The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011. Випуск № 1 (48) Том 2

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
6377 Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового сектора економіки України та напрями його використання в контексті реалізації інвестиційної політики Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа 2011 38
6376 Математична модель оцінки оптимальних показників рентабельності капіталу підприємства на основі методу нечіткої логіки В. М. Лисогор, К. В. Мазур, Н. І. Гесик 2011 38
6375 Класи економіко-математичних моделей та їх застосування Т. Є. Магас 2011 58
6374 Прибуток як центральна категорія в економіці підприємства Я. П. Шафорост 2011 28
6373 Діяльність монополій, як фактор ціноутворення продовольчого ринку України Р. П. Мудрак 2011 40
6372 Інвестиції в зернопродуктовий підкомплекс як причина та наслідок економічного росту Н. В. Яремчук 2011 28
6371 Організація праці: теоретичні та інституційні аспекти В. А. Шовкун 2011 61
6370 Роль підприємництва в стабілізації процесів зайнятості на ринку праці Вінницької області Б. П. Фіщук, Н. Ю. Фіщук, Л. В. Голишевська 2011 26
6369 Тенденції розвитку ринку зерна Вінницької області: проблеми та перспективи О. В. Томчук 2011 40
6368 Ефективність використання енергетичних потужностей сільськогосподарських підприємств Вінницької області О. В. Томчук, В. Я. Мельник 2011 29
6367 Сучасні чинники мотивації праці в контексті теорії життєвого циклу організації Н. Ю. Фіщук, Л. В. Поліщук, О. В. Поляруш 2011 79
6366 PRODUCT PLACEMENT: ефективність використання нового виду рекламоносія О. С. Колесов, О. О. Недбалюк, К. І. Алексеєнко 2011 35
6365 Відродження демографічно – трудового потенціалу аграрної галузі регіону С. Г. Кафлевська 2011 22
6364 Місце та завдання кредиту при забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку Г. В. Корнійчук 2011 33
6363 Сутність та понятійний зміст аграрно-промислової інтеграції як економічної категорії В. Л. Коваленко 2011 35
6362 Розвиток економічної теорії в Україні у радянський період О. О. Левченко, А. Кізіма 2011 68
6361 Сутність та основні функції розподільної логістики на підприємстві АПК С. В. Качуровський 2011 87
6360 Довгострокові джерела фінансування на зовнішніх ринках та їх залучення в економіку регіону В. В. Бондаренко 2011 32
6359 Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем П. А. Швець, Т. І. Пішеніна, Р. О. Матвієнко 2011 52
6358 Проблеми формування соціального потенціалу Вінницької області М. П. Салтан 2011 54
6357 Особливості та характер формування сталого просторового розвитку продуктивних сил України Р. О. Матвієнко 2011 31
6356 Тенденції розвитку ринку цукру України: проблеми та перспективи О. П. Красняк 2011 60
6349 Сучасна економіка як фактор трансформаційних змін А. Г. Мазур 2011 47


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska