The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Науково-організаційний відділ

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25490 Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2020 22
25485 Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2020 15
25363 Інновації сучасної агрономії Телекало Н. В. Дк 2019 41
25362 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Телекало Н. В. Дк 2019 56
25361 Агротехнологічні аспекти збереження та відтворення потенціалу родючості земель сільськогосподарського призначення Телекало Н. В. Дк 2019 37
25121 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. Дк 2020 40
25068 Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2020 33
24923 Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology Telekalo N. V., Melnyk M. V. Суз 2020 36
22732 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння Телекало Н. В., Мельник М. В. Сун 2019 64
21733 Вивчення строків сівби і норм висіву сортів сої в умовах дослідного господарства ФГ «Росинка» Я.В. Шайтан Дрп 2019 1
21702 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність сортів гороху посівного в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Луцюк Дрп 2019 14
21121 Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного Телекало Н. В. Сун 2019 87
21120 Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного Телекало Н. В. Сун 2019 63
20631 Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. СWeof 2019 116
20554 Основи біотехнологій. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступе Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Мв 2019 11


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska