The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Економіки

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
29074 Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації Томашук І. В., Томчук О. Ф., Гиренко Ю. В. Сун 2021 46
29001 Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін Томашук І. В., Балдинюк В. М. Сун 2021 23
28909 Conceptualization of the principles of organizational and economic socialization of entrepreneurship Diuk A. A. Суз 2021 41
28691 Сonceptual model of organizational and economic socialization in the implementation of the principles of sustainable development Diuk A. A. Суз 2021 40
28690 Розвиток соціального підприємництва на селі Дюк А. А. Тд 2020 32
28670 Innovation and investment activity as a strategic priority in the development of meat products subcomplex enterprises. Boltovska L. L. Суз 2021 42
28663 Quality of agricultural products in the system of european integration priorities of Ukraine Kovalchuk S. Суз 2021 45
28584 Target benchmarks for ensuring sustainable development of the agricultural sector Kovalchuk S. Суз 2021 50
28534 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. Дк 2021 40
28485 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. Тд 2021 59
28443 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. Тд 2021 46
28442 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. Дк 2021 59
28358 Identification of problems and prospects of rural infrastructure development of Ukraine Tomashuk I.V., Baldynyuk V.M. Суз 2021 72
28314 Досвід стратегічного планування на місцевому рівні Томашук І. В. Тд 2021 67
28309 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України Томашук І. В. Тд 2021 61
28305 Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування потенціалу виробництва біопалива Томашук І. В. Дк 2018 46
28304 Шляхи удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах Томашук І. В. Дк 2018 58
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Тд 2021 117
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Дк 2021 43
28131 Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine Kolomiets T. V.,Tomashuk I. V. Суз 2021 68
28021 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 « Сахно А. А. Мв 2020 4
27991 Development of industrial animal husbandry in the context of environmental protection Boltovska L., Kovalchuk S. Суз 2021 128
27979 The impact of european integration processes on the development of rural areas of Ukraine Baldynyuk V.,Tomashuk I. Суз 2021 109
27978 Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Сун 2020 84
27041 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. Дрп 2020 4
27005 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі зн Паламаренко Я.В. Мв 2020 9
26699 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 0 Ковальчук С.Я. Мв 2020 21
26698 Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. Мв 2020 6
26692 Міжнародна економічна діяльність України.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 05 Ковальчук С.Я. Мв 2020 3
26690 Міжнародна економічна діяльність України.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня -першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. Нп 2020 6
26689 Економіка природокористування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету агрономії Ковальчук С.Я. Нп 2020 7
26649 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», на першому (бакалавр Дюк А. А. Мв 2020 16
26646 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закладах Дюк А. А. Мв 2020 14
26644 Глобальна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністру Хаєцька О.П. Мв 2020 4
26643 Глобальна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спе Хаєцька О.П. Мв 2020 7
26599 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 "Підприємництво, торгів Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 19
26598 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 2
26597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 2


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska