The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2012. Випуск № 3 (69) Том. 2

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
6697 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. 2012 572
6283 Хімічна промисловість та її роль у розвитку аграрного виробництва України: регіональний, національний і міжнародний аспекти М. Я. Яструбський, Я. В. Кузнєцов 2012 864
6282 Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві В. І. Янчук, О. В. Кипаренко 2012 3883
6281 Бухгалтерский анализ учётно-экономической информации В. В. Щербатюк 2012 228
6280 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак 2012 296
6279 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак 2012 1650
6278 Методологічні підходи до дослідження кон"юнктури ринку сільськогосподарської продукції В. М. Ціхановська 2012 448
6277 Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні В. А. Фостолович 2012 384
6276 Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень О. Ф. Томчук, С. Г. Кафлевська 2012 734
6275 Облік грошових потоків при застосуванні електронних форм обліку В. В. Томчук 2012 807
6274 Міжнародний досвід стандартизації та його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні Н. В. Семенишина 2012 497
6273 Теоретичні підходи до трактування поняття «виробничий потенціал» сільськогосподарського підприємства Л. М. Сатир 2012 1048
6272 Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства Т. А. Самойлова 2012 926
6271 Удосконалення організаційної побудови аграрного ринку на засадах кооперації О. С. Саламін 2012 269
6270 Організаційно-економічний механізм управління підприємством молочної промисловості С. С. Савіна 2012 1064
6269 Безпека та якість продовольчих товарів: міжнародний аспект Г. О. Пчелянська 2012 2135
6268 Таргет-костінг та кайзен-костінг як інструменти оптимізації витрат у системі стратегічного управління М. А. Проданчук 2012 675
6267 Вплив макроекономічного середовища на забезпечення стабільності фінансового сектору О. А. Поліщук, О. А. Сомченков, О. С. Колесов 2012 323
6266 Історико-економічний генезис функціонування оптово-роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в Україні, як складової збутової інфраструктури І. М. Паска 2012 330
6265 Управлінські аспекти визначення та обліку ефективності використання біогазових технологій в птахівництві М. Ф. Огійчук, С. О. Децюра 2012 357
6264 Бухгалтерський облік доходів державного сектору відповідно до національних стандартів О. В. Натарова 2012 630
6263 Динаміка зайнятості по Вінницькій області в контексті традиційних поглядів на закономірності даного процесу О. В. Мороз, Н. П. Карачигна, В. М. Семцов [та ін.] 2012 487
6262 Удосконалення організаційно-методичних положень внутрішнього контролю операцій довірчого управління нерухомим майном Л. Г. Михальчишина 2012 372
6261 Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера В. М. Метелиця 2012 462
6260 Застосування підприємницького підходу для підвищення якості і рівня життя населення з низькими доходами В. А. Матвійчук, В. С. Запйкова, О. В. Михалевич 2012 339
6259 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах У. О. Марчук 2012 530
6258 Особенности учета долгосрочной дебиторской задолженности предприятий Украины Н. П. Майданевич 2012 359
6257 Право оренди в умовах формування ринку землі: оцінка та облік Ю. І. Литвинець 2012 579
6256 Системний підхід до формування невиробничих витрат та відображення їх в обліку А. Ю. Козаченко 2012 592
6255 Поведінкові моделі реалізації соціально-економічних функцій вітчизняних підприємств Н. П. Карачина, І. В. Гребеньок 2012 1286
6254 Інституціональна трансформація соціальних складових аграрного сектору економіки М. В. Дубініна 2012 359
6253 Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об"єкту будівництва М. В. Дерій 2012 337
6252 Можливості застосування справедливої вартості у вітчизняній обліковій системі Л. В. Гуцаленко 2012 346
6251 Структурно-динамічна характеристика іноземного інвестування переробної промословості Вінницької області в умовах глобалізації Я. В. Гонтарук 2012 349
6250 Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України Ж. В. Гарбар 2012 272
6249 Срок службы сельскохозяйственной техники с учетом экологического фактора И. Б. Вороновский 2012 314
6248 Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности Е. В. Вороновская 2012 429
6247 Стан банківського кредитування аграрних підприємств Л. О. Вдовенко 2012 617


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska