The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
29135 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк 2019 6
29134 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк 2019 11
29131 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc 2020 10
29081 Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій Вдовенко Л. О. Сун 2021 35
28961 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. Тд 2019 22
28783 Czynniki wpływu na bezpieczeństwo gospodarcze ukraińskich przedsiębiorstw przetwórczych. Colloquium-journal.2021. Ekonomic sciences. №17(104). Część 5. P. 36-41. Wdowenko L. O. Суз 2021 23
28711 Current state of the banking system of ukraine in the context of banking supervision Ruda O. L. Суз 2021 50
28649 Banking crisis in Ukraine: state, causes and methods of regulation Ruda O. L. Суз 2021 39
28593 Ubezpieczenia rolnicze w Ukrainie a światowe doświadczenia partnerstwa publicznoprywatnego Wdowenko L. O., Wdowenko I. S. Суз 2021 53
28569 Loans to agricultural producers under modern economic conditions Hryshchuk N. Суз 2021 40
28540 Innovative development of integration mechanisms in the conditions of global transformation processes Prylutskyi А. Суз 2021 36
28537 Increasing the investment potential of rural united territorial communities Titov D., Herasymchuk V. Суз 2021 98
28023 Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Алескерова Ю.В, Грищук Н.В., Руда О.Л., Мулик Т.О. Нп 2021 11
27929 The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine / Potrzeba zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej rolników w Ukrainie Vdovenko L. / Wdovenko L. O., Vdovenko I. / Wdovenko I. S. Суз 2021 47
27900 Insurance in tourism Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fedoryshyna L. Суз 2021 116
27803 Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення Вдовенко Л. О. Сун 2020 154
27800 Znaczenie rolnictwa w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego / The role of agriculture in ensuring world food security Wdowenko L. A. / Vdovenko L. Суз 2021 110
27790 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. Дк 2020 48
27789 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А. М. Тд 2020 129
27788 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А.М. Дк 2020 42
27787 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. Тд 2020 122
27734 Assessment of the current state of investment attractiveness of Ukraine. Vdovenko L., Herasymchuk V. Суз 2021 115
27502 Reorientation of the agricultural sector to the environmentally oriented vector of development in a competitive environment Hryshchuk N. Суз 2020 100
27494 Principles and criteria for the formation of state support for agricultural production Hryshchuk N. Суз 2020 131
27463 Застосування економічних важелів державної підтримки малих форм ведення сільського господарювання Грищук Н. В. Тд 2020 87
27248 Current trends and problems of the banking services market Prylutskyi А. Суз 2020 53
27247 Problems and current trends of rural tourism development Prylutskyi А. Суз 2020 1075
27234 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Тітов Д.В. Мв 2020 37
27212 Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Мв 2020 8
27211 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л. Нп 2020 20
27209 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання і завдання для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхува Вдовенко Л.О. Тітов Д.В. Мв 2020 4
27208 Бюджетна система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Ю.В.Алескерова,Н.В.Грищук Нп 2020 15
27192 Бюджетна система. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв 2020 8
27176 Інновації банківських послуг як критерій оцінки конкурентоспроможності на фінансовому ринку Грищук Н., Герасимчук В. Суз 2020 80
26756 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Мв 2020 4
26748 Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: стан та шляхи їх вдосконалення Марущак Катерина Віталіївна Дрп 2020 12
26672 Національний банк України та грошово-кредитна політика. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Прилуцький А.М., Грищук Н.В. Нп 2020 2
26627 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Мв 2020 3
26626 НБУ та грошово-кредитна політика. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страху Прилуцький А.М., Грищук Н.В. Мв 2020 3
26625 НБУ та грошово-кредитна політика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Прилуцький А.М., Грищук Н.В. Мв 2020 6
26624 Фінансовий моніторинг. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Пр Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Нп 2020 4
26614 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спе Алескерова Ю.В. Мв 2020 5
26613 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Мв 2020 4
26612 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Мв 2020 1
26611 Фінансовий менеджментв у малому бізнесі. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудитудругого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» сп Алескерова Ю.В. Мв 2020 3
26610 Страховий менеджмент.Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фін Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв 2020 2
26580 Credit as a special form of value relations in a competitive conditions Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Суз 2020 102
26573 Управління фінансовими ризиками. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. Нп 2020 4
26508 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Мв 2020 17
26507 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. Мв 2020 10
26427 Грошово-кредитна політика національного банку україни та її вплив на діяльність банківських установ Климчук О.В. Дрп 2020 7
26426 Грошово-кредитна політика національного банку україни та її вплив на діяльність банківських установ Климчук О.В. Дрп 2020 2
26425 Формування системи фінансового забезпечення діяльності підприємства Сидоренко Н.В Дрп 2020 4
26418 Formation of the revenue base of the budgets of the united territorial communities Vdovenko L.,Titov D. Суз 2020 135
26340 Problems of insurance market development in Ukraine Prylutskyi А. Суз 2020 115
26286 Problems and prospects of securities market development in Ukraine Prylutskyi А. Суз 2020 44
26274 Discrete Process of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU. Vdovenko L. О., Skrypnyk S. V., Fenenkopolina P. O., Havryliuk V. M., Kovalov V. V. СSc 2020 76
26216 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу в Україні: стан та його розвиток Дзюбенко Ольга Борисівна Дрп 2020 24
26205 Фінансові аспекти управління активами та пасивами підприємства Подолян Владислава Вадимівна Дрп 2020 16
26204 Управління депозитним портфелем комерційного банку Діденко Олена Леонідівна Дрп 2020 9
26133 Інноваційний розвиток підприємства.Методичні вказівки для самостійної роботи дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, ба Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Хмелевський Д.О. Мв 2020 9
26101 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм нав Вдовенко фЛ.О., Тітов Д.В. Мв 2020 3
26079 Проблеми управління фінансами страхових компаній Рачок Вероніка Олегівна Дрп 2020 12
26006 Сучасний стан страхового ринку україни та напрямки покращення фінансової надійності страхової компанії Мороз Владислав Валерійович Дрп 2020 16
25961 Ринок страхування життя в україні: сучасні тенденції та напрямки розвитку Колісник Володимир Вікторович Дрп 2020 11
25914 Вплив зовнішніх фінансових ризиків на діяльність підприємства Максименюк Тетяна Русланівна Дрп 2020 7
25913 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна Дрп 2020 3
25912 ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Максименюк Тетяна Русланівна Дрп 2020 1
25882 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки до самостійних завдань для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 21
25881 Ринок цінних паперів. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Нп 2020 14
25858 Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. СSc 2020 151
25854 Управління проектами в туризмі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Прилуцький А.М. Нп 2020 5
25853 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. Мв 2020 5
25852 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. Мв 2020 3
25849 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 "фінанси, банківська справа та страхування" Вдовенко Л.О., Польова О.Л. Мв 2020 26
25824 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 36 с. Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 26
25735 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – Польова О.Л. Мв 2020 1
25726 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та Польова О.Л. Нп 2020 4
25720 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовк Польова О.Л. Нп 2020 3
25712 Внутрішній аудит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Обліку і оподаткування» Алескерова Ю.В. Нп 2020 3
25711 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська Алескерова Ю. В., Федоришина Л.І. Нп 2020 5
25710 Страховий менеджмент. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та стра Ю.В. Алескерова Л.І.Федоришина Нп 2020 6
25680 Development of agricultural insurance system Aleskerova Y. Дк 2020 101
25589 Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика Алескерова Ю. В. Мвв 2015 598
25576 Potential of Development of the agricultural sector of Ukraine Vdovenko L., Chernenko O. Суз 2020 93
25358 Analysis of the formation and development of the pension insurance system in Ukraine Aleskerova Y., Fedoryshyna L. Мвз 2020 176
25352 Insurance management: a textbook = Страховий менеджмент Aleskerova Yu., Salkova I., Fedoryshyna L., Todosiichuk V. С 2020 374
25293 Problems of consumer lending in Ukraine = Проблеми споживчого кредитування в Україні Prylutskyi А. Суз 2020 83
25274 Державне фінансове регулювання аграрного сектора економіки Алескерова Ю. В. С 2016 121
25197 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. Суз 2020 91
25194 Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population = Аналіз сутності пенсійного страхування та його місця в системі соціального захисту населення Aleskerova Y., Sакоvska O., Didenko Y. СWeof 2020 88
25161 Main prospective directions of improving the bank`s ckedit portfolio management = Основні перспективні напрямки вдосконалення управління портфелем ckedit банку Polova O. L. Суз 2020 116
25154 Економічно-математичне прогнозування фінансового стану підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. Суз 2020 147
25149 Антикризове управління в аграрній сфері Польова О. Л. Дк 2019 146
25148 Проблеми формування та реалізації фінансової політики в Україні Польова О. Л. Дк 2019 78
25010 Характеристика підприємництва та особливості його розвитку на сільських територіях Тітов Д. В. Суз 2020 95
24955 Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Тітов Д. В. Тд 2020 94
24946 Enterprise financial policy = Фінансова політика підприємства Polova O. L. Суз 2020 134
24930 Problems of using the central bank discount rate as a regulatory tool Prylutskyi А. Суз 2020 93
24925 Управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. Суз 2020 144
24920 Life insurance market in ukraine: ways to develop Aleskerova Y., Todosiichuk V., Kolіsnik V. Суз 2020 105
24859 The impact of external financial risks on enterprise activities Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Maksymenyuk T Суз 2020 156
24851 Фінансова спроможність та забезпечення дохідності об'єднаних територіальних громад Тітов Д. В. Суз 2020 148
24795 Status and features of social insurance in Ukraine Prylutskyi А. Суз 2020 67
24734 Financial aspects of macroeconomic development of the economy/ Prylutskyi А. Суз 2020 70
24733 Financial institutions finances: vinnytsya city employment center Aleskerova Yu., Todosiichuk V., Fadeeva M. Суз 2020 295
24726 Institutionalization of the agrarian market in Ukraine and European economic community: genesis, evaluation and analysis Lohosha R., Mykhalchyshyna L., Prylutskyi A., Kubai О. СWeof 2020 208
24672 Сonceptual foundations of environmental modernization of land relations = Концептуальні засади екологічної модернізації земельних відносин Polova O. L. Суз 2020 94
24600 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю. В. Дк 2018 343
24583 Проблеми та перспективи менеджменту внутрішнього туризму Прилуцький А. М. Дк 2018 153
24572 Conceptual foundations of Ukraine agrarian sector development Polova O. L. Мвз 2020 67
24461 Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Алескерова Ю.В., Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 6
24456 Фінанси бюджетних установ. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю. В., Герасимук В.Г. Нп 2020 5
24450 Фінансове планування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Машевська А.А. Нп 2020 13
24398 Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм» Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2020 3
24397 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242«Туризм» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 2
24396 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В.,Руда О.Л. Нп 2020 6
24395 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2020 10
24389 Державний борг і державний кредит. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вовк В.Ю. Нп 2020 14
24388 Державний борг і державний кредит. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вовк В.Ю. Мв 2020 35
24384 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 7
24383 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менедж Марценюк О.В., Відерська В.П. Мв 2020 26
24382 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 0 Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2020 1
24381 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2020 1
24380 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В., Руда О. Л. Мв 2020 5
24376 Казначейська система. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та ст Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 9
24212 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Дк 2019 83
24211 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М. Дк 2019 137
24210 Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму Прилуцький А. М. Дк 2019 90
24209 Інвестиційні ресурси економіки України в умовах глобалізаційних процесів Прилуцький А. М. Дк 2019 159
24208 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. Дк 2019 135
24039 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. Дк 2018 133
24029 Земля, як потенціал органічного сільськогосподарського виробництва в Україні Алескерова Ю. В. Дк 2019 133
23940 Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та с Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Нп 2020 11
23939 Фінанси бюджетних установ. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. Мв 2020 7
23938 Казначейська система. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та стр Алескерова Ю.В., Герасимчук Ю.В. Нп 2020 4
23937 Фінансове планування. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту Першого бакалаврського освітнього рівня Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальніс Алескерова Ю. В., Машевська А.А. Мв 2020 67
23926 Валюта та валютний ринок України в умовах ступу в ЄС Алескерова Ю. В. Дк 2019 141
23921 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Y. Дк 2019 99
23919 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Дк 2019 159
23918 Integrated company reporting model = Интегрированная модель отчетности компании Aleskerova Y. Дк 2019 98
23463 Analysis of the insurance company's financial status assessment Aleskerova Yu., Rachok V. Суз 2020 339
23444 Agricultural organic market in Ukraine Aleskerova Y., Hutsalenko O. Сун 2019 110
23119 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. Тд 2019 151
22963 Фінансовий моніторинг: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківської справи та В. Янчук Мв 2019 8
22939 Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні Прилуцький А. М., Глєбова К. О. Сун 2019 136
22906 Фінанси бюджетних установ: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківської справи В. Янчук Мв 2019 8
22852 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси Алескерова Ю.В. Мв 2019 22
22807 Improving enterprise profitability management processes Prylutskyi А. Суз 2019 270
22774 Peculiarities of a consumer loan in ukraine under the conditions of a modern business environment Prylutskyi А. Суз 2019 1044
22773 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. Тд 2019 92
22748 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М., Іваненко А. С. Тд 2019 80
22741 Управління прибутковістю підприємства Герасимчук Василь Григорович Дрп 2019 15
22740 Управління прибутковістю підприємства Герасимчук Василь Григорович Дрп 2019 6
22724 Диверсифікація підприємницької діяльності як інстумент зростання прибутковості підприємства Прилуцький А. М., Герасимчук В. Г. Сун 2019 141
22672 Споживче кредитування в Україні та його особливості Прилуцький А. М.,Пахалюк Л. В. Сун 2019 307
22627 Конкурентоспроможність підприємств: фінансові аспекти підвищення Іваненко Анастасія Сергіївна Дрп 2019 11
22614 Методологічні аспекти формування аграрного ринку Прилуцький А. М. Сун 2012 125
22406 Фінансовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх Алескерова Ю.В. Мв 2019 18
22402 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Алескерова Ю.В. Нп 2019 7
22401 Інноваційний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Алескерова Ю.В. Нп 2019 7
22262 Money and credit. Program for conductingtraining for first (bachelor) leve lstudents field of knowledge 07 "Management and administration" specialty 072 "Finance, Banking an dInsurance" Aleskerova Y.V.,Grishchuk N.V. Нп 2019 7
22247 Money and credit. Methodical instructions on carrying out educational practice for applicants of the first (bachelor) level of education of the field of knowledge 07 "Management and administration" of specialty 072 "Finance, banking and insurance" full-ti Aleskerova Y.V.,Grishchuk N.V. Мв 2019 10
22199 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /– В Прилуцький А.М. Нп 2019 12
21819 Розвиток банківського споживчого кредитування в Україні Пахалюк Леся Валентинівна Дрп 2019 20
21518 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. Нп 2019 2
21106 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про виробничу практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л. Мв 2019 35
21105 Робоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л. Нп 2019 16
21103 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О. Мв 2019 10
21102 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю. В., Вдовенко Л.О. Нп 2019 13
21101 Фінансовий контролінг. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 « Алескерова Ю. В. Мв 2019 8
21100 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А Алескерова Ю. В. Нп 2019 2
20626 Фінанси підриємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміні Польова О.Л. Мв 2019 7
20625 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Мене Марценюк О.В. Мв 2019 14
20607 Гроші і кредит. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання – Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв 2019 21
20606 Гроші і кредит. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Руда О.Л.,Грищук Н.В. Нп 2019 21
20605 Фінанси.Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв 2019 42
20604 Фінанси підприємств: методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчан Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Мв 2019 28
20603 Фінанси підприємств. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Нп 2019 19
20596 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси Прилуцький А.М. Нп 2019 10
20595 Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська Польова О.Л. Мв 2019 5
20594 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти, для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прилуцький А.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2019 20
20593 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Марценюк О.В. Нп 2019 8
20592 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В. Нп 2019 7
20591 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп 2019 2
20585 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська спра Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв 2019 2
20104 Інвестування: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп 2019 11
20103 Бюджетна система: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Мв 2019 4
20102 Бюджетна система: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп 2019 6
19962 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Сольська Л.П., Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19961 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19960 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Кривонос О.П., Хомяковський Ю.Л., Паламарчук С.І., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19959 Програма вступного випробування та співбесіди з української мови та літератури Лавренчук О.В., Довгорук Н.А., Левицька Л.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19958 Програма вступного випробування з німецької мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19957 Програма вступного випробування та співбесіди з математики Гіркова О.В., Мельник Л.А., Олійник Г.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19956 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Бортник Н.М., Ваколюк Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19955 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19954 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19953 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України Левчук К.І., Соя В.В., Заболотна А.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19952 Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови Баланюк А.А., Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19945 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19944 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Шубович С.П., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Гончарук О.Г., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2019 0
19766 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк – Розарьонова О.В., Пвф 2019 2
19765 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л.,Польова О.Л., Пвф 2019 1
19764 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф 2019 1
19763 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Пвф 2019 1
18296 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв 2018 22
18295 Фінансовий інженіринг. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв 2018 15
17764 Методичні рекомендації одо написання та захисту звіту про переддипломну практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітньо го рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адмініструванн Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Мв 2018 14
17549 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Нп 2018 17
17548 Фінансовий інжиніринг. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Нп 2018 15
16239 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в вищих навчальних закла Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2018 15
16134 Публічні фінанси. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв 2018 12
16110 Публічні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп 2018 13
16018 Банківський менеджмент. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Прутська О.О. Нп 2018 14
16017 Фінансова система. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми нав Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2018 21
16016 Фінансова система. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп 2018 11
15923 Наскрізна програма практик другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю.В. Нп 2018 19
15922 Банківський менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Прутська О.О. Мв 2018 20
15728 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, С.В. Колотій Нп 2018 6
15727 Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Мв 2018 29
15726 Методичні вказівки до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Польова О.Л. Мв 2018 27
15725 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» О.О. Прутська, О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова, Нп 2018 13
15724 Програма до виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Польова О.Л. Нп 2018 19
15628 Програма вступного випробування з хімії Сольська Л.П., Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 229
15555 Банківська система. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ О.О. Прутська О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова. Мв 2018 50
15554 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 45
15553 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа т О.Л. Руда, С.В. Колотій, О.В. Марценюк-Розарьонова; Панадій Л.О. Мв 2018 19
15552 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 46
15551 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв 2018 87
15550 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кіберн Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп 2018 39
15547 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Шаманська О.І., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Пвф 2018 6
15546 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л. Пвф 2018 6
15545 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Екон Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв 2018 28
15544 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Шаманська О.І., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф 2018 5
15536 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм и навчання з дисципліни « Фінансовий менеджмент » освітнього ступеня «Магістр» галузі знань: 07 «Управління та адм Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2018 13
15506 Фінанси зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банкі Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Мв 2018 16
15497 Фінанси зарубіжних країн. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Нп 2018 12
15358 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Польова О.Л. Пвф 2018 6
15102 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 20
15101 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2018 8
15100 Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 13
15099 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп 2018 18
15098 Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2018 35
15097 Страховий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2018 29


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska