The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Сучасні застосування фундаментальних наук у виробничих процесах - 2011

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
4140 Організація самостійної роботи студентів-заочників при вивченні математики Т. І. Найко 2012 194
4139 Проблеми професійного самовизначення абітурієнтів Т. М. Клибанівська, В. М. Марценюк, А. О. Скрипник 2012 187
4138 Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки Т. М. Клибанівська, О. А. Ткачук 2012 229
4137 Особистісні цінності студента Т. М. Клибанівська, Л. М. Коваленко 2012 252
4136 Атракція в структурі міжособистісних відносин викладача і студента Т. М. Клибанівська, Н. А. Дибалюк, О. Л. Конопацький 2012 206
4135 Вивчення мотивації досягнення цілі та успіху студентів-випускників Вінницького національного аграрного університету Т. М. Клибанівська, О. В. Іскра, В. М. Романенко 2012 186
4134 Прикладні аспекти математики: функція однієї змінної та її застосування в економічних дослідженнях Л. І. Новицька, Ю. І. Мельник, І. В. Соломко 2012 197
4133 Методы формирования некоторых физических понятий в процессе обучения физике в вузе И. Н. Поспелов, В. Г. Дзись 2012 183
4132 Професійна спрямованість математичної підготовки бакалаврів з економіки Л. І. Новицька, І. Ю. Тищенко, О. М. Богуш 2012 227
4131 Курс фізики, як базовий рівень формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів технологічних спеціальностей Ю. Л. Хомяківський, О. Ю. Білик, В. А. Кучмар 2012 201
4130 Значення математичних знань для економіки Л. П. Гусак 2012 203
4129 Інформаційні технології як засіб осучаснення змісту курсу математики Л. І. Новицька, О. А. Бедрак, О. Ю. Григор"єв, О. А. Заремба 2012 188
4127 Електронний посібник з фізики для самоосвіти студента В. А. Стасенко, О. В. Творун 2012 202
4126 Ефективність методів викладання в процесі дистанційного навчання Т. Ф. Боровікова 2012 184
4125 Використання інтегрального числення у транспортних задачах сільськогосподарського виробництва М. В. Миронюк, Л. І. Новицька 2012 259
4124 Фундаменталізація змісту професійної освіти на основі інтеграції математичних та професійно-орієнтованих дисциплін О. В. Левчук, О. Ю. Головня 2012 327
4123 Система екологічного менеджменту – важлива складова системи управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах дії нового Податкового кодексу В. А. Фостолович, О. Гродецький 2012 191
4122 Системи екологічного менеджменту в птахівництві та необхідність її впровадження у загальну систему управління сільськогосподарським підприємством В. А. Фостолович, С. Рибак 2012 258
4121 Внутрішній аудит в Україні: проблеми, перспективи розвитку Н. Г. Здирко, К. А. Якубовська 2012 188
4120 Місце системи екологічного менеджменту в інноваційно-інвестиційному процесі сільськогосподарських підприємств В. А. Фостолович, О. Бабак 2012 180
4119 Правові основи внутрішнього аудиту в Україні В. Ю. Фабіянська, О. В. Брижань 2012 171
4118 Внутрішній аудит в Україні Н. Г. Здирко, О. О. Савенко 2012 173
4115 Особливості державного фінансового аудиту в Україні Н. Г. Здирко, Н. А. Кравець 2012 153
4114 Необхідність складання бізнес-плану в сільськогосподарських підприємствах Ю. В. Ставська, К. М. Продан 2012 178
4113 Якість аудиторських послуг в Україні Н. Г. Здирко, Ю. П. Франко 2012 175
4112 Аудиторський ризик та його страхування Н. Г. Здирко, Г. О. Постольник 2012 198
4111 Організація управління ризиком аудиторської перевірки Н. Г. Здирко, К. С. Чорномаз 2012 184
4110 Олігополістичні ринкові структури в Україні О. П. Хаєцька, Р. Ю. Шевчук 2012 196
4109 Безробіття в Україні та шляхи його подолання О. П. Хаєцька, Г. В. Сторчак 2012 161
4108 Внутрішній аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку Н. Г. Здирко, К. М. Продан 2012 156
4107 Значення стратегічного планування для функціонування підприємства Ю. В. Ставська 2012 188
4106 Теоретичні підходи до визначення змісту бізнес-планування в господарській діяльності Ю. В. Ставська, Ю. П. Киржа 2012 228
4105 Особливості аудиту доходів на підприємствах АПК Н. Г. Здирко, Л. А. Гавриш 2012 177
4104 Аудиторські процедури в Україні Н. Г. Здирко, О. П. Маріїна 2012 178
4102 Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання Ю. В. Ставська, О. А. Рєпкіна 2012 192
4100 Значення бізнес-плану для підприємств ринкової системи господарювання В. М. Полеся, А. П. Бондар 2012 197
4099 Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні та шляхи їх вирішення Н. Г. Здирко, Г. М. Побережняк 2012 147
4098 Особливості складання бізнес-плану в ринкових умовах О. В. Томчук, Д. В. Станівчук 2012 176
4097 Аудит як одна із форм контролю в Україні Л. Г. Михальчишина, О. І. Грубеляс 2012 168
4096 Сучасний стан та якість аудиторських послуг в Україні Л. Г. Михальчишина, Д. В. Станівчук 2012 161
4095 Ринок праці в Україні О. П. Хаєцька, О. В. Лисак 2012 163
4094 Внутрішній аудит в Україні та тенденції його розвитку Н. Г. Здирко, М. В. Дмитрук 2012 207
4093 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна 2012 501
4092 Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні Н. Г. Здирко, О. А. Рєпкіна 2012 198
4091 Теоретичні аспекти обліку кредитних операцій банку з урахуванням ризику М. М. Настенко, І. В. Барилко 2012 193
4090 Відкритість економіки України С. А. Сегеда, К. М. Продан 2012 178
4089 Місце біржової торгівлі в національній економіці України С. А. Сегеда, О. А. Рєпкіна 2012 177
4088 Продовольчий ринок України С. А. Сегеда, М. В. Дмитрук 2012 196
4087 Особливості аудиту фінансового стану підприємства В. А. Фостолович, В. В. Білецька 2012 176
4086 Основні аспекти аудиту праці та її оплати В. А. Фостолович, Т. О. Кобзар 2012 162
4085 Особливості методики аудиту дебіторської заборгованості О. А. Подолянчук, І. О. Мацюк 2012 161
4084 Методи управління ризиками аудиторської діяльності О. А. Подолянчук, Л. С. Демидаш 2012 149
4083 Проблеми національної та регіональної економіки С. А. Сегеда, Ю. П. Киржа 2012 168
4082 Внутрішній аудит на підприємствах АПК В. П. Бралатан, І. С. Слободянюк 2012 179
4081 Роль внутрішнього аудиту в системі управління підприємством О. Д. Шевчук, А. П. Бондар 2012 176
4080 Теоретико-методологічні основи податкового обліку Л. І. Федоришина, Я. І. Мулик 2012 177
4052 Проблеми управління аудиторським ризиком в Україні В. П. Бралатан, А. Ю. Михайлюк 2012 190
4048 Особливості розвитку наукового та трудового потенціалу України: стан і перспективи розвитку С. А. Сегеда, Н. М. Андрєєва 2012 174
4047 Еволюція економічних теорій національної економіки С. А. Сегеда, Н. А. Кравець 2012 173
4041 Теоретико-методологічні основи аналізу собівартості сільськогосподарської продукції Т. О. Мулик, К. Ю. Михайлюк 2012 171
4037 Аналіз ефективності системи менеджменту на підприємстві О. Д. Шевчук, К. А. Скляр 2012 203
4033 Переваги і недоліки податкового кодексу України О. Д. Шевчук, В. А. Бас 2012 191
4032 Використання бізнес – планування для інвестиційної діяльності В. М. Полеся, О. П. Маріїна 2012 187
4031 Перспективи та пріоритетні напрямки в здійсненні державного фінансового контролю О. Д. Шевчук, В. В. Цеплий 2012 219
4029 Теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства О. Д. Шевчук, В. С. Рейзер 2012 178
4028 Податковий аудит і податковий контроль:розмежування понять О. Д. Шевчук 2012 169
4027 Особливості нарахування та сплати єдиного соціального внеску Н. М. Гудзенко, С. В. Лукашенко 2012 173
4026 Державне казначейство України як орган бюджетного контролю Л. В. Голишевська, Г. С. Швець 2012 204
4025 Ефективність використання альтернативних джерел енергії Л. П. Янович 2012 172
4024 Якість продукції як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства Ю. В. Гиренко, Ю. П. Автаєва 2012 226
4023 Теоретичні основи та етапи створення віртуального підприємства О. Ф. Шевчук, І. Лоїк 2012 166
4022 Важливість аналізу фінансової звітності для прийняття інвестиційних рішень Н. І. Коваль, Л. Г. Шафієва 2012 164
4021 Проблеми податкової системи України та можливі шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування економіки держави Л. А. Феняк, О. В. Додончук 2012 174
4020 Особливості економічного аналізу балансу О. Д. Шевчук, І. В. Ломачинська 2012 171
4019 Сутність державного фінансового контролю О. Д. Шевчук, О. С. Чорна 2012 156
4018 Аналіз продуктивності праці в сільському господарстві Т. О. Мулик, А. В. Легун 2012 205
4017 Особливості організації внутрішнього фінансового контролю О. Д. Шевчук, А. А. Ратушняк 2012 169
4016 Аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством О. Д. Шевчук, С. Козак 2012 213
4015 Відмінності аналізу фінансової та ринкової стійкості підприємства О. Д. Шевчук, І. В. Марчук 2012 163
4014 Необхідність проведення та шляхи вдосконалення аудиту фінансового стану підприємств В. А. Фостолович, С. В. Косовська 2012 200
4013 Аналіз експортно-імпортних операцій з товарами та послугами у Вінницькій області О. Д. Шевчук, Т. І. Ганжа 2012 168
4012 Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємства Т. О. Мулик, О. А. Войтенко 2012 175
4011 Аналіз кадрового потенціалу підприємства Н. І. Коваль, Я. А. Маланчук 2012 169
4010 Податковий контроль в Україні О. Д. Шевчук, Н. В. Заремба 2012 508
4009 Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на СТОВ "Малі Крушлинці" В. І. Янчук, М. О. Гайовик 2012 168
4008 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів О. Д. Шевчук, М. С. Петрук 2012 183
4007 Маркетингове планування в діяльності підприємства В. М. Полеся, О. А. Качур 2012 181
4006 Податковий контроль в Україні, види перевірок О. Д. Шевчук, О. А. Качур 2012 159
4005 Місце показника прибутку в системі аналізу господарської діяльності підприємства О. Д. Шевчук, А. В. Бучок 2012 165
4004 Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами О. Д. Шевчук, І. О. Хозьбай 2012 180
4003 Інтеграція України до світового економічного простору як чинник конкурентоспроможності на світовому ринку О. М. Головня, О. О. Бабаха 2012 173
4002 Аналіз соціально-економічного розвитку підприємства О. Д. Шевчук, Т. Є. Панасюк 2012 184
4001 Характерні риси та особливості формування інфляційних процесів в Україні Л. А. Феняк, А. В. Ткачук 2012 180
3999 До питання методологічного обгрунтування використання інструментарію теорії ігор в управлінні економічними системами О. В. Мороз, І. О. Мороз 2012 176
3962 Аналіз соціально-економічного розвитку підприємства О. Д. Шевчук, Т. Є. Панасюк 2012 190
3961 Характерні риси та особливості формування інфляційних процесів в Україні Л. А. Феняк, А. В. Ткачук 2012 166
3960 Шляхи покращення організації оплати праці на підприємствах України А. В. Смолінська, Б. Г. Сломнюк 2012 167
3959 До питання методологічного обгрунтування використання інструментарію теорії ігор в управлінні економічними системами О. В. Мороз, І. О. Мороз 2012 212
3958 Сучасний стан та аспекти впровадження корпоративних інформаційних систем в Україні Т. В. Січко, І. П. Пишна, Л. О. Луценко 2012 179
3957 Роль інформаційних технологій в сучасних екологiчних дослiдженнях О. В. Левчук 2012 270
3956 Узагальнена класифікація систем підтримки прийняття рішень Н. Р. Веселовська, О. О. Бабаха 2012 172
3955 Соціальні мережі: класифікація та принципи побудови Н. П. Юрчук, В. А. Когут 2012 172
3954 Злочинність в мережі INTERNET О. В. Маколкіна, К. В. Савчук 2012 197
3953 Основні проблеми становлення та функціонування інформаційного середовища України Я. В. Бахарєва, О. Ю. Васян 2012 173
3952 Моделі паралельних обчислень Р. О. Яцковська 2012 204
3951 Причини, види та канали витоку інформації в автоматизованих системах Н. П. Юрчук, Р. Б. Козленко 2012 149
3950 Формування економічного механізму антикризового управління банком Т. В. Січко, Н.О. Москалюк 2012 174
3949 Моделі функціонування малого підприємства Н. В. Поліщук, М. Л. Мельник 2012 196
3947 Інтернет – банкінг: переваги, недоліки та перспективи Н. П. Юрчук 2012 203
3925 Розв"язання задач методом стохастичного програмування І. І. Бурденюк, А. О. Манчук 2012 221
3924 Інформаційні системи управління агропромисловим комплексом регіону Н. І. Черняк, К. С. Чорномаз 2012 313
3923 Підсистема управління витратами в корпоративній інформаційній системі класу ERP: переваги та недоліки впровадження Т. В. Січко, А. С. Чвалюк 2012 259
3922 Безпека в iнформацiйних мережах В. О. Денисюк, В. Є. Тищенко 2012 182
3918 Перспективи використання вільної операційної системи LINUX А. Г. Яровенко, Б. В. Литовченко 2012 209
3914 Моделювання податкового навантаження підприємств Н. В. Поліщук, Є.В. Грінберг. 2012 199
3913 Впровадження корпоративних інформаційних системах на вітчизняних підприємствах Т. В. Січко, К. І. Вовк 2012 253
3912 Про один метод організації обчислень лінійних алгоритмічних структур засобами MS EXCEL Р.Г. Тадевосян 2012 169
3911 Застосування клієнт-серверної архітектури при розробці АСУ-"Деканат" Є. А. Паламарчук, О. М. Антох 2012 186
3909 Вільна кроссплатформна система візуального програмування LAZARUS А. Г. Яровенко, І. І. Клімов, В. В. Мазуренко 2012 186
3908 Коэффициенты диффузии при электроконтактном припекании В. Я. Николайчук, Л.А. Ильницка, О.А. Заремба, О.Ю. Григорьев 2012 182
3907 Метод дослідження нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів О. Ф. Шевчук 2012 245
3906 Моделирование распространения тепла при электроконтактном упрочнении металлизационных покрытий В.Я. Николайчук, Н. В. Гуль, К.М. Гнатюк 2012 172
3905 Інтерполяція і екстраполяція баз даних фізичних параметрів О. В. Левчук, Р. О. Тупчей 2012 180
3904 Моделювання автоколивань та динамічних систем в середовищі MАTHCAD О. В. Левчук, Р. Б. Козленко 2012 185
3902 Вплив фізичної модифікації на діелектричні та п"єзоелектричні властивості полівініліденфторидів Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко 2012 179
3899 Вплив молекулярної складової на в"язкість рубідію в газовій фазі В. Г. Дзісь, І. О. Григоренко, О. О. Каганець [та ін.] 2012 175
3898 Сушильна установка з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, А.А. Леськов, В.В. Козловський, О.В. Дубчак 2012 153
3882 Оптимізація процесів теплообміну О. В. Левчук, Л. П. Погребний 2012 176
3760 Магнітне поле Землі і біологічних об"єктів П. В. Гель, М. В. Масловська, І. С. Шкарбуль 2011 205
3759 Методи отримання наднизьких температур та їх використання П. В. Гель, О. В. Коберник, М. В. Вечірко 2011 187
3758 Застосування методу Монте-Карло для моделювання взаємодії лазерного випромінювання з біотканинами В. П. Думенко, А. В. Юрчик, С. М. Суходольський 2011 237
3755 Мультиплетні релаксаційні переходи в області склування в полівініліденфторидах Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко 2011 203
3754 Аналіз спектрів ЯМР широких ліній полівініліденфторидів у широкому температурному інтервалі Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко, С. В. Кравець 2011 188
3753 Метод конформних відображень в застосуванні дослідження частотного спектру деяких двомірних систем П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний 2011 315
3752 Вдосконалення методу магнітного аналізу А. Ф. Недибалюк, Д. М. Рибак 2011 191
3751 Про фізичну економіку Д. А. Найко, Т. І. Найко 2011 180
3750 Механизм отклика обратной ВАХ гетероструктур sNo2(nI) - Р-sI к этиловому спирту и двуокиси азота А. В. Ющенко 2011 223
3749 Розсіювання механічної енергії композитами із сполуками інтеркалювання графіту в залежності від температури О. В. Мозговий, М. С. Кметь 2011 206
3748 Сучасні установки для отримання сонячного кремнію Р. В. Карабун, В. І. Солоненко 2011 195
3747 Проблема моделювання в агроекології та класифікації моделей О. В. Левчук, С. Доліщук 2011 194
3746 Аналіз властивостей моделі міжгалузевого балансу за допомогою засобів системи MATHCAD І. А. Бубновська, Н. В. Дрижук 2011 215
3745 Статистичні моделі агроекосистем О. В. Левчук, І. Шкарбуль 2011 198
3744 Про аномальні рівні в рядах динаміки О. Ф. Шевчук, О. Ю. Готовко 2011 211
3743 Один ітераційний метод знаходження центроїди(центра ваги) масиву дискретної інформації В. М. Дубчак, В. Г. Красиленко 2011 207
3742 Про методи перевірки наявності тренду ряду динаміки О. Ф. Шевчук, Н. В. Рибак 2011 260
3741 Декілька підходів до розв"язку однієї геометричної задачі В. М. Дубчак, Т. Є. Хрипко 2011 198
3740 Метод моделювання в екологічних дослідженнях О. В. Левчук, О. О. Шаповал 2011 198
3739 Про методи оцінки адекватності трендової моделі О. Ф. Шевчук, В. Продан 2011 192
3738 Поведінкові функції в економіці Д. А. Найко, О. В. Дубчак, О. А. Пацалюк 2011 211
3737 Застосування математичних методів обчислень у відомих законах фізики для розв"язку прикладних економічних задач В. М. Дубчак, Ю. М. Кашпрук 2011 195
3736 Конгруенції вищих степенів з одним невідомим Л. Ю. Наумович, М. В. Миронюк 2011 228
3735 Клас галілеєво-інваріантних систем звичайних диференціальних рівнянь О. З. Тимошенко, Д. В. Мира 2011 219
3734 Метод умовної мінімізації в задачі про існування періодичних розв"язків для системи осциляторів надвовимірній гратці С. М. Бак, О. С. Сандульська 2011 188
3733 Використання математичного апарату у виробничих процесах Т. В. Боровікова, Д. С. Швець 2011 210
3732 Узагальнення структури тензорної моделі накопичення пошкоджень із врахуванням "пам"яті напрямів" В. О. Краєвський, С. О. Краєвський, О. І. Павлюк 2011 257
3731 Вплив області сумування на оцінку кратних тригонометричних сум О. О. Макаревич, М. В. Миронюк 2011 200
3730 Фрактальні функції як розв"язки систем функціональних рівнянь О. Б. Панасенко, І. М. Томчук 2011 194
3729 q -Параметричні многочлени Бернштейна Д. А. Найко 2011 197


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska