The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Економіки та підприємницької діяльності

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Тд 2021 3
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Дк 2021 3
28131 Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine Kolomiets T. V.,Tomashuk I. V. Суз 2021 8
28021 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 « Сахно А. А. Мв 2020 1
28019 Підприємництво. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07«Управління та адміністрування» спеціальність 07 Сахно А. А. Нп 2021 1
28014 Товарознавство. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Козаченко А.Ю., Новгородська Н.В. Мв 2021 2
27991 Development of industrial animal husbandry in the context of environmental protection Boltovska L., Kovalchuk S. Суз 2021 38
27979 The impact of european integration processes on the development of rural areas of Ukraine Baldynyuk V.,Tomashuk I. Суз 2021 30
27978 Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Сун 2020 22
27922 Аграрна економіка і підприємництво. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) освітнього рівня; Вінн.нац.аграр.у Сахно А.А., Томашук І.В. Нп 2021 1
27920 Аграрна економіка і підприємництво. Методичні вказівки до виконання практичної та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврс Сахно А.А., Томашук І.В. Мв 2021 2
27910 Митне регулювання ЗЕД. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних заклада Дюк А.А. Мв 2021 1
27909 Митне регулювання ЗЕД. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закл Дюк А.А. Нп 2021 0
27041 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. Дрп 2020 4
27005 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі зн Паламаренко Я.В. Мв 2020 7
26699 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 0 Ковальчук С.Я. Мв 2020 13
26698 Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. Мв 2020 5
26692 Міжнародна економічна діяльність України.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 05 Ковальчук С.Я. Мв 2020 2
26690 Міжнародна економічна діяльність України.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня -першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. Нп 2020 6
26689 Економіка природокористування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету агрономії Ковальчук С.Я. Нп 2020 5
26649 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», на першому (бакалавр Дюк А. А. Мв 2020 10
26646 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закладах Дюк А. А. Мв 2020 11
26644 Глобальна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністру Хаєцька О.П. Мв 2020 4
26643 Глобальна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спе Хаєцька О.П. Мв 2020 5
26599 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 "Підприємництво, торгів Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 12
26598 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 1
26597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 2


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska