The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. С 2002 6
20933 Різальний апарат Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І. П 2003 7
20932 Різальний апарат Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І., Гарькавий А. Д., Шумський М. В. П 2003 7
20929 Різальний апарат стеблових матеріалів Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Єсипчук М. І. П 2010 6
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2014 7
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. С 2016 14
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 8
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 9
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. С 2019 6
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 5
20882 Theoretical aspects of plant material sealing in a wedge-shaped canal Milko D., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. С 2019 13
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. С 2018 14
20814 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Система точного землеробства" частина 2 (для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 – Холодюк ОВ., Григоришен В.М. Мв 2019 4
20812 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» / В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. – Вінниця: ВНАУ, 2019 – 46 с. В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп 2019 2
20680 Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу сільськогосподарських машин . Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 – «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні нау В.М. Пришляк, В.Л. Курило. Мв 2019 2
20475 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу інженерно-технологічного факультету (частина 1) Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2019 9
20405 Технічний сервіс в АПК. Частина ІІ». Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 208 - Агроінженерія осв.-кваліф. рівні ―Бакалавр‖ Паладійчук Ю.Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. Мв 2019 4
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. С 2019 18
20319 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 "Агроінжен Бандура В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., Труханська О.О., Холодюк О.В., Бабин І.А., Григоришен В.М., Томчук В.В. Мв 2019 18
20131 Основи керування сільськогосподарською технікою та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – « Комаха В.П., Рябошапка В.Б., Єленич А.П., Кравець С.М., Бурлака С. Мв 2019 24


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska