The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31017 Ефективність впливу мінеральної добавки на продуктивність та гематологічні показники мʼясних перепелів. Побережець Ю.М., Гутий Б.В., Яремчук О.С., Чудак Р.А., Фаріонік Т.В., Разанова О.П., Скоромна О.І. Сун 2022 2
30988 Лізин, консервоване зерно кукурудзи в раціонах свиней, показники забою та якість продукції. Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Ткаченко Т.Ю., Разанова О.П. Мвв 2022 3
30967 HPLC-FLD analysis of amino acids content in Chrysanthemum morifolium. Savych A, Polonets O., Morozova L., Syrovatko K., Recun T. СWeof 2022 1
30950 Конярство. Робочий зошит для практичних занять. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна п Огороднічук Г.М. Мв 2022 0
30949 Біохімія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма Харчові технології Морозова Л.П. Мв 2022 0
30753 Lead and cadmium transition in soil – plant – honey system Razanova O., Skoromna O. Суз 2021 2
30710 Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 1 Огороднічук Г.М. Нп 2022 4
30705 Безпека продукції тваринництва і продовольчої сировини, система НАССР. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, галузь знань 20 «Аг Голубенко Т.Л. Нп 2021 1
30690 Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчальна програма дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки проду Разанова О.П. Нп 2022 4
30546 Требования к качеству молока как сырья для производства сыра Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Суз 2021 8
30515 Влияние генотипа и технологии выращивания на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. Суз 2021 1
30431 Fundamentals of commodity fishery for the cultivation of silver carp in polyculture with carp in the conditions of the llc "Кovcheg" of the Кyiv. Palamarchuk V., Lyotka G., Hlavatchuk V. Сун 2021 63
30399 Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-Кр. Циганчук О.Б. Сун 2021 58
30379 Влияние стимулирующей подкормки комплексными препаратами на развитие пчелиных семей. Разанова Е.П. Суз 2021 80
30348 Оптимізація забезпечення безперервного нектароносного конвеєра у бджільництві. Новгородська Н.В., Разанова О.П., Льотка Г.І. Сун 2021 94
30291 Вдосконалення елементів технології виробництва молока, отриманого від корів-первісток Пастушенкова О.К. Дрп 2021 3
30290 Дослідження технологій вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби у ПрАТ «Племзавод «Літинський» Жуков В.О. Дрп 2021 3
30289 Вплив сервіс-періоду на рівень молочної продуктивності уорів у ФГ «Хорос-КЛМ» Житомирської області Кравчук О.Ю. Дрп 2021 2
30273 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції». Циганчук О.Б. Пк 2021 66
30269 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса качок на базі ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Коновал Вікторія Вікторівна Дрп 2021 1
30267 Оптимізація забезпечення кормами бджолиних сімей в АПП «Перемога» Тростянецького району Панібратюк О.І. Дрп 2021 2
30265 . Дослідження особливостей згодовування симбіотичного препарату підсисним поросятам у ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ». Асаула Ярослав Ю. Дрп 2021 1
30242 Продуктивність курей-несучок та якість яєць за дії препарату «Шелбон» в ТОВ «Птахофабрика Поділля» Вінницького району. Кирилашенко Б.Ю. Дрп 2021 1
30234 Технологія виробництва продукції тваринництва. Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування». спеціальності 075 «Маркетинг» першог Царук Л.Л. Нп 2021 20
30233 Технологія виробництва продукції тваринництва.Навчальна програма для підготовки здобувачів вищої освіти факультету інженерно технологічного денної та заочної форми навчання галузі знань 015 «Професійна освіта» (Машинобудування), спеціальності 015 «Професій Огороднічук Г.М. Нп 2021 0
30210 «Удосконалення годівлі та утримання телят до 6-ти місячного віку в ТОВ «ім. Мічуріна» Шаргородського району». Шуляк Д.В. Дрп 2021 1
30185 Удосконалення технології годівлі корів у ПП «Золотий колос» Шаргородського району. Форманюк Анатолій Анатолійович. Дрп 2021 1
30126 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса індиків на базі ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Ціцюра О.В. Дрп 2021 4
30028 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньопрофе Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 2021 7
30014 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Пастушенков В.В. Дрп 2021 6
29953 Продуктивність кролів за дії про біотичної добавки «Пробіол» в ТОВ «ім. Мічуріна» Шаргородського району Лисякевич Б Дрп 2021 2
29947 «Обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози корів та методів визначення якості молока в СТОВ «Колос» Гайсинського району». Нечитайло Ольга Анатоліївна Дрп 2021 4
29945 Розробка технології природного нересту судака на базі ПП «Чугу» Літинського району. Волинець Михайло Володимирович Дрп 2021 3
29918 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на відгодівельні якості молодняку свиней на базі СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Корнієнко О. М. Дрп 2021 2
29915 Дослідження взаємозв’язку живої маси та молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи у ПрАТ «Племзавод «Літинський" Андрієвська М.Ю. Дрп 2021 3
29906 Якість м’яса та стан внутрішніх органів курчат-бройлерів кросу КОББ-500 за дії інфекційних захворювань на базі ЕЦ «Біолатс» смт. Баришівка Броварського району Київської області Першко К.Ф. Дрп 2021 3
29905 Дослідження технології вирощування курчат-бройлерів та впливу сезону на їх продуктивність у ТОВ «Вінницька птахофабрика» Притуляк Діна В. Дрп 2021 4
29877 «Наукове обґрунтування технологічних прийомів підвищення функціональної активності вимені корів на базі ФГ «Щербич» Літинського району». І. Г. Антонюк Дрп 2021 5
29855 Формування молочної продуктивності первісток під впливом віку та живої маси при отеленні у ПП «Радівське» ПО ВСГП Калинівського району» Бабій Ю.О. Дрп 2021 7
29851 «Ефективність використання ферментного препарату «Ронозім Мульти Грейн» у годівлі свиней в умовах СТОВ «Колос» Тростянецького району» Мельничук Вадим Миколайович Дрп 2021 4
29850 «Продуктивність та обмін речовин у бройлерів за дії пробіотика в ТОВ «Туль-чикен» Тульчинського району» Поліщук Владислав Юрійович Дрп 2021 4
29843 «Удосконалення технології виробництва харчових яєць курей у ТОВ «Птахофабрика Поділля» Качур Тарас Анатолійович Дрп 2021 2
29823 «Удосконалення технології вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах ТОВ «Золоті Луки» Іллінецького району» Ленська Н Дрп 2021 3
29789 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ТОВ «Золоті Луки» Іллінецького району Боднюк С Дрп 2021 7
29778 Дослідження умов вирощування молодняку великої рогатої худоби в умовах псп «перемога» томашпільського району Б.С. Олійниченко Дрп 2021 5
29777 Рибничо-біологічне обгрунтування до проекту комплексного використання при вирощуванні риби та водоплавної птиці в ФОП "Чагін" с. Дубові Махаринці Козятинського району Тищенко Н.Є. Дрп 2021 6
29768 Розробка сучасної технології вирощування цьоголіток в ПК «Поділля» смт. Крижопіль. Довгань А. В. Дрп 2021 4
29767 Оптимізація протеїнового живлення курчат-бройлерів за рахунок використання кормових концентратів у ТОВ Поличинецьке Агро. Базелюк Т.І. Дрп 2021 2
29756 «Розробка технології виробництва свинини у ПП «Радівське» Калинівського району» Гаврилюк В Дрп 2021 6
29734 Дослідження технології виробництва свинини в ТОВ «Вільгельм Ланберг» с. Кузьмівка Рівненської області Душко С.Г. Дрп 2021 3
29671 «Продуктивність та обмін речовин у свиней за дії кормового ферменту «Кемзайм» в умовах ПП «Агрофірма «Рось» Іллінецького району» Майданюк Роман Анатолійович Дрп 2021 2
29670 «Продуктивність гібридних свиней за використання комбікормів різного виробництва у СТОВ «Росія» Могилів-Подільського району» Марценюк Роман Анатолійович Дрп 2021 3
29669 «Продуктивність та гематологічні показники у бройлерів за використання пробіотика «Бацелл» у ПрАТ «Зернопродукт МХП» Бершадського району». Поліщенко Анастасія Володимирвна Дрп 2021 3
29662 Розробка технології природного нересту щуки в кп «добробут» с. ометинці немирівського району Шевцова І.І. Дрп 2021 3
29659 Оцінка росту і розвитку бичків молочних порід за різних технологій утримання у пп «агро україна +» липовецький район Мацюк А.В. Дрп 2021 4
29625 . Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів в ТОВ «Птахівничий комплекс «Веремій» Погребищенського району. Шевчук Алла Миронівна Дрп 2021 2
29624 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Каленська В.В. Дрп 2021 3
29613 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Огороднічук Г.М. Нп 2021 5
29612 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Огороднічук Г.М. Нп 2021 7
29608 Удосконалення технології виробництва харчових яєць курей в ТОВ «Птахівничий комплекс «Веремій» Погребищенського району Білик І.М. Дрп 2021 2
29565 Основи тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма – Харчові технології Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 2021 3
29564 Біохімія продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, галузі знань 20-Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204-Технологія виробництва та переробки продукції тваринн Сироватко К.М., Главатчук В.А. Нп 2021 2
29563 Технологія виробництва продукції тваринництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» Огороднічук Г.М. Нп 2021 88
29558 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 аграрні наук та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки Огороднічук Г.М.. Разанова О.П. Мв 2021 22
29557 Хімія загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 133 «галузеве машинобудування» 201 «агрономія» 202 «захист і карантин рослин» 203 «садівництво і виноградарство» Морозова Л.П. Мв 2021 1
29556 Хімія з основами біогеохімії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «екологія» галузі знань 10 «природничі науки» освітньо-професійна пр Морозова Л.П. Мв 2021 1
29545 Живлення тварин та якість кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, галузі знань 20-Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204-Технологія виробництва та переробки продукції твари Cироватко К.М., Главатчук В.А. Нп 2021 2
29538 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв 2021 9
29537 Вплив паратипових факторів на молочну продуктивність корів в умовах АНВП Візит с.Томашпіль Немулова В.М. Дрп 2021 6
29536 Дослідження впливу технології вирощування ремонтних телиць на майбутню молочну продуктивність в умовах ТОВ «АК «Зелена долина» Томашпільського району Моцна Н.Ф. Дрп 2021 5
29502 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо- Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Нп 2021 20
29499 Технологія виробництва продукції птахівництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітнь Царук Л.Л. Нп 2021 4
29497 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 075 «Маркетинг». Вінниця: ВНАУ, 2021. 53 с. Царук Л.Л. Мв 2021 34
29496 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Вінниця: ВНАУ, 2021. 69 с. Царук Л.Л. Мв 2021 11
29495 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 «Менеджмент Царук Л.Л. Мв 2021 26
29494 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-проф Царук Л.Л. Нп 2021 2
29492 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка, Вінниця: ВНАУ, 2021. 21 с. Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв 2021 7
29454 Ефективність використання кнурів м’ясного напряму продуктивності за гібридизації в тов «субекон» смт. сутиски» А.О. Чемес Дрп 2021 3
29453 Вплив рівня молочної продуктивності корів на відтворні показники у тов «михайлівське» А. О. Iвидка Дрп 2021 6
29452 Вплив віку осіменіння на молочну продуктивність первісток в апп «перемога» тростянецького району І.Ю. ПИШНЮК Дрп 2021 2
29451 Молочна продуктивність корів і технологічні властивості молока у акпп «золота нива» В.О. ЧУМАК Дрп 2021 4
29169 Productive flight activity of bees in the active period in the conditions of vinnytsia region Razanova Olena, Kucheriavy Vitaiy, Tsaruk Lyudmyla, Lotka Halyna, Novgorodska Nadiya СScof 2021 140


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska