The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Аналізу та аудиту

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32568 Аналітична оцінка вітчизняного аграрного експорту на шляху до Європейського Союзу Мулик Т.О. Дк 2022 16
32521 Non-cash payment systems in the conditions of digitalization Kozachenko A. Мвз 2022 66
32519 Innovative activity in the conditions of economic competition Kozachenko A. Мвз 2022 47
32385 Місцеві бюджети: складання, виконання та роль у соціально-економічному розвитку регіонів Звагольська Дар’я В’ячеславівна Дрп 2022 3
32372 Конкурентоспроможність видавничо-поліграфічних підприємств в умовах глобальних викликів: реалії сьогодення Томчук О.Ф. Сун 2022 39
32344 Формування та облік маркетингових витрат підприємства Мулик Я.І. Сун 2022 49
32172 Теоретичні аспекти і методичні основи внутрішньогосподарського контролю та аналізу діяльності сільськогосподарського підприємства Віхрова Олена Віталіївна Дрп 2022 2
32121 Облік та аудит витрат за місцями їх виникнення та центрами відповідальності Петрова Валентина Степанівна Дрп 2022 2
32118 Аудиторська оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства Казмірчук Каріна Юріївна Дрп 2022 4
32117 Валютні операції комерційних банків та їх розвиток Посвятенко І.Р. Дрп 2022 3
32116 Фінансовий потенціалі розвитку підприємства та його оцінка Дремлюга Д.А. Дрп 2022 3
32115 Лізингові послуги банків та проблеми їх розвитку в україні Гиренко Юлія Василівна Дрп 2022 2
32112 проблеми наповнення доходів державного бюджету в умовах нестабільності в економіці Здорик Галина Михайлівна Дрп 2022 3
32000 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Боднар Вікторія Сергіївна Дрп 2022 8
31936 Внутрішньогосподарський контроль. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Мулик Я.І. Нп 2022 1
31935 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівн Мулик Я.І. Козаченко А.Ю. Мв 2022 4
31934 Облік і контроль публічних закупівель. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рі Мулик Я.І. Мв 2022 1
31921 Формування ресурсного забезпечення бізнес-процесів ресторанного підприємства Віннік Д.В. Дрп 2022 6
31873 Основи фінансового контролю. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Томчук О.Ф. Нп 2022 0
31866 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв 2022 1
31841 Обліково-аналітичне забезпечення управління економічної активністю підприємства Зубрицька Олена Вікторівна Дрп 2022 5
31840 Організація обліку та аналізу оплати праці Федченко Ганна Дмитрівна Дрп 2022 8
31839 Баланс та аналіз фінансової стійкості на його основі Поляцко Людмила Олександрівна Дрп 2022 3
31835 Організація обліку та аналізу основних засобів на підприємстві Пасека Сергій Володимирович Дрп 2022 7
31834 Облік і аудит за міжнародними стандартами Сук Людмила Павлівна Дрп 2022 4
31777 Increasing the efficiency of the financial profitability of the insurance company (on the example of arks insurance company) Fedoryshyna L. Мвз 2022 48
31760 Innovative management of marketing activities of the enterprise Polova O. Мвз 2022 33
31739 Організаційно-методичне забезпечення формування інтегрованої звітності Музика Оксана Олегівна Дрп 2022 8
31738 Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю підприємства в умовах застосування МСФЗ Забродський Ігор Тарасович Дрп 2022 10
31621 Організація підприємницької і фінансової діяльності в тваринництві. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технологія виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Агра Польова О.Л., Федоришина Л.І. Нп 2022 10
31620 Стратегічний аналіз та макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” на друг Польова О.Л., Федоришина Л.І. Нп 2022 6
31562 Рахункова палата як суб’єкт фінансового контролю Томчук О.Ф. Дк 2022 6
31379 Development of the digital industry in the field of hotel and restaurant and tourism business Polova O. Мвз 2022 7
31315 Міжбюджетні відносини як інструмент механізму розвитку територіальних громад Польова О.Л. Сун 2022 4
31256 Облік та аудит операцій з оборотними активами підприємства Єргашева Гульмира Ділшодівна Дрп 2022 8
31176 Rationale for the need to use blockchain technology to record and control operations for the export of grain (the example of Ukraine). Trachova D., Belova I., Stender S., Tomchuk O., Danilochkina O. СWeof 2022 5
31135 Peculiarities of functioning of the banking system of Ukraine. Polova O. Суз 2022 8
31118 Бухгалтерський облік та контроль наявності та ефективності використання основних засобів підприємства Посвістак Володимир Павлович Дрп 2022 8
31081 Облік і контроль в системі управління доходами підприємства Яцуляк Аліна Володимирівна Дрп 2022 9
31074 Economic essence, forms and types of payments for employee benefits. Mashevska А. Суз 2022 4
30995 Децентралізація у забезпеченні стійкого економічного та соціального розвитку територіальних громад. Польова О.Л. Сун 2022 6
30925 Analytical tools of financial results in the conditions of risk-oriented management. Tomchuk O., Tomchuk V. Мвз 2022 7
30923 Organization and improvement of internal audit in the enterprise management system. Mulyk Ya. Мвз 2022 13
30878 Роль та значення аудиту ефективності маркетингової діяльності в умовах цифровізації економіки. Мулик Я.І. Дк 2022 7
30873 Зарубіжний досвід використання системи праці та мотивації працівників підприємства. Машевська А.А. Сун 2022 6
30872 Аналіз рівня економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Машевська А.А., Коломієць М.Ф. Сун 2022 10
30861 Інформаційно-консультаційне забезпечення функціонування малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Корінець Р., Польова О., Рудич О., Бачинський Р. Сун 2021 1
30849 Analytical information in the management of agricultural enterprises in the conditions of European integration. Tomchuk О. Мвз 2022 4
30823 Особливості інноваційних процесів на аграрних підприємствах Польова О.Л. Сун 2022 10
30663 Доходи суб’єктів господарювання: економічна сутність та класифікація. Козаченко А.Ю. Сун 2021 4
30585 Audit services market: the experience of Ukraine Mulyk Ya. Суз 2021 14
30558 Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці Машевська А. Сун 2021 6
30513 Organization of payment accounting at the enterprise and directions of its improvement Mashevska A. Суз 2021 4
30468 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня Томчук О.Ф. Мв 2021 8
30467 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» п Томчук О.Ф. Мв 2021 8
30408 Development of internal control and audit in Ukrainе. Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. СWeof 2021 128
30236 Облік та контроль грошових потоків на сільськогосподарських підприємствах Колесник Юлія Володимирівна Дрп 2021 13
30212 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Щаблевська Валентина Вікторівна Дрп 2021 13
30144 Аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Нп 2021 15
30112 Організація внутрішнього аудиту в системі управління аграрним підприємством Руда Іванна Василівна Дрп 2021 5
30073 Розвиток обліку та аудиту маркетингової діяльності в контексті світових тенденцій Карачківська Анастасія Володимирівна Дрп 2021 8
29919 Облік і контроль виробництва продукції на підприємстві Македон Світлана Василівна Дрп 2021 6
29889 Організація внутрішнього контролю підприємств аграрного сектору Мельник Наталія Віталіївна Дрп 2021 9
29881 Відповідальність судового експерта в процесі проведення економічної експертизи. Мулик Я.І. Сун 2021 105
29876 Обліково-аналітична інформація в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції Шеванюк Павло Олегович Дрп 2021 5
29801 Облік та аналіз формування фінансових результатів в умовах ризик-орієнтованого управління Філіпов Ігор Віталійович Дрп 2021 11
29485 Methodology for analysis of the financial condition of agricultural enterprises and ways of its enhancement. Tomchuk O. Суз 2021 127
29264 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, денної та заочної форм навча Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. Мв 2021 10
29263 Обліково-контрольне забезпечення управління публічними закупівлями. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, денної та заочної Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 2021 8
29146 Нормативно-правове забезпечення економічної експертизи: стан та вдосконалення. Мулик Я.І. Сун 2021 230
29117 Lending of agricultural producers of Ukraine Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2021 152
29116 Оцінка достатності капіталу вітчизняних банків як запорука їх надійності Мулик Т. О., Мулик Я. І. Сун 2021 255
29098 Історичні етапи становлення і розвитку внутрішньогосподарського контролю Козаченко А. Ю. Сун 2021 119
29097 Комплексний підхід до органіщації та методів проведення аудиту грошових коштів підприємства Козаченко А. Ю. Сун 2021 368
29086 Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. Сун 2021 218
28937 Comprehensive approach to the organization and methods of auditing the cash of the enterprise Kozachenko A. Суз 2021 164
28768 Retail in the banking sector of Ukraine Polova O. Суз 2021 140
28752 Directions of ecologization of oil and fat industry enterprises Polova O. Мвз 2021 235
28679 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. Дк 2021 170
28677 Глобальні виклики для олійно-жирової промисловості України у 2020 році Бескупська О. В. Сун 2021 130
28655 Main approaches of design of a modern small residence resort hotel Polova O. Суз 2021 236
28620 High protein feed market: current trends and prospects for Ukraine Petrychenko V., Likhochvor V., Voronetska I., Fedoryshyna L., Petrychenko I. СWeof 2021 217
28612 Система управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі Польова О. Л., Бондаренко-Берегович В. В. Сун 2021 158
28591 Methodology and organization of accounting and taxation of wages. Mashevska A. Суз 2021 253
28590 Material costs: recognition and characteristics Kozachenko A. Суз 2021 252
28582 Methodological principles of conducting and ways of improving the audit of financial results of an enterprise Shevchuk O. Суз 2021 200
28545 Features and trends of development of balneological tourism in Ukraine Polova O. Суз 2021 152
28490 Influence of economic space imbalances on the functioning of the enterprise financial mechanism Fedoryshyna L., Vilchynska N. Суз 2021 168
28464 Analysis of economic aspects of organic beekeeping production Aleskerova Y., Todosiichuk V. Суз 2021 192
28127 Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів Мулик Т. О. Мулик Я. І. Сун 2021 348
28098 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., д.е.н. професор, декан факультету обліку та аудиту, Правдюк Н.Л., д.е.н. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Подолян-чук О.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галу-зях економіки, Мулик Т.О., к.е.н., Пвф 2021 8
28084 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Козаченко А.Ю. Пвф 2021 10
27943 Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження Мулик Я. І. Сун 2021 340
27823 Analytical support of credit capacity assessment of business entities and its improvement Tomchuk O. Суз 2021 313
27606 Features of recognition and accounting of non-current tangible assets of the enterprise Kozachenko A. Суз 2020 267
27425 Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O., Mulyk T. Сун 2020 233
27419 Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах Мулик Т. О., Федоришина Л. І. Нп 2020 4394
27403 The Influence Of The Gross Regional Product On The Formation Of The Financial Potential Of The Region Davydenko N., Dibrova A., Onishko S., Fedoryshyna L. СSc 2021 285
27338 Особливості моніторингу публічних закупівель державною аудиторською службою України Мулик Я. І. Дк 2020 257
27325 Analysis of the european insurance market and conditions of its functioning Mashevska A. Суз 2020 263
27324 Formation of the loan portfolio in the context of ensuring the bank's financial stability Polova O. Суз 2020 284
27318 Features of accounting valuation of receivables of the enterprise Kozachenko A. Суз 2020 267
27298 Облік та внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці Гринь Ольга Сергіївна Дрп 2020 14
27292 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. Дрп 2020 13
27291 Управління активами і пасивами підприємства Дячинський А. Дрп 2020 10
27219 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. Дк 2020 260
27207 Фінанси, гроші та кредит. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 073 «Менеджмент», 074 «Пу Польова О.Л. Нп 2020 47
27182 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. Тд 2020 289
27181 Статистика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» факультету обліку Федоришина Л.І., Машевська А.А, Алескерова Ю.В. Мв 2020 191
27179 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» Польова О.Л., Бескупська О.В. Мв 2020 13
27160 Економічний потенціал підприємства та його аудитрська оцінка Турчак Ярослав Васильович Дрп 2020 13
27130 Аналіз фінансового стану сільськогосподарських підприємств Маньківський Юрій Романович Дрп 2020 18
27122 Accounting and analytical information as a tool of diagnostics of economic security of agricultural enterprises Tomchuk O. Суз 2020 227
27102 Облік і контроль необоротних активів сільськогосподарських підприємств Віхров Олег Анатолійович Дрп 2020 10
27080 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки навчальної дисципліни до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» нап Польова О.Л. Мв 2020 17
26964 Облік і аудит власного капіталу у сільськогосподарському підприємстві Даровік Оксана Олегівна Дрп 2020 1810
26950 Управління фінасовою санацією підприємства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Ф Польова О.Л. Нп 2020 3
26946 Облік та аудит доходів і фінансових результатів підприємства Черненко Анастасія Юріївна Дрп 2020 28
26940 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на друго Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв 2020 13
26936 Аelbn. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Фабіянська В. Ю. Нп 2020 13
26935 Управлінський контроль. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. Нп 2020 0
26929 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань Польова О.Л. Мв 2020 18
26917 Фінансовий облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Нп 2020 1
26850 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Лобуренко Олена Василівна Дрп 2020 7
26847 Аудиторська оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства Шміголь Дарія Олександрівна Дрп 2020 7
26846 Облікове забезпечення та аудит поточних зобов’язань у сільськогосподарський підприємствах Красножон Крістіна Олександрівна Дрп 2020 9
26837 Контроль публічних закупівель. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун-т. - Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 2020 15
26835 Контроль публічних закупівель в державному секторі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 2020 21
26789 Economic forecasting of the financial condition of the agricultural enterprise in modern conditions Herasymchuk V. Суз 2020 292
26781 Economic mechanism for ensuring the competitiveness of the seaport Polova O. Суз 2020 151
26764 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Петренко Вероніка Борисівна Дрп 2020 10
26755 Внутрішній аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» першого бакалаврського освітнього ступеню, денної та заочної форми навчання Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Мв 2020 10
26753 Аналіз банківської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню, факультету обліку Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Мв 2020 53
26750 Проблеми аналітичного забезпечення сучасного управління підприємством Томчук О. Ф. Дк 2020 361
26747 Банківська система україни: сучасні тенденції та перспективи розвитку Відерська Віта Петрівна Дрп 2020 9
26724 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчан Фабіянська В. Ю. Мв 2020 2
26723 Управлінський контроль. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю., Козаченко А. Ю. Мв 2020 7
26704 Analysis of the state of fixed assets at enterprises and methodological approaches to its implementation: the experience of Ukraine Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2020 307
26654 Оцінка аналітичних інструменти в сфері публічних закупівель Мулик Т. О. Дк 2020 239
26638 Фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «М Польова О.Л., Бескупська О.В. Мв 2020 11
26604 Контроль публічних закупівель. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні, денної та заочної форм навчання. Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Мв 2020 48
26595 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та ауди Мулик Т.О. Федоришина Л.І. Мв 2020 142
26388 Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Свершок А.Т. Дрп 2020 7
26381 Облік та аналіз основних засобів підприємства підприємства Школьний Віктор Сергійович Дрп 2020 14
26380 Облік та аналіз основних засобів підприємства Олексієнко О. І. Дрп 2020 8
26354 Облік та аналіз виробництва продукції тваринництва Денисюк О.В. Дрп 2020 6
26294 Financial stability analysis in modern conditions as a mechanism of effective functioning of the enterprise Tomchuk O., Tomchuk V. Суз 2020 173
26215 Аналіз фінансового стану бюджетної установи Фадєєва Марина Сергіївна Дрп 2020 16
26191 Debts of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: analytical and control aspects Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 2020 130
26190 Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб’єктів Мулик Т. О. Сун 2020 210
26027 Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва Мулик Т. О. Сун 2020 135
25890 Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві Мулик Я. І. Сун 2020 357
25889 Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти Мулик Т. О. Сун 2020 1276
25844 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти освітньопрофесійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні О.Ф. Томчук, Т.О. Мулик Нп 2020 17
25759 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», другого магістерського освітнього рівня, денної форми н Польова О.Л., Захарова Т.В. Мв 2020 7
25758 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та а Польова О.Л. Мв 2020 31
25757 Організація аналітичної роботи в СПГ. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік та оподаткування» факультету обліку та ау Федоришина Л.І., Мулик Т.О. Нп 2020 15
25747 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітньо Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Нп 2020 22
25746 Державний фінансовий контроль. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня другий (магістерський) Алескерова Ю.В. Нп 2020 10
25745 Внутрішній аудит.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. Нп 2020 8
25744 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Нп 2020 14
25743 Історія розвитку галузі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії денної та заочної ф Фабіянська В. Ю. Мв 2020 8
25740 Судові експертизи в оподаткуванні. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун- Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. Нп 2020 35
25738 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун-т. - Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Нп 2020 29
25670 Аналіз ключових чинників впливу на якість аудиторських послуг: вітчизняний досвід Фабіянська В. Ю. Сун 2020 182
25628 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. Сун 2020 424
25627 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. Сун 2020 255
25625 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. Сун 2020 202
25622 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. Сун 2020 457
25544 Use of land resource potential of rural territories of Ukraine in the conditions of transformation changes Baldynyuk V., Tomashuk I. Суз 2020 219
25542 Sales cost analysis as a direction of efficiency evaluation sales activities and its improvement Tomchuk O. Суз 2020 182
25435 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. Тд 2019 289
25416 Modeling of socio-economic development of rural territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Дк 2020 153
25415 Current state and prospects of labor potential development of rural territories of ukraine (On the example of vinnitsa region) = Сучасний стан та перспективи розвитку трудового потенціалу сільських територій України (На прикладі Вінницької області) Tomashuk I. Суз 2020 174
25414 Modeling of socio-economic development of ru­ ral territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. Тд 2020 116
25388 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors = Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K Суз 2020 275
25338 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. Суз 2020 164
25156 Контроллинг, как эффективное средство обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования Шевчук Е. Д. Суз 2020 745
25152 Модель оцінки змін невиробничих витрат в системі контролю діяльності цукрових заводів Вінницької області Козаченко А. Ю. Суз 2020 247
25123 Методичні прийоми проведення аудиту фінансової звітності: сутність, види та застосування Фабіянська В. Ю. Тд 2020 207
25105 Організація управлінського аналізу: методика та практика Томчук О. Ф., Юзвенко О. О. Сун 2020 178
25104 Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень Томчук О. Ф, Градомська І. О. Сун 2020 192
25063 Цінність органічних продуктів . Портрет споживача органічної продукції Гуцаленко О. О. Дк 2020 353
25037 Комп'ютерний аудит. Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» заочної форми навчання Здирко Н.Г. Чудак Л.А. Мв 2020 26
25036 Податковий контроль. Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форми н Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2020 5
25035 АУДИТ. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання» Фабіянська В.Ю., Мулик Я.І., к.е.н., старший викладач Козаченко А.Ю. Мв 2020 44
25034 Аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю., Павлюк М.М. Мв 2020 142
25014 Государственный финансовый контроль в Украине: состояние и перспективы развития Шевчук Е. Д. Суз 2020 206
24998 Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області Подолянчук О. А., Томашук І. В. Суз 2020 259
24993 Методика аналізу витрат операційної діяльності сільськогосподарського підприємства та напрями його удосконалення Томчук О. Ф. Суз 2020 313
24983 Потреба в незалежному аудиті та розвиток його теорії: погляд через призму браку довіри в суспільстві Фабіянська В. Ю. Сун 2020 210
24970 Financial mechanism of organizational and economic basis of effective use of land for organic production Aleskerova Y., Hutsalenko O., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. Мвз 2020 220
24863 Мікрокредитування аграрного сектору в Україні: стан, проблеми та перспективи Мулик Т. О., Мулик Я. І. Мвз 2020 499
24826 Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Козаченко А. Ю. Сун 2020 298
24824 Financial sustainability of the enterprise: features of recognition and strategy of providing in modern conditions Kozachenko A. Суз 2020 310
24800 Особливості обліку та аудиту платіжних інструментів як основних важелів управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності підприємства Козаченко А.Ю. Суз 2020 225
24789 Ефективність використання основних засобів підприємства Федоришина Л. І., Школьний В. С. Суз 2020 276
24776 Особливості організації і методики проведення документальної перевірки податку на прибуток Чудак Л. А. Сун 2020 235
24772 Quality control of auditing: ukrainian prospects Khorunzhak N., Belova I., Zavytii O., Tomchuk V., Fabiianska V. СWeof 2020 249
24764 Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності Фабіянська В. Ю. Сун 2020 209
24738 Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток Мулик Я. І. Сун 2020 953
24737 Formation of enterprises investment security monitoring system Mulyk T. Суз 2020 251
24718 Комплаєнс-контроль в корпоративному управлінні Чудак Л. А. Суз 2020 572
24694 Внутрішній контроль підприємства: сутність, класифікація та основні елементи Фабіянська В. Ю. Суз 2020 253
24658 Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та його удосконалення Томчук О. Ф. Суз 2020 260
24657 Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine = Інновації в аграрному бізнесі: проблеми та перспективи в Україні Mulyk T., Mulyk Y. Суз 2020 201
24627 Method of estimating the volume of the shadow economy = Метод оцінки обсягу тіньової економіки Ilin V. Yu, Nazarenko T. P., Suprunova I. V., Tomashuk I. V., Shevchenko A. А. СWeof 2020 207
24592 Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства Гуцаленко О. О. Дк 2018 450
24579 Financial stability of the enterprise. Forecast and adequacy of the mathematical model Shevchuk O. Суз 2020 243
24578 Оценка и прогнозирование уровня финансовой устойчивости отечественных сельскохозяйственных предприятий как эффективный метод укрепления их финансовой безопасности Шевчук Е. Д. Суз 2020 323
24577 Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. Дк 2018 243
24576 Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням Россоха В. В., Петриченко О. А. Сун 2019 261
24566 Контроль як функція управління земельними ресурсами в Україні Фабіянська В. Ю. Дк 2018 188
24550 Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до законодавства СС Фабіянська В. Ю. Дк 2018 234
24546 Митний пост-аудит Гуцаленко Л. В., Марчук У. О., Фабіянська В. Ю. Нп 2018 2747
24414 Управлінський контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Фабіянська В. Ю. Мв 2020 3
24399 Економічний аналіз. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 071 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту денно О.А.Петриченко, О.Ф. Томчук, Л.І.Федоришина, Т.О.Мулик Мв 2020 22
24364 Аудиторський ризик: сутність, методика оцінки та шляхи зниження Фабіянська В. Ю. Сун 2020 431
24363 Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями Здирко Н. Г., Фабіянська В. Ю. Сун 2020 316
24327 Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. Суз 2020 528
24324 Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами Мулик Т. О. Сун 2020 244
24322 State regulation as a tool for increasing the competitiveness of rural areas of Ukraine Tomashuk I. Суз 2020 239
24321 Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції бджільництва Гуцаленко О. О. Суз 2020 262
24290 Rural development management of ukraine: problems and prospects Tomashuk I. Суз 2020 210
24261 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і опода Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Мв 2020 11
24260 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні. Томчук О.Ф. Нп 2020 3
24256 Особливості документування результатів обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес в Україні Фабіянська В. Ю., Гуцаленко О. О. Суз 2010 234
24205 Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Сун 2020 299
24190 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) рівні, денної та заочної форм навчанн Мулик Я.І. Мв 2020 27
24182 Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткуван Коваль Н.І., Томашук І.В. Мв 2020 91
24181 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Мв 2020 54
24180 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього рівня галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форм навчання Козаченко А.Ю., Томашук І.В. Мв 2020 163
24130 Оцінка впливу сільського господарства на довкілля: регіональний аспект Мулик Т. О. Сун 2020 317
24120 Інвестиційний потенціал Вінницького регіону: можливості та перспективи Томашук І. В. Дк 2019 231
24119 Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк 2019 195
24118 Оцінка енергетичного потенціалу Вінницького регіону та фактори його зростання Томашук І. В. Дк 2019 206
24116 Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону Томашук І. В. Дк 2019 148
24115 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк 2019 160
24114 Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики Томашук І. В. Дк 2019 179
23983 Економічна експертиза в Україні: теоретичні та практичні аспекти = Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects Мулик Я. І. Суз 2020 371
23944 Моніторинг експортного потенціалу сільських територій Вінницької області Томашук І. В. Дк 2020 208
23917 Роль фінансової стійкості в оцінці ймовірності банкрутства підприємства Томчук О. Ф. Суз 2020 652
23883 Non-production expenses: its notion accounting and economic essence = Невиробничі витрати: його поняття облік та економічна сутність Kozachenko A. Дк 2019 177
23860 Analiz of management banking innovative financial technologies in agrarian sphere = Аналіз управлінських інноваційних фінансових технологій в аграрній сфері Fedorychyna L. Дк 2019 176
23859 Методичні підходи до управлінського аналізу Федоришина Л. І. Дк 2019 296
23857 Сучасні особливості податкового контролю в Україні Шевчук О. Д. Дк 2019 190
23854 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. Дк 2019 220
23853 Ефективність використання основними засобами Федоришина Л. І. Дк 2019 294
23850 Державний фінансовий аудит в системі державного фінансового контролю: основні тенденції проведення та перспективи розвитку Шевчук О. Д. Дк 2019 178
23849 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. Дк 2019 257
23848 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. Тд 2019 557
23847 Development of ukrainian rural areas in decentralization: opportunities and risks = Розвиток українських сільських районів. Децентралізація: можливості та ризики Tomashuk I. Тд 2019 260
23846 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. Дк 2019 228
23845 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. Дк 2019 238
23844 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. Дк 2019 268
23843 Інноваційний розвиток сільських територій України в умовах трансформації економіки Томашук І. В. Дк 2019 235
23842 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Дк 2019 360
23839 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В. Дк 2019 213
23831 Особливості організації фінансового контролю з ціллю забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. Дк 2019 318
23830 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. Дк 2019 226
23829 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. Тд 2019 220
23828 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. Дк 2019 246
23803 Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region Tomashuk I. Суз 2020 258
23666 Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення Томчук О. Ф., Томчук В. В. Тд 2015 221
23488 Експортний потенціал сільських територій Вінницької області: сучасний стан та перспективи розвитку Томашук І. Суз 2020 250
23486 Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції Мулик Т. О. Дк 2019 304
23479 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. Дк 2019 220
23475 Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці Томашук І. В. Сун 2020 317
23474 Analysis of financial stability of the enterprise Mulyk T., Tomchuk O., Fedoryshyna L. Суз 2020 478
23410 Оцінка інвестиційної діяльності підприємств України: стан та перспективи розвитку Мулик Т. О. Тд 2019 160
23406 Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємства Мулик Т. О. Тд 2019 214
23405 Розвиток інтегрованої звітності підприємств Мулик Т. О. Тд 2019 239
23391 Орендні земельні відносини на сільських територіях: сучасний стан та основні напрями удосконалення Томашук І. В. Сун 2019 285
23390 Моніторинг складників інвестиційного потенціалу Вінницького регіону Томашук І. В. Сун 2019 271
23381 Оцінка стану та перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України Мулик Т. О. Сун 2019 658
23331 Методичні підходи до аналізу якості продукції Мулик Т. О., Шаргало Н. В. С 2019 381
23250 Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади Томашук І. В., Мулик М. В. Тд 2018 187
23249 Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій Томашук І. В., Горінська В. М. Тд 2018 168
23248 Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств Томашук І. В., Грабар В. С. Тд 2018 168
23231 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. Дк 2019 833
23230 Методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості: напрями удосконалення в сучасних умовах Томчук О. Ф. Дк 2019 453
23229 Звіт про власний капітал як джерело інформації про формування і використання власного капіталу підприємства Томчук О. Ф. Тд 2019 350
23228 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. Дк 2019 252
23227 Методика використання результатів управлінського аналізу в обґрунтуванні рішень Томчук О. Ф. Дк 2019 255
23180 Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І. В. Сун 2019 265
23178 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. Тд 2019 667
23031 Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів Россоха В. В., Петриченко О. А. Сун 2019 319
22996 Критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності підприємства Томчук О. Ф., Левчук М. С. Сун 2019 257
22981 Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю всистемі управління науково-дослідних установ Козаченко А. Ю. Сун 2019 348
22853 Економічний аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факульт Л.І.Федоришина, О.Ф.Томчук, Т.О.Мулик Мв 2019 16
22850 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова) статус дисципліни: вибіркова для студентів спеціальності 071 «облік та оподаткування», галузі знань 07 «управління та адміністрування» факультету обліку та аудиту перший б Л.І.Федоришина Нп 2019 10
22849 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітнього ступен ,Л.І.Федоришина, О.Ф.Томчук Нп 2019 14
22848 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності 071 «облік і оподаткування», галузі знань 07 «управління та адміністрування» факультету обліку та аудиту перший бакалаврський рівень (заочної фор Л.І.Федоришина Мв 2019 8
22847 Економічний аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів навчання спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету економіки та підприємництва денн Федоришина Л.І., Томчук О. Ф., Мулик Т.О. Мв 2019 10
22846 Економічний аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету о Федоришина Л.І., Томчук О.Ф. Мв 2019 10
22722 Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Мулик Т. О. Тд 2019 500
22720 Роль інтегрованої звітності в оцінці капіталу підприємства Мулик Т. О. Тд 2019 179
22712 Облік та аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства Рутковський Павло Володимирович Дрп 2019 11
22695 Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф. Сун 2019 191
22694 Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О. Ф., Сидоренко І. М. Сун 2019 263
22693 Аналіз впливу орендних операцій на фінансовий стан та фінансовий результат діяльності підприємства Томчук О. Ф., Рязанцева Ю. І. Сун 2019 222
22691 Аналіз ефективності використання запасів на підприємстві Томчук О. Ф., Рабоконь Ю. С. Сун 2019 312
22690 Удосконалення аналізу розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств Томчук О. Ф., Бельдій А. М. Сун 2019 341
22689 Методика використання результатів управлінського аналізу в обгрунтуванні рішень Томчук О. Ф. Тд 2019 241
22688 Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи Томчук О. Ф. Сун 2019 480
22687 Теоретичні аспекти системи аналітичного забезпечення Томчук О. Ф. Сун 2019 198
22686 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. Тд 2019 341


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska