The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Всеукраїнські конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13585 Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Продовольча безпека україни і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» 2017 361
13584 Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково - практичної Інтернет- конф. 2017 1183
13520 Програма Всеукраїнської науково-практичоїа конференції «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» 2017 343
10692 Метеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» Викладачі та студенти ВНАУ 2016 350
10319 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці колектив ВНАУ 2016 472
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 2015 554
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 2015 558
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 2015 613
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 193
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 38
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 80
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 51
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 88
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 60
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 67
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 117
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 35


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska