The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
22422 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. Тд 2019 1
22421 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. Тд 2019 1
22411 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. Тд 2019 1
22409 Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» Киш Л. М. Пк 2019 3
22403 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. Тд 2019 1
22350 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. Тд 2019 1
22349 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. Тд 2019 2
22335 Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації Киш Л. М. С 2019 4
22202 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Тд 2019 3
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. С 2018 3
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. С 2018 1
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. С 2018 1
22176 Методи управління мотивацією праці на підприємстві Андрійчук Вікторія Віталіївна Дрп 2019 2
22175 Оптимізація кредитно-інвестиційної діяльності банківської установи Стеценко Аліна Михайлівна Дрп 2019 1
22019 Економічна оцінка та управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку Вовк Валерія Юріївна Дрп 2019 16
21945 Оптимізація стратегії розвитку підприємств Дудник Катерина Віталіївна Дрп 2019 1
21944 Стратегії розвитку малого підприємсва з урахуванням впливу макроекономічного середовища Говоруха Володимир Русланович Дрп 2019 16
21943 Оптимізація інвестиційного портфеля страхової компанії Власенко Наталія Андраївна Дрп 2019 3
21651 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. С 2019 13
21650 Formation of management mechanisms of warehouse logistics in Ukrainian AIC Потапова Н. А., Качуровський С. В., Ушкаленко І. М., Волонтир Л. О. С 2019 13
21536 Методичні рекомендації для підготовки та написання дипломної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (магістерського) освітнього рівня Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Мв 2019 4
21535 Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Мв 2019 0
21510 Концептуальні засади логістики Волонтир Л. О., Качуровський С. В. С 2010 15
21230 Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів Цирульник С. М., Андерсон Б., Роптанов В. І. С 2019 20
21229 Застосування технології доповнення реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки Цирульник С. М. С 2019 35
21061 Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова Волонтир Л. О. С 2019 25
21058 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва Волонтир Л. О. С 2019 29


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska