The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Збірники наукових праць

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
22438 Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society Oleksandr Mudrak, Viktoriya Sobchyk, Oksana Nahorniuk, Halyna Mudrak, Yashnik Svitlana, Halyna Tarasenko 2019 5
22120 Людський капітал як фактор економічного зростання Самборська О. Ю. 2019 7
22081 Cуб"єктність православної церкви в Україні як мета державної політики у "Православному питанні" Заремба Є. М. 2019 9
21119 Екологічний моніторинг агроландшафтів України, як основа їх оптимізації та ефективного використання Мудрак О. В., Мудрак Г. В. 2019 32
20863 Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу Правобережного Гайдай Л. С. 2018 51
20861 Вплив інокуляції на хімічний склад насіння квасолі звичайної Гайдай Л. С. 2019 30
20827 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О., Кравчук Г., Вергеліс В. 2018 66
20535 Україна на розломі цивілізацій Мазило І. В. 2019 37
20448 Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнього Придністер'я Мудрак Г. В. 2014 36
20354 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. 2019 27
13584 Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково - практичної Інтернет- конф. 2017 1984
13213 Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2016 75
13115 Кібернетичне управління економічними об’єктами: матеріали всеукр. студ. конф., 20 квітня 2017 року. 2017 885
13060 Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф. 2017 1080
13020 Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І., Бурлака О.М. 2016 419
12962 Збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» Агрономічний факультет 2017 3015
11785 Фабрикування звинувачень як засіб викорінення вільнодумства на прикладі боротьби з "Польською організацією Військовою" та "українськими націоналістами" в окремих районах Вінниччини в 1933-1938 рр. Слотюк П.В. 2016 95
11775 Фермерство як організаційно-правова форма сільськогосподарської діяльності Бурлака О.М. 2014 109
10692 Метеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» Викладачі та студенти ВНАУ 2016 1024
10616 Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали I Всеукр. наук.-практич. конф. молод. науковців Викладачі та студенти ВНАУ 2016 2001
10374 Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі “СП ТОВ “Райффайзен – Агро” Киш Л.М., Наємний Н.В. 2014 116
10345 Влияние инокуляции семян на продуктивность сахарной свеклы А.П.Маслоед 2014 418
10319 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці колектив ВНАУ 2016 1186
10259 Ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві України Чорнопищук Т.І., Коняга Р.М. 2015 104
10111 Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків Науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України 2015 946
9868 Чутливість до пестицидів низки представників бактеріальної мікробіоти сої В.П. Патика, Т.Т. Гнатюк, Н.В. Житкевич, О.О. Алєксєєв 2014 140
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 2015 981
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 2015 1223
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 2015 988
9011 Формування соціально-виробничої сисетми зайнятості сільського населення Токарчук Д.М. 2013 155
8794 Основні підходи до прийняття рішень в логістиці Бурдейна Л.І. 2014 212
8768 Використання біомаси для для отримання теплової та електроенергії в сільському господарстві Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. 2015 525
8767 Вдосконалення методів визначення стану ізоляції мереж оперативного постійного струму на ранній стадії розвитку дефекту Рубаненко О. Є. , Романюк М. В., Рубаненко О. О. 2015 456
8759 Мотивація праці на підприємствах України Киш Л.М., Гичак О.О. 2014 68
8748 Організація паралельних алгоритмів та методів обчислення сукупності моментних ознак масивів цифрової інформації Дубчак В.М. 2015 364
8722 Вибори до Верховної Ради України в 2014 р. Богатчук С.С. 2015 591
8646 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалёва И.М. 2015 272
6705 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 154
2929 Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2010 191
2178 Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. 2010 176
2177 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2010 145


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska