The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2014 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13344 Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь Швець В.В. 2014 289
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 340
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 270
13322 Бобові рослини в агросфері тиврівського району вінницької області Краєвська Л.С., Шкатула Ю.М. 2014 463
13321 “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави Вострякова В.І. 2014 1013
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. 2014 313
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак 2015 310
12382 Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. 2014 319
11928 Урожайність козлятнику східного залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння Кириленко Л.В., Патика В.П. 2014 804
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк 2014 214
11834 Методи навчання в дорадчій діяльності Шаманська О.І., Тітаренко О.М. 2014 349
11833 Загальна характеристика біорізноманіття Вінниччини: склад і рівні Тітаренко О.М. 2014 326
11771 Стратегічний аналіз факторів стійкого розвитку аграрної галузі Вінницької області Бурлака О.М. 2014 742
11602 Перспективи використання Європейськоо досвіду щодо збереження агробіоорізноманіття О.М. Тітаренко 2014 462
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2014 364
10440 Обґрунтування конструкції вібромашини для сушіння гранульованих і зернистих матеріалів І. А. Зозуляк 2014 328
10439 Description of heat exchange in the similarity theory of vibrating drying process of sunflower Valentina Bandura, Igor Zozuliak, Vladyslav Palamarchuk 2014 492
10413 Вплив бактеріально-ферментного препарату літофер на якісні показники та перетравність поживних речовин сінажу з вівса+вики+ гірчиці. Курнаєв О.М., Виговська І.О., Сироватко К.М. 2014 474
10388 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій Джеджула О.М., Островський А.Й., Хомяковський Ю.Л. 2014 374
10374 Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі “СП ТОВ “Райффайзен – Агро” Киш Л.М., Наємний Н.В. 2014 339
10322 Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій О.М. Джеджула, А.Й. Островський, Ю.Л. Хом'яківський 2014 416
10274 Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-ХХ рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 472
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 680
10229 Вплив умов утримання корів у сухостійний період на їх відтворювальну здатність Пікула О.А. 2014 721
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. 2014 488
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. 2014 447
10018 Застосування топологічного аналізу при оцінці оптимальності організаційної структури управління підприємством Січко Т.В., Ковель О.О. 2014 973
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. 2014 330
9935 Оцінка сучасного стану фондового ринку україни та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки Фурман І.В. 2014 437
9917 Формування професійно - термінологічної компетентності майбутніх фахівців сільського господарства Манжос Е. О. 2014 400
9864 Формування високоефективної симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum - Соя. Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2014 439
9698 Становлення та тенденції розвитку судово-економічної експертизи Михальчишина Л.Г. 2014 456
9685 Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Шпикуляк О.Г. 2015 327
9673 Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційних процесів в управлінні розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 424
9672 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2015 522
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2014 421
9621 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Січко Т.В., Бурденюк І.І. 2014 501
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. 2014 375
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. 2014 312
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. 2014 281
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. 2014 422
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. 2014 270
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. 2014 507
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. 2014 276
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. 2014 257
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. 2014 447
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. 2014 477
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 318
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 391
9497 Аналіз впливу економічних методів на ефективність праці персоналу Киш Л. М., Шаповалюк Т. А. 2014 420
9496 Ефективність використання земельних ресурсів в СПП «Кісниця» Киш Л. М., Побережна Л. В. 2014 488
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. 2014 420
9480 Теоретические подходы к определению сущности финансовой безопасности сельскохозяйственных предприятий Мулык Я.И. 2014 1106
9473 Вдосконалення національної інфраструктури якості Ставська Ю. В. 2014 314
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. 2014 304
9461 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. 2014 455
9460 Тарифний захист ринку овочів в Україні Логоша Р. В., Ціхановська В. М. 2014 411
9434 Развитие оптовых продовольственных рынков в Украине как составляющая агрологистики Цихановская В. М. 2014 250
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. 2014 673
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2014 785
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 695
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 373
9391 Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2014 385
9366 Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения Борисюк Д. В. 2014 1289
9365 Вібродіагностика поршневих машин Борисюк Д. В., Печенюк О. В. 2014 727
9361 Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна 2014 718
9335 Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва Хаєцька О.П 2014 402
9334 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва. збірник наукових праць іі міжнародної науково-практичної конференції. - вінниця, 2014. - с.186-190. Хаєцька О.П 2014 424
9318 Роль обліково-аналітичного забезпечення в процесі виробництва біоенергетичних культур Мулик Т.О. Химич Г.М. 2014 898
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. 2014 342
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. 2014 418
9293 Методичні підходи до оцінки перспектив розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону Коляденко с В., Колядеико Д.Л. 2014 415
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. 2014 869
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 770
9282 Інтерактивні методи як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам у вищій школі. Гарник А.А. 2014 388
9269 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам – агробіологам Гаврилюк Н.М. 2014 476
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. 2014 285
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2014 300
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. 2014 403
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. 2014 423
9254 Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І.. 2014 742
9253 Ефективність використання пробіотика у годів перепелів Чудак Р, А., Подолян Ю. М., Вознюк О.І. 2014 659
9252 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного; Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук; В.М. Бурдига, Дідур І.М., Пелех Л.В. 2014 255
9251 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук 2014 270
9246 Тенденції розвитку ринку зерна в умовах глобалізації економіки Руда О.Л. 2014 1499
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська 2014 315
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна 2014 722
9243 Банковское кредитование субъектов аграрной сферы: проблемы и пути решения Л.А. Вдовенко, О.С. Вдовенко 2014 315
9241 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. 2014 158
9240 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. 2014 146
9239 Ефективність препарату нановіт на посадках картоплі для підвищення біоенергетичної продуктивності сортів Поліщук І.С., Мацера О.О. 2014 129
9238 Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні // Збірникнаукових праць ВНАУ.- Вінниця. - 2014. - №6. С.108-111 Мазур О.В. 2014 158
9237 Продуктивність та якість яєць перепелів за згодовування вітамінів Чудак Р.А., Вознюк О.І., Камінний В.П. 2014 416
9235 Важливість розвитку уяви студентів в процесі вивчення англійської мови Ковальова К.В. 2014 523
9229 Особистісно-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2014 352
9228 Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. 2014 279
9223 Функціонування фразеологізмів у професійному мовленні сучасного аграрія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2014 431
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 496
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. 2014 209
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. 2014 315
9218 Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова" Шпикуляк О.Г. 2014 331
9217 Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. 2014 231
9211 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. 2014 152
9208 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. 2014 161
9204 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О. 2014 387
9201 Банківське кредитування як один із видів забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку агроформуваннь Руда О.Л. 2014 256
9200 Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок Руда О.Л. 2014 341
9197 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. 2014 131
9196 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Прутська О.О., Шпикуляк О.Г. 2014 352
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2014 663
9194 Критеріально-рівнева структура готовності до виявлення професійної мобільності майбутніх випускників аграрних ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 832
9193 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. 2014 692
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. 2014 381
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. 2014 358
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 368
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2014 362
9188 Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2014 284
9187 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. 2014 339
9186 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. 2014 370
9184 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. 2014 344
9179 Облік податку на прибуток Федоришина Л.І., Свистун І.А. 2014 379
9178 Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності Федоришина Л.І., Лісовенко Т.О. 2014 449
9177 Особливості відображення податку на прибуток в податковому обліку підприємства Федоришина Л.І., Нечепуренко А. 2014 377
9175 Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інноваційної політики АПК Задорожна Л.М. 2014 682
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. 2014 380
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2014 335
9161 Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків Яремчук О.С. 2014 320
9160 Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов Яремчук О.С. 2014 380
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 405
9158 Хімічний склад та властивості екскрементів нетелів за різних способів утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2014 803
9157 Влияние кратности и режима доения коров первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2014 714
9156 Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі Прутська Т.Ю. 2014 1080
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2014 1207
9154 Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2014 874
9153 Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв Прутська Т.Ю. 2014 805
9130 Управлінський облік в системі стратегічного управління Лепетан І.М. 2014 1673
9129 Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід Лепетан Інна 2014 1677
9125 Правові засади організації медичної допомоги застрахованим УСРР у 20 рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 332
9124 «Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies» Gutyi B., Leskiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. 2014 226
9123 «Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками» Фаріонік Т.В. 2014 370
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. 2014 265
9121 Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення Правдюк Н.Л. 2014 302
9120 Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. 2014 414
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. 2014 402
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. 2014 280
9116 Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями Плахтій Т.Ф. 2014 266
9115 Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду Правдюк Н.Л. 2014 341
9103 Реалізація сировини для виробництва біопаливі через біржовий ринок, як механізм розвитку аграрного ринку Бралатан В.П., Агапова М.В. 2014 482
9102 Порівняльний аналіз виробництва цукрових буряківта резерви його збілыиення на прикладі поділького економічцого регіону Бралатан В.П., Тисячук А.В. 2014 311
9100 Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 343
9099 Динамічна оцінка гумусового стану грунтів Вінниччини Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Дідур І. М., Пелех Л. В. 2014 335
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. 2014 301
9096 Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 325
9095 Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. 2014 370
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. 2014 356
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 322
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. 2014 228
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. 2014 325
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. 2014 314
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 371
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 473
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. 2014 1365
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. 2014 1455
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько 2014 303
9067 Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем Алиева Л. И., Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. 2014 765
9066 Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов Деревенько И. А. 2014 734
9065 Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое Деревенько И. А. 2014 766
9064 Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования Деревенько И. А. 2014 722
9063 Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения Бабичев А. П. Эссола Дьедоне. Деревенько И. А. 2014 728
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. 2014 414
9061 Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 1346
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 355
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. 2014 626
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 392
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 339
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 361
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 354
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 321
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. 2014 341
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. 2014 409
9026 З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов Гаврилюк Н.М. 2014 351
9025 Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на траві Перепелиця М. О. 2014 551
9024 Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування Фурман І.В. 2014 841
9020 Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні Токарчук Д.М., Чернелівська Я.В. 2014 611
9019 Правові основи укладення та припинення шлюбу Письменна О.П., Барчук О.В. 2014 376
9012 Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922-24 рр. Котик Ю.В. 2014 755
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. 2014 294
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. 2014 329
8990 Створення навчально-педагогічних ситуацій при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови Москаленко І.В., Хом’яковська Т.О. 2014 721
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. 2014 357
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. 2014 349
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. 2014 352
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. 2014 570
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. 2014 500
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. 2014 356
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. 2014 287
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. 2014 337
8953 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. 2014 813
8952 Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту Михальчишина Л., Маловічко Л. 2014 2725
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. 2014 271
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. 2014 756
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. 2014 291
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. 2014 325
8932 Біоенергетика в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку Ковальчук С.Я., Вецало В.О. 2014 588
8931 Експериментальні дослідження кінетики сушіння обмазки зварювальних електродів з рутиловим покриттям Бондар Л.А., Співак О.Ю., Музичук В.І. 2014 434
8928 Розвиток методології бухгалтерського обліку кормовиробництва Л. А. Чудак 2014 777
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. 2014 401
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. 2014 845
8910 Дегібридизація в сполуках RAl2Si2 Ніколайчук В.Я.,Ніколюк П.К., ЮщенкоА.В., Стасенко В.А. 2014 238
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. 2014 442
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. 2014 452
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 2014 383
8906 Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств Марчук У.О. 2014 766
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. 2014 674
8903 Сутність та особливості проведення пост-аудиту в Україні. Марчук У.О., Рудик С.Ф. 2014 2231
8902 Міжнародні стандарти у сферах обліку, контролю та аудиту. Марчук У.О. 2014 462
8901 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. 2014 714
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. 2014 299
8889 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. 2014 459
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. 2014 231
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. 2014 246
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. 2014 618
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. 2014 448
8878 Джерела з історії Січневого повстання на Правобережжі Легун Ю.В. 2014 1712
8850 Педагогічний супровід професійного самовизначення студентів аграрного ВНЗ Олійник Н.А. 2014 399
8849 Формування високоефективної симбіотичної системи rhizobium galegae— козлятник Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула, С.Я. Коць, П.М. Маменко, В.П. Патика 2014 332
8839 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах козлятника східного Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула 2014 384
8837 Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення Покиньчереда В.В. 2014 672
8836 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. 2014 748
8833 Использование альтернативных источников энергии для электроснабжения в АПК Рубаненко Е.А., Сидоренко Р.В., Чарский А.В., Кривулько М.В. 2014 279
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. 2014 393
8831 Генерация тепловой энергии в сельском хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В.А., Рубаненко Е.А., Дмитришен А. Н. 2014 366
8830 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Бойко Ю.М. 2014 1166
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. 2014 282
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. 2014 198
8810 The conceptual principles for the formation of the informational competence of managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko 2014 394
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. 2014 192
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. 2014 305
8771 Бюджетне фінансування агроформувань як складова директивного фінансового механізму фінансово-економічної політики держави Грищук Н.В. 2014 588
8770 Some aspects of professional training future managers by means of information and communication technologies in higher education Klochko Oksana 2014 284
8766 Формування та оптимізація портфеля цінних паперів підприємства Бурденюк І.І., Вітюк М.О. 2014 293
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2014 302
8764 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Бурденюк І.І., Січко Т.В. 2014 385
8762 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу Коломієць Т. В. 2014 1272
8761 Моделювання протягування деталей із сірого чавуна Солона О.В., Єрьомін П.М., Чернявський О.В. 2014 737
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. 2014 361
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 262
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 233
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 278
8746 Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти Грищук Н.В. 2014 357
8745 Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва-одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань Грищук Н.В. 2014 242
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. 2014 318
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. 2014 709
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. 2014 379
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 251
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. 2014 327
8468 Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук 2014 774
8073 Внутренний государственный финансовый контроль в бюджетной сфере Михальчишина Л.Г. 2014 1119
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. 2014 368
8071 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. 2013 432
8070 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. 2013 560
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. 2014 441
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. 2014 322
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 976
8064 Audit of debt securities as a form of external control Михальчишина Л.Г. 2014 1710
8003 Готова продукція як об’єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2014 968
7917 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Кучерук В.Ю., Паламарчук Є.А., Кулаков П.І., Гнесь Т.В. 2014 453
7916 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь 2014 405
7915 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. 2014 691
7043 Стратегія розвитку виробництва зерна кукурудзи в умовах Вінниччини Материнська Ольга Андріївна 2012 411


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska