The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Економіки та підприємницької діяльності

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32646 Вплив агропромислової інтеграції на підвищення ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції Томашук І.В. Сун 2023 22
32643 Evaluation of Efficiency of Small Agricultural Enterprises Economic Activity Under Sustainable Development Conditions Sakhno A., Salkova I., Abuselidze G., Yanchuk T., Buha N. СSc 2022 18
32636 Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування Томашук І.В. Дк 2023 20
32631 The efficiency evalution of providing excursion services in the tourist activity of Ukraine Sakhno A., Salkova I., Petruk N., Popovych Y., Vychivskyi P., Zarichniak A., Abuselidze G. СSc 2022 21
32523 Ресурсоорієнтоване відновлення сільськогосподарського виробництва Ковальчук С.Я. Дк 2022 44
32474 Development of entrepreneurship in Ukraine in the conditions of European integration Tomashuk І. Суз 2022 47
32456 Utilization of Knowledge Management as Business Resilience Strategy for Microentrepreneurs in Post-COVID-19 Economy Zayed N.M., Edeh F.O., Anwarul Islam K.M., Nitsenko V., Polova O., Khaietska O. СScof 2022 55
32442 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Паламаренко Я.В. Мв 2022 4
32441 Соціальна економіка. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Ві Паламаренко Я.В. Мв 2022 1
32439 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управл Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 2022 32
32438 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 6
32437 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне упра Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 2022 17
32414 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації практичної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 6
32354 Вплив екологічного фактору на ключові складові економічного потенціалу Томашук І.В. Дк 2022 65
32335 Проблеми та перспективи впровадження концепції загального менеджменту якості (TGM) на вітчизняних підприємствах в умовах Євроінтеграції. Томашук І.В. Дк 2022 58
32269 Реформа децентралізації в Україні: досягнення та проблеми подальшої реалізації Тітов Д.В. Сун 2022 70
32248 Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки Доцюк С.О. Дк 2022 45
32241 Роль екосистемних активів підприємства у сталому розвитку Петренко Вікторія Василівна Дрп 2022 5
32205 International experience of state support of entrepreneurship in the agricultural sector of the economy Sakhno A., Dotsiuk S. Сун 2022 39
32199 Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС Томашук І.В. Сун 2022 49
32139 Проблеми та перспективи екологічних інновацій у бізнесі Ребяк Катерина Андріївна Дрп 2022 5
32137 Проблеми інвестування виробничої діяльності підприємств в умовах підвищення вартості основних засобів Побігай Анастасія Сергіївна Дрп 2022 4
32077 Заходи еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств Ододюк Святослав Миколайович Дрп 2022 3
32057 Використання капіталізації виробництва у системі формування інтелектуальної власності на підприємстві Гарагода Дмитро Віталійович Дрп 2022 1
32056 Використання досягнень науково-технічного прогресу для посилення конкурентоспроможності виробничих підприємств Кулик Маргарита Павлівна Дрп 2022 2
32045 Формування економічної безпеки як напряму розвитку взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем Стрельбицька Тетяна Анатоліївна Дрп 2022 11
32044 Еколого-економічні аспекти раціонального природокористування на підприємстві Бурлаченко Олександр Ігорович Дрп 2022 13
31932 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адмі Томашук І.В. , Болтовська Л.Л. Мв 2022 5
31931 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка, торгівля та біржова діяльність першого (ба Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 2
31930 Соціальна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Він Паламаренко Я.В. Мв 2022 3
31929 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціа Паламаренко Я.В. Мв 2022 9
31895 Національна економіка. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, освітньо-пр Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 2
31893 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) осві Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 2
31892 Національна економіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка. Вінниця, 2022. 62 с. Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 7
31885 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Першого (бакалаврсько Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 4
31884 Економічна діагностика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 2022 4
31883 Економічна діагностика. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 2022 4
31882 Методичні вказівки з економічної теорії (основ економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіки) для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адм Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2022 11
31881 Методичні вказівки з економічної теорії (основ економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіки) для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2022 7
31784 Еколого-економічні імперативи розвитку агроекосистем в умовах нелінійної економіки Ковальчук С.Я. Дк 2022 65
31783 Ecologization of agricultural production - the main vector of the green renewal of Ukraine Kovalchuk S. Мвз 2022 42
31770 Економічна ефективність виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів в україні Гайденко Анастасія Олександрівна Дрп 2022 6
31769 Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції Кононюк Андрій Анатолійович Дрп 2022 3
31729 Конкурентоздатність аграрних підприємств в ринкових умовах та шляхи її підвищення Омелянчук Іванна Миколаївна Дрп 2022 27
31728 Економічна ефективність інноваційних процесів в сільськогосподарських підприємствах Солодченко Мирослава Сергіївна Дрп 2022 16
31727 Розробка економічної стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства Пшеничний Вадим Олександрович Дрп 2022 7
31641 Економіка підприємства та економіка праці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Першого Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 5
31587 Економіка підприємства та економіка праці. Методичні вказівки для організації практичної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Першого ( Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв 2022 9
31561 Оцінка фінансового забезпечення функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств Томашук І.В. , Томашук І.О. Сун 2022 45
31558 Економічна теорія (основи економічної теорії)». Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) осві Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 2022 28
31556 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) осв Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 2022 18
31428 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Хаєцька О.П. Мв 2022 4
31427 Мікроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеці Хаєцька О.П. Мв 2022 4
31407 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля Ковальчук С. Я. Мв 2022 3
31406 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгі Ковальчук С. Я. Мв 2022 3
31405 Економічний потенціал аграрних формувань. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) освітнього рівн Томашук І.В. Мв 2022 4
31404 Економічний потенціал аграрних формувань. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) освітнього рів Томашук І.В. Мв 2022 3
31390 Development of agriculture, forestry and fisheries of Ukraine in the conditions of the economic and economic needs of society Sakhno A. Мвз 2022 5
31357 Directions of improvement of ecological and economic development of the agricultural Sector of the national economy in modern conditions of globalization Palamarenko Y. Мвз 2022 12
31355 Міграційні процеси у контексті глобалізації світової економіки Томашук І.В, Болтовська Л.Л. Сун 2022 12
31354 Current trends in the development of the meat product subcomplex of Ukraine in the context of European integration Boltovska L. Мвз 2022 11
31352 Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник забезпечення сталого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу. Болтовська Л.Л. Сун 2022 5
31343 Retrospective analysis of theories of institutionalism in the functioning of agrarian entrepreneurship Dotsiuk S. Мвз 2022 5
31342 Financial risk management as a component of the financial and economic activities of business entities Tomashuk I., Baldynyuk V. Мвз 2022 15
31331 Вплив аграрного сектору економіки на сталий розвиток сільських територій Томашук І.В., Хаєцька О.П. Сун 2022 19
31320 Управління фінансовими ризиками підприємства як складова забезпечення сталого функціонування суб’єкта економіки Томашук І.В., Томашук І.О. Сун 2022 40
31298 Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти Томашук І.В. Дк 2022 5
31284 Сучасні аспекти зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України. Доцюк С.О. Сун 2022 11
31257 Agricultural sector in the context of green modernization of economy. Kovalchuk S. Мвз 2022 12
31166 Економічна безпека підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професій Сахно А.А., Болтовська Л.Л. Мв 2022 12
31156 Вплив глобалізаційних процесів на сучасні економічні системи. Томашук І.В. Дк 2022 10
31153 Economic growth, motorization level, traffic safety: are they related (experience of eu countries). Peleckiene V., Peleckis K., Klymchuk A., Tomashuk I., Semenyshyna I. СWeof 2022 18
31110 Вплив глобалізаційних процесів на сучасні економічні системи. Томашук І.В. Сун 2022 9
31073 Green economy as a guarantee of sustainable development. Tomashuk І. Суз 2022 13
31065 Дослідження фінансово-економічних ризиків у системі управління підприємством. Паламаренко Я.В. Дк 2022 8
31064 Competitiveness of enterprises in the field of tourist business. Tomashuk І. Дк 2022 13
31003 Зелена економіка як запорука сталого розвитку. Томашук І.В. Дк 2022 14
30884 Інтелектуальний бізнес.Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. Мв 2022 14
30883 Інтелектуальний бізнес. Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. Мв 2022 8
30879 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України. Томашук І.В. Дк 2021 5
30866 Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення. Гончарук І.В., Томашук І.В. Мвв 2022 58
30854 Evaluation of efficiency of using resource potential of rural areas: methodological approach. Tomashuk I., Tomashuk Iv. Мвз 2022 20
30852 Оцінка фінансового стану підприємства Кушнір А.В. Тд 2021 16
30851 Власні фінансові ресурси підприємства й джерела їхнього формування. Кравець В.М. Тд 2021 11
30845 Global trends and prospects of socio-economic development of Ukraine Aleskerova Y., Todosiichuk V., Vovk V., Krasnoselska A., Volontyr L., Hryshchuk N., Kovalchuk S., Martseniuk O., Novitska L., Ruda O., Tokarchuk D., Tokarchuk O., Tomashuk I., Tomashuk Iv., Tomchuk O., Khaietska O., Shevchuk O., Kiporenko S., Shevchuk O. Мвз 2022 39
30841 International labor migration in the context of geo-economic transformation. Tomashuk I., Baldynyuk V. Суз 2022 17
30833 Теоретико-організаційні аспекти механізму кредитування аграрних підприємств Томашук І.В., Томашук І.О. Сун 2021 16
30816 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Вінниця, Хаєцька О.П. Мв 2022 27
30815 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Хаєцька О.П. Мв 2022 147
30758 The impact of European integration processes on the development of rural areas of Ukraine. Tomashuk I. Сун 2022 15
30661 Розвиток сільських територій України в системі євроінтеграційних процесів Томашук І.В., Балдинюк В.М., Томашук І.О. Сун 2021 26
30660 Стратегія розвитку підприємства: інновації та внутрішня гнучкість Томашук І.В. Тд 2021 9
30578 Передумови формування та реалізації стратегії розвитку поводження з відходами аграрних підприємств у контексті Європейського Зеленого Курсу. Паламаренко Я.В. Дк 2021 9
30577 Small business and its role in the economy of Ukraine Tomashuk I. Тд 2021 0
30575 Стратегія розвитку підприємства: інновації та внутрішня гнучкість Томашук І.В. Тд 2021 0
30574 Peculiarities of the development of international economic relations in the conditions of globalization Tomashuk І. Тд 2021 0
30573 Small business and its role in the economy of Ukraine Tomashuk I. Дк 2022 5
30516 Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як чинник підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств Томашук І.В., Красносельська А.А. Сун 2021 22
30506 Дослідження ефективності роздрібної торгівлі та стратегічні напрями її удосконалення Паламаренко Я.В. Сун 2021 7
30475 Продовольчі системи в координатах сталого розвитку. Ковальчук С.Я., Шведюк А.А. Сун 2021 155
30472 Теоретичні аспекти формування організаційно-інституційного забезпечення функціонування підприємництва. Доцюк С.О. Сун 2021 148
30461 Вступ до спеціальності і основи навчального процесу. Методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальн Паламаренко Я.В., Томашук І.В. Мв 2021 8
30458 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка», Сахно А.А. Мв 2021 4
30457 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Сахно А.А. Мв 2021 3
30444 Small business and its role in the economy of Ukraine. Томашук І.В. Дк 2021 90
30405 Сучасний стан розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері. Доцюк С.О. Сун 2021 124
30391 Peculiarities of the development of international economic relations in the conditions of globalization. Tomashuk І. Дк 2021 111
30389 Визначення ефективності економічної діяльності малих сільськогосподарських підприємств методом аналізу середовища функціонування. Сахно А.А., Павлюк І.О. Сун 2021 96
30371 Functional content of reforming local authorities in the direction of increasing the efficiency of using the resource potential of rural areas. Tomashuk I. Мвз 2021 118
30359 Дослідження сталого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу та ринку м’яса в Україні. Сахно А.А., Салькова І.Ю. Сун 2021 115
30322 Small business and its role in the economy of Ukraine. Tomashuk I. Тд 2021 117
30308 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-про Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2021 59
30307 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2021 8
30287 Система стимулювання інвестиційного розвитку як основа оновлення основних засобів підприємства Вереньова Дар'я Миколаївна Дрп 2021 12
30275 Напрями забезпечення інноваційної ємності підприємства Осаволюк Н. В. Дрп 2021 11
30214 Ораганізаційно–економічні засади управління відходами підприємства Кравчук А.О. Дрп 2021 10
30096 Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії: фактори впливу. Гончарук І.В., Бабина О.М., Ємчик Т.В. Сун 2021 171
30095 Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Томашук І.В. Тд 2021 160
30082 Оцінка ефективності цінової політики підприємства та шляхи її удосконалення в нестабільних умовах ринку Сердюк О.О. Дрп 2021 7
29998 Сучасні тенденції розвитку інформаційно- комунікаційних технологій в освіті. Томашук І.В. Дк 2021 107
29909 Financial resources of the enterprise and features of their formation. Томашук І.В. Тд 2021 102
29908 Financial resources of the enterprise and features of their formation. Томашук І.В. Дк 2021 102
29622 Економічна діагностика. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітньо-професійна програма Економіка. Ві Коломієць Т. В. Мв 2021 7
29386 Політекономія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 « Брояка А.А., Хаєцька О.П. Мв 2021 8
29268 Національна економіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної пр Паламаренко Я.В., Доцюк С.О. Мв 2021 33
29267 Національна економіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійн Паламаренко Я.В., Доцюк С.О. Мв 2021 31
29266 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, Паламаренко Я.В. Мв 2021 5
29265 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Еконо Паламаренко Я.В. Мв 2021 7
29232 Аналіз та моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітньо профес Ковальчук С.Я., Рузакова О.В. Мв 2021 7
29231 Політекономія. Методичні рекомендації самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професі Брояка А.А., Феняк Л.А. Мв 2021 11
29230 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА». Ковальчук С.Я. Мв 2021 95
29229 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Хаєцька О.П. Мв 2021 16
29228 Мікроекономіки.Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-профес Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2021 62
29227 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМ Ковальчук С.Я. Мв 2021 13
29226 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕК Ковальчук С.Я. Мв 2021 20
29225 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професі Ковальчук С.Я. Мв 2021 18
29224 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» Ковальчук С.Я. Мв 2021 49
29223 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-про Ковальчук С.Я. Мв 2021 25
29222 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-проф Брояка А.А., Томашук І.В. Мв 2021 77
29221 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 05 Дюк А.А., Томашук І.В. Мв 2021 14
29220 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Дюк А.А., Томашук І.В. Мв 2021 43
29219 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо Брояка А.А., Томашук І.В. Мв 2021 32
29218 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна прогр Хаєцька О.П., Брояка А.А. Мв 2021 9
29138 Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні. Томашук І.В. Сун 2021 241
29074 Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації Томашук І. В., Томчук О. Ф., Гиренко Ю. В. Сун 2021 337
29001 Використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України в умовах трансформаційних змін Томашук І. В., Балдинюк В. М. Сун 2021 169
28909 Conceptualization of the principles of organizational and economic socialization of entrepreneurship Diuk A. A. Суз 2021 222
28691 Сonceptual model of organizational and economic socialization in the implementation of the principles of sustainable development Diuk A. A. Суз 2021 221
28690 Розвиток соціального підприємництва на селі Дюк А. А. Тд 2020 158
28670 Innovation and investment activity as a strategic priority in the development of meat products subcomplex enterprises. Boltovska L. L. Суз 2021 205
28663 Quality of agricultural products in the system of european integration priorities of Ukraine Kovalchuk S. Суз 2021 218
28584 Target benchmarks for ensuring sustainable development of the agricultural sector Kovalchuk S. Суз 2021 246
28534 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. Дк 2021 174
28485 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. Тд 2021 201
28443 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. Тд 2021 183
28442 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. Дк 2021 240
28358 Identification of problems and prospects of rural infrastructure development of Ukraine Tomashuk I.V., Baldynyuk V.M. Суз 2021 281
28314 Досвід стратегічного планування на місцевому рівні Томашук І. В. Тд 2021 202
28309 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України Томашук І. В. Тд 2021 181
28305 Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування потенціалу виробництва біопалива Томашук І. В. Дк 2018 129
28304 Шляхи удосконалення використання ресурсного потенціалу в аграрних підприємствах Томашук І. В. Дк 2018 182
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Тд 2021 258
28173 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. Дк 2021 142
28131 Entrepreneurship and development of rural areas in Ukraine Kolomiets T. V.,Tomashuk I. V. Суз 2021 232
28094 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Вінниц Брояка А.А., Хаєцька О.П., Дюк А.А. Пвф 2021 10
28021 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 « Сахно А. А. Мв 2020 13
27991 Development of industrial animal husbandry in the context of environmental protection Boltovska L., Kovalchuk S. Суз 2021 354
27979 The impact of european integration processes on the development of rural areas of Ukraine Baldynyuk V.,Tomashuk I. Суз 2021 296
27978 Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Сун 2020 265
27872 Економіка садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка садово-паркового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Б Сахно А.А. Мв 2020 7
27871 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з навчальної практики для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання 3-го курсу, що навчаються за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Сахно А. А. Мв 2020 3
27869 Планування діяльності підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «П Сахно А.А. Нп 2020 3
27868 Економіка виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 09.02 «Рибне гос Сахно А. А. Мв 2020 1
27866 Економіка виробництва продукції аквакультури. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь 09.02 «Рибне господарство» спеціальність 207 Сахно А.А. Нп 2020 0
27865 Економіка лісового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі Сахно А. А. Мв 2020 5
27864 Економіка лісового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Л Сахно А. А. Нп 2020 4
27863 Економіка садово-паркового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Агр Сахно А.А. Нп 2020 3
27862 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерсько Сахно А.А. Мв 2020 0
27861 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» гал Сахно А. А. Мв 2020 5
27827 Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеці Брояка А.А, Сахно А.А., Хаєцька О.П. Пкд 2021 12
27819 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Брояка А.А., Коломієць Т. В. Мв 2020 14
27736 Enterprise development strategy: innovation and internal flexibility Tomashuk I. V., Tomashuk I. O. Суз 2021 370
27735 Development of rural areas in the conditions of decentralization of power in ukraine Tomashuk I. V., Tomashuk I. Суз 2021 333
27730 Динамічні процеси розвитку органічного виробництва в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Цицюра Я. Г., Лутковська С. М. Мвв 2020 787
27527 Методичні положення оцінки організаційноекономічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Тд 2020 172
27498 Органічне виробництво в системі стійкого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Дк 2020 265
27442 Dynamic processes of organic business Kovalchuk S., Duik A. Суз 2020 394
27431 Assessment of the economic development of Latvia and Ukraine Skribane I., Broyaka A., СWeof 2020 279
27430 Науково-теоретичні засади розвитку людського капіталу в сільській місцевості Брояка А. А., Ясінська Б. О. Сун 2020 312
27411 Foreign experience in creating a voluntary amalgamation of territorial communities in Ukraine Feniak L. Суз 2020 289
27210 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподатку Брояка А.А., Томашук І.В. Мв 2020 10
27099 Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства тов «марафет хоум» Березовська Тетяна Федорівна Дрп 2020 13
27042 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. Дрп 2020 15
27041 Формування стратегічних засад управління якістю на підприємстві Навроцька Н.О. Дрп 2020 8
27005 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі зн Паламаренко Я.В. Мв 2020 23
27004 Стратегічне планування діяльності підприємства. Програма дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні Паламаренко Я.В. Нп 2020 23
27003 Економіка торговельного підприємства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 38 с. Паламаренко Я.В. Нп 2020 3
27002 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня / Уклад Паламаренко Я.В. Нп 2020 12
27001 Економіка торговельного підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять дисципліни студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльні Паламаренко Я.В. Мв 2020 15
27000 Організація зовнішньої торгівлі. Програма дисципліни студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакалаврського) освітн Паламаренко Я.В. Нп 2020 5
26999 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакал Паламаренко Я.В. Мв 2020 8
26937 Економіка організації біржової торгівлі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищ Дюк А. А. Нп 2020 9
26924 Економіка організації біржової торгівлі. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальни Дюк А. А. Мв 2020 20
26916 Формування та використання економічного потенціалу підприємства Шушпан Ольга Миколаївна Дрп 2020 11
26765 Застосування організаційно-економічних методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства Коваль Яна Вікторівна Дрп 2020 26
26728 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» сп Ковальчук С.Я. Мв 2020 48
26700 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» Ковальчук С.Я. Нп 2020 20
26699 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 0 Ковальчук С.Я. Мв 2020 40
26698 Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. Мв 2020 46
26692 Міжнародна економічна діяльність України.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 05 Ковальчук С.Я. Мв 2020 32
26690 Міжнародна економічна діяльність України.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня -першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. Нп 2020 20
26689 Економіка природокористування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету агрономії Ковальчук С.Я. Нп 2020 16
26688 Економіка природокористування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету агрономії та л Ковальчук С.Я. Мв 2020 70
26687 Економіка природокористування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету Ковальчук С.Я. Мв 2020 32
26649 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», на першому (бакалавр Дюк А. А. Мв 2020 108
26646 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закладах Дюк А. А. Мв 2020 19
26644 Глобальна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністру Хаєцька О.П. Мв 2020 6
26643 Глобальна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спе Хаєцька О.П. Мв 2020 15
26599 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 "Підприємництво, торгів Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 22
26598 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 11
26597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2020 10
26581 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 Управління та адмініс Паламаренко Я.В., Фуштей Л.Л. Мв 2020 19
26567 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткув Брояка А.А., Томашук І.В. Мв 2020 17
26564 Економіка та організація аграрного сервісу. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”, спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерського) освітнього рівня Сахно А.А., Томашук І.В. Нп 2020 2
26563 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (м Сахно А.А., Томашук І.В. Мв 2020 1
26562 Методичні рекомендації до виробничої практики студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінн. нац. агр Брояка А.А. Мв 2020 56
26528 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Вінни Брояка АА Нп 2020 16
26326 Features of formation and use of innovative potential of rural territories of Ukraine Tomashuk I. Суз 2020 180
26174 Management organization of foreign economic activity of the enterprise in modern conditions Broyaka A. Суз 2020 331
26159 Assessment of the economic development of Latvia and Ukraine Broyaka A. Дк 2020 202
25843 Засади формування соціальної відповідальності і визначення соціальної ціни виробництва в сільськогосподарських підприємствах Дюк А. А. Сун 2020 225
25811 Економічна оцінка формування соціальної відповідальності в сільському підприємництві Дюк А. А. Сун 2020 233
25731 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальніс Хаєцька О.П. Нп 2020 5
25730 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Екон Хаєцька О.П. Нп 2020 7
25630 Дорадча підтримка організаційних складових управління виробництвом та використанням біоетанолу Іванько А. В., Бакун Ю. О., Хаєцька О. П., Ксенофонтов М. М. Сун 2020 126
25599 Методичні рекомендації з дисципліни Економічна теорія (основи економічної теорії) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Ма Хаєцька О.П. Мв 2020 23
25598 Економічна теорія (основи економічної теорії).Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування Хаєцька О.П. Мв 2020 44
25597 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і опод Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Нп 2020 69
25596 Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей – 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська с Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Мв 2020 11
25591 Мікроекономіка. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Хаєцька О.П. Мв 2020 3
25578 Світовий ринок м’яса та місце україни на ньому Фуштей Л. Л. Суз 2020 716
25574 Cтановлення системи фінансового моніторингу в Україні Прутська О. О. Суз 2019 170
25569 Оцінка ефективності управління зобов’язаннями підприємств Захарова Т. В., Фуштей Л. Л. Сун 2020 256
25496 Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В., Березюк С. В. Мвв 2020 540
25477 Перспективи використання біогазових технологій для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Паламаренко Я. В. Дк 2020 254
25476 Інноваційна діяльність в україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку Паламаренко Я. В. Дк 2020 212
25470 Дослідження економічної ефективності медоносних бджіл як запилювачів сільськогосподарських культур Паламаренко Я. В. Дк 2020 226
25469 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основний вектор економічного розвитку аграрного сектору України Паламаренко Я. В. Дк 2020 206
25468 Екологічно-економічна оцінка застосування біогазових технологій на підприємствах АПК Паламаренко Я. В. Дк 2020 222
25467 Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України Паламаренко Я. В. Дк 2020 310
25466 Сучасний стан та перспективи впровадження інноваційних технологій для забезпечення енергетичної автономії підприємств АПК Паламаренко Я. В. Дк 2020 155
25465 Дослідження сучасного стану та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. Дк 2020 182
25428 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. Дк 2020 316
25424 Організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі в умовах трансформації господарювання Дюк А. А. Сун 2020 265
25423 Соціальна відповідальність у виробничій системі сільськогосподарських підприємств: методичні аспекти оцінювання Дюк А. А. Сун 2020 248
25419 Соціально-економічна результативність сільськогосподарського підприємництва: регіональний аспект оцінки Дюк А. А. Сун 2020 209
25401 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. Сун 2020 206
25400 Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison = Ефективність туристичної діяльності в Україні: регіональне порівняння Horban H., Petrovska I., Kucher A., Diuk A. СSc 2020 402
25399 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. Сун 2020 249
25320 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Дк 2020 274
25312 Програма Міжнарод. наук.-практ. інтернет- конф. молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 трав. 2020 р. Вінниця. - Вінниця, 2020. Паламаренко Я. В. Пк 2020 251
25301 Agricultural production greening management in the eastern partnershipcountries with the EU = Управління екологізацією аграрного виробництва в країнах східного партнерства з ЄС Honcharyk I., Kovalchuk S. Мвз 2020 338
25259 Ресурсозберігаючі трансформації аграрного сектору = Resursosaving of transformation agrarian sector Ковальчук С. Я. Суз 2020 301
25246 State and prospects of small entrepreneurship development in the context of socio-economic stabilization in Ukraine = Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах соціально-економічної стабілізації в Україні Koliadenko D. Суз 2020 186
25200 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Сун 2020 286
25196 Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics Kolomiets T. Суз 2020 270
25184 Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування Сахно А. А., Салькова І. Ю. Мвв 2020 801
25140 Сучасні тенденції розвитку галузей м’ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. Суз 2020 248
25008 Food security of Ukraine as a component of economic security of the state = Продовольча безпека України як складова економічної безпеки держави Broyaka A. Суз 2020 245
25000 Tools of financial planning at the enterprise = Інструменти фінансового планування на підприємстві Khaietska О. P. Суз 2020 216
24994 Problems of equivalence of inter-industry exchange in agricultural industry of Ukraine Feniak L. Суз 2020 191
24980 A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth. Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. СSc 2020 479
24979 Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства Паламаренко Я. В. Сун 2020 274
24976 Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. Сун 2020 189
24974 Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі Дюк А. А. Сун 2020 228
24876 Концептуальні напрями підвищення ефективності функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. Сун 2020 211
24852 Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine = Система іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств України Sakhno A. A., Polishchuk N. V., Salkova I. Yu., Kucher L. Yu., Kudyrko O. M. Суз 2020 253
24850 Assessment of the investment climate in Ukraine = Оцінка інвестиційного клімату в Україні Khaietska О. P. Мвз 2020 490
24839 Development of small enterprises in the region by organizational and economic regulation mechanism = Розвиток малих підприємств у регіоні через організаційно-економічний механізм регулювання Koliadenko D. Суз 2020 267
24833 Unemployment as a major socio-economic problem of society development Broyaka A., Khaietska O. Суз 2020 327
24829 Стан та тенденції безробіття на сільських територіях України в умовах глобалізаці Сахно А. А., Костюченко Д. Л. Мвз 2020 248
24828 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Сун 2020 260
24817 Household Savings as a Source of Investment in the National Economy = Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій у національну економіку Feniak L. Мвз 2020 303
24810 Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Сун 2020 286
24786 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК Брояка А. А. Сун 2020 458
24757 Розвиток організаційних форм та спеціалізація соціальних підприємств на селі Дюк А. А. Сун 2020 185
24741 Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів Паламаренко Я. В. Сун 2020 452
24740 Організаційно-економічні удосконалення стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. Сун 2020 257
24707 Організаційно-економічні характеристики соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах господарювання Дюк А. А. Сун 2020 228
24692 Стратегії формування та управління капіталом підприємства Брояка А. А. Тд 2020 250
24691 Розвиток аграрного страхування в умовах фінансової нестабільності України Брояка А. А. Тд 2020 242
24690 Cost effectiveness and attracting investments in crop sector = Ефективність витрат та залучення інвестицій у рослинництво Salkova I. Yu., Polishchuk N. V., Broyaka A. A., Kucher A. V. СWeof 2020 340
24420 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2020 53
24410 Економічна теорія (основи економічної теорії). Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю 0 Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Нп 2020 43
24309 Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions = Інвестиційна привабливість регіонів України в сучасних умовах Khaietska О. P. Мвз 2020 141
24283 Кластеризація як шлях виходу з кризи підприємств сільського господарства = Clustering as a way out of the crisis of agricultural enterprises Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мвз 2020 312
24259 Циркулярні бізнес-моделі в агропродовольчій сфері Ковальчук С. Я. Сун 2020 335
24109 Соціальне підприємництво в системі формування соціальної економіки на селі Дюк А. А. Тд 2020 266
24107 Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки Дюк А. А. Сун 2020 195
24024 «Зелені» трансформації аграрного сектору: основа збереження екологічного стану землі Ковальчук С. Я. Тд 2019 217
24019 Диверсифікація сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. Тд 2019 412
23997 Концептуальні засади продовольчої безпеки та ключові орієнтири її розвитку в Україні Паламаренко Я. В. Тд 2019 188
23996 Перспективи розвитку й особливості використання криптовалюти в Україні та світі Паламаренко Я. В. Тд 2019 217
23991 Інвестиційна діяльність підприємства як один із чинників підвищення його ефективності Паламаренко Я. В. Тд 2019 294
23989 Мотиваційні пріоритети розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. Тд 2020 206
23987 Підвищення соціальної ролі сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій Дюк А. А. Тд 2020 202
23980 Вектори екосистемного підходу до зеленого розвитку сільських територій Ковальчук С. Я. Дк 2019 411
23974 Вплив амортизаційної політики на інвестиційну привабливість підприємства Феняк Л. А. Тд 2020 235
23948 Аграрні розписки як засіб фінансування інвестицій сільськогосподарських підприємств Феняк Л. А. Тд 2017 299
23947 Перспективи розвитку органічного садівництва в Україні Феняк Л. А. Тд 2019 311
23946 Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації Коляденко Д. Л. Тд 2019 141
23907 Експортний потенціал галузі садівництва Вінницької області та напрямки його розвитку Феняк Л. А. Дк 2019 232
23785 Efficiency of managing liabilities of enterprises of different types of economic activities Sakhno A., Salkova I., Polishchuk N., Kucher L., Stashko I. СSc 2020 362
23778 Сучасний стан фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні Брояка А. А. Дк 2019 413
23771 Сучасна роль соціального підприємництва у формуванні cуспільного добробуту Дюк А. А. Тд 2019 299
23767 Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні Хаєцька О. П. Тд 2019 286
23760 Оптимізація стану сільських територій в умовах трансформації земельних відносин Костюченко Д. Л. Пк 2019 264
23756 Organizational and functional characteristics of the role of social entrepreneurship in economy Diuk A. A. Мвз 2019 391
23754 Соціальна відповідальність у розвитку підприємництва на селі Дюк А. А. Тд 2019 304
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. Сун 2019 282
23692 Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства Дюк А. А., Іщенко В. О., Кравець М. В. Сун 2019 251
23647 Економіка підприємств. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”, спеціальність 074 “Публічне управління та адміністрування” Паламаренко Я.В., Фуштей Л.Л. Рз 2020 93
23623 Зобов’язання комерційного банку та їх роль у формуванні ресурсної бази Хаєцька О. П. Тд 2020 354
23592 Програма Додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова ді Салькова І. Ю., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., Костюченко Д.Л. Пвф 2020 11
23591 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І.Ю., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., Костюченко Д.Л. Пвф 2020 12
23562 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. Дк 2019 365
23561 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. Дк 2019 278
23544 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. Дк 2019 229
23500 Організація торгівлі. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціальності – 05 Паламаренко Я.В. Мв 2020 14
23499 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Паламаренко Я.В. Мв 2020 16
23480 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю 051 Економіка Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В. Нп 2020 21
23478 Ecological and economic competitiveness: the modern paradigm Прямухіна Н. В. Сун 2019 228
23477 Раціональне природокористування як складова еколого-економічної конкурентоспроможності міських територій Прямухіна Н. В. Сун 2019 459
23467 Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду Дюк А. А. Сун 2019 160
23434 Функціональні напрями розвитку сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. Сун 2019 456
23337 Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва Дюк А. А. С 2019 342
23257 Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту Брояка А. А. Сун 2019 521
23253 Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі Хаєцька О. П. Сун 2019 252
23221 Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства Брояка А. А. Сун 2016 528
23220 Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов Брояка А. А. Сун 2016 262
23137 Переваги та недоліки фінансового планування на аграрних підприємствах України Паламаренко Я. В. Сун 2019 409
23081 Ефективність впровадження передових технологій в виробництво м’яса та м’ясопродуктів Фуштей Л. Л. Пк 2019 353
23080 Сучасні проблеми розвитку підприємств мясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. Пк 2019 289
23073 Інновації у виробництві сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. Пк 2019 312
23072 Інноваційна діяльність та впровадження передових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. Пк 2019 314
22992 Закордонний досвід функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення Фуштей Л. Л. Пк 2019 313
22969 Сучасний стан розвитку м'ясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. Сун 2019 274
22950 Економіка підприємства. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржов Прямухіна Н.В., Феняк Л.А. Мв 2019 10
22948 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього р Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В, Мв 2019 17
22947 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, спеціальність 051 Економіка, 076 Підприємницт Дюк А.А. Нп 2019 53
22946 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», – Вінниця: ВНАУ, 2019. – с. 26 Дюк А.А. Нп 2019 16
22945 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Програма нормативної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання, Галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Вінниця: ВНАУ, 201 Дюк А.А. Нп 2019 32
22935 Methodology for the Impact assessment of the digital economy on agriculture development = Методика оцінки впливу цифрової економіки на розвиток сільського господарства Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. Тд 2019 490
22934 Особливості споживання товарів та послуг в сучасній економіці Брояка А. А. Тд 2019 251
22933 Сучасні тенденції на валютному ринку України Брояка А. А. Тд 2019 1020
22932 Інформаційні технології як передумова ефективного розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України Брояка А. А. Тд 2019 223
22923 Теорія європейського еколого-економічного розвитку.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “” – Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітнього рівня п Ковальчук С.Я. Нп 2019 15
22922 Теорія європейського еколого-економічного розвитку. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання дисципліни Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освіт Ковальчук С.Я. Мв 2019 25
22903 Теорія європейського еколого-економічного розвитку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітнього рівня перш Ковальчук С.Я. Мв 2019 48
22851 Політекономія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адмініструван Брояка А.А. Мв 2019 40
22811 Інноваційні технології забезпечення розвитку банківської діяльності Брояка А. А. Тд 2019 308
22810 Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. Суз 2019 687
22809 Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві Брояка А. А. С 2019 466
22808 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. Сун 2019 403
22634 Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах цифровізації Феняк Л. А. Тд 2019 305
22617 Соціальне підприємство у розвитку економіки: теоретичні засади визначення та ролі Дюк А. А. Мвз 2019 524
22613 Соціальне підприємство як інноваційна форма організації бізнесу Дюк А. А. Тд 2019 522
22612 Організаційні форми розвитку соціального підприємства : аспекти теорії та практики Дюк А. А. С 2019 520
22611 Кооперація як пріоритетна форма організації соціального підприємництва в сучасних умовах Дюк А. А. Сун 2019 219
22610 Еволюція теоретичних положень концепції соціального підприємства Дюк А. А. Сун 2019 274
22609 Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу Дюк А. А. Сун 2019 413
22606 Статистичний вимір зеленого зростання в агропродовольчому секторі України Купінець Л. Є., Ковальчук С. Я. Тд 2019 637
22605 Україна в «Зелених» трансформаціях агропродовольчого сектору країн Східного партнерства: виклики та можливості Ковальчук С. Я., Купінець Л. Є. Сун 2019 307
22547 Formation of institutional environment of investment activity in Ukraine Feniak L. Суз 2019 215
22528 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей 076 «Підприємництво, т Брояка А.А. Нп 2019 34
22520 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до підготовки та написання курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 58
22519 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 52
22518 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 32
22508 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Нп 2019 36
22503 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Салькова І.Ю., Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Нп 2019 14
22482 Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови для здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприє Брояка А.А. Нп 2019 25
22481 Вступ до фаху. Програма проходження навчальної практики студентами спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)». Салькова І.Ю., Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 31
22480 Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови для здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування Брояка А.А. Мв 2019 43
22387 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самоконтролю знань з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм Коломієць Т. В. Мв 2019 7
22351 Управління формуванням капіталу підприємств Червань Олеся Геннадіївна Дрп 2019 15
22346 Analysis of key macroeconomic indicators and features of economic growth of Ukraine = Аналіз основних макроекономічних показників та особливостей економічного зростання України Khaietska О. Мвз 2019 305
22342 Управління фінансовими ризиками Кізлик Максим Анатолійович Дрп 2019 14
22273 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Остапчук Олександр Сергійович Дрп 2019 18
22269 Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу й напрями підвищення ефективност Мотишен Максим Михайлович Дрп 2019 10
22124 Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільності підприємства Ванжула Леся Володимирівна Дрп 2019 12
22123 Розвиток ринку страхових послуг в умовах фінансової нестабільності України Павлюк Тетяна Миколаївна Дрп 2019 7
22107 Розвиток валютних операцій банку в контексті економічної безпеки Тимчик Андрій Анатолійович Дрп 2019 8
22004 Управління фінансовою стійкістю вертикально-інтегрованого холдингу Лукомська Яна Ігорівна Дрп 2019 7
21914 Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України Паламаренко Я. В. С 2019 651
21913 Концептуальні засади формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. С 2019 245
21908 Міжнародна інвестиційна привабливість українських регіонів Самоєнко В.В. Дрп 2019 13
21892 Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу Кравець М.В. Дрп 2019 10
21870 Development of creative abilities of the managers as a factor of increase the commodities’ sales on the market = Розвиток творчих здібностей менеджерів як фактор збільшення продажів товарів на ринку Khaietska О. Мвз 2019 361
21869 Особливості економічного зростання в Україні та світі Хаєцька О. П. С 2019 470
21860 Міжнародний франчайзинг як інструментрозвитку діяльності підприємства Гошля Олександр Леонідович Дрп 2019 11
21810 Економічна оцінка та визначення допустимого рівня фінансового ризику Іщенко Владислав Олександрович Дрп 2019 9
21746 Вступ до фаху. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)». Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 36
21739 Політекономія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Хаєцька О.П. Нп 2019 13
21666 Фінансове планування підприємства та шляхи його вдосконалення Волошенюк Ніна Нушираванівна Дрп 2019 22
21589 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатк Хаєцька О.П. Нп 2019 54
21588 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економік Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. Нп 2019 38
21550 Міжнародна економіка. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з дисципліни для студентів галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітній рівень бакалавр спеціалізація «Міжнародна економіка» Ковальчук С. Я. Мв 2019 33
21548 Політекономія. Методичні рекомендації з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2019 44
21537 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти - / І.Ю. Салькова, Н. Салькова І. Ю., Прямухіна Н.В., Дюк А. А. Мв 2019 28
21534 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв 2019 17
21533 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Нп 2019 10
21532 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв 2019 51
21531 Програма виробничої практики студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка для здобуття першого (бакалаврського) освітнього рівня Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Нп 2019 26
21520 Стратегія розвитку апк україни в умовах посилення міжнародної конкуренції Процик Н.О. Дрп 2019 13
21458 Забезпечення фінансової стійкості підприємства інструментами фінансового менеджменту Мовчан Алла Вікторівна Дрп 2019 19
21457 Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання Булаховська Ірина Сергіївна Дрп 2019 18
21217 Теорія європейського еколого-економічного розвитку Мазур В.А. Ковальчук С.Я, Нп 2019 97
21209 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. Тд 2019 443
21208 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. Тд 2019 373
21062 Management of Innovation and Investment Development of Agricultural Economy of Ukraine in the Context of Globalization and Sustainable Development Sokolov M. O., Mykhailov A. M., Stoyanets N. V., Klymchuk A. O. СWeof 2019 342
21060 Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України Климчук А. О., Левицька І. В. С 2019 491
21059 Стратегічне управління розвитком персоналу промислового підприємства Климчук А. О. С 2019 602
21052 Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством Климчук А. О., Левицька І. В. С 2019 341
21051 Основні проблеми активізації трудової діяльності персоналу на сучасних промислових підприємствах Климчук А. О. С 2019 401
21018 Сутність категорії "сільські території" та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Пк 2019 634
21017 Теоретичні підходи до визначення категорії "сільські території" Костюченко Д. Л. Пк 2019 483
21016 State and ways to improve of rural development in Ukraine Костюченко Д. Л. Пк 2018 391
21015 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Пк 2018 283
21014 Аналіз підходів до оцінювання рівня бідності сільських територій в Україні Костюченко Д. Л. Пк 2018 284
21012 Світовий досвід розвитку сільских територій: аналіз можливостей для України Костюченко Д. Л. Пк 2019 398
20848 Перспективні шляхи рекалізації стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. Тд 2019 271
20833 Особливості формування міжрегіонального економічного простору в Україні: можливості та перешкоди Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. Сун 2018 382
20780 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. Тд 2019 312
20779 Дослідження методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування Паламаренко Я. В. Тд 2019 263
20778 Економічна ефективність виробництва біодизелю з олійних культур Паламаренко Я. В. Тд 2018 259
20742 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК Паламаренко Я. В. Тд 2019 297
20733 Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі Паламаренко Я. В. Тд 2019 316
20711 Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області Феняк Л. А. Тд 2019 232
20705 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізацією" Міжнародна економіка " освітня програма «Економіка підпр Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 2019 4
20704 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізація " Міжнародна економіка " освітня програма «Економіка пі Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 2019 1
20703 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І. Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 2019 3
20702 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 2019 2
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. Сун 2018 736
20654 Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів Дюк А. А. Тд 2019 216
20652 Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації Дюк А. А. Тд 2019 267
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. Сун 2018 419
20609 Impact of Credit and Investment Resources on the Productivity of Agricultural Sector Sakhno A., Polishchuk N., Salkova I., Kucher A. СWeof 2019 420
20602 Міжнародний фінансовий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», заочної форми навчання Климчук А. О. Нп 2019 4
20601 Міжнародний фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», заочної форми навчання Климчук А. О. Нп 2019 1
20600 Політекономія. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціаль Климчук А. О., Костюченко Д.Л. Мв 2019 108
20599 Політекономія.Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 05 «Со Климчук А. О., Костюченко Д.Л. Мв 2019 82
20598 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економік Климчук А. О. Нп 2019 120
20575 Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні Брояка А. А. Тд 2019 396
20574 Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах Брояка А. А. Сун 2019 404
20566 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. Тд 2019 258
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. С 2018 244
20541 The role of ecoinnovations in the rural areas development Kirieieva E., Kostiuchenko D. Суз 2019 381
20533 Інвестиційна діяльність підприємств України Бурлака Н. І. Тд 2019 243
20532 Деградація грунту та шляхи її подолання Бурлака Н. І. Тд 2019 309
20490 Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України Бурлака Н. І. С 2019 1044
20432 The impact of global challenges on "Green” transformations of the agrarian sector of the eastern partnership countries Kovalchuk S., Kravchuk A. СWeof 2019 451
20431 Екологічна складова економічного зростання Ковальчук С. Я. Сун 2019 593
20430 The impact of the european integration processes on the entry of ukraine’s small agricul tural producers in the international logistics systems Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. Мвз 2019 318
20264 Міжнародна торгівля.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни “” – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та бірж Ковальчук С.Я. Мв 2019 71
20263 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни “ – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст Ковальчук С.Я. Мв 2019 58
20261 Міжнародна торгівля. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльні Ковальчук С.Я. Нп 2019 23
20226 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців Галузі знань 05 «Економіка» Спеціалізація «Міжнародна економіка» «Економічна кібернетика» Освітній рівень «Бакалавр» Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Коляденко С. В.,Ковальчук С.Я Нп 2019 15
20183 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівн Паламаренко Я.В. Мв 2019 97
20182 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності «051 Економіка» Паламаренко Я.В. Мв 2019 5
20181 Фінанси, гроші та кредит. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування Паламаренко Я.В. Мв 2019 95
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. С 2018 504
20135 Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України Хаєцька О. П. Тд 2019 398
20116 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр), галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2019 320
20114 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальні Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Довгань Ю.В. Мв 2019 564
19825 Екологічна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого магістерськго освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 23
19824 Екологічна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерськго освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Нп 2019 18
19814 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «Ме Брояка А.А. , Хаєцька О.П. , Феняк Л.А. Нп 2019 78
19813 Економічна теорія. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Прав Хаєцька О.П. Мв 2019 90
19812 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія» для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право» Хаєцька О.П. Нп 2019 46
19811 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Ф Хаєцька О.П. Нп 2019 59
19810 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм», 241 «Готел Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2019 69
19800 Економіка аграрного виробництва. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету ОКР «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія», денної Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Нп 2019 36
19797 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізація «Міжнародна економіка») для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти – Вінниця: ВНАУ Прямухіна Н.В. , Дюк А.А. Мв 2019 16
19795 Екологічна економіка. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв 2019 48
19781 Організація зовнішньої торгівлі. Програма дисципліни програми дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні Паламаренко Я.В. Нп 2019 14
19780 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) Паламаренко Я.В. Мв 2019 58
19779 Організація торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація торгівлі» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Упра Паламаренко Я.В. Мв 2019 54
19778 Організація торгівлі. Програма дисципліни програми дисципліни «Організація торгівлі» для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Паламаренко Я.В. Нп 2019 26
19777 Міжнародна торгівля. Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародна торгівля» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціал Паламаренко Я.В. Мв 2019 44
19776 Міжнародна торгівля. Програма дисципліни програми дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» с Паламаренко Я.В. Нп 2019 31
19775 Економіка підприємства. Програма дисципліни «Економіка підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхув Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Нп 2019 60
19747 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства» Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Хаєцька О.П. Пвф 2019 2
19746 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства» Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Хаєцька О.П. Пвф 2019 2
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. С 2018 390
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. С 2018 550
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О. П., Брояка А. А. Сун 2018 1457
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. С 2018 509
19598 Сучасні економічні теорії. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економі Брояка А.А. Нп 2019 13
19597 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Брояка А.А. Нп 2019 26
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. С 2018 981
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. Тд 2018 710
19395 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. Тд 2018 274
19394 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. Тд 2018 260
19312 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. Тд 2018 300
19311 Перспективи розвитку зовнішньекономічної діяльності агропромислових ринків Хаєцька О.П. Тд 2018 282
19310 Food supply chain development in Ukraine as a way to agricultural sector growth Кірєєва Е.А. Тд 2018 225
19303 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Тд 2018 354
19222 Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. С 2018 425
19220 Значення категорії конкурентоспроможності як об"єкту управління Сахно А.А., Салькова І.Ю., Коваль О.І. С 2017 374
19127 Особливості функціонування промислового яєчного птахівництва в Україні Сахно А.А., Салькова І.Ю., Гриб О.О. С 2018 569
19083 Агроекологічна модель підприємництва - основа "зеленого" зростання Ковальчук С.Я. Тд 2018 337
19081 Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. С 2018 280
19075 Особливості розвитку органічного виробництва в Україні на сучасному етапі Хаєцька О.П. Тд 2018 379
18986 Економічна сутність фінансової стійкості підприємства Салькова І.Ю., Санцевич В.О. С 2018 534
18985 Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу Салькова І.Ю., Довгань Ю.В. С 2018 416
18943 Еколого-економічна оцінка ефективності виробництва біопалива (на матеріалах Вінницької області) Тимошенко Алла Сергіївна Дрп 2018 10
18914 Молодіжне безробіття в Україні: причини виникнення та вплив на розвиток сільських територій Костюченко Д. Л. С 2018 387
18872 Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. С 2015 396
18871 Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. С 2015 274
18870 Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. С 2015 514
18869 Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. С 2015 246
18835 Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів з виробництва біодизеля Паламаренко Я.В. С 2018 589
18817 Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. С 2018 282
18791 Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону Прямухіна Н.В. С 2018 302
18790 Інституціоналізація соціо-еколого-економічних відносин в сучасній економічній системі Прямухіна Н.В. Тд 2018 586
18788 Інформація у формуванні іміджу регіону Прямухіна Н.В. Тд 2018 275
18787 Міждисциплінарні теорії у прогнозуванні трансформацій економічного простору Прямухіна Н. В. Тд 2018 369
18786 Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н. В. Тд 2018 272
18783 Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні Прямухіна Н.В. С 2015 312
18782 Наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору Прямухіна Н.В. С 2018 841
18781 Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. С 2015 291
18777 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. С 2018 522
18774 Environmental management certification: social and economic monitoring Chaikin O., Kirieieva E., Slobodeniuk O. СWeof 2018 333
18773 Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація Кірєєва Е.А. С 2018 371
18745 Теоретико-практичні аспекти використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу сталого розвитку і екологічної безпеки В.П. Січко Дрп 2018 7
18740 Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект Дюк А.А., Бурлака Н.І. С 2018 330
18720 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку Романенко Катерина Сергіївна Дрп 2018 7
18703 Економічні основи ресурсозбереження. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «магістр» сп Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв 2018 5
18700 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв 2018 36
18612 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. С 2018 456
18611 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. Сун 2018 479
18610 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. С 2018 638
18552 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Нп 2018 17
18551 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», першого Климчук А. О. Мв 2018 24
18550 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Мв 2018 13
18545 Управління фінансовою стратегією підприємства Аркавенко М. Дрп 2018 15
18534 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 074 «Публічне управління та Климчук А. О., Коломієць Т. В. Мв 2018 32
18533 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування», Климчук А. О., Коломієць Т. В. Мв 2018 43
18532 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» Климчук А. О., Коломієць Т. В. Нп 2018 24
18448 Екологічні пріоритети регіонального розвитку Вінницької області Кривулько М.В. Дрп 2018 16
18397 Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення Маліховська Н.В. Дрп 2018 27
18345 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності використання земельних ресурсів Ісакова О.В. Дрп 2018 11
18316 Фінансові результати діяльності банківської установи та напрями їх покращення Пасічник О. Дрп 2018 12
18254 Корпоративне управління в банках україни Цимбалюк М. Дрп 2018 8
18253 Управління фінансовою діяльністю підприємства Коломієць Д.С. Дрп 2018 13
18252 Управління грошовими потоками суб‘єктів господарювання Добрянська І.В. Дрп 2018 17
18251 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Зеленюк А.В. Дрп 2018 9
18250 Управління конкурентоспроможністю комерційного банку Жукотанський Д.О. Дрп 2018 8
18223 Екологічний менеджмент в системі євроінтеграції Потієнко О.В. Дрп 2018 11
18161 Національна економіка. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерськго освітнього рівня спеціальності «051 Економіка». Паламаренко Я.В., Салькова І.Ю. Нп 2018 24
18150 Організаційно - економічний механізм екологічного регулювання . Програма навчальн ої дисципліни для студентів другого (ма гісте рського) освітнього ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки » спеціальност і 05 1 «Екон Амонс С.Е. Нп 2018 7
18149 Управління якістю в еколого-економічних системах. методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 Кірєєва Е. А., Костюченко Д. Л. Мв 2018 10
18148 Економіка виробництва сільськогосподарської продукції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка Коляденко Д.Л. Нп 2018 5
18147 Глобальна економіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, спеціальностей 051 Економ Коляденко Д.Л. Мв 2018 7
18146 Глобальна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування Коляденко Д.Л. Нп 2018 7
18145 Глобальна економіка. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, спеціальностей 051 Еко Коляденко Д.Л. Мв 2018 4
18144 Екологічна економіка. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «Магістр» спеціальності 051 Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Мв 2018 24
18143 Екологічна економіка. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «Магістр» спеціальності 051 Економіка Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Нп 2018 8
18142 Екологічна безпека. Програма навчалтної для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів» Дюк А.А. Нп 2018 7
18141 Екологічна безпека. Методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів» - Дюк А.А. Мв 2018 6
18140 Економіка природокористування. Методичні рекомендації для практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка природокористування» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня«Бакалав Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Мв 2018 23
18139 Економіка підприємств . Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр Паламаренко Я.В., Салькова І.Ю. Мв 2018 19
18138 Економіка підприємств . Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр Паламаренко Я.В., Салькова І.Ю. Мв 2018 32
18137 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Національна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерськго освітнього рівня спеціальност Паламаренко Я.В., Салькова І.Ю. Мв 2018 15
18107 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства Боковець К.В. Дрп 2018 15
18095 Організаційно-економічний механізм управління якістю продукції Пархонюк О.Р. Дрп 2018 14
18010 Управління інноваційною діяльністю енергозбереження на підприємствах олійно-жирового виробництва Максименко К.С. Дрп 2018 11
17966 Еколого-економічні проблеми відходів та їх переробки на підприємствах апк Юхимчук Р.В. Дрп 2018 10
17882 Управління фінансовою діяльністю підприємства в АПК Цвентарна О.О. Дрп 2018 13
17825 Управління фінансовою безпекою підприємства Максименко В.В. Дрп 2018 14
17725 Управління фінансами приватних навчальних закладів Вигівська А.О. Дрп 2018 13
17516 Децентралізація як фактор розвитку сільських територій Костюченко Д.Л. С 2018 384
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. С 2017 1730
17368 Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. СWeof 2018 472
17298 Економічна теорія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 « Брояка А.А., Хаєцька О.П. Нп 2018 75
17285 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії)» для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм», 241 Брояка А.А., Хаєцька О.П. Нп 2018 83
17284 Економічна теорія . Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «С Брояка А.А. , Хаєцька О.П., КоломієцьТ.В. Мв 2018 235
17283 Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Міжнародна економіка») для здобуття другого (магістерсь Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Хаєцька О.П. Мв 2018 14
17282 Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Хаєцька О.П. Мв 2018 11
17281 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Брояка А.А. , Хаєцька О.П. , Коломієць Т.В. Мв 2018 90
17267 Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного розвитку України Брояка А. А. С 2018 528
17141 Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation = Організація оплати персоналу машинобудівних підприємств у формуванні мотивації та стимулювання Klymchuk A. Мвз 2017 570
17095 Формування організаційного-економічного потенціалу стратегічного розвитку підприємств за умов трансформаційних перетворень Дюк А.А. С 2018 358
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. С 2017 778
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 2017 308
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 2017 787
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 2017 519
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. Тд 2017 573
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Суз 2017 585
17058 Формування ефективної оцінки у стимулюванні конкурентоспроможності персоналу підприємств Климчук А. О. Мвв 2017 461
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. С 2016 701
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С 2017 903
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С 2016 542
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С 2016 620
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С 2016 2431
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. Сун 2016 684
17050 Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України Шаманська О.І. Сун 2018 370
17048 Management mechanism of agrarian economic system: composition, functions and factors of development in Ukraine Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Duik A. СSc 2018 452
17035 Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства Левицька І. В., Климчук А.О. С 2018 473
17034 Особливості використання бенчмаркінгу у мотивації конкурентних переваг персоналу Климчук А. О. С 2018 711
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. С 2017 391
17027 Вплив професійного розвитку на мотивацію та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Суз 2018 260
17020 Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація Дюк А. А. С 2018 669
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. С 2017 384
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. С 2016 410
17015 Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України Феняк Л.А. С 2018 483
17014 Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва у процесі реформування земельних відносин Бурлака Н.І. С 2018 245
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. С 2017 516
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. С 2017 548
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Суз 2017 362
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. С 2017 715
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. С 2017 387
16999 Тарифний захист українського сільськогосподарського виробника Квальчук С.Я. С 2018 244
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. С 2017 601
16929 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. С 2018 348
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С 2017 536
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. С 2017 648
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С 2017 225
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. Тд 2017 559
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. СWeof 2017 560
16825 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. С 2018 1349
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. С 2017 516
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. С 2017 564
16771 Ecological and economic imperatives of sustainable development of agroecosystems Kovalchuk S. С 2018 378
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. С 2017 621
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. С 2017 589
16740 Теоретичні основи та можливості розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України Салькова І.Ю., Фуштей Л.Л. С 2018 348
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. Суз 2017 911
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. С 2017 537
16665 Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І.В., Старосуд В.І., Мулик Т.О. С 2018 3395
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. С 2017 381
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. С 2017 403
16511 Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. СSc 2017 638
16389 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Дзісь О.Ю. Дрп 2018 11
16387 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Бахмат В.В. Дрп 2018 7
16304 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціал Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Мв 2018 20
16298 Engineering management of vibrating machines for targeted mechanical activation of premix components Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalova K. Суз 2018 320
16217 Людський капітал у системі екологізації виробництва (на матеріалах ПП агрофірма «Батьківщина») Олійник Л.С. Дрп 2018 11
16026 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за напрямом 051 «Еконо Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2018 528
16025 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 «Облік Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2018 400
16015 Наскрізна програма практики галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Економічна кібернетика») для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти студента Шаманська О.І., Коляденко С.В., Кірєєва Е.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Нп 2018 21
16014 Наскрізна програма практичної підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.І. Шаманська, Е.А. Кірєєва, Шаманська О.І. , Кірєєва Е.А. , Брояка А.А.,Феняк Л.А. Нп 2018 31
15960 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності : 241 « Готельно - ресторанна справа » Климчук А. О. Нп 2018 11
15948 Економічний розвиток екосистем в Україні Повидало М.В. Дрп 2018 9
15851 Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємствах АПК Кочергіна О.Ю. Дрп 2018 12
15770 Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. С 2017 984
15769 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області Гончарук І. В. С 2017 1132
15768 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. С 2017 839
15767 Перспективи розвитку страхового ринку Гончарук І. В. С 2017 371
15766 Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І. В., Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. С 2017 711
15765 Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення Гончарук І. В., Плахтій Т. Ф., Старосуд В. І. С 2017 774
15764 Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials Yanovych V., Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalоva K. СSc 2017 315
15763 Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу Гончарук Інна Вікторівна С 2017 496
15734 Політекономія. Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська система та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Климчук А. О., Костюченко Д. Л. Мв 2018 169
15733 Політекономія. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська система та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Климчук А. О., Костюченко Д. Л. Мв 2018 283
15730 Економіка підприємства. Програма навчальної практики для студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Нп 2018 34
15723 Вступ до фаху. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Міжнародна економіка», – Вінниця: ВНАУ, 2018. – с. 28 Дюк А. А. Мв 2018 11
15722 Вступ до фаху. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діял Дюк А. А. Мв 2018 13
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. С 2017 2695
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. Тд 2017 237
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. С 2017 300
15573 Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. С 2018 1304
15556 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 13 «Механічна інженерія» спеціальності - 133 «Галузеве машинобуд Кірєєва Е.А., Бурлака Н.І., Феняк Л.А., Коломієць Т.В. Мв 2018 29
15543 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф 2018 4
15542 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф 2018 2
15541 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф 2018 4
15540 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф 2018 2
15533 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління і ад Брояка А.А., Хаєцька О.П. Мв 2018 78
15412 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація " Міжнародна економіка " Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф 2018 3
15407 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація" Міжнародна економіка " Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф 2018 2
15154 Управлінські рішення. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямок підготовки: 6.030601 «Менеджмент» ф Шаманська О.І., Красняк О.П., Паламаренко Я.В. Мв 2018 14
15118 Інституційна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів заочної форми навчання освітнього рівня «Магістр», спеціальністі 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Коляденко Д.Л. Мв 2018 13
15109 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фі Дюк А.А. Мв 2018 78
15108 Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Гал Хаєцька О.П. Мв 2018 13
15107 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань – 24 «Сфера о Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2018 217
15106 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського)Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки»спеціальність051 «Економіка»,Галузь знань 07 «Управління та Ковальчук С.Я. Мв 2018 532
15105 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського)Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки»спеціальність051 «Економіка»,Галузь знань 07 «У Ковальчук С.Я. Мв 2018 311
15104 Міжнародна економіка. Програма нормативної навчальної дисциплінидля студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського)Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки»спеціальність051 «Економіка»,Галузь знань 07 «Управління Ковальчук С.Я. Нп 2018 202
15103 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань – Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2018 277
14885 Стратегічне управління підприємством. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітнього рівня «Магістр», спеціальністі: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання Коляденко Д.Л. Мв 2017 29
14828 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та п Салькова І.Ю., Вострякова В.І., Коломієць Т.В. Мв 2017 40
14827 Економіка лісового і садово-паркового господарства. Методичні рекомендації до практичних заняття та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної та заочн Коляденко Д.Л. Костюченко Д.Л. Мв 2017 26
14824 Економіка природокористування. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів 0401 «Природничі науки» Напрямок підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Коляденко Д.Л. Паламаренко Я.В. Мв 2017 47
14812 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування Дюк А.А. Мв 2017 42
14743 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Мв 2017 34
14742 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Мв 2017 14
14739 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв 2017 192
14738 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв 2017 154
14737 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2017 21
14735 Міжнародне митне регулювання. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 « Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» / Дюк А.А.– Вінниця: Дюк А.А. Мв 2017 16
14734 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність Кірєєва Е.А., Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Мв 2017 104
14733 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А., Довгань Ю.В. Мв 2017 21
14627 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А., Красняк О.П. Мв 2017 8
14614 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові на Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв 2017 58
14518 Політична економія. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхуван Гончарук І.В., Коломієць Т.В. Мв 2017 783
14371 Міжнародна економіка. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів Галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Спеціалізація «Міжнародна економіка», Освітній ступінь бакалавр, денної фор Ковальчук С.Я. Мв 2017 250
14370 Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакал Ковальчук С.Я. Мв 2017 163
14369 Екологічна економіка. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузь знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальність «051 екон Салькова І.Ю. Мв 2017 59
14368 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 05 «соціальні та пове Салькова І.Ю. Мв 2017 45
14367 Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка і макроекономіка)» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування», спеці Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2017 650
14366 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультетів обліку та аудиту, економіки та підприємництва, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підг Кірєєва Е.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Довгань Ю.В. Мв 2017 141
14365 Економічна теорія (мікроекономіка і макроекономіка). Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2017 294
14317 Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності україни Хаєцька О.П. С 2017 242
14316 Світовий ринок цукру та місце україни в ньому Хаєцька О.П. С 2017 242
14093 Еколого-економічний механізм формування ринку земельних ресурсів у вінницькій області Бережний Т. М. Дрп 2017 10
14082 Організаційно-економічний механізм управління якістю (сільськогосподарської) продукції Гончарук С.А. Дрп 2017 12
14052 Особливості розвитку аграрного ринку регіону (на матеріалах Вінницької області) Лаврук Є.В. Дрп 2017 4
13912 Дипломна робота н тему: "Організаційно-еконогмічні засади екологізації сільськоосподарського виробництва (на прикладі ТОВ "Чарівна нива" Войтенко Т.А. гр. 2 ЕДПР Дрп 2017 10
13847 Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення М.І. Дерун Дрп 2017 8
13830 Розвиток біоенергетичної галузі у системі екологізації регіону (на матеріалах Вінницької області) Фернега Д.І. Дрп 2017 1306
13766 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств: обліково-організаційний аспект Плех Євгенія Сергіївна Дрп 2017 6
13585 Програма всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Продовольча безпека україни і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції» Пк 2017 800
13584 Продовольча безпека України і розвиток агропродовольчого ринку в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет- конф., 27 квіт. 2017 р. Знп 2017 3581
13535 Пост-аудит в митній службі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи (тестові завдання) студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фаховог Фабіянська В.Ю.,Томашук І.В. Мв 2017 6
13364 Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка виробництва сільськогосподарської продукції» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» ОКР «Магістр» Коляденко Д.Л. Мв 2017 11
13363 Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Еколого-економічні системи агропромислового виробництва» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» ОКР «Магістр» Коляденко Д.Л. Мв 2017 2
13362 Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка буряківництва» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст» Коляденко Д.Л. Мв 2017 1
13333 Автореферат організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. С 2015 455
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. С 2015 341
13321 “зелена” логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави Вострякова В.І. С 2014 1013
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. С 2016 478
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. С 2016 1031
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. С 2016 450
13176 Організація аграрного бізнесу. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання спеціальності 8.09010201 «технол Красняк О. П. Мв 2017 32
13149 Організація та проектування фірм в АПК. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та з організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету менеджменту і права, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміні Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2017 16
13148 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття друг Шаманська О.І., Кірєєва Е.А. , Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв 2017 21
13147 Митне регулювання. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. – 73 с. Кірєєва Е.А., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2017 38
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П С 2011 761
13037 Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативності: класифікація, характеристика, застосування Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. Мвв 2016 607
12988 Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприєм Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. Сун 2017 524
12961 Економіка підприємств м'ясної галузі. Методичні рекомендації з організації практичної та самостійної роботи для студентів факультету Технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання галузі знань 0517 Харчова промислові Красняк О.П. Мв 2017 5
12960 Організація аграрного бізнесу. Методичні рекомендації для проведення практичних занять т а організації самостійної роботи студентів факультету Технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання спеціальності 7 .0901020 Красняк О.П. Мв 2017 38
12900 «Політична економія. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 05 «Соціальні та поведінкові нау Прямухіна Н.В., Левченко О.О. Мв 2017 153
12898 Основи економічної теорії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого ( бакалаврського ) освітнього рівня галузь знань 0505 « Машинобудування та матеріалообробка » напрям підготовки 6.050503 « Машинобудування » Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2017 8
12869 Основи економічної теорії. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресто Прямухіна Н.В., Коломієць Т.В. Нп 2017 6
12855 Програма навчальної дисципліни (орієнтовна) з курсу «Мікроекономіка та макроекономіка» для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» першого освітнього рівня (бакалаврського) Відділу Брояка А.А. Нп 2017 12
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. С 2011 2
12728 Програма фахового вступного випробування до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» Калетнік Г.М., Бурєннікова Н. В., Шаманська О. І. Пвф 2017 3
12662 Міжнародна конкурентноспроможність АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка Салькова І.Ю. Нп 2017 9
12661 Управління міжнародною конкурентоспрможністю підприємств. Програма навчальної дисципліни Галуз ь знань 0305 "Економіка і підприємництво" Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Г алузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність « Салькова І.Ю. Нп 2017 16
12660 Економіка і підприємництво, менеджмент . Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво” напряму підготовки: 6.090 101 „Агрономія” освітньо - ква ліфікаційного рів н Амонс С.Е. Нп 2017 35
12659 Організація сільськогосподарського виробництва . Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво” , напряму підготовки: 6.090 101 „Агрономія” освітньо - ква ліфі Амонс С.Е. Нп 2017 24
12658 Економіка кормовиробництва . Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво”, спеціальності 7.09010101 „Агрономія”, освітньо - кваліфікаційного рів Амонс С.Е. Мв 2017 5
12657 Економіка кормовиробництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво” , спеціальності 7.09010101 „Агрономія” , освітньо - кваліфікаційног о рівня «спеціаліст», для денної та за Амонс С. Е. Нп 2017 3
12656 Організація та планування підприємницької діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та о рганізації самостійної роботи для студентів де нної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня ви Амонс С.Е. Мв 2017 73
12655 Організація та планування підприємницької діяльності . Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 0306 „Менеджмент і адміністрування напрямку підготовки 6.030601 „Менеджмент ” освітньо - ква ліфікаційного рівня Амонс С.Е. Нп 2017 55
12654 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудуванн Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Мв 2017 6
12653 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та права, галузь знань 24 «сфера обслуговування» напрям підготовки 241 «готельно Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв 2017 37
12650 Економіка і підприємництво, менеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки: 6.090101 "Агрономія" ОКР Бакалавр Амонс С. Е. Мв 2017 17
12649 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" Амонс С.Е. Мв 2017 24
12563 Еколого-економічна стратегія розвитку сількогосподарських підприємств з виробництвом екологічно чистої продукції Хом’ячук аліна Дрп 2017 7
12561 Еколого-економічна стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств Предко Віктор Михайлович Дрп 2017 6
12542 Міжнародні економічні проблеми природокористування: теорія та практика Молчанов А.О. Дрп 2017 8
12410 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. Суз 2016 377
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. Тд 2016 393
12369 Еколого-економічна оцінка ефективності використання і охорони лісових ресурсів Прокопчук І.С. Дрп 2017 6
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. Тд 2016 313
12272 Formation the agricultural innovation system as a way to accumulate intellectual capital in terms of the eu integration Kolomiiets T.V. Суз 2016 419
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. Тд 2016 333
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. Тд 2016 348
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. Тд 2016 335
12262 Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. Сун 2016 301
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О. П. Тд 2016 337
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О. П. Тд 2015 313
12259 Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production Хаєцька О.П. С 2015 326
12228 Програма навчальної дисципліни (орієнтовна) з курсу «Економічна теорія» для підготовки бакалаврів галузі знань 0901«Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» та галузі знань 0401«Природничі науки Брояка А.А., Левчено О.О., Феняк Л.А. Нп 2017 18
12224 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і ау Дюк А. А., Вострякова В.І. Мв 2016 78
12157 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 2016 10
12129 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Сучасні економічні теорії» для магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050201 «Економічна кібернетика» та 8.03050801 Брояка А.А. Мв 2016 10
12127 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття дру- гого (магістерського) рівня вищої ос Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я., Бурлака Н.І., Довгань Ю.В. Мв 2016 32
12126 Економіка підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв 2016 124
12115 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І,, Коломієць Т.В. Мв 2016 27
12114 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв 2016 83
12099 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Нп 2016 29
12098 Програма навчальної дисципліни з курсу «Мікроекономіка» для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит»; галузь знань 05 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2016 219
12097 Програма навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит»; галузь знань 05 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2016 107
11934 Дослідні господарства як перспективні осередки інноваційного розвитку аграрного сектору Коломієць Т.В. Сун 2016 546
11906 . Програма навчальної дисципліни з курсу «Історія економіки і економічної думки» для підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Хаєцька О.П., Левченко О.О. Нп 2016 144
11905 Програма навчальної дисципліни з курсу «Історія економіки і економічної думки» для підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Хаєцька О.П., Левченко О.О. Нп 2016 201
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. С 2008 4001
11853 Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В. С 2015 328
11843 SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. Сун 2016 601
11841 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. С 2016 981
11839 Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. Мвв 2016 14


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska