The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011 № 2

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
4569 Об"рунтування в"язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії І. П. Паламарчук, Ю.А. Полєвода, В. П. Янович 2011 326
4568 Гармонические колебания неоднородного псевдоожиженного слоя зерна на плоском виброрешете В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский 2011 432
4567 Ультразвуковая система разогрева жидкости при низких температурах Т. В. Минченя, Р. М. Асимов, Х. Роппельт [та ін.] 2011 298
4566 Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Р. В. Логвінський 2011 342
4565 Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні В. Л. Зав"ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра [та ін.] 2011 423
4564 Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна В. Ф. Анісімов, В. І. Яцковський, В. І. Музичук [та ін.] 2011 202
4563 Визначення амплітудних напружень при вібраційних крутних навантаженнях валопроводів турбомашин Є. В. Штефан, В. П. Куєвда, Д. А. Башта 2011 412
4562 Определение зависимости эффективности грохочения от режимных параметров вертикального вибрационного грохота В. П. Франчук, В П. Надутый, П. В. Левченко 2011 355
4561 Технологічнi особливостi керування процесом абразивної доводки поверхонь деталей Р. І. Сілін, В. В. Третько 2011 296
4560 Проблемы вибрационной и ударной прочности изделий электронной техники В. П. Ройзман, Е. В. Коробко 2011 347
4559 Экспериментальное исследование виброактивности станов винтовой прокатки труб трубопрокатного агрегата ТПА 140 С. Р. Рахманов, В. Л. Тополов 2011 268
4558 Электрореологический метод обеспечения качества вибропередачи при аттестации изделий электронной промышленности Е. В. Коробко, В. А. Кузьмін, А. О. Коробко, В. П. Ройзман 2011 325
4557 Технологические особенности кинематики зубообработки крупномодульных закаленных колес дисковыми немодульными фрезами А. А. Клочко 2011 263
4556 Застосування звукорезонансних режимів роботи при безтраншейному прокладанні труб методом вібропроколу О. А. Кірієнко 2011 357
4555 Влияние метода упрочнения на напряженное состояние обрабатываемой поверхности А. В. Канивец 2011 336
4554 К вопросу деформируемости металлов при обработке давлением И. А. Дудников, А. А. Дудников 2011 380
4553 Иследование упрочнения поверхностного слоя деталей при вибрационном и обычном деформировании В. В. Дудник 2011 299
4552 Експериментальне дослідження просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом Н. П. Бадьора, В. В. Петрусь, І. В. Коц 2011 310
4551 Расчет технологических режимов вертикальной вибрационной мельницы А. В. Анциферов, Д. И. Драбан 2011 354
4550 Research of vibrations and complicated dynamical situations in complex rotary systems  Jonusas R.,  Juzenas E., K. Juzenas 2011 286
4549 Учет большого слоя материала вибрационных машин технологического назначения В. П. Франчук 2011 334
4548 Асимптотичний метод і періодичні ATEB-функції у дослідженні нелінійних поздовжньо-кутових коливань транспортних засобів Б. І. Сокіл, Ю. А. Чаган, О. І. Хитряк 2011 316
4539 Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно- охолоджуючої рідини та її знезаражування Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк 2011 318
4538 Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв 2011 340
4537 Дослідження можливості автобалансування коліс автомобіля під час його руху рідиною, залитою в камеру колеса В. П. Ройзман, В. П. Ткачук 2011 391
4536 Вплив хвилеутворення на вільній поверхні рідини в камері автобалансуючого пристрою на зрівноваженість ротора В. П. Ройзман, І. В. Драч 2011 407
4535 Застосування конформних відображень до дослідження частотного спектру деяких двомірних систем О. В. Бурдейна, П. В. Гель, В. М. Бурдейний 2011 450
4534 Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності В. П. Ройзман, О. П. Григоренко 2011 408


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska