The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Міжнародні конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13060 Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф. 2017 488
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 34
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна 2013 79
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна 2013 30
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 11
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. 2009 16


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska