The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
18065 Екологічна оцінка придатності питної води централізованого водопостачання у мікрорайоні Вишенька міста Вінниці Яковенко В.В. Дрп 2018 2
15971 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 202 – Захист і карантин рослин Дідур І.М., Ткачук О.П., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп 2018 3
13854 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність зерна сої в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Зінченко Олександр Миколайович Дрп 2017 4
8295 Генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2015 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska