The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Факультет обліку та аудиту

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32526 Ремонт основних засобів в електроенергетиці: обліковий аспект Іщенко Я.П. Дк 2022 56
32386 Облік та оподаткування фінансових результатів підприємства Сем’янівська Юлія Валентинівна Дрп 2022 4
32055 Облік земель сільськогосподарського призначення в умовах їх вільного обігу Шаргало Н.В. Дрп 2022 12
32028 Облік та оподаткування діяльності фермерських господарств Мельничук Тетяна Анатоліївна Дрп 2022 6
31898 Кредиторська заборгованість: сутність та обліково-аналітичний аспект Яременко Андрій Володимирович Дрп 2022 2
31557 Облік та контроль витрат на ремонт основних засобів Волинець Віта Володимирівна Дрп 2022 12
31239 Державний аудит використання бюджетних коштів Чуловська Марія Віталіївна Дрп 2022 4
31174 Audit of public finances: methodological issues and the case of Ukraine. Slobodyanik Y., Zdyrko N., Kuzyk N., Sysiuk S., Benko I. СWeof 2022 14
30375 Облік і аудит поточних зобов’язань підприємства Очакова Юлія Василівна Дрп 2021 8
30272 Державний аудит та аналіз економічних, енергетичних та екологічних складових публічних закупівель. Калетнік Г.М., Здирко Н.Г. Мвв 2021 381
30261 Методологія здійснення оцінки та аналізу стану системи екологічної безпеки регіонів України Мусіхіна Марія Геннадіївна Дрп 2021 7
30171 Аудиторська оцінка фінансової стійкості і платоспроможності підприємства Радовець Світлана Сергіївна Дрп 2021 8
30079 Облік і внутрішній контроль доходів та витрат фермерського господарства Радченко Катерина Миколаївна Дрп 2021 11
28660 Financial activity of enterprises: historical descriptions of becoming and development Koval N. I. Суз 2021 205
28531 Audit assessment of the effectiveness of public procurement procedures Drozd I., Pysmenna M., Pohribna N., Zdyrko N., Kulish A. СWeof 2021 208
28220 Аудит відповідності публічних закупівель: теоретичні та практичні аспекти Здирко Н. Г. Сун 2021 210
27805 Стандартизація державного аудиту публічних закупівель в україні через запровадження аудиту відповідності Здирко Н. Г. Сун 2020 336
27658 Features of classificstion and accounting of financial investments Koval N. I. Суз 2020 208
27509 Особливості формування екoнoмiчної сутністості та змicту поняття фiнaнcoвиx результатів Коваль Н. І. Дк 2020 288
27412 Облік і аудит процесу реалізації на підприємстві Лавріненко Михайло Михайлович Дрп 2020 14
27105 Організаційно-методичні аспекти внутрішньогоспо-дарського контролю підприємства Олексієнко Наталія Володимирівна Дрп 2020 4
26996 Облік і контроль оборотних активів підприємства: теоретичний та практичний аспекти Єрмошин Дмитро Валерійович Дрп 2020 11
26829 Облік і аудит зобов’язань сільськогосподарських підприємств Галущак Ольга Петрівна Дрп 2020 8
26825 Облік та оподаткування оплати праці: теорія, методика, практика Ніколішина Галина Валентинівна Дрп 2020 13
26787 Assessment of the level of the state support for farms’ activities and financial condition Kjval N. I. Суз 2020 183
26784 Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах Метелиця В. М., Коваль Н. І. Сун 2020 186
26579 Облік і аудит дебіторської заборгованості Сатановська Ольга Вікторівна Дрп 2020 5
26475 Кредитні операції: сутність та обліково-контрольний аспект РУДИК Ольга Олександрівна Дрп 2020 6
26376 Облік фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління ПІХОЦЬКИЙ Валентин Андрійоич Дрп 2020 11
26178 Теоретичні та практичні аспекти обліку та адміністрування податку на додану вартість Лисаковська Аліна Вікторівна Дрп 2020 11
25099 Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду Здирко Н. Г. Сун 2020 188
24794 Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель Здирко Н. Г., Остапчук С. М. Сун 2020 378
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. Сун 2019 451
24765 Public procurement in Ukraine as a state governance instrument: evaluation, control, improvement Kaletnik H., Zdyrko N. СSc 2019 391
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. Дк 2019 307
23856 Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку Здирко Н. Г. С 2019 630
23824 Принципи здійснення державних закупівель в Україні Здирко Н. Г. Сун 2020 470
23383 Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н. Г. Тд 2019 309
23380 Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель Здирко Н. Г. С 2019 262
23379 Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави Здирко Н. Г., Мулик Я. І. Сун 2019 358
23378 Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. Сун 2019 395
23334 Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі” Здирко Н. Г. С 2019 516
23218 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Мвв 2014 644
23199 Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування Здирко Н. Г. Сун 2019 1266
23182 Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення Здирко Н. Г. Сун 2019 606
23143 Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві Здирко Н. Г. Сун 2019 356
23142 Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку Здирко Н. Г., Остапчук С. М., Царук Н. Г. Сун 2019 343
23097 State Regulation and Audit of Agrarian Risks of Ukraine Zdyrko N. Мвз 2019 347
23095 Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. Сун 2019 337
22604 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичний та практичний аспекти Гуменюк Олег Васильович Дрп 2019 19
22418 Облікове забезпечення здійснення розрахунків та надання платних послуг у закладах вищої освіти Розгон Вікторія Вячеславівна Дрп 2019 11
22364 Облік і аудит розрахунків з дебіторами Луценко Аліна Юріївна Дрп 2019 8
21930 Організація обліку та контролю матеріально-виробничих ресурсів Матійчук Анна Анатоліївна Дрп 2019 5
21929 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Росовська Анастасія Віталіївна Дрп 2019 5
21928 Облік і аудит витрат підприємства Сличук Ірина Миколаївна Дрп 2019 5
21927 Облік і аудит доходів підприємства Сірогіна Вікторія Сергіївна Дрп 2019 21
21926 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Кукуруза Ангеліна Володимирівна Дрп 2019 4
21925 Обліково-контрольне забезпечення формування фі-нансових результатів діяльності підприємства Єльцова Інна Вікторівна Дрп 2019 3
21924 Облік і аудит необоротних активів на підприємстві Барська Наталія Сергіївна Дрп 2019 17
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна Дрп 2018 7
13845 Облік та контроль поточних зобов`язань підприємства Мельник Юлія Михайлівна Дрп 2017 20
13831 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Гуслякова Ганна Сергіївна Дрп 2017 13
13790 Облік та контроль розрахунків підприємства за виплатами працівникам Стрельніков Віктор Віталійович Дрп 2017 12
13787 Організація податкового обліку на підприємстві Луцик Олена Василівна Дрп 2017 7
13782 Склад витрат підприємств і аналіз собівартості продукції за її елементами Коваль Т.В. Дрп 2017 11
13778 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Савіцька Юлія Миколаївна Дрп 2017 11
13767 Податкова складова облікової політики підприємства аграрного сектору економіки Корпан Юлія Іванівна Дрп 2017 6
13759 Організація первинного етапу облікового процесу: стан та шляхи удосконалення на підприємствах аграрного сектору економіки Воробйова Світлана Сергіївна Дрп 2017 8
13756 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Волковська Оксана Іванівна Дрп 2017 10
13683 Податки до державного бюджету: облік та аудит Печериця Марія Олексіївна Дрп 2017 10
13682 Облік та аудит довгострокових біологічних активів тваринництва Трохимчук Лариса Миколаївна Дрп 2017 14
11480 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ісаєв О.О. Дрп 2016 5
11478 Управління договірною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку Маруневич В.А. Дрп 2016 5
11346 Організація обліку та контролю залученого капіталу підприємства Подолян Анна Юріївна Дрп 2016 7
11316 Розрахунки за страхуванням: обліково-контрольне забезпечення Просяннікова Аліна Вадимівна Дрп 2016 4
11307 Касові операції банку: обліково-аналітичне забезпечення Войтюк Катерина Вікторівна Дрп 2016 3


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska