The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25315 Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність Луцяк В. В., Пронько Л. М., Мазур К. В., Колесник Т. В. Мвв 2020 36
24977 Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект Амонс С. Е., Красняк О. П. С 2020 25
24564 Управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями на підприємстві Савіна С. С. С 2020 26
24476 Бізнес-планування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності – 051 «Економіка», спеціалізація – Міжнародна екон Котькалова-Литвин І.В. Нп 2020 1
24475 Бізнес-планування. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів денної форми навчання для підготовки за для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність – 051 «Економіка» спеціалі Котькалова-Литвин І.В. Мв 2020 2
24474 Бізнес-планування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної форм навчання першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності – 051 «Економіка», спеціалізація – М Котькалова-Литвин І.В. Мв 2020 1
24473 Аграрна економіка і підприємництво. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», першого (бакалаврського) освітнього рівня, Амонс С.Е. Рз 2020 1
24472 Аграрна економіка і підприємництво. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», першого (бакалаврського) освітнього Амонс С.Е. Мв 2020 2
24471 Аграрна економіка і підприємництво. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальностей: 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», денної та заочної форми навчання Амонс С.Е. Нп 2020 1
24447 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Програма підготовки за першим (бакалаврський) освітнім рівнем для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Красняк О.П. Нп 2020 2
24446 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітнього рівня Перший (бакалаврсь Красняк О.П. Мв 2020 1
24445 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітнього рівня Перший Красняк О.П. Мв 2020 1
24366 Safe Interaction Management of State Institutions and Business Entities Based on the Concepts of Evolutionary Economics: Modeling and Scenario Forecasting of Processes (Web of Science) Rudnichenko Y., Dzhereliuk I., Mykhalchyshyna L., Savina S., Pokotylova V., Havlovska N. СSc 2020 41
24227 Робочий зошит для навчальної практики з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємств» Красняк О.П.Гудзенко Н. М. Берендій С. С. Магазинська О. М. Рз 2020 8
23748 Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах Красняк О. П., Мицик В. О. С 2019 30
23710 Роль інформаційної економіки у забезпеченні розвитку національного підприємництва Котькалова-Литвин І. В. Тд 2019 29
23688 Фермерські господарства та їх рольу розвитку аграрного сектору економіки Амонс С. Е. С 2019 51
23683 Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством Котькалова-Литвин І. В. С 2019 48
23632 Economic Aspects and Prospects for the Development of the Market of Vegetable Oils in a Context of Formation of its Value Chain Lutsiak V., Lavrov R., Furman I., Smitiukh A., Mazur H., Zahorodnia N. СSc 2020 49
23631 Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСВ ОЖП») (№ 86671) Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Янович В. П. Спп 2019 27
23630 Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСІП ОЖП») (№ 85803) Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Гончарук І. В. Спп 2019 24
23525 Structural characteristics of the future specialist competencies Lutsiak V. V. Тд 2018 41
23524 Визначення моделі реакції ринку біопалива на рівень розвитку стандартів якості та перспективи її застосування Луцяк В. В., Семчук І. А. С 2019 38
23464 Ринок цукру: проблеми та перспективи Амонс С. Е., Красняк О. П. С 2020 36
23426 Концептуальні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств бурякоцукрового комплексу Амонс С. Е., Красняк О. П. С 2019 77
23389 Застосування сучасних методів дослідження в маркетинговій діяльності підприємства для визначення ринкових перспектив Луцяк В. В., Чорна Л. О., Пронько А. О. С 2020 22
23361 Дослідження сучасних проблем формування маркетингових каналів розподілу продукції малих та середніх фермерських господарств Луцяк В. В., Колесник Т. В. Мвв 2019 38
23325 Аналіз тенденцій розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд 2019 39
23307 Інструменти фінансового забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд 2019 33
23306 Інкорпорація ключових положень інформаційної економіки у систему фінансового управління підприємством Kotkalova-Lytvyn I. Тд 2019 80
23305 Детермінанти фінансової архітектоніки в контексті забезпечення розвитку підприємств Котькалова-Литвин І. В. Тд 2019 30
23304 Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд 2019 28
22664 Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні Шпильова В. О., Котькалова-Литвин І. В. С 2019 32
22663 Економічні аспекти розвитку та проектування аграрного машинобудування в Україні Шпильова В. О., Котькалова-Литвин І. В. С 2019 35
22660 Інституційні особливості формування фінансово-кредитної інфраструктури агропромислового ринку Котькалова-Литвин І. В. С 2019 92
22474 Організація та планування підприємницької діяльності. Методичні рекомендації для практичних занять. ПУА. Амонс С.Е. Мв 2019 3
22446 Управління асортиментною політикою підприємства - субєкта ЗЕД Андрощук І.О. Дрп 2019 3
22437 Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - суб'єкта ЗЕД Мицик В. О. Дрп 2019 4
22400 Розробка програми маркетингу в діяльності сільськогосподарського підриємства Бойко О. В. Дрп 2019 2
22270 Маркетинговий менеджмент Луцяк В.В., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Нп 2019 12
22266 Управління бізнес-процесами в готельно-рестораній справі Луцяк В.В., Польова О.Л., Ставська Ю.В., Мостенська Т.Г. Нп 2019 6
22263 Маркетингова діяльність підприємства В.В. Луцяк, О.П. Красняк , М.В. Кондратова Нп 2019 5
22137 Маркетингова стратегія розвитку підприємства в ринкових умовах Кукурузяк О.Ю. Дрп 2019 2
22136 Організаційно-економічні аспекти розвитку виробництва зерна в ринкових умовах Пацаловська М. Л. Дрп 2019 1
21990 Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства Висоцька В.В. Дрп 2019 1
21948 Розробка інвестиційних стратегій розвитку підприємств АПК Геденач О.П. Дрп 2019 2
21889 Організація маркетингової діяльності підприємства апк Бевз Т.М. Дрп 2019 6
21818 Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК Яцик В.В. Дрп 2019 0
21817 Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК Григоренко М.О. Дрп 2019 1
21799 Управління бізнес-процесами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа», 074 « Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. Нп 2019 7
21798 Управління бізнес-процесами. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ре Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. Мв 2019 5
21797 Управління бізнес-процесами. Методичні вказівки до проведення практичних занять здобувачів вищої освіти денної форми навчання для підготовки за другим (магістерським) рівнем освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-рестор Луцяк В.В., Красняк О.П., Котькалова-Литвин І.В. Мв 2019 3
21762 Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України Дімітрова З.А. Дрп 2019 0
21761 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Сігнаєвська В.В. Дрп 2019 1
21760 Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємством Коба В.О. Дрп 2019 1
21741 Управління збутовою діяльністю підприємства АПК Муляр А.В. Дрп 2019 3
21726 Конкурентоспроможність підприємства як засіб дослідження його стратегічної стійкості на ринках Притула А.В. Дрп 2019 3
21447 Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області щодо виробництва та використання біопалива Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. А., Семчук І. А. С 2019 77
21144 Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області Луцяк В. В., Томашук І. В. С 2019 145
21095 Маркетингова діяльність підприємства. Луцяк В.В., Красняк О.П., Кондратова М.В. Нп 2019 8
20909 Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю. С 2019 93
20837 Науково-методичні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства та світове господарство Савіна С. С. С 2018 213
20836 Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій Полінкевич О. М., Юдіна М. І., Ющишина Л. О., Лазановський П. П., Стеців Л. П. М 2018 2223
20835 Формування системи фінансового планування підприємства в умовах невизначеності Савіна С.С. С 2018 129
20834 Управління прибутком в системі фінансововго менеджменту підприємства Савіна С. С., Гиренко Ю. В. С 2018 168
20761 Маркетинг готельного і ресторанного господарства. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього ступеня «Бакалавр» факультету економіка та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговув Логоша Р.В., Савіна С.С. Мв 2019 10
20760 Маркетингові комунікації. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 «Туризм» Луцяк В.В., Савіна С.С., Довганю Ю.В. Нп 2019 10
20737 Підвищення конкурентоспроможності підприємств Вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Красняк О. П., Глуха А. О. С 2018 106
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. С 2018 315
20683 Сучасні тенденції розвитку ринку інноваційних рослинних олій Довгань Ю. Тд 2019 143
20543 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Луцяк В.В., Логоша Р.В., Красняк О.П Пвф 2019 9
20542 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Луцяк В.В., Логоша Р.В., Красняк О.П Пвф 2019 12
20531 Управління якістю туристичних послуг. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2019 6
20530 Агробізнес і маркетинг в садівництві, овочівництві та виноградарстві. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи. 2019 Амонс С.Е. Мв 2019 7
20528 Організація та планування управлінської діяльності. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та Амонс С.Е. Мв 2019 7
20527 Маркетинг у туризмі. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки та підприємництва галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготов Логоша Р.В., Савіна С.С. Мв 2019 5
20526 Маркетинг у туризмі. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103«Туризм». Логоша Р.В. Нп 2019 4
20175 Управління змінами. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання, другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», с Луцяк В.В., Савіна С.С. Мв 2019 7
20174 Управління змінами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» 074 «Публічне управління та ад Луцяк В.В., Савіна С.С. Нп 2019 8
20173 Управління змінами. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» 074 «Публ Луцяк В.В., Савіна С.С. Мв 2019 9
20062 Organizational basis of the development of innovative functional food products by the Ukrainian enterprises of deep walnut processing Kaletnik H., Lutsiak V., Melnichuk O., Dovhan Y., Malicki M. СWeof 2019 255
20001 Основи нормування та оплати праці. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2019 7
20000 Управління якістю туристичних послуг. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2019 8
19972 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання, другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Луцяк В.В., Савіна С.С. Мв 2019 10
19971 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання, другого (магістерського) освітнього ступеня, галузі знань 07 «Управління та адмініст Луцяк В.В., Савіна С.С. Мв 2019 5
19970 Міжнародний маркетинг. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузей знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності – 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» Луцяк В.В., Савіна С.С. Нп 2019 7
19872 Організація та планування управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та ад Амонс С.Е. Мв 2019 16
19871 Організація та планування управлінської діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адмініструва Амонс С.Е. Нп 2019 6
19823 Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Планування та організації діяльності підприємств» Красняк О.П., Дудар Н.О., Довгань Ю.В. Рз 2019 13
19822 Організація управління в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки за другим освітнім рівнем магістр, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 20 к.е.н. доцент Красняк О.П., асистент Довгань Ю.В. Мв 2019 8
19821 Організація управління в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів денної та заочної форми навчання підготовки за другим освітнім рівнем магістр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальні. Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2019 10
19820 Організація управління в садово-парковому господарстві.Програма підготовки за другим освітнім рівнем магістр, денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» з дисципліни «О Красняк О.П., Довгань Ю.В. Нп 2019 8
19796 Економіка рибогосподарських підприємств. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0902 «Рибне господарство та аквакультури», напрям підготовки 6.09201 «Водні біоресурси Амонс С.Е. Мв 2019 16
19705 Використання інструментів цифрового маркетингу для просування інноваційних рослинних олій Довгань Ю. В. Тд 2019 129
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. С 2018 135
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд 2018 61
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. Тд 2018 83
19284 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. С 2018 116
19215 Особливості маркетингу в малому підприємництві Савіна С.С. С 2018 114
19190 Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу Савіна С.С. С 2018 134
19186 Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. С 2018 1075
19096 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області Красняк О.П., Курило Н.Ф. С 2018 130
19094 Methodology of competetive innovations development by the food industry enterprise Lutsiak V., Furman I. С 2018 103
19055 Маркетингові складові інноваційно-інвестиційної активності виробників високоолеїнових рослинних олій Довгань Ю. В. Тд 2018 105
19041 Market infrastructure and feedstock base formation of oil and fat industry Dovhan Yu. V. Тд 2017 74
19036 Маркетингова аналітика в системі управління підприємством Савіна C.С. С 2018 77
18855 Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу (за матеріалами прат «вінницька харчосмакова фабрика») Чабанюк М.А. Дрп 2018 10
18637 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Глуха А.О. Дрп 2018 6
18594 Управління зoвнішньoeкoнoмічнoю діяльністю підприємств АПК (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» м. Вінниця)». Козицький С.О. Дрп 2018 13
18593 Глобальний маркетинг агропромислової продукції Брезденюк С.Л. Дрп 2018 4
18559 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Курило Н.Ф. Дрп 2018 3
18214 Інформаційно-консультаційне забезпечення управлінням конкурентоспроможністю підприємства Ю.П. Ковальчук Дрп 2018 5
18209 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління персоналом сільськогосподарського підприємства Трачук Р.В. Дрп 2018 5
18208 Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку малого підприємства в сільській місцевості Саєнко Людмила Ігорівна Дрп 2018 3
18207 Інформаційно-консультаційне забезпечення фінансового менеджменту Тяпкіна Олена Леондівна Дрп 2018 3
18206 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління розвитком аграрного підприємства Стінська Анна Леондівна Дрп 2018 3
18205 "Інформаційно-консультаційне забезпечення розробки інноваційного проекту розвитку сільськогосподарського підприємства Алексеєвич Марина Михайлівна Дрп 2018 2
18151 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні реко мендації для проведення семінар ськ и х занять та організації самостійної роботи для студентів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 0 5 « Соціальні Амонс С.Е. Мв 2018 3
18131 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління персоналом сільськогосподарського підприємства Пахля В.І. Дрп 2018 2
18130 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства Поліщук І.О. Дрп 2018 4
17596 Маркетингові комунікації. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Луцяк В.В., Довгань Ю.В. Мв 2018 7
17595 Маркетингові комунікації. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Луцяк В.В., Довгань Ю.В. Мв 2018 7
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. С 2016 866
16948 Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку Логоша Р. В. М 2017 115
16946 Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Ільченко І. І. М 2017 300
16945 Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки. Логоша Р. В. М 2017 211
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. Тд 2017 162
16816 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. С 2018 332
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. С 2017 273
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. С 2017 744
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. С 2017 216
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. С 2017 303
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. С 2017 75
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. С 2017 216
16628 Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону Красняк О. П. С 2018 103
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. С 2017 485
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. С 2017 1393
16429 Управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ткачук В.В. Дрп 2018 6
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. С 2017 1426
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. С 2017 351
16344 Система сільськогосподарського дорадництва як інструмент покращення добробуту сільського населення Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С 2018 268
16343 Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру Красняк О.П., Довгань Ю.В. С 2017 302
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. Тд 2018 231
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. Тд 2016 230
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд 2017 144
16225 Маркетинг. Програма проходження начальної практики з дисципліни для студентів третього курсу денної форми навчання напрям підготовки 073 Менеджмент Логоша Р.В. Нп 2018 16
16193 Основи маркетингу. Програма навчальної практики Вступ до фаху з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв 2018 17
16192 Маркетингові дослідження. Програма навчальної практики з дисципліни практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Луцяк В.В., Красняк О.П., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2018 11
16189 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування Ціхановська В.М., Луцяк В.В., Красняк О.П., Логоша Р.В., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2018 12
16188 Наскрізна програма практики другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування. Ціхановська В.М., Луцяк В.В., Красняк О.П., Логоша Р.В., Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2018 14
15677 Управлінські рішення. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань - 07 «Управління і адміністрування» спеціальності - 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2018 17
15676 Бізнес-планування. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2018 30
15675 Управлінські рішення. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2018 21
15674 Підприємництво в аграрних формуваннях. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки », спеціальності 201 «Агрономія», денної та заочної форм навчан Амонс С.Е. Мв 2018 11
15673 Економіка і підприємництво, менеджмент. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво”, напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”,освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр», денної та з Амонс С.Е. Мв 2018 70
15672 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки », спеціальності 201 «Агрономія», денної та за Амонс С.Е. Мв 2018 61
15670 Бізнес-планування. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2018 43
15669 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки », спеціальності 201 «Агрономія», денної та заочної форм навчанн Амонс С.Е. Нп 2018 38
15668 Економіка кормовиробництва. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», денної форми н Амонс С.Е. Мв 2018 7
15667 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво”, напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”, освітньо-кваліфі Амонс С.Е. Мв 2018 68
15327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону Волинець Д.В. Дрп 2018 4
15326 Управління конкурентоспроможністю підприємства суб’єкта ЗЕД Алєксєєнко О.В. Дрп 2018 2
15279 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. Дрп 2018 7
15278 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. Дрп 2018 10
14923 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв 2017 21
14922 Маркетинг. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв 2017 16
14890 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2017 7
14889 Управління якістю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2017 21
14888 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2017 24
14886 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 0306 «Менеджмент» факультету менеджменту та права. Мамалига С.В., Логоша Р.В. Мв 2017 13
14884 Організація та проектування фірм в АПК. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і права галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030 Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2017 21
14883 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв 2017 31
14882 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв 2017 16


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska