The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
21006 Хвороби і шкідники моркви за вирощування у відкритому грунті Вдовиченко І. П. Пк 2019 11
21005 Вирощування моркви за органічної технології в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовиченко І. П. Пк 2019 11
21002 Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні продовольчої безпеки Вдовиченко І. П., Мудрак Г. В. Тд 2018 12
21001 Органічне вирощування моркви - основа здорового харчування людини Вдовиченко І. П. Тд 2019 13
20994 Перспективи вирощування моркви (Daucus Carota L.) в умовах Лісостепу Правобережного України Вдовиченко І. П. Пк 2019 8
20989 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Вдовиченко І. П., Забарна Т. А. С 2018 11
20921 Вплив конюшини лучної на підвищення родючості грунтів Забарна Т. А. С 2018 18
20865 Peculiarities of the effect of the inoculation of grains of common bean on quality of seeds in conditions of right bank forest steppe of Ukraine Haidai L. S. Тд 2019 19
20864 Ефективність симбіотичної азотфіксації агроценозів квасолі звичайної в залежності від передпосівної обробки насіння Гайдай Л. С. Тд 2019 10
20863 Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу Правобережного Гайдай Л. С. Знп 2018 30
20862 Аналіз впливу інокуляції зерна квасолі звичайної на якість насіння Гайдай Л. С. Тд 2019 16
20861 Вплив інокуляції на хімічний склад насіння квасолі звичайної Гайдай Л. С. Знп 2019 18
20829 Аналіз зміни якісних показників насіння озимого ріпаку залежно від строків посіву та системи удобрення Мазур В. А., Мацера О. О. С 2019 22
20753 Продуктивність озимого ріпаку залежно від рівня удобрення та строку посіву в умовах Правобережного Лісостепу України Мацера О. О. С 2018 15
20382 Метеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеню «Бакалавр» Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв 2019 2
20376 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 201 – "АГРОНОМІЯ" та 203 – " Дідур І. М., Мацера О. О. Мв 2019 3
20372 Метеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеню «Бакалав Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв 2019 6
20210 Земельний кадастр. Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономі Цицюра Я.Г. Кл 2019 3
20209 Геодезія.Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 206 "Лісове господарст Цицюра Я.Г. Кл 2019 16
20208 Фітомеліорація та рекультивація земель. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчанняфакультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10- Приробничі науки спеціальності 101- Екологія освітнь Забарна Т.А. Мв 2019 0
20207 Грунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами2- го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203-"Садівництво Поліщук М.І.,Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Вдовиченко І.П., Бараболя Р.І. Мв 2019 5
20206 Грунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201- "Агрономія Поліщук М.І.,Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Вдовиченко І.П., Бараболя Р.І. Мв 2019 3
20205 Землеробство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (змістова частина 2 «Наукові основи сівозмін») - студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спец Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2019 0
20204 Балансові методи оцінки якості земель. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ст Шкатула Ю.М. Мв 2019 0
20203 Балансові методи оцінки якості земель. Конспект лекцій для магістрів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Магістр» Шкатула Ю.М. Мв 2019 0
20202 Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – «Агрон Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Мв 2019 4
20201 Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 – «Садів Броннікова Л.Ф., Забарна Т.А. Мв 2019 2
19841 Землеробство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (змістова частина 1 «Агрофізичні і фізико-механічні властивості грунту. Бур’яни та заходи боротьби з ними») - студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галу Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В., Бараболя Р.І. Мв 2019 2
19840 Землеробство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2019 1
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. Тд 2018 33
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. Тд 2018 44
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. Тд 2018 38
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. С 2018 33
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. С 2018 34
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. С 2018 35
19318 Землеробство. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Карантин та захист рослин» освітнього ступеня Заболотний Г.М., Пелех Л.В. Мв 2019 4
19317 Метеорологія та кліматологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «Бакалавр» Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв 2019 7
19316 Агрометеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеню «Бакала Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв 2019 13
19309 Охорона земель. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів агрономічного факультету 3-го курсу денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Шкатула Ю.М. Мв 2019 4
19308 Фітомеліорація та рекультивація земель. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Мв 2019 46
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. С 2018 36
19292 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. С 2018 26
19291 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О. М. С 2018 47
19290 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. С 2018 36
19245 Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці Забарна Т.А. С 2018 33
19244 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. С 2018 132
19211 Фітомеліорація та рекультивація земель. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» Забарна Т.А. Нп 2019 12
19162 Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву Мазур В. А., Мацера О. О. С 2018 30
19153 Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н.А. С 2018 30
19152 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. С 2018 44
19151 Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. С 2018 32
19143 The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, systen of defence and nutrition Telekalo N.V. С 2018 31
19142 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Крижопільске ЛГ» Василевський О.Г., Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Матусяк М.В. С 2018 51
19049 Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур Броннікова Л. Ф. С 2018 59
18956 Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур В. А., Мацера О. О. П 2018 52
18950 Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. С 2018 45
18877 Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. С 2018 68
18859 Продуктивність соняшнику залежно від системи удобрення та боротьби з шкодочиними організмами в умовах СФГ «ШАР» Козятинського району Вінницької області В.В. Матвійчук Дрп 2018 2
18833 Вплив мінеральних добрив та регуляторів росту на продуктивність пшениці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Садовий Б.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 2
18809 Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від способу основного обробітку ґрунту в умовах Калинівської філії ПрАТ «Райз – Максимко» Калинівського району В.В. Шевчук Дрп 2018 2
18671 Конспект лекцій з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрон Цицюра Я.Г. Кл 2018 5
18670 Навчальна програма з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Аг Цицюра Я.Г. Нп 2018 3
18627 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк Дрп 2018 2
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2016 57
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф. М 2016 46
18565 Ефективність технологічних прийомів вирощування сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник О.В., Поліщук М.І. Дрп 2018 2
18564 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах с.-г. підприємства СФГ «Герасименко В.І.» Теплицького району Михайлюк Б.С., Поліщук І.С. Дрп 2018 1
18563 Формування врожайності насіння люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Котик А.А., Липовий В.Г. Дрп 2018 2
18514 Геодезія та землевпорядкування. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт студентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продов Цицюра Я.Г. Мв 2018 1
18511 Введення до спеціальності. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та п Неїлик М.М., Гайдай Л.С. Мв 2018 3
18510 Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 206 Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 2018 2
18509 Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 205 – "Лісове Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 2018 5
18507 Агрохімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" денної та заочної форм навчання Дідур І. М., Мацера О. О. Кл 2018 6
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 2016 36
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. Тд 2016 39
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2017 32
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2018 30
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. Тд 2018 29
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2018 23
18425 Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному циклі Цицюра Я. Г. П 2017 36
18407 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 2018 57
18406 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. Тд 2018 58
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. С 2017 153
18389 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 2018 133
18387 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 2018 109
18385 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. Тд 2018 23
18384 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. Тд 2018 42
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 2016 66
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. Тд 2017 92
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 2017 51
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. Тд 2016 35
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. Тд 2016 40
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. Тд 2016 31
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. Тд 2016 35
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. Тд 2015 43
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. Тд 2015 37
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. Тд 2016 53
18353 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. С 2018 39
18333 Агроекологічний стан грунтів в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району Г. О. Кутняк Дрп 2018 3
18268 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту у технології вирощування квасолі в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району О. А. Мазяр Дрп 2018 1
18267 Вплив системи основного обробітку на показники родючості чорноземів реградованих при вирощуванні озимої пшениці в умовах с. Оленівка Балтського району Одеської області Жеронкін О.І. Дрп 2018 1
18123 Агроекологічна оцінка стану грунтового покриву сільськогосподарських угідь Могилів-Подільського району А. М. Ніколайчук Дрп 2018 1
18092 Особливості формування озимої пшениці залежно від системи захисту та попередників в умовах НДГ «Агрономічне» ВНАУ К.Р. Шведюк Дрп 2018 2
18091 Особливості формування урожайності ячменю ярого залежно від норм живлення в умовах НДГ Агрономічне ВНАУ Л. М Ілюк Дрп 2018 3
18082 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Могилівський О.В., Поліщук І.С. Дрп 2018 1
18009 Дослідження та аналіз агроекологічного стану грунтів с.Агрономічне Вінницького району та розробка заходів щодо їх покращення Кутняк О. Г. Дрп 2018 1
18008 Поліпшення фітосанітарного стану в агроценозі гороху посівного в умовах дослідного поля ВНАУ Ревега Д. О. Дрп 2018 3
18007 Формування симбіотичних показників сої та їх вплив на урожайність в умовах дослідного поля ВНАУ Колійчук В. В. Дрп 2018 2
17987 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Доляновська Г.Д., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17945 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ Катрага О.О., Липовий В.Г. Дрп 2018 1
17942 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району М.В. Колодійчук Дрп 2018 0
17938 Біоенергетична ефективність мікродобрив при врощуванні соняшнику на темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах ПрАТ ПК “Поділля” Крижопільського району Вінницької області Курганський С.А. Дрп 2018 1
17937 Біоенергетична ефективність системи позакореневих підживлень кукурудзи за її вирощування на чорнземних грунтах в умовах ФГ “Велес АРС” Хмільницького району Лисий С.О. Дрп 2018 2
17919 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування гороху в умовах Лісостепу Правобережного Христюк О.С., Поліщук І.С. Дрп 2018 2
17918 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування сої в умовах сільськогосподарського підприємства Деражнянського району Хмельницької області Гуцол Л.П., Поліщук І.С. Дрп 2018 3
17913 Біоенергетична ефективність безвідвального обробітку ґрунту при вирощуванні ячменю ярого на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Оніщук М.І. Дрп 2018 1
17912 Біоенергетична ефективність окремих елементів системи удобрення суріпиці ярої на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Волинець О.М. Дрп 2018 1
17911 Ефективність рівнів мінерального живлення при вирощуванні ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко В.А., Забарна Т.А. Дрп 2018 1
17905 Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив, мікродобрив та бактеріальних препаратів в умовах дослідного поля ВНАУ Дідух А.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 2
17904 Урожайні властивості люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Муренька В.П., Липовий В.Г. Дрп 2018 0
17871 Біоенергетична ефективність вирощування суріпиці ярої залежно від системи її удобрення на сірих лісових грунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Л. Л. Прокопчук Дрп 2018 1
17870 Біоенергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно на темно-сірих лісових грунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії “Зернопродукт МХП” с. Мухівці Немирівського району Вінницької області Власюк Ю.П. Дрп 2018 1
17866 Біоенергетична ефективність мінімалізованих систем обробітку ґрунту при вирощуванні ярого ячменю на в умовах ТОВ “МП-Альфа” Літинського району Вінницької області Залюбівська Г.В. Дрп 2018 0
17855 Вплив способів основного обробітку ґрунту на формування біоенергетичної продуктивності гороху в умовах ТОВ СП «Нібулон” Надкреничний М.Б. Дрп 2018 0
17854 Оцінка агрономічного потенціалу ґрунтового покриву Обухівського району Київської області на підставі їх регіонального кадастрового моніторингу Іванисенко В.В. Дрп 2018 1
17853 Вивчення ефективності позакореневого живлення молодого саду на чорноземних ґрунтах в умовах СФГ “Кондор” Благовіщенського району Кіровоградської області Харкавий О.С. Дрп 2018 2
17852 Біоенергетична ефективність системи живлення яблуневого саду з використанням різних способів внесення мінеральних добрив в умовах СВК «Нива» Гайсинського району Долиняний О.В. Дрп 2018 0
17851 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимої пшениці на темно-сірих лісових ґрунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії «Зернопродукт МХП» с Мухівці Немиріського району Вінницької області Колодій О.М. Дрп 2018 0
17850 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимого ріпаку в умовах Іллінецької філії ПрАТ “Зернопродукт МХП” Іллінецького району Вінницькоїобласті Дзірун А.В. Дрп 2018 3
17849 Вивчення ефективності позакореневих підживлень соняшнику за його вирощування на чорноземних ґрунтах в умовах ТОВ «Буша» Ямпільського району Гнидюк М.В. Дрп 2018 0
17848 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення суріпиці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Видмиш В.А. Дрп 2018 1
17840 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень сої на чорноземних грунтах в умовах СФГ «Герасименко» с. Соболівка Теплицького району Сидоренко Р. В. Дрп 2018 83
17839 Біоенергетична ефективність заходів мінімалізації обробітку ґрунту при вирощуванні гороху на сірих лісових ґрунтах в умовах ТОВ “Агро-Дністер” с. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області Жмеренюк О.В. Дрп 2018 1
17834 Кормова продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Галяткін Р.М., Малинка Л.В. Дрп 2018 2
17832 Продуктивність посівів ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах НДГ «Агрономічне» Рябокучма Н.П., Малинка Л.В. Дрп 2018 3
17831 Ефективність передпосівної обробки насіння та способу сівби квасолі в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Давискіба О.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17830 Вплив попередників та агрохімікатів на продуктивність пшениці озимої в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Дзюба Т.Ф., Поліщук М.І. Дрп 2018 3
17829 Обґрунтування застосування мінеральних добрив на посівах гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Чернявський В.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 2
17828 Ефективність технологічних прийомів вирощування тритікале озимого в умовах с. Станіславчик Жмеринського району Безверхній В.А., Поліщук І.С. Дрп 2018 1
17827 Вплив добрив та строків сівби на продуктивність гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Федишин Т.П., Поліщук М.І. Дрп 2018 3
17801 Особливості формування урожайності нуту залежно від норм мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ Кобзар В.М. Дрп 2018 0
17791 Вплив позакореневих підживлень на формування продуктивності сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Манюк Д.Ю. Дрп 2018 2
17788 Особливості формування продуктивності соняшнику залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ І.Р. Кравець Дрп 2018 2
17786 Вплив агрохімікатівм на продуктивність сортів гречки в умовах дослідного поля ВНАУ П.С. Білоконь Дрп 2018 1
17730 Вплив строків сівби та мінеральних добрив на продуктивність тритікале озимого в умовах СТОВ «Авангард» Іллінецького району Марчук Ю.В., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17729 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування буряків цукрових в умовах дослідного поля ВНАУ Донець В.М., Поліщук І.С. Дрп 2018 1
17716 Вплив мінерального живлення на продуктивність зерна кукурудзи в умовах АКПП “Золота нива” Оратівського району Сирота С.В. Дрп 2018 0
17714 Особливості формування урожайності кукурудзи залежно від строків та способів застосування гуматів в умовах дослідного поля ВНАУ Муравський Д.О. Дрп 2018 0
17713 Формування зернової продуктивності посівів озимої пшениці залежно від фону мінерального живлення в умовах ФГ «Новосядлого В.В.» Віньковецького району Хмельницької області Корчев Б.В. Дрп 2018 1
17712 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Сенченко С.Н., Неїлик М.М. Дрп 2018 2
17711 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на продуктивність кукурудзи цукрової в умовах ПрАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Тарнавський Р.А., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17710 Продуктивність гречки залежно від агрохімікатів в умовах ФГ «Агро-Дар» Шаргородського району Футорняк А.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17709 Ефективність технологічних прийомів вирощування пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Сідак О.М., Малинка Л.В. Дрп 2018 1
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. Тд 2017 182
17321 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. Дрп 2018 4
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. Тд 2017 44
17246 Формування структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення і строку посіву Мацера О. О. С 2018 31
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. С 2017 53
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. С 2017 62
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. С 2017 42
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. Тд 2017 46
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. Тд 2015 44
16710 Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С 2018 95
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. С 2016 236
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. С 2016 496
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. С 2017 123
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 2017 78
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 2017 113
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С 2017 61
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. С 2017 181
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. С 2016 302
16296 Оцінка інтенсивності забруднення навколишнього середовища за використання біогазу та традиційних видів енергоносіїв Прибила Б.В. Дрп 2018 2
16295 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від норм мінерального живлення на сірих лісових грунтах в умовах ТОВ Україна с. Якимівка Оратівського району Бугай С.О. Дрп 2018 1
16276 «Інтенсивність забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення Хмільницького району залишковими кількостями пестицидів» Бевз Н.Ю. Дрп 2018 4
16275 «Вплив територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» на екологічний стан атмосферного повітря в межах м. Вінниця» Плахотнюк О.С. Дрп 2018 1
16270 Дослідження екологічної ситуації на території Вінницького району та розробка заходів щодо її поліпшення Яропуд М.О. Дрп 2018 8
16258 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Байрак Дрп 2018 9
16256 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ФГ «Бабій П.П.» Крижопільського району Бабій Ю.П. Дрп 2018 7
16245 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах ТОВ «Україна Агропром» Херсонської області Павленко С.Г. Дрп 2018 3
16210 Системи застосування добрив. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання, з галузі знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – “Агрономія” освітнього ст Поліщук М.І., Цицюра Я.Г. Мв 2018 2
16204 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ СП «Нібулон» філії «Хмільник» Москаленко А.М., Мазур В.А. Дрп 2018 6
16203 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 2018 30
16202 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 2018 2
16201 «Агрохімія». Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни , з підготовки бакалаврів спеціальності 201 – «Агрономія» Дідур І.М., Гайдай Л.С. Рз 2018 12
16200 «Агрохімія». Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни , з підготовки бакалаврів спеціальності 101 – «Екологія» Дідур І.М., Гайдай Л.С. Рз 2018 2
16199 "Агрохімія". Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Нп 2018 11
16198 Агрохімія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Дідур І.М., Гайдай Л.С. Нп 2018 4
16194 Землеробство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія»; 203 «Садівництво і виноградарство» Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2018 13
15864 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах Хмільницької філії ПРАТ “Зернопродукт МХП”, с. Воронівці Хмільницького району Борсук О.О. Дрп 2018 4
15863 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування соняшнику в умовах СТОВ “Агро-Кряж” Могилів-Подільського району Македон О.В. Дрп 2018 4
15848 Грунтознавство з основами геології: методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня « Первачук М. В. Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Мв 2018 178
15836 Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В., М 2017 1428
15446 Агрометеорологія. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання, з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 – “Захист і карантин рослин” освітнього Поліщук М.І., Цицюра Я.Г. Мв 2018 5
15445 Земельний кадастр. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та атестаційного контролю знань студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво"напрямку підготовки 6.090101 «Агрон Цицюра Я.Г., Поліщук М.І. Мв 2018 6
15444 Балансові методи оцінки якості земель. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв 2018 10
15443 Методологія дослідження і діагностика грунтів. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв 2018 9
15442 Екологічне землеробство. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, Шкатула Ю.М. Мв 2018 16
15441 Прогнозування використання земельних ресурсів. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв 2018 4
15440 Агрохімія. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання з галузі знань 0901 ”Сільське господарство і лісівництво” напрямку підготовки 6.090101 “Агрономія” освітньо-кваліфікаційного рі Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 2018 7
15439 Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форм навчання Дідур І.М., Цицюра Я.Г., Первачук М.В. Мв 2018 45
15438 Грунтознавство з основами геології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 "Агрономія" за освітнім ступенем "Бакал Первачук М.В., Броннікова Л.Ф., Забарна Т.А. Мв 2018 37
15153 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування) ( за матеріалами Студенянської сільської ради) Левченко Д.М. Дрп 2018 6
15135 Екологічна експертиза стану поверхневих вод Вишенських озер в межах міста Вінниця та розробка заходів щодо їх покращення Томкова К.А. Дрп 2018 13
15055 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Пулькіна А.А. Дрп 2018 7
15023 Вивчення ефективності позакореневого підживлення сої хелатними мікродобривами в умовах дослідного поля ВНАУ Чайнюк Б.Р. Дрп 2018 12
15022 Вивчення адаптивного потенціалу сортів зернового сорго залежно від прийомів обробітку ґрунту в умовах ФГ “Яблуко” Літинського району Знаміровський С.Р. Дрп 2018 7
15004 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району Колодійчук В.М. Поліщук М.І. Дрп 2018 4
15002 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 201 – "Агрономія", освітнього ступеню "Магістр" Первачук М.В., Гайдай Л.С. Мв 2017 12
15001 Ознайомча практика: програма та методичні вказівки до виконання практики студентами освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Первачук М.В. Мв 2017 89
15000 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заїка Д.В., Поліщук І.С. Дрп 2018 4
14999 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів буряка цукрового в умовах Уладово – Люлинецької ДСС Калинівського району Дроненко В.М., Поліщук І.С. Дрп 2018 3
14953 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Гринчук Ірина Олексіївна Дрп 2018 6
14952 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Гринчук Іванна Олексіївна Дрп 2018 6
14848 Методологія дослідження і діагностика грунтів. Навчальна програма з дисципліни для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Шкатула Ю.М. Нп 2017 11
14847 Прогнозування використання земельних ресурсів. Навчальна програма з дисципліни для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Шкатула Ю.М. Нп 2017 9
14470 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 – "Агрономія", освітнього ступеню "Магістр" . Первачук М.В. Мв 2017 6
14400 Нормативна і експертна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл 2017 19
14399 No-till технології. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Кл 2017 84
14398 Нормативна і експертна оцінка земель. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. Мв 2017 18
14397 No-till технології. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Мв 2017 463
14396 Навчальна програма з дисципліни "No-till технології" для освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп 2017 40
14395 Навчальна програма з дисципліни "Нормативна і експертна оцінка земель" для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп 2017 10
14394 Землеробство. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства для господарства» студентами 3-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2017 118
14296 Вивчення впливу позакореневих підживлень на продуктивність сортів картоплі в умовах Горохівського району Волинської області Супрун О.М., Поліщук І.С. Дрп 2017 3
14295 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів вики ярої в умовах СТОВ «Дружба» Іллінецького району Вінницької області Антко Р.А., Поліщук М.І. Дрп 2017 5
14261 Вплив мінімального обробітку грунту на фізико-хімічні властивості грунту та врожай кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Агро-Поділля» Тростянецького району Ситник В.Ю. Дрп 2017 4
14260 Формування зернової продуктивності сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Авдєєнко В.В. Дрп 2017 6
14259 Вплив способів обробітку грунту на вологозабезпеченість та продуктивність посівів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Лучка А.А. Дрп 2017 7
14248 Ефективність технологічних прийомів вирощування сої в умовах підприємства ФГ «Колотуцького О.Л.» Погребищенського району Федюк О.В., Поліщук І.С. Дрп 2017 4
14240 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах СТОВ «Нива» Барського району Лебединський Іван Андрійович Дрп 2017 1
14239 Якість питної води та заходи щодо її поліпшення в межах мікрорайону «Вишенька» (м. Вінниця) Смолій О.О. Дрп 2017 9
14171 Особливості формування врожаю насіння квасолі залежно від агроекологічних заходів в умовах дослідного поля ВНАУ Томащук О.В., Шкатула Ю.М. Дрп 2017 3
14170 Поліпшення фітосанітарного стану в агробіоценозах сої в умовах ПП "Кургани" с. Банделівка Могилів-Подільського району Чернятинська Інна Анатоліївна Дрп 2017 3
14169 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів картоплі в умовах ПОВ «Весна» Мурованокуриловецького району Оранський Р.В., Поліщук М.І. Дрп 2017 3
14113 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів соняшнику в умовах ПОП «Зоря» Тростянецького району Горбань Н.В., Поліщук І.С. Дрп 2017 3
14112 Вивчення впливу строків сівби та норм висіву насіння гібридів кукурудзи на врожайність зерна в умовах СТОВ «Хлібороб» с. Козлівка Шаргородського району Дейнега Ю.Ю., Поліщук І.С. Дрп 2017 3
14101 Вплив попередників та основного обробітку грунту на зернову продуктивність посівів озимої пшениці Батурін С.В. Дрп 2017 5
14060 Ефективність технічних прийомів вирощування сортів ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Гончарук М.Д., Поліщук І.С. Дрп 2017 4
14028 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів нуту в умовах ФГ «Музики Олега Григоровича» Теплицького району Мальований А.В., Поліщук М.І. Дрп 2017 7
14027 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах агрофірми «Красне» Тиврівського району Петлінський Ю.В., Поліщук М.І. Дрп 2017 6
14026 Вплив мінеральних добрив на продуктивність сортів коріандру посівного в умовах ПП «Україна» Шаргородського району Шалавінська І.Р., Поліщук М.І. Дрп 2017 2
14025 Ефективність позакореневих підживлень сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Каспрук М.О., Порліщук І.С. Дрп 2017 2
13970 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Шаталюк М.С., Поліщук М.І. Дрп 2017 6
13943 Формування продуктивності вики ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Андрійчук Альона Олександрівна Дрп 2017 5
13920 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Дмитришина Аліна Станіславівна Дрп 2017 0
13919 Вплив агротехнічних заходів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ВАТ «Агромаш» Жмеринського району Саволюк Ганна Олексіївна Дрп 2017 0
13895 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування гороху в умовах ФГ “Деметра-Плюс 2001”, с. Вознюці Жмеринського району Глушко А. В. Дрп 2017 5
13886 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ, с. Агрономічне Вінницького району Пилипчук Л.В. Дрп 2017 5
13883 Вплив агротехнічних прийомів на біоенергетичну ефективність вирощування ріпаку озимого в умовах ПП “Влад”, с. Катюжани Мурованокуриловецького району Назаров В.І. Дрп 2017 4
13879 Біоенергетична ефективність застосування позакореневих підживлень на редьці олійній в умовах дослідного поля ВНАУ Цимбалюк Н.О. Дрп 2017 3
13515 Вплив попередника та строків сівби на формування врожаю пшениці озимоїв умовах тов «агро-еталон» тиврівського району» Морозюк І.І. Дрп 2017 2
13505 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні сої в умовах ППФГ "Лаванда" с. Дерганівка Ружинського району Житомирської області Садовий Б. О. Дрп 2017 4
13504 Мінеральні добрива та агроекологічні принципи їх використання при вирощуванні озимої пшениці в умовах СФГ "Зоря Василівки" с. Василівка Тиврівського району Яковець О. П. Дрп 2017 6
13503 Агроекологічні умови вирощування квасолі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Ю.Ю. Дрп 2017 3
13466 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук М.І., Шестопалько О.М. Дрп 2017 5
13465 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність буряків цукрових в умовах смт. Стрижавка ПП «Батьківщина» Вінницького району Поліщук М.І., Тинько В.В. Дрп 2017 5
13464 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайність гібридів буряків цукрових в умовах ДПДГ «Нова Перемога» Любарського району Житомирської області Поліщук І.С. Соловей В.В. Дрп 2017 3
13463 Вивчення ефективності технологічних прийомів вирощування сортів пшениці озимої в умовах ПСП «Поділля - Агро» с. Бірків Літинського району Поліщук І.С., Свічколап Є.О. Дрп 2017 4
13462 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність сортів ярого ячменю в умовах Романівського району Житомирської області Поліщук І.С., Наумчук Д.М. Дрп 2017 2
13461 Врожайні властивості сортів пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах с. Сподахи Немирівського району Поліщук І.С., Кривцун В.П. Дрп 2017 3
13460 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук М.І., Копша М.М. Дрп 2017 6
13408 Вплив обробітку грунту та удобренння на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного лісостепу України Пелех Л.В. С 2017 104
13407 Землеробство: Методичні вказівки до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 09014 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» освітньо-кваліф Заболотний Г.М., Пелех Л.В. Мв 2017 4
13380 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність сої в умовах СФГ “Світанок” Чубатюк В.С. Дрп 2017 10
13379 Вивчення біоенергетичної фективності застосування біодобрива “Ростмомент” на ріпаку ярому в умовах дослідного поля ВНАУ Копайгородський В.О. Дрп 2017 6
13378 Вивчення впливу системи удобрення на біоенергетичну ефективність виробництва зерна кукурудзи в умовах СВК “Нива” Гайсинського району Долиняний О.В. Дрп 2017 4
13306 Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. С 2017 74
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. Тд 2016 104
13207 Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу Пелех Л.В. С 2017 51
13188 Управління витратами в підприємствах галузей АПК (за матеріалами ПСП «Савинецьке»)» Борійчук Ю.В. Дрп 2017 22
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. С 2016 51
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. Тд 2016 42
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. Тд 2016 69
12815 Агрометеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання Агрономічного факультету, з галузі знань 20 ”Аграрні науки та продовольство”, спеціальності 201 – “Агрономія”, освітньо-кваліфікаційного рівня Поліщук М.І. Мв 2017 2
12814 Агрохімія. Методичні рекоменда ції для виконання курсової роботи студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" спеціальності 6.090101 – "АГРОНОМІЯ" освітн Дідур І. М., Мацера О. О. Мв 2017 20
12812 Балансові методи оцінки якості земель. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю. М. Мв 2017 3
12811 Землеробство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 1 «Агрофізичні і фізико-механічні властивості грунту. Бур’яни та заходи боротьби з ними») - студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі з Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2017 4
12615 Методичні вказівки до виконання практичних робіт (змістова частина 3) студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" спеціальності 6.090101 – "АГРОНОМІЯ" освітньо-кваліфіка Дідур І. М., Мацера О. О. Мв 2017 4
12608 Адаптивні системи землеробства. Конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр” Цицюра Я. Г. Кл 2017 43
12607 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр” Цицюра Я. Г. Мв 2017 132
12606 Геологія з основами геоморфології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / укладач В.О. Романюк. – Вінниця: ВНАУ, 2017 Романюк В.О. Мв 2017 8
12605 Геологія з основами геоморфології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / укладач В.О. Романюк. – Вінниця: В Романюк В.О. Мв 2017 9
12556 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мусійчук Д.В. Дрп 2017 5
12517 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах дослідного поля внау Космина О.В. Дрп 2017 3
12487 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету Коренчук Т.П., Пелех Л.В. Дрп 2017 2
12446 Вплив агротехнічних заходів на формування зернової продуктивності квасолі в умовах дослідного поля ВНАУ Ямцун Олександр Сергійович Дрп 2017 1
12399 Врожайні властивості гібридів соняшнику залежно від норм висіву та строків сівби в умовах дослідного поля ВНАУ Гнебедюк Д.В., Поліщук І.С. Дрп 2017 2
12398 «Вивчення впливу окремих технологiчних прийомiв вирощування сучасного гiбриду кукурудзи Фурiо в умовах ПП «Агропрогрес» с. Шатура, Нiжинського району, Чернiгiвської областi» Ковальський І.А., Поліщук І.С. Дрп 2017 5
12397 Врожайні властивості сортів пшениці озимої залежно від застосованих технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Павлюк М.А., Поліщук І.С. Дрп 2017 4
12396 Оптимізація густоти посіву сої та азотфіксуючих препаратів при вирощуванні сої в умовах дослідного поля ВНАУ Боровик В.М., Шляхтуров Д.С. Дрп 2017 5
12196 Екологічні основи застосування добрив. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 7.04010601 „ Екологія та охорона Шкатула Ю. М.. Мв 2016 0
12135 Землевпорядна експертиза. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл 2016 5
12134 Світові системи землеробства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл 2016 2
12133 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл 2016 5
11884 Землевпорядна експертиза. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. Мв 2016 12
11883 Світові системи землеробства. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. Мв 2016 4
11882 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. Мв 2016 59
11881 Навчальна программа з дисципліни "Землевпорядна експертиза" для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп 2016 595
11880 Навчальна программа з дисципліни "Світові системи землеробства" для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп 2016 1
11879 Навчальна програма з дисципліни "Бонітування грунтів і якісна оцінка земель" для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп 2016 6
11727 Управління якістю навколишнього середовища при здійсненні господарської діяльності в межах територіальної громади с. климентинове котовського району одеської області Борсук П.В. Дрп 2016 2
11695 Якість питної води на території смт. Тростянець Поліщук О.С. Дрп 2016 6
11653 Екологічне законодавство України: стан і перспективи розвитку Вовчок І.І. Дрп 2016 4
11652 Оцінка технологічних прийомів догляду за посівами озимої пшениці в умовах ФГ «Олімп», с.Степанки Мурованокуриловевецького району Огірчук Л.В. Дрп 2016 3
11651 Агрохімічний стан орних земель Вінницького району Кривовяз А.Ю. Дрп 2016 7
11650 Оцінка структури агроекосистем та розробка заходів по їх поліпшенню на прикладі господарств Тульчинського району Мельник О.В. Дрп 2016 2
11649 Ефективність використання добрив при вирощуванні ярого ячменю в умовах СВК «Маяк», с.Горбанівка Вінницького району Горохівський А.А. Дрп 2016 3
11648 Екологічна оцінка впливу господарської діяльності на стан агроландшафтів у ТОВ «Агро-Інвест Україна», с.Велика Вулига Тиврівського району Сабатовський О.А. Дрп 2016 2
11647 Оцінка пестицидного навантаження на агроекосистеми Вінницької області Дідичук І.О. Дрп 2016 5
11646 Оцінка системи удобрення та захисту посівів кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Агро – Інвест Україна Білостенний Р.І. Дрп 2016 4
11595 Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення Мацера О. О. С 2016 82
11564 Оцінка ефективності системи захисту посівів кукурудзи на зерно від бурянів в умовах Іллінецької філії ПРАТ "Зернопродукт МХП" с. Даньківка Стасюк Н. О. Дрп 2016 4
11563 Формування продуктивності агроценозів сортів озимої пшениці залежно від агроекологічних заходів в умовах ПСП "Перемога" с. Високе Томашпільського району Вовк О. О. Дрп 2016 3
11562 Дослідження екологічного стану території Вінницького району та розробка заходів щодо їх покращення Вовчок Я. М. Дрп 2016 4
11554 Вплив мікродобрив для позакореневого підживлення на продуктивність зерна кукурудзи в умовах МХП «Зернопродукт» філії імені Мічуріна, с. Великий Митник Хмільницького району Калачик Олександр Петрович Дрп 2016 3
11553 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність зерна сої в умовах ФГ «Злагода Агро 1» Гайсинського району Химич Яна Василівна Дрп 2016 1
11510 Вивчення впливу позакореневих підживлень на врожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук І.С., Ярмоленко Т.С. Дрп 2016 3
11509 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук І.С., Уральова О.А. Дрп 2016 3
11508 Вивчення впливу позакореневих підживлень на врожайні властивості сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщуку І.С., Волотовська О.В. Дрп 2016 3
11494 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах СТОВ ”Промінь“, с. Черепашинці Калинівського району Вигонюк М.В., Поліщук М.І. Дрп 2016 3
11493 Біоенергетична продуктивність гібридів соняшнику різних груп стиглості залежно від застосованих технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ ”Златар“, с. Вербівка Барського району Водзяновський В.М. Дрп 2016 4
11106 Вплив агротехнічних заходів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району Банул Олександр Олегович Дрп 2016 4
11089 Формування продуктивності посівів озимої пшениці залежно від агрохімічних параметрів грунтового покриву ФГ "Панський хутір" Калинівського району Моргунський О.С. Дрп 2016 3
11088 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від грунтово-кліматичного потенціалу в умовах ТОВ "Господарство Левково" Крижопільського району Котоній М.В. Дрп 2016 2
11039 Оптимізація азотного живлення рослин сортів пшениці озимої за різних норм висіву насіння в умовах ПСП «Промінь» Піщанського району с. Трибусівка Поліщук І.С., Кацамай А.І. Дрп 2016 4
11013 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 2 «Наукові основи сівозмін») студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. Мв 2016 0
11012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 3 «Системи обробітку грунту») студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. Мв 2016 1
11011 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 4 «Системи землеробства») студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. Мв 2016 0
11010 Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства господарства» студентами 3-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. Мв 2016 5
11008 Агрохімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "АГРОНОМІЯ" освітн Дідур І. М. , Мацера О. О. Мв 2016 30
11007 Ілюстрований словник-довідник з дисципліни “Земельний кадастр”, для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» Цицюра Я. Г. С 2016 10
11005 Опорний конспект лекцій (частина 2) з дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901- «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «АГРОНОМІЯ» освітньо-кваліфікаційного Савченко В.О. Мв 2016 1220
10997 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах ПрАТ «Райз-Максимко» с. Комунарівка Калинівського району Процюк Роман Володимирович Дрп 2016 2
10980 Біоенергетична продуктивність сортів ячменю ярого залежно від застосованих технологічних прийомів вирощування в умовах ДПДГ ”Олександрівське“ Тростянецького району Поліщук І.С., Пухальський О.А Дрп 2016 3
10965 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Калінчук Вадим Васильович Дрп 2016 4
10963 Біоенергетична продуктивність сортів ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ТОВ ”Скоморошківське“ Поліщук М.І., Пипа Р.О. Дрп 2016 3
10962 Ефективність застосовуваних технологічних прийомів вирощування сортів пшениці озимої зарубіжної селекції в умовах дослідного поля ВНАУ І.С.Поліщук, О.Ю. Михальчук Дрп 2016 2
10961 Біоенергетична продуктивність сортів озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ ”Росток“ с. Пасинки Шаргородського району М.І. Поліщук, О.А. Браславський Дрп 2016 3
10960 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність ячменю в умовах ФГ «Агро-Дар» Шаргородського району Павлишена Оксана Володимирівна Дрп 2016 1
10816 Біоенергетична ефективність контролю забур’яненості ячменю ярого за різних систем землеробства в умовах ПОП “Рідний Край” Ямпільського району Губа І. О. Дрп 2016 5
10517 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної і заочної форми навчання за напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” Броннікова Л. Ф., Цицюра Я. Г., Первачук М. В., Савченко В. О. Мв 2016 257
10181 Вплив обробітку грунту та хімічних заходів на урожайність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Сула Павло Вікторович Дрп 2016 4
10165 Вплив позакореневих підживлень на кормову продуктивність агрофітоценозу галеги східної (Galega orientalis Lam.) в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Самохвал Роман Петрович Дрп 2016 6
10066 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук І.Г. Дрп 2016 4
10053 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах дослідного поля ВНАУ Липовецька В.С. Дрп 2016 452
10050 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на підвищення біоенергетичної цінності буряків цукрових в умовах Ялтушківської дослідно – селекційної станції Стецюк О.С. Дрп 2016 3
10048 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук І.І. Дрп 2016 4
10016 Формирование производительности бобов кормовых в зависимости от микробиологических препаратов в условиях Лесостепи правобережной Савченко В.О. С 2015 225
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. Тд 2015 222
10013 Ілюстрований словник-довідник з дисциплін "Геодезія", "Геодезія та землевпорядкування" для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" та 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Цицюра Я. Г. С 2016 1
9973 "Моделювання і прогнозування стану довкілля". Методичні вказівки по організації самостійної роботи з дисципліни. Первачук М.В. Мв 2016 2
9972 Охорона земель. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 5-го курсу заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 „Агрономія" за освітньо-кв Шкатула Ю. М.. Мв 2016 3
9971 Агрохімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістові частини 1 та 2) студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "АГРОНО Дідур І. М., Мацера О. О. Мв 2016 17
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. Тд 2015 107
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. С 2015 23
9826 Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. С 2015 47
9825 Адаптивний потенціал окремих с.-г. культур в умовах зміни клімату Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2015 57
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2015 99
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. Тд 2015 84
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2015 49
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. Тд 2015 54
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. Тд 2015 60
9587 Сільськогосподарська екологія. Шкатула Ю.М., Ткачук О.П., Тітаренко О. М. Нп 2015 42
9513 Метеорологія та кліматологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.040106 «екологія, охорона навколишнього серед М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв 2015 10
9511 Метеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки» напряму підготовки - 6.090103 «лісове та садово-паркове господарство» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв 2015 7
9510 Агрометеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.090101 - «агрономія» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв 2015 13
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. Тд 2011 79
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. Тд 2011 70
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. Тд 2013 89
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд 2013 197
9436 Конкурентоспособность технологий выращивания бобов кормовых на зерно в условиях Правобережной Лесостепи Украины Савченко В.О. С 2013 259
9435 Технологія вирощування бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Колісник С.І., Кобак С.Я., Савченко В.О. С 2013 148
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Тд 2015 254
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Тд 2015 153
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. Тд 2011 163
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд 2012 67
9405 Вплив способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на формування урожаю бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу україни Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. С 2012 146
9402 Формування продуктивності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. С 2013 266
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. Тд 2013 100
9400 Симбіотична та зернова продуктивність бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. С 2013 99
9399 Формування індивідуальної та зернової продуктивності бобів кормових залежно від способу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Савченко В.О. С 2013 130
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. Тд 2015 120
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд 2015 78
9364 Спосіб вирощування бобів кормових Савченко В.О., Кобак С.Я., Колісник С.І. П 2015 181
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів Тд 2015 1276
9252 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного; Енергетична оцінка технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук; В.М. Бурдига, Дідур І.М., Пелех Л.В. С 2014 53
9251 Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного В.Д. Паламарчук, М.І. Поліщук, О.Д. Паламарчук С 2014 59
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. Тд 2015 68
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. Тд 2015 59
9128 Звіт про виконання ініціативної тематики Цицюра Я. Г. Нз 2014 115
9101 Практикум з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” та 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. П 2015 198
9100 Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2014 89
9099 Динамічна оцінка гумусового стану грунтів Вінниччини Мазур В. А., Цицюра Я. Г., Дідур І. М., Пелех Л. В. С 2014 103
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. Тд 2015 88
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. Тд 2014 91
9096 Формування діаметра стебла рослин редьки олійної залежно від технології її вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2014 112
9095 Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. С 2014 89
9094 Редька масличная как альтернативное сырьё для производства биотоплива Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. С 2014 87
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. Тд 2014 87
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Тд 2014 96
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. Тд 2014 61
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. Тд 2014 84
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. Тд 2014 92
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Тд 2014 120
8449 Охорона земель. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 0901 «Сільське господарство» спеціальності 6.090101 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Нп 2015 4
8448 Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Нп 2015 18
8447 «Екологічні основи застосування добрив» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» галузь знань 0401 «Природничі науки» Спеціальність 7.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М. Нп 2015 3
8446 Практикум з охорони і раціонального використання природних ресурсів та рекультивації земель. Навчальний посібник. Шкатула Ю.М. П 2015 6
8445 Практикум з екологічних основ застосування добрив Шкатула Ю. М. П 2015 0
8444 Практикум з охорони земель. Для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.010109 «Агрономія» Шкатула Ю.М. П 2015 12
8314 Практикум з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та земельний кадастр” для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. П 2015 71
8313 Навчальна програма з дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії" для студентів спеціальності 8.090 101 01 "Агрономія" денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015 3
8312 Навчальна програма з дисципліни "Землевпорядкування та кадастр" для спеціальності 7.09010101 "Агрономія" заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015 2
8311 Навчальна програма дисципліни "Земельний кадастр" для студентів напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" денної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015 16
8310 Навчальна програма з дисципліни "Геодезія" для студентів спеціальності 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015 38
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія Цицюра Я.Г. М 2015 11
8283 Методичні вказівки щодо самостійної роботи та модульного контролю знань студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 та 7.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та кадастр” Цицюра Я.Г. Мв 2015 18
8282 Методичні вказівки для вивчення дисципліни і виконання лабораторно-практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання з дисципліни “Методи і органзація досліджень в Цицюра Я.Г. Мв 2015 7
8281 Земельний кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015 39
8280 Геодезія з основами землевпорядкування. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія», 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015 29
8279 Методи організації досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015 5
8278 Землевпорядкування та кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.090101 та 7.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015 28
8277 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та кадастр” для ОКР 6.090101 ”Бакалавр” та ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Цицюра Я.Г. Мв 2015 18
8276 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для ОКР 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”, 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Мв 2015 21
8275 Методичні вказівки щодо самостійної роботи та модульного контролю знань з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”, 6.090101 “Агрономія” денної Цицюра Я.Г. Мв 2015 51
7730 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни «Агрохімія» розроблено на основі типової програми і розраховані для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовищ Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014 5
7729 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни «Агрохімія», Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014 1
7728 Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середо Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Рз 2014 3
7727 Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090101 – «Агрономія». Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Рз 2014 3
7726 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", , Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014 3
7725 . Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014 3
7724 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу "Агрохімія" студентами спеціальності 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014 4
7723 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" студентами напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія". Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014 3
7694 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для спеціальності 7.10010203, 8.10010203 факультету Механізація сільського гоподарства Цицюра Я. Г. Нп 2014 5
7687 Навчальна програма з дисципліни "Грунтознавство з основами землеробства" для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Нп 2014 3
7686 Навчальна програма з дисципліни "Грунтознавство " для бакалаврів напряму підготовки 0401 Екологія, спеціальності 6.040106 - Екологія і охорона навколишнього середовища Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Нп 2014 6
7685 Методичні рекомендації до підготовки, виконання та захисту дипломного проекту ОКР «Бакалавр» Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Дідур І.М., Заболотний Г.М., Мазур В.А., Пелех Л.В., Цицюра Я.Г. Мв 2014 18
7684 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Екологічні проблеми землеробства”, ”Екологічне землеробство” для ОКР 6.040106 ”Бакалавр”, 7.09010101 ”Спеціаліст”, 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014 7
7683 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисципліни ”Технології виробництва продукції рослинництва” для ОКР 7 (8).10010203 “Спеціаліст”, ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014 0
7682 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Сівозміни в сучасному землеробстві” для ОКР 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014 0
7681 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Адаптивні системи землеробства”, ”Біологічні основи землеробства” для ОКР 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014 4
7680 Екологічні проблеми землеробства. Програма з дисцмпліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спціальностей 7.09010101, 8.09010101 "Агрономія" Цицюра Я.Г. Нп 2014 0
7679 Адаптивні системи землеробства. Програма з дисципліни для магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності "8.09010101 Агрономія" Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г. Нп 2014 20
7579 Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентами агрономічного факультету спеціальності 130102 «Агрономія», ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Барвінченко В.І., Мазур В.А. Цицюра Я. Г. Чернецький В.М. Поліщук І.С. Мв 2014 2
7578 Технології виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами студентами факультету механізації ОКР «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 7 (8). 100102 Цицюра Я.Г. Мв 2014 0
7577 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни з дисципліни " Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель " для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона Броннікова Л.Ф. Цицюра Я. Г. Мв 2014 6
7576 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Основи геології" для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 – «Агрономія» денної та заочної форм навчання Броннікова Л.Ф. Цицюра Я. Г. Мв 2014 158
7575 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за першим змістовним модулем “Мінералогія та петрографія” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв 2014 244
7574 Методи і органзація досліджень в землеробстві. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2014 1
7573 Екологічні проблеми землеробства. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 7 (8).09010101 «Агрономія» денної т Цицюра Я.Г. Мв 2014 0
7572 Сівозміни в сучасному землеробстві. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2014 0
7571 Методичні вказівки для проходження навчальної практики з дисципліни "Грунтознавство" студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність 6.09010101 – «Агрономія» Цицюра Я.Г. Мв 2014 8
7570 Екологічне землеробство. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього серед Цицюра Я.Г. Мв 2014 12
7569 Біологічні основи землеробства. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 – «Агрономія» заочної форми на Цицюра Я.Г. Мв 2014 0
7568 Адаптивні системи землеробства. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навча Цицюра Я.Г. Мв 2014 9
7336 Практикум з геології. Для студентів вищих аграрних закладів з агрономічних, екологічних та лісогосподарських спеціальностей. Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Нп 2013 140
7133 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за другим змістовним модулем “Геоморфологія та четвертинні відклади” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвнченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв 2013 171
7117 Екологічні проблеми землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г.., Окл 2013 3
7116 Адаптивні системи землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я. Г.., Окл 2013 4
7029 Методи організації досліджень в землеробстві. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013 0
7028 Сівозміни в сучасному землеробтві Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напряму підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013 0
7027 Програма з дисципліни " Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель ". для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збала Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Мв 2013 11
7026 Біологічні онови землеробства. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 – "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013 0
7025 Методи організації досліджень в землеробстві. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Окл 2013 0
7024 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів з дисципліни " Методи організації досліджень в землеробстві " для магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання спеціальність 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Барвінченко В. І. Мв 2013 1
7023 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Біологічні основи землеробства" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г. Мв 2013 0
7022 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Сівозміни в сучасному землеробстві" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Мв 2013 0
6670 Визначення характеристик хвильового конвеєра в процесах теплообмінної обробки сипкої сировини І. П. Паламарчук, М. Ф. Друкований, В. І. Паламарчук С 2012 167
6309 Залежність системи удобрення та продуктивності ячменю ярого В. Д. Паламарчук, О. М. Колісник С 2012 57
6306 Вплив біодеструктору стерні на поживний режим грунту В. В. Гамаюнова, О. В. Нагорна, А. В. Панфілова С 2012 88
6305 Еволюція цілинної і перелогової систем землеробства в Україні І. Д. Примак, О. І. Ряба С 2012 48
6000 Землеробство опорний конспект лекцій з дисципліни "Грунтознавство з основами землеробства" для студентів напряму підготовки 6.090.103 - Лісове і садово-паркове господарство Барвінченко В.І. , Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Окл 2013 4
5908 Наскрізна програма навчальних і виробничих практик та методичні вказівки з їх проведення для студентів ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» спеціальності – «Агрономія» Мазур В.А., Липовий В.Г., Первачук М.В., Поліщук І.С., Азуркін В.О.,Дідур І.М. Нп 2013 23
5836 Геологія. Опорний конспект лекцій для студентів напрямків підготовки 6.090101 - «Агрономія», 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство», 6.040106 – «Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Окл 2013 47
5835 Програма навчальної дисципліни "Наукові основи відтворення родючості" для підготовки магістрів в аграрних вищих учбових закладах із спеціальності 8. 103.100 – Агрономія Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Нп 2013 0
5088 Агрономічна та економічна ефективність застосування мікродобрив «Росток» на посівах ярої пшениці В. В. Плотніков, О. В. Корнійчук, Н. А. Спринчук С 2012 75
5087 Вплив застосування бактеріального добрива «Біомаг» на продуктивність гібридів кукурудзи В. Д. Паламарчук С 2012 192
5086 Методика визначення кількості виносу азоту з ґрунту та його нагромадження при вирощуванні бобових культур Я. Я. Панасюк С 2012 179
5085 Продуктивність кукурудзи залежно від глибини оранки на різних системах удобрення в Лісостепу України В. Ф. Петриченко, С. І. Колісник, О. Я. Панасюк, М. М. Єрмолаєв С 2012 153
4990 Ефективність бактеріальних добрив у агроценозах сої в умовах правобережного Лісостепу України С. І. Колісник, С. Я. Кобак, Ю. М. Шкатула С 2012 72
4989 Позакореневе підживлення Еколистом: якісні показники врожаю Р. В. Ільчук, В. В. Альохін, Ю. Р. Ільчук, Ю. І. Недільська С 2012 95
4962 Вплив мінеральних добрив на урожайність і якість зерна люпину вузьколистого в умовах Правобережного Лісостепу України Ю. М. Чоловський С 2011 217
4961 Результати випробування композиційного азотного добрива пролонгованої дії з водоутримуючим ефектом у лабораторному досліді І. В. Логінова, О. С. Мартинюк С 2011 181
4958 Зміна вмісту гумусу в насадженнях яблуні залежно від основного удобрення С. Д. Чебан С 2011 174
4957 Вплив позакореневих підживлень мікродобривами на продуктивність ячменю ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Г. М. Господаренко, О. О. Машинник С 2011 211
4884 Нова робоча програма з дисципліни Адаптивні системи землеробства Цицюра Я.Г. Рп 2012 846
4883 Нова робоча програма з дисципліни ТВПР Цицюра Я.Г. Рп 2012 495
4882 Нова робоча програма дисципліни "Екологічні проблеми землеробства" Цицюра Я.Г. Рп 2012 168
4441 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальність 6.090101 - "Агрономія" Петриченко В.Ф., Барвінченко В.І., Материнський П.В., Панасюк Я.Я., Свитко С.М. Мв 2011 56
4432 Ґрунтознавство з основами землеробства Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної і заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090 103-«Лісове та садово-паркове господарство» Барвінченко В.І.,Броннікова Л.Ф. Мв 2012 9
4072 "Землеробство". Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів спеціальності - 6.090101 – "Агрономія" Г.М. Заболотний, П.В. Материнський Мв 2012 0
4040 Програма з дисципліни "Екологічні проблеми землеробства" для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання Заболотний Г.М., Цицюра Я.Г., Материнський П.В. Нп 2012 0
4039 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів з дисципліни "Екологічне землеробство" для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Мв 2012 7
4035 Програма з дисципліни "Адаптивні системи землеробства". Для магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (спеціальність 8.09010101 - "Агрономія") Заболотний Г.М., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В. Нп 2012 0
3975 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2012 0
3703 Мікробіологічні препарати – складова органічного землеробства М. Остапчук, І. С. Поліщук, В. А. Мазур С 2011 1148
3702 Вплив біодеструктора стерні на мікробіологічні показники грунту після ячменю ярого залежно від систем обробітку грунту та удобрення В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, А. В. Панфілова, В. В. Болоховський С 2011 217
3701 Методологічні аспекти родючості В. І. Барвінченко С 2011 69
3450 Грядущая смена земледельческих технологий М. А. Черныш С 2011 75
3449 Влияние новых экологически чистых биологических веществ на санацию почв и качество продуктивности растениеводства М. А. Черныш С 2011 63
3423 Баланс гумусу в чорноземі опідзелоному Правобережного Лісостепу за тривалого (45 років) застосування добрив у польовій сівозміні Г. М. Господаренко, О. М. Трус С 2011 159
2319 Загальне землеробство. Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт при вивченні розділу: “Сис- теми обробітку грунту” (для студентів спеціальності 06.130100 - Агрономія) Петриченко В.Ф., Материнський П.В. Мв 2010 177
2015 Грядущая смена земледельческих технологий М. А. Черныш С 2010 88
2014 Влияние новых экологических чистых биологических веществ на санацию почв и качество продуктивности растениеводства М. А. Черныш С 2010 68
1867 Насіння-початок і основа агротехнологій І. Г. Грабар С 2010 142
1676 Загальне та меліоративне землеробство. Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт при вивченні розділу: “Наукові основи сівозмін” (для студентів спеціальності 06.130.102 - Агрономія) Петриченко В.Ф., Материнський П.В., Панасюк Я.Я.. Мв 2008 227
1266 Курсова робота з агрохімії. Робочий зошит для студентів спеціальності 6.090101 – «Агрономія» Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В. І., Дідур І. М., Мв 2009 239
1265 Курсова робота з агрохімії. Робочий зошит для студентів спеціальності 6.040106 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В. І., Дідур І. М., Рз 2009 125
1086 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Материнський П.В., Первачук М.В. Тп 2008 0
1085 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Материнський П.В., Первачук М.В. Тп 2008 3
739 Наукові основи відтворення родючості. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах із спеціальності 8.103.100 "Агрономія". Барвінченко В.І., Петриченко В.Ф., СвиткоС.М., Броннікова Л.Ф. Тп 2009 1
738 Грунтознавство. Методичні рекомендації з організації проведення самостійної роботи при вмвченні дисципліни студентами агрономічного факультету Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф. Мв 2009 77
682 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Загальне землеробство" для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 6.130100 – “технолог з агрономії”. Петриченко В.Ф., Материнський П.В. Тп 2008 105
510 Тимчасова програма з Грунтознавство з основами геології. Барвінченко В.І., Бернадзіковський С.А., Броннікова Л.Ф. Тп 2007 49


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska