The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
11131 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами ДП ДГ «Пасічна» Брицька О. Дрп 2016 4
11130 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк ( за матеріалами тов соп «михайлівське») С. В. Гулевата Дрп 2016 9
11117 Організаційно – економічні засади виробництва та реалізації хлібобулочної продукції» (на матеріалах ТОВ «Хлібна країна») Скоропад А.Є. Дрп 2016 5
11099 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (СТОВ "ЛАН") Безпалько А.П. Дрп 2016 4
11082 Механізм управління фінансовими результатами підприємства (на матеріалах ПрАТ «Керам» м. Вінниця) Джуринський В.М. Дрп 2016 6
11081 Механізм управління інвестиційною діяльністю підприємства (на матеріалах ТОВ «Іриан» м. Київ) Кабікова А.А. Дрп 2016 4
11080 Логістика запасів в управлінні підприємством АПК (на матеріалах ТОВ «Господар» м. Вінниця) Буйновський І.Ю. Дрп 2016 15
11079 Механізм управління капіталом підприємства (на матеріалах ПрАТ «Федорівське» с.Федорівка Шаргородського району Вінницької області) Нестеренко О.В. Дрп 2016 3
10998 Економетрика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 “ Фінанси та кредит ” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельнтк О.В. Мв 2016 81
10825 Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.104101 "Готельно-ресторанна справа" Підгурський О.І. Нп 2016 0
10648 Організація аграрного бізнесу методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів факультету Технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання 7.090.10102 Красняк О. П. Мв 2016 21
10646 Інформаційні системи татехнології в туристичній індустрії. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Підгурський О. І. Нп 2016 0
10645 Інформаційні системи та технології. Програма дисципліни для напрямку підготовки 6030402 "Правознавство" Волонтир Л.О., Підгурский О.І. Нп 2016 4
10644 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Волонтир Л.О., Підгурський О.І. Мв 2016 13
10643 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Бізнес-планування» Шаманська О.І. Мв 2016 24
10642 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента з дисципліни «Управління якістю» заочної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2016 1333
10639 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Дорадництво») Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. Пвф 2016 4
10638 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Дорадництво») Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. Пвф 2016 4
10565 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами факультету менеджменту та права освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Волонтир Л.О., Підгурський О.І., Потапова Н.А. Мв 2016 6
10564 Програма дисципліни "Інформаційні системи та технології" для напрямку підготоки 6040101 "Готельно-ресторанна справа" Волонтир Л.О., Підгурский О.І. Нп 2016 3
10374 Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі “СП ТОВ “Райффайзен – Агро” Киш Л.М., Наємний Н.В. Знп 2014 339
10344 П рограма з навчальної дисципліни « Агробі знес та маркетинг в садівництві» для студентів спеціальності 8.09010104 „Плодівництво і виноградарство”, освітньо - кв аліфікаційний рівень «Магістр » , усі х форм навчання Амонс С.Е., Красняк О.П. Нп 2016 15
10343 Програма з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування», Амонс С.Е.,Довгань Ю.В. Нп 2016 5
10337 Робочий зошит для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація енергетичної служби» Амонс С.Е. Рз 2016 12
10329 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Автоматизоване робоче місце менеджера” для студентів спецільності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Качуровський С.В. Мв 2016 0
9942 Економіка риьогосподарських підприємств. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.060201 "Водні біоресурси та аквакультури" Красняк О.П., Шаманська О.І. Нп 2016 10
9892 Аналіз рентабельності продукції та дефіцитності ресурсів на основі економіко-математичного моделювання Волонтир Л.О., Рожицька А.Є. С 2015 218
9876 Впровадження експертних систем в управлінні діяльністю підприємства Бурденюк І.І., Волонти р Л.О. С 2015 348
9848 Нформаційні системи та технології методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 « менеджмент організацій і адміністрування », напряму підготовки 030601 - « менеджмент Підгурський О.І. Мв 2015 0
9843 методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» - факультету ТВіППТ Красняк О.П. Мв 2015 4
9588 Сільськогосподарське дорадництво Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. Нп 2015 18
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. Тд 2014 477
9502 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 8.03060101 Киш Л.М., Качуровський С.В. Мв 2015 1
9500 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 7.03060101 Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2015 1
9497 Аналіз впливу економічних методів на ефективність праці персоналу Киш Л. М., Шаповалюк Т. А. С 2014 420
9496 Ефективність використання земельних ресурсів в СПП «Кісниця» Киш Л. М., Побережна Л. В. С 2014 488
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. Тд 2014 420
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. Тд 2015 722
8958 Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Офісний менеджмент» Шаманська О.І., Красняк О.П., Довгань Ю.В. Нп 2015 25
8759 Мотивація праці на підприємствах України Киш Л. М., Гичак О. О. Знп 2014 319
8735 Економетрика_Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентів ЕК Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2015 3
8713 Опорний конспект лекцій з курсу “Інформаційні системи управління організацією” для студентів спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. Окл 2015 1
8711 Опорний конспект лекцій з курсу “Основи теорії систем та системного аналізу” для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. Окл 2015 2
8708 Опорний конспект лекцій з курсу “Електронна комерція в менеджменті” для студентів напряму підготовки 0306 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М. Окл 2015 197
8627 Логістика_Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми Потапова Н.А., Качуровський С.В. Мв 2015 25
8376 Навчальна програма дисципліни (типова) «Економіка та організація енергетичної служби» для студентів напряму підготовки: 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» усіх форм навчання Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2015 6
8374 «Ситуаційний менеджмент» методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Красняк О.П. Мв 2015 4
8373 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Дорадництво в АПК» Оосвітньо-кваліфікаційний рівня «Спеціаліст» Галузь знань 0306 «Менеджмент» Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» Шаманська О.І. Мв 2015 5
8372 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бізнес планування» Оосвітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Галузь знань 0306 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Шаманська О.І. Мв 2015 10
8371 Ситуаційний менеджмент. Програма навчальної дисципілни для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" Шаманська О.І., Красняк О.П. Нп 2015 5
8316 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування" напрям підгтовки 6,030601 Підгурський О.І. Мв 2015 1163
8267 «Інформаційні системи і технології управління організацією». Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2015 6
8134 Методичні вказівки для виконання практичнихробітз дисципліни "Проектуванняміжнародних макроекономічних систем" для студентів галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А., . КачуровськийС.В. Мв 2014 0
8128 “Контролінг” Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі занань 0306«Менеджменті адміністрування» Форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А, Волонтир Л.О., Качуровський С.В. Мв 2014 45
8113 Інформаційнф системи та технології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування " напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" .Підгурський О.І. Нп 2014 1
8111 Методичнівказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання / Шаманська О.І. Мв 2014 2
8110 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2014 3
8026 «Економіка та організація аграрного сервісу» методичні рекомендації для організації самостійної роботи під час підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності: 8.090101 „Агрономія” (денна та заочна форма навчання) Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв 2014 28
8016 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030508 "Фінанси і кредит" Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв 2014 581
8015 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв 2014 91
7870 Методичні рекомендації з дисципліни “Управління інформаційними зв'язками” до виконання практичних робіт студентами спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2014 134
7840 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Інформаційній технології в інженерних розрахунках переробної промисловості» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2014 2
7747 Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна. Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В. Мв 2014 101
7746 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців ОКР "Бакалвр" галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки "Правознавство" Підгурський О.І. Мв 2014 5
7745 «Логістика». Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування». Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В. Мв 2014 918
7658 Інформаційні системи і технології управління організацією. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2014 3
7311 Математичні моделі трансформаційної економіки. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету економіки та підприємництва, спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2014 24
7310 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика". Форма навчання: заочна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2014 2
7309 Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: заочна. Потапова Н.А., Качуровський В.Є, Качуровський С.В. Мв 2014 0
7308 Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: заочна Потапова Н.А.,Леонтюк-Мельник О.В.,Гапчак Т.Г.,Салтан М.П. Мв 2014 43
7296 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика". Форма навчання: денна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2014 3
7241 Основи теорії систем і системного аналізу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2013 2
7240 Основи теорії систем і системного аналізу.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013 1
7239 Міжгалузевий балансовий. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013 1
7238 Основи інформаційних технологій в дорадництві.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.1801004 Дорадництво Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013 1
7234 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0304 - «Право», напряму підготовки 6.030402 - «Правознавство» Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп 2013 0
6537 Україна в науковому інформаційному просторі Д. О. Мельничук, А. В. Шостак С 2012 528
6376 Математична модель оцінки оптимальних показників рентабельності капіталу підприємства на основі методу нечіткої логіки В. М. Лисогор, К. В. Мазур, Н. І. Гесик С 2011 339
6361 Сутність та основні функції розподільної логістики на підприємстві АПК С. В. Качуровський С 2011 1565
6339 Прогнозування обсягів виробництва продукції харчової промисловості Вінницької області О. В. Кухар, Л. М. Киш С 2010 816
6338 Прогнозування виробництва зернових та цукрового буряка на Вінниччині А. С. Чвалюк, Л. О. Волонтир С 2010 433
6288 Страхування власного майна підприємства: особливості податкового та фінансового обліку Л. В. Коваль С 2010 396
6287 Використання логістики в Україні та за кордоном В. Є. Качуровський С 2010 722
6286 Імітаційна модель управління реалізаційними ризиками малого бізнесу Т. Є. Магас С 2010 432
6225 Системний підхід в логістиці складування АПК С. В. Качуровський С 2012 1358
6173 Комп"ютерні технології у вдосконаленні обліково– аналітичних процесів цукрової галузі І. М. Динько С 2012 1377
6162 Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту Д. В. Людвенко С 2012 577
6124 Метод побудови прикладної моделі лінійного програмування для рішення сільськогосподарських задач В. М. Лисогор, В. М. Яропуд, Є. В. Король, В. О. Павлов С 2012 582
5977 Програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології” для підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2013 0
5976 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Математичні моделі трансформаційної економіки» для підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2013 2
5933 Інформаційні системи в менеджменті. Програма навчальної практики з дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп 2013 20
5932 Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму 030601 - «Менеджмент» спеціальності 8.03060104 - «Менедж Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп 2013 1
5931 Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки ОКР спеціаліст, напряму 030601 "Менеджмент " спеціальності 7.03060104 "МЗЕД" Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп 2013 0
5930 Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки ОКР спеціаліст, галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування " спеціальності 7.03060104 "МЗ Підгурський О.І. Мв 2013 1
5929 Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки ОКР магістр напряму 030601 Менеджмент спеціальності 8.03060104 "МЗЕД" Підгурський О.І. Мв 2013 3
5823 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.040106 «Екологія , охороно навколишнього середовища та збалансоване природокори Волонтир Л.О., Матвієнко О.Л., Салтан М.П. Мв 2013 2
5822 Інформаційні технології в інженерних розрахунках м’ясної галузі Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».Форма навчання денна. Волонтир Л.О., Матвієнко О.Л., Дусанюк С.В. Мв 2013 1
5821 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент». Форма навчання денна Волонтир Л.О., Матвієнко О.Л. Мв 2013 1
5820 Економетрика Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрямку підготовки 6.030509 “Облік і аудит” форма навчання: денна Потапова Н.А.,Леонтюк-Мельник О.В.,Гапчак Т.Г. Мв 2013 7
5755 Єдина автоматизована інформаційна система ДМСУ О. М. Білик С 2013 427
5750 Методи і засоби захисту в інформаційних системах Д. Б. Бойко С 2013 3232
5746 Застосування інформаційних технологій в митній справі України А. Б. Мельничук С 2013 206
5745 Структура митної логістики О. С. Матковська С 2013 555
5651 Інформаційні системи і технології управління організацією Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М., Потапова Н.А., Матвієнко О.Л.. Мв 2013 0
5650 Інформаційні системи і технології управління організацією Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2013 155
5612 “Контролінг” Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Качуровський В.Є. Мв 2013 4
5604 Методи оптимізації в економіці: Навчальний посібник. Клочко О.В., Клочко В.І., Потапова Н.А. Нп 2013 15
5458 Математичні моделі в менеджменті і маркетингу. Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів напряму підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2012 1
5431 Електронна комерція в менеджменті Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2012 0
5430 «Інформаційні системи і технології управління організаціє» Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” в аграрних вищих Киш Л.М. Нп 2012 0
5429 «Електронна комерція в менеджмент» Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня баклар напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) в аграрних вищих навчальних закладах ІV рі Киш Л.М. Нп 2012 0
5428 Iнформацiйнi системи і технології управління організацією” Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” в аграрних вищих нав Киш Л.М. Нп 2012 1
5427 «Контролінг» Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент». Форма навчання: денна та заочна . Качуровський В.Є., Салтан М.П. Окл 2012 0
5426 Проектування макроекономічних систем. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Форма навчання: денна та заочна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О., Качуровський В.Є. Мв 2012 1
5425 Проектування міжнародних економічних систем. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для підготовки студентів спеціальності 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Потапова Н.А., Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв 2012 0
5424 “Проектування макроекономічних систем” Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». Форма навчання: денна Потапова Н.А., Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв 2012 0
5245 Розвиток соціально-економічного потенціалу: регіональний аспект Мазур А. Г., Салтан М. П. Мвв 2012 5
5207 Internet, histoire et application  Garnyk A.A.,  Bromirska O.A. Тд 2012 201
5162 Сomputer games evolution  Abramovych H.V.,  Bykovskyi S.O. Тд 2012 192
4625 “Моделювання економіки” завдання та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 7.03.05.0201 “Економічна кібернетика” факультету економіки підприємництва форма навчання:денна Потапова Н.А.,Волонтир Л.О.Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2012 5
4477 „Математичне програмування” Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальності 7050202 "Менеджмент організацій" Форма навчання: заочна Магас Т.Є., Матвієнко О.Л. Мв 2012 4
4474 Економетрія Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А.,Гапчак Т.Г.Дусанюк С.В. Мв 2012 547
4473 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А.,Волонтир Л.О.,Гапчак Т.Г. Мв 2012 176
4472 Аналіз та проектування міжнародних макроекономічних систем Методичні вказівки для для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Киш Л.М., Матвієнко О.Л.. Мв 2012 0
4370 “Моделювання економічної динаміки” методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 8.030502" Економічна кібернетика " спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" форма навчання: ден Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Клочко О.В. Мв 2012 3
4369 “Моделювання економічної динаміки”" методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 7.030502" Економічна кібернетика " спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" форма навчання: ден Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Клочко О.В. Мв 2012 2
4368 Інформаційні системи в менеджменті. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Підгурський О.І. Потапова Н.А. Нп 2012 0
4367 Інформаційні системи в менеджменті. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Підгурський О.І. Мв 2012 21
4313 Інформаційні системи та технології. Арапов С.М. Нп 2012 0
4214 Концептуальні засади логістики в системі маркетингового менеджменту Гапчак Тарас Григорович С 2010 621
4213 Логістична стратегія фірми Гапчак Тарас Григорович Тд 2010 387
4212 Роль контролінгу в системі управління підприємством Гапчак Т.Г., Матвієнко О.Л. Тд 2009 708
4211 Місце транспорту в забезпеченні логістики Гапчак Тарас Григорович Тд 2010 387
4210 Управління ланцюгами постачань Гапчак Тарас Григорович Тд 2010 359
4209 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Гапчак Тарас Григорович Тд 2012 1825
4208 Транспортна логістика та її основні проблеми Гапчак Т.Г., Фурман Б. Тд 2011 1428
4207 Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем Гапчак Т.Г., Машевський В. Тд 2011 560
4206 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович С 2010 2154
4205 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні Матвієнко О.Л. Гапчак Т.Г. С 2011 373
4193 МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович Тд 2011 2708
4192 Сучасні тенденції розвитку європейського ринку логістичних послуг. Аутсорсінг. ”4-PL”. Качуровський В.Є. Гапчак Т.Г. Матвієнко О.Л. С 2008 2247
4191 Розвиток сучасних форм логістичних операторів Гапчак Т.Г., Мельник О.М. Тд 2011 1216
4189 Транспортне забезпечення логістичних технологій Гапчак Тарас Григорович С 2010 2435
4188 Ризики в логістичних процесах Гапчак Тарас Григорович С 2010 2984
4037 Аналіз ефективності системи менеджменту на підприємстві О. Д. Шевчук, К. А. Скляр С 2012 202
3959 До питання методологічного обгрунтування використання інструментарію теорії ігор в управлінні економічними системами О. В. Мороз, І. О. Мороз С 2012 211
3811 Математичні моделі трансформаційної економіки. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 030502 «Економічна кібернетика» спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» О.В. Клочко, Н.А. Потапова Нп 2011 10
3801 Методи опптимізації в економіці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» О.В. Клочко, Н.А. Потапова Нп 2011 0
3800 Аналіз та проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8030601 “Менеджмент ” Л.М. Киш, Н.А. Потапова Нп 2011 1
3774 Проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 030601 - «Менеджмент» спеціальності 03060120 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Потапова Н.А., Киш Л.М., Клочко О.В., Волонтир Л.О., Рп 2011 0
3757 “Методи та моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2011 344
3634 Створення веб-порталу для забезпечення оперативною інформацією середніх та малих сільськогосподарських товаровиробників (фермерів та дачників) С. В. Дусанюк, Л. О. Волонтир С 2011 325
3326 Інформаційні системи і технології в економіці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Арапов С.М., Потапова Н.А. Мв 2011 0
3324 “Економетрія” методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів напрямку підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: заочна к.е.н., доц. Потапова Н.А., асист. Леонтюк-Мельник О.В., асист. Дусанюк С.В. Мв 2011 108
3323 к.е.н., доц. Потапова Н.А., асист. Леонтюк-Мельник О.В., асист. Дусанюк С.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 7.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна. к.е.н., доц. Потапова Н.А., асист. Леонтюк-Мельник О.В., асист. Дусанюк С.В. Мв 2011 0
3321 Економіко-математичне моделювання Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050.106 “Облік та аудит” форма навчання: денна к.е.н. , доцент Потапова Н.А., к.т.н., доцент Волонтир Л.О. асист. Леонтюк-Мельник О.В. асист. Гапчак Т.Г. Мв 2011 1
3320 Економіко-математичне моделювання Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050.106 “Облік та аудит” форма навчання: денна к.е.н. , доцент Потапова Н.А., к.т.н., доцент Волонтир Л.О. асист. Леонтюк-Мельник О.В. асист. Гапчак Т.Г. Мв 2011 0
3319 Дослідження операцій. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів спеціальності 7050202 "Менеджмент організацій". Форма навчання: заочна Магас Т.Є. Мв 2011 0
3317 Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2011 5
2956 Процес системного аналізу управлінських проблем О. Ф. Томчук С 2011 219
2948 Анализ отклонений как инструмент управления затратами Н. А. Бунчук С 2011 223
2938 Концепція управління витратами виноробних підприємства на основі функціональних складових контролінгу Т. І. Адирова С 2011 225
2865 Розвиток інвестиційного контролінгу на сільськогосподарських підприємствах А. М. Ужва С 2011 265
2860 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством М. М. Коцупатрий, У. О. Гуцаленко С 2011 243
2833 Застосування інформаційних технологій в торгівлі К. А. Стороженко С 2011 362
2795 Сучасні інформаційні системи їх значення і застосування О. О. Міщенко, Т. Г. Магас С 2011 675
2794 Технологічне забезпечення інформаційних систем Н. Краєвська, Т. Г. Гапчак С 2011 456
2793 Перспективи розвитку інтернету як нової форми інформаційних систем О. Д. Голубець, Т. Г. Гапчак С 2011 287
2792 Застосування інформаційних технологій в управлінні трудовими ресурсами І. Смашнюк, О. Л. Матвієнко С 2011 338
2790 Мультимедійні технології в освіті В. С. Рейзер, Т. Г. Гапчак С 2011 459
2789 Міжнародна електронна комерція сучасний стан та перспективи розвитку М. С. Петрук, Т. Є. Магас С 2011 384
2788 Інформаційний простір підприємства І. О. Піщенюк, Л. М. Киш С 2011 452
2787 Значення інформаційно-комунікаційного забезпечення в галузі економічної освіти І. І. Гандура, Л. Н. Матвієнко С 2011 372
2786 Інформаційні технології в економіці Ю. Порохня, Т. Г. Гапчак С 2011 1203
2785 Інформація - основа процесу управління О. Дубецька, Т. Г. Гапчак С 2011 541
2784 Інформаційні системи маркетингових комунікацій Л. Чорната С 2011 371
2783 Інформаційні системи аграрного менеджменту М. С. Понятівський, Т. Г. Гапчак С 2011 747
2782 Інформаційна безпека І. В. Марчук, Т. Г. Гапчак С 2011 470
2781 Інтернет-реклама О. М. Герасимчук, Т. Г. Гапчак С 2011 516
2780 Інтернет торгівля О. М. Пилипчук, Л. М. Киш С 2011 366
2779 Сучасний стан інформаційної системи в галузі АПК Т. П. Гуменюк, О. Л. Матвієнко С 2011 344
2778 Дистанційна освіта в Україні Н. В. Грох, О. Л. Матвієнко С 2011 331
2776 Інформаційна безпека України в сучасних умовах О. П. Гелета, Л. М. Киш С 2011 509
2775 Необхідність застосування інформаційних технологій в менеджменті в період ринкових відносин Т. І. Ганжа, О. Л. Матвієнко С 2011 273
2774 Використання інформаційних систем при управлінні підприємством І. В. Ломачинський, О. Л. Матвієнко С 2011 367
2773 Сучасне інформаційне управління ризиками на підприємстві А. Бучок, О. Л. Матвієнко С 2011 455
2772 Системний аналіз управління персоналом на підприємствах сільського господарства В. Коваль, О. Л. Матвієнко С 2011 392
2624 Інтернет-торгівля В. Є. Пундик, Л. М. Киш С 2011 377
2623 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Т. І. Бельдій, О. П. Скорук С 2011 346
2622 Бізнес в мережі інтернет Л. В. Поліщук, Л. М. Киш С 2011 458
2621 Ризик у процесах формування та прийняття управлінських рішень В. С. Пурло, Н. А. Потапова С 2011 735
2609 Інформаційні системи автоматизації бухгалтерського обліку В. П. Тетерук, Л. М. Киш С 2011 485
2525 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Математичні моделі у менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 7.050106 "Економічна кібернетика" Клочко О.В. Кл 2010 2
2215 Інформаційна безпека в сучасних умовах Т. М. Фурман, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак С 2010 462
2214 Сільськогосподарські дорадчі служби та інформаційні системи Р. В. Романець, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко С 2010 363
2213 Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності О. М. Заєць, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак С 2010 551
2212 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні В. А. Дробчак, Л. М. Киш, О. Л. Матвієнко С 2010 374
2210 Електронна комерція та інтернет В. В. Федченко, Л. М. Киш, Т. Г. Гапчак С 2010 991
1971 Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціалізації 7.050.201, 7.050.202 “Менеджмент організацій”, “Державне регулювання та управління” Потапова Н.А., . Волонтир Л.О. Леонтюк О.В. Мв 2009 1
1656 Моделі прогнозування фінансових процесів на основі регресійних моделей та новітніх комп"ютерних технологій В. М. Лисогор, Н. Д. Фаюра, А. В. Голишева С 2010 529
1653 Методологія і математичні інструменти представлення економічних структур С. В. Козловський С 2010 387
1652 Сучасні тенденції розвитку європейського ринку логістичних послуг. Аутсорсінг В. Є. Качуровський, Т. В. Гапчак, О. Л. Матвієнко С 2010 1375
1630 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни ”Економіко- математичне моделювання” для студентів факультету економіки підприємництва заочної форми навчання спеціальностей 7.050.106 “Облік та аудит” та 7.050.102 “Економічна кібернетика” Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Гапчак Т.Г., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2010 0
1629 Економіко-математичне моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки "Економіка і підприємництво" спеціальностей “Облік та аудит” та “Економічна кібернетика” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Леонтюк-Мельник О.В. Гапчак Т.Г. Мв 2010 0
1627 Моделювання економічної динаміки: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки "Економіка та підприємництво" спеціальності "Економічна кібернетика" форма навчання: денна Потапова Н.А., Дусанюк С.В., Леонтюк-Мельник О.В. Мв 2010 0
1621 Системний аналіз : Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050.102 «Економічна кібернетика» Качуровський В.Є Кл 2010 0
1606 Логістика. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» Качуровський В.Є. Кл 2010 4
1595 Контролінг. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» Качуровський В.Є. Кл 2010 0
1584 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Методи оптимізації в економіці” для студентів факультету менеджменту (Частина 2) Клочко О.В., Дусанюк С.В., Кл 2010 3
1563 Економіко-математичне моделювання. Опорний конспект л екцій для студентів напряму підготовки "Економіка і підприємництво" спеці “Облік та аудит” та “Економічна кібернетика” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Кл 2010 22
1420 Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті . Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету економіки підприємництва спеціалізації 7.050.106 “Облік та аудит”, “Фінанси та кредит в галузях АПК”, “Контроль та ревізія” Кафедра інформаційних технологій в менеджменті Мв 2008 1
1349 Конспект лекцій з курсу“Аналіз та проектування макроекономічних систем” для студентів спеціальності 8050202 «Менеджмент підприємств та організацій» денної форми навчання Киш Л.М., Потапова Н.А. Кл 2010 0
1346 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Міжгалузевий баланс ” для студентів факультету менеджменту спеціальності 8050202 «Менеджмент підприємств та організацій» денної форми навчання Киш Л.М., Матвієнко О.А., Потапова Н.А. Мв 2010 1
1216 Аналіз та проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з спеціальності 8.0502201 “Менеджмент організацій” Киш Л.М., Потапова Н.А Тп 2008 0
1198 Аналіз та проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” Киш Л.М., Потапова Н.А Тп 2008 0
1155 Інформаційні системи в менеджменті. Тимчасова програма для студентів 7050201 - „Правове забезпечення ” 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. Тп 2007 0
1148 Прогнозування соціально-економічних процесів. Тимчасова програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В., Потапова Н.А. Тп 2008 0
1123 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання економіки” для студентів факультету економіки підприємництва спеціальностей 7.050.106 Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Леонтюк О.В. Мв 2007 2
1121 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Міжгалузевий баланс» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 «менеджмент організацій» в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М., Потапова Н.А., Мазур А.Г. Нп 2008 1
1051 Iнформацiйнi системи у менеджменті та маркетингу. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. Тп 2008 1
1049 Економетрія. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп 2008 1
1048 Моделювання економічної динаміки. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп 2008 0
1047 Міжгалузевий баланс. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. Тп 2008 0
1046 Проектування мікро- і макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп 2008 0
1045 Проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп 2008 0
1044 Управління проектами. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп 2008 1
1042 Контролінг. Тимчасова програма дисципліни Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Качуровський В.Є. Тп 2008 0
1041 Логістика. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Качуровський В.Є. Тп 2008 0
1037 Міжгалузевий баланс .Тимчасова програма для студентів спеціальностей 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” 7050201 - „Правове забезпечення ” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. Тп 2007 0
1033 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті” Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк О.В. Мв 2008 3
1031 Методи оптимізації в економіці. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0502 «Менеджмент організацій» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В. Тп 2008 1
1024 інформаційні систкми в менеджменті. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. Тп 2008 2
1022 Економетрія. Навчальний посібник Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. Нп 2008 340
1020 Автоматизація робочого місця спеціаліста.. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0502 «Менеджмент організацій» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В. Тп 2008 0
1019 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Аналіз та проектування макроекономічних систем” для студентів факультету менеджменту спеціальності 8050202 «Менеджмент підприємств та організацій» денної форми навчання Киш Л.М., Потапова Н.А. Мв 2009 3
1018 Аналіз макроекономічних систем. Тимчасова програма для студентів спеціальностей 7050201 - „Правове забезпечення ” 7050202 - „Менеджмент підприємств і організацій” денної та заочної форми навчання Киш Л.М. Тп 2007 0
1017 Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичні моделі трансформаційної економіки» для студентів 5-го курсу факультету економіки і підприємництва спеціальності 8.050.102 "Економічна кібернетика" Потапова Н.А., Клочко О.В. Мв 2010 49
999 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Калетнік Г.М.,Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А. Нп 2009 8
543 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Економетрія”. Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Гапчак Т.Г. Мв 2007 10
521 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для заочників Клочко О.В., Потапова Н.А., Дусанюк С.В. Мв 2007 2
520 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для заочників Клочко О.В., Потапова Н.А., Дусанюк С.В. Мв 2007 0
519 Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця” для заочної форми навчання. Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв 2007 0
518 Методичка та завдання до самостійної роботи з “АРМС”. Клочко О.В., Дусанюк С.В. Мв 2007 0
517 Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з “Методи оптимізації” для заочної форми навчання. Клочко О.В. Мв 2007 0
516 Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з “Методи оптимізації”. Клочко О.В. Мв 2007 0
495 Методичні вказівки та завдання до лабораторних роботи з дисципліни “Автоматизація робочого місця спеціаліста”. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2007 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska