The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2011. Випуск 10(50)

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
3377 Вплив різних схем схрещування на показники резистентності та продуктивні якості овець І. О. Ладиш, В. І. Бєлогурова 2011 162
3373 Продуктивність та гематологічні показники перепілок під впливом пробіотичної добавки Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, О. І. Вознюк, Т. А. Крамар 2011 253
3372 Морфологічні показники печінки і підшлункової залози бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук 2011 206
3371 Продуктивна дія замінників незбираного молока з вмістом протеїну різного походження В. М. Костенко, В. В. Яремко 2011 221
3370 Вплив бурштинової кислоти на показники продуктивності молодняку свиней І. В. Дмитрук 2011 329
3369 Природні алюмосилікати: нетрадиційні, екологічно чисті мінеральні добавки в годівлі свиней В. А. Бурлака, С. П. Вертебельчук, Т. Б. Вертебельчук 2011 554
3368 Мясо молодняка крупного рогатого скота – основной источник качественного сырья для производства продуктов детского питания Р. В. Лобан, С. А. Петрушко, И. С. Петрушко, С. В. Сидунов 2011 233
3367 Біохімічна та технологічна оцінка тушок кролів Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова 2011 183
3366 Фізіологічні зміни у крові щурів за дії цезію хлориду О. В. Єрмішев, В. А. Коберська 2011 182
3365 Перспективи використання комп"ютерних технологій щодо безпечності молочної сировини при виробництві сирів В. В. Власенко, О. В. Печенюк, М. В. Матіїшина, А. М. Гавриш 2011 255
3364 Експериментальне обґрунтування принципів застосування мікроводоростей в технологіях очистки стоків свинокомплексів О. С. Яремчук 2011 174
3363 Организация производства говядины Н. Н. Шматко, А. А. Музыка, Г. М. Татаринова [та ін.] 2011 99
3362 Энергия роста и иммунобиологическая реактивность телят в онтогенезе Л. Н. Шейграцова 2011 176
3361 Використання прийомів стабілізуючого відбору при вирощуванні птиці в рівновагових угрупуваннях О. О. Хомічук 2011 164
3360 Показатели продуктивности животных нового заводского типа "Березинский" белорусской мясной породы Л. А. Федоренкова, Р. И. Шейко, Е. А. Янович [та ін.] 2011 187
3359 Можливості використання біополя тварин в селекції О. Л. Трофименко, І. В. Гаєвська, І. В. Гончаренко 2011 240
3358 Оценка ремонтных хрячков новых генотипов породы дюрок по собственной продуктивности Т. Н. Тимошенко, Т. Л. Шиман, В. П. Лазовский 2011 218
3357 Вплив активності каталази на якість зимівлі бджолиних сімей С. І. Таран, Т. В. Підпала, В. Д. Іванова 2011 253
3356 Зміни росту бугайців української червоної молочної породи під впливом тривалості лактації корів-матерів Л. О. Стріха 2011 199
3355 Фізіологічний стан та розвиток новонароджених лошат О. Б. Сташкевич 2011 198
3354 Хромосомна нестабільність і порушення відтворної функції плідників великої рогатої худоби Л. Ф. Стародуб, С. О. Костенко 2011 206
3353 Общетеоретические основы биологии, зоотехнии, ветеринарии в зоогигиене и экологии В. В. Соляник 2011 133
3352 Аналіз генетичної структури голштинської худоби та її продуктивності за умов дії стабілізуючого відбору О. Ю. Сметана 2011 208
3351 Методики оцінки впливу порушень розпорядку дня доїння корів на молочну продуктивність Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька 2011 175
3350 Окиснювальна модифікація білків сперми кнурів-плідників С. А. Поліщук 2011 312
3349 Оцінка продуктивних якостей корів української чорно-рябої молочної породи на ранній стадії післяродового періоду С. Г. Піщан, Л. О. Литвищенко, А. В. Мартиненко 2011 154
3348 Вікова спадкова зумовленість продуктивності молочної худоби Т. В. Підпала, О. С. Марикіна, А. А. Попенко 2011 243
3347 Досвід вирощування цьоголіток звичайного сома (SILURUS GLANIS) В. П. Марценюк 2011 296
3346 Способ комплексной оценки откормочных и мясных качеств свиней Н. А. Лобан 2011 187
3345 Жива маса і смушковий тип овець каракульської породи різних екотипів в умовах Буджацького степу України А. П. Китаєва, О. М. Марчук, О. А. Паларієв 2011 175
3344 Залежність показників росту і розвитку поросят на відгодівлі від використання преміксу О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. В. Дехтяр, Г. В. Ромашкан 2011 273
3343 Вплив пробіотичної добавки "Ентеро-актив" на яєчну продуктивність та гематологічні показники перепілок Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, В. Кобялко, О. Кіндзерська 2011 165
3342 Вміст жирних кислот у хімусі кишечника та ріст коропів за наявності в їх раціоні ріпакової олії та сульфату цинку М. І. Храбро, Й. Ф. Рівіс 2011 221
3341 Підвищення біологічної цінності козиного молока у фермерському господарстві "Шеврет" Т. М. Рижкова, Т. А. Бондаренко, І. М. Лівощенко 2011 211
3340 Поживність кормосумішок різних способів висіву соргових культур та кукурудзи, висіяних з соєю Л. М. Ренштейн 2011 217
3339 Економічна оцінка типів утримання та раціонів годівлі корів в Автономній республіці Крим О. В. Приходько, С. А. Прасолов 2011 797
3338 Вплив добавки із аквакультури на продуктивні та забійні якості молодняку овець Т. М. Приліпко, І. І. Тимофійшин, В. Б. Косташ 2011 201
3337 Амінокислотний вміст м"яса курчат-бройлерів під впливом пробіотика "Ентеро-актив" Ю. М. Подолян 2011 207
3336 Вивчення впливу на якість продукції біологічно активних добавок у раціонах відгодівельного молодняку свиней Я. І. Півторак, І. Я. Семчук 2011 250
3335 Вплив пробіотику "Байкал ЕМ 1" на якісні показники м"яса качок Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко 2011 213
3334 Енергетична цінність кормів для дорослих м"ясних перепелів В. В. Отченашко 2011 725
3333 Влияние ввода трепела на продуктивность и минеральный состав крови коров в первую треть лактации М. А. Надаринская, А. И. Козинец, А. И. Козинец, А. В. Кветковская, О. Г. Голушко 2011 181
3332 Стан структур ендокринних залоз бугайців при згодовуванні ферментного препарата МЕК-БТУ-4 М. О. Мазуренко, Н. В. Гуцол, В. В. Гончарук 2011 239
3331 Морфологічні показники печінки і підшлункової залози бугаців при згодовуванні препарату Пробіо-актив М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук 2011 170


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska