The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. Суз 2020 4
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. Суз 2020 13
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. С 2020 13
25341 Designing the structures of discrete solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Nemyrovskyi Ya., Shepelenko I., Posviatenko E., Tsekhanov Yu., Polotnyak S., Bandura V., Paladiichuk Yu. СSc 2020 8
25167 Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers = Значення подовжувача, з гарячекатаними зразками з алюмінієвого сплаву, круглого перерізу в гладких роликах Shvets L. Мвз 2020 33
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. С 2018 18
25111 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. С 2018 15
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. С 2019 19
25106 Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов Томчук В. В. С 2020 17
24992 Вологозбереження в садівництві: засоби і технології Томчук В. В. С 2020 21
24986 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. С 2020 14
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. С 2019 23
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. Дк 2019 24
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. Дк 2019 18
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. Дк 2019 21
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. Дк 2019 19
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. Дк 2019 13
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. Дк 2018 17
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. Дк 2019 20
24924 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. С 2020 21
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. С 2019 10
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. С 2019 21
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. С 2019 21
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. С 2019 29
24742 Управління пожнивними рештками і мульчею Томчук В. В. С 2020 44
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. С 2018 20
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. С 2019 21
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. С 2018 22
24719 Визначення параметрів при гарячому вальцюванні алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2020 14
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. Дк 2019 20
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. Дк 2018 19
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 28
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 23
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 19
24710 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. Дк 2020 25
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. Дк 2019 27
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. Дк 2019 21
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. Тд 2018 19
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. Дк 2018 24
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. С 2019 23
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. Тд 2019 25
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. Тд 2019 13
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. Тд 2018 35
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. Тд 2018 24
24683 Experimental study of the distribution of the heights of sugar beet root crowns above the soil surface = Экспериментальное исследование распределения высот корней корнеплодов сахарной свеклы над поверхностью почвы Bulgakov V., Arak M., Boris A., Boris M., Bandura V., Olt J. СSc 2019 33
24682 Studying the operation of innovative equipment for thermomechanical treatment and dehydration of food raw materials = Дослідження роботи інноваційного встаткування для термомеханічної обробки та зневоднення харчової сировини Burdo O., Bezbakh I., Kepin N., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. СSc 2019 13
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. С 2019 20
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. С 2019 20
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. Дк 2018 21
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2018 15
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. Дк 2019 21
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. Тд 2018 17
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. С 2018 19
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. Дк 2018 24
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. Дк 2018 22
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Дк 2019 25
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2019 22
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Дк 2019 25
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. Тд 2019 28
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. Дк 2019 18
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. Дк 2019 34
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. Дк 2019 25
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. Тд 2018 22
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Тд 2018 21
24490 Research of a contact impact of a root crop with a screw auger Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. СSc 2020 29
24478 Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань та самостійної роботи Середа Л.П. Мв 2020 9
24444 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Бандура В.М., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Швець Л.В., Холодюк О.В., Рябошапка В.Б. Нп 2020 6
24417 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Бандура В.М., Холодюк О.В. Нп 2020 1
24401 Експлуатація та обслуговування машин. ІІ частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 0
24400 Експлуатація та обслуговування машин. І частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – Галузеве машино Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 0
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. С 2018 21
24360 Перспективи застосування технології strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт Томчук В. В. С 2020 67
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. С 2018 42
24159 Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation = Характеристики та термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів Pulupec M., Shvets L. СWeof 2019 44
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. С 2019 14
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. С 2019 23
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. С 2019 16
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. Тд 2019 28
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Тд 2019 26
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Дк 2019 23
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. Дк 2019 29
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. Тд 2019 21
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. Дк 2019 23
23935 Основи керування сільськогосподарською технікою. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 208 – «Агроінженерія» Комаха В.П., Єленич А.П. Нп 2020 4
23934 Трактори і автомобілі. Програма та завдання навчальної практики з дисципліни для студентів першого курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Грицун А. В., Комаха В. П., Рябошапка В. Б., Єленич А, П. Нп 2020 18
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. С 2019 44
23773 Дистанційне зондування стану полів у кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2020 25
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. С 2018 66
23645 Програма вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М., Курило В.Л., Холодюк О.В. Пвф 2020 0
23644 Програма додаткового вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М., Курило В.Л., Холодюк О.В. Пвф 2020 0
23636 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2020 2
23635 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2020 34
23343 Формування макрорелєфів при протягуванні внутрішніх поверхонь циліндричної заготовки силових гідроциліндрів Паладійчук Ю. Б. С 2019 30
23324 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. С 2019 32
23295 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. С 2019 19
23246 Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. С 2017 103
23245 Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240 Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. С 2017 39
23222 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. С 2017 78
23192 Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою Холодюк О. В. Тд 2019 54
23191 Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства Холодюк О. В. Тд 2019 40
22964 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 2019 1
22921 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" (галузі знань - 13 "Механічна інженерія") Бандура В.М., Холодюк О.В. Нп 2019 2
22913 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2019 12
22912 Методичні рекомендації до написання й оформлення магістерських робіт магістрантами денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Бандура В.М., Курило В.Л., Середа Л.П., Пришляк В.М., Швець Л.В. Мв 2019 5
22911 Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк. Мв 2019 1
22910 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк Нп 2019 3
22909 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк Нп 2019 1
22908 Розрахунок ліній приготування кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Проектування технологічних процесів в тваринництві" для студентів інженерно – технологічного факультету денної і заочної форм навчання спеціальності 20 Грицун А. В., Бандура В.М., Труханська О.О. Мв 2019 1
22907 Технологічний розрахунок процесів молочно-товарної ферми (роздавання кормів, доїння корів, первинна обробка молока) методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "проектування технологічних процесів в тваринництві" для студентів інжене Грицун А. В., Бандура В.М.,Труханська О.О. Мв 2019 1
22861 Обґрунтування параметрів і режимів роботи оборотного плуга Павлюк В.В. Дрп 2019 2
22835 Дослідження поверхневого обробітку ґрунту робочими органами культиватора Петрук Юрій Миколайович Дрп 2019 8
22831 Використання техніки в агропромисловому комплексі. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни частина 2 для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 208 «Агроінженерія» денної форми навчання Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. Мв 2019 1
22713 Обґрунтування параметрів роторного подрібнювального апарату кормозбирального комбайну Кучмей Віталій Вікторович Дрп 2019 0
22658 Analysis of Resonance Oscillations of Extruder Elastic Screw Conveyor Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkovych M., Tson O., Kondratyuk D., Dmytrenko V. СWeof 2019 106
22641 Дослідження процесу сівби просапних культур пневматичною сівалкою Немировський Едуард Іванович Дрп 2019 2
22434 Дослідження технології виготовлення гречаної крупи Уманець А.Р. Дрп 2019 0
22408 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 Агроінженерія В.М. Бандура, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. Нп 2019 4
22324 Обгрунтування параметрів шнекового різального апарату жатки зернозбирального комбайна Рибак Максим Русланович Дрп 2019 0
22265 Технічний сервіс в АПК. Том І. Л.В. Швець, Ю.Б. Паладійчук, О.О. Труханська Нп 2019 13
22115 Обґрунтування параметрів висівного апарату плунжерного типу при вирощуванні сої Рога Богдан Леонідович Дрп 2019 3
22035 Обґрунтування параметрів маслоочищувальної установки для фермерських господарств та дослідження якості відпрацьованих масел після регенерації Ольшевський Антон Анатолійович Дрп 2019 1
22018 Обгрунтування параметрів системи керування колісних транспортних засобів О.Ю. Сивак Дрп 2019 0
21984 Обгрунтування параметрів і режимів роботи підбирача валків зернових культур Гуменюк Владислав Олександрович Дрп 2019 8
21921 Ресурсозберігаючі технології на транспорті Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів-магістрів інженерно-технологічного факультету спеціальність 208 – «Агроінженерія» денної форми навчання В. П. Комаха, А. П. Єленич, Мв 2019 3
21920 Програма навчальної практики з «Агроінженерії» для студентів 1-го курсу інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Бандура В.М., Грицун А.В., Рябошапка В.Б., Комаха В.П., Ковальчук О.В., Єленич А.П. Нп 2019 3
21874 Підвищення ефективності роботи зернотукової сівалки з обґрунтуванням параметрів висівного апарату Матейчук Сергій Олегович Дрп 2019 5
21859 Дослідження параметрів інструменту для вирізки стебел малини Чорний Руслан Михайлович Дрп 2019 0
21849 Обгрунтування технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці Гурзенков С Дрп 2019 0
21830 Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника Панченко Владислав Русланович Дрп 2019 1
21787 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого грунтообробного агрегату Бойко Тарас Валерійович Дрп 2019 8
21767 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для внесення мінеральних добрив Куліковський С.А. Дрп 2019 7
21766 Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Новіков С.О. Дрп 2019 1
21765 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту дисковими знаряддями Максименюк А.О. Дрп 2019 1
21764 Обґрунтування конструктивних параметрів чизельного знаряддя Паламар М.С. Дрп 2019 3
21763 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної голчастої борони Кесарчук Ю.А. Дрп 2019 17
21759 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Лісовий Андрій Леонідович Дрп 2019 10
21709 Обґрунтування параметрів головної передачі гусеничного трактора та дослідження ведучого моменту на ведучих зірочках ходової частини Олошевський Антон Анатолійович Дрп 2019 1
21708 Обґрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі Кузьмін Олександр Сергійович Дрп 2019 1
21707 підвищення ведучого моменту на ведучій зірочці за допомогою модернізації конструкції вузлів ведучого моста і редуктора кінцевої передачі, а також конструкції ведучої зірочки. Штоюнда Ігор Сергійович Дрп 2019 1
21706 Бгрунтування параметрів та дослідження вібраційних характеристик натяжного механізму ходової части-ни гусеничного трактора Кондратюк Олександр Володимирович Дрп 2019 1
21705 Обґрунтування і визначення основних ергономічних параметрів трактора загального призначення Кольченко Іван Станіславович Дрп 2019 2
21704 бґрунтування схеми генплану і обладнання нафтобази та дослідження технологічного процесу зачищення біопаливних резервуарів Дем’янчук Сергій Васильович Дрп 2019 1
21662 Підвищення ефективності функціонування мобільних сільськогосподарських агрегатів на основі експлуатаційних показників Лобур Олег Олексійович Дрп 2019 2
21638 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Трикозюк Б.М. Дрп 2019 2
21637 Обґрунтування параметрів машини для хімічного захисту сільськогосподарських культур Ящук Є.В. Дрп 2019 1
21635 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Саветін М.Г. Дрп 2019 3
21609 Дослідження технологічного процесу первинної обробки та сушіння насіння гірчиці Ярмоленко О.С. Дрп 2019 2
21577 Розробка технології бродіння гною в біогазовій установці з використанням свч нагріву Галка Ярослав Ігорович Дрп 2019 1
21560 Дослідження процесу сушіння рослинної сировини у псевдо зрідженому шарі Шевчук С.М. Дрп 2019 1
21506 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів жатки зернозбирального комбайну «Джон Дір» Подолян Олександр Сергійович Дрп 2019 2
21494 Обґрунтування конструктивно - технологічних параметрів зернової сушарки Фурман Андрій Олександрович Дрп 2019 6
21478 Обгрунтування режимів сушіння дрібнонасіннєвих культур Залєвський О.М. Дрп 2019 1
21464 " Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби " Войтенко Артур Русланович Дрп 2019 14
21463 " Обґрунтування параметрів і режимів роботи машини для механічної обробки пристовбурних смуг в садах " Шимкович Богдан Васильович Дрп 2019 7
21462 " Обґрунтування параметрів гербіцидної штанги для інтенсивної обробки саду " Гарбар Богдан Леонідович Дрп 2019 4
21461 " Розробка і обґрунтування параметрів машини для контурної обрізки дерев " Кученко Владислав Андрійович Дрп 2019 4
21460 Дослідження конструкції збирального модуля для механізованої технології збирання смородини Шпитко Олександр Васильович Дрп 2019 1
21459 «Обґрунтування параметрів ланцюгово-грабельної машини для підбору яблук в міжряддях саду» Щерецький Руслан Леонідович Дрп 2019 2
21386 Підвищення ефективності процесу первинного очищення зерна Мурахович Є. Дрп 2019 2
21374 Дослідження процесу роботи роздавача-дозатора концентрованих кормів на фермах великої рогатої худоби Мельник Анатолій Іванович Дрп 2019 3
21336 Покращення ефективності та екологічної безпеки двопаливних поршневих двигунів внутрішнього згоряння Дяченко Роман Олексійович Дрп 2019 4
21335 Підвищення ефективності використання вантажних автомобілів на основі оптимізації тягово-швідкісних характеристик двигуна Семенов Владислав Сергійович Дрп 2019 2
21322 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення паливних брикетів Загродський Володимир Володимирович Дрп 2019 3
21321 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів колектора адаптивного доїння Вінніченко Дмитро Анатолійович Дрп 2019 1
21288 Дослідження технології екстрагування соняшникової олі Шаповал О. Дрп 2019 3
21260 Дослідження роботи обладнання для дозування сипких консервантів при заготівлі кормів Устимчук Олександр Сергійович Дрп 2019 6
21257 Дослідження процесу обрізування дерев плодових насаджень та обґрунтування параметрів подрібнення гілок для виробництва паливних гранул Адаменко Іван Олександрович Дрп 2019 4
21256 Обґрунтування параметрів змішувача комбікормів Шевчук Тарас Вікторович Дрп 2019 3
21255 Обґрунтування параметрів розкидача мінеральних добрив для вирощування зернових за інтенсивною технологією Омельчук Владислав Васильович Дрп 2019 3
21254 Обґрунтування пристрою для розкриття коренової системи маточних рослин клонових підщеп Матвієнко Максим Вячеславович Дрп 2019 3
21253 Обґрунтування параметрів відцентрового апарату для розкидної сівби зернових культур Марчук Віктор Анатолійович Дрп 2019 4
21252 Обґрунтування параметрів сошників просапної сівалки Добровольський Ігор Володимирович Дрп 2019 10
21238 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. С 2019 32
21234 Підвищення ефективності роботи машинно-тракторних агрегатів з викоританням біодизельних палив Літвінкевич Віталій Валентинович Дрп 2019 5
21177 Дослідження процесу подрібнення зернових кормів у вальцевих дробарках Бурлака О.О. Дрп 2019 4
21176 Дослідження процесу плющення олійних культур при виробництві олії Плахотник А.А. Дрп 2019 1
21140 Research of wheat drying in a microwave and combined filter-microwave dryer Burdo O., Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. С 2019 141
21094 Обґрунтування робочого органу малогабаритного оприскувача Калінніков Станіслав Сергійович Дрп 2019 7
21093 Підвищення тягово-зчіпних властивостей орного агрегату Приліпко Дмитро Михайлович Дрп 2019 7
21092 Підвищення ефективності використання техніки у фермерських господарствах Єрмоліна Татьяна Валеріївна Дрп 2019 5
21086 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для підсіву пасовищ Кісліцин Владислав Якович Дрп 2019 6
21085 Підвищення експлуатаційних властивостей трелювального засобу Максімов Олександр Миколайович Дрп 2019 5
21084 Підвищення ефективності сівби просапних культур Гавришко Дмитро Юрійович Дрп 2019 5
21083 Обґрунтування параметрів глибинного розпушувача ґрунту Морозов Олег Дмитрович Дрп 2019 5
20951 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Kaletnik H., Pryshliak V., Pryshliak N. СSc 2019 170
20949 Сіноворушилка (Пат. на винахід № 119605) Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В. М. П 2017 44
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2016 56
20946 Диференційне внесення добрив у кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 49
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. С 2013 43
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. С 2002 57
20933 Різальний апарат (Пат. на винахід № 55905) Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І. П 2003 38
20932 Різальний апарат (Пат. на винахід № 53287) Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І., Гарькавий А. Д., Шумський М. В. П 2003 44
20929 Різальний апарат стеблових матеріалів (Пат. на винахід № 89655) Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Єсипчук М. І. П 2010 49
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2014 45
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. С 2016 133
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 68
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 53
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. С 2019 130
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 155
20882 Theoretical aspects of plant material sealing in a wedge-shaped canal Milko D., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. С 2019 107
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. С 2018 156
20814 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Система точного землеробства" частина 2 (для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 – Холодюк ОВ., Григоришен В.М. Мв 2019 14
20812 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» / В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. – Вінниця: ВНАУ, 2019 – 46 с. В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп 2019 7
20680 Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу сільськогосподарських машин . Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 – «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні нау В.М. Пришляк, В.Л. Курило. Мв 2019 17
20475 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу інженерно-технологічного факультету (частина 1) Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2019 16
20405 Технічний сервіс в АПК. Частина ІІ». Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 208 - Агроінженерія осв.-кваліф. рівні ―Бакалавр‖ Паладійчук Ю.Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. Мв 2019 8
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. СSc 2019 132
20319 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 "Агроінжен Бандура В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., Труханська О.О., Холодюк О.В., Бабин І.А., Григоришен В.М., Томчук В.В. Мв 2019 26
20131 Основи керування сільськогосподарською технікою та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальні Комаха В.П., Рябошапка В.Б., Єленич А.П., Кравець С.М., Бурлака С. Мв 2019 63


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska