The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32576 Синтетичний харчовий барвник тартразин (Е102): безпека застосування та вплив на організм людини Морозова Л.П. Сун 2022 19
32544 Post-slaughter indicators of meat productivity and chemical composition of the muscular tissues of bulls receiving corrective diet with proteinvitamin premix Yaremchuk O.S., Razanova O.P., Skoromna O.I., Chudak R.A., Holubenko T.L., Kravchenko O.O. СScof 2022 22
32494 Годівля та живлення тварин (Feeding and Nutrition of animals). Методичні вказівки з практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 20 Побережець Ю.М. Мв 2022 1
32493 Годівля та живлення тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної форм навчання. Вінниц Побережець Ю.М. Мв 2022 0
32492 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 2022, 77 с. Побережець Ю.М., Чудак Р. А. Мв 2022 1
32491 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної ф Побережець Ю.М., Чудак Р. А. Мв 2022 2
32487 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 “Харчові технології”, освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 17 Морозова Л.П. Нп 2022 0
32486 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо-проф Морозова Л.П. Нп 2022 0
32485 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза», освітньо-професійна програма Ветерин Морозова Л.П. Нп 2022 0
32484 Загальна і неорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 18 Морозова Л.П. Нп 2022 0
32480 Неорганічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», 21 «Ветеринарна медицина Морозова Л.П. Мв 2022 1
32479 Органічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо- професійна програма – харчові технолог Морозова Л.П. Мв 2022 0
32478 Органічна хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза”, освітнь Морозова Л.П. Мв 2022 0
32425 Технологічні параметри перспективної технології вирощування щуки Будєєв О. Д 2022 1
32412 Показники забою молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-КР Циганчук О.Б. Сун 2022 62
32411 Продуктивність та гематологічні показники крові молодняку свиней на відгодівлі за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки Сироватко К.М. Сун 2022 49
32323 Investigation of the antimicrobial and antifungal activities of some 1,2,4-triazole derivatives Frolova Y., Kaplaushenko A., Sameliuka Y., Romanina D., Morozova L. СSc 2022 43
32322 Productivity and slaughter rates of rabbits fed by probiotic supplement probi-ol Ohorodnichuk Н. Сун 2022 45
32321 Особливості технології вирощування мармурової телятини в умовах ТОВ «Лайвсток4експорт» Огороднічук Г.М. Сун 2022 44
32295 Покращення відтворення стада свиней в «Агроеталон» с. Василівка Тиврівського району Мусійчук Юлія Олександрівна Дрп 2022 2
32294 Продуктивність і технологічні якості молока корів молочного напрямку в умовах ФГ «Світлана» Хмільницького району Свірень Я Дрп 2022 4
32255 Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва Огороднічук Г.М. Мв 2022 1
32233 Вплив концентрованого типу годівлі на м’ясну продуктивність різних порід великої рогатої худоби Вікарчук Н. Дрп 2022 7
32167 Оптимізація умов виробництва товарного молока в ПП «Агрофірма «Рось» с. Слободище Гайсинського району Бойко О.В. Дрп 2022 13
32166 Вплив умов утримання ремонтних телиць для їх використання у ФГ «Щербич»»Літинського району Лебідь О. Дрп 2022 30
32165 Оцінка особливостей формування молочної продуктивності стада корів ТОВ «Азорель» Нагорний А.Ф. Дрп 2022 5
32021 Ефективність використання добавок мікробіологічного походження при вирощуванні кролів Огороднічук Г.М. Мвв 2022 111
31940 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та Главатчук В.А. Мв 2022 12
31938 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів харчової галузі. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної форми навчання галузі знань 181 Виробництво Главатчук В.А. Нп 2022 23
31877 Харчова хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа Сироватко К.М., Морозова Л.П. Нп 2022 0
31850 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права і обліку та аудиту денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Царук Л.Л. Нп 2022 15
31849 Органічне виробництво у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринниц Огороднічук Г.М. Мв 2022 0
31848 Технологія виробництва та переробки продукції та тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія, 101 Екологія, 202 Захист і карантин Огороднічук Г.М. Мв 2022 26
31847 Технологія виробництва та переробки продукції та тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності: 208 Агроінженерія; 141 Електроене Огороднічук Г.М. Мв 2022 8
31826 Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва Огороднічук Г.М. Мв 2022 2
31753 Dynamics of Some Mineral Elements Content in the Muscle, Bone and Liver of Quails under the Apimin Influence Razanova O., Yaremchuk O., Gutyj B., Farionik T., Novgorodska N. СSc 2022 52
31750 The state of the horse breeding industry and the evaluation of horses at the state enterprise dibrivka stud farm 62 Ohorodnichuk H. Сун 2022 54
31712 Технологія відтворення тварин. Навчальна програма з дисциплінидля підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійної програми технологія ви Побережець Ю. М. Нп 2022 2
31711 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництв Сироватко К.М. Нп 2022 2
31710 Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твари Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Разанова О.П., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Главатчук В.А. Мв 2022 56
31709 Моделювання технологічних процесів у тваринництві. Методичні вказівки для практичних занять . Рівень вищої освіти –другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції т Скоромна О.І., Царук Л.Л. Мв 2022 4
31702 Годівля сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-проф Сироватко К.М. Нп 2022 1
31701 Виробництво, зберігання та контроль якості кормів і кормових добавок. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки проду Сироватко К.М. Нп 2022 1
31700 Годівля та живлення тварин. Навчальна програма з дисципліни (Feeding and Nutrition of animals) для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітньо-професійної пр Побережець Ю. М. Нп 2022 1
31699 Методичні вказівки до виконання випускних робіт денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вінн Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Побережець Ю.М., Царук Л.Л. Мв 2022 10
31694 Технологія виробництва продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Главатчук В. А. Нп 2022 0
31693 Біотехнологія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Вінниця. Главатчук В. А. Нп 2022 0
31684 Фізіологія тварин. Навчальна програма з дисциплін для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», освітньопрофесійної програми Ветеринарна гігієна, санітарія і експе Побережець Ю. М. Нп 2022 1
31683 Методика наукових досліджень. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійної програми технологія вир Побережець Ю. М. Нп 2022 6
31682 Фізіологія тварин.Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-професійної програми технологія виробництва і Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Нп 2022 5
31663 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Навчальна програма дисципліни Рівень вищої освіти третій (освітньонауковий), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Разанова О.П. Нп 2022 5
31661 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврский) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітньо-професійна прог Скоромна О.І. Нп 2022 1
31660 Технологія виробництва молока і яловичини. рограма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти перший (бакалаврский) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітньо-професі Скоромна О.І. Нп 2022 1
31659 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професійної програми Тех Огороднічук Г.М. Нп 2022 0
31658 Конярство.Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професійної програми Технологія виробницт Огороднічук Г.М. Нп 2022 0
31657 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо- наукового) рівня освітньо-наукової програми Огороднічук Г.М. Мв 2022 0
31656 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринн Огороднічук Г.М. Мв 2022 0
31655 Управління та законодавче забезпечення виробництва продукції тваринництва. Навчальна програма з дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки Голубенко Т.Л. Нп 2022 0
31654 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисциплін для Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 12 Інформаційні технології; 24 Сфера обслуговування; 07 Управління та Голубенко Т.Л., Скоромна О.І. Нп 2022 3
31653 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Агра Голубенко Т.Л. Нп 2022 0
31627 Продуктивність та забійні показники свиней за дії пробіотичного препарату Царук Л.Л. Сун 2022 11
31594 HPLC-DAD assay of flavonoids and evaluation of antioxidant activity of some herbal mixtures Savych A., Marchyshyn S., Polonets O., Mala O., Shcherba I., Morozova L. СScof 2022 6
31560 Продуктивність бджолиних сімей у період підготовки до головного медозбору за впливу пробіотика Разанова О.П., Шульга Ю.І., Салюк О.О. Сун 2022 12
31559 Вплив пробіотичних препаратів на розвиток бджолиних сімей у весняний період Разанова О.П., Скрипник С.В. Сун 2022 10
31477 Монографія «Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл». Разанова О.П., Чудак Р.А. Спд 2022 11
31472 Органічне виробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професійної програми Технологія виробництва Огороднічук Г.М. Нп 2022 16
31471 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-на Огороднічук Г.М. Нп 2022 11
31458 Вплив білково-вітамінного преміксу на перетравність поживних речовин раціону бичків Разанова О.П. Дк 2022 7
31430 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності: 208 Агроінженерія; 141 Електроенергетика, електротехніка та а; 13 Огороднічук Г.М. Нп 2022 16
31429 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти, зі спеціальності 201 Агрономія, 101 Екологія, 202 Захист і карантин рослин; 205 Лісове господарс Огороднічук Г.М. Нп 2022 21
31377 Optimizing the use of protein in the young cattle body Golubenko T., Razanova O. Суз 2022 8
31367 Динаміка показників хімічного та біохімічного споживання кисню в р. Південний Буг за 2016–2020 рр. Морозова Л.П. Сун 2022 49
31360 Наукові підходи обгрунтування щодо використання мікроелементних хелатних сполук за виробництва яловичини в умовах дефіциту мікроелементів Яремчук О.С., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Cкоромна О.І., Ушаков В.М. Мвв 2022 33
31349 Використання бузини чорної (sambucus nigra) в харчовій галузі та лікувально-профілактичних цілях Морозова Л.П. Сун 2022 7
31333 Перетравність поживних речовин за використання різних співвідношень цинку і марганцю в раціонах молодняку свиней Новгородська Н.В., Разанова О.П. Сун 2022 18
31332 Вплив БВМД Інтермікс на живу масу та лінійні проміри бичків української чорно-рябої молочної породи Разанова О.П., Яремчук О.С., Гутий Б.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В. Сун 2022 23
31303 Інтенсивність росту бичків молочного періоду за впливу добавки Інтермікс. Разанова О.П., Скоромна О.І., Яремчук О.С., Побережець Ю.М. Сун 2022 16
31302 Ефективність розведення кросів бельгійської блакитної породи великої рогатої худоби в Україні Скоромна О.І., Гордій А.М., Голембівський С.О., Разанова О.П., Вікарчук Н. Сун 2022 15
31208 Живлення тварин та якість кормів. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Сироватко К.М., Главатчук В.А. Мв 2022 4
31206 Біохімія продуктів тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Сироватко К.М., Главатчук В.А. Мв 2022 4
31205 Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні наук Разанова О.П. Мв 2022 5
31204 Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграр Разанова О.П., Голубенко Т.Л. Мв 2022 18
31171 Технологія виробництва продукції свинарства. Робочий зошит для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції т Огороднічук Г.М. Рз 2022 8
31163 Якість м’яса у свиней за використання у годівлі кормових добавок. Бондаренко В.В., Главатчук В.А. Мвв 2021 22
31133 Контроль якості лікувально-столових мінеральних вод закарпаття за вмістом гідрокарбонатів та ступенем мінералізації. Морозова Л.П., Гриневич М.О. Сун 2021 5
31017 Ефективність впливу мінеральної добавки на продуктивність та гематологічні показники мʼясних перепелів. Побережець Ю.М., Гутий Б.В., Яремчук О.С., Чудак Р.А., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Скоромна О.І. Сун 2022 17
30988 Лізин, консервоване зерно кукурудзи в раціонах свиней, показники забою та якість продукції. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Ткаченко Т.Ю., Разанова О.П. Мвв 2022 21
30967 HPLC-FLD analysis of amino acids content in Chrysanthemum morifolium. Savych A, Polonets O., Morozova L., Syrovatko K., Recun T. СWeof 2022 7
30950 Конярство. Робочий зошит для практичних занять. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна п Огороднічук Г.М. Мв 2022 13
30949 Біохімія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма Харчові технології Морозова Л.П. Мв 2022 1
30753 Lead and cadmium transition in soil – plant – honey system Razanova O., Skoromna O. Суз 2021 7
30710 Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 1 Огороднічук Г.М. Нп 2022 5
30705 Безпека продукції тваринництва і продовольчої сировини, система НАССР. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, галузь знань 20 «Аг Голубенко Т.Л. Нп 2021 1
30690 Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчальна програма дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки проду Разанова О.П. Нп 2022 16
30546 Требования к качеству молока как сырья для производства сыра Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Суз 2021 14
30515 Влияние генотипа и технологии выращивания на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. Суз 2021 5
30431 Fundamentals of commodity fishery for the cultivation of silver carp in polyculture with carp in the conditions of the llc "Кovcheg" of the Кyiv. Palamarchuk V., Lyotka G., Hlavatchuk V. Сун 2021 150
30399 Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-Кр. Циганчук О.Б. Сун 2021 133
30379 Влияние стимулирующей подкормки комплексными препаратами на развитие пчелиных семей. Разанова Е.П. Суз 2021 170
30348 Оптимізація забезпечення безперервного нектароносного конвеєра у бджільництві. Новгородська Н.В., Разанова О.П., Льотка Г.І. Сун 2021 245
30291 Вдосконалення елементів технології виробництва молока, отриманого від корів-первісток Пастушенкова О.К. Дрп 2021 4
30290 Дослідження технологій вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби у ПрАТ «Племзавод «Літинський» Жуков В.О. Дрп 2021 9
30289 Вплив сервіс-періоду на рівень молочної продуктивності уорів у ФГ «Хорос-КЛМ» Житомирської області Кравчук О.Ю. Дрп 2021 2
30273 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції». Циганчук О.Б. Пк 2021 141
30269 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса качок на базі ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Коновал Вікторія Вікторівна Дрп 2021 6
30267 Оптимізація забезпечення кормами бджолиних сімей в АПП «Перемога» Тростянецького району Панібратюк О.І. Дрп 2021 3
30265 . Дослідження особливостей згодовування симбіотичного препарату підсисним поросятам у ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ». Асаула Ярослав Ю. Дрп 2021 4
30242 Продуктивність курей-несучок та якість яєць за дії препарату «Шелбон» в ТОВ «Птахофабрика Поділля» Вінницького району. Кирилашенко Б.Ю. Дрп 2021 4
30234 Технологія виробництва продукції тваринництва. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування». спеціальності 075 «Маркетинг» першог Царук Л.Л. Нп 2021 26
30233 Технологія виробництва продукції тваринництва.Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету інженерно технологічного денної та заочної форми навчання галузі знань 015 «Професійна освіта» (Машинобудування), спеціальності 015 «Професій Огороднічук Г.М. Нп 2021 0
30210 «Удосконалення годівлі та утримання телят до 6-ти місячного віку в ТОВ «ім. Мічуріна» Шаргородського району». Шуляк Д.В. Дрп 2021 5
30185 Удосконалення технології годівлі корів у ПП «Золотий колос» Шаргородського району. Форманюк Анатолій Анатолійович. Дрп 2021 23
30126 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індиків на базі ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Ціцюра О.В. Дрп 2021 6
30028 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньопрофе Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 2021 20
30014 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Пастушенков В.В. Дрп 2021 8
29953 Продуктивність кролів за дії про біотичної добавки «Пробіол» в ТОВ «ім. Мічуріна» Шаргородського району Лисякевич Б Дрп 2021 3
29947 «Обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози корів та методів визначення якості молока в СТОВ «Колос» Гайсинського району». Нечитайло Ольга Анатоліївна Дрп 2021 4
29945 Розробка технології природного нересту судака на базі ПП «Чугу» Літинського району. Волинець Михайло Володимирович Дрп 2021 3
29918 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на відгодівельні якості молодняку свиней на базі СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Корнієнко О. М. Дрп 2021 2
29915 Дослідження взаємозв’язку живої маси та молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи у ПрАТ «Племзавод «Літинський" Андрієвська М.Ю. Дрп 2021 4
29906 Якість м’яса та стан внутрішніх органів курчат-бройлерів кросу КОББ-500 за дії інфекційних захворювань на базі ЕЦ «Біолатс» смт. Баришівка Броварського району Київської області Першко К.Ф. Дрп 2021 3
29905 Дослідження технології вирощування курчат-бройлерів та впливу сезону на їх продуктивність у ТОВ «Вінницька птахофабрика» Притуляк Діна В. Дрп 2021 5
29877 «Наукове обґрунтування технологічних прийомів підвищення функціональної активності вимені корів на базі ФГ «Щербич» Літинського району». І. Г. Антонюк Дрп 2021 7
29855 Формування молочної продуктивності первісток під впливом віку та живої маси при отеленні у ПП «Радівське» ПО ВСГП Калинівського району» Бабій Ю.О. Дрп 2021 8
29851 «Ефективність використання ферментного препарату «Ронозім Мульти Грейн» у годівлі свиней в умовах СТОВ «Колос» Тростянецького району» Мельничук Вадим Миколайович Дрп 2021 4
29850 «Продуктивність та обмін речовин у бройлерів за дії пробіотика в ТОВ «Туль-чикен» Тульчинського району» Поліщук Владислав Юрійович Дрп 2021 11
29843 «Удосконалення технології виробництва харчових яєць курей у ТОВ «Птахофабрика Поділля» Качур Тарас Анатолійович Дрп 2021 2
29823 «Удосконалення технології вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах ТОВ «Золоті Луки» Іллінецького району» Ленська Н Дрп 2021 10
29789 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ТОВ «Золоті Луки» Іллінецького району Боднюк С Дрп 2021 13
29778 Дослідження умов вирощування молодняку великої рогатої худоби в умовах псп «перемога» томашпільського району Б.С. Олійниченко Дрп 2021 8
29777 Рибничо-біологічне обгрунтування до проекту комплексного використання при вирощуванні риби та водоплавної птиці в ФОП "Чагін" с. Дубові Махаринці Козятинського району Тищенко Н.Є. Дрп 2021 6
29768 Розробка сучасної технології вирощування цьоголіток в ПК «Поділля» смт. Крижопіль. Довгань А. В. Дрп 2021 4
29767 Оптимізація протеїнового живлення курчат-бройлерів за рахунок використання кормових концентратів у ТОВ Поличинецьке Агро. Базелюк Т.І. Дрп 2021 3
29756 «Розробка технології виробництва свинини у ПП «Радівське» Калинівського району» Гаврилюк В Дрп 2021 8
29734 Дослідження технології виробництва свинини в ТОВ «Вільгельм Ланберг» с. Кузьмівка Рівненської області Душко С.Г. Дрп 2021 5
29671 «Продуктивність та обмін речовин у свиней за дії кормового ферменту «Кемзайм» в умовах ПП «Агрофірма «Рось» Іллінецького району» Майданюк Роман Анатолійович Дрп 2021 2
29670 «Продуктивність гібридних свиней за використання комбікормів різного виробництва у СТОВ «Росія» Могилів-Подільського району» Марценюк Роман Анатолійович Дрп 2021 4
29669 «Продуктивність та гематологічні показники у бройлерів за використання пробіотика «Бацелл» у ПрАТ «Зернопродукт МХП» Бершадського району». Поліщенко Анастасія Володимирвна Дрп 2021 3
29662 Розробка технології природного нересту щуки в кп «добробут» с. ометинці немирівського району Шевцова І.І. Дрп 2021 3
29659 Оцінка росту і розвитку бичків молочних порід за різних технологій утримання у пп «агро україна +» липовецький район Мацюк А.В. Дрп 2021 4
29625 . Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів в ТОВ «Птахівничий комплекс «Веремій» Погребищенського району. Шевчук Алла Миронівна Дрп 2021 3
29624 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Каленська В.В. Дрп 2021 4
29613 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Огороднічук Г.М. Нп 2021 5
29612 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Огороднічук Г.М. Нп 2021 7
29608 Удосконалення технології виробництва харчових яєць курей в ТОВ «Птахівничий комплекс «Веремій» Погребищенського району Білик І.М. Дрп 2021 2
29565 Основи тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма – Харчові технології Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 2021 76
29564 Біохімія продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, галузі знань 20-Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204-Технологія виробництва та переробки продукції тваринн Сироватко К.М., Главатчук В.А. Нп 2021 4
29563 Технологія виробництва продукції тваринництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» Огороднічук Г.М. Нп 2021 148
29558 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 аграрні наук та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки Огороднічук Г.М.. Разанова О.П. Мв 2021 30
29557 Хімія загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 133 «галузеве машинобудування» 201 «агрономія» 202 «захист і карантин рослин» 203 «садівництво і виноградарство» Морозова Л.П. Мв 2021 2
29556 Хімія з основами біогеохімії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «екологія» галузі знань 10 «природничі науки» освітньо-професійна пр Морозова Л.П. Мв 2021 1
29545 Живлення тварин та якість кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, галузі знань 20-Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204-Технологія виробництва та переробки продукції твари Cироватко К.М., Главатчук В.А. Нп 2021 4
29538 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв 2021 10
29537 Вплив паратипових факторів на молочну продуктивність корів в умовах АНВП Візит с.Томашпіль Немулова В.М. Дрп 2021 9
29536 Дослідження впливу технології вирощування ремонтних телиць на майбутню молочну продуктивність в умовах ТОВ «АК «Зелена долина» Томашпільського району Моцна Н.Ф. Дрп 2021 5
29502 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо- Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Нп 2021 30
29499 Технологія виробництва продукції птахівництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітнь Царук Л.Л. Нп 2021 10
29497 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 075 «Маркетинг». Вінниця: ВНАУ, 2021. 53 с. Царук Л.Л. Мв 2021 35
29496 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Вінниця: ВНАУ, 2021. 69 с. Царук Л.Л. Мв 2021 16
29495 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 «Менеджмент Царук Л.Л. Мв 2021 28
29494 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-проф Царук Л.Л. Нп 2021 4
29492 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка, Вінниця: ВНАУ, 2021. 21 с. Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв 2021 9
29454 Ефективність використання кнурів м’ясного напряму продуктивності за гібридизації в тов «субекон» смт. сутиски» А.О. Чемес Дрп 2021 3
29453 Вплив рівня молочної продуктивності корів на відтворні показники у тов «михайлівське» А. О. Iвидка Дрп 2021 6
29452 Вплив віку осіменіння на молочну продуктивність первісток в апп «перемога» тростянецького району І.Ю. ПИШНЮК Дрп 2021 2
29451 Молочна продуктивність корів і технологічні властивості молока у акпп «золота нива» В.О. ЧУМАК Дрп 2021 5
29169 Productive flight activity of bees in the active period in the conditions of vinnytsia region Razanova Olena, Kucheriavy Vitaiy, Tsaruk Lyudmyla, Lotka Halyna, Novgorodska Nadiya СScof 2021 211


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska