The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
29094 Біоекологія Вітер Н. Г., Ткачук О. П., Ковальова К. В. Нп 2021 23
29047 Вiological features of the distribution of root systems of perennial legume grasses in the context of climate change Tkachuk О. Сун 2021 27
28914 Стан та перспективи водозабезпечення регіонів України в умовах точного землеробства та рослинництва Алєксєєв О. О. Дк 2021 44
28913 Екологічно безпечна утилізація органічних відходів у контексті реалізації зеленого курсу в Україні Алєксєєв О. О. Дк 2021 39
28780 Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Сун 2021 48
28771 Оцінка агроекологічного складу сірих лісових грунтів за різного сільськогосподарського використання Разанов С. Ф., Мельник В. О., Назарук Б. В., Куценко М. І. Сун 2021 45
28737 Оптимізація гідрохімічного складу води у рослинництві методом структуризації Ткачук О. П., Демчук О. А. Сун 2021 57
28736 Екологічна стійкість дерев полезахисних лісосмуг до атмосферних забруднень Ткачук О. П., Панкова С. О. Сун 2021 62
28685 Research of the Content of heavy metals in linden and poplar leaves in the conditions of road plantations in Vinnitsa Kravchuk H., Titarenko O., Dudnyk Y. Суз 2021 51
28676 Перспективи розвитку органічного землеробства на території Вінницької області в умовах зміни клімату Франчук М. О., Хаєцький Г. С., Шевчук В. Д. Сун 2021 57
28672 Харчове та екологічне значення нуту Ткачук О. П. Тд 2021 74
28668 Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації Мазур В. А., Дідур І. М., Ткачук О. П., Панцирева Г. В. Сун 2021 45
28654 Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового комплексу Ткачук О. П., Демчук О. А. Сун 2021 44
28613 Assessment of the intensity of accumulation of lead and cadmium in leaves and seeds when using different types of fertilizers. Razanov S., Razanova A., Kutsenko M. Суз 2021 36
28596 Особливості пристосування сільського господарства до тенденції зміни клімату в Україні Франчук М. О., Хаєцький Г. С. Тд 2019 35
28595 Моніторинг внесення добрив на території Вінницької області Франчук М. О., Хаєцький Г. С. Тд 2021 38
28581 Моделювання надходження важких металів у листкову масу деревних рослин придорожніх смуг Дудник Є. Г., Кравчук Г. І. Суз 2021 42
28553 Екологічна оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами Шевчук В. Д., Мудрак Г. В., Франчук М. О. Суз 2021 41
28493 Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya Shumygai I. V., Mudrak O. V., Konishchuk V. V., Mudrak H. V., Khrystetska M. V. СWeof 2021 131
28427 Nutrients yield of leguminal perennial grasses green mass depending on the vegetation features Tkachuk O.,Vergelis V. Суз 2021 35
28413 Ecological prerequisites for the disease outbreaks Voloshyna N. O., Mudrak O. V., Voloshyn O. G. , Mudrak H. V., Lazebna O. M. СWeof 2021 109
28339 Іntensity of leguminal perennial grasses green mass formation depending on weather conditions of vegetation Tkachuk O., Vergelis V. Суз 2021 44
28334 Обґрунтування розширення території національного природного парку “Кармелюкове Поділля” Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Романчук О. П. Сун 2021 31
28317 Інтенсивність накопичення важких металів у листковій масі та насінні розторопші плямистої за різного органічного удобрення Разанов С. Ф., Разанова А. М., Піддубна А. М., Гусак О. Б. Сун 2021 68
28267 Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change Mazur V., Didur І., Tkachuk О., Pantsyreva Н., Ovcharuk V. Сун 2021 87
28258 Study of the state of forest ecosystems Kravchuk H., Dudnik Y. Суз 2021 82
28250 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я. Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. Тд 2018 67
28239 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк 2018 47
28238 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І., Вергеліс В. І. Дк 2019 50
28235 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. Тд 2019 40
28234 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Вергеліс В. І. Дк 2020 70
28233 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І. Дк 2020 65
28232 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. Дк 2020 62
28231 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. Дк 2020 69
28212 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. Дк 2019 72
28211 Ростові процеси та анатомічні показники культури пшениці за дії тебуконазолу Вергеліс В. І. Дк 2019 72
28201 Водовитрачання агроекосистемами бобових багаторічних трав залежно від років вегетації. Ткачук О. П. Сун 2021 74
28200 Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах Лісостепу Правобережного Клименко М. О., Ткачук О. П., Панкова С. О. Сун 2021 102
28180 Density dynamics and bioproductiveness of leguminal herbs grown on soils contaminated with heavy metals Tkachuk O., Vergelis V. Суз 2021 55
28135 Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у їстівних лісових грибах Мазур В. А., Врадій О. І. Сун 2021 85
28048 Оцінка стану лісових екосистем П’ятничанського парку м. Вінниці Мудрак Г. В. Дк 2020 78
28020 Збалансоване природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 105
28011 Ecological efficiency of increasing yield of agricultural crops by bee pollination Razanov S. F., Piddubna A. М., Husak O. B., Michchenko B. D. Суз 2021 80
27974 The current state of flora in the national nature park «Podilski Tovtry» Lyubinskа L. G., Мudrak О. V., Аndrusiak D. V., Mudrak G. V., Dushanovа Т. V. СWeof 2021 132
27928 Вплив рівня мінералізації води на концентрацію важких металів у грибах Врадій О. І. Сун 2020 113
27915 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Нп 2020 4
27913 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв 2020 2
27892 The intensity of accumulation of heavy metals in the leaf mass of milk thistle seeds with its mineral fertilizer Razanov S. F., Piddubna A. М., Husak O. B. Суз 2021 96
27816 Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф. Сун 2020 135
27761 Науково-практичні аспекти раціонального використання агроландшафтів Середнього Придністер’я в контексті стратегії сталого розвитку регіону Мудрак Г. В., Мудрак О. В. Сун 2020 87
27760 Ecological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of young boys and adolescents of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev О., Mudrak Н. Сун 2020 49
27728 Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Разанов С. Ф. Сун 2020 134
27724 Накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої вирощеної в умовах сучасних сівозмін Разанова А. М. Тд 2020 103
27720 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв 2021 1
27719 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до проведення практичних робіт аспірантами денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв 2021 1
27689 Analysis of military landscapes in Lviv Region (Ukraine) Mokrуy V. I., Mudrak O. V., Petrushka I. M., Mudrak G. V., Chayka O. G. СWeof 2020 131
27467 Механізм відтворення і збереження у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. Сун 2020 102
27426 Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на інтенсивність вирощування розплоду в умовах запилення тепличних культур Разанов С. Ф., Недашківський В. М. Сун 2020 92
27339 Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Вергеліс В. І. Сун 2020 296
27306 Стан поверхневих вод річки південний буг в межах міста вінниця Щебетюк О.Р. Дрп 2020 4
27303 Агроекологічна оцінка стану грунтів в умовах тов «куриловецьке і к» жмеринського району Чорний А.В. Дрп 2020 4
27302 Оцінка якості питної води підземних джерел водопостачання в межах м. Вінниця Якимчак Н. В. Дрп 2020 3
27279 Моніторинг якості питної води та підвищення її безпеки в умовах м. Вінниця Марков І.І. Дрп 2020 4
27274 Моніторинг забруднення важкими металами зернової продукції та розробка способів підвищення її якості на прикладі ПП «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Моцпан О.С. Дрп 2020 3
27270 Агроекологічна оцінка ґрунтів та зниження антропогенного впливу на інтенсивність забруднення їх важкими металами в умовах НДГ «Агрономічне» Вінницького району Білик О.В. Дрп 2020 9
27263 Екологічні особливості шкідників лісових екосистем Вінниччини Євдокімова Т.В. Дрп 2020 5
27260 Ефективність використання часткових білкових замінників за вирощення бджолиних маток Недашківський В., Вергеліс В. Сун 2020 92
27245 Екологічний стан поверхневих вод річки Згар в межах смт. Літин Іванік М.О. Дрп 2020 6
27239 Адаптація систем роздільного способу сортування відходів в умовах Теплицького району Бондаренко М.І. Дрп 2020 8
27174 Інтенсивність накопичення розторопшою плямистою міді в умовах польових сівозмін Разанов С. Ф., Разанова А. М. Сун 2020 90
27173 Екологічна ефективність використання бобових багаторічних попередників пшениці озимої Разанов С. Ф. Сун 2020 80
27152 Еколого-біологічні особливості збереження зубра європейського (Bison bonasus) на Вінниччині Паращук Ю. Дрп 2020 5
27109 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів у межах населеного пункту Буша Ямпільського району Барібан О.Л. Дрп 2020 4
27108 Созологічні аспекти збереження раритетних видів рослин на території природного заповідника «Медобори» Стадник В.С. Дрп 2020 1
27103 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в умовах ФГ «Мордванюк В. Н.» с. Городківка Крижопільського району Назарук Б.В. Дрп 2020 2
27077 Методичні рекомендації. Особливості заготівлі та переробки їстівних грибів в умовах техногенного забруднення лісових угідь. Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2020 3
27061 Екологічна оцінка стану поверхневих вод каскаду ставків старий бакай в межах отг вороновиця Дорош Д.О. Дрп 2020 4
27060 Аналіз агроекологічного стану грунтів у межах комарівської сільської ради вінницького району Кінах С.Р. Дрп 2020 4
27026 Утилізація та поводження з відходами. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» факультету агрономії та Алєкєсєєв О.О., Шевчук В.В. Мв 2020 9
27012 Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» оcвітнього ступеня «Ба Хаєцький Г.С. Мв 2020 5
26945 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Шевчук В.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 8
26944 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня « Гуцол Г. В., Вергеліс В.І. Мв 2020 7
26930 Екологічна експертиза. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітній рівень «Бакалавр» Мудрак Г.В. Нп 2020 12
26928 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня « Гуцол Г. В., Вергеліс В.І. Мв 2020 7
26927 Біологічний та санітарний моніторинг. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рі Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп 2020 7
26921 Екологічний стан лісових екосистем Шепетівського району Хмельницької області Шеремет О.В. Дрп 2020 3
26910 Гідроекологічний стан водних ресурсів у межах с. медвеже вушко та шляхи їх оптимізації Кушнір Л.В. Дрп 2020 3
26908 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврськог Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 7
26868 Аналіз якості води р. вишня в межах м. Вінниця Марійчук О.А. Дрп 2020 2
26857 Екологічна характеристика меліорованих грунтів с. мізяків калинівський район вінницької області Ленчук Д. М. Дрп 2020 4
26856 Моніторинг забруднення поверхневих вод р. південний буг в межах хмільницького району та розробка заходів щодо їх покращення Грицишина Л.Ю. Дрп 2020 1
26855 Оцінка екологічного стану поверхневих вод малих річок віннички та тяжилівки в межах м. вінниця Добжанська Т.В. Дрп 2020 2
26854 Оцінка впливу екологічних факторів на стан фізико-хімічних показників поверхневих вод вишенського озера та шляхи їх покращення Лозовенко І.В. Дрп 2020 3
26842 Екологічна оцінка стічних вод Гайсинського цукрового заводу Тарчук А.С. Дрп 2020 2
26804 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» (бакалаврського) освітнь Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп 2020 13
26803 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» (бакалаврського) освітнього рівн Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп 2020 9
26802 Прикладна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технологія» зі спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр Алєксєєв О.О. Шевчук В.В. Нп 2020 3
26801 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарс Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 14
26800 Утилізація та поводження з відходами. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Алєксєєв О.О. Шевчук В.В. Нп 2020 4
26796 Прикладна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної і заочної форми навчання галузь знань 18 «Виробництво та технологі Алєксєєв О.О., Шевчук В.В. Мв 2020 3
26758 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господар Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 32
26757 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» ос Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 19
26666 Агроекологічна оцінка грунтів сільськогосподарського призначення в умовах населеного пункту Мала Жмеринка Жмеринського району Венгрін О.І. Дрп 2020 3
26606 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» пер Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 12
26601 Екологічний контроль та управління. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологі Шевчук В.В., Врадій О.І. Мв 2020 5
26590 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин Шевчук В.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 8
26586 Екологічний контроль та управління. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Шевчук В.В., Врадій О.І. Мв 2020 5
26582 Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакала Хаєцький Г.С. Мв 2020 11
26526 Екологічна оцінка грунтів в умовах залізнично-транспортного сполучення Вінниччини Глущук О.В. Дрп 2020 3
26525 Екологія (фахове спрямування) Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Шевчук В. В., Вергеліс В.І. Мв 2020 10
26524 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Шевчук В. В., Вергеліс В.І. Мв 2020 307
26523 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» (бакалаврського) освіт Шевчук В.В., Вергеліс В.І. Нп 2020 7
26522 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» (бакалаврського) освітнього Шевчук В.В., Вергеліс В.І. Нп 2020 9
26460 Екологічна оцінка господарської діяльності ПрАТ «Калинівського машинобудівного заводу» та оптимізація заходів щодо зниження негативного впливу на довкілля» Левко Т.П. Дрп 2020 2
26457 Оцінка якості рослинної лікарської сировини одержаної в умовах лісових угідь на території смт.Тиврів Гончарук І.С. Дрп 2020 1
26452 Інноваційні підходи щодо розвитку природно-ресурсного потенціалу регіонів України Данильчик К.С. Дрп 2020 3
26451 Оцінка агроекологічного стану грунтів прат пк «поділля» в умовах населеного пункту с. Клембівка Костюк О.М. Дрп 2020 2
26379 Оцінка якості питної води в межах с.Сутиски Тиврівського району Вінницької області Заєць Т.Г Дрп 2020 3
26357 Аналіз якості криничної питної води замостянського району міста Вінниці Дворський В.А. Дрп 2020 6
26356 Екологічна оцінка якості питної води в м. Жмеринка Коваль М.А. Дрп 2020 3
26353 «Агроекологічний стан земельних ресурсів ТОВ «Аграна Фрут Лука» та шляхи їх оптимізації» Сич В.А. Дрп 2020 2
26349 Стан якості питної води в с. Агрономічне та оптимізація підвищення її безпеки Хаєцький Г.С. Дрп 2020 4
26348 Особливості отримання екологічно- безпечної продукції бджільництва в умовах Вінницької області Криворучко В.І. Дрп 2020 2
26327 Influence of soy flour and its processed products on the essential amino acids content in the bees body Ibatullin I. I., Razanov S. F., Nedashkivskyi V. M. Сун 2020 147
26316 Оцінка інтенсивності забруднення лікарської сировини вирощенної в умовах лісових угідь ДП «Могилів-Подільський лісгосп» В.В. Гавришенко Дрп 2020 2
26314 Порівняльна характеристика вирощування енергетичних культур в умовах Східного Поділля Мельник А.Ю. Дрп 2020 4
26276 Екологічна оцінка квіткового пилку та продуктів його переробки в умовах сільськогосподарських медоносних угідь ПП «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Куценко М І Дрп 2020 5
26275 Вплив природно-кліматичних факторів на період та тривалість цвітіння лісових нектаропилконосів Міщенко Б.Д. Дрп 2020 3
26257 Оцінка стану та продуктивності лісових нектаропилконосів в умовах зміни клімату на прикладі ДП «Могилів-Подільське лісництво» Салямон В.М. Дрп 2020 3
26231 Вплив діяльності підприємства тов «млинпром» на екологічний стан грунту в межах м. Липовець Гнідунець І.В. Дрп 2020 3
26226 Екологічна оцінка ставкової води для потреб риборозведення в умовах с. Павлівка Калинівського району Буряков Д.І. Дрп 2020 3
26225 Оцінка забруднення грунту важкими металами в умовах с. Краснянка Тиврівського району Шкварко І.С. Дрп 2020 6
26224 Розробка еколого-збалансованого землекористування на прикладі вінницького аеродрому Данилюк М.В. Дрп 2020 3
26179 The influence of perennial legumes on soil condition and grain quality of winter wheat Razanov S. Суз 2020 85
26071 Аналіз агроекологічного стану грунтів ПСГП «Савинецьке» Тростянецького району Соловей В.М. Дрп 2020 6
25885 Ecologically comparative effect of bacterial preparations on field germination of sugar beets Demyanyuk O. S., Mudrak О. V., Masloyid А. P., Mudrak G. V. Сун 2020 116
25816 Основи ветеринарної екології: методичні вказівки з організації практичних робіт студентів денної форм навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», за спеціальністю 212 – «Ветеринарн Гуцол Г.В. Мв 2020 4
25658 Методичні рекомендації для організації навчальної практики факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Вітер Н.Г Мв 2020 2
25657 Навчальна практика «Загальноуніверситетська». Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освіт Вітер Н.Г Мв 2020 9
25540 Vegetative status of children as a territorial bio-indicator of ecological safety Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V., Mudrak H. V. СWeof 2020 70
25427 Ефективність білкової підгодівлі бджолиних сімей за нарощування їх сили до запилення озимого ріпаку Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Гуцол Г. В., Мельник В. О. Сун 2020 105
25411 Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups Furdychko O., Mudrak O., Yermishev O., Mudrak H. Сун 2020 117
25410 Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine Konishchuk V. V., Solomakha І. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V., Khodyn O. B. СWeof 2020 135
25406 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. Суз 2020 130
25344 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Дк 2020 86
25343 Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation = Інтенсивність накопичення важких металів у рослинах Silybum marianum L. в умовах польового обертання Razanov S. F., Tkachuk O. P., Razanova A. M., Bakhmat M. I., Bakhmat O. M. СWeof 2020 186
25292 A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian ForestSteppe of Dnieper Ecological Corridor = Дослідження об’єктів Смарагдової мережі в екологічному коридорі Дніпра в Лісостепу Solomakha І. V., Konishchuk V. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. СWeof 2020 138
25286 Механізм відтворення і збереження ґрунтів у системі органічного землеробства Алєксєєв О. О. Дк 2020 113
25285 Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Алєксєєв О. О. Сун 2020 112
25280 Перспективи використання структурованої води у галузях АПК Демчук О. А. Суз 2020 117
25225 Особливості збереження біорізноманіття Східного Поділля: європейські принципи і підходи Мудрак Г. В. Дк 2020 198
25222 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. Дк 2020 139
25221 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. Дк 2020 191
25203 Екологічна оцінка стану лісових екосистем національного парку Кармелюкове Поділля Кравчук Г.І. С 2020 149
25155 Визначення стійкості лісових насаджень до пошкодження ожеледдю за головними групами порід Кравчук Г. І. С 2020 98
25139 Спосіб зниження концентрації важких металів у їстівних грибах за кулінарної їх обробки (Пат. на корисну модель № 142065) Врадій О. І., Разанов С. Ф. Пнк 2020 119
25108 Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the west polish region Portuhay O. I., Lyko D. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. Сун 2020 114
25088 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Сун 2020 99
25087 Оптимізація об"ємної маси грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Сун 2020 149
25080 Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum) Ткачук О. П., Разанова А. М. Сун 2020 76
25079 Influence of noise and vibration on the environment and the psychological human condition Viter N. Суз 2020 97
25067 Features of the use of structured water = Особливості використання структурованої води Demchuk O. Суз 2020 106
25065 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П. Тд 2020 417
25053 Вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної (raphanus sativus l.) Ткачук О. П., Демчук О. А., Кравченко В. С. Сун 2020 88
25004 Екологічна оцінка воску виробленого в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами і важкими металами Разанов С. Ф., Мудрак Г. В. С 2020 114
24997 Екологія. (фахове спрямування)Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 201 «Агрономія» освітнього рівня «Б Хаєцький Г. С. Мв 2020 5
24996 Екологія. (фахове спрямування) методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Хаєцький Г.С. Мв 2020 3
24995 Топографія з осовами картографії. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступе Хаєцький Г.С. Мв 2020 3
24987 Ознайомча практика. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Вергеліс В.І. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 17 с. Вергеліс В.І. Мв 2020 111
24968 Роль води для підвищення урожайності зернових культур Демчук О. А. Тд 2020 115
24966 Вплив структурованої води на енергію проростання Демчук О. А. Тд 2020 125
24945 Ecological evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals Razanov S. F., Mudrak O. V., Mudrak H. V. Суз 2020 130
24944 Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери Cхідного Поділля Ковка Н. С. Дк 2020 106
24939 Роль екологічної мережі східного поділля в структурі національної екомережі України Ковка Н. С. Суз 2020 144
24918 Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum Marianum) залежно від виду мінеральних добрив Ткачук О. П., Разанова А. М. Сун 2020 164
24847 Ефективність використання замінників білкового корму бджіл при виробництві гомогенату трутневих личинок Разанов С. Ф., Вітер Н. Г., Овчарук В. В. Суз 2020 172
24834 Видовий склад ефемероїдів регіонального парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» поблизу с. Гвоздів Шевчук О. А., Криклива С. В., Шевчук В. В., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. Сун 2020 157
24819 Насіннєва продуктивність сої за використання рістрегулючих препаратів Шевчук О. А., Вергеліс В. І. С 2020 161
24787 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П., Овчарук В. В. С 2020 117
24736 Особливості проростання насіння бобів кормових за дії регуляторів росту рослин Вергеліс В. І., Шевчук О. А. С 2020 180
24711 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Східного Поділля Ковка Н. С. Дк 2020 236
24700 Охорона природи та заповідна справа в Україні та на території Cхідного Поділля Ковка Н. С. С 2020 147
24565 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І. Сун 2018 127
24557 Структурація води за допомогою енергетичних полів Ткачук О. П, Демчук О. А. С 2020 87
24545 Сільськогосподарська екологія Ткачук О. П., Шкатула Ю. М., Тітаренко О. М. Нп 2020 4230
24538 Шляхи збереження зубра (Bison bonasus) на Поділлі: теорія і практика Мудрак Г. В. Дк 2019 168
24532 Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону Мудрак Г. В. Дк 2018 294
24531 Екосистемний підхід - основа збалансованого розвитку агролісівництва України Фурдичко О. І., Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Мудрак Г. В. Дк 2018 120
24530 Особенности экологического мониторинга агроландшафтов Полесья Мудрак А. В., Тарасенко Г. С., Мудрак Г. В. Тд 2018 152
24527 Вплив температури на показники лабораторної схожості різних видів Cactaceae Вергеліс В. І. С 2020 128
24526 Height dynamics of perennial leguminous herbs in the context of soil contamination with heavy metals = Динаміка висоти багаторічних бобових трав в умовах забруднення ґрунту важкими металами Tkachuk O. Суз 2020 211
24525 Growth and development of leguminous perennial herbs in soil pollution with heavy metals = Зростання та розвиток бобових багаторічних трав при забрудненні ґрунту важкими металами Tkachuk O. Суз 2020 153
24509 Дослідження методик формування регіональної екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. Тд 2019 174
24503 Природно-заповідний фонд Східного Пподілля Ковка Н. С. Дк 2020 192
24500 Робоча програма І Міжнародної науково-практичної конференція “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019 р. Разанов С. Ф. Пк 2019 153
24498 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. Дк 2019 96
24497 Інокулянти як екологічний чинник формування мікробних угруповань ґрунту Алєксєєв О. О. Дк 2019 149
24369 Землі лісового фонду вінниччини в структурі регіональної екомережі Ковка Н. С. Дк 2020 77
24368 Вплив магнітного поля на фізико-хімічні властивості води Ткачук О. П, Демчук О. А. С 2020 183
24340 Основні ресурси формування екологічної мережі Східного Поділля: стан і перспективи використання Ковка Н. С. Сун 2019 131
24339 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного Врадій О. І. Дк 2019 103
24336 Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної витяжки Разанов С. Ф., Кабаченко О. С. Сун 2018 123
24300 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. С 2018 134
24296 Аналіз забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. Тд 2018 126
24295 Monitoring the pollution of forest berries by heavy metals in the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine = Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України Vradiy O. Тд 2019 84
24288 Оцінка впливу води за кулінарної обробки грибів на концентрацію в них цинку і міді Разанов С. Ф., Врадій О. І. Сун 2019 148
24277 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. С 2019 263
24258 Assessment of technogenic load on the environment in the regions of the Northwest Black Sea = Оцінка техногенного навантаження на довкілля в регіонах Північно-Західного Чорного моря Chugai A. V., Safranov T. A., Mudrak O. V., Mudrak Н. V. СWeof 2020 155
24172 Агрохімічні заходи проти забруднення бобово-злакового різнотрав’я Тітаренко О. Сун 2019 119
24171 Інтенсивність накопичення важких металів у біорізноманітті природних кормових угідь Тітаренко О. Сун 2019 154
24133 Аналіз ефективності застосування кулінарної обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. С 2020 130
24126 Сила бджолиних сімей залежно від періоду переробки ними вуглеводних замінників Разанов С. Ф., Недашківський В. М. Сун 2020 156
24113 Оцінка ефективності використання різних вуглеводних кормів у годівлі бджіл Разанов С. Ф., Недашківський В. М., Ковка Н. С. Сун 2019 121
24057 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Нп 2020 1
24053 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр». Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2020 34
24052 Радіоекологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2020 239
24012 Хімічна екологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П. Мв 2020 0
24011 Оптимізація параметрів екосистем. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) освітнього рівня Ткачук О.П. Нп 2020 1
24010 Оптимізація параметрів екосистем. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) освітнього рівня Ткачук О.П. Мв 2020 0
24009 Оптимізація параметрів екосистем. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) освітнього рівня Ткачук О.П. Мв 2020 0
24008 Хімічна екологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П. Мв 2020 0
24007 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П. Мв 2020 16
24006 Стратегія сталого розвитку природи та суспільства. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» другий (магістерський) Мудрак Г.В. Нп 2020 12
24005 Екологічна експертиза. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня «Бакалавр» Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 331
24004 Інженерна екологія. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами інженерно-технологічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» першого (бакалав Алєксєєв О.О., Вітер Н.Г. Мв 2020 24
24003 Інженерна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О. Нп 2020 14
23959 Reducing danger of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after leguminous perennial precursor Razanov S. F., Tkachuk O. P., Bakhmat O. M., Razanova A. M. СWeof 2020 277
23911 The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine Halchenko N., Ilchenko V., Mudrak O., Mudrak G. Суз 2018 192
23896 PROGRAM for practical training in “Foreign language for professional communication” for full-time students of the Faculty of Agronomy and Forestry, Bachelor’s degree, specialty 101 “Ecology” O. Alekseev, О. Vradiy Мв 2020 12
23895 METHODICAL INSTRUCTIONS for practical training in “Foreign language for professional communication” for full-time students of the Faculty of Agronomy and Forestry, Bachelor’s degree, specialty 101 “Ecology” O. Alekseev, О. Vradiy Мв 2020 8
23869 ПРОГРАМА фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Вдовенко С.А., Ткачук О.П. Пвф 2020 434
23822 Відновлення стану ґрунтів внесенням структурованої води Ткачук О. П, Демчук О. А. Тд 2019 126
23789 Висновок про встановлення дати подання заявки на винахід "Спосіб зниження питомої ативності радіонуклідів к перзі" (Пат. на корисну модель 101965) Разанов С. Ф., Дідур І. М, Разанов О. С. Пнк 2015 92
23786 Вплив терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку та міді Врадій О. І. Сун 2019 103
23774 Forest fund vinnytsia region in structure regionale ecological network Kovka N. S., Hutsol A. I. С 2020 155
23758 Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теогрія і практика Мудрак О. В., Овчинникова Ю. Ю., Мудрак Г. В., Кавун Ж. А. Тд 2017 82
23707 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. С 2020 121
23629 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологічні проблеми сільського виробництва”, 7 груд. 2016 р. Кравчук Г. І. Пк 2016 104
23620 Природно-заповідний фонд Східного Поділля Ковка Н. С. С 2020 296
23602 Удосконалення технології виробництва меду в умовах техногенного забруднення медоносних угідь Разанов С. Ф. С 2020 161
23511 Основи екології. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 9
23510 Основи екології. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступе Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 19
23509 Основи екології. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітньог Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2020 25
23508 Особливості накопичення важких металів у стільниках бджолиного гнізда Разанов С. Ф. С 2020 159
23483 Екологічна ефективність бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах інтенсивного землеробства Разанов С. Ф. С 2020 115
23366 Вплив застосування води при кулінарній обробці грибів на концентрацію в них цинку Врадій О. І. Тд 2019 124
23332 Екологічне проектування мережі особливо охоронюваних природних територій Ковка Н. С. Тд 2019 136
23226 Environmental management of protected objects of the Eastern Podillya: Theory and practice = Екологічне управління заповідними об'єктами Східного Поділля: теорія та практика Mudrak O. V., Mazur G. F., Herasymiuk K. H., Mudrak H. V., Tarasenko H. S. СWeof 2019 251
23093 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. Сун 2019 69
23033 Сільськогосподарська екологія. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Нп 2019 25
22893 Оптимізація параметрів екосистем. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня другого (магістерс Ткачук О.П, Яковець Л. А. Мв 2019 9
22892 Екологічне інспектування. Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійної робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» другого (магістерс Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 16
22891 Заповідна справа. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» першого (бакалаврського) Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2019 73
22890 Програма та методичні рекомендації з проведення науково-дослідної (виробничої) практики для студентів спеціальності 101 екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. Мв 2019 17
22889 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціал Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв 2019 84
22868 Агробіоценологія. Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 202 «Захист та карант Вітер Н. Г.; Кравчук Г.І. Мв 2019 4
22784 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. Тд 2019 139
22783 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. Дк 2019 204
22775 Екологічна мережа в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону Ковка Н. С. Тд 2019 232
22671 Розповсюдження омели білої на медоносних деревах в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Недашківський В. М. Сун 2019 180
22621 екологічна оцінка поверхневих вод р. мурафа та інтенсивність забруднення її аквакультур токсикантами в межах с. Моївка чернівецького району Овчарук К.В. Дрп 2019 7
22596 Оцінка стану атмосферного повітря у Вінницькій області Сиченко А.В. Дрп 2019 5
22589 Дипломна робота “Екологічна оцінка заповідних об’єктів міста Вінниці” Синяговський О.С. Дрп 2019 11
22554 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в умовах населеного пункту с. Веселівка Теплицького району Туз Л.І. Дрп 2019 4
22538 Вплив бобових багаторічних трав на зниження вмісту важких металів у зерні пшениці озимої Ткачук О. П. С 2019 102
22536 Вплив агроекологічного стану медоносних угідь на якість продукції бджільництва в умовах ФГ «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Назарков К.О Дрп 2019 5
22507 Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України Ткачук О. П., Циганський В. І. Сун 2019 268
22455 Агроекологічна оцінка стану грунтів присадибних ділянок в межах житлового району сабарів Карпенко К.А. Дрп 2019 9
22444 Оцінка інтенсивності забруднення лісових фітоценозів важкими металами в умовах смт тиврів вінницької області Оголенко Р.В. Дрп 2019 4
22443 Аналіз ґрунтів та рослинності в межах населеного пункту с. зарудинці немирівського району Булейко А.О. Дрп 2019 9
22439 Структурована вода та перспективи її використання для екологізації тваринництва Ткачук О. П., Демчук О. А. Сун 2019 308
22438 Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society Mudrak O., Sobchyk V., Nahorniuk O., Mudrak H., Svitlana Y., Tarasenko H. С 2019 263
22428 Дипломна робота «Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у межах села Мізяківські Хутори» Собчук І.Д. Дрп 2019 4
22399 Пріоритети вирощування бобових багаторічних трав для стабілізації землеробства в умовах зміни клімату Ткачук О. П. Тд 2019 147
22396 Проблеми та перспективи ведення екологічно-збалансованого землеробства в Україні Ткачук О. П. С 2019 105
22394 Аналіз екологічного стану грунтів ТОВ "Агробуд" Оратівського району Калашник М.М. Дрп 2019 14
22359 Екологічна безпека технологічних процесів. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ст Аєксєєв О.О., Врадій О.І. Нп 2019 8
22358 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 «Технолог Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2019 21
22356 Заповідна справа. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. Нп 2019 18
22355 Екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 – «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. Нп 2019 13
22354 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Нп 2019 17
22353 Агробіоценологія. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин» першо Кравчук Г. І. Мв 2019 2
22352 Агробіоценологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин» першого осві Кравчук Г. І. Нп 2019 3
22343 Оцінка екологічної придатності води річки Південний Буг в межах пляжу «Хімік» міста Вінниця для рекреаційного використання Глушко О. С. Дрп 2019 3
22338 Якість питної води в умовах смт. Вендичани Могилів-Подільського району Мельник Ю.В. Дрп 2019 6
22309 Основи екології. Частина ІІ. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарст Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 100
22308 Основи екології. Частина І. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарств Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 47
22307 Основи екології. Частина ІІ. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» осві Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 18
22306 Основи екології. Частина І. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освіт Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 14
22305 Основи екології. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 13
22304 Основи екології. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 10
22272 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами зерна бобових культур вирощених в умовах тов союз-агро-пром с. ординці погребищенського району А.В.Гаврилюк Дрп 2019 6
22268 Дипломна робота «Екологічна оцінка ґрунтів ТОВ АК «Зелена долина» Томашпільського району» Бойко Н.М. Дрп 2019 14
22267 Дипломна робота «Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення у межах с. Майдан-Вербецький Летичівського району Хмельницької області» Десик С.Л. Дрп 2019 9
22223 Агроекологічна оцінка стану грунтів присадибних ділянок с. Озаринці Могилів-подільського району Довгань А. І. Дрп 2019 4
22222 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її покращення в межах с. Садове літинського району Савчук Д.В. Дрп 2019 5
22211 Зниження концентрації міду у грибах за вимочування їх у водно-сольовому розчині Врадій О. І. Тд 2019 107
22209 Дослідження впливу терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку Алєксєєв О. О., Врадій О. І. Тд 2019 139
22200 Екологічний стан грунтів та агроценозів в умовах м. Гнівань Омельчук Т.М. Дрп 2019 4
22182 Дипломна робота «Екологічна оцінка стану річки Савранка у межах смт. Чечельник» Яремчук А.В. Дрп 2019 2
22154 Якість питної води житлового району “Тяжилів” м. Вінниці та ефективність очищення її в побутових умовах Загорулько А.І. Дрп 2019 3
22153 Оцінка агрохімічного стану грунтів у Вінницькій області Чаповський В.Д. Дрп 2019 9
22152 Оцінка якості питної води в м. Тиврів та розробка заходів щодо її поліпшення Гринчук С.М Дрп 2019 3
22151 Оцінка агроекологічного стану грунтів сільськогосподарського призначення в межах с. Сутиски Тиврівського району Міщенко А.О. Дрп 2019 7
22089 Агроекологічна оцінка ґрунтів сільськогосподарського призначення с. Паньківці Старосинявського району Чукань О.О. Дрп 2019 5
22088 Оцінка якості продукції рослинництва в умовах інтенсивного землеробства на прикладі СФГ «Володимир» с. Шершні Тиврівського району Сіфу І.В Дрп 2019 5
22049 Оцінка впливу діяльності ПП «Михалич і Ко» смт Вороновиця Вінницького району на стан довкілля Ткачук В.М. Дрп 2019 5
22020 Екологічні особливості вирощування та використання шавлії лікарської в умовах ТОВ «Фітосвіт ЛТД Лапінський В.Г. Дрп 2019 1
21957 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами різних видів риб в річці Південний Буг в межах м.Вінниці Каліна А.В. Дрп 2019 3
21895 Оцінка забруднення річка скакунка скидами вінницького олієжиркомбінату Бойко В.В. Дрп 2019 7
21891 Оцінка впливу діяльності ТОВ "Калинівський молокозавод" на забруднення води річки Жердь Сінчук В.О. Дрп 2019 10
21857 Екологічна характеристика річки Рів в межах Жмеринського району М.С. Голуб Дрп 2019 10
21856 Агрохімічна оцінка грунтів і якості зерна сільськогосподарських культур в умовах Вінницького району Горобчук О.В. Дрп 2019 9
21855 Оцінка інтенсивності забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах населеного пункту с. Медвеже Вушко Вінницького району Метелиця О.В. Дрп 2019 9
21848 Екологічна оцінка стану лісових екосистем НПП «Кармелюкове Поділля» Кушнір Т.В. Дрп 2019 4
21793 Якість та безпека грибів в умовах лісових угідь Лісостепу правобережного Мельник ОО Дрп 2019 4
21756 Агоекологічна оцінка грунтів сільськогосподарських угідь в межах ОТГ Вінницького району Асаула П. О. Дрп 2019 4
21755 Аналіз якості поверхневих вод р.південний буг після дії очисних систем КП «Вінницяоблводоканал» Пилипчук І.О. Дрп 2019 3
21750 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв 2019 105
21749 Екологічна безпека технологічних процесів. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів інженерно- технологічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціаль Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв 2019 12
21748 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2019 73
21747 Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Е Мудрак Г.В. Нп 2019 15
21649 Тривалість та період цвітіння основних нектаропилконосів в умовах Лісостепу Правобережного Ковка Н. С., Недашківський В. М. Сун 2019 229
21513 Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля Кравчук Г. І., Гуцол А. І. Сун 2019 770
21215 Оцінка агроекологічного стану грунтів фг «рибчака п.і.» теплицького району Лищук Т.М. Дрп 2019 1299
21187 Аналіз екологічного стану грунтів ПП «Павлівка» Калинівського району Браніцький О.Ю. Дрп 2019 7
21145 Оцінка придатності криничної води с. Микулинці Літинського району для питного водовикористання Григорук О.В. Дрп 2019 9
21122 Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу Разанов С. Ф., Войтко О. С. Сун 2017 165
21119 Екологічний моніторинг агроландшафтів України, як основа їх оптимізації та ефективного використання Мудрак О. В., Мудрак Г. В. Сун 2019 443
21114 Аналіз агроекологічного стану грунтів у межах села Лісова Лисіївка Калинівського району Волк-Шеремета Ю.О. Дрп 2019 5
21082 Вплив рівня залягання підземних вод на якість питної води на прикладі села Малі Крушлинці Вінницького району Сорока І.О. Дрп 2019 14
21081 Відновлення агроекологічного стану грунтів вирощуванням бобових багаторічних трав на прикладі НДГ «Агрономічне» Малинка Л.В. Дрп 2019 8
21080 Аналіз екологічного стану земель забруднених викидами автотранспорту в мікрорайоні Пирогово м. Вінниці Мунтян Н.А. Дрп 2019 6
21079 Вплив діяльності тов «завод автоелектроапаратура» на екологічний стан води річки південний Буг в межах смт сутиски Гусак Д.І. Дрп 2019 13
21031 Вплив рівня забруднення грунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (silybum marianum) Разанов С. Ф., Разанова А. М., Овчарук В. В. Сун 2019 189
21030 Критерії вибору відновлювальних територій екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. Пк 2019 139
21019 Динаміка забруднення атмосферного повітря Ковка Н. С. Пк 2018 651
21007 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С. Пк 2018 295
21004 Проблеми збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Ковка Н. С. Пк 2019 265
21003 Оцінка стану сільськогосподарських рослин в зоні інтенсивного земелеробства Ковка Н. С. Пк 2019 272
20993 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С., Мудрак Г. В. Тд 2018 226
20992 Критерії вибору відновлювальних територій екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. Пк 2019 307
20991 Основні ресурси формування екомережі Ковка Н. С. Пк 2019 159
20990 Еколого-освітня діяльність щодо створення національної екологічної мережі Ковка Н. С. Пк 2018 137
20976 Моніторинг забруднення грунтів важкими металами науково-дослідної ділянки в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Мазур В. А., Врадій О. І. Сун 2019 291
20969 Нектаропилконосний конвеєр бджіл в умовах Лісостепу Правобережного Разанов С., Недашківськй В. С 2019 320
20962 Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом Врадій О. І. Тд 2018 125
20959 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. Тд 2018 163
20954 Ангаліз забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. Тд 2019 235
20953 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Разанов С. Ф., Алєксєєв О. О., Врадій О. І., Вергеліс В. І. Тд 2019 181
20938 Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами Разанов С. Ф. Сун 2016 262
20937 Ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення Разанов С. Ф., Дідур І. М., Первачук М. В. Сун 2015 287
20936 Питома активність 137 Сs і Sг 90 у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів Разанов С. Ф., Гуцол Г. В., Нагребецький М. І. С 2015 301
20901 Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) її вплив на види, що мають народногосподарське значення Разанов С. Ф., Кавун Е. М., Гнатюк О. М. Сун 2017 460
20883 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних гібридів важкими металами в умовах Правобережного Лісостепу України Разанов С. Ф., Врадій О. І. С 2019 307
20830 Оцінка інтенсивності забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. Сун 2019 145
20827 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О., Кравчук Г., Вергеліс В. Сун 2018 461
20766 Навчальна програма з дисципліни «Основи екології» для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалав Гуцол Г.В. Нп 2019 16
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. Тд 2018 268
20649 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики для студентів спеціальності 101-Екологія освітнього ступеня Бакалавр Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. Мв 2019 19
20448 Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнього Придністер'я Мудрак Г. В. С 2014 277
20403 Екологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп 2019 3
20401 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету галузі знань 1001 – «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки: 6.100101 – «Енергетика та електротехн Гуцол Г.В. Нп 2019 1
20400 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» спеціальності 206 «Садово – паркове господарство» за освітнім ступенем Гуцол Г.В. Нп 2019 28
20398 Зооекологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп 2019 0
20397 Промислова екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії і лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Магістр» Гуцол Г.В. Нп 2019 0
20396 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету галузі знань 14 – «Електрична інженерія» спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за осві Гуцол Г.В. Нп 2019 13
20395 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» 206 «Садово - паркове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп 2019 1
20375 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп 2019 4
20331 Етнокультурні ландшафти шаргорода Воловик В. М., Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. С 2019 334
20330 Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О., Гуцол Г. І. Сун 2019 271
20322 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. Тд 2019 295
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. Тд 2018 204
20320 Biodiversity of the Eastern Podilia - basis of strategy of balanced development of the region Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H., Nesterovych B. Тд 2019 249
20318 Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі Шевчук О. А., Кравчук Г. І., Вергеліс В. І., Врадій О. І. Сун 2019 401
20313 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Нп 2019 31
20312 Нормування антропогенного навантаження на довкілля. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Нп 2019 5
20295 Наземні екосистеми. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Гуцол Г.В., Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп 2019 2
20294 Нормування антропогенного навантаження на довкілля.Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітн Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв 2019 19
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. Тд 2018 129
20211 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Нп 2019 24
20198 Екологія лісових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціал Кравчук Г.І. Мв 2019 4
20197 Екологія лісових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціально Кравчук Г.І. Ковка Н.С. Мв 2019 5
20196 Екологія лісових ландшафтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціальності 205 Кравчук Г.І. Нп 2019 2
20195 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» сп Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв 2019 39
20194 Топографія з осовами картографії. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступен Хаєцький Г.С. Мв 2019 15
20193 Екологія людини. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Мв 2019 6
20192 Соціальна екологія.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр Хаєцький Г.С. Мв 2019 22
20157 Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Nagorniuk O., Mudrak O., Mudrak H., Sobczyk W. Суз 2017 337
20155 «Стратегія сталого розвитку» Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього с Вітер Н.Г. Мв 2019 94
20154 «Промислова екологія». Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступен Вітер Н.Г. Мв 2019 2
20153 Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. С 2019 439
20152 Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Kuryata V. G., Khodanitska O. O., Polyvanyi S. V. С 2019 302
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. Дк 2018 189
20148 Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure Mudrak O. V., Yelisavenko Yu. A., Polishchuk V. M., Mudrak G. V. СWeof 2019 207
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. Тд 2018 151
20133 Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам Мудрак Г. В., Вдовиченко І. П. Сун 2017 225
20132 Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі Мудрак Г. В., Ковка Н. С. Сун 2017 267
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. С 2018 167
20016 Прикладна екологія. Методичні рекомендації для організації практичних і самостійних робіт студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної і заочної форми навчання галузь знань 18 «Виробництво та т Алєксєєв О.О., Вітер Н.Г. Мв 2019 11
20015 Гідрологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Нп 2019 5
20014 Екологічна експертиза. Навчальна програма для студентів денної і заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природ Мудрак Г.В. Нп 2019 49
19951 Екологія людини Хаєцький Г.С. Нп 2019 13
19892 Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine) Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H. СWeof 2019 154
19857 Раціональне та збалансоване природокористування. Навчальна програма для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зба Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Нп 2019 20
19856 Раціональне та збалансоване природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2019 56
19847 Нормування антропогенного навантаження на довкілля. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ст Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв 2019 15
19846 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2019 75
19845 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та ви Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2019 33
19844 Радіоекологія. Навчальна програма з дисципліни "для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2019 23
19843 Радіоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2019 51
19842 Екологічна безпека. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «природничі науки» напряму підготовки 101 – «екологія» освітнім ступенем бакалавр Шевчук О.А., Вітер Н.Г. Нп 2019 12
19831 Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня «бакалавр». Ткачук О.П. Нп 2019 27
19830 Сучасні проблеми агроекології. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 201 Агрономія освітнього ступеня магістр Ткачук О.П. Нп 2019 4
19829 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами спеціальності 101 Екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2019 14
19828 Сільськогосподарська екологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня бакалавр. Ткачук О.П. Нп 2019 1
19803 Вступ до фаху. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами спеціальності 101 Екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2019 1
19802 Вступ до фаху. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2019 1
19719 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф 2019 2
19718 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф 2019 0
19717 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М. , Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. Пвф 2019 0
19716 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. Пвф 2019 1
19712 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Пінчук Н.В., Ткачук О.П. Пвф 2019 0
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. С 2018 266
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. Тд 2018 148
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. С 2018 216
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. С 2018 207
19647 Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. С 2019 314
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. Тд 2018 160
19632 Cтруктура природно-заповідного фонду Східного Поділля для формування екологічної мережі регіону Мудрак Г.В., Ковка Н.С. Тд 2019 185
19505 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни "" для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2019 7
19504 Гідрологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» Хаєцький Г.С., Врадій О.І. Мв 2019 71
19503 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни "" для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2019 16
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Тд 2018 213
19464 Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання Мудрак Г.В., Мудрак О.В. С 2016 223
19463 Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. С 2014 196
19321 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2019 80
19320 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузь знань 10 – «Природничі науки» спеціальність 101 – «Екологія» освітній ступінь «Бакалавр» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2019 503
19319 Ландшафтна екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мудрак Г.В. Нп 2019 43
19307 Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С. Тд 2018 372
19275 Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network Mudrak O. V., Ovchynnykova Yu. Yu., Mudrak G. V., Nagornyuk O. M. СSc 2018 276
19274 Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору Мудрак Г.В. С 2018 207
19258 Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"" Мазур В.А., Мудрак Г.В. С 2018 724
19257 Оцінка придатності грунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів Мазур В.А., Вергеліс В.І. С 2018 601
19255 Аналіз стану води річки Південний Буг Вітер Н.Г. С 2017 178
19173 Екотехнологія міських систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Магістр» Шевчук О.А., Ковка Н.С. Мв 2019 36
19172 Екотехнологія промислового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь: Магістр Шевчук О.А., Ковка Н.С. Мв 2019 5
19171 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Навчальна програма з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання знань 10 «Природничі науки» напряму підготовки 101 – «Екологія» за освітньо-кваліфікаційни Разанов С.Ф., Зайцева Т.М. Нп 2019 10
19170 Інженерна екологія. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня « Бакалавр» Вітер Н.Г. Мв 2019 86
19169 Основи екології. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 205 «Лісове господарство,206 «Садово–паркове госпо Вітер Н.Г. Гуцол Г.В. Мв 2019 25
19139 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. С 2018 355
19136 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту Липовий В.Г., Князюк О.А., Шевчук О.А. С 2018 368
19135 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування Князюк О. А., Шевчук О. А., Липовий В. Г. С 2018 308
19126 Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine Mazur V. A., Mazur K. V., Pantsyreva H. V., Alekseev O. O. СWeof 2018 340
18831 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в умовах населеного пункту Тростянець Тиврівського району Козак Б.О. Дрп 2018 9
18824 Оцінка забруднення ґрунту важкими металами в умовах населеного пункту Миколаївка Піщанського району Мацишена І.В. Дрп 2018 6
18778 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в умовах фермерського господарства ПП «Валентина» Дерев'яга О.Ю. Дрп 2018 10
18734 Дипломна робота Екологічний стан орнітологічного заказника «Барський» Орищишена О.Ю. Дрп 2018 4
18733 Дипломна робота Екологічна оцінка стану ґрунтів ФГ «Владіс-П» с. Ординці Погребищенського району Гаврилюк Ю. В. Дрп 2018 13
18698 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо підвищення їх якості на прикладі ФГ «Консоліда» Літинського району Шевчук ВА Дрп 2018 14
18693 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Агро-Поділля» с.Широка Гребля Вінницького району Головчук С.М. Дрп 2018 5
18681 Дипломна робота Оптимізація екологічної мережі Тиврівського району Козачук С.С. Дрп 2018 2
18646 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами на території присадибної ділянки с. чемериське барського району Яременко Ю.В Дрп 2018 5
18635 Моніторинг забруднення важкими металами придорожніх смуг в межах м. Вінниця Масляна Л. М. Дрп 2018 4
18581 Дипломна робота Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади Глущенко В.Ю. Дрп 2018 10
18580 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в межах м. Могилів-Подільський Матохін Д.В. Дрп 2018 6
18566 Дипломна робота Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення Бабур В.А. Дрп 2018 13
18529 Основи хімічної екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» напряму підготовки 101 – «Екологія» за освітнім ступенем бакалавр / Розробники: Шевчук О.А Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Нп 2018 2
18528 Природно-ресурсний потенціал України. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» за другим магістерським освітнім ступенем Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Нп 2018 15
18505 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напря Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв 2018 99
18504 Екотрофологія. Навчальна прогр ама з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр Хаєцький Г.С. Нп 2018 2
18503 ЕКОЛОГІЯ (фахове спрямування). Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 201 «Агрономія» освітн Хаєцький Г.С. Мв 2018 0
18496 Наземні екосистеми. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Гуцол Г.В., Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2018 8
18495 Наземні екосистеми. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / розробники: Гуцол Г.В. Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2018 12
18454 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води Ленінського району у місті Вінниці Шевчук В.Д. Дрп 2018 17
18453 Дипломна робота Оптимізація землекористування Лядівського сполучного коридору у структурі регіональної екомережі Василецький Д.Р. Дрп 2018 7
18452 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води в м. Козятин Лясківський В.В. Дрп 2018 3
18451 Дипломна робота "Методика створення екологічного паспорта Згарського заказника" Вільд В.О. Дрп 2018 1
18418 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м.Калинівка Пшеничнюк Дрп 2018 7
18362 Екологічна оцінка якості ґрунту в межах Тиврівського району Герасимчук В.Г. Дрп 2018 2
18361 Оцінка забруднення важкими металами питної води та розробка заходів щодо підвищення її якості в межах с. Сосонка Вінницького району Товстокор Н.О. Дрп 2018 5
18272 Аналіз якості ставкової води та розробка заходів щодо її поліпшення населеного пункту никифоривці немирівського району Малая К. А. Дрп 2018 3
18271 Моніторинг забруднення атмосферного повітря та розробка заходів щодо його покращення в межах міста Вінниця Бондарчук В.С. Дрп 2018 19
18265 Агроекологічний стан грунтового покриву територіальної громади с.старостинці погребищенського району та розробка заходів щодо їх поліпшення Гуменюк Б.І. Дрп 2018 4
18248 Якість питної води в межах населеного пункту Бохоники Пустова Е.В. Дрп 2018 4
18246 Оцінка забруднення важкими металами ґрунтів та заходи щодо зниження їх у рослинництві в умовах фермерського господарства «Чиста криниця» Гайсинського району Іванчик І.П. Дрп 2018 4
18245 Екологічна придатність питної води в межах с. Свердлівка Липовецького району Слободянюк О.С. Дрп 2018 2
18244 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Дністер та розробка заходів щодо їх покращення в межах м. Новодністровськ Гельрот М.О. Дрп 2018 10
18243 Екологічне обгрунтування заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району Вінницької області Марчук О.В. Дрп 2018 5
18229 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості в умовах Слободи –Шаргородської Шаргородського району Максюта І.О. Дрп 2018 13
18228 Оцінка якості квіткового пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного землеробства Рибчук Р.В. Дрп 2018 4
18227 Оцінка якості квіткового пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного землеробства Рибчук Р.В. Дрп 2018 2
18220 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м. Вінниця Прунський Дрп 2018 9
18219 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення населеного пункту Сутиски Тиврівського району Куценко Дрп 2018 5
18204 Оцінка якості поверхневих вод в межах Вінницького району Дручинський К. В. Дрп 2018 7
18125 Вплив препаратів антигіберелінової дії на проростання насіння квасолі Шевчук О.А., Первачук М.В., Вергеліс В.І. С 2018 323
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. С 2016 768
18087 Екологічна оцінка продовольчого зерна виробленого в умовах Тиврівського району Гуцол К.М. Дрп 2018 3
18072 Дослідження накопичення важких металів у фітомасі зелених насаджень м. Вінниця Король А. Є. Дрп 2018 3
17996 Екологічна оцінка стану ППСПМ «П’ятничанський парк» Зозуля Я.І. Дрп 2018 2
17865 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Прогрес» с.Ксаверівка Вінницького району Слободянюк О.О. Дрп 2018 3
17812 Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І., Міщенко Б.Д. С 2018 441
17700 Оцінка якості зерна бобових культур вирощених в умовах інтенсивного землеробства В.В. Прибега Дрп 2018 4
17586 Біоіндикація та біомоніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П., ІВрадій О.І. Мв 2018 4
17585 Біоіндикація та біомоніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 101 екологія освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П., Врадій О.І. Мв 2018 12
17583 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2018 15
17582 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 " Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2018 42
17581 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середови Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Нп 2018 33
17580 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 205 "Лісове господарство" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2018 13
17579 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / С.Ф. Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2018 66
17577 Урбоекологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Нп 2018 64
17576 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету для підготовки фахівців освітньог Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2018 39
17574 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2018 90
17573 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 20 2 «Захист i карантин рослин » за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Нп 2018 11
17572 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство » спеціальності 201 «Агроном ія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Нп 2018 59
17571 Екологія (фахове спрямування). Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво i виноградарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Нп 2018 3
17570 Топографія з основами картографії. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Нп 2018 21
17568 Екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 – «Сфера обслуговування» спеціальності 242 – «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр» Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2018 251
17567 Екологія. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 – «Сфера обслуговування» спеціальності 242 – «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр» Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2018 71
17520 Характеристика якості питної води та заходи щодо підвищення її безпеки в умовах міста гнівань Ліфанов І.Ю. Дрп 2018 2
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. С 2017 264
17505 Дослідження екологічних аспектів впровадження альтернативних джерел енергії на Вінниччині Галайда Ю.В. Дрп 2018 2
17485 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами в умовах фг «володимир» с. шершні тиврівського району Іванов А.О. Дрп 2018 5
17484 Агроекологічний стан сільськогосподарських угідь та заходи щодо відновлення їх родючості та охорони в умовах піщанського району Грабарівський О.В. Дрп 2018 2
17466 Оцінка якості води в межах населеного пункту Василівка Тиврівського району Писанюк Е.О. Дрп 2018 4
17444 Оцінка якості основної продукції бджільництва виробленої в умовах інтенсивного землеробства Іщук О.І. Дрп 2018 2
17418 Оцінка якості лікарської сировини в умовах забруднення території Лісостепу правобережного важкими металами Сідлецький О.Ю. Дрп 2018 1
17398 Аналіз якості та безпеки питної води в межах населеногоо пункту Лука-Мелешківська Довбня О.В. Дрп 2018 1
16855 Ecological-cohenological analysis of Eastern Podillya flora Mudrak О. V., Mudrak H. V. Razanov S. F., Kavun Zh. A. СWeof 2018 280
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. С 2017 187
16505 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.А. С 2018 320
16191 Екологія людини. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «природничі науки» спеціальності 101 «екологія» за освітнім ступенем «бакалавр» Хаєцький Г. С. Нп 2018 3
16182 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 - «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія», освітнього ступеня «Ба Разанов С.Ф. Алєксєєв О.О. Мв 2018 412
16181 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 - «Природничі науки» напряму підготов Алєксєєв О.О. Хаєцький Г.С. Мв 2018 18
16087 Екотрофологія. Методичні рекомендації проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв 2018 5
16086 Соціальна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв 2018 16
16067 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2018 12
16066 Ландшафтна екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Мудрак Г.В. Нп 2018 9
15993 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зб Мудрак Г.В., Зайцева Т.М. Мв 2018 258
15992 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан Мудрак Г.В., Зайцева Т.М. Нп 2018 11
15968 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 101 – Екологія Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп 2018 16
15910 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напря Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв 2018 10
15909 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 – екологія Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп 2018 11
15908 Методичні рекомендації до виконання навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Хаєцький Г.С., Врадій О.І. Мв 2018 48
15887 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного виробництва на прикладі ФГ «Дзялів», с. Кам’яногірка Жмеринського району О.В.Шерстка Дрп 2018 9
15886 Екологічний стан урбанізованих територій Вінниччини та шляхи його покращення А.В. Дудар Дрп 2018 6
15885 Екологічний стан медоносних угідь та перспективи виробництва органічної продукції бджільництва в умовах центрального Лісостепу України В.О. Гимбель Дрп 2018 5
15872 Вплив інтенсивного землеробства на якість концентрованих кормів та м’яса сільськогосподарської птиці В.Л. Бурковська Дрп 2018 1
15871 Якість питної води та заходи щодо її підвищення в умовах м.Вінниці Ю.М. Бригадира Дрп 2018 14
15842 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Шевчук О. А., Кур'ята В. Г. Мвв 2015 1517
15822 Обсяг застосування та екологічна оцінка хімічних засобів захисту рослин Разанов C.Ф., Шевчук О.А. С 2018 339
15818 Perspectives of integration the technology of ion-exchanging ammonium extraction from the system of municipal drain water purification G. Sakalova, T. Vasylinych, O. Shevchuk, O. Tkachuk СWeof 2018 370
15795 Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка Шевчук О.А. С 2017 379
15790 Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I. V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.V., Knyazyuk O.V. С 2016 331
15784 Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя Криклива С.Д., Шевчук О.А., Клімас Л.А., Голунова Л.А. С 2015 668
15783 Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві Шевчук, О. А. Кришталь, О. О. Шевчук, В. В. С 2014 503
15696 Природно-заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Магістр» зі спеціальності 206 – Садово-паркове Кравчук Г.І. Мв 2018 11
15695 Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Мв 2018 8
15694 Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Нп 2018 8
15693 Природоохоронне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Магістр» зі спеціальності 206 – Садово-пар Кравчук Г.І. Мв 2018 641
15692 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2018 231
15691 Екологічне інспектування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету, галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальності 101 – «Екологія», освітнього ступеня «Магістр» Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2018 38
15688 Ландшафтна екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 – "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Мудрак Г.В. Нп 2018 10
15687 Екологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв 2018 1
15686 Екологія людини. Методичні рекомендації проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв 2018 23
15685 Соціальна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Нп 2018 3
15684 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету, галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія», освітнього ступеня Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв 2018 55
15683 Промислова екологія переробних підприємств м'ясної галузі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Хар Алєксєєв О.О. Мв 2018 4
15682 Промислова екологія переробних підприємств м'ясної галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Хар Алєксєєв О.О. Мв 2018 5
15611 Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка О. А. Шевчук, В. Г. Кур’ята С 2007 229
15537 Ландшафтна екологія. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" освітнього ступеня "Бакалавр" Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2018 54
15496 Урбоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Мв 2018 98
15495 Екотехнологія промислового виробництва. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім Шевчук О.А. Ковка Н.С. Мв 2018 6
15494 Урбоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього с Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Мв 2018 47
15493 «Екотехнологія міських систем» Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем магістр Шевчук О.А., Ковка Н.С. Нп 2018 13
15492 «Екотехнологія міських систем»: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем Шевчук О.А., Ковка Н.С. Мв 2018 11
15491 Основи містобудування. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Мв 2018 14
15490 «Екологія праці»: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Шевчук О.А. Мв 2018 13
15489 Екологічна безпека. Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро Вітер Н.Г. Мв 2018 114
15488 Екологія рослин. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв 2018 72
15487 Екотрофологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» оcвітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв 2018 4
15486 Екологічна експертиза. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Магістр» зі спеціальності 206 – Садово-паркове Кравчук Г.І. Мв 2018 5
15485 Екологія садово-паркових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціальнос Кравчук Г.І., Ковка Н.С. Мв 2018 11
15484 Екологія садово-паркових ландшафтів. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Мв 2018 5
15483 Екологія садово-паркових ландшафтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Нп 2018 8
15482 Загальна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Г.І. Кравчук , Тітаренко О.М. Мв 2018 18
15481 Інженерна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 «Природничі науки».Освітній ступінь «Бакалавр» Кравчук Г.І., Вітер Н.Г. Мв 2018 60
15480 Загальна екологія. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Мв 2018 25
15479 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього с Мудрак Г.В. Мв 2018 31
15478 Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв 2018 191
15437 Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби Ткачук О.П. С 2016 310
15436 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні Ткачук О.П. С 2016 341
15435 Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті Ткачук О.П. С 2016 233
15251 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. Дрп 2018 12
15250 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. Дрп 2018 3
15249 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп 2018 8
15248 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп 2018 6
15207 Основи ветеринарної екології. методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форм навчання факультету т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія та Гуцол Г.В. Мв 2018 4
15206 Основи ветеринарної екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія та експерти за» , Гуцол Г.В. Нп 2018 2
15195 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету, галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія», освітнього ступеня: « Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв 2018 740
15194 Екологія людини. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Нп 2018 8
15192 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Мв 2018 16
15190 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань студентами агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Мв 2018 13
15179 Дослідження фітомаси надгрунтового покриву урботериторій міста Вінниці на вміст важких металів Букієвська В.В Дрп 2018 12
15076 Дипломна робота "Оцінка впливу ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Ладижинська ТЕС» на стан атмосферного повітря м. Ладижин» Тарасюк Н.М. Дрп 2018 26
15071 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь: Магіст Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Мв 2018 20
15014 Вплив мінерального підживлення сільськогосподарських культур на інтенсивність забруднення грунтів важкими металами на прикладі ФГ «Дєдов» Олександрівського району Кіровоградської області Мацюк О.В. Дрп 2018 13
15013 Розробка заходів щодо зниження негативного впливу на екологічний стан грунтів СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Павлик О.І. Дрп 2018 28
14978 Вплив інтенсивного ведення садівництва на рівень накопичення важких металів в плодах на прикладі СТОВ «Агроеталон» смт Тиврів Заєць Є.В. Дрп 2018 14
14895 Вплив сільськогосподарського виробництва на інтенсивність забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо поліпшення їх стану па прикладі фг «володимир» тиврівського району с.шершні Кирнасівський О.С. Дрп 2018 20
14894 Оцінка інтенсивності забруднення грунтів важкими металами в зоні інтенсивного землеробства Терещенко Є.О. Дрп 2018 31
14869 Основи хімічної екології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона нав Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв 2017 23
14868 Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охор Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв 2017 56
14867 Екологічна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 «Природничі науки».Освітній ступінь «Магістр». Кравчук Г.І. Ковка Н.С. Мв 2017 7
14866 Загальна екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 2-го року навчання спеціальності 101 «Еколо Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв 2017 19
14865 Екотехнологія біовиробництва. Методичн і вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр» Гуцол Г.В. Мв 2017 3
14864 Екотехнологія біовиробництва. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр Гуцол Г.В. Нп 2017 7
14863 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань : 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201 - «Агрономія», освітні Разанов С.Ф. Рибонька В.В. Мв 2017 21
14862 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв 2017 5
14861 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв 2017 5
14860 Вступ до фаху. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики (ознайомча практика) для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2017 12
14859 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації до виконання cамостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього с Разанов С.Ф., Зайцева Т.М. Мв 2017 21
14858 Екологічно чисте виробництво. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" напряму підготовки 101 "Екологія" освітнього ступеня "Магістр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп 2017 12
14857 Загальна екологія. Методичні рекомендації до виконання і оформлення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 10- «Природничі науки») освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Мв 2017 24
14801 Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті Ткачук О.П. С 2017 351
14736 Заповідна справа. Навчальна програма з дисципліни для cтудентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0104 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Мудрак Г.В., Врадій О.І. Нп 2017 59
14652 Екологічно чисте виробництво. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2017 19
14651 Заповідна справа. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Ек Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2017 168
14650 Екотехнологія промислового виробництва. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь магістр Шевчук О.А., Ковка Н.С. Нп 2017 12
14649 Основи екологічної токсикології. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване при Шевчук О.А. Нп 2017 33
14648 Екологія праці. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітнім ступенем магістр Шевчук О.А. Нп 2017 10
14647 Основи містобудування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за освітньо-квал Шевчук О.А., Мущинська В.І. Нп 2017 12
14646 Екологічне інспектування. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Нп 2017 33
14645 Техноекологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету спеціальності 101 “Екологія” освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв 2017 44
14644 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня магістр спеціальності 201 Агрономія Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв 2017 17
14643 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня магістр спеціальності 201 Агрономія Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв 2017 16
14642 Підвищення екологічної безпеки грунтів та продукції рослинництва в зоні інтенсивного землеробства. Методичні рекомендації. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Мв 2017 16
14641 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальності 201 Агрономія Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв 2017 16
14640 Утилізація та поводження з відходами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 101«Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» Алєксєєв О.О., Вітер Н.Г. Мв 2017 31
14639 Міжнародна екологічна політика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко Алєксєєв О.О., Мущинська В.І. Мв 2017 24
14626 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Навчальна програма для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань: 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальність: 201-«Агрономія» освітній ступінь: «Бакалавр» Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Нп 2017 32
14625 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань : 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201-«Агрономія», освітній ступінь: Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Мв 2017 66
14510 Наземні екосистеми. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2017 26
14509 Біоіндикація та біомоніторинг. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Ткачук О.П. Нп 2017 19
14508 Біоіндикація та біомоніторинг. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфіка Ткачук О.П. Мв 2017 10
14507 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2017 14
14506 Моніторинг довкілля. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр. Ткачук О.П. Мв 2017 22
14505 Моніторинг довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Нп 2017 18
14504 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв 2017 8
14503 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2017 78
14502 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 4-го курсу агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-п Мудрак Г.В.,Врадій О.І. Мв 2017 44
14501 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2017 106
14471 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки освітній ступінь Магістр спеціальності 101 – Екологія Разанов С.Ф., Ткачука О.П., Мудрак Г.В. Мв 2017 43
14389 Моделювання та прогнозування стану довкілля. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів 4-го курсу деннної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 - "Природничі науки" напрямку підготовки 6.040106 "Еколо Алєксєєв О.О. Мв 2017 373
14388 Загальна екологія. Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 0401 «Природничі науки» освітнього ступен Кравчук Г.І. Мв 2017 103
14387 Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 0401 «Природничі науки».Освітній ступінь «Магістр». Кравчук Г.І. Мв 2017 28
14386 Екологічна екcпертиза. методич рек. щодо виконання і оформлення курcових робіт для cтудентів 4-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишн Мудрак Г.В. Мв 2017 203
14384 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр»: Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв 2017 79
14383 Екотехнології сільськогосподаського виробництва . Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи дл я студентів спеціальності 101 «Екологія » освітнього ступеня «Магіст р» : Разанов С.Ф., Кабаченко О.С. Мв 2017 20
14281 Особливості збереження біотичного різноманіття агроландшафтів Вінницького району Шерстова Ю.В. Дрп 2017 5
14280 "Екологічна експертиза господарської діяльності СТОВ "Ел-Тур" с. Костянтинівка Липовецького району Вінницької області" Мацюк Н.О. Дрп 2017 18
14278 Якість м’яса птиці в умовах забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами на прикладі сільськогосподарського підприємства с.мурафа шаргородського району Чернецький Андрій Павлович Дрп 2017 6
14267 Аналіз забруднення питної води в с. бохоники вінницького району та шляхи підвищення її якості Брухаль Олег Валерійович Дрп 2017 16
14263 Екологічна оцінка Стадницького сміттєзвалища в контексті стратегії поводження з твердими побутовими відходами Кубенко Л.Л. Дрп 2017 6
14254 Проблеми юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Калетнік Анна Сергіївна Дрп 2017 8
14253 Інтенсивність забруднення грунтів важкими металами та заходи щодо зниження їх переходу у рослини на прикладі фг «дзялів» жмеринського району Вергеліс Ігор Олегович Дрп 2017 9
14246 Дослідження агроекологічного стану грунтів Липовецького району Патріарх І.В. Дрп 2017 9
14245 Дослідження важких металів в екосистемі річки Соб в межах смт. Дашів Іллінецького району Уманець Б.О. Дрп 2017 9
14228 Поводження з медико-фармацевтичними відходами та шляхи їх утилізації у м.Вінниця та Вінницькій області Ю.В. Постемська-Тельнюк Дрп 2017 3
14173 Аналіз екологічного стану ставків Калинівського району. Даліщук І.С. Дрп 2017 3
14119 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ МУРАФА В СЕЛІ БОРІВКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ О.С. Годз Дрп 2017 16
13549 "Промислова екологія" Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Швець В.В., Алєксєєв О.О. Мв 2017 9
13548 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 - «Природничі науки» напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охо Мудрак Г.В. Алєксєєв О.О. Мв 2017 50
13481 Аналіз екологічного стану лісових насаджень в межах ДП «Гайсинський лісгосп» та шляхи їх покращення А.В.Романенко Дрп 2017 5
13479 Дипломна робота «Інтенсивність забруднення грунтів важкими металами та заходи щодо поліпшення їх стану на прикладі ТОВ «Аробуд» Оратівського району" Кравець С.П. Дрп 2017 15
13472 Аналіз забруднення ґрунтів і рослин важкими металами в умовах с. Поташне Бершадського району О.М.Ільченко Дрп 2017 11
13471 Аналіз забруднення питної води в м. ямпіль та шляхи підвищення її якості Ткач І.О. Дрп 2017 16
13470 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів СТОВ «Дніпро» с. Мончин Погребищенського району Л.С.Осюкова Дрп 2017 17
13453 Дипломна робота Ефективність використання нетрадиційної енергетики у контексті збалансованого розвитку в умовах Вінниччини Байдак Д.К. Дрп 2017 5
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. Тд 2015 130
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. С 2015 244
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. С 2015 180
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. Тд 2015 198
13409 Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства Разанов С.Ф., Войтко О.С. С 2017 278
13406 Методологія сучасних екологічних досліджень: теорія і практика. Навчально-методичний посібник Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кравчук Г.І. Нп 2017 47
13405 Екологія рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Нп 2017 38
13404 Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм по спеціальності 101 «Екологія»./ Кравчук Г.І. Мв 2017 4
13403 Екологія рослин. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» для організації самостійної роботи Кравчук Г.І. , Краєвська Л.С. Мв 2017 43
13402 Основи хімічної екології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища т Кавун Е.М., Войтко О.С. Мв 2017 29
13401 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та з Мудрак Г.В., Войтко О.С. Мв 2017 61
13400 Урбоекологія. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 –«Екологія, охорона навколишнь Кавун Е.М., Настояща А.М. Мв 2017 35
13345 Вплив органічно-мінеральних добрив на накопичення свинцю і кадмію у квітковому пилку Швець В.В. С 2013 172
13344 Концентрація Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь Швець В.В. С 2014 171
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. С 2015 259
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Тд 2015 182
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., С 2015 222
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., Тд 2015 250
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. С 2015 236
13326 Біологічний азот в землеробстві Вінницької області Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С 2014 167
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. Тд 2014 179
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. Тд 2014 176
13322 Бобові рослини в агросфері тиврівського району вінницької області Краєвська Л.С., Шкатула Ю.М. С 2014 277
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. С 2015 937
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. С 2015 171
13250 Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. Алєксєєв О.О., Патика В. П. Суз 2016 557
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. С 2016 517
13227 Розвиток сої сортів горлиця та кивін на тлі впливу фітопатогенних мікроорганізмів та вірусів Алєксєєв О.О., Патика В. П. С 2017 171
13225 Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом Врадій О. І. С 2017 213
13224 Урожайність сортів сої горлиця та кивін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах правобережного лісостепу україни Алєксєєв О.О., Патика В. П. С 2017 213
13209 Особливості розповсюдження водяного горіха trapa natans l. на річках і водоймах україни та його вплив на водні екосистеми Кавун Е.М., Балинська Н.А. С 2017 218
13208 Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах вінницької та житомирської областей Кавун Е. М., Логінова С. О. С 2017 127
13043 Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного Швець В.В. Сун 2016 197
13042 Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу Алєксєєв О.О. Сун 2016 1
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. Тд 2016 131
13016 Агроекологічна оцінка земельних ресурсів басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. Сун 2017 213
12804 Екотехнології сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «екологія» освітнього ступеня «магістр» Ткачук О.П., Краєвська Л.С. Мв 2017 8
12803 Урбоекологія Частина IІ Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – “Природничі науки” напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього природног Кавун Е.М., Мущинська В.І. Мв 2017 387
12802 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісництво" напряму підготовки 6.090103 – "Лісове та садово-парко Мудрак Г.В.,Врадій О.І. Мв 2017 61
12801 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів 3 курсу спеціальності 101 «екологія» освітнього ступеня «бакалавр» Ткачук О.П. Мв 2017 50
12800 Екологічно чисте виробництво. Методичні рекомендації з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Ткачук О.П., Врадій О.І. Мв 2017 18
12799 Екологічна експертиза. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 4-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнь Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв 2017 25
12798 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за освіт Мудрак Г.В. Мв 2017 124
12681 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом підготовки 101 «екологія» 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збал Дідур І.М, Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. Пвф 2017 1
12680 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 101 «екологія» 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро Дідур І.М., Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. Пвф 2017 0
12679 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «екологія» Дідур І.М.; Ткачук О.П.; Разанов С.Ф.; Мудрак Г.В.; Первачук М.В Пвф 2017 1
12678 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «екологія» Дідур І.М.; Ткачук О.П.; Разанов С.Ф. Мудрак Г.В.; Первачук М.В. Пвф 2017 1
12675 « Прикладна екологія » Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямком підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» Вітер Н.Г., Разанов С.Ф., Мв 2017 93
12603 Гідрологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збал Кавун Е.М., Врадій О.І. Мв 2017 55
12602 Гідрологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт сту-дентми денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколинього середовища та збалансоване п Кавун Е.М., Врадій О.І. Мв 2017 594
12576 Дипломна робота Оптимізація агроландшафтів Тетіївського державного агролісництва засобами збалансованого лісокористування Янчук Т.А. Дрп 2017 1
12543 Дипломна робота Оптимізація збереження лісових екосистем Калинівського району в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону Наборський А.С. Дрп 2017 4
12539 Інтенсивність забруднення питної та ставкової води населеного пункту Борівка Чернівецького району Чернова А.О. Дрп 2017 6
12516 Дослідження екологічного стану басейну річки Згар в межах села Майдан – Голенищівський Летичівського району Хмельницької області та шляхи його покращення О.С. Присяжнюк Дрп 2017 10
12515 Порівняльний аналіз накопичення важких металів липою дрібнолистою та каштаном кінським в урбоекоситемі м. Вінниці Дудник Є.Г. Дрп 2017 26
12514 Дослідження поверхневих вод річки Савранка в межах села Вербка Чечельницького району та заходи щодо поліпшення їх стану А.В. Якимчук Дрп 2017 9
12513 Дослідження якості води річки Смотрич в межах міста Кам`янець - Подільський В.А. Петровець Дрп 2017 16
12499 Дослідження вмісту важких металів в екосистемі річки Савранка смт. Чечельник Трофіменко В. С Дрп 2017 6
12490 Особливості пилового забруднення м. Вінниці та шляхи його зменшення Матвійчук К.І. Дрп 2017 10
12486 Моніторинг забруднення важкими металами продовольчого зерна та підвищення якості продуктів його переробки Малай Г.О. Дрп 2017 3
12485 Особливості пилового забруднення м. Вінниці та шляхи його зменшення Кісе І.І. Дрп 2017 5
12431 Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко Сун 2016 196
12429 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Сун 2015 176
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. Тд 2015 468
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С 2015 232
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак С 2015 194
12382 Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С 2014 200
12381 Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав Врадій О.І,, Первачук М.В. Сун 2016 199
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. Тд 2016 210
12325 Порошкоподібний підмор бджіл у годівлі птиці Разанов С.Ф. Сун 2017 180
12321 Екологічний вплив використання надтонких енергій у воді на ріст і розвиток рослин Ткачук О.П. С 2013 256
12320 Інокуляція насіння – важливий екологічний фактор підвищення продуктивності вегетативної маси козлятнику східного Ткачук О.П. Сун 2013 212
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. С 2016 222
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. С 2016 209
12310 Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі (Пат. на корисну модель № 109347) Разанов С. Ф., Дідур І. М., Разанов О. С. Пнк 2016 209
12309 "Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях" Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. Суз 2016 287
12308 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. Суз 2016 1
12307 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. Суз 2016 419
12201 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Войтко О.С. Мв 2016 106
12200 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Врадій О.І. Кп 2016 1
12199 Міжнародна екологічна політика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона Первачук М.В., Краєвська Л.С. Мв 2016 23
12151 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-па Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв 2016 69
12150 Навчальна програма з дисципліни "Раціональне та збалансоване природокористування" для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього сере Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп 2016 35
12149 Наземні екосистеми та методи біомонітрингу. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навко Швець В.В., Рибонька В.В. Мв 2016 20
12148 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – « Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв 2016 3
12147 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки», спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Швець В.В., Врадій О.І. Мв 2016 5
12146 Загальна екологія та неоекологія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету по спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Мв 2016 36
12145 Природоохороне паркознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство Кравчук Г.І. Нп 2016 7
12144 Екотрофологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Кавун Е.М., Настояща А.М. Мв 2016 55
12143 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Мв 2016 2
12142 Методи вимірювання параметрів довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Нп 2016 0
12141 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Нп 2016 0
12140 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Мв 2016 0
12139 Екологічна політика. Програма для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зіспеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І. Нп 2016 2
12138 Екологічна політика. Методичні рекомендації для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., Алексєєв О.О. Мв 2016 9
12137 "Радіоекологія". Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2016 67
12136 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 - «Природничі науки», спеціальності 8.04010601 - «Екологія та охорона навколишньог Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Мв 2016 11
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. Тд 2016 209
11894 Методичні рекомендації з технології виробництва білкової продукції бджільництва в сучасних умовах забруднення медоносних угідь Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. Мв 2016 0
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. Тд 2015 283
11786 Економічна та екологічна оцінка технологій вирощування козлятнику східного, як біоенергетичної та кормової культури Ткачук О.П. Сун 2013 226
11716 Науково-методичні підходи оптимізації землекористування вінницької області П.А. Плахотнюк Дрп 2016 4
11715 Моніторинг впливу сільськогосподарської діяльності на агробіорізноманіття вінницької області Закаблук В.О. Дрп 2016 0
11704 Дослідження перспектив розвитку альтернативних джерел енергії на прикладі роботи ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» Доліщук С. М. Дрп 2016 3
11703 Наукове обґрунтування доцільності створення національного природного парку "подільське полісся"в межах вінницької області Крушевська Х.Ю. Дрп 2016 3
11694 Якість питної води в межах міста вінниця Стельмах В.А. Дрп 2016 21
11693 Оцінка забруднення ґрунтів важкими металами у колективних та індивідуальних господарствах на прикладі с. Василівка Тиврівського району Я.М.Ходак Дрп 2016 12
11692 Оцінка впливу антропогенної діяльності на стан агроландшафтів у СФГ "Лаврівка" та заходи щодо їх поліпшення в умовах с. Лаврівка Вінницького району Шевчук К.А. Дрп 2016 3
11691 Аналіз агроекологічного стану земель сільськогоподарського призначення та заходи щодо їх поліпшення в умовах села Вернигородка Козятинського району Буцерога А.В. Дрп 2016 3
11672 Дослідження екосистем структурних підрозділів НПП «Кармелюкове Поділля» О.О. Демчук Дрп 2016 6
11668 Інтенсивність забруднення важкими металами фруктових плодів та ягід в межах м. Вінниці Поліщук Ю. Дрп 2016 5
11667 Аналіз агроекологічного стану сільськогосподарських земель тростянецького району Лігатор І.В. Дрп 2016 4
11665 Дослідження накопичення важких металів у фітомасі урботериторій м. Вінниці Кудрич О. М. Дрп 2016 21
11640 Поверхнево-активні речовини, їх використання, вплив на водні екосистеми та організм людини у м. Вінниця Баліцька І.О. Дрп 2016 2
11636 Екологічна оптимізація рекреаційного використання лісів вінницької області Райніш Олександра Олександрівна Дрп 2016 3
11632 Концентрація важких металів у питній воді міста Хмельницький Атаманчук Є.О. Дрп 2016 5
11631 Вплив агрохімічних факторів на інтенсивність забруднення вегетативної маси та зерна кукурудзи важкими металами Загнітко В.В. Дрп 2016 2
11630 Вплив органо-мінеральних добрив за позакореневого їх внесення на інтенсивність накопичення важких металів у вегетативній масі озимого ріпаку Конопелько О.М. Дрп 2016 1964
11629 Поняття та характеристика злочинів проти довкілля Цимбалюк А.С. Дрп 2016 3
11621 Особливості накопичення кадмію і свинцю в рекреаційних зонах м. вінниці В. О. Пилявець Дрп 2016 15
11615 Правовові аспекти охорони довкілля Римар А.А. Дрп 2016 3
11614 Дослідження агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення смт. Вороновиця Вінницького району С. А. Замрій Дрп 2016 7
11548 Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування Мудрак Г.В., Заєць В.В. Сун 2016 779
11547 Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області Заэць В.В., Мудрак Г.В. Тд 2016 1084
11546 Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Tetiana Bryndak Суз 2016 202
11534 Природно-заповідний фонд як об’єкт правової охорони та використання Настоящий В.В. Дрп 2016 3
11452 Моніторинг забруднення грунтів сільськогосподарського призначення важкими металами у тиврівському районі Гурський Д.Д. Дрп 2016 8
11450 Розробка способів зниження забруднення грунтів залишками пестицидів на прикладі стов «нива» ямпільського району Черній Л.В. Дрп 2016 6
11449 Розробка шляхів зниження надходження важких металів у грунт з добривами на прикладі тов «колос» чечельницького району Стецун А.П. Дрп 2016 6
11448 Розробка природоохоронних заходів щодо зниження негетивного впливу діяльності дп «бджільнянський спиртовий завод» на екологічний стан річки теплички Сафонова К.Е. Дрп 2016 11
11135 Аналіз забруднення важкими металами грунтів сільськогосподарського призначення на прикладі тов «арчі» Івчук І. Дрп 2016 7
11124 Стан питної води та заходи щодо підвищення її якості в КП «Водоканал» м. Могилів-Подільського Мішогло О.С. Дрп 2016 10
11114 Інтенсивність забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення та заходи щодо їх реанімації на прикладі села агрономічного вінницького району Цупринюк Є.В. Дрп 2016 9
11113 Характеристика рн ґрунту та заходи його оптимізації на прикладі сільськогосподарських культур с.конищева мурованокуриловецького району Покритюк Д.Р Дрп 2016 4
11108 Методичні вказівки до проведення та написання звіту з педагогічної практики для студентів ОКР «Магістр» спеціальності: 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Разанов С.Ф., Г.І.Кравчук Мв 2016 8
11107 Програма педагогічної практики для студентів ОКР "Магістр" спеціальності: 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища ” Разанов С.Ф., Кравчук Г.І Нп 2016 5
11095 Екологічне обґрунтування заходів щодо покращення стану поверхневих водойм в межах смт. Сутиски Тиврівського району Вінницької області Танасюк М.В. Дрп 2016 11
11094 Дослідження стану поверхневих вод басейну річки Бушанка в межах села Буша Ямпільського району Вовчок А.В. Дрп 2016 12
11093 Дослідження важких металів в екосистемі річки згар смт. літин Горецький О.А. Дрп 2016 7
11087 Дипломна робота інтенсивність забруднення грунтів важкими металами на прикладі м. козятин Сікалюк С.С. Дрп 2016 21
11086 Дипломна робота Екологічний стан річки Дохна в межах міста Бершадь” Боднар Є. А. Дрп 2016 18
11085 Дипломна робота “Порівняльний аналіз екологічного стану річок Згар і Рів” Тетерко О.В. студент 51-ЕО Дрп 2016 7
11004 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» за освітньо-кваліфікацій Мудрак Г.В., Швець В.В. Мв 2016 5
10966 Стан захисної зони на річці Південний Буг у межах міста Віннниця Хомич Б. В. Дрп 2016 6
10766 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Мв 2016 3
10765 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П.; Чернецький В.М; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Мв 2016 3
10764 Спеціальна агрономія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Нп 2016 3
10763 Сучасні тенденції світової агрономічної науки. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Мв 2016 3
10762 Сучасні тенденції світової агрономічної науки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Мв 2016 3
10761 Сучасні тенденції світової агрономічної науки Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Нп 2016 3
10760 Методика дослідної справи в агрономії. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Мв 2016 5
10759 Методика дослідної справи в агрономії. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Мв 2016 5
10758 Методика дослідної справи в агрономії Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. Нп 2016 7
10757 Екологізація агрономічної діяльності Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. Мв 2016 67
10756 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. Мв 2016 4
10755 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. Мв 2016 63
10754 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. Нп 2016 54
10579 Екологічна експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 - Садово-паркове господарство Кравчук Г.І. Нп 2016 7
10556 Ландшафтна екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090103 – "Лісове і садово-паркове господар Мудрак Г.В. Мв 2016 6
10554 Загальна екологія та неоекологія.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету денної форми навчання з напряму: 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Кравчук Г.І. Нп 2016 26
10553 Заповідна справа.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету денної форми навчання з напряму: 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Кравчук Г.І Нп 2016 12
10552 Інженерна екологія. Програма для підготовки студентів факультету Механізації денної форми навчання галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Кравчук Г.І. Нп 2016 5
10551 Природно-заповідна справа. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303: «Садово-паркове господарство» Кравчук Г.І. Нп 2016 7
10550 Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження. Програма для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кравчук Г.І. Нп 2016 2
10549 Інженерна екологія. Програма для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Кравчук Г.І. Нп 2016 23
10548 Природоохороне паркознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство Кравчук Г.І. Нп 2016 8
10547 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження.Навчальна програма для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «Природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середови Кавун Е.М., Врадій О.І. Нп 2016 0
10546 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «Природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «Еколог Кавун Е.М., Врадій О.І. Мв 2016 1627
10545 Основи містобудування Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” Кавун Е.М., Мущинська В.І. Мв 2016 20
10540 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру зі спеціальності 201 Агрономія Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Чернецький В.С., Ткачук О.П. Пвф 2016 0
10539 . «Екологія». Наукова брошура для підготовки практичних занять студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія.» Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Б 2016 25
10538 « Загальна екологія» Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Вітер Н.Г., Ткачук О.П. Мв 2016 28
10537 Еколого-біологічне рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0901 "Сільське господарство і лісництво" ОКР "спеціаліст" Джура Н.М, Врадій О.І. Мв 2016 6
10536 Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за О Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв 2016 107
10535 Навчальна програма з дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчанняфакультету менеджменту та правагалузі знань 1401 – "Сфера обслуговування"напряму підготовки 6.140103 – "Туризм"за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" Мудрак Г.В. Нп 2016 18
10534 Навчальна програма з дисципліни "Ландшафтна екологія" для студентівденної форми навчання агрономічногофакультету галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво"напряму підготовки 6.090103– "Лісове і садово-паркове господарство" за освітньо-кваліфі Мудрак Г.В. Нп 2016 16
10533 Ландшафтна екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовищ Мудрак Г.В. Мв 2016 142
10532 Навчальна програма з дисципліни "Урбоекологія та фітомеліорація" для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090103– "Лісове і садово-паркове господарство" за ос Мудрак Г.В. Нп 2016 17
10531 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання технологічного факультету Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2016 5
10382 Підвищення резистентності організму перепелів за рахунок введення в їх раціон порошкоподібного підмору бджіл Разанов С.Ф. С 2005 136
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. С 2009 183
10379 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження грунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. С 2012 306
10373 Ефективність використання інтенсивної відбудови бджолами будівельних рамок для збільшення виробництва воску та покращення його якості в умовах радіоактивного забруднення довкілля Разанов С.Ф. С 2006 280
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. С 2008 164
10350 Біосанітарний моніторинг: практикум для підготовки студентів денної і заочної форм навчання напряму 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Ткачук О.П., Мущинська В.І. П 2016 95
10341 Вміст радіонуклідів і важких металів у продукці бджільництва Разанов С.Ф. С 2009 261
10321 Влияние длительности использования и назначения сотов на концентрацию цезия-137 в меде Разанов С.Ф. Тд 2009 180
10031 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Урбоекологія, ч.1” для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансован Кавун Е.М., Мущинська В.І. Мв 2016 474
10030 Екологічне інспектування. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" за освітньо-кваліфікаційним рівнем Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв 2015 87
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. Тд 2015 235
9981 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2016 5
9980 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 - «Агрономія» Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Швець В.В. Мв 2016 9
9979 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2016 3
9978 Екологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рів Мудрак Г.В., Швець В.В. Мв 2016 17
9977 Екологія у тваринництві Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напряму підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки п Разанов С.Ф., Швець В.В., Алєксєєв О.О. Мв 2016 31
9959 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Разанов С.Ф., Кавун Е.М., Врадій О.І. Мв 2016 3
9947 Сучасні проблеми агроекології. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.09010101 "Агрономія" Вітер Н.Г., Ткачук О.П. Мв 2016 28
9885 Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні Первачук М. В.,Врадій О. І. С 2015 288
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. Тд 2015 1217
9868 Чутливість до пестицидів низки представників бактеріальної мікробіоти сої Патика В. П., Гнатюк Т. Т., Житкевич Н. В., Алєксєєв О. О. С 2014 333
9867 Симбіоз Bradyrhizobium japonicum i Glycine hispida за дії абіотичних факторів Алєксєєв О.О. С 2015 122
9864 Формування високоефективної симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum - Соя. Алєксєєв О.О., Патика В.П. С 2014 333
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. Тд 2015 267
9800 Інженерна екологія. Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Видання - 2 Кравчук Г.І. Мв 2015 36
9799 Інженерна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету Механізації денної форми навчання галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислово Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв 2015 9
9798 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М., Кравчук С.А. Мв 2015 64
9797 Екологічна експертиза. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство/ Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Первачук М.В., Кравчук С.А. Мв 2015 7
9796 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вид.2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А. Мв 2015 14
9795 Природно-заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв 2015 7
9794 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” РазановС.Ф., Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв 2015 1
9793 Заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напрям підготовки: 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв 2015 14
9792 Природоохороне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв 2015 14
9789 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" за напрямом підготовки Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв 2015 2
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. Тд 2015 200
9354 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 – "Туризм" Мудрак Г.В., Швець В.В. Мв 2015 63
9353 Заповідна справа. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчанняагрономічного факультетунапряму підготовки 6.040106– "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"за освітньо- Мудрак Г.В. Мв 2015 100
9350 Заповідна справа. Практикум. Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. П 2015 76
9349 Наукова брошура "Заповідна справа" Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. Б 2015 2727
9167 Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище птахофабрик Вінниччини Матейчук В.Є. Дрп 2015 4
9166 Екологічний моніторинг забруднення токсичними речовинами зернових та зернобобових культур у Вінницькій області з метою підвищення їх споживчих характеристик Снісаренко К.М Дрп 2015 5
9165 «Вивчення можливостей використання нових технологій підготовки питної води у м. Вінниця» 01.06. – ВР 207 м від 08.12.2014 р. 015 Шкарбуль І.С. Дрп 2015 7
9164 Оцінка впливу господарської діяльності КХП «Мирів» на навколишнє середовище в Немирівському районі Вінницької області Вечірко Максим Вікторович Дрп 2015 5
9140 Моніторинг забруднення риби важкими металами та вплив кулінарної обробки на їх концентрацію в продуктах переробки Коберник Ольга Василівна Дрп 2015 5
9139 Дослідження стану питної води КП "Надія" смт. Вороновиця та розробка заходів щодо її поліпшення Зайцева Тетяна Миколаївна Дрп 2015 11
9138 Вплив кулінарної обробки грибів на питому активність бета-випромінюючих радіонуклідів Дроненко Аліна Анатоліївна Дрп 2015 5
9037 Оцінка екологічного та енергетичного потенціалу лісів ДП «Немирівський райагроліс» Ємець Л.В. Дрп 2015 4
9036 «Екологічна оцінка ефективність сортування твердих побутових відходів на прикладі роботи КУП « ЕкоВін » м. Вінниці » Гусак С.В. Дрп 2015 7
9031 Промислова екологія переробних підприємств м’ясної галузі. Методичні вказівки до виконання лабор аторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2015 16
8874 Інженерна екологія. Навчальна програма для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Кравчук Г.І. Нп 2015 33
8872 Тематичний глосарій. Заповідна справа. Словник понять та термінів. Кравчук Г.І. , Петриченко Н.М., Кравчук С.А. С 2015 39
8849 Формування високоефективної симбіотичної системи rhizobium galegae— козлятник Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула, С.Я. Коць, П.М. Маменко, В.П. Патика С 2014 247
8843 Роль багаторічних бобових трав в сталому розвитку вінницької області Шкатула Ю. М., Кириленко Л. В. С 2013 655
8839 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах козлятника східного Л.В. Кириленко, Ю.М. Шкатула С 2014 233
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. Тд 2015 194
8808 Дипломна робота на тему: Ефективність застосування біоіндикації у визначенні стану атмосферного повітря Баранець Н. І. Дрп 2015 16
8680 Агроекологія. Методичні вказівки до підготовки бакалаврів денної форми навчання зі спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мущинська В.І., Джура Н.М. Мв 2015 1013
8679 Агроекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Джура Н.М., Мущинська В.І. Нп 2015 553
8669 Методичні вказівки щодо підготовки і написання розділу "Охорона довкілля" у дипломних роботах спеціальності "Агрономія" Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Мв 2015 0
8668 Методичні вказівки щодо підготовки і написання розділу "Охорона довкілля" у дипломних роботах спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Мв 2015 4
8604 Дипломна робота ОКР "Магістр" "Оцінка стану та розробка природоохоронних заходів для оптимізації екологічного стану вод річки Дохна Костенюк О.В. Дрп 2015 23
8536 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Ткапчук О.П. Нп 2015 2
8535 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Ткапчук О.П. Нп 2015 3
8534 Ландшафтна екологія. Методичні вказіки для практичних робіт для студентів агрономічного факультету напряму підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування" Мудрак Г.В. Мв 2015 8
8531 Ландшафтна екологія. Методичні вказіки для практичних робіт для студентів агрономічного факультету напряму підготовки "Лісове і садово-паркове господарство" Мудрак Г.В. Мв 2015 3
8443 «Утилізація та поводження з відходами». Наукова брошура для організації лабораторно-практичних та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середови Вітер Н.Г., Кавун Е.М. Б 2015 114
8442 «Утилізація та поводження з відходами». Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 7.04010601 «Екологіята охорона навколишнього середовища Вітер Н.Г.., Кавун Е.М. Мв 2015 35
8441 «Екологія праці » Методично- інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015 3
8440 «Екологічна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015 27
8439 «Екологічна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015 10
8438 ,«Екологія праці» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зб Вітер.Н.Г., Кавун Є.М., Мв 2015 7
8294 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики студентами ОКР "Бакалавр" , "Спеціаліст", "Магістр" напряму і спеціальності "Екологія та ОНС" Ткачук О.П. Мв 2015 8
8293 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015 73
8292 Техноекологія. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Нп 2015 62
8291 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення навчальної роботи студентами заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015 48
8290 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015 36
8289 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для проведення навчальної роботи студентами заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015 37
8145 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: курс лекцій та лабораторний практикум: навчальний посібник. Ткачук О.П. П 2014 107
8143 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., . Петриченко Н.М., Швець В.В., Кравчук С.А.– Нп 2014 10
8027 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.050400 – "Туризм" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" Мудрак Г.В., Тітаренко О.М. Мв 2014 33
7718 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 4-го курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" за освітньо- кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", галузь знань 09 Мудрак Г.В. Мв 2014 33
7717 Радіобіологія та радіоекологія. Робочий зошит для аудиторних та самостійних занять з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кушнір С.Л. Рз 2014 1
7716 Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник. Для студентів агрономічного факультету з напряму 6.090101 – «Агрономія», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Кушнір С.Л. С 2014 0
7715 Екологія людини: Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кушнір С.Л. Мв 2014 52
7714 Методичні рекомендації до вивчення складної теми Для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» для самостійної роботи з навчальної Кушнір С.Л. Мв 2014 0
7713 Екотрофологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах II-IVрівнів акредитації з напряму 0708 «Екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористув Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. Нп 2014 17
7712 Методичні рекомендації Для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологія люди Кушнір С.Л. Мв 2014 0
7693 Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр». Разанов С.Ф., Тітаренко О.М. Мв 2014 114
7692 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни (для студентів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” (денної форми навчання) Ч Разанов С.Ф., Дергун Н.М. Мв 2014 98
7539 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А., Разанов С.Ф. Первачук М.В., Кавун Е.М., Кравчук Г.І., Пвф 2014 2
7538 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А. Разанов С.Ф. Первачук М.В. Кравчук Г.І. Пвф 2014 5
7537 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване п Мазур В.А. Разанов С.Ф. Первачук М.В. Кавун Е.М. Кравчук Г.І. Пвф 2014 4
7535 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.18010005 "Екологічна політика та право" Мазур В.А., Мельничук О.Ф., Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. Пвф 2014 2
7470 Загальна екологія та неоекологія. Комплексна контрольна робота з дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансова Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М К 2014 20
7469 Тематичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та неоекологія» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища т Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А., Тітаренко О.М. С 2014 45
7468 «Екологія праці » Методично- інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014 7
7467 «Наукова брошура» для проведення практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф. Вітер Н.Г., Ткачук А.П. Б 2014 28
7466 «Радіоекології». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф.. Вітер Н.Г.. Кушнір С.Л. Мв 2014 2
7465 «Екологічна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014 33
7464 Радіоекологія. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних і семінарських занять студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екології та збалансоване природокористування». Разанов С.Ф.. Вітер Н.Г.. Кушнір С.Л. Мв 2014 3
7463 «Екологічна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014 18
7462 , «Екологія праці» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та з Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014 13
7445 Моніторинг довкілля: курс лекцій та практичні заняття: навчально-методичний посібник. Ткачук О.П. Нп 2014 16
7363 «Екологічна та техногенна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв 2013 2
7362 «Основи екології ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 40
7361 Екологія ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.051714 «Харчові технології та інженерія» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 1
7360 « Екологіїя ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства за спеціальністю 7.10010203 «Механізація сільського господарств Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 1
7359 «Екологіїя». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту з напрямку підготовки :6.030601 «Менеджмент» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 0
7358 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03050901«Облік і аудит». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 1
7357 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 3
7356 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету механізації сільського господарства заочної форми навчання із спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 1
7355 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 2
7354 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013 1
7353 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв 2013 57
7352 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв 2013 1
7351 «Екологічна та техногенна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання 3 напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв 2013 3
7114 Моніторинг довкілля. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». Галузь знань: 0401 «Природничі науки». Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П. К 2013 2
7044 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки до виконання програми навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів студентами заочної форми навчання спеціальності 8.180100015 «Економіка довкілля і Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Мв 2013 1
7021 Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни (для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природ Первачук М.В., Мудрак Г.В. Мв 2013 41
7020 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013 17
7019 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013 17
7018 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013 32
7017 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Ткачук О.П., Алексєєв О.О. Мв 2013 3
7016 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Мудрак Г.В. Мв 2013 4
7015 Екологія у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О., Разанова О.П. Мв 2013 9
7014 Основи екології. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних і харчових виробництв». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О. Мв 2013 4
7013 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Разанова О.П. Мв 2013 4
7012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіобіологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2013 3
7011 Основи екології. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2013 5
7010 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв 2013 3
7009 Екологічне інспектування. Методичні вказівки щодо організації cамостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.040106 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В Мв 2013 3
7008 Радіобіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф. Мв 2013 0
7007 Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт з предмету «Екологія міських систем, ч.1» для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища» та Кавун Е.М., Білик О.Ю. Мв 2013 3
7006 Екологія міських систем: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень Кавун Е.М. Білик О.Ю Мв 2013 3
7005 Загальна екологія та неоекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Нп 2013 18
6792 Вміст радіонуклідів в кормових культурах в господарствах Вінницької області в залежності від зони забруднення В. В. Панько, Р. В. Переродова, І. В. Ложкіна С 2013 299
6770 Екологія. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних робіт та для організації семінарських занять студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання із спеціальності Рязанов С.Ф. Вітер Н.Г. Мв 2013 1
6768 Екологія міських систем: Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентами агрономічного факультету . Кавун Е.М. , Білик О.Ю. Мв 2013 2
6762 Соціальна екологія. Методичні вказівки до проведення семінарських робіт при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013 1
6761 Соціальна екологія Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П., Гуцол В.В. Мв 2013 16
6760 Соціальна екологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013 10
6759 Основи екології. Методичні вказівки до проведення практичних робіт при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.090101 «Агрономія» ОКР «бакалавр» Ткачук О. П. Мв 2013 1
6758 Основи екології. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.090101 «Агрономія» ОКР «бакалавр» Ткачук О. П. Мв 2013 1
6757 Основи екології. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.090101 «Агрономія» ОКР «бакалавр» Ткачук О. П. Мв 2013 1
6756 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013 1
6755 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013 0
6754 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з проведення практичних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «бакалавр». Ткачук О. П. Мв 2013 4
6753 "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища"Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та Ткачук О. П. Мв 2013 0
6752 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища"Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро Ткачук О. П. Мв 2013 0
6751 Вступ до фаху. Екологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного Ткачук О. П. Мв 2013 5
6750 Вступ до фаху. Екологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Ткачук О. П. Мв 2013 0
6749 Біоіндикація і біомоніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікацій Ткачук О. П. Мв 2013 2
6748 Біоіндикація і біомоніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Ткачук О. П. Мв 2013 2
6722 “Моделювання і прогнозування стану довкілля” Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни Первачук М.В., Мудрак Г.В Мв 2013 46
6623 Технологічні аспекти використання ефективних мікроорганізмів у відновлюючих процесах І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, В. П. Янович С 2012 297
6330 Фіторемедіаційна спроможність рапсу І. М. Бузіна С 2012 120
6087 Козлятник східний: способи вирощування Ткачук О. П. Мвв 2013 9
5998 Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 1801 – Специфічні категорії) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», за спеціальністю 8.18010005 «Екологічна пол Мазур В.А., Разанов С.Ф., Мельничук О.Ф., Шкатула Ю.М. Мв 2013 3
5915 Екологічна політика і право. Методичні вказівки до виконання програми виробничої практики студентами спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», Галузь знань 1801 «Специфічні категорії» Разанов С. Ф. Кравчук Г. І. Мв 2013 3
5903 Наземні екосистеми та методи біомоніторингу. Методичні вказівки для виконання практики студентами агрономічного факультету по спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П, Алєксєєв О.О., Мудрак Г.В., Білик О.Ю. Мв 2013 8
5902 Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Нп 2013 9
5901 Загальна екологія та неоекологія. Методичні рекомендації до виконання практики дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ – ІV рівня акредитації студентами агрономічного факультету денної форми навчання Кравчук Г.І.,Мудрак Г.В., Білик О.Ю., Алєксєєв О.О. Мв 2013 33
5900 Методика екологічних досліджень: Фітоценотичні та созологічні підходи Навчально-методичний посібник Частина 1 Кравчук Г.І., Кравчук О.О., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. Нп 2013 33
5895 Гідрологія. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кавун Е.М. Білик О.Ю., Мудрак Г.В., Алєксєєв О.О. Мв 2013 20
5894 Методичні вказівки та робоча програма навчально-виробничої (технологічної) практики для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спрямуванням «Екологічна експертиза». Разанов С.Ф., Первачук М.В. Мв 2013 2
5837 Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 0401 – Природничі науки) освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охо Разанов С.Ф. Мв 2013 1
5797 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А. Первачук М.В. Кавун Е.М. Кравчук Г.І Чередниченко В.М. Пвф 2013 1
5796 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро Мазур В.А. Первачук М.В. Кавун Е.М. Кравчук Г.І Чередниченко В.М. Пвф 2013 1
5794 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.18010005 "Екологічна політика та право" Мазур В.А. Первачук М.В. Шкатула Ю.М. Кравчук Г.І. Чередниченко В.М. Мельничук О.Ф. Пвф 2013 1
5793 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А. Первачук М.В. Кравчук Г.І. Чередниченко В.М. Пвф 2013 1
5730 Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 0401 – Природничі науки) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорон Разанов С.Ф., Мазур В.А. Мв 2013 5
5729 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Швець В.В., Алєксєєв О.О. Мв 2013 1
5702 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Екологічна експертиза” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Первачук М.В. Мв 2013 3
5699 Виробнича практика. Програма та методичні поради до написання звіту для студентів ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища ” Первачук М.В., Мазур В.А., Ткачук. О.П. Нп 2013 8
5698 Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з курсу "Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище" для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика та право». Первачук М.В., Гаврилишина Л.В. Мв 2013 0
5680 Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку Разанов С.Ф.,Дідур І.М., Швець В.В. С 2011 306
5679 Вплив органічних і мінеральних добрив та рівня зволоження ґрунтів на концентрацію свинцю у квітковому пилку Разанов С.Ф., Швець В.В. С 2012 279
5589 Методичні вказівки до виконання програми виробничої практики для студентів III – IV курсів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Первачук М.В., Мазур В.А., Ткачук О.П.. Мв 2013 1
5587 Методичні вказівки до проведення навчальної загально-екологічної практики "Вступ до фаху" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування." Разанов С.Ф. Вітер Н.Г. Мв 2013 3
5586 Методичні вказівки до виконання програми науково-дослідної та педагогічної практик для студентів ОКР “Магістр ”спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Первачук М.В., Мазур В.А., Ткачук О.П.. Мв 2013 2
5585 Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 0401 – Природничі науки) освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охо Разанов С.Ф. Мв 2013 1
5584 Методичні вказівки по організації самостійної роботи з курсу ”Основи міжнародної еколого-економічної діяльності„ (для студентів денної та заочної форми навчання) спеціальності 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Первачук М.В., Гаврилишина Л.В. Мв 2013 2
5444 Основи екології. Навчальний посібник. Кравчук Г.І., Гуцол В.В., Кравчук О.О. Нп 2012 13
5272 Методичні вказівки по організації самостійної роботи з курсу Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Первачук М.В. Мв 2012 2
5255 Утилізація та поводження з відходами.Навчальна програма з дисципліни «Утилізація та поводження з відходами» для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 7.0401.0601 «Екологія та охорона навколишнього Кавун Е.М., Г.І.Кравчук Нп 2012 9
5254 Гідрологія: (Перевидання) методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та організації семінарських робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Е.М. Кавун. Мв 2012 13
5232 Моніторинг довкілля.Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.0401 06 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ОКР «бакалавр». Ткачук О.П. Мв 2012 0
5231 Моніторинг довкілля.Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 6.04 0106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ОКР «бакалавр» Ткачук О.П. Мв 2012 1
5228 Основи екології. Методичні вказівки до виконання практичних занять навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ - І V рівнів акредитації зі спеціальності 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробниц Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2012 4
5227 Радіобіологія.Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Разанов С.Ф., Гуцол Г.В., Алєксєєв О.О. Мв 2012 1
5190 The latest tendencies in environmental protection  Slobodyanyuk A. A,  Panchenko V.V. Тд 2012 112
5177 Global ecological problems of a modern industrialized society  Kravets R.A.,  Matviychuk K.I. Тд 2012 128
5173 Nature protection  Halchak N.P.,  Melnik V.V. Тд 2012 132
5172 Smoking  Halchak N.P.,  Kucheriavyi N. Тд 2012 127
5164 Рroblems and risks of the environment visual perception  Boyko Y.V.,  Petruk V.G.,  Tsvenko O.O. Тд 2012 148
5114 Оцінка якості водопровідної питної води у Вінницькій області В. Г. Петрук, Я. В. Мороз, Ю. А. Гайдей, С. М. Кватернюк С 2012 230
5113 Екологічна оцінка впливу систем удобрення на вміст важких металів в продукції томатів О. В. Стежко С 2012 257
5112 Дослідження антропогенних аерозолів в атмосфері В. Г. Петрук, С. М. Квартенюк, І. А. Трач [та ін.] С 2012 370
5038 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету (спеціальність 6.040106 „Екологія та ОНС” Ткачук О. П., Дзюмак М.А. Нп 2012 0
5037 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки до проходження навчаль ної практики студентами агрономічного фак ультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо - Ткачук О. П. Мв 2012 3
5036 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з підготовки і виконання ку рсової роботи для студентів 3 курсу спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» : Ткачук О. П. Мв 2012 4
5035 «Природоохоронне інспектування» Методичні вказівки для п роведення практичних занять з навчальної дисципліни „Природоохоронне інспектування” для студентів агрономічного факультету денної форми навчання за спеціальністю 6.040106 „Екологія Разанов С.Ф., Дзюмак М.А. Мв 2012 108
5034 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для спеціальності 6.040106 „Екологі я, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за освітньо - кваліфікаційним рівнем „бакалавр Дзюмак М.А. Нп 2012 28
5033 Загальна екологія та неоекологія. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кавун Е.М., Кириленко Л. В. Мв 2012 13
5032 Заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Петриченко Н.М.,Кавун Е.М. , Кушнір С.Л. Мв 2012 61
5031 Загальна екологія та неоекологія. Самостійна робота студентів. Тестові завдання навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів заочної форми навчання (спеціальність 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв 2012 15
5030 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ – ІV рівня акредитації студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання зі Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кушнір С.Л., Кириленко Л. В. Мв 2012 20
5005 Склади зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин – джерело небезпеки для навколишнього середовища Л. І. Моклячук, Ю. С. Баранов, І. М. Городиська [та ін.] С 2012 253
4991 Екологічні особливості та перспективи вирощування лісових енергетичних культур на радіоактивно забруднених територіях Вінниччини Г. І. Кравчук, М. А. Дзюмак, О. О. Кравчук [та ін.] С 2012 223
4987 Рівень техногенного навантаження на довкілля та вміст жирних кислот загальних ліпідів і важких металів у пилку з яблуні В. Я. Віщур С 2012 182
4985 Сучасні екологічні проблеми басейну річки Дністер О. О. Алєксєєв, Б. П. Фіщук С 2012 197
4983 Оцінка екологічного стану грунтів м. Вінниці Ю. М. Шкатула, Г. М. Лігус С 2011 402
4982 Агроекологічні аспекти ведення насінництва кормових трав та головні напрямки безпеки праці при цьому Б. О. Рудніцький, А. В. Спірін, В. С. Мамалига С 2011 235
4981 Фіторемедіація забруднених грунтів С. Є. Окрушко, С. В. Стасюк С 2011 948
4980 Перспектива втілення екосистемного підходу в умовах міського середовища Л. С. Гудзевич С 2011 629
4761 Моделювання кінетики накопичення 137cS в органах та тканинах свиней І. Г. Грабар, Л. Д. Романчук, О. І. Трембіцька С 2012 287
4464 Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту дипломної роботи студентами агрономічного факультету зі спеціальності 7.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ОКР «Спеціаліст» Первачук М.В., Мазур В.А., Шкатула Ю.М., Ткачук О.П. Мв 2012 3
4461 Методичні вказівки до проведення Виробничої практики студентів спеціальності6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Первачук М.В.,Разанов С.Ф.,Ткачук О.П. Мв 2012 5
4457 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами агрономічного факультету спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ОКР "Бакалавр" Мазур В. А. Первачук М. В. Шкатула Ю. М. Ткачук О. П. Мв 2012 1
4448 Наземні екосистеми та методи біомоніторингу. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету (спеціальність 6.040106 „Екологія та ОНС”) Ткачук О.П. Нп 2012 1
4433 Моніторинг довкілля. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації з напряму 0708 «Екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого приро Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Нп 2012 0
4348 Екологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету (спеціальність 6.090101 „Агрономія”) Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Нп 2012 12
4347 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) Шкатула Ю.М.. Мв 2012 0
4346 Агроекологія. Методичні вказівки до лабораторних занять студентів 4-го курсу денної форми навчання із спеціальності 6.090101 “Агрономія”, напрям підготовки “Бакалавр” Шкатула Ю. М., Ткачук О. П. Мв 2012 5
4345 Сільськогосподарська екологія. Навчальна програма для підготовки бакалаврів агрономічного факультету (спеціальність 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) Шкатула Ю.М., Нп 2012 44
4344 Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів агрономічного факультету Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Рп 2012 20
4299 Гідрологія. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та організації семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання із спеціальності 7.070801 Кавун Е.М. Мв 2012 10
4298 Екологія міських систем. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середо Кавун Е.М. Мв 2012 6
4296 Гідрологія. Навчальна програма з дисципліни «Гідрологія» для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106, «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» Кавун Е.М., Джура Н.М. Нп 2012 19
3782 Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. Нп 2011 9375
3721 Історія господарського освоєння поверхневих водойм Вінниччини О. В. Мудрак, С. В. Рябоконь С 2011 779
3719 Поліпшення екологічного стану агроландшафтів Поділля: плани і реальність О. В. Дєдов, Ю.М. Шкатула С 2011 493
3431 Аналіз стану якості питної води у колодязях м. Вінниці та Вінницької області В. Г. Петрук, Ю. А. Гайдей, О. С. Вовк С 2011 989
3430 Антропогенний вплив на земельні ресурси та практичні заходи його запобіганню С. Є. Амонс С 2011 2581
3429 Виховання студентської молоді в напрямку екологічної освіти та енергетичної безпеки Ю. М. Шкатула С 2011 394
3428 Питома активність 137CS у дикорослих лікарських рослинах Житомирського Полісся В. В. Мойсієнко С 2011 431
3427 Екотехнологічні методи зниження рівня шуму антропогенного походження у м. Вінниця М. А. Дзюмак С 2011 336
3426 Агроекологічний моніторинг - основа забезпечення збалансованого розвитку агросфери Вінниччини Г. О. Білявський, Н. О. Верестун С 2011 2364
3065 Еколого-географічна характеристика перспективного регіонального ландшафтного парку "Середнє Побужжя" в межах регіону Східне Поділля В. М. Воловик, О. В. Мудрак, Ю. М. Шкатула С 2011 160
2918 «Екологія праці». Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних та семінарських занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Е.М. Кавун, М.В.Первачук Мв 2011 26
2917 Тимчасова програма навчальної дисцип- ліни «Екологія праці для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Е.М. Кавун, М.В.Первачук Мв 2011 9
2751 Еколого-економічні проблеми землекористування О. С. Ратушняк, С. В. Березюк С 2011 234
2326 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Кравчук Г.І., Кушнір С.Л. Тп 2010 1
2168 Моніторинг екологічної безпеки кормів вирощених на територіях, забруднених радіонуклідами цезій-137 і стронцій-90 В. В. Власенко, М. Д. Гаврилюк, О. В. Гаврилюк С 2010 321
2019 Міждисциплінарний підхід до формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів-аграріїв Ю. Л. Хом"яковський, О. Ю, Білик С 2010 147
2011 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М., Первачук М.В., Кушнір С.Л. Мв 2010 1
1997 Біопаливо - об"єкт екологічного аудиту В. А. Фостолович, В. П. Бралатан, О. Д, Шевчук С 2010 196
1990 Природоохоронні аспекти діяльності, інвестиційна політика, проектування, фінансування та управління в галузі альтернативних видів енергії компанії AUFWIND SCHMACK GMBH NEUE ENERGIEN (м. Резенсбург, Баварія, Німеччина) Г. І. Кравчук, О. О. Кравчук, Ю. А. Кравчук С 2010 263
1967 Агробіоценологія, лабораторний практикум. Дзюмак М.А., Первачук М.В. Мв 2010 5
1953 Електромагнітне забруднення навколишнього середовища Вінницького району М. А. Дзюмак, Ю. М. Шкатула С 2010 214
1684 Ландшафна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І. Шкатула Ю.М. Первачук М.В. Кушнір С.Л. Мв 2010 1
1616 Теоретичні основи збалансованого природокористування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 8.070801 „Екологія та ОНС” Джура Н.М., Первачук М.В. Мв 2010 0