The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. Тд 2019 161
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Тд 2018 91
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 2019 161
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. Тд 2019 103
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. Тд 2019 2032
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 2019 146
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. Тд 2019 127
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. Тд 2019 122
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Тд 2018 93
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. Тд 2019 98
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. Тд 2019 180
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. Тд 2019 131
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Сун 2018 283
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд 2018 80
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Тд 2019 98
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. Мвз 2019 582
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С 2018 90
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Тд 2018 106
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. Сун 2018 238
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. С 2018 286
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун 2018 275
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. Сун 2018 249
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. Сун 2018 246
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. Сун 2018 314
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. С 2019 162
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. Тд 2019 134
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. С 2009 172
19946 Транспортна інфраструктура логістики зернових культур Качуровський С.В., Мацюк Л.В С 2019 114
19943 Інформаційні технології в логістиці складування на підприємствах АПК Качуровський С.В. С 2013 147
19942 Elements of warehousing activity as logistic strategy of AIC enterprises Качуровський С.В. С 2014 149
19941 Оцінка механізмів управління логістикою складування підприємств АПК Качуровський С.В. С 2012 127
19940 Концептуальні засади логістики складування АПК Потапова Н.А., Качуровський С.В. С 2012 143
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 2018 172
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. С 2019 173
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О. І. Сун 2018 172
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. Тд 2018 111
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. Тд 2018 134
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. Тд 2018 98
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 2018 314
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С 2018 225
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 2018 258
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 2018 236
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 2018 263
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 2018 226
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 2018 124
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 2018 283
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 2018 290
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 2018 459
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. Тд 2018 378
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З. Д., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Мвв 2018 140
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. С 2018 161
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л. М., Мартинюк В. С., Михальчук Р. В. Мвв 2017 280
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. Тд 2017 295
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. Тд 2017 187
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. Тд 2018 120
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. Тд 2018 102
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. Тд 2018 221
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. Тд 2018 241
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. Тд 2018 301
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. Тд 2018 183
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. Тд 2018 231
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. Тд 2018 445
19339 Аналіз структури майна фермерського господарства та його фінансовго стану Киш Л.М., Дідик Ю.А. С 2017 158
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. С 2018 140
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. Тд 2018 242
19072 Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку Бурденюк І.І., Волонтир Л.О., С 2017 254
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. С 2018 248
18933 Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізаці Потапова Н.А. С 2018 233
18905 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Мельниченко В.М. Дрп 2018 7
18901 Моделювання фінансового менеджменту підприємства Олійник М.С. Дрп 2018 5
18875 Моделювання управління адаптацією підприємства Барабаш Б.О. Дрп 2018 2
18705 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп 2018 294
18702 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп 2018 10
18701 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп 2018 5
18588 Математичні методи управління запасами підприємства в умовах випадкових впливів зовнішнього середовища Стріхар І.В. Дрп 2018 3
18398 Моделювання активно-пасивних операцій комерційних банків Духневич О.В. Дрп 2018 3
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. Сун 2017 126
17956 Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2018 183
17955 Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2018 187
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л. М., Сімоник Л. С. Тд 2016 123
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М.,Завацька О. О. Тд 2016 118
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л. М., Костюк В. І. Тд 2016 132
17539 Аспекти фінансової безпеки банку Киш Л.М. С 2018 157
17536 Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств агропромислового комплексу Вінницької області Киш Л.М. С 2018 114
17535 Особливості менеджменту фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання в межах функціонального та антикризового управління Киш Л.М. С 2018 312
17534 Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування Киш Л.М. С 2018 264
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. Тд 2018 278
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. С 2017 282
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л. М., Чистоколяна І. Тд 2017 102
17202 Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М. Сун 2018 181
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. Тд 2018 93
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. Сун 2017 181
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. Сун 2017 192
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. Сун 2017 1475
17061 Міжнар. наук.-практ. конф. «Кібернетичне управління економічними об’єктами в умовах глобалізації» Пк 2018 242
17043 Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці Пк 2018 174
16997 Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві Волонтир Л., Павлюк Т. С 2018 1246
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. С 2017 291
16957 Організаційно-методологічні аспекти конкурентоспроможності в управлінні розвитком підприємств Киш Л.М. С 2018 228
16956 Реалізація кадрової політики на підприємствах агропромислового комплексу Киш Л.М. С 2018 106
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. С 2017 333
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. С 2017 502
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. С 2017 340
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. С 2016 397
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. С 2017 262
16857 Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління Зелінська О.В. С 2018 137
16856 Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. С 2018 236
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. С 2016 275
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С 2017 252
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С 2017 283
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С 2017 320
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С 2017 271
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С 2017 335
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С 2017 762
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С 2017 146
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С 2017 187
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2017 146
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С 2017 116
16502 Порівняльний аналіз результатів імітаційного та математичного моделювання суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І. С 2018 157
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С 2017 310
16471 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С 2018 253
16470 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С 2018 161
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С 2017 305
16378 Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку систем Форостянко Інна Анатоліївна Дрп 2018 4
16377 Збалансування попиту і пропозиції цінами рівноваги Ходаковської Валентини Віталіївни Дрп 2018 3
16374 Моделювання обсягів випуску продукції методами нечіткої логіки Чердинцев Юрій Герасимович Дрп 2018 6
16372 Моделювання процесів реалізації будівельних проектів Швець Сергій Олексадрович Дрп 2018 0
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. С 2017 622
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. С 2017 369
13655 Виробничі ресурси видів економічної діяльності україни: порівняльна характеристика дієвості на базі складових результативності Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Мельник О. В. Суз 2017 395
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. Тд 2015 215
13015 Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур Потапова Н.А. Сун 2017 1104
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. Тд 2016 119
11714 Моделювання процесів соціально-економічного та науково-технічного прогресу в конкурентному середовищі регіону Кондратюк Юлія Вікторівна Дрп 2016 6
11673 Еколого-економічна оцінка якості продукції з урахуванням потреб споживачів ГАВРИЛЮК Сергій Миколайович Дрп 2016 3
11669 Моделювання функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств в умоваз невизначеності Яцковина М.В. Дрп 2016 2
11656 Моделювання стретегічного управління підприємством Тромсюк Д.В. Дрп 2016 6
11566 Економіко-математичне моделювання ризиків в діяльності підприємств Юрчук К.М. Дрп 2016 5
11482 Облік виробництва продукції рослинництва та аналіз її рентабельності Школяр Леся Володимирівна Дрп 2016 3
11447 Облік та аналіз наявності і руху матеріальних ресурсів підприємства Бондар Ганна Вікторівна Дрп 2016 6
11414 Механізми розробки і прийняття управлінських рішень в діяльності підприємства (на матеріалах пп “івяр” м. яготин) Зрубовенко В.В. Дрп 2016 2
11413 Механізми управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах тов “екватор-україна” м. київ) Карасевич Н.С. Дрп 2016 2
11412 Механізми управління комерційною діяльністю підприємства (на матеріалах тов “соціальне партнерство” м. київ) КриворучкоО.А. Дрп 2016 4


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska