The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Науково-організаційний відділ

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27495 Agroecological substantiation of Medicago sativa cultivation technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. СSc 2020 107
27090 Оптимізація окремих елементів технології вирощування гороху посівного в умовах ТОВ «СХК Вінницька Промислова група» м. Немирів Немирівського району О.О. Марчук Дрп 2020 1
27036 Вплив позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху посівного в умовах ФГ «Райгород» с. Райгород Немирівського району О.В. Дідиченко Дрп 2020 2
26639 Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику в умовах ТОВ «Світанок» с. Нападівка Козятинського району Д.М. Ленчук Дрп 2020 7
26636 Вплив елементів технології на продуктивність нуту в умовах ФГ «Яник» с. Гольма Балтського району Одеської області Сіплівенко К.І Дрп 2020 2
26325 Вплив передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів сої в умовах ФГ «Роксана–К» с. Мельниківці Немирівського району Кравець Я.П. Дрп 2020 7
26324 Удосконалення елементів технології вирощування гороху посівного в умовах АПНВП «Візит» м. Хмільник Хмільницького району Гнатюк П.О. Дрп 2020 7
26323 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» Калінка І.А. Дрп 2020 8
26322 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність сортів сої в умовах ТОВ «Комарівці» село Комарівці Барського району Гарник Р.Л. Дрп 2020 8
26321 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху в умовах ФГ «Велес-Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецького району Вінницької області Климчук О.М. Дрп 2020 6
25490 Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2020 98
25485 Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2020 81
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. Дк 2019 111
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. Дк 2019 170
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. Дк 2019 87
25121 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. Дк 2020 116
25068 Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2020 98
24923 Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. Суз 2020 137
22732 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2019 161
21733 Вивчення строків сівби і норм висіву сортів сої в умовах дослідного господарства ФГ «Росинка» Я.В. Шайтан Дрп 2019 4
21702 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність сортів гороху посівного в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Луцюк Дрп 2019 20
21121 Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного Телекало Н. В. Сун 2019 151
21120 Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного Телекало Н. В. Сун 2019 130
20631 Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. СWeof 2019 188
20554 Основи біотехнологій. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступе Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Мв 2019 14


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska