The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27040 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованих підкопувальних органів картоплезбиральних машин. Мруг Валентин Валентинович Дрп 2020 2
27027 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітн Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2020 0
27011 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 0
27008 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. Мв 2020 0
26961 Оптимізація параметрів робочих органів машин для догляду за посівами цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 5
26933 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія Частина І Грицун А. В., Труханська О. О. Мв 2020 0
26912 Дослідження роботи та обґрунтування конструктивно-технологічних параме-трів змішувача кормів Христофор Владислав Анатолійович Дрп 2020 0
26893 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина ІІ. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня. 129с. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 0
26845 Обґрунтування складу збирально-транспортних ланок при заготівлі силосу Бендерук Назарій Тарасович Дрп 2020 1
26834 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна Шумигора Василь Васильович Дрп 2020 0
26823 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машини для обробітку грунту Патлатюк Андрій Вікторович Дрп 2020 3
26783 Розробка та оптимізація параметрів машин для догляду за посівами буряків Пришляк В. М. Дк 2020 7
26738 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для очищення біопалива Рудик Вадим Миколайович Дрп 2020 1
26718 Вчення акад. П. М. Василенка як фундаментальна основа підготовки агроінженерів і розвитку землеробської механіки Пришляк В. М. Тд 2020 12
26717 Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності Пришляк В. М. Дк 2020 13
26574 Обґрунтування конструктивних параметрів платформи для транспортування сіна в рулонах Губенко А.В. Дрп 2020 2
26554 Дослідження методів і засобів контролю якості запасних частин сільськогосподарської техніки Фарафонов Богдан Ігорович Дрп 2020 2
26504 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми висівного апарату просапної сівалки Верховний В.В. Дрп 2020 4
26491 Обґрунтування конструкційно –технологічних параметрів одногвинтового екструдера Крохмаль Олександр Віталійович Дрп 2020 1
26490 Обгрунтування показників паливної економічності двигуна шляхом удосконалення процесів розпилювання та сумішоутворення Рудь Б.С. Дрп 2020 2
26482 Удосконалення технологічних процесів безвисадкового способу вирощування насінників цукрових буряків Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 10
26474 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів навантажувача силосу із траншейних сховищ Швець Б.В. Дрп 2020 4
26473 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів копача коренеплодів Кухарчук О.Ю. Дрп 2020 2
26458 Ообгрунтування конструктивних параметрів комбінованого сошника зернової сівалки Чернега Павло Степанович Дрп 2020 1
26441 Підвищення ефективності роботи різального апарата косарки Михайленко Олександр Володимирович Дрп 2020 2
26440 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів робочого органа для викопування коренеплодів Козак Анатолій Іванович Дрп 2020 0
26433 Визначення основних параметрів різального апарата ротаційної косарки Комаха В.П., Кондратюк Д.Г. Сун 2020 13
26431 Justification of the method and device for treatment and sowing of sugar beets and the application of the results in preparation technologies Kurylo V., Pryshliak V., Сун 2020 9
26430 Technologies of agroengineers training for innovative project activity: theoretical and methodological aspects Курило В. Л. Дк 2020 11
26415 Дослідження роботи вакуумного регулятора доїльної установки Бедрак Олександр Васильович Дрп 2020 1
26414 Обгрунтування розвитку електричних мереж Гладій Наталія Борисівна Дрп 2020 1
26400 Проектування технологічної лінії для виготовлення паливних гранул Швець Л. В. Сун 2020 7
26399 Інноваційні технології смугового підсіву трав пасовищ Швець Л. В. Дк 2020 18
26398 УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУШУВАЧА ПЛОДОЗНІМАЛЬНОГО Швець Л. В. Сун 2020 8
26397 Розробка культиватора для нових технологій обробітку грунту Середа Л. П., Швець Л. В., Швець О. І. Сун 2020 12
26396 Смуговий підсів трав пасовищ Середа Л. П , Швець Л. В., Труханська О. О. Сун 2020 13
26358 Наукове обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів преса для виготовлення олії Коник Марина Антонівна Дрп 2020 0
26335 Дослідження методу і засобів теплової підготовки автотракторної техніки до прийому навантажень Смаглій Ілля Олегович Дрп 2020 0
26280 Обгрунтування параметрів робочих органів подрібнювача для зрізаної маси чагарників Бідюк Андрій В’ячеславович Дрп 2020 3
26206 Дослідження статичного плющення на вологовіддачу скошених бобових трав Антонюк Богдан Юрійович Дрп 2020 3
26202 Обґрунтування конструкційних параметрів картоплесаджалки для первинного насінництва Шинкаренко Назар Віталійович Дрп 2020 2
26200 Обгрунтування параметрів і режимів роботи вальцьового робочого органу для високостеблових культур Сон Василь Сергійович Дрп 2020 1
26199 Наукове обгрунтування технології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале Білоконний Дмитро Олександрович Дрп 2020 0
26194 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів маніпулятора підвісної частини доїльного апарата Вапнярук О.В. Дрп 2020 0
26192 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для виробництва біопалив Мітітюк Богдан Васильович Дрп 2020 2
26157 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. Дк 2020 15
26119 Дослідження та обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату попарної дії Омелянчук Артур Олександрович Дрп 2020 0
26118 Дослідження параметрів роботи пневмогодівниці для сільськогосподарських тварин Колодько Іван Сергійович Дрп 2020 0
26117 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів комбінованого агрегату для оранки ґрунту Аркавенко Анатолій Євгенович Дрп 2020 5
26108 Розробка та дослідження технології та технічних засобів для обкатки та випробування двигунів малогабаритних тракторів Козаченко Микола Іванович Дрп 2020 3
26107 Дослідження процесу нанесення зносостійких покриттів дуговою металізацією для підвищення ресурсу робочих органів грунтообробних машин Гончарук Юрій Вікторович Дрп 2020 1
26063 Обґрунтування процесу захисту жаток зернозбиральних комбайнів при їх ремонтному фарбуванні Єромін Віталій Анатолійович Дрп 2020 4
26051 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2020 0
26050 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О. Мв 2020 0
26049 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 0
26048 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 0
26047 Використання техніки в АПК. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 0
26046 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2020 0
26038 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу ґрунтообробної машини Подзерко Ярослав Григорович Дрп 2020 3
26037 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів глибокорозпушувача ґрунту Заболотний Костянтин Васильович Дрп 2020 2
26036 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів ротаційного розпушувача ґрунту Левицький Вадим Володимирович Дрп 2020 2
26007 Обґрунтування параметрів технічних засобів для обробітку ґрунту перед садінням коренеплодів Пенделя Олександр Володимирович Дрп 2020 6
26003 Дослідження обладнання та технології консервації сільськогосподарської техніки інгібованими бітумними складами Яковенко Володимир Володимирович Дрп 2020 1
26002 Дослідження експлуатаційної надійності і економічності бурякозбирального комбайна holmer в умовах сільськогосподарських підприємств вінницької області Вихор Ігор Анатолійович Дрп 2020 0
25999 Обґрунтування кінематичних і конструктивно-технологічних параметрів комбінованого культиватора для обробітку просапних культур Слободяник Юрій Олексійович Дрп 2020 2
25997 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів вібродозатора компонентів комбікормів Кравчук О.П. Дрп 2020 0
25996 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів бункера-дозатора комбікормів Вербицький Р.А. Дрп 2020 0
25976 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів рулонного прес-підбирача Савкун О.В. Дрп 2020 5
25975 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів робочих органів дощувальної машини Полін С.О. Дрп 2020 2
25974 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. Дрп 2020 1
25973 Підвищення ефективності механізовано-го процесу збирання коренеплодів кормових буряків Мукомел Д.Р. Дрп 2020 3
25972 Підвищення ефективності поливу сільськогосподарських культур дощувальною машиною. Колос О.Р. Дрп 2020 0
25971 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів підбирача-подрібнювача соломи Кайданюк В.І. Дрп 2020 0
25970 Дослідження фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біопалива для застосування у двигунах внутрішнього згоряння Ваколюк В.М. Дрп 2020 2
25923 Дослідження процесу присипання грунтом бурянів в захисних зонах просапних культур Чернега Віталій Степанович Дрп 2020 3
25922 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп 2020 1
25921 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп 2020 2
25920 Дослідження можливості використання високоміцного чавуну для виготовлення лемешів плугів загального призначення Лозицький Роман Сергійович Дрп 2020 2
25919 Дослідження надійності сегментно-пальцевого ріжучого апарату збиральних машин Дерманський Владислав Валерійович Дрп 2020 3
25893 Design Features of shredding machines for feeding machines Kholodiuk O., Kholodiuk O. Суз 2020 13
25874 Напрямок інноваційного розвитку навігаційних систем в складі сільськогосподарської техніки Комаха В. П., Єленич А. . Сун 2020 14
25820 Діагностування техніки для рослинництва. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 208 - Агроінженерія Швець Л.В., Труханська О.О. Мв 2020 1
25748 “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. Мв 2020 3
25573 Руйнуюче зусилля різання при взаємодії леза дискового ножа з травʼяною масою Холодюк О. В. Сун 2020 41
25572 Обґрунтування параметрів зниження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. Сун 2020 61
25561 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. Сун 2020 188
25560 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. Сун 2020 46
25533 Theoretical and methodological features of soil water regime optimization in pedagogical technologies of agroengineers training for innovative project activity Pryshliak V., Kurylo V. Суз 2020 41
25442 Конструкційні матеріали і технології Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Швець Л. В., Жученко Г. А. Нп 2020 69
25396 Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc 2020 51
25370 The essence and possibility of the method of isothermal deformation = Суть та можливість методу ізотермічної деформації Shvets L. Суз 2020 58
25364 Methods of experimental and analytical research of metal in the center of deformation during hot compression heating Shvets L. Суз 2020 50
25351 Термінологічний словник з точного землеробства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О. В. С 2020 83
25341 Designing the structures of discrete solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Nemyrovskyi Ya., Shepelenko I., Posviatenko E., Tsekhanov Yu., Polotnyak S., Bandura V., Paladiichuk Yu. СSc 2020 43
25167 Extension value, with hot rolled aluminum alloy specimens, round section in smooth rollers = Значення подовжувача, з гарячекатаними зразками з алюмінієвого сплаву, круглого перерізу в гладких роликах Shvets L. Мвз 2020 81
25112 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Сун 2018 80
25111 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. Суз 2018 58
25109 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. Сун 2019 63
25106 Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов Томчук В. В. Суз 2020 88
24992 Вологозбереження в садівництві: засоби і технології Томчук В. В. Суз 2020 131
24986 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. С 2020 42
24943 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. Суз 2019 59
24936 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. Дк 2019 66
24935 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. Дк 2019 46
24934 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. Дк 2019 68
24933 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. Дк 2019 37
24932 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. Дк 2019 28
24931 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. Дк 2018 93
24928 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. Дк 2019 62
24924 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. Суз 2020 86
24799 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V., Kurylo V. С 2019 40
24798 Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2019 67
24797 Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера Пришляк В. М., Курило В. Л. Сун 2019 75
24793 Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера Курило В. Л. Пришляк В. М. Сун 2019 87
24742 Управління пожнивними рештками і мульчею Томчук В. В. Суз 2020 127
24725 Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів Кондратюк Д. Г. Сун 2018 93
24724 Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автоно-мному електропостачанні, на базі біогазових установок Стаднік М. І., Грицун А. В., Проценко Д. П. Сун 2019 59
24723 Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування Рябошапка В. Б., Пясецький А. А., Єленич А. П. Сун 2018 58
24719 Визначення параметрів при гарячому вальцюванні алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2020 41
24717 Вирощування овочів по технології Strip-till Томчук В. В. Дк 2019 87
24716 Садіння пророслих бульб Томчук В. В. Дк 2018 40
24714 Екологічні особливості дизельних двигунів Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 45
24713 Механіка руйнування стружки при протягуванні поверхонь попередньо поділеним технологічними канавками Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 51
24712 Примусовий поділ стружки при деформуючо-різальному протягуванні Паладійчук Ю. Б. Дк 2019 66
24710 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. Дк 2020 47
24705 Науково-практичне обгрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі механічних та електромагнітних інтенсифікаторів Бандура В. М. Дк 2019 63
24704 Дослідження процесів сушіння зерна соняшника інфрачервоним опроміненням Бандура В. М. Дк 2019 46
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. Тд 2018 58
24696 Інтенсифікація процесів при переробці олійних культур Бандура В. М. Дк 2018 68
24693 Технологічні процеси сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун 2019 51
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. Тд 2019 63
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. Тд 2019 38
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. Тд 2018 83
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. Тд 2018 49
24683 Experimental study of the distribution of the heights of sugar beet root crowns above the soil surface = Экспериментальное исследование распределения высот корней корнеплодов сахарной свеклы над поверхностью почвы Bulgakov V., Arak M., Boris A., Boris M., Bandura V., Olt J. СSc 2019 61
24682 Studying the operation of innovative equipment for thermomechanical treatment and dehydration of food raw materials = Дослідження роботи інноваційного встаткування для термомеханічної обробки та зневоднення харчової сировини Burdo O., Bezbakh I., Kepin N., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. СSc 2019 31
24681 Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої Бандура В. М., Попяк О. Г. Сун 2019 66
24680 Моделювання вібраційно-планетарного відтискування в’язко-пластичної сировини на основі безрозмірних комплексів Бандура В. М., Липовий І. Г. Сун 2019 47
24678 Вплив вібрації на роботу валу мийної машини при митті коренеплодів Швець Л. В. Дк 2018 71
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2018 63
24676 Розробка малогабаритного обприскувача сільськогосподарських культур Швець Л. В. Дк 2019 44
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. Тд 2018 40
24670 Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила Швець Л. В. Сун 2018 61
24669 Технічні засоби для поліпшення якості збирання коренеплодів цукрових буряків Труханська О. О. Дк 2018 46
24668 Технічні засоби для поліпшення якості зберігання коренеплодів цукрових буряків Швець Л. В. Дк 2018 48
24667 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Дк 2019 42
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. Тд 2019 48
24664 Забезпечення високого технічного рівня сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Дк 2019 38
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. Тд 2019 64
24656 Вальцювання виробів із алюмінієвих сплавів нескладних, асиметричних форм Швець Л. В. Дк 2019 52
24629 Вплив параметрів вальців на доподрібнення зерна кукурудзи в масі для силосування Холодюк О. В. Дк 2019 54
24628 Аналіз супутникових систем глобального позиціонування та їх роль у сільському господарстві Холодюк О. В. Дк 2019 90
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. Тд 2018 49
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Тд 2018 69
24490 Research of a contact impact of a root crop with a screw auger Baranovsky V., Truhanska O., Pankiv M., Bandura V. СSc 2020 57
24478 Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань та самостійної роботи Середа Л.П. Мв 2020 21
24444 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Бандура В.М., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Швець Л.В., Холодюк О.В., Рябошапка В.Б. Нп 2020 9
24417 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Бандура В.М., Холодюк О.В. Нп 2020 3
24401 Експлуатація та обслуговування машин. ІІ частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 1
24400 Експлуатація та обслуговування машин. І частина. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – Галузеве машино Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2020 1
24362 Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system Труханська О. О. Сун 2018 45
24360 Перспективи застосування технології strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на ґрунт Томчук В. В. Суз 2020 131
24357 Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки Труханська О. О. Сун 2018 116
24159 Characteristics and thermomechanical modes of aluminum alloys hot deformation = Характеристики та термомеханічні режими гарячої деформації алюмінієвих сплавів Pulupec M., Shvets L. СWeof 2019 80
24158 Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою Паладійчук Ю. Б, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. Сун 2019 31
24157 Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-till з активними фрезерними робочими органами Середа Л. П , Труханська О. О., Швець Л. В. Сун 2019 49
24154 Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення Швець Л. В. Сун 2019 41
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. Тд 2019 86
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Тд 2019 56
23967 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. Дк 2019 87
23966 Перспективи застосування технології Strip-till у контексті зменшення антропогенного навантаження на грунт Томчук В. В. Дк 2019 44
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. Тд 2019 41
23964 Практичні аспекти використання технології Strip-till в овочівництві Томчук В. В. Дк 2019 32
23935 Основи керування сільськогосподарською технікою. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 208 – «Агроінженерія» Комаха В.П., Єленич А.П. Нп 2020 10
23934 Трактори і автомобілі. Програма та завдання навчальної практики з дисципліни для студентів першого курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Грицун А. В., Комаха В. П., Рябошапка В. Б., Єленич А, П. Нп 2020 24
23775 Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт Ковбаса В. П., Пришляк В. М., Ярощук Р. О. Сун 2019 80
23773 Дистанційне зондування стану полів у кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2020 48
23734 Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії Пришляк В. М., Бабин I. А. Сун 2018 142
23645 Програма вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М., Курило В.Л., Холодюк О.В. Пвф 2020 0
23644 Програма додаткового вступного фахового випробування для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М., Курило В.Л., Холодюк О.В. Пвф 2020 0
23636 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2020 3
23635 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Матвійчук В.А., Бандура В.М., Середа Л.П., Анісімов В.Ф., Паладійчук Ю.Б., Пришляк В.М., Холодюк О.В. Пвф 2020 95
23343 Формування макрорелєфів при протягуванні внутрішніх поверхонь циліндричної заготовки силових гідроциліндрів Паладійчук Ю. Б. Суз 2019 57
23324 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. Суз 2019 57
23295 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. Сун 2019 60
23246 Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки Цуркан О. В., Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. Сун 2017 218
23245 Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240 Пришляк В. М., П’ясецький А. А., Бурлака С. А. Сун 2017 89
23222 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. Сун 2017 119
23192 Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою Холодюк О. В. Тд 2019 98
23191 Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства Холодюк О. В. Тд 2019 72
22964 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 2019 1
22921 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" (галузі знань - 13 "Механічна інженерія") Бандура В.М., Холодюк О.В. Нп 2019 2
22913 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 2019 15
22912 Методичні рекомендації до написання й оформлення магістерських робіт магістрантами денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Бандура В.М., Курило В.Л., Середа Л.П., Пришляк В.М., Швець Л.В. Мв 2019 14
22911 Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк. Мв 2019 5
22910 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк Нп 2019 3
22909 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» В.М.Бандура, Л.П. Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк Нп 2019 1
22908 Розрахунок ліній приготування кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Проектування технологічних процесів в тваринництві" для студентів інженерно – технологічного факультету денної і заочної форм навчання спеціальності 20 Грицун А. В., Бандура В.М., Труханська О.О. Мв 2019 2
22907 Технологічний розрахунок процесів молочно-товарної ферми (роздавання кормів, доїння корів, первинна обробка молока) методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "проектування технологічних процесів в тваринництві" для студентів інжене Грицун А. В., Бандура В.М.,Труханська О.О. Мв 2019 3
22861 Обґрунтування параметрів і режимів роботи оборотного плуга Павлюк В.В. Дрп 2019 5
22835 Дослідження поверхневого обробітку ґрунту робочими органами культиватора Петрук Юрій Миколайович Дрп 2019 11
22831 Використання техніки в агропромисловому комплексі. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни частина 2 для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності – 208 «Агроінженерія» денної форми навчання Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. Мв 2019 4
22713 Обґрунтування параметрів роторного подрібнювального апарату кормозбирального комбайну Кучмей Віталій Вікторович Дрп 2019 3
22658 Analysis of Resonance Oscillations of Extruder Elastic Screw Conveyor Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkovych M., Tson O., Kondratyuk D., Dmytrenko V. СWeof 2019 161
22641 Дослідження процесу сівби просапних культур пневматичною сівалкою Немировський Едуард Іванович Дрп 2019 2
22434 Дослідження технології виготовлення гречаної крупи Уманець А.Р. Дрп 2019 0
22408 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 Агроінженерія В.М. Бандура, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. Нп 2019 4
22324 Обгрунтування параметрів шнекового різального апарату жатки зернозбирального комбайна Рибак Максим Русланович Дрп 2019 2
22265 Технічний сервіс в АПК. Том І. Л.В. Швець, Ю.Б. Паладійчук, О.О. Труханська Нп 2019 14
22115 Обґрунтування параметрів висівного апарату плунжерного типу при вирощуванні сої Рога Богдан Леонідович Дрп 2019 4
22035 Обґрунтування параметрів маслоочищувальної установки для фермерських господарств та дослідження якості відпрацьованих масел після регенерації Ольшевський Антон Анатолійович Дрп 2019 1
22018 Обгрунтування параметрів системи керування колісних транспортних засобів О.Ю. Сивак Дрп 2019 0
21984 Обгрунтування параметрів і режимів роботи підбирача валків зернових культур Гуменюк Владислав Олександрович Дрп 2019 10
21921 Ресурсозберігаючі технології на транспорті Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів-магістрів інженерно-технологічного факультету спеціальність 208 – «Агроінженерія» денної форми навчання В. П. Комаха, А. П. Єленич, Мв 2019 6
21920 Програма навчальної практики з «Агроінженерії» для студентів 1-го курсу інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Бандура В.М., Грицун А.В., Рябошапка В.Б., Комаха В.П., Ковальчук О.В., Єленич А.П. Нп 2019 9
21874 Підвищення ефективності роботи зернотукової сівалки з обґрунтуванням параметрів висівного апарату Матейчук Сергій Олегович Дрп 2019 5
21859 Дослідження параметрів інструменту для вирізки стебел малини Чорний Руслан Михайлович Дрп 2019 0
21849 Обгрунтування технології виробництва комбікормів для сільськогосподарської птиці Гурзенков С Дрп 2019 0
21830 Дослідження процесу очищення насіння соняшника та обґрунтування параметрів пневмоочисника Панченко Владислав Русланович Дрп 2019 1
21787 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого грунтообробного агрегату Бойко Тарас Валерійович Дрп 2019 9
21767 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для внесення мінеральних добрив Куліковський С.А. Дрп 2019 7
21766 Обгрунтування конструктивних і режимних параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Новіков С.О. Дрп 2019 2
21765 Дослідження технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту дисковими знаряддями Максименюк А.О. Дрп 2019 2
21764 Обґрунтування конструктивних параметрів чизельного знаряддя Паламар М.С. Дрп 2019 3
21763 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної голчастої борони Кесарчук Ю.А. Дрп 2019 17
21759 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Лісовий Андрій Леонідович Дрп 2019 12
21709 Обґрунтування параметрів головної передачі гусеничного трактора та дослідження ведучого моменту на ведучих зірочках ходової частини Олошевський Антон Анатолійович Дрп 2019 1
21708 Обґрунтування параметрів багатодискових тракторних гальм, що працюють у мастилі Кузьмін Олександр Сергійович Дрп 2019 1
21707 підвищення ведучого моменту на ведучій зірочці за допомогою модернізації конструкції вузлів ведучого моста і редуктора кінцевої передачі, а також конструкції ведучої зірочки. Штоюнда Ігор Сергійович Дрп 2019 1
21706 Бгрунтування параметрів та дослідження вібраційних характеристик натяжного механізму ходової части-ни гусеничного трактора Кондратюк Олександр Володимирович Дрп 2019 1
21705 Обґрунтування і визначення основних ергономічних параметрів трактора загального призначення Кольченко Іван Станіславович Дрп 2019 2
21704 бґрунтування схеми генплану і обладнання нафтобази та дослідження технологічного процесу зачищення біопаливних резервуарів Дем’янчук Сергій Васильович Дрп 2019 1
21662 Підвищення ефективності функціонування мобільних сільськогосподарських агрегатів на основі експлуатаційних показників Лобур Олег Олексійович Дрп 2019 2
21638 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Трикозюк Б.М. Дрп 2019 3
21637 Обґрунтування параметрів машини для хімічного захисту сільськогосподарських культур Ящук Є.В. Дрп 2019 1
21635 Обґрунтування конструктивних параметрів та енергозберігаючих режимів роботи доїльної установки Саветін М.Г. Дрп 2019 3
21609 Дослідження технологічного процесу первинної обробки та сушіння насіння гірчиці Ярмоленко О.С. Дрп 2019 2
21577 Розробка технології бродіння гною в біогазовій установці з використанням свч нагріву Галка Ярослав Ігорович Дрп 2019 1
21560 Дослідження процесу сушіння рослинної сировини у псевдо зрідженому шарі Шевчук С.М. Дрп 2019 1
21506 Обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів жатки зернозбирального комбайну «Джон Дір» Подолян Олександр Сергійович Дрп 2019 5
21494 Обґрунтування конструктивно - технологічних параметрів зернової сушарки Фурман Андрій Олександрович Дрп 2019 6
21478 Обгрунтування режимів сушіння дрібнонасіннєвих культур Залєвський О.М. Дрп 2019 1
21464 " Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби " Войтенко Артур Русланович Дрп 2019 15
21463 " Обґрунтування параметрів і режимів роботи машини для механічної обробки пристовбурних смуг в садах " Шимкович Богдан Васильович Дрп 2019 9
21462 " Обґрунтування параметрів гербіцидної штанги для інтенсивної обробки саду " Гарбар Богдан Леонідович Дрп 2019 5
21461 " Розробка і обґрунтування параметрів машини для контурної обрізки дерев " Кученко Владислав Андрійович Дрп 2019 4
21460 Дослідження конструкції збирального модуля для механізованої технології збирання смородини Шпитко Олександр Васильович Дрп 2019 1
21459 «Обґрунтування параметрів ланцюгово-грабельної машини для підбору яблук в міжряддях саду» Щерецький Руслан Леонідович Дрп 2019 2
21386 Підвищення ефективності процесу первинного очищення зерна Мурахович Є. Дрп 2019 4
21374 Дослідження процесу роботи роздавача-дозатора концентрованих кормів на фермах великої рогатої худоби Мельник Анатолій Іванович Дрп 2019 4
21336 Покращення ефективності та екологічної безпеки двопаливних поршневих двигунів внутрішнього згоряння Дяченко Роман Олексійович Дрп 2019 4
21335 Підвищення ефективності використання вантажних автомобілів на основі оптимізації тягово-швідкісних характеристик двигуна Семенов Владислав Сергійович Дрп 2019 2
21322 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення паливних брикетів Загродський Володимир Володимирович Дрп 2019 3
21321 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів колектора адаптивного доїння Вінніченко Дмитро Анатолійович Дрп 2019 1
21288 Дослідження технології екстрагування соняшникової олі Шаповал О. Дрп 2019 3
21260 Дослідження роботи обладнання для дозування сипких консервантів при заготівлі кормів Устимчук Олександр Сергійович Дрп 2019 6
21257 Дослідження процесу обрізування дерев плодових насаджень та обґрунтування параметрів подрібнення гілок для виробництва паливних гранул Адаменко Іван Олександрович Дрп 2019 4
21256 Обґрунтування параметрів змішувача комбікормів Шевчук Тарас Вікторович Дрп 2019 4
21255 Обґрунтування параметрів розкидача мінеральних добрив для вирощування зернових за інтенсивною технологією Омельчук Владислав Васильович Дрп 2019 3
21254 Обґрунтування пристрою для розкриття коренової системи маточних рослин клонових підщеп Матвієнко Максим Вячеславович Дрп 2019 3
21253 Обґрунтування параметрів відцентрового апарату для розкидної сівби зернових культур Марчук Віктор Анатолійович Дрп 2019 5
21252 Обґрунтування параметрів сошників просапної сівалки Добровольський Ігор Володимирович Дрп 2019 10
21238 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. Сун 2019 54
21234 Підвищення ефективності роботи машинно-тракторних агрегатів з викоританням біодизельних палив Літвінкевич Віталій Валентинович Дрп 2019 7
21177 Дослідження процесу подрібнення зернових кормів у вальцевих дробарках Бурлака О.О. Дрп 2019 4
21176 Дослідження процесу плющення олійних культур при виробництві олії Плахотник А.А. Дрп 2019 1
21140 Research of wheat drying in a microwave and combined filter-microwave dryer Burdo O., Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Yarovyi I., Gavrilov A., Bandura V., Mazurenko I. С 2019 188
21094 Обґрунтування робочого органу малогабаритного оприскувача Калінніков Станіслав Сергійович Дрп 2019 7
21093 Підвищення тягово-зчіпних властивостей орного агрегату Приліпко Дмитро Михайлович Дрп 2019 8
21092 Підвищення ефективності використання техніки у фермерських господарствах Єрмоліна Татьяна Валеріївна Дрп 2019 6
21086 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу машини для підсіву пасовищ Кісліцин Владислав Якович Дрп 2019 6
21085 Підвищення експлуатаційних властивостей трелювального засобу Максімов Олександр Миколайович Дрп 2019 5
21084 Підвищення ефективності сівби просапних культур Гавришко Дмитро Юрійович Дрп 2019 5
21083 Обґрунтування параметрів глибинного розпушувача ґрунту Морозов Олег Дмитрович Дрп 2019 5
20951 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Kaletnik H., Pryshliak V., Pryshliak N. СSc 2019 208
20949 Сіноворушилка (Пат. на винахід № 119605) Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В. М. Пнв 2017 70
20948 Чисте валкування - запорука якісного корму Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2016 103
20946 Диференційне внесення добрив у кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 91
20945 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Кузьменко В. Ф., Середа Л. П., Холодюк О. В. С 2013 71
20934 Існуючі технології заготівлі сіна та перспективи їх розвитку Холодюк О. В. С 2002 95
20933 Різальний апарат (Пат. на винахід № 55905) Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І. Пнв 2003 91
20932 Різальний апарат (Пат. на винахід № 53287) Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І., Гарькавий А. Д., Шумський М. В. Пнв 2003 92
20929 Різальний апарат стеблових матеріалів (Пат. на винахід № 89655) Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В., Єсипчук М. І. Пнв 2010 66
20928 Битерно-ножевой режущий аппарат с дисковыми ножами Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2014 72
20927 Исследование влияния параметров измельчающего аппарата на энергоемкость процесса резания Kuzmenko V., Kholodiuk O. Суз 2016 192
20926 Ефективне силосування Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 105
20925 Продуктивні технології заготівлі сіна Кузьменко В. Ф., Холодюк О. В. С 2017 87
20923 Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом Холодюк О. В., Спірін А. В., Ковальова І. М. Сун 2019 154
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. Тд 2019 213
20882 Theoretical aspects of plant material sealing in a wedge-shaped canal Milko D., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc 2019 147
20859 Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при загоешвлі кукурудзяного силосу Гунько І. В., Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. Сун 2018 220
20814 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Система точного землеробства" частина 2 (для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 – Холодюк ОВ., Григоришен В.М. Мв 2019 14
20812 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» / В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. – Вінниця: ВНАУ, 2019 – 46 с. В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк Нп 2019 7
20680 Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу сільськогосподарських машин . Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 – «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні нау В.М. Пришляк, В.Л. Курило. Мв 2019 17
20475 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу інженерно-технологічного факультету (частина 1) Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2019 16
20405 Технічний сервіс в АПК. Частина ІІ». Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 208 - Агроінженерія осв.-кваліф. рівні ―Бакалавр‖ Паладійчук Ю.Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. Мв 2019 8
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. СSc 2019 184
20319 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 "Агроінжен Бандура В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., Труханська О.О., Холодюк О.В., Бабин І.А., Григоришен В.М., Томчук В.В. Мв 2019 29
20131 Основи керування сільськогосподарською технікою та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальні Комаха В.П., Рябошапка В.Б., Єленич А.П., Кравець С.М., Бурлака С. Мв 2019 79


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska