The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2012. Випуск № 1(56)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
6175 Особисті господарства населення як визначальний чинник забезпечення споживчих потреб на ринку продовольства О. С Колесов, О. В. Дармограй, О. А. Поліщук, О. М. Гавриш 2012 171
6174 Особливості земель сільськогосподарського призначення як об"єкта бухгалтерського обліку Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко 2012 372
6173 Комп"ютерні технології у вдосконаленні обліково– аналітичних процесів цукрової галузі І. М. Динько 2012 1090
6172 Інформаційне середовище земельних відносин О. О. Коваленко 2012 314
6171 Управління земельними взаємовідносинами в системі менеджменту АПК регіону О. В. Маколкіна 2012 206
6170 Облік права власності на сорти енергетичних культур І. М. Лепетан 2012 301
6169 Нормативно-правова база розвитку біоенергетики О. Г. Макарчук 2012 154
6167 Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко 2012 405
6166 Використання NO-TILL технології та її значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва В. В. Асташова 2012 208
6165 Влияние международных стандартов бухгалтерского учета на формирование информации в финансовой отчетности предприятий Украины Л. В. Гуцаленко 2012 174
6164 Основи побудови бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ Г. В. Янчук, В. І. Янчук, О. В. Янчук, І. М. Сілко 2012 300
6163 Статистична оцінка системної взаємодії процесів використання енергоресурсів в структурі економічного зростання регіону О. І. Шнаревич 2012 117
6162 Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту Д. В. Людвенко 2012 405
6161 До формування обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств Б. С. Федорченко 2012 202
6160 Екологічний менеджмент підприємства за допомогою програмного забезпечення CA ECOSOFTWARE О. І. Черняк, О. С. Слєпцова 2012 176
6159 Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні О. В. Климчук 2012 325
6158 Роль сільськогосподарського дорадництва та підвищення кваліфікації кадрів у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості та підвищенні ефективності агропромислового виробництва України Л. М. Середа, С. Є. Амонс, Л. І. Довгань, Ю. В. Довгань 2012 521
6157 Біонергетичні аспекти агропромислового виробництва І. М. Зеліско 2012 278
6156 Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки С. В. Козловський, Ю. В. Онищук, Є. А. Кірєєва 2012 242
6155 Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками Я. П. Іщенко, Т. В. Севериненко 2012 286
6154 До стійкості розвитку сільського господарства через збалансовану галузеву структуру О. А. Козаченко 2012 153
6153 Формування стратегії управління конверсії біосировини у сільськогосподарських підприємствах В. В. Кухарець, С. М. Кухарець 2012 271
6152 Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку К. Є. Нагірська 2012 261
6151 Ефективність застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання у системі управління сільськогосподарським підприємством М. А. Проданчук 2012 279
6150 Класифікація калькуляційних одиниць та періодів у рослинництві С. В. Стендер 2012 184
6149 Інтегральна оцінка ефективності використання ріллі у сільськогосподарських підприємствах А. В. Дивнич 2012 218
6148 Обгрунтування траєкторії та сукупності заходів трансформації фінансової політики в аграрній сфері О. Л. Правдюк 2012 187
6147 Особливості становлення та розвитку біоенергетики у Німеччині В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк 2012 129
6146 Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту В. М. Жук 2012 428
6145 Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи О. П. Скорук, І. А. Здор 2012 230
6144 Світовій досвід та перспективні напрями формування ринку землі в Україні С. В. Козловський, Н. М. Махначова 2012 181
6143 Экономическая эффективность агробиотехнологий на примере выращивания трансгенных культур Е. П. Макарова 2012 128
6142 Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституцій та інститутів у методології наукового дискурсу О. Г. Шпикуляк 2012 214
6141 Економічна ефективність виробництва біогазу з відходів підприємств спиртової галузі Вінницького регіону А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук 2012 4294
6140 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук 2012 327


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska