нп 2008 26276
530 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових робіт. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв 2007 1
490 Біологія продуктивності тварин. Методичні вказівки з організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системи оцінки знань. Сироватко К.М., Костенко В.М., Панько В.В. Мв 2007 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska