The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Всеукраїнські конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13585 Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Продовольча безпека україни і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» 2017 501
13584 Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково - практичної Інтернет- конф. 2017 1961
13520 Програма Всеукраїнської науково-практичоїа конференції «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» 2017 391
10692 Метеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» Викладачі та студенти ВНАУ 2016 1009
10319 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці колектив ВНАУ 2016 1185
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 2015 981
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 2015 1222
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 2015 988
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 311
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 110
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 141
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 83
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 139
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 116
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 120
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 170
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 70


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska