The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. Тд 2019 182
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Тд 2018 101
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 2019 182
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. Тд 2019 124
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. Тд 2019 2046
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 2019 160
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. Тд 2019 148
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. Тд 2019 131
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Тд 2018 107
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. Тд 2019 110
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. Тд 2019 218
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. Тд 2019 149
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Сун 2018 325
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд 2018 90
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Тд 2019 120
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. Мвз 2019 706
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С 2018 133
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Тд 2018 135
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. Сун 2018 275
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. С 2018 317
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун 2018 311
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. Сун 2018 301
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. Сун 2018 267
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. Сун 2018 356
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. С 2019 177
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. Тд 2019 150
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. С 2009 216
19946 Транспортна інфраструктура логістики зернових культур Качуровський С.В., Мацюк Л.В С 2019 124
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. С 2013 166
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. С 2014 167
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. С 2012 135
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. С 2012 166
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 2018 190
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. С 2019 190
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун 2018 190
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. Тд 2018 130
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. Тд 2018 148
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. Тд 2018 105
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 2018 333
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С 2018 270
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 2018 290
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 2018 273
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 2018 289
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 2018 262
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 2018 138
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 2018 302
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 2018 301
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 2018 494
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. Тд 2018 405
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Мвв 2018 150
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. С 2018 214
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л. М., Мартинюк В. С., Михальчук Р. В. Мвв 2017 299
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. Тд 2017 361
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. Тд 2017 199
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. Тд 2018 128
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. Тд 2018 116
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. Тд 2018 245
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. Тд 2018 267
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. Тд 2018 329
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. Тд 2018 206
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. Тд 2018 267
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. Тд 2018 472
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. С 2017 184
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. С 2018 155
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. Тд 2018 266
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., С 2017 303
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. С 2018 272
18933 Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізаці Потапова Н.А. С 2018 255
18905 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Мельниченко В.М. Дрп 2018 9
18901 Моделювання фінансового менеджменту підприємства Олійник М.С. Дрп 2018 7
18875 Моделювання управління адаптацією підприємства Барабаш Б.О. Дрп 2018 3
18705 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп 2018 308
18702 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп 2018 12
18701 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп 2018 6
18588 Математичні методи управління запасами підприємства в умовах випадкових впливів зовнішнього середовища Стріхар І.В. Дрп 2018 4
18398 Моделювання активно-пасивних операцій комерційних банків Духневич О.В. Дрп 2018 5
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. Сун 2017 142
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2018 196
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2018 213
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л. М., Сімоник Л. С. Тд 2016 139
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М.,Завацька О. О. Тд 2016 129
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л. М., Костюк В. І. Тд 2016 146
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. С 2018 180
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. С 2018 123
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. С 2018 371
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. С 2018 285
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. Тд 2018 302
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. С 2017 325
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л. М., Чистоколяна І. Тд 2017 114
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. Сун 2018 191
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. Тд 2018 109
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. Сун 2017 273
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. Сун 2017 222
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. Сун 2017 1648
17061 Міжнар. наук.-практ. конф. «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» Пк 2018 267
17043 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці Пк 2018 187
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. С 2018 1439
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. С 2017 315
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. С 2018 259
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. С 2018 126
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. С 2017 373
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. С 2017 539
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. С 2017 380
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. С 2016 435
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. С 2017 289
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. С 2018 163
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. С 2018 266
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. С 2016 307
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С 2017 281
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С 2017 303
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С 2017 351
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С 2017 285
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С 2017 349
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С 2017 821
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С 2017 161
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С 2017 209
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2017 169
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С 2017 145
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2018 189
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С 2017 330
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С 2018 290
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С 2018 184
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С 2017 327
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп 2018 5
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп 2018 4
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп 2018 7
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп 2018 1
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. С 2017 670
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. С 2017 390
13655 Виробничі ресурси видів економічної діяльності україни: порівняльна характеристика дієвості на базі складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Мельник О. В. Суз 2017 408
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. Тд 2015 226
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. Сун 2017 1174
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. Тд 2016 134
11714 Моделювання процесів соціально-економічного та науково-технічного прогресу в конкурентному середовищі регіону Кондратюк Юлія Вікторівна Дрп 2016 6
11673 Еколого-економічна оцінка якості продукції з урахуванням потреб споживачів ГАВРИЛЮК Сергій Миколайович Дрп 2016 3
11669 Моделювання функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств в умоваз невизначеності Яцковина М.В. Дрп 2016 2
11656 Моделювання стретегічного управління підприємством Тромсюк Д.В. Дрп 2016 6
11566 Економіко-математичне моделювання ризиків в діяльності підприємств Юрчук К.М. Дрп 2016 5
11482 Облік виробництва продукції рослинництва та аналіз її рентабельності Школяр Леся Володимирівна Дрп 2016 3
11447 Облік та аналіз наявності і руху матеріальних ресурсів підприємства Бондар Ганна Вікторівна Дрп 2016 6
11414 Механізми розробки і прийняття управлінських рішень в діяльності підприємства (на матеріалах пп “івяр” м. яготин) Зрубовенко В.В. Дрп 2016 2
11413 Механізми управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах тов “екватор-україна” м. київ) Карасевич Н.С. Дрп 2016 2
11412 Механізми управління комерційною діяльністю підприємства (на матеріалах тов “соціальне партнерство” м. київ) КриворучкоО.А. Дрп 2016 4


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska