The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31037 Peculiarities of business development in the context of digitalization of the economy. Kysh L. Суз 2022 3
31036 System approach in modeling the processes of functioning of agro-logistic systems. Volontyr L., Potapova N. Суз 2022 1
31025 Використання безвідходних технологій у сільськогосподарському виробництві для забезпечення енергетичної автономії АПК. Вовк В.Ю. Дк 2022 3
31023 Світовий досвід переходу до моделей циркулярної економіки на основі використання безвідходних технологій в АПК. Вовк В.Ю. Сун 2022 1
31010 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Вовк В.Ю. Дк 2022 1
31009 Роль безвідходних технологій при переході до моделі циркулярної біоекономіки: світовий досвід. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Тд 2022 2
30979 Оцінка привабливості залучення інвестицій у відновлювані джерела енергії. Вовк В.Ю. Дк 2022 0
30976 Екологізація ґрунтів шляхом впровадження безвідходних технологій АПК. Вовк В.Ю. Дк 2022 2
30970 Information technologies in the management of the enterprise. Kysh L. Суз 2021 3
30955 Сервіс IFTTT і засоби інтернету речей для проєктного навчання студентів фахових коледжів. Цирульник С.М., Моторна Л.В. Суз 2022 1
30954 Energy Monitoring System based on IoT. Tsyrulnyk S., Tromsyuk V., Tsyrulnyk M., Rymar P. СSc 2021 2
30928 Theoretical grounds of assessing the probability of an enterprise bankruptcy under the conditions of the pandemic and its impact on export-import operations in Ukraine. Volontyr L. Мвз 2022 4
30918 Current trends in the field of logistics management at the enterprise. Kysh L. Суз 2021 6
30912 Програмне резервування мікропроцесорних систем. Цирульник С.М., Бородай Я.О., Ткачук В.М., Непийвода М.В. Суз 2021 1
30899 Economic development of agricultural food enterprises on an innovative basis. Chikov I., Radko V., Marshalok M., Tepliuk M., Petrenko O., Sharko I, Sitkovska A. СWeof 2022 8
30864 Ecologization of Agricultural Production Based on the Use of Waste-Free Technologies to Ensure Energy Autonomy of AIC. Vovk V., Krasnoselska A. Мвз 2022 6
30756 Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2D типу для систем захисту інформації Красиленко В.Г. Нікітович Д.В. Сун 2022 27
30706 Крос-платформне програмування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Яровенко А.Г. Мв 2021 0
30696 Information reproduction systems in information business logistics Volontyr L. Сун 2021 29
30679 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств Чіков І.А. Дк 2021 7
30678 Побудова інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства Чіков І.А. Дк 2021 7
30677 Побудова інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства Чіков І.А. Тд 2021 6
30674 Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні Кіпоренко С.С. Тд 2021 3
30659 Assessment of the level of competitiveness of agricultural enterprises on the basis of neural network modeling Chikov I. Сун 2021 16
30658 The new basic realizations of operations “equivalence” of neuro-fuzzy and bioinspired neuro-logics to create hardware accelerators of advanced equivalental models of neural structures and machine vision systems Krasilenko V., Yurchuk N., Lazarev А. Сун 2021 38
30657 Simulation of cells for signals intensity transformation in mixed image processors and activation functions of neurons in neural networks Krasilenko V., Lazarev A., Nikitovich D. Сун 2021 34
30646 Introduction of information technology in the marketing activities of agricultural enterprises: prerequisites and development prospects Киш Л.М. Суз 2021 7
30589 Безпекоорієнтований механізм розвитку blockchain технологій в умовах цифрової економіки Тарасова О.С. Тд 2021 5
30588 Безпекоорієнтований механізм розвитку blockchain технологій в цифровій економіці Тарасова О.С. Дк 2021 5
30569 Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні Кіпоренко С.С. Дк 2021 3
30541 Діджиталізація як основний фактор розвитку готельно-ресторанного бізнесу Волонтир Л.О. Тд 2021 2
30520 Information technologies in the agricultural sector of Ukraine Kysh L. Суз 2021 6
30509 E-governance of the economy of the future: world experience and prospects of Ukraine Lebid O.V. Сун 2021 1
30489 THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ECONOMY ON THE ACTIVITIES OF BANKS Kiporenko S. Суз 2021 7
30488 Комп'ютерна програма «BaFo enterprise» («BaFo»). Чіков І.А., Юрчук Н.П. Ас 2021 66
30438 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної пр Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Лебідь О.В. Мв 2021 7
30417 Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Чіков І.А. Тд 2021 56
30367 Програмно-апаратний комплекс «ARDUINO LEARNER KIT». Цирульник С.М. Сун 2021 60
30281 Методи і моделі нечіткої логіки управління економічними процесами в умовах цифрової трансформації Лучковський Валерій Ігорович Дрп 2021 4
30280 Прогнозування діяльності фондового ринку України в умовах світових інтеграційних процесів Калітник Владислав Васильович Дрп 2021 4
30279 Економічні аспекти створення корпоративної мережі підприємства Мусієвський Ілля Володимирович Дрп 2021 4
30257 Розвиток електороенергетичної галузі в україні: сучасний стан та механізми державного регулювання Бойко Альона Григорівна Дрп 2021 2
30222 Інструментарій забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства в умовах цифровізації Вінічук Світлана Миколаївна Дрп 2021 5
30220 Оцінка ймовірності та розробка стратегій запобігання банкрутству підприємства в умовах світової пандемії Король Максим Дрп 2021 3
30201 Електронна комерція. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П., Чіков І.А. Мв 2021 8
30200 Електронна комерція. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П., Чіков І.А. Мв 2021 10
30177 Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочно Волонтир Л.О., Юрчук Н.П. Пкд 2021 4
30169 Програмування Java. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки Волонтир Л.О., Підлубний В.Ф., Шевчук О.Ф. Мв 2021 13
30168 Моделювання систем. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Рузакова Ольга Володимирівна Мв 2021 24
30160 Моделювання систем. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютер Рузакова Ольга Володимирівна Мв 2021 155
30159 ПрограмуванняJava . Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки Волонтир Л.О., Підлубний В.Ф., Дорощенков Г.Д. Мв 2021 1
30158 Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Мв 2021 8
30136 Формування стратегії управління ресурсами підприємства в умовах цифровізації Плютяк Денис Миколайович Дрп 2021 5
30134 Програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф., Юрчук Н.П. Мв 2021 10
30129 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П. Мв 2021 5
30109 Моделювання системи управління продажами сільськогосподарського підприємства Максимчук Катерина Миколаївна Дрп 2021 4
30065 Цифровізація та інформаційна підтримка управлінських рішень підприємства Врубль Іван Анатолійович Дрп 2021 9
30027 Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Мв 2021 14
30026 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка». Юрчук Н.П., Підлубний В.Д. Мв 2021 7
30025 Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф., Юрчук Н.П. Мв 2021 14
30024 Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 Інформаційні техно Юрчук Н.П., Денисюк В.О., Кіпоренко С.С. Нп 2021 7
30023 Вступ до спеціальності: основ програмування. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітнь Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. Мв 2021 5
30022 Методичні вказівки до виконання і захисту кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» на першому (бакалаврському) рівні Волонтир Л.О., Юрчук Н.П. Мв 2021 4
30021 Програмування завдань підприємств АПК. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професі Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. Мв 2021 5
30007 Формування стратегії розвитку підприємства на засадах електронного управління Подолян Марина Миколаївна Дрп 2021 7
29991 Organizational aspects of e-commerce introduction at agricultural enterprises. Kysh L. Суз 2021 88
29950 Прийняття управлінських рішень в умовах цифрової адаптації діяльності підприємств Кузнічук Дмитро Вікторович Дрп 2021 6
29804 Формування стратегії економічного розвитку підприємства в умовах євроінтеграції Андреєва Інна Володимирівна Дрп 2021 10
29686 Global market of intelligent investments: experience for Ukraine. Yurchuk N., Kiporenko S. Сун 2021 49
29682 Design and simulation of neuron-equivalentors array for creation of self-learning equivalent-convolutional neural structures (slecns). Krasilenko Vladimir, Yurchuk Nataliya, Nikitovich Diana. Сун 2021 87
29389 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Мв 2021 117
29282 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка». Ві Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Мв 2021 25
29214 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні н Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Мв 2021 52
29213 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Мв 2021 21
29212 Методи та засоби штучного інтелекту. Методичні вказівки для практичних робіт. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми «Ко Красиленко В.Г. Мв 2021 33
29211 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки для практичних занять здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051«Економіка» освітньо-професійної програми «Е Киш Л.М. Мв 2021 21
29210 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051«Економіка» освітньо-професійної пр Киш Л.М. Мв 2021 89
29207 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної п Цирульник С.М. Мв 2021 2
29127 Інформаційні технології. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. Нп 2021 48
29126 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. Мв 2021 82
29072 Rank differences of signals by weighing-selection processing method for implementation of multifunctional image processing processor Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. СSc 2019 143
29071 Multifunctional image processor based on rank differences signals weighing-selection processing method and their simulation Krasilenko, V. G., Lazarev, A. A., Nikitovich, D. V СSc 2019 135
29068 Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу Красиленко В. Г., Нікітович Д. В. Сун 2017 126
29067 Застосування ізоморфних матричних представлень для моделювання протоколу узгодження секретних ключів-перестановок значної розмірності Красиленко В. Г., Юрчук Н. П., Нікітович Д. В. Сун 2021 141
28962 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 2019 89
28918 Financial support of small entrepreneurship development programs Koliadenko D. Суз 2021 94
28916 Теоретичні основи інтелектуального підприємництва в регіоні. Проскура В. Ф., Коляденко С. В. Сун 2018 176
28906 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. Дк 2019 103
28902 Мікропроцесорні системи управління Денисюк В. О., Цирульник С. М. Нп 2021 651
28890 An error of 3-dimensions digital integrator of sequential carry interpolator in tasks of computer graphics Denysiuk V. Суз 2021 76
28885 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. Дк 2019 73
28884 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я. В. Дк 2019 103
28883 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. Дк 2021 94
28880 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. Дк 2019 99
28879 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств. Кіпоренко С. С. Дк 2019 103
28878 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. Дк 2019 81
28877 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. Дк 2019 87
28876 Тенденції розвитку інформаційних технологій в сфері надання державних публічних послуг в Україні Бахарєва Я. В. Сун 2021 168
28871 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. Дк 2019 87
28870 Автоматизація проектування інформаційних систем управління Волонтир Л. О. Дк 2019 112
28869 Методи прогнозуваня: використання в буряківництві Волонтир Л. О. Дк 2019 73
28868 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 2018 68
28867 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. Дк 2019 64
28866 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л. О. Дк 2018 111
28864 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л. О. Дк 2018 74
28863 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л. О. Дк 2018 99
28862 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л. О. Дк 2018 122
28861 Інформаційна логістика в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 2018 59
28860 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Дк 2019 81
28859 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л. О. Дк 2018 78
28858 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств апк Волонтир Л. О. Дк 2018 88
28857 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. О. Дк 2019 93
28856 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. Дк 2018 98
28855 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. Тд 2018 106
28854 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. Дк 2019 71
28853 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. Дк 2019 67
28847 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. Дк 2020 81
28812 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. Дк 2019 67
28799 Approaches to digitalization of administrative services Bakhareva Y. V. Суз 2021 95
28798 Застосування сloud-технологій в процесі навчання студентів економічних спеціальностей Бахарєва Я. В. Дк 2019 104
28779 Обробка та використання мультиспектральних зображень в ашромоніторінгу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Кулик Я. А. Сун 2020 115
28778 Моделювання та експериментальні дослідження нвч вимірювального перетворювача вологості природного газу Білинський Й. Й., Книш Б. П., Новицький Д. В. Сун 2021 124
28777 Аналіз характеристик та обгрунтування характеристик індексів рослинності Білинський Й. Й., Книш Б. П. Сун 2021 283
28770 The current state of logistics of the agricultural sector of Ufraine Volontyr L. O., Potapova N. A. Суз 2021 94
28765 Artificial intelligence in business: threats, benefits, trends. Yurchuk N. Р., Kiporenko S. S. Суз 2021 97
28730 Methodological approaches to it project management Yurchuk N. Р. Суз 2021 136
28729 Econometric model for estimating the impact of small business factors on changes in the sectoral structure of agriculture in Ukraine. Potapova N. A. Суз 2021 126
28657 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. Дк 2020 139
28640 Проблеми захисту економічної та підприємницької інформації. Зелінська О. В. Тд 2021 134
28634 Mathematical methods and management models of production activities of the enterprise Zelinska O. Суз 2021 140
28628 Research of financial objects with using of artificial intelligence apparatus Ruzakova O. Суз 2021 136
28619 Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств Юрчук Н. П., Людвік І. І. Сун 2021 160
28618 Розвиток технологій big data в умовах цифрових трансформацій Юрчук Н. П., Кіпоренко С. С. Сун 2021 156
28617 Development of cashback services in the conditions of digitalization of economic processes Yurchuk N. Р. Суз 2021 336
28616 Analysis and forecast of production and utilization of industrial waste in Ukraine Perevozova I., Havrysh H., Koliadenko S., Yurchuk N., Shapoval O. СSc 2021 149
28588 Modeling of identification of the stage of the life cycle of the enterprise by methods of fuzzy logic Chikov I. Суз 2021 197
28583 Інтегральна оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Коляденко С. В., Чіков І. А. Сун 2021 177
28565 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Дк 2018 98
28564 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. Дк 2019 141
28563 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Дк 2018 124
28562 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. Дк 2019 162
28554 E-commerce as one of the key factors ensuring the competitiveness of agrarian enterprises in Ukraine Kysh L. M. Суз 2021 142
28514 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. Дк 2020 93
28513 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. Дк 2019 68
28512 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. Дк 2019 84
28511 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. Дк 2019 164
28510 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Дк 2018 80
28509 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н. Дк 2018 200
28508 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н. Дк 2018 202
28507 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н. Дк 2018 178
28506 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н. Дк 2018 149
28505 Інноваційно-інвестиціний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н. Дк 2018 151
28504 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. Дк 2018 141
28503 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. Дк 2018 192
28502 Смарт-логістика як складова іноваціного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. Дк 2018 127
28496 Econometric modeling of population employment indicators in Ukraine Volontyr L. Суз 2021 133
28492 Econometric analysis of changes in working capital of Ukrainian enterprises Potapova N. A. Суз 2021 142
28491 Econometric analysis of changes in the size of wages of the population of Ukraine Potapova N. A. Суз 2021 154
28489 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Дк 2019 214
28488 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. Дк 2019 81
28487 Сучасна цифрова логістика України. Потапова Н. А. Дк 2019 94
28486 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарських культур на структуру логістичних каналів Потапова Н. А. Дк 2019 134
28454 Use of information systems and technologies by agricultural enterprises: current trends and problems Kysh L. M. Суз 2021 112
28421 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. Дк 2021 138
28420 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. Тд 2021 128
28397 Formation of the digital economy in Ukraine. Problems and prospects Chikov I. Суз 2021 130
28293 Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР Рузакова О. В., Юрчук Н. П. Сун 2021 147
28282 Research of problems of protection of economic and entrepreneurial information Zelinska O. V. Суз 2021 95
28251 Labor market of Ukraine in conditions of system crisis Yurchuk N., Leshchuk H., Tkachenko O., Kotenok A., Cherviakova D. СWeof 2021 255
28182 Mathematical and statistical analysis of the components of the price of agricultural products (vegetables) sale as factor systems Volontyr L. Суз 2021 93
28178 Analysis of e-commerce risk typologies Kysh L. M. Суз 2021 218
28148 Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчанн Хаєцька О.П., Юрчук Н.П., Брояка А.А. Пкд 2021 19
28130 Methods and means of ensuring cyber security as a component of the іnformation security of the state Kiporenko S. Суз 2021 146
28109 Prerequisites for the development of e-commerce in Ukraine: international experience and domestic features Kysh L. M. Суз 2021 203
28102 Matrix Models of Cryptographic Transformations of Video Images Transmitted From Aerial-Mobile Robotic Systems Krasilenko V. G., Lazarev A., Nikitovich D. Мвз 2020 123
28096 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Потапова Н.А., Юрчук Н.П. Пвф 2021 4
28095 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Потапова Н.А., Юрчук Н.П. Пвф 2021 7
28091 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф 2021 3
28090 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Потапова Н.А., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф 2021 2
28088 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Пвф 2021 5
28002 E-commerce in Ukraine: problems and solutions Kysh L. Суз 2021 233
27993 Formation of indicators set that characterize the level of staff motivation Ruzakova O. Суз 2021 232
27972 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. Тд 2021 262
27970 Digital marketing tools in the context of digitization processes Yurchuk N. Суз 2021 272
27917 Підходи до організації лабораторно-практичних занять під час дистанційного навчання. Цирульник С. М. С 2020 300
27908 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Дк 2019 227
27907 Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції Цирульник С. М. Сун 2020 207
27904 Digital technologies for professional growth and innovative development of educational institutions Tsyrulnyk S., Krysak A., Krysak L., Nechyporenko (Sitash)T. Мвз 2021 269
27899 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. Дк 2019 89
27896 Improving the business processes management at enterprises in the context of digitalization Kysh L. M. Суз 2021 235
27804 Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК Вовк В. Ю. Сун 2020 262
27746 Adaptation of b2c e-commerce to the conditions of the covid-19 pandemic Киш Л. М. Суз 2020 600
27731 Risk assessment for biofuel projects: problems of methodology - Оцінка ризиків для проєктів виробництва біопалива: проблеми методології Halytskyi O., Koliadenko S., Leshchuk H., Polenkova M., Herasymenko Y. СWeof 2020 239
27707 Формування цифрових компетенцій органів державної влади як основного ініціатора й стратега у формуванні та реалізації людського капіталу: роль освіти Зелінська О. В. Тд 2020 134
27703 Чисельні методи Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А. Нп 2020 2930
27695 Development of a mathematical model of devise of measuring control of humidity of natural gas Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Voytsekhovska O. Сун 2020 186
27694 Experimental study of natural gas humidity control device Bilynsky Y., Horodetska O., Novytskyi D., Ssrenko S. Суз 2020 219
27677 Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Potapova N., Zelinska О., Volontyr L. Сун 2020 216
27669 Information technologies in the logistics industry of Ukraine Bakhareva Y. Суз 2020 224
27666 An error of digital integrator of sequential carry interpolator in tasks of computer graphics Denysiuk V. Суз 2020 195
27653 Profitability modeling of the enterprese Ruzakova O. Суз 2020 228
27652 Principles of institutionalization of land relations Koliadenko D. L. Суз 2020 217
27642 Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises Lyshenko, M., Ustik, T., Pisarenko, V., Maslak, N., Koliadenko, D. СWeof 2020 184
27630 Design and Simulation of Array Cells of Mixed Sensor Processors for Intensity Transformation and Analog-Digital Coding in Machine Vision. Machine Vision and Navigation Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V Мвз 2020 371
27545 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. Тд 2020 233
27501 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. Тд 2020 339
27499 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. Тд 2020 345
27481 Актуальные проблемы информационных систем и технологий. Block Parametric Matrix Affine-Permutation Ciphers (BP_MAPCs) with Isomorphic Representations and their Research V. G. Krasilenko, A. A Lazarev, D. V. Nikitovich. Мвв 2020 197
27396 Моделювання стратегічного фінансового розвитку підприємства Шевчук В.В. Дрп 2020 11
27395 Моделювання стратегічного фінансового розвитку підприємства Шевчук В.В. Дрп 2020 9
27394 Економіко-математичні моделі та методи прогнозування процесів реалізації продукції підприємства Войтович Н.Ю. Дрп 2020 8
27393 Імітаційні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в економіці та підприємництві Козлов П. І. Дрп 2020 10
27392 Моделі і методи прогнозування змін фінансового стану підприємства Бойко Максим Петрович Дрп 2020 11
27366 Методи цифрової економіки в питанні визначення меж “середнього класу” Коляденко Д. Л. Дк 2020 143
27365 Цифрова економіка: сучасні світові тенденції розвитку Коляденко С. В. Дк 2020 219
27329 Цифрова економіка як базис для прогнозування в умовах глобалізації Коляденко С. В. Дк 2020 238
27297 Методи і моделі системи виробничого менеджменту підприємства Рябець Владислав Вікторович Дрп 2020 7
27204 Моделювааня в управлінні виробничими системами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання Ушкаленко І.М. Нп 2020 12
27162 Реінжиніринг у бізнес-процесах підприємства Розпутний Богдан Олександрович Дрп 2020 6
27139 Методологічні аспекти використання фрактальної геометрії в моделюванні економічних систем Оверчук І. О. Дрп 2020 5
27118 Механізм управління діяльністю в умовах корпоративних інформаційних систем Голуб Ярослав Володимирович Дрп 2020 10
27082 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко Д.Л. Нп 2020 16
27081 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко Д.Л. Мв 2020 5
27078 Оптимізаційні методи та моделі в логістиці. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0 Волонтир Л.О., Потапова Н.А. Мв 2020 13
27048 Математичні моделі захисту економічної та підприємницької інформації Жмурко Олексій Віталійович Дрп 2020 6
27010 Оптимізаційні методи та моделі в логістиці Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073«Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної т Волонтир Л.О. Нп 2020 2
26991 Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development = Комплексний методичний підхід до оцінювання впливу дослідницької компоненти на розвиток інформаційної економіки. Kholiavko N., Popova L., Marych M., Hanzhurenko I., Koliadenko S., Nitsenko V. СSc 2020 272
26989 Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based on mathematical modelling methods Basyuk D., levytska I., Ivchenko l., Semenyshyna I., Koliadenko S. СSc 2020 193
26985 Analysis and forecasting of Ukrainian agrarian exports to the EU countries. Koliadenko S., Andreichenko A., Galperina L., Minenko S. and Kovylina M. СWeof 2020 156
26981 Development and use of it solutions in logistics Koliadenko S., Golubkova I., Babachenko M. Levinska T., Burmaka L. СWeof 2020 262
26976 Моделювання податкових ризиків підприємства з використанням методів нечіткої логіки Томчук М.В. Дрп 2020 19
26975 Методи і моделі оцінки діяльності банку Морозов Дмитро Русланович Дрп 2020 11
26881 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навча Волонтир Л.О., Бахарєва Я.В. Мв 2020 10
26880 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчан Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В., Вовк В.Ю. Мв 2020 12
26879 Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання В.О.Денисюк, Я.В.Бахарєва Нп 2020 7
26876 Теорія прийняття рішень. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 2020 21
26875 Проектування інформаційних систем. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 2020 4
26874 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 2020 2
26873 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 2020 1
26836 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 2020 2
26808 Оптимізаційні методи та моделі в управлінській та підприємницткій діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. Мв 2020 11
26806 Моделювання систем. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Рузакова О. В. Нп 2020 10
26790 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання Д.Л.Коляденко, Я.В.Бахарєва, І.А. Чіков Нп 2020 11
26779 Competitiveness of Ukrainian agricultural enterprises at the current stage of economic transformations Yurchuk N. Сун 2020 196
26775 Motivation of work of it-professionals under the influence of digitalization Yurchuk N. Суз 2020 111
26768 Оцінка та управління ризиками інтернет бізнесу в умовах цифрових технологій Вертелецький Михайло Володимирович Дрп 2020 15
26754 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 2020 45
26739 Економіко-математичні методи і моделі управління виробничою діяльністю підприємства Плахотнюк Максим Євгенович Дрп 2020 4
26710 Transport logistics in the grain market: current realities and challenges Kysh L. M. Суз 2020 220
26697 Економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні на Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Шедловський О.В. Мв 2020 228
26696 Аутсорсинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної та заочної фор Потапова Н.А., Зелінська О.В., Кіпоренко С.С. Мв 2020 17
26673 Оптимізація собівартості продукції підприємства Омельченко Володимир Ігорович Дрп 2020 14
26665 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Мв 2020 6
26663 Алгоритмізація та програмування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи для підготовки студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання. Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В. Мв 2020 72
26661 Логістичне обслуговування. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної Потапова Н.А., Зелінська О.В., Красиленко В.Г. Мв 2020 13
26660 Аутсорсинг. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Потапова Н.А. Нп 2020 11
26659 Логістика Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми Потапова Н.А. Нп 2020 23
26658 Комп'ютерні мережі. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної фор Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 72
26657 Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки для для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 23
26656 Технології захисту інформації. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 11
26655 Технології захисту інформації. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 8
26651 Технологія створення програмних продуктів. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 14
26650 Організація баз даних та знань Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань» 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв 2020 11
26645 Web-технології та web-дизайн. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань» 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчанн Зелінська О.В., Денисюк В.О., Підлубний В.Ф. Мв 2020 88
26642 Системний аналіз. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної Коляденко С.В. Мв 2020 51
26637 Економіко-математичні моделі управління фінансовими ресурсами підприємства Діденко Тарас Володимирович Дрп 2020 8
26628 Мікропроцесорні системи управління. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Цирульник С.М. Нп 2020 2
26620 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В. Нп 2020 17
26617 Моделювання систем. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної фор Рузакова О.В. Мв 2020 28
26615 Логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 073 « Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Вовк В.Ю. Мв 2020 486
26603 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 10
26602 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 4
26559 Проектування логістичних систем.Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Потапова Н.А. Нп 2020 5
26557 Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 076 «підприємництво, Ушкаленко І.М. Мв 2020 178
26552 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і е Юрчук Н.П. Нп 2020 3
26551 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технології виробництва т Юрчук Н.П. Нп 2020 4
26550 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та зао Юрчук Н.П. Нп 2020 1
26549 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 18 «Виробництво та технологія» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та Юрчук Н.П. Нп 2020 1
26548 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної т Юрчук Н.П. Нп 2020 1
26544 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочно Юрчук Н.П. Нп 2020 1
26543 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» де Юрчук Н.П. Нп 2020 3
26542 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (науково-освітнього (доктор філософії)) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та зао Юрчук Н.П. Нп 2020 91
26541 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізаці Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Мв 2020 9
26540 Інтелектуальний аналіз даних . Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П. Мв 2020 13
26539 Електронна комерція. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс Юрчук Н.П., Чіков І.А. Мв 2020 9
26530 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Зелінська О.В., Кіпоренко С.С., Вовк В.Ю. Нп 2020 16
26509 Інформаційні технології. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм Зелінська О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Мв 2020 51
26465 Методи управління фінансовою забезпеченістю підприємства Тарасова Оксана Сергіївна Дрп 2020 21
26411 Математичні методи та моделі управління виробничою діяльністю підприємства Шамрай Т.А. Дрп 2020 5
26230 Вплив цифрової економіки на глобалізацію Коляденко С. В. Сун 2020 282
26189 Економічний інструментарій управління інформаційною діяльністю підприємства Мачков Владислав Павлович Дрп 2020 15
26177 Прикладне програмування Embedded та IOT пристроїв Цирульник С., Ткачук В., Роптанов В. С 2020 175
26176 Development and Research of Models and Processes of Formation in Silicon Plates p-n Junctions and Hidden Layers under the Influence of Ultrasonic Vibrations and Mechanical Stresses Semenov A., Baraban S., Baraban M., Zhahlovska O., Tsyrulnyk S., Rudyk A. СSc 2020 172
26175 Оперативне тестування якості електролітичних конденсаторів Цирульник С., Кірше А. Суз 2020 155
26106 Криптографічний кооперативний протокол узгодження ізоморфно представленого спільного секретного матричного ключа-перестановки великої розмірності Красиленко В. Г., Нікітович Д. В., С 2020 215
26073 The main trends in the development of renewable energy in Ukraine Kiporenko S. Суз 2020 115
26030 Models of matrix block affine-permutation ciphers (MBAPCs) for cryptographic transformations and their research Krasilenko V. G., Lazarev A. A., Nikitovich D. V. С 2020 252
26029 Multi-functional parametric (MFP) matrix-algebraic models (MAM) of cryptographic transformations (CTs) with operations by modulo and their modeling Krasilenko V. G., Nikitovich D. V., Lazarev A. A С 2020 206
26025 Current trends in the development of digital marketing Yurchuk N. Суз 2020 332
25895 Automation of the financial analysis decision-making process on the Internet Ruzakova O. Сун 2020 147
25840 Інформаційні технології для технологів та харчові технології. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 181– «Харчові технології»; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціа Волонтир Л.О., Зелінська О.В. Нп 2020 4
25839 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькійкій діяльності Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та зао Волонтир Л.О. Нп 2020 0
25838 Web технології та web дизайн. Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 64
25837 Web технології та web дизайн. Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 2020 2
25825 Дослідження операцій. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочно Рузакова О.В., Кіпоренко С.С. Мв 2020 35
25796 Оптимізаційні методи та моделі в управлінській діяльності Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074«Публічне управління та адмініст Волонтир Л.О. Нп 2020 1
25793 Дискретна математика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ют Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Потапова Н.А. Мв 2020 13
25792 Дискретна математика. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні тех Волонтир Л.О.,Денисюк В.О., Зелінська О.В. Мв 2020 27
25791 Дискретна математика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Нп 2020 16
25790 Чисельні методи. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Нп 2020 22
25732 Системи обробки економічної інформації. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернети Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Нп 2020 7
25723 Ekonometric analysis of the investment change modelin in the fixed capital of Ukraine Volontyr L., Potapova N Суз 2020 179
25715 Web-технології та web-дизайн. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Компютерні науки» денної та заочної форм навчання Зелінська О.В., Денисюк В.О., Підлубний В.Ф. Нп 2020 27
25714 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого освітнього рівня (бака Киш Л.М. Мв 2020 91
25713 Електронна комерція в менеджменті: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» першого освітнього рівня (бакалавр) Киш Л.М. Мв 2020 20
25709 Електронна комерція в логістиці: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» першого освітнього рівня (бакалавр) Киш Л.М. Мв 2020 9
25708 Основи теорії систем і системного аналізу»: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адмініструванн Киш Л.М. Нп 2020 12
25706 Системи моніторингу в економіці. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» ден Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Нп 2020 10
25705 Інтелектуальний аналіз даних. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Юрчук Н.П. Нп 2020 19
25704 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. Нп 2020 26
25703 Електронна комерція. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної ф Юрчук Н.П., Чіков І.А. Нп 2020 45
25702 Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, б Юрчук Н.П., Чіков І.А. Мв 2020 62
25523 Methodical approaches to assessing the efficiency of economic activity of enterprises = Методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності підприємств Chikov I. Суз 2020 280
25458 Інновації як інструмент досягнення конкурентних переваг підприємства Юрчук Н. П. Тд 2020 177
25454 Управління продажами в логістичних системах Потапова Н. А. Дк 2019 161
25453 Цифрова логістика в умовах глобалізації економіки Потапова Н. А. Дк 2019 264
25445 Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Сун 2019 238
25436 Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. Тд 2018 245
25376 Самоорганізація соціально-економічних систем та місцеве самоврядування Киш Л. М. Дк 2020 354
25375 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я. В. Суз 2020 428
25303 Розвиток інформаційних технологій в страхуванні: електронні поліси для власників транспортних засобів Бахарєва Я. В. Суз 2020 257
25297 Functioning of the financial monitoring system in banking institutions = Функціонування системи фінансового моніторингу у банківських установах Yurchuk N Суз 2020 212
25295 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Юрчук Н. П. Пк 2020 288
25263 Prospects of agro-logistics development in the context of ensuring the competitiveness of the agrarian industry of Ukraine Ushkalenko I. Суз 2020 153
25193 Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних Денисюк В. О. Суз 2020 327
25192 Обирання критеріїв для задачі комівояжера Денисюк В. О. Суз 2020 334
25191 Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки Денисюк В. О. Суз 2020 181
25186 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О., Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. Нп 2020 4501
25183 Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту Киш Л. М. Суз 2020 280
25158 Автоматизація проектування комп’ютерних систем Зелінська О. В. Суз 2020 174
25019 Управління інформаційними ресурсами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетик Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Нп 2020 3
25018 Інформаційні системи та технології обліку та аудиту. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Еконо Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2020 4
25011 Аналіз діяльності підприємства на стадіях його життєвого циклу Чіков І. А. Тд 2020 230
24886 Інформаційні системи та технології в галузі Зелінська О. В., Потапова Н. А., Волонтир Л. О. Нп 2020 875
24849 The use of information technologies at the state and local levels = Використання інформаційних технологій на державному та місцевому рівнях Zelinska O., Volontyr L. Суз 2020 187
24840 Advantages, risks and threats of global digitalization = Переваги, ризики та загрози глобальної цифровізації Koliadenko S. Суз 2020 185
24835 Оптимальне планування в управлінських задачах Рузакова О. В. Суз 2020 260
24832 Тенденції розвитку інфраструктури та логістики на зерновому ринку Киш Л. М. Суз 2020 236
24831 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Киш Л.М. Суз 2020 224
24815 Foreign direct investment: assessment of involvement in the economy of Ukraine = Прямі іноземні інвестиції: оцінка залучення в економіку України Yurchuk N. P., Kiporenko S. S. Суз 2020 172
24803 Особливості моделювання сільськогосподарського виробництва з врахуванням ризику Ушкаленко І. М. Сун 2020 229
24796 Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами в умовах зміни кон’юнктури ринку Киш Л. М. Суз 2020 193
24792 Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Volontyr l., Zelinska О., Potapova N. Сун 2020 154
24781 Management of information risks of the enterprise in the conditions of digitalization = Управління інформаційними ризиками підприємства в умовах цифровізації Yurchuk N. Сун 2020 133
24780 Математичні моделі з’єднань у друкованих платах Цирульник С. М. Тд 2019 142
24759 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О, Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. Нп 2020 2534
24753 Технологія транскрибування в освітньому процесі Цирульник C., Непийвода М., Бородай Я. С 2020 197
24751 Експерименти з оберненими властивостями світлодіодів Цирульник С., Ткачук В., Непийвода М., Цирульник М. Суз 2020 291
24749 Financing activities of ukrainian enterprises through the leasing mechanism = Фінансування діяльності вітчизняних підприємств через механізм лізингу Yurchuk N., Kiporenko S. Суз 2020 115
24706 Практичні підходи застосування LED sensing Цирульник С., Цирульник М., Бородай Я. С 2019 170
24679 Analysis of Production and Sales of Organic Products in Ukrainian Agricultural Enterprises = Аналіз виробництва та реалізації органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах України Ostapenko R., Herasymenko Y., Nitsenko V., Koliadenko S., Balezentis T., Streimikiene D. СSc 2020 226
24646 Задачі моделювання технічних систем як обєктів розробки Зелінська О. В. Сун 2018 257
24642 Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів Киш Л. М. Суз 2020 245
24599 Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Мельник І. С. Сун 2020 257
24598 Економетричний аналіз оцінки змін у використанні інформаційних технологій Потапова Н. А., Зелінська О. В. Суз 2020 201
24549 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. Тд 2020 117
24548 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. Дк 2020 137
24547 Innovative activity as a factor for improving competitiveness of agricultural enterprises = Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Chikov I. Суз 2020 259
24529 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. Дк 2020 211
24520 Використання програмних продуктів для автоматизації підприємств готельно-ресторанного бізнесу Киш Л. М. С 2020 215
24517 Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. Нп 2019 1003
24419 Логістичне обслуговування. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Потапова Н.А. Нп 2020 7
24418 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форми навчання Потапова Н.А. Нп 2020 51
24407 Організація баз даних та знань. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Мв 2020 9
24374 Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки Киш Л. М. Сун 2020 160
24349 Information support for forecasting the regulatory monetary valuation of agricultural land in Ukraine Volontyr L., Potapova N. Суз 2020 188
24348 World experience of digital transformation of the economy: prospects for Ukraine Kiporenko S. Суз 2020 258
24319 Підходи до аналізу й прогнозування ринку нерухомості в Україні Бахарєва Я. В. Суз 2020 233
24316 Consistency of expert opinions determination in financial analysis with use spectral approach = Узгодженість визначення думок експертів у фінансовому аналізі із застосуванням спектрального підходу Ruzakova O. Суз 2020 147
24293 Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «інновація» Чіков І. А. Сун 2019 242
24291 Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності підприємства Коляденко С. В., Чіков І. А. Тд 2019 186
24287 Методи оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. Тд 2020 156
24285 IX Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки Цирульник С. М. Тд 2020 171
24284 Досвід формування цифрових компетентностей майбутніх економістів у ЗВО Юрчук Н. П. Тд 2020 668
24226 Чисельні методи. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні н“ Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Зелінська О.В. Мв 2020 44
24223 Чисельні методи. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт денної та заочної форм навчання з дисципліни Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Зелінська О.В. Мв 2020 128
24219 Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» с Потапова Н.А. Нп 2020 22
24216 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 12 «Інформаційні технології», напрям підготовки 122 «Компютерні науки» Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Мв 2020 8
24184 Програма навчальної дисципліни "Програмування С#" підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань –12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» Цирульник С.М. Нп 2020 0
24166 Формування стратегічної конкурентоспроможності підприємств: інформаційний аспект Зелінська О. В. Тд 2019 124
24087 Теорія систем і системного аналізу: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика». Киш Л.М. Нп 2020 2
24086 Теорія систем і системного аналізу: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» першого освітнього рівня (бакалавр). Киш Л.М. Мв 2020 2
24085 Теорія систем і системного аналізу: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» першого освітннього рівня (бакалавр). Форма на Киш Л.М. Мв 2020 2
24084 Електронна комерція в галузі: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» першого освітнього рівня (бакалавр). Форма навчання: дення та заочна. Киш Л.М. Мв 2020 3
23986 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. Дк 2019 403
23985 Концепція та розвиток електронного урядування в Україні Юрчук Н. П. Дк 2019 208
23984 Огляд нормативної та ринкової грошової оцінки земельних ділянок Зелінська О. В. Тд 2019 193
23982 Інформаційні технології в управлінні логістичною системою підприємства Зелінська О. В. Тд 2019 145
23971 Особливості використання блокчейн-технологій в цифровій економіці Юрчук Н. П. Дк 2019 203
23963 Інформаційна безпека при використанні електронного банкінгу Юрчук Н. П. Тд 2018 208
23962 Features of business intelligence development in the conditions of digital transformations / Функціонування і розвиток платіжних систем в умовах цифрових трансформацій Yurchuk N. Суз 2020 225
23925 Использование интернет-технологий в финансовом анализе Рузакова О. В. Суз 2020 359
23913 Нечітка логіка у моделюванні продуктивності агроекосистеми Ушкаленко І. М. Тд 2019 194
23910 Економічна необхідність оптимізації структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств Ушкаленко І. М. Дк 2019 178
23908 Умови онлайн-реєстрації індивідуального підприємництва Бахарєва Я. В. Дк 2019 303
23901 Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. Сун 2019 281
23820 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. Пк 2019 2460
23813 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л. М. Дк 2017 254
23790 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Дк 2018 184
23777 Соціально-економічні аспекти розвитку зеленого туризму Киш Л. М. Дк 2019 196
23776 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. Дк 2019 137
23755 Переваги та недоліки процесів глобалізації для сільських територій України Коляденко С. В. Тд 2019 254
23736 Логістичне забезпечення розвитку економіки в умовах глобалізації Киш Л. М. Пк 2019 295
23730 Розвиток технології блокчейн в Україні Юрчук Н. П. Тд 2019 193
23699 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М., Завацька О. О. Пк 2016 153
23698 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. М., Білоус К. І. Пк 2018 232
23697 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. Пк 2019 325
23696 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. Пк 2019 292
23695 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. Пк 2019 374
23610 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» Коляденко С.В., Салькова І.Ю., Хаєцька О.П., Юрчук Н.П. Пвф 2020 5
23609 Програма додаткового вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Коляденко С.В., Салькова І.Ю., Хаєцька О.П., Юрчук Н.П. Пвф 2020 8
23608 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Коляденко С.В., Салькова І.Ю., Хаєцька О.П., Юрчук Н.П. Пвф 2020 4
23607 Программа додаткового вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» Коляденко С.В., Салькова І.Ю., Хаєцька О.П., Юрчук Н.П. Пвф 2020 3
23600 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Коляденко С.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф 2020 2
23598 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» Коляденко С.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Пвф 2020 3
23594 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Коляденко С.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Пвф 2020 3
23593 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Пвф 2020 2
23531 Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні Киш Л. М. Дк 2019 155
23530 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. Дк 2019 358
23503 Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 Інформаційні технології спе Юрчук Н.П., Денисюк В.О., Кіпоренко С.С. Мв 2020 19
23502 Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Юрчук Н.П., Денисюк В.О., Кіпоренко С.С. Мв 2020 17
23501 Моделювання систем. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових проектів з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ют Рузакова О.В. Мв 2020 8
23465 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. Тд 2019 173
23460 Варіантність факторів розвитку аграрного сектору національної економіки Лопатинський Ю. М., Ушкаленко І. М. Сун 2019 228
23451 Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business Zelinska O., Khomiakovska T. Сун 2019 171
23439 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. Сун 2019 351
23438 Механізм економічної безпеки підприємств АПК Кіпоренко С. С. Сун 2019 346
23437 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. Сун 2019 563
23436 Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки Киш Л. М. Сун 2019 361
23435 Аналіз фінансових стратегій для підвищення конкурентоспроможностей підприємства Коляденко С. В., Стратій А. М. Сун 2019 471
23425 Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств Кіпоренко С. С. Сун 2019 326
23373 Дискретний аналіз. Частина І: навчальний посібник С.В. Коляденко, В.О. Денисюк, Н.П. Юрчук Нп 2019 50
23360 Increasing the investment attractiveness of agricultural enterprises: world experience Zelinska O., Kiporenko S. Сун 2019 150
23358 Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах Юрчук Н. П. Сун 2017 270
23357 Functioning and development of payment systems in the conditions of digital transformations Yurchuk N. Сун 2019 306
23328 Економіко-математичні методи в управлінні інноваційним розвитком підприємства Кіпоренко С. С. Пк 2019 215
23327 Використання хмарних технологій у бізнесі Кіпоренко С. С. Пк 2019 427
23326 Development of a methodology for formalizing the investment decision-making process based on the hopfield neural network Ruzakova O., Kiporenko S. Сун 2019 126
23316 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарьких культур на стуктуру логістичних каналів Потапова Н. А. Тд 2019 186
23308 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. Тд 2019 184
23292 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. Тд 2019 126
23278 Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України Потапова Н. А. Сун 2019 160
23266 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. Тд 2019 192
23254 Особливості розвитку FinTech в сучасних умовах Юрчук Н. П. Сун 2019 872
23201 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. Тд 2019 253
23187 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. Тд 2019 220
23184 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. Тд 2019 283
23183 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. Тд 2019 195
23177 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. Тд 2019 254
23176 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. Тд 2019 253
23158 Основи управління комерційними ризиками підприємств Зелінська О. В. Сун 2019 269
23157 Підвищення ефективності інформаційних систем в АПК Зелінська О. В. Сун 2019 186
23156 Управління проектуванням комп’ютерних систем Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Сун 2019 241
23150 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. “Земля-потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави” Киш Л. М. Пк 2019 190
23108 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютер Юрчук Н.П., Денисюк В.О., .Кіпоренко С.С Нп 2019 19
23107 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економ Юрчук Н.П., Денисюк В.О., .Кіпоренко С.С Нп 2019 31
23013 Особливості використання хмарних технологій в освіті Кіпоренко С. С. Сун 2019 332
23005 Процеси та обладнання переробних і харчових виробництв Зелінська О. В. Сун 2019 214
23001 Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції: кібернетичний аспект Зелінська О. В. Тд 2019 185
23000 Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А. Сун 2019 388
22980 Моделі оптимального формування кредитного портфеля комерційного банку Юрчук Н. П. Тд 2019 205
22944 Моделювання систем. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Рузакова О. В. Нп 2019 21
22897 Економічна оцінка та управління операційною діяльністю підприємства Письменний Владислав Васильович Дрп 2019 10
22896 Оптимізація транспортної логістики для аграрних підприємств за допомогою теорії графів Томчук Денис Васильович Дрп 2019 10
22864 Оптимізація управління розвитком виробничого підприємства Сукач Олександр Олексійович Дрп 2019 18
22842 Стохастичне моделювання фінансових потоків Палієнко Вадим Сергійович Дрп 2019 6
22822 Прогнозування соціально-економічних показників регіонального розвитку на основі нейромережевого підходу Голодюк Дмитрій Васильович Дрп 2019 8
22821 Імітаційне моделювання розвитку аграрного підприємства Богдан Світлана Анатоліївна Дрп 2019 6
22805 Економічна оцінка та методи управління конкурентоспроможністю підприємства Нечипорук Владислав Євгенійович Дрп 2019 8
22769 Економічний механізм управління економічною безпекою підприємства Мороз Ольга Валеріївна Дрп 2019 13
22768 Методи управління логістичними витратами підприємства Балацький Владислав Леонідович Дрп 2019 12
22766 Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь Лавринчук Дмитро Дмитрович Дрп 2019 7
22762 Оптимальні стратегії поведінки інвестора на фондовому ринку Огер Андрій Васильович Дрп 2019 11
22700 Економічна оцінка міжнародного ринку іт аутсорсингу Андрощук Марія Володимирівна Дрп 2019 9
22662 Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами Потапова Н. А., Лавринчук Д. Д. Сун 2019 236
22656 Analysis and synthesis of codes of generators in Quartus II Kychak V., Tromsuk V., Tsyrulnyk S., Metelitsa A., Borodai Y., Tkachuk V. С 2019 179
22652 Математичні методи аналізу фінансового стану підприємства Мандро Альбіна Ігорівна Дрп 2019 11
22645 Система моніторингу показників результативності підприємства Фіщук Наталія Вікторівна Дрп 2019 6
22644 Моделювання інвестиційної діяльності підприємства Бендас Микола Юрійович Дрп 2019 15
22586 Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства Рузакова О. В. Сун 2019 205
22577 Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства Гевко Вадим Ігорович Дрп 2019 10
22576 Економічний механізм управління інформаційними витратами підприємства Шамрай Вячеслав Леонідович Дрп 2019 11
22568 Факторні моделі економічного розвитку Гуменюк Ганна Семенівна Дрп 2019 9
22531 Об'єктно-орієнтовне програмування. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових проектів з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні те Цирульник С. М. Мв 2019 555
22515 Теорія алгоритмів. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми навчання Цирульник С. М. Нп 2019 1
22514 Об’єктно-орієнтовне програмування. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форми нав Цирульник С.М. Нп 2019 0
22513 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» денної та Цирульник С. М. Нп 2019 0
22512 Інформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Нп 2019 3
22511 ІІнформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Коляденко С.В. , Юрчук Н.П., Киш Л.М. Нп 2019 4
22510 Інформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 24 «Сфера обслуговування»спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм Юрчук Н.П., Киш Л.М., Ушкаленко І.М. Нп 2019 31
22509 Інформаційні системи та технології в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адмініст Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Нп 2019 9
22505 Формування електронного науково-освітнього простору цифрового університету Юрчук Н. П., Телекало Н. В. Тд 2019 231
22502 Розробка фінансової стратегії для забезпечення конкурентних переваг підприємства Стратій Альона Миколаївна Дрп 2019 22
22501 Економічна оцінка та управління маркетинговою діяльністю підприємств Топіна Руслана Петрівна Дрп 2019 19
22492 Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі Євдокімов Андрій Олександрович Дрп 2019 10
22491 Ефективність управління та контролю в сфері благоустрою міста з використанням інформаційних технологій Зелінська Юлія Сергіївна Дрп 2019 25
22422 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. Тд 2019 216
22421 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. Тд 2019 304
22411 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. Тд 2019 222
22409 Програма ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку» Киш Л. М. Пк 2019 177
22403 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. Тд 2019 211
22350 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. Тд 2019 246
22349 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. Тд 2019 186
22335 Логістичне забезпечення розвитку економіки за умов глобалізації Киш Л. М. Сун 2019 176
22202 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Тд 2019 174
22192 Стратегічне управління, як основна частина менеджменту підприємства Киш Л. М. С 2018 563
22190 Фінансова стійкість компанії в сучасних умовах Киш Л. М. С 2018 418
22189 Системні характеристики логістичного забезпечення аграрного сектору економіки Киш Л. М. Сун 2018 146
22176 Методи управління мотивацією праці на підприємстві Андрійчук Вікторія Віталіївна Дрп 2019 13
22175 Оптимізація кредитно-інвестиційної діяльності банківської установи Стеценко Аліна Михайлівна Дрп 2019 7
22019 Економічна оцінка та управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку Вовк Валерія Юріївна Дрп 2019 30
21945 Оптимізація стратегії розвитку підприємств Дудник Катерина Віталіївна Дрп 2019 4
21944 Стратегії розвитку малого підприємсва з урахуванням впливу макроекономічного середовища Говоруха Володимир Русланович Дрп 2019 30
21943 Оптимізація інвестиційного портфеля страхової компанії Власенко Наталія Андраївна Дрп 2019 8
21651 Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки Потапова Н. А. Сун 2019 359
21650 Formation of management mechanisms of warehouse logistics in Ukrainian AIC Potapova N., Kachurovskyy S., Ushkalenko I., Volontyr L. СWeof 2019 184
21536 Методичні рекомендації для підготовки та написання дипломної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (магістерського) освітнього рівня Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Мв 2019 38
21535 Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Мв 2019 43
21510 Концептуальні засади логістики Волонтир Л. О., Качуровський С. В. С 2010 255
21230 Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів Цирульник С. М., Андерсон Б., Роптанов В. І. С 2019 274
21229 Застосування технології доповнення реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки Цирульник С. М. С 2019 638
21061 Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова Волонтир Л. О. Сун 2019 292
21058 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва Волонтир Л. О. Сун 2019 406
20627 Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2019 15
20391 Системний аналіз. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної Коляденко С.В., Чіков І.А., Лебідь О.В. Мв 2019 44
20390 Системи оброблення економічної інформації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної ф Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2019 7
20342 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв 2019 11
20339 Основи алгоритмізації та програмування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Юрчук Н.П., Нечипоренко А.Ю. Мв 2019 3
20262 Моделювання економіки. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 «Економіка » денної та заочної форми навчання Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М. Мв 2019 18
20221 Електронна комерція в логістиці. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Качуровський С.В., Киш Л.М., Потапова Н.А. Мв 2019 87
20220 Інформаційні технології. Методичні вказівки для проведення навчальної практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» факультет економіки та підприємництва Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Мв 2019 115
20219 Дослідження операцій. Методичні вказівки для лабораторних та самостійної роботи денної та заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Ушкаленко І.М. Мв 2019 19
20218 Кібернетична та інформаційна безпека. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2019 5
20217 Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та за Рузакова Ольга Володимирівна Мв 2019 74
20216 Економічна кібернетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 « Коляденко С.В., Чіков І.А. Мв 2019 360
20144 Міжнародна логістика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання/ Потапова Н.А. Нп 2019 4
20130 Контролінг. Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Контролінг”. для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне у Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В. Мв 2019 153
20127 Міжнародна логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В., Качуровський С.В. Мв 2019 8
20101 Міжнародна логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання Потапова Н.А., Качуровський С.В. Мв 2019 6
19809 Економетрика.Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні техноло Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Бурєннікова Н.В. Мв 2019 114
19808 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр»галузі знань 12 «Інформаційні технології»спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Потапова Н.А., Волонтир Л.О.,Бурєннікова Н.В. Мв 2019 181
19807 Економетрика. Програманавчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12«Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»денної та заочної форми навчання Потапова Н.А. Нп 2019 62
19804 Електронна комерція в адміністративому управлінні. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 «Публічне управління та адмініс Киш Л.М. Мв 2019 5
19799 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Пвф 2019 1
19798 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Пвф 2019 1
19751 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Пвф 2019 1
19750 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Пвф 2019 0
19749 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М., Рузакова О.В. Пвф 2019 2
19748 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М., Рузакова О.В. Пвф 2019 0
19745 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Підгурський О.І., Дубчак В.М., Волонтир Л.О. Пвф 2019 8
19744 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Підгурський О.І., Дубчак В.М., Волонтир Л.О. Пвф 2019 7
19596 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Підгурський О.І. Мв 2019 15
19150 Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології в фінансово-кредитних установах» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної форм навчання Ушкаленко І.М., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв 2019 646
18699 Інформаційні технології_Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформації технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» факультет економіки та підприємництва Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Нп 2018 39
18555 Інформаційні системи і технології в менеджменті. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «М Підгурський О.І. Мв 2018 137
18554 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Підгурський О.І. Мв 2018 1501
18530 Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галузі Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2018 13
18412 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання д ля підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузь знань 05 соціальні та Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Мв 2018 13
17776 Інформаційні системи і технології в туристичній індус трії : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напрям у підготовки 6.140103 Туризм . Ф Киш Л.М. Мв 2018 30
17774 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Киш Л.М. Мв 2018 242
17771 Основи теорії систем і системного аналізу. Методи чні рекомендації до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування напрям підготовки 6.030601 Менеджмент фор Киш Л.М. Мв 2018 33
17769 Основи теорії систем і системного аналізу.Методи чні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування напрям підготовки 6.030601 Менеджмент форма навча Киш Л.М. Мв 2018 183
17768 Електронна комерція в адміністративному управлінні. Методичні вказівки до лабораторних занять для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування напрям підготовки 074 Публічне управління та а Киш Л.М. Мв 2018 13
17766 Управління інформаційними зв’язками. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне упр Підгурський О.І. Мв 2018 3
17665 Електронна комерція в адміністр ативому управлінні . П рограма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» , галузі знань - 07 « Управління та адміністрування », напряму підготовки - 074 « Публічне уп Киш Л.М. Нп 2018 8
17663 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни (орієнтовна) для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 12 «Інформаційні технології» спеціальності – 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Підгурський О.І. Нп 2018 7
17661 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі: опорий конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговуванняспеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Киш Л.М. Окл 2018 167
17660 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії: опорий конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 Туризм. Киш Л.М. Окл 2018 41
17498 Актуарні розрахунки. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочн Денисюк В.О. Мв 2018 11
17496 Кібернетична та інформаційна безпека. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2018 16
17495 Кібернетична та інформаційна безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм н Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2018 13
16136 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів денної та заочної форм нав чання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та Січко Т.В., Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. Мв 2018 23
16135 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2018 15
16106 Основи теорії систем і системного аналізу: програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа Киш Л.М. Нп 2018 4
16105 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуван Коляденко С.В.,Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Нп 2018 67
16104 Основи алгоритмізації та програмування. Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни для молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діял СічкоТ.В., . Капелюшна І.М, Нечипоренко А.Ю. Мв 2018 8
15927 Економетрія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “ Волонтир Л.О., Потапова Н.А. Мв 2018 18
15735 Моделювання в управлінні соціально-економічними системами. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для проведення практичних робіт та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 05 "Cоціальні та поведінкові науки" Н.В. Бурєннікова, Н.А. Потапова Мв 2018 24
15655 Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня освітигалузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2018 138
15652 Управління інформаційними ресурсам. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціалізації «Економічна кіберн Січко Т.В., Мельничук А.Б., Замкова Л.С. Мв 2018 23
15532 Логістика в сільському зеленому туризмі. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6 . 140103 «Тури зм» денної Потапова Н.А, Качуровський С.В. Мв 2018 72
15531 Логістика в сільському зеленому туризмі. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « бакалавр » галузі знань 1401 « Сфера обслуговування » напряму підготовки 6.140103 « Туризм » денної та заочної форми навчання / Потапова Н.А. Нп 2018 13
15530 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” галузі знань 0305 “ Економіка та підприємництво ” напрямів підготовки 6.030509 “ Облік і аудит ”, Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв 2018 3132
15529 Економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” галузі знань 0305 “ Економіка та підприємництво ” напрямів підготовки 6.030509 “ Облік і аудит ”, 6. Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв 2018 176
15528 Прикладна економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти « магістр » галузі знань 05 “C оціальні та поведінкові науки ” спеціальності 051 " Економіка " спеціалізації " Економіч Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв 2018 35
15527 Оптимізаційні методи та моделі: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво Ушкаленко І.М., О.В. Зелінська, Качуровський С.В. Мв 2018 20
15408 нформа ційні системи і технології в туристичному бізнесі : методичні вказівки для лабораторних занять здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напрям у підготовки 6.140103 Туризм . Киш Л.М., Підгурський О.І. Мв 2018 94
15384 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Пвф 2018 11
15383 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Пвф 2018 6
15382 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Ушкаленко І.М. Пвф 2018 4
15381 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Ушкаленко І.М. Пвф 2018 8
15145 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі. Методичні рекомендаці до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спе Киш Л.М., Підгурський О.І. Мв 2018 547
14986 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 Туризм . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп 2017 34
14984 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : п рограма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп 2017 21
14815 Інформаційні системи і технології в менеджменті. Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Підгурський О.І. Мв 2017 542
14775 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та Підгурський О. І. Мв 2017 115
14628 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня « бакалавр » галузі знань 07 « Управління та адміністрування » спеціальностій 073 « Менеджмент », 074 « Публічне управл Бурєннікова Н.В., Волонтир Л.О., Підгурський О.І. Мв 2017 125
14538 Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) освітнього Коляденко С.В. , Денисюк В.О., Бахарєва Я.В. Мв 2017 117
14537 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв 2017 87
14536 Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої практики з фахових дисциплін для студентів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібер Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Січко Т.В., Юрчук Н.П. Мв 2017 151
14528 Економічна кібернетика. Методичні вказівки для підготовки та для написання курсових робіт з дисципліни «Економічна кібернетика» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051« Економіка » спеціалізації Економічна кібернетика Коляденко С.В., Маколкіна О.В., Лебідь О.В. Мв 2017 169
14520 Захист інформації. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) о Денисюк В.О. Мв 2017 169
14519 Дискретний аналіз. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) о Денисюк В.О. Мв 2017 187
14517 Банківські інформаційні системи. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (маг C.В.Коляденко, Н.П. Юрчук, Я.В. Бахарєва Мв 2017 38
14516 Web-програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання Січко Т.В., Яцковська Р.О. Мв 2017 147
14515 Web-програмування. Програма вибіркової навчальної дисципліни здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Яцковська Р.О. Нп 2017 54
14407 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» факультету економ Коляденко С.В., Бондаренко О.В. Мв 2017 64
14360 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 « Сфера обслуговування » спеціальностей 241 « Готельно - ресторанна справа », 242 « Туризм Підгурський О.І. Мв 2017 12
14359 Логістика в сільському зеленому туризмі . Методичні вказівки для проведення самостійної роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня « бакалавр », галузі знань 1401 « Сфера обслуговування », напрям підготовки 6. 140103 « Туризм ». Потапова Н.А., Качуровський С.В., Вострякова В.І. Мв 2017 30
14357 Інформаційні системи і технології зовнішньоекономічної діяльності . Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів ОКР « Магістр» галузі знань 07« Управління та адміністрування» спеціальності 073 « Менеджмент » Підгурський О.І. Мв 2017 15
14356 Інформа ційні системи і технології в управлінні . Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного ф акультету освітньо - кваліфікаційного рівня « Бакалавр », галузі знань 0305 «Економіка і підприємництв Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М. Мв 2017 18
14355 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (магістерського) освітнього ступеню Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Мв 2017 31
14354 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для підготовки та написан ня курсових робіт з дисц ипліни здобувачами другого (магістерського) освітнього ступеню спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації « Економічна кібернетика » Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 103
13157 Інформаційний бізнес. Методичні вказівки для проведення лабораторних та самостійних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Рузакова О.В. Мв 2017 15
13144 Управління інформаційними ресурсами. Методичні вказівки для виконаннялабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «бакалавр» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв 2017 48
13143 Ефективність інформаційних систем. Методичні вказівки для проведення лабораторних та самостійних робіт дл я здобувачів ІІ ступеня вищої освіти « магістр » галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Еко Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М. Мв 2017 33
13031 Прикладна економетрика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня ви щої освіти «магістр» галузі знань 05 “Cоціальні та поведінкові науки” напряму підготовки 051 "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Нп 2017 22
13030 Логістика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галуз і знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» Потапова Н.А. Нп 2017 163
13029 Економетрика. Програма навчальн ої дисципліни підготовки здобувачів ст упеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки галуз і знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрям у підготовки 6.030509 “Облік і аудит” Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Нп 2017 124
13028 Економетрика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки галузі знань 0305 “економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030502 " економічна кібернетика " , 6.030508 " Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Нп 2017 210
13027 Логістика ГРС. П рограма н авчальн ої дисципліни для підготовки бакалаврів галуз і знань 1401 «Сфера послуг» напрям підготовк и 6.140101 «Готельно - ресторанна справа». Потапова Н.А. Нп 2017 47
12978 Методи оптимізації в економіці. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Мв 2017 482
12974 Прикладна економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для здобувачів ступеня в ищої освіти «магістр» галузі знань 05 “Cоціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика" Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв 2017 130
12959 Логістика в готельно-ресторанній справі.Методичні вказівки для проведення практичних робіт для здобувачі в ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера послуг» напряму підготовки 6.140101 «Готельно - ресторанна справа» Потапова Н.А., Качуровський С.В. Мв 2017 364
12947 Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2017 309
12946 Управління ризиками і витратами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами рівня вищої освіти «Спеціаліст» спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галузі знань 05 Соціальні та поведінкові наук Юрчук Н.П., Прямухіна Н.В., Ушкаленко І.М. Мв 2017 6
12945 Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адмініструв Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2017 85
12927 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електронна комерція в адміністративній діяльності” для студентів напряму підготовки 074 Публічне управління та адміністрування Киш Л.М., Качуровський С.В. Мв 2017 5937
12911 інформаційний менеджмент. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 0 Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Мв 2017 15
12910 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 25
12909 Вступ до фаху. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» освітн Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Мв 2017 12
12908 Топологія економічних структур: аналіз та моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» освітньо-кваліфіка Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв 2017 51
12907 Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галуз Юрчук Н.П. Мв 2017 15
12906 Системи моніторингу в економіці. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Мв 2017 25
12905 Економічна кібернетика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти ( бакалавр ) спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Нп 2017 81
12904 Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «Спеціаліст» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 3
12903 Web-дизайн. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) галузі знань Сфера обслуговування спеціальності Готельно-ресторанна справа Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2017 10
12902 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2017 40
12901 Інформаційний бізнес. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищо ї освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» Зелінська О.В., Жураківський Є.С. Нп 2017 7
12897 Інформаційні системи і технології зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня « спеціаліст » галузі знань 0306 « Менеджмент і адміністрування » спеціально Підгурський О.І. Мв 2017 7
12876 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакала Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2017 118
12873 Дослідження операцій. Програма (орієнтовна)навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 051 економіка спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки Бурденюк І.І. Нп 2017 33
12872 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт . Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 160
12871 Прогнозування соціально-економічних процесів. Програма навчальної дисципліни підготовки ст удентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 53
12870 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувач ів другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Економіка», спеціалізації Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 34
12868 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» напряму підготовки 8.030302 «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В. Нп 2017 33
12867 Web-дизайн. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого ступеня вищої освіти (бакалавр) галузі знань Сфера обслуговування спеціальності Готельно-ресторанна справа Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 6
12865 Електронна комерція в менеджменті. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) видання 2-ге, перероблене та доповнене Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2017 601
12856 Інформаційний менеджмент Орієнтовна програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 12
12786 Інформаційні системи та технології. Програма навчальної дисципліни ( орієнтовна ) для підготовки фахівців першого ( бакалаврського ) рівня галузі знань – 07 « Управління та адміністрування » спеціальностей – 073 « Менеджмент », 074 « Публічне управ Підгурський О.І. Нп 2017 199
12785 Інформаційні системи та технології. Програма навчальної дисципліни ( орієнтовна ) для підготовки фахівців першого ( бакалаврського ) рівня галузі знань – 24 « Сфера обслуговування » спеціальностей 241 « Готельно - ресторанна справа » 242 « Туризм » Підгурський О.І. Нп 2017 494
12772 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Пвф 2017 2
12771 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Пвф 2017 2
12770 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Бурденюк І.І., Ушкаленко І.М. Пвф 2017 3
12769 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Бурденюк І.І., Ушкаленко І.М. Пвф 2017 1
12735 Управління інформаційними зв’язками. Програма ( орієнтовна ) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « магістр » галузі знань – 07 « Управління та адміністрування » спеціальності – 074 « Публічне управління та адмініструванн Підгурський О.І. Нп 2017 44
12727 Інформаційні системи управління обліку і аудиту. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Січко Т.В., Шпак К.Г. Нп 2017 14
12725 Міжгалузевий баланс. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «спеціаліст» спеціальності 073 Киш Л.М. Нп 2017 3
12724 Основи теорії систем і системного аналізу. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.03060101 Киш Л.М Нп 2017 15
12723 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «спеціаліст» спеціальності 073 Киш Л.М. Нп 2017 7
12722 Електронна комерція в менеджменті. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.03060101 Киш Л.М. Нп 2017 76
12721 Електронна комерція в адміністративній діяльності. Програма (орієнтовна)навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.03060101 Киш Л.М. Нп 2017 2
12720 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.050100 «Економічна кібе Бурєннікова Н.В. Мв 2017 5
12719 Програма (орієнтовна) з дисципліни "Моделювання економічної динаміки" підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « спеціаліст » напряму підготовки 7 .030302 «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В. Нп 2017 3
12718 Програма (орієнтовна) з дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « магістр » напряму підготовки 8 .030302 «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В. Нп 2017 24
12717 Методи оптимізації в економіці. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 Менеджмент Волонтир Л.О. Нп 2017 39
12716 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» Волонтир Л.О. Нп 2017 24
12715 Контролінг. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 Менеджмент Волонтир Л.О., Потапова Н.А. Нп 2017 38
12714 Інформаційні системи і технології в управлінні. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Зелінська О. В. Нп 2017 39
12713 Ефективність інформаційних систем. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" напряму підготовки здобувачів за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика галузі знань 05 Зелінська О. В. Нп 2017 22
12712 Моделювання економіки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Зелінська О. В. Нп 2017 47
12710 Економетрія. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 07 “Управління та адміністрування” напрям підготовки 074 «Публічне управління та адміністрування» Волонтир Л.О., Потапова Н.А. Нп 2017 74
12709 Інформаційні системи і технології в менеджменті. Програма навчальної дисципліни ( орієнтовна ) для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня " бакалавр " галузі знань 0306 « Менеджмент і адміністрування » напряму підготовки 6.030601 « Ме Підгурський О.І. Нп 2017 78
12708 Інформаційно - комунікаційні технології в юридичній практиці. Програма навчальної дисципліни (орієнтовна ) для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0304 « право » напряму підготовки 6.030401 - « правознавство » Підгурський О.І. Нп 2017 2
12707 Інформаційні системи і технології зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни ( орієнтовна ) для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст галузі знань 0306 « менеджмент і адміністрування » спеціальності Підгурський О.І. Нп 2017 2
12705 Інформаційні технології в інженерних розрахунках м’ясної галузі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» сціал Волонтир Л.О. Нп 2017 5
12704 Інформаційні системи та технології. програма (орієнтовна)навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 «право» спеціальності 081 «право» Волонтир Л.О., Підгурський О.І. Нп 2017 14
12669 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» факультету Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Мв 2017 2
12668 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Екон Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Мв 2017 44
12667 Експертні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Мв 2017 134
12666 Системи підтримки прийняття рішень в митних органах. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І. Мв 2017 2
12665 Управління інформаційними ресурсами. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «економічна кібернетика» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2017 17
12652 Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни "Економіко-математичне моделювання в митній справі" підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» фахове спрямування «Інформаційні системи управління Ушкаленко І.М. Нп 2017 5
12651 Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни "Електронна комерція" для підготовки за спеціальністю 051 "Економіка" спеціалізації 7.05030201 "Економічна кібернетика" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" здобувачів вищої освіти "Спеціаліст" Ушкаленко І.М. Нп 2017 2
12186 Методичні казівки до виконання практичних робіт з курсу “Міжгалузевий баланс” для студентів спеціальності 073 Менеджмент видання 2-ге, перероблене та доповнене. Киш Л.М. Мв 2016 1
12158 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого ( бакалаврського ) рівня галузі знань – 24 « сфера обслуговування » спеціальності – 242 « туризм » Підгурський О. І. Мв 2016 11
12130 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Бурєннікова Н.В. Мв 2016 46
12106 Оптимізаційні методи та моделі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" Ушкаленко І.М. Нп 2016 26
12105 Моделі економічної динаміки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.050302 "Економічна кібернетика" Ушкаленко І.М. Нп 2016 14
12104 Управління інформаційними зв ’ язками. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) рівня галузі знань – 07 « управління та адміністрування » спеціальності – 074 « публічне управління та адміністрування » Підгурський О. І. Нп 2016 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska