The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
10692 Метеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» Викладачі та студенти ВНАУ Знп 2016 1070
10616 Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали I Всеукр. наук.-практич. конф. молод. науковців Викладачі та студенти ВНАУ Знп 2016 2083
8520 Сертифікат участі в міжнародній олімпіаді з програмування ІCPC AUCPC 2015 Ковальчук П., Олійник М., Старінець А. Д 2015 214


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska