The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Сучасні застосування фундаментальних наук у виробничих процесах - 2011

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
4140 Організація самостійної роботи студентів-заочників при вивченні математики Т. І. Найко 2012 7
4139 Проблеми професійного самовизначення абітурієнтів Т. М. Клибанівська, В. М. Марценюк, А. О. Скрипник 2012 5
4138 Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки Т. М. Клибанівська, О. А. Ткачук 2012 8
4137 Особистісні цінності студента Т. М. Клибанівська, Л. М. Коваленко 2012 12
4136 Атракція в структурі міжособистісних відносин викладача і студента Т. М. Клибанівська, Н. А. Дибалюк, О. Л. Конопацький 2012 5
4135 Вивчення мотивації досягнення цілі та успіху студентів-випускників Вінницького національного аграрного університету Т. М. Клибанівська, О. В. Іскра, В. М. Романенко 2012 5
4134 Прикладні аспекти математики: функція однієї змінної та її застосування в економічних дослідженнях Л. І. Новицька, Ю. І. Мельник, І. В. Соломко 2012 5
4133 Методы формирования некоторых физических понятий в процессе обучения физике в вузе И. Н. Поспелов, В. Г. Дзись 2012 7
4132 Професійна спрямованість математичної підготовки бакалаврів з економіки Л. І. Новицька, І. Ю. Тищенко, О. М. Богуш 2012 12
4131 Курс фізики, як базовий рівень формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів технологічних спеціальностей Ю. Л. Хомяківський, О. Ю. Білик, В. А. Кучмар 2012 4
4130 Значення математичних знань для економіки Л. П. Гусак 2012 5
4129 Інформаційні технології як засіб осучаснення змісту курсу математики Л. І. Новицька, О. А. Бедрак, О. Ю. Григор"єв, О. А. Заремба 2012 9
4127 Електронний посібник з фізики для самоосвіти студента В. А. Стасенко, О. В. Творун 2012 9
4126 Ефективність методів викладання в процесі дистанційного навчання Т. Ф. Боровікова 2012 6
4125 Використання інтегрального числення у транспортних задачах сільськогосподарського виробництва М. В. Миронюк, Л. І. Новицька 2012 7
4124 Фундаменталізація змісту професійної освіти на основі інтеграції математичних та професійно-орієнтованих дисциплін О. В. Левчук, О. Ю. Головня 2012 5
4123 Система екологічного менеджменту – важлива складова системи управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах дії нового Податкового кодексу В. А. Фостолович, О. Гродецький 2012 2
4122 Системи екологічного менеджменту в птахівництві та необхідність її впровадження у загальну систему управління сільськогосподарським підприємством В. А. Фостолович, С. Рибак 2012 8
4121 Внутрішній аудит в Україні: проблеми, перспективи розвитку Н. Г. Здирко, К. А. Якубовська 2012 3
4120 Місце системи екологічного менеджменту в інноваційно-інвестиційному процесі сільськогосподарських підприємств В. А. Фостолович, О. Бабак 2012 5
4119 Правові основи внутрішнього аудиту в Україні В. Ю. Фабіянська, О. В. Брижань 2012 9
4118 Внутрішній аудит в Україні Н. Г. Здирко, О. О. Савенко 2012 5
4115 Особливості державного фінансового аудиту в Україні Н. Г. Здирко, Н. А. Кравець 2012 5
4114 Необхідність складання бізнес-плану в сільськогосподарських підприємствах Ю. В. Ставська, К. М. Продан 2012 5
4113 Якість аудиторських послуг в Україні Н. Г. Здирко, Ю. П. Франко 2012 17
4112 Аудиторський ризик та його страхування Н. Г. Здирко, Г. О. Постольник 2012 36
4111 Організація управління ризиком аудиторської перевірки Н. Г. Здирко, К. С. Чорномаз 2012 4
4110 Олігополістичні ринкові структури в Україні О. П. Хаєцька, Р. Ю. Шевчук 2012 6
4109 Безробіття в Україні та шляхи його подолання О. П. Хаєцька, Г. В. Сторчак 2012 5
4108 Внутрішній аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку Н. Г. Здирко, К. М. Продан 2012 7
4107 Значення стратегічного планування для функціонування підприємства Ю. В. Ставська 2012 6
4106 Теоретичні підходи до визначення змісту бізнес-планування в господарській діяльності Ю. В. Ставська, Ю. П. Киржа 2012 13
4105 Особливості аудиту доходів на підприємствах АПК Н. Г. Здирко, Л. А. Гавриш 2012 7
4104 Аудиторські процедури в Україні Н. Г. Здирко, О. П. Маріїна 2012 8
4102 Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання Ю. В. Ставська, О. А. Рєпкіна 2012 6
4100 Значення бізнес-плану для підприємств ринкової системи господарювання В. М. Полеся, А. П. Бондар 2012 12
4099 Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні та шляхи їх вирішення Н. Г. Здирко, Г. М. Побережняк 2012 4
4098 Особливості складання бізнес-плану в ринкових умовах О. В. Томчук, Д. В. Станівчук 2012 4
4097 Аудит як одна із форм контролю в Україні Л. Г. Михальчишина, О. І. Грубеляс 2012 4
4096 Сучасний стан та якість аудиторських послуг в Україні Л. Г. Михальчишина, Д. В. Станівчук 2012 4
4095 Ринок праці в Україні О. П. Хаєцька, О. В. Лисак 2012 7
4094 Внутрішній аудит в Україні та тенденції його розвитку Н. Г. Здирко, М. В. Дмитрук 2012 13
4093 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна 2012 10
4092 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна 2012 3
4091 Теоретичні аспекти обліку кредитних операцій банку з урахуванням ризику М. М. Настенко, І. В. Барилко 2012 7
4090 Відкритість економіки України С. А. Сегеда, К. М. Продан 2012 11
4089 Місце біржової торгівлі в національній економіці України С. А. Сегеда, О. А. Рєпкіна 2012 4
4088 Продовольчий ринок України С. А. Сегеда, М. В. Дмитрук 2012 17
4087 Особливості аудиту фінансового стану підприємства В. А. Фостолович, В. В. Білецька 2012 8
4086 Основні аспекти аудиту праці та її оплати В. А. Фостолович, Т. О. Кобзар 2012 9
4085 Особливості методики аудиту дебіторської заборгованості О. А. Подолянчук, І. О. Мацюк 2012 2
4084 Методи управління ризиками аудиторської діяльності О. А. Подолянчук, Л. С. Демидаш 2012 5
4083 Проблеми національної та регіональної економіки С. А. Сегеда, Ю. П. Киржа 2012 5
4082 Внутрішній аудит на підприємствах АПК В. П. Бралатан, І. С. Слободянюк 2012 2
4081 Роль внутрішнього аудиту в системі управління підприємством О. Д. Шевчук, А. П. Бондар 2012 6
4080 Теоретико-методологічні основи податкового обліку Л. І. Федоришина, Я. І. Мулик 2012 11
4052 Проблеми управління аудиторським ризиком в Україні В. П. Бралатан, А. Ю. Михайлюк 2012 12
4048 Особливості розвитку наукового та трудового потенціалу України: стан і перспективи розвитку С. А. Сегеда, Н. М. Андрєєва 2012 11
4047 Еволюція економічних теорій національної економіки С. А. Сегеда, Н. А. Кравець 2012 4
4041 Теоретико-методологічні основи аналізу собівартості сільськогосподарської продукції Т. О. Мулик, К. Ю. Михайлюк 2012 4
4037 Аналіз ефективності системи менеджменту на підприємстві О. Д. Шевчук, К. А. Скляр 2012 4
4033 Переваги і недоліки податкового кодексу України О. Д. Шевчук, В. А. Бас 2012 7
4032 Використання бізнес – планування для інвестиційної діяльності В. М. Полеся, О. П. Маріїна 2012 5
4031 Перспективи та пріоритетні напрямки в здійсненні державного фінансового контролю О. Д. Шевчук, В. В. Цеплий 2012 6
4029 Теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства О. Д. Шевчук, В. С. Рейзер 2012 4
4028 Податковий аудит і податковий контроль:розмежування понять О. Д. Шевчук 2012 7
4027 Особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску Н. М. Гудзенко, С. В. Лукашенко 2012 20
4026 Державне казначейство України як орган бюджетного контролю Л. В. Голишевська, Г. С. Швець 2012 26
4025 Ефективність використання альтернативних джерел енергії Л. П. Янович 2012 7
4024 Якість продукції як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства Ю. В. Гиренко, Ю. П. Автаєва 2012 6
4023 Теоретичні основи та етапи створення віртуального підприємства О. Ф. Шевчук, І. Лоїк 2012 2
4022 Важливість аналізу фінансової звітності для прийняття інвестиційних рішень Н. І. Коваль, Л. Г. Шафієва 2012 3
4021 Проблеми податкової системи України та можливі шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування економіки держави Л. А. Феняк, О. В. Додончук 2012 8
4020 Особливості економічного аналізу балансу О. Д. Шевчук, І. В. Ломачинська 2012 9
4019 Сутність державного фінансового контролю О. Д. Шевчук, О. С. Чорна 2012 5
4018 Аналіз продуктивності праці в сільському господарстві Т. О. Мулик, А. В. Легун 2012 8
4017 Особливості організації внутрішнього фінансового контролю О. Д. Шевчук, А. А. Ратушняк 2012 5
4016 Аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством О. Д. Шевчук, С. Козак 2012 11
4015 Відмінності аналізу фінансової та ринкової стійкості підприємства О. Д. Шевчук, І. В. Марчук 2012 5
4014 Необхідність проведення та шляхи вдосконалення аудиту фінансового стану підприємств В. А. Фостолович, С. В. Косовська 2012 12
4013 Аналіз експортно-імпортних операцій з товарами та послугами у Вінницькій області О. Д. Шевчук, Т. І. Ганжа 2012 6
4012 Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємства Т. О. Мулик, О. А. Войтенко 2012 8
4011 Аналіз кадрового потенціалу підприємства Н. І. Коваль, Я. А. Маланчук 2012 8
4010 Податковий контроль в Україні О. Д. Шевчук, Н. В. Заремба 2012 21
4009 Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на СТОВ "Малі Крушлинці" В. І. Янчук, М. О. Гайовик 2012 7
4008 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів О. Д. Шевчук, М. С. Петрук 2012 7
4007 Маркетингове планування в діяльності підприємства В. М. Полеся, О. А. Качур 2012 11
4006 Податковий контроль в Україні, види перевірок О. Д. Шевчук, О. А. Качур 2012 8
4005 Місце показника прибутку в системі аналізу господарської діяльності підприємства О. Д. Шевчук, А. В. Бучок 2012 8
4004 Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами О. Д. Шевчук, І. О. Хозьбай 2012 14
4003 Інтеграція України до світового економічного простору як чинник конкурентоспроможності на світовому ринку О. М. Головня, О. О. Бабаха 2012 7
4002 Аналіз соціально-економічного розвитку підприємства О. Д. Шевчук, Т. Є. Панасюк 2012 10
4001 Характерні риси та особливості формування інфляційних процесів в Україні Л. А. Феняк, А. В. Ткачук 2012 7
3999 До питання методологічного обгрунтування використання інструментарію теорії ігор в управлінні економічними системами О. В. Мороз, І. О. Мороз 2012 16
3962 Аналіз соціально-економічного розвитку підприємства О. Д. Шевчук, Т. Є. Панасюк 2012 5
3961 Характерні риси та особливості формування інфляційних процесів в Україні Л. А. Феняк, А. В. Ткачук 2012 11
3960 Шляхи покращення організації оплати праці на підприємствах України А. В. Смолінська, Б. Г. Сломнюк 2012 11
3959 До питання методологічного обгрунтування використання інструментарію теорії ігор в управлінні економічними системами О. В. Мороз, І. О. Мороз 2012 5
3958 Сучасний стан та аспекти впровадження корпоративних інформаційних систем в Україні Т. В. Січко, І. П. Пишна, Л. О. Луценко 2012 4
3957 Роль інформаційних технологій в сучасних екологiчних дослiдженнях О. В. Левчук 2012 28
3956 Узагальнена класифікація систем підтримки прийняття рішень Н. Р. Веселовська, О. О. Бабаха 2012 3
3955 Соціальні мережі: класифікація та принципи побудови Н. П. Юрчук, В. А. Когут 2012 5
3954 Злочинність в мережі INTERNET О. В. Маколкіна, К. В. Савчук 2012 22
3953 Основні проблеми становлення та функціонування інформаційного середовища України Я. В. Бахарєва, О. Ю. Васян 2012 15
3952 Моделі паралельних обчислень Р. О. Яцковська 2012 14
3951 Причини, види та канали витоку інформації в автоматизованих системах Н. П. Юрчук, Р. Б. Козленко 2012 11
3950 Формування економічного механізму антикризового управління банком Т. В. Січко, Н.О. Москалюк 2012 2
3949 Моделі функціонування малого підприємства Н. В. Поліщук, М. Л. Мельник 2012 10
3947 Інтернет – банкінг: переваги, недоліки та перспективи Н. П. Юрчук 2012 7
3925 Розв"язання задач методом стохастичного програмування І. І. Бурденюк, А. О. Манчук 2012 6
3924 Інформаційні системи управління агропромисловим комплексом регіону Н. І. Черняк, К. С. Чорномаз 2012 4
3923 Підсистема управління витратами в корпоративній інформаційній системі класу ERP: переваги та недоліки впровадження Т. В. Січко, А. С. Чвалюк 2012 5
3922 Безпека в iнформацiйних мережах В. О. Денисюк, В. Є. Тищенко 2012 2
3918 Перспективи використання вільної операційної системи LINUX А. Г. Яровенко, Б. В. Литовченко 2012 10
3914 Моделювання податкового навантаження підприємств Н. В. Поліщук, Є.В. Грінберг. 2012 3
3913 Впровадження корпоративних інформаційних системах на вітчизняних підприємствах Т. В. Січко, К. І. Вовк 2012 7
3912 Про один метод організації обчислень лінійних алгоритмічних структур засобами MS EXCEL Р.Г. Тадевосян 2012 9
3911 Застосування клієнт-серверної архітектури при розробці АСУ-"Деканат" Є. А. Паламарчук, О. М. Антох 2012 5
3909 Вільна кроссплатформна система візуального програмування LAZARUS А. Г. Яровенко, І. І. Клімов, В. В. Мазуренко 2012 3
3908 Коэффициенты диффузии при электроконтактном припекании В. Я. Николайчук, Л.А. Ильницка, О.А. Заремба, О.Ю. Григорьев 2012 6
3907 Метод дослідження нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів О. Ф. Шевчук 2012 5
3906 Моделирование распространения тепла при электроконтактном упрочнении металлизационных покрытий В.Я. Николайчук, Н. В. Гуль, К.М. Гнатюк 2012 7
3905 Інтерполяція і екстраполяція баз даних фізичних параметрів О. В. Левчук, Р. О. Тупчей 2012 8
3904 Моделювання автоколивань та динамічних систем в середовищі MАTHCAD О. В. Левчук, Р. Б. Козленко 2012 7
3902 Вплив фізичної модифікації на діелектричні та п"єзоелектричні властивості полівініліденфторидів Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко 2012 12
3899 Вплив молекулярної складової на в"язкість рубідію в газовій фазі В. Г. Дзісь, І. О. Григоренко, О. О. Каганець [та ін.] 2012 2
3898 Сушильна установка з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, А.А. Леськов, В.В. Козловський, О.В. Дубчак 2012 4
3882 Оптимізація процесів теплообміну О. В. Левчук, Л. П. Погребний 2012 11
3760 Магнітне поле Землі і біологічних об"єктів П. В. Гель, М. В. Масловська, І. С. Шкарбуль 2011 10
3759 Методи отримання наднизьких температур та їх використання П. В. Гель, О. В. Коберник, М. В. Вечірко 2011 9
3758 Застосування методу Монте-Карло для моделювання взаємодії лазерного випромінювання з біотканинами В. П. Думенко, А. В. Юрчик, С. М. Суходольський 2011 13
3755 Мультиплетні релаксаційні переходи в області склування в полівініліденфторидах Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко 2011 15
3754 Аналіз спектрів ЯМР широких ліній полівініліденфторидів у широкому температурному інтервалі Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко, С. В. Кравець 2011 11
3753 Метод конформних відображень в застосуванні дослідження частотного спектру деяких двомірних систем П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний 2011 9
3752 Вдосконалення методу магнітного аналізу А. Ф. Недибалюк, Д. М. Рибак 2011 9
3751 Про фізичну економіку Д. А. Найко, Т. І. Найко 2011 9
3750 Механизм отклика обратной ВАХ гетероструктур sNo2(nI) - Р-sI к этиловому спирту и двуокиси азота А. В. Ющенко 2011 11
3749 Розсіювання механічної енергії композитами із сполуками інтеркалювання графіту в залежності від температури О. В. Мозговий, М. С. Кметь 2011 12
3748 Сучасні установки для отримання сонячного кремнію Р. В. Карабун, В. І. Солоненко 2011 15
3747 Проблема моделювання в агроекології та класифікації моделей О. В. Левчук, С. Доліщук 2011 9
3746 Аналіз властивостей моделі міжгалузевого балансу за допомогою засобів системи MATHCAD І. А. Бубновська, Н. В. Дрижук 2011 14
3745 Статистичні моделі агроекосистем О. В. Левчук, І. Шкарбуль 2011 8
3744 Про аномальні рівні в рядах динаміки О. Ф. Шевчук, О. Ю. Готовко 2011 14
3743 Один ітераційний метод знаходження центроїди(центра ваги) масиву дискретної інформації В. М. Дубчак, В. Г. Красиленко 2011 12
3742 Про методи перевірки наявності тренду ряду динаміки О. Ф. Шевчук, Н. В. Рибак 2011 5
3741 Декілька підходів до розв"язку однієї геометричної задачі В. М. Дубчак, Т. Є. Хрипко 2011 9
3740 Метод моделювання в екологічних дослідженнях О. В. Левчук, О. О. Шаповал 2011 5
3739 Про методи оцінки адекватності трендової моделі О. Ф. Шевчук, В. Продан 2011 10
3738 Поведінкові функції в економіці Д. А. Найко, О. В. Дубчак, О. А. Пацалюк 2011 10
3737 Застосування математичних методів обчислень у відомих законах фізики для розв"язку прикладних економічних задач В. М. Дубчак, Ю. М. Кашпрук 2011 7
3736 Конгруенції вищих степенів з одним невідомим Л. Ю. Наумович, М. В. Миронюк 2011 8
3735 Клас галілеєво-інваріантних систем звичайних диференціальних рівнянь О. З. Тимошенко, Д. В. Мира 2011 6
3734 Метод умовної мінімізації в задачі про існування періодичних розв"язків для системи осциляторів надвовимірній гратці С. М. Бак, О. С. Сандульська 2011 8
3733 Використання математичного апарату у виробничих процесах Т. В. Боровікова, Д. С. Швець 2011 12
3732 Узагальнення структури тензорної моделі накопичення пошкоджень із врахуванням "пам"яті напрямів" В. О. Краєвський, С. О. Краєвський, О. І. Павлюк 2011 10
3731 Вплив області сумування на оцінку кратних тригонометричних сум О. О. Макаревич, М. В. Миронюк 2011 11
3730 Фрактальні функції як розв"язки систем функціональних рівнянь О. Б. Панасенко, І. М. Томчук 2011 8
3729 q -Параметричні многочлени Бернштейна Д. А. Найко 2011 6


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska