The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011. Випуск 9(49)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
4983 Оцінка екологічного стану грунтів м. Вінниці Ю. М. Шкатула, Г. М. Лігус 2011 43
4982 Агроекологічні аспекти ведення насінництва кормових трав та головні напрямки безпеки праці при цьому Б. О. Рудніцький, А. В. Спірін, В. С. Мамалига 2011 59
4981 Фіторемедіація забруднених грунтів С. Є. Окрушко, С. В. Стасюк 2011 51
4980 Перспектива втілення екосистемного підходу в умовах міського середовища Л. С. Гудзевич 2011 38
4979 Ефективність створення високопродуктивних сортів амаранту, як сировини для виробництва національних замінників паливо-мастильних матеріалів, а також широкого спектру харчових, фармацевтичних і кормових продуктів А. М. Максімов 2011 70
4978 Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ О. В. Мазур, В. В. Шерепітко 2011 68
4977 Особливості онтоморфогенезу квітниково-декоративних видів роду IRIS L. в умовах Поділля В. М. Прокопчук 2011 39
4976 Поширення і шкідливість грибних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся О. В. Чайка, М. М. Ключевич, П. О. Рябчук, Т. М. Тимощук 2011 67
4975 Шкідлива ентомофауна ярого ріпаку в Центральному Лісостепу України А. І. Кривенко 2011 30
4974 Технологічні особливості захисту агроценозів ягідників в системі органічного землеробства М. О. Кочерга 2011 64
4973 Регуляторна роль ентомофагів смородинової склівки в Центральному Лісостепу України П. М. Вергелес 2011 26
4972 Використання споруд захищеного грунту для культивування PLEUROTUS OSTREATUS С. А. Вдовенко 2011 40
4971 Розвиток і продуктивність насінників капусти броколі за застосування гідрогелю Аквод та мульчування грунту у Лісостепу України В. І. Лихацький, В. М. Чередниченко 2011 18
4970 Кормова продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від видового складу та способу створення травостою Г. І. Демидась, Ю. В. Демцюра 2011 35
4969 Удосконалення видового складу бобово-злакових травосумішок сінокісного використання для конвеєрного виробництва кормів Ю. А. Векленко 2011 45
4968 Вплив режимів використання травостою люцерни посівної на вихід сухої речовини та поживність корму в другому році життя О. С. Забарний 2011 36
4967 Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття В. М. Матис, А. Г. Дзюбайло 2011 32
4966 Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (TRITICUM AESTIVUM L.), придатних до поширення в умовах Миколаївської області О. А. Коваленко, М. М. Корхова 2011 33
4965 Формування урожайності насіння льону олійного за різних погодних умов у південному Степу України О. Д. Борисюк, Л. К. Антипова, В. В. Дикий 2011 36
4964 Продуктивність та якість бульб картоплі залежно від норм внесених добрив В. В. Дячук 2011 28
4963 Нове органо-мінеральне добриво на цукрових буряках В. В. Плотніков, О. О. Чернілевська, В. С. Деркач [та ін.] 2011 66
4962 Вплив мінеральних добрив на урожайність і якість зерна люпину вузьколистого в умовах Правобережного Лісостепу України Ю. М. Чоловський 2011 82
4961 Результати випробування композиційного азотного добрива пролонгованої дії з водоутримуючим ефектом у лабораторному досліді І. В. Логінова, О. С. Мартинюк 2011 46
4960 Вплив норм мінеральних добрив на вологоспоживання та врожай листостеблової маси конюшини лучної Т. А. Забарна 2011 17
4959 Оптимізація співвідношення посівів сої та кукурудзи в сівозмінах Лісостепу України О. Я. Панасюк 2011 79
4958 Зміна вмісту гумусу в насадженнях яблуні залежно від основного удобрення С. Д. Чебан 2011 53
4957 Вплив позакореневих підживлень мікродобривами на продуктивність ячменю ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Г. М. Господаренко, О. О. Машинник 2011 54


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska