The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2012. Випуск № 1(56)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
6175 Особисті господарства населення як визначальний чинник забезпечення споживчих потреб на ринку продовольства О. С Колесов, О. В. Дармограй, О. А. Поліщук, О. М. Гавриш 2012 72
6174 Особливості земель сільськогосподарського призначення як об"єкта бухгалтерського обліку Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко 2012 180
6173 Комп"ютерні технології у вдосконаленні обліково– аналітичних процесів цукрової галузі І. М. Динько 2012 665
6172 Інформаційне середовище земельних відносин О. О. Коваленко 2012 141
6171 Управління земельними взаємовідносинами в системі менеджменту АПК регіону О. В. Маколкіна 2012 96
6170 Облік права власності на сорти енергетичних культур І. М. Лепетан 2012 118
6169 Нормативно-правова база розвитку біоенергетики О. Г. Макарчук 2012 59
6168 Застосування системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства О. О. Адлер 2012 97
6167 Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко 2012 122
6166 Використання NO-TILL технології та її значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва В. В. Асташова 2012 74
6165 Влияние международных стандартов бухгалтерского учета на формирование информации в финансовой отчетности предприятий Украины Л. В. Гуцаленко 2012 65
6164 Основи побудови бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ Г. В. Янчук, В. І. Янчук, О. В. Янчук, І. М. Сілко 2012 118
6163 Статистична оцінка системної взаємодії процесів використання енергоресурсів в структурі економічного зростання регіону О. І. Шнаревич 2012 41
6162 Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту Д. В. Людвенко 2012 301
6161 До формування обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств Б. С. Федорченко 2012 90
6160 Екологічний менеджмент підприємства за допомогою програмного забезпечення CA ECOSOFTWARE О. І. Черняк, О. С. Слєпцова 2012 73
6159 Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні О. В. Климчук 2012 151
6158 Роль сільськогосподарського дорадництва та підвищення кваліфікації кадрів у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості та підвищенні ефективності агропромислового виробництва України Л. М. Середа, С. Є. Амонс, Л. І. Довгань, Ю. В. Довгань 2012 205
6157 Біонергетичні аспекти агропромислового виробництва І. М. Зеліско 2012 97
6156 Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки С. В. Козловський, Ю. В. Онищук, Є. А. Кірєєва 2012 121
6155 Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками Я. П. Іщенко, Т. В. Севериненко 2012 168
6154 До стійкості розвитку сільського господарства через збалансовану галузеву структуру О. А. Козаченко 2012 53
6153 Формування стратегії управління конверсії біосировини у сільськогосподарських підприємствах В. В. Кухарець, С. М. Кухарець 2012 120
6152 Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку К. Є. Нагірська 2012 132
6151 Ефективність застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання у системі управління сільськогосподарським підприємством М. А. Проданчук 2012 120
6150 Класифікація калькуляційних одиниць та періодів у рослинництві С. В. Стендер 2012 52
6149 Інтегральна оцінка ефективності використання ріллі у сільськогосподарських підприємствах А. В. Дивнич 2012 99
6148 Обгрунтування траєкторії та сукупності заходів трансформації фінансової політики в аграрній сфері О. Л. Правдюк 2012 79
6147 Особливості становлення та розвитку біоенергетики у Німеччині В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк 2012 49
6146 Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту В. М. Жук 2012 182
6145 Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи О. П. Скорук, І. А. Здор 2012 121
6144 Світовій досвід та перспективні напрями формування ринку землі в Україні С. В. Козловський, Н. М. Махначова 2012 69
6143 Экономическая эффективность агробиотехнологий на примере выращивания трансгенных культур Е. П. Макарова 2012 65
6142 Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституцій та інститутів у методології наукового дискурсу О. Г. Шпикуляк 2012 101
6141 Економічна ефективність виробництва біогазу з відходів підприємств спиртової галузі Вінницького регіону А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук 2012 2040
6140 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук 2012 121


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska