The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Науково-організаційний відділ

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
21733 Вивчення строків сівби і норм висіву сортів сої в умовах дослідного господарства ФГ «Росинка» Я.В. Шайтан Дрп 2019 1
21702 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність сортів гороху посівного в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Луцюк Дрп 2019 14
21121 Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного Телекало Н. В. С 2019 24
21120 Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного Телекало Н. В. С 2019 17
20631 Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. С 2019 46
20554 Основи біотехнологій. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступе Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Мв 2019 9


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska