The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. Тд 2019 316
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Тд 2018 251
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 2019 296
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. Тд 2019 281
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. Тд 2019 2163
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 2019 277
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. Тд 2019 262
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. Тд 2019 298
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Тд 2018 231
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. Тд 2019 222
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. Тд 2019 351
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. Тд 2019 289
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Сун 2018 558
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд 2018 256
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Тд 2019 247
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. Мвз 2019 1151
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С 2018 383
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Тд 2018 343
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. Сун 2018 526
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. С 2018 605
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун 2018 511
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. Сун 2018 478
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. Сун 2018 501
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. Сун 2018 604
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. С 2019 360
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. Тд 2019 290
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. С 2009 483
19946 Транспортна інфраструктура логістики зернових культур Качуровський С.В., Мацюк Л.В С 2019 266
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. С 2013 349
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. С 2014 353
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. С 2012 278
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. С 2012 360
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 2018 442
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. С 2019 344
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун 2018 335
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. Тд 2018 355
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. Тд 2018 289
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. Тд 2018 227
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 2018 553
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С 2018 484
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 2018 522
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 2018 504
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 2018 485
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 2018 490
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 2018 265
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 2018 447
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 2018 606
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 2018 774
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. Тд 2018 599
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Мвв 2018 292
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. С 2018 507
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л. М., Мартинюк В. С., Михальчук Р. В. Мвв 2017 526
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. Тд 2017 720
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. Тд 2017 423
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. Тд 2018 280
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. Тд 2018 260
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. Тд 2018 370
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. Тд 2018 442
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. Тд 2018 519
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. Тд 2018 400
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. Тд 2018 500
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. Тд 2018 700
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. С 2017 381
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. С 2018 338
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. Тд 2018 407
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., С 2017 541
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. С 2018 543
18933 Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізаці Потапова Н.А. С 2018 455
18905 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Мельниченко В.М. Дрп 2018 10
18901 Моделювання фінансового менеджменту підприємства Олійник М.С. Дрп 2018 8
18875 Моделювання управління адаптацією підприємства Барабаш Б.О. Дрп 2018 4
18705 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп 2018 475
18702 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп 2018 13
18701 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп 2018 7
18588 Математичні методи управління запасами підприємства в умовах випадкових впливів зовнішнього середовища Стріхар І.В. Дрп 2018 5
18398 Моделювання активно-пасивних операцій комерційних банків Духневич О.В. Дрп 2018 8
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. Сун 2017 313
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2018 384
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2018 373
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л. М., Сімоник Л. С. Тд 2016 274
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М.,Завацька О. О. Тд 2016 252
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л. М., Костюк В. І. Тд 2016 280
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. С 2018 390
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. С 2018 235
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. С 2018 669
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. С 2018 478
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. Тд 2018 469
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. С 2017 555
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л. М., Чистоколяна І. Тд 2017 289
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. Сун 2018 338
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. Тд 2018 236
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. Сун 2017 723
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. Сун 2017 463
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. Сун 2017 3169
17061 Міжнар. наук.-практ. конф. «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» Пк 2018 380
17043 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці Пк 2018 309
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. С 2018 2341
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. С 2017 505
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. С 2018 428
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. С 2018 252
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. С 2017 667
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. С 2017 793
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. С 2017 578
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. С 2016 672
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. С 2017 506
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. С 2018 327
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. С 2018 407
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. С 2016 507
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С 2017 474
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С 2017 483
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С 2017 632
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С 2017 494
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С 2017 528
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С 2017 1068
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С 2017 271
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С 2017 339
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2017 278
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С 2017 253
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2018 334
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С 2017 515
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С 2018 539
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С 2018 391
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С 2017 517
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп 2018 7
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп 2018 7
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп 2018 8
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп 2018 4
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. С 2017 908
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. С 2017 591
13655 Виробничі ресурси видів економічної діяльності україни: порівняльна характеристика дієвості на базі складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Мельник О. В. Суз 2017 552
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. Тд 2015 395
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. Сун 2017 1497
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. Тд 2016 309
11714 Моделювання процесів соціально-економічного та науково-технічного прогресу в конкурентному середовищі регіону Кондратюк Юлія Вікторівна Дрп 2016 8
11673 Еколого-економічна оцінка якості продукції з урахуванням потреб споживачів ГАВРИЛЮК Сергій Миколайович Дрп 2016 6
11669 Моделювання функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств в умоваз невизначеності Яцковина М.В. Дрп 2016 4
11656 Моделювання стретегічного управління підприємством Тромсюк Д.В. Дрп 2016 8
11566 Економіко-математичне моделювання ризиків в діяльності підприємств Юрчук К.М. Дрп 2016 7
11482 Облік виробництва продукції рослинництва та аналіз її рентабельності Школяр Леся Володимирівна Дрп 2016 6
11447 Облік та аналіз наявності і руху матеріальних ресурсів підприємства Бондар Ганна Вікторівна Дрп 2016 8
11414 Механізми розробки і прийняття управлінських рішень в діяльності підприємства (на матеріалах пп “івяр” м. яготин) Зрубовенко В.В. Дрп 2016 4
11413 Механізми управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах тов “екватор-україна” м. київ) Карасевич Н.С. Дрп 2016 4
11412 Механізми управління комерційною діяльністю підприємства (на матеріалах тов “соціальне партнерство” м. київ) КриворучкоО.А. Дрп 2016 6


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska