The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Наукова тематика

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
29124 Галузева організаційна динаміка на основі маркетингового аналізу ринку біопалив в Україні Семчук І.А. Тд 2021 8
29020 Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Сун 2021 31
28960 Diagnostics of the efficiency and assessment of the possibilities of bioethanol production at sugar beet industry enterprises and distilleries in Ukraine Kaletnik G., Pryshliak N., Palamarenko Y. СSc 2021 48
28875 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Дк 2018 30
28874 Формування стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств в контексті Європейського Зеленого Курсу Паламаренко Я. В. Дк 2021 29
28873 Переробка відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційний орієнтир розвитку АПК: екологічний, соціальний та економічний вектор Паламаренко Я. В. Дк 2019 30
28833 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. Дк 2021 28
28832 Напрями удосконалення диверсифікації економічних відносин між Україною та ЄС Паламаренко Я.В. Дк 2021 24
28831 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку агропромислового комплексу України Паламаренко Я. В. Дк 2019 26
28830 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. Дк 2019 29
28829 Організаційно-економічний механізм в ефективному управлінні процесами на підприємстві Паламаренко Я. В., Лесько Л. В. Тд 2018 21
28828 Economic efficiency of production of legal products by innovative methods Palamarenko Y. V. Тд 2018 17
28827 Місце і значення земельних ресурсів у формуванні стратегії енергетичної безпеки Паламаренко Я. В. Дк 2019 24
28826 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Тд 2018 32
28822 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Дк 2019 23
28821 Оцінка та шляхи покращення діяльності валютно-курсової політики національного банку України Паламаренко Я. В., Мороз К. М. Тд 2018 20
28820 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. Дк 2019 12
28819 Дослідження особливостей переробки відходів сільськогосподарських виробництв як інноваційного орієнтиру розвитку агропромислового комплексу Паламаренко Я. В. Дк 2019 27
28795 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. Тд 2021 26
28794 Дослідження перспектив розвитку банкострахування в Україні Паламаренко Я. В. Тд 2021 24
28793 Шляхи вдосконалення управління фінансово-економічими ризиками на підприємстві Паламаренко Я. В. Тд 2021 22
28792 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Дк 2021 27
28786 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Тд 2021 27
28785 Теоретичний аспект державного регулювання інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. Тд 2021 23
28753 Organization of retail trade in food products and ways to improve it Palamarenko Y., Mashevska A. Суз 2021 32
28659 Research of financial and economic risks in the enterprise management system Palamarenko Y. V., Mashevska A. A. Суз 2021 53
28436 Формування алгоритму втілення інноваційної ідеї – поводження з відходами у стратегії розвитку аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Тд 2021 45
28431 Залучення маркетингових засобів для підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємств Паламаренко Я. В. Тд 2021 40
28354 Перспективи використання безвідходних технологій на підприємствах АПК Вовк В. Ю. Тд 2021 40
27921 Efficiency of growing legumes crops in Ukraine Honcharuk I., Pantsyreva H. Мвз 2020 171
27751 Економічна мотивація виробництва сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування Сахно А. А., Брояка А. А., Паламаренко Я. В. Мвв 2020 172
27740 Зимостійкість рослин пшениці озимої залежно від попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Сун 2020 53
27711 Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами Разанов С. Ф., Ткачук О. П., Разанова А. М. Сун 2020 70
27432 Особливості проростання насіння та початкові етапи росту гороху озимого за дії мікробного і стимулювального препаратів Дідур І. М., Шевчук В. В., Мостовенко В. В. Сун 2020 59
27427 Стан та виробництво органічної продукції в Україні Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. Тд 2020 51
27335 Екологічний потенціал зернобобових культур у сучасній інтенсивній сівозміні Ткачук О. П., Овчарук В. В. Сун 2020 61
27289 Формування урожайності та якості зерна сортів ячменю ярого залежно від елементів системи удобрення в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району І.І. Коваленко Дрп 2020 8
27288 Формування урожайності та якості насіння гібридів соняшнику залежно від доз мінеральних добрив в умовах ФГ «Мельниківське» Немирівського району М.В. Костельнюк Дрп 2020 8
27287 Формування кормової продуктивності бобово-злакових агрофітоценозів залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ТОВ «АГРО-ЗДОБУТОК» Вінницького району Я.О. Маляренко Дрп 2020 3
27184 Analysis of the efficiency of using the culinary processing of mushrooms in order to reduce the concentration of heavy metals in them Vradiy O. Сун 2020 50
27110 Вплив удобрення на врожайні показники пшениці озимої в умовах ТОВ «Декоплант» Літинського району О.В. Джеджула Дрп 2020 5
27075 Нормативно-правове забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. Тд 2020 115
27068 Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Сун 2020 161
27052 Вплив елементів системи удобрення на урожайність зерна гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Куманівецьке» Козятинського району А.В. Шевчук Дрп 2020 8
27051 Формування урожайності зерна ячменю ярого залежно від доз мінеральних добрив в умовах ТОВ-Фірма «Агро-Трак» Острозького району Рівненської області Є.В. Мисак Дрп 2020 3
27050 Агроекологічна оцінка ґрунтів та вплив вапнування на рухомість мікроелементів та радіонуклідів в умовах Шаргородського району Д.О. Ясногурський Дрп 2020 4
26974 Формування урожайності зерна нуту залежно від елементів системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району А.Б. Голованюк Дрп 2020 3
26973 Агроекологічна оцінка стану грунтів в межах мурафської сільської отг та розробка заходів щодо їх екологічної реабілітації А.П. Тарасенко Дрп 2020 2
26761 Формування кормової продуктивності різностиглих гібридів кукурудзи залежно від рівня мінерального живлення та висоти зрізу в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Гуменюк Дрп 2020 2
26734 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Вінницької області В.А. Піхоцький Дрп 2020 4
26733 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Вінницької області В.А. Піхоцький Дрп 2020 3
26671 Формування урожайності зерна гороху залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах ФГ «Нова Україна» Іллінецького району П.Ю. Лисенко Дрп 2020 10
26670 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах СТОВ «Агрокряж» м. Могилів-Подільський Вінницької області І.М. Марценюк Дрп 2020 2
26669 Вплив мікродобрив на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району М.П. Салтан Дрп 2020 2
26407 Вплив діяльності ТОВ «Колос» Кіровоградської області на екологічний стан води річки Інгулець Федорова О.С. Дрп 2020 1
26391 Екологічна оцінка стану річки Рів в межах смт Браїлів Жмеринського району І.М. Марценюк Дрп 2020 1
26390 Формування урожайності зерна бобів кормових залежно від позакореневих підживлень в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району В.В. Громовий Дрп 2020 2
26389 Вплив елементів технологій на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Агро-Сад» Могилів-Подільського району Б.І. Телеватюк Дрп 2020 1
26256 Аналіз агроекологічного стану грунтів прат «зернопродукт мхп» села воронівці хмільницького району Кондель М.В. Дрп 2020 3
26214 Оптимізація способів підвищення безпеки квіткового пилку та продуктів його переробки в сучасних екологічних умовах Разанова А.М. Дрп 2020 2
26100 Забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств на основі біомаси Паламаренко Я. В. Дк 2020 75
26095 Оцінка екологічного стану земель калинівського району, забруднених діяльністю промислових підприємств Козак В.В. Дрп 2020 4
26001 Оцінка придатності озера голубе с. Могилівка Жмеринського району для рекреаційного використання Зозуля Н.Ю. Дрп 2020 2
25989 Аналіз екологічного стану лісів ДП «Вінницький лісгосп» Юрчак І.А. Дрп 2020 3
25987 Інтенсивність накопичення забруднюючих речовин у грунті внаслідок промислових викидів Вінницького олієжиркомбінату Заселян Т.Б. Дрп 2020 6
25985 Оцінка екологічного стану лісових насаджень Могилів-Подільського району Огороднік М.В. Дрп 2020 2
25984 Аналіз екологічного стану лісів Томашпільського лісництва Николайчук В.С. Дрп 2020 2
25983 Аналіз екологічного стану лісових екосистем ДП «Могилів-Подільський лісгосп Кучер О.Ю. Дрп 2020 2
25982 Аналіз екологічного стану лісів ДП «Барський райагроліс» Кондратьєв В.П. Дрп 2020 2
25981 Аналіз агроекологічного стану ґрунтів ФГ «Токарчука В.М.» Теплицького району Капійчук М.І. Дрп 2020 2
25980 Оцінка агроекологічного стану ґрунтів ФГ «Плебанівський сад» Шаргородського району та його вплив екологічну безпеку плодової продукції Жмудь Н.С. Дрп 2020 4
25979 Аналіз екологічного стану повітряного басейну міста Вінниці Гуліватий Р.Д. Дрп 2020 7
25978 Аналіз екологічного стану води річки Тяжилівка в межах міста Вінниця Бернас А.В. Дрп 2020 5
25907 Аналіз екологічного стану води річки рось в межах села Спичинці Погребищенського району Янчук А.В. Дрп 2020 2
25906 Еколого-біологічні особливості та перспективи формування зелених насаджень м. вінниці для поглинання викидів автотранспорту Ткачук О.П. Дрп 2020 2
25905 Екологічна оцінка придатності води річки Вовк в межах смт Летичів для промислового розведення риби Гримашевич Ю.О. Дрп 2020 2
22760 “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” Герус Дмитро Олександрович Дрп 2019 2
22322 “Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК” Герус Дмитро Олександрович Дрп 2019 2
21794 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Хрустовська О.С. Дрп 2019 2
21135 Підприємницька діяльність як інноваційна система розвитку виробництва біопалива Гончарук І. В. С 2013 265
21134 Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності Гончарук І. В. С 2013 246
21099 Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект Гончарук І. В. С 2013 365
21098 Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива Гончарук І. В. С 2013 429
21097 Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel Honcharuk I. V. С 2013 87
20963 Економічна ефективність енергетичної автономії АПК за рахунок використання біопалив Гончарук І. В., Томашук І. В. Сун 2019 278
20957 Перспективи розвитку ринку біопалива в Україні Гончарук Т. В., Гончарук І. В. Тд 2019 156
20952 Ефективність виробництва біогазу з вторинних ресурсів АПК Гончарук І. В. Тд 2019 124
14341 Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 Виробництво і технологія; спеціальність 181 Харчові технології денної Фіалковська Л.В. Мв 2017 2
14301 Розробка конструкції вібраційного сепаратора для розділення зернових матеріалів на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» Гордіївської філії с. Гордіївка Тростянецького району Андрющенко Юрій Анатолійович Дрп 2017 5
14236 Дипломний проект на тему:Удосконалення обладнання для виробництва кормів на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Оляниця Тростянецького району Вінницької області гр. 6–МП , Цвілишен Олег Володимирович Дрп 2017 4
14235 Дипломний проект на тему:Розробка реактора для виробництва біогазу на базі ПП «Перемога» с. Високе Томашпільського району Вінницької області Райко Євгеній Вікторовичгр, 6–МП Дрп 2017 11
14234 Дипломний проект на тему:Удосконалення технологічної схеми приймання та зберігання олійного насіння на базі ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області Капкан С.Ю.,гр. 6 МП Дрп 2017 3
14207 Дослідження процесу екстрагування олій з нетрадиційних рослин для виготовлення біодизельного палива Шевчук Віталій Павлович Дрп 2017 3
14206 Розробка та дослідження біотехнологічного методу виробництва біоетанолу Чорний Руслан Анатолійович Дрп 2017 3
14202 Дослідження процесу соління м’ясної сировини під дією ультразвукових коливань Гнатишина Ольга Сергіївна Дрп 2017 2


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska