The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32483 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва.Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професій Мазур В.А., Шевченко Н.В. Нп 2022 0
32482 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної навчання інженерно-технологічного факультету та факультету технології та переробки продукції тваринництва Мазур В.А., Шевченко Н.В. Мв 2022 1
32481 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза освіт Мазур В.А., Шевченко Н.В. Мв 2022 1
32436 Методика наукових досліджень в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. Нп 2022 2
32435 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Магістр», з галузі знань 20 «Аграрні науки Мазур О.В. Нп 2022 1
32434 Селекція та насінництво польових культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. Нп 2022 0
32318 Сучасні напрями застосування структурованої води у галузях АПК Гетман Н.Я., Дідур І.М., Телекало Н.В. Кравченко В.С., Вишневська Л.В. Сун 2022 46
32304 Адаптивна цінність сортів сої за різних умов вирощування Мазур О.В. Сун 2022 54
32203 Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи залежно від удобрення Гетман Н.Я., Браніцький Ю.Ю. Сун 2022 39
32171 «Оптимізація технологічних прийомів вирощування квасолі звичайної в умовах ФОП Царук Олександр Андрійович Вінницького району села Степанівка» Царук Інна Дрп 2022 4
32093 Порівняльна оцінка сортів сої за вмістом білку та олії, урожайності в умовах СВК «Маяк» Оратівського району Володимир Яковець Дрп 2022 2
32092 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за рівнем збиральної вологості та урожайності в умовах ТОВ «Агрофірма Рубанський» Мурованокуриловецького району Ростислав Черватюк Дрп 2022 1
32091 Удосконалення елементів вирощування сортів сої в умовах ТОВ «Органік-Д» Вінницького району Анна Ревенко Дрп 2022 3
32090 Формування біоенергетичної продуктивності сої залежно від застосування технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Велес Віта» Мурованокуриловецького району Владислав Марченко Дрп 2022 4
32089 Оптимізація технологічних прийомів вирощування міскантусу в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ Калинівського району Євгеній Зінченко Дрп 2022 1
32088 Формування продуктивності сої залежно від впливу мікродобрив та бактеріальних препаратів в умовах ТОВ «Ялтушківська ДСС» Жмеринського району Леся Гуцал Дрп 2022 1
32087 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Велес Віта» Мурованокуриловецького району Яна Брижак Дрп 2022 2
32019 Формування продуктивності соняшника залежно від удосконалення системи удобрення в умовах ТОВ «ПОДІЛЛЯЛАТІНВЕСТ» смт.Тиврів Вінницького району Вінницької області Заремба Богдан Дрп 2022 4
31910 Відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка Липовецького району Вінницької області Ярослав Хавчук Дрп 2022 2
31909 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Зоря Василівки» смт. Тиврів Вінницького району Віталій Григоришин Дрп 2022 3
31908 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Кравця О.П.» с. Городківка Тульчинського району Юрій Бурдейний Дрп 2022 2
31907 Удосконалення елементів технології вирощування сортів гороху посівного в умовах ФГ «Кравчука В.С.» с. Жуківці Жмеринського району Віктор Кравчук Дрп 2022 2
31906 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах ТОВ «ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Наталія Кулик Дрп 2022 2
31905 Екологічна стабільність та пластичність сортів сої в умовах ПСП «ПОДІЛЛЯ-АГРО» с. Бірків Літинського району Тетяна Мазур Дрп 2022 4
31904 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю та технологічністю в умовах ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка Липовецького району Роман Петренко Дрп 2022 1
31803 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПП «Фатіма-Агро» Томашпільського району Олександр Шкурак Дрп 2022 8
31802 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах ТОВ «Теплицький відгодівельний комплекс» Теплицького району Дмитро Cлєпцов Дрп 2022 4
31755 Economic and energy efficiency of growing Cereal grasses Karbivska U.M., Kolodnenko N.V., Asanishvili N.M. Malinovskaya I.M., Holodna A.V., Konyk H.S., Panakhyd H.Y., Dzyubailo A.H., Solovei H.M., Hetman N.Y., Voloshchuk M.D., Hryhoriv Y.Y., Turak O.Y., Turak O.D. СWeof 2021 58
31748 Генетична детермінація елементів структури врожаю сої та комбінаційна здатність компонентів гібридизації Мазур О.В., Мазур О.В. Сун 2022 53
31747 Оцінка сортозразків квасолі звичайної за мінливістю ознак Мазур О.В. Сун 2022 38
31746 Економічна та енергетична ефективність вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О.В., Миронова Г.В. Сун 2022 42
31508 Сучасна технологія вирощування кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій Паламарчук В.Д., Колісник О.М. Мвв 2022 8
31437 нноваційні технології у кормовиробництві. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія Циганський В.І. Мв 2022 6
31337 Methodical substantiation of the organization European Credit Transfer and Accumulative systems in the teaching of agricultural disciplines Tsyhanskyi V.I. Суз 2022 5
31288 Науково-теоретичне обґрунтування технологічних прийомів вирощування гороху овочевого в умовах Лісостепу правобережного. Мазур В.А., Дідур І.М., Мостовенко В.В., Мазур О.В. Мвв 2022 22
31214 Impact of herbicides on the formation of chickpea yield. Shkatula Yu. M. Сун 2022 4
31212 Формування площі листкової поверхні рослинами ячменю озимого в залежності від удобрення. Шкатула Ю.М., Барський Д.О. Сун 2022 9
31108 Родена – новий сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago sativa L.) інтенсивного типу. Мамалига В.С., Бугайов В.Д., Горенський В.М., Смульська І.В. Сун 2021 4
31107 Відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками. Мазур О.В., Сташевський Р.В. Сун 2022 5
31106 Yield and seed production of potato varieties depending on the elements of growing technology. Mazur O.V., Myronova G.V. Сун 2022 7
31069 Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій. Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. Мвв 2021 38
30898 Уудосконалення системи удобрення кукурудзи, моркви та буряків столових за рахунок використання біоорганічного добрива на основі дигестату біогазових станцій ефлюент Кричковський В.Ю. Мв 2022 3
30738 Технологія цукрового виробництва. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спец Паламарчук В.Д. Нп 2022 8
30737 Система сучасних інтенсивних технологій. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агроном Паламарчук В.Д. Нп 2022 8
30736 Наукові основи вирощування органічної продукції. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 Паламарчук В.Д. Нп 2022 9
30735 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництв Паламарчук В.Д. Нп 2022 2
30734 Насіннєзнавство. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» першого (бакалавр Паламарчук В.Д. Нп 2022 17
30733 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 « Паламарчук В.Д. Мв 2022 7
30732 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціал Паламарчук В.Д. Мв 2022 20
30731 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Паламарчук В.Д. Мв 2022 16
30730 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальнос Паламарчук В.Д. Мв 2022 2
30729 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» п Паламарчук В.Д. Мв 2022 13
30728 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва з галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальніст Паламарчук В.Д. Мв 2022 5
30727 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» друг Паламарчук В.Д. Мв 2022 20
30726 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) осв Паламарчук В.Д. Мв 2022 96
30725 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 203 «Садівництво та вино Паламарчук В.Д. Мв 2022 3
30724 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агроном Паламарчук В.Д. Мв 2022 22
30620 Дослідження формування площі асиміляційної поверхні у кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Соломон А.М. Сун 2021 15
30594 Основи насіннєзнавства (теорія, методологія, практика) Паламарчук В.Д., Доронін В.А., Колісник О.М., Алєксєєв О.О. Мвв 2022 48
30563 Оцінка густоти рослин ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування. Мазур О.В., Поліщук М.І., Тинько В.В. Сун 2021 10
30537 Вплив системи основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів соняшнику Паламарчук В.Д., Підлубний В.Ф. Сун 2021 8
30529 Елементи структури врожаю гібридів кукурудзи залежно від внесення біологічних препаратів в умовах Лісостепу правобережного. Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Шевченко Н.В., Мазур О.В. Сун 2021 12
30416 Вплив дигестату на структуру врожаю та продуктивнысть кукурудзи. Кричковський В.Ю. Сун 2021 229
30332 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю в умовах СФГ «Промінь» с. Уладівка Літинського району Пендюр Ярослав Дрп 2021 3
30320 Дослідження іновацій в кормовиробництві – горошок паннонський (vicia pannonica сrantz). Гетман Н.Я. Сун 2021 128
30298 Адаптивність та селекційна цінність сортів сої за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Білявська Л.Г., Білявський В.Г., Мазур О.В., Мазур О.В. Сун 2021 129
30294 Вивчення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі. Мазур О.В., Мазур О.В., Миронова Г.В. Сун 2021 146
30170 Вплив мінерального живлення на кормову продуктивність бобово-злакових травосумішок в умовах СФГ «Нива» Хмільницького району Руслан Загребельний Дрп 2021 3
30102 Використання дигестату для підвищення енергоефективності та екологобіологічної незалежності сільських територій. Паламарчук В.Д. Тд 2021 157
30090 «Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність сої в умовах СФГ «Нива» Хмільницького району» Яцюк М. Дрп 2021 5
30089 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за урожайністю в умовах СФГ «Юність» с. Гришівці Тиврівського району Щур А. Дрп 2021 3
30088 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю та збиральною вологістю в умовах АПНВП «Візит» Хмільницького району Цибух А. Дрп 2021 8
30087 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю та технологічністю в умовах ФОП Скачко Віктор Петрович Теплицького району Скачко В. Дрп 2021 2
30086 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і технологічністю в умовах СФГ «Промінь» Літинського району Крот Н. Дрп 2021 4
30085 «Відмінності гібридів кукурудзи за технологічністю і урожайністю в умовах ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району» Копач В. Дрп 2021 6
30084 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за цінними господарськими ознаками в умовах ФГ «Волощук І.І.» Крижопільського району Дрогобецький А. Дрп 2021 2
30083 Порівняльна оцінка гібридів соняшнику за урожайністю і вмістом олії в умовах СФГ «Промінь» с. Уладівка Літинського району Скаженюк Д. Дрп 2021 5
30051 Інноваційні технології у кормовиробництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знан Циганський В.І. Мв 2021 50
30050 Контроль якості кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агроном Циганський В.І. Мв 2021 5
29940 Монографія "Перспективи використання кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечногорозвитку сільських територій". Калетнік Г.М., Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Телекало Н.В. Спд 2021 127
29911 Удосконалення елементів технології вирощування сої за рахунок передпосівної обробки насіння в умовах ФГ «Степовецьке» Хмільницького району Марія Дорошенко Дрп 2021 6
29888 Вплив технологічних прийомів на зернову продуктивність гороху в умовах ФГ «Драченка П.В.» Теплицького району Пересунько М.В. Дрп 2021 5
29887 Підвищення продуктивності соняшнику за рахунок оптимізації системи удобрення в умовах ФГ «Степовецьке» Хмільницького району Базилюк М.А. Дрп 2021 5
29886 Вплив мінеральних добрив на формування продуктивності буряків цукрових в умовах СТОВ «Левківське» Погребищенського району Бенеда І.М. Дрп 2021 2
29818 Розробка та обґрунтування техніко-технологічного підґрунтя щодо виробництва, ефективної переробки та використання відходів тваринництва на основі отримання дигестату для забезпечення енергетичної автономії сільських територій Паламарчук В. Д. Тд 2021 117
29723 Особливості перерозподілу тепла у вегетаційний період кукурудзи. Паламарчук В.Д., Дідур І.М. Тд 2021 130
29722 Роль дигестату для формування структури врожаю та продуктивності кукурудзи. Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. Тд 2021 116
29664 Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху в умовах ПСП «Поділля-Агро» Літинського району Вінницької області Бевз В.П. Дрп 2021 8
29663 Оптимізація елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Мельник Карина Дрп 2021 2
29658 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за ознаками технологічності в умовах ТОВ «Калинівський Агрохім» м. Калинівка Вінницької області Загризлий В.В. Дрп 2021 5
29657 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах ТОВ «Хмільницьке» агропромхолдингу «Астарта-Київ» с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області Степанчук Ю.В. Дрп 2021 9
29656 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури врожайності та стійкістю до вилягання в умовах СФГ «Промінь» Літинського району Вінницької області Пархацька І.Л. Дрп 2021 3
29655 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ТОВ АФ «Хлібороб» с. Наливайка Кіровоградської області Мокойчук О.Ю. Дрп 2021 3
29654 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за господарсько-біологічними ознаками в умовах ПСП «АГРОФІРМА НАПАДІВСЬКА» с. Нападівка Липовецького району Степанишина Я.В. Дрп 2021 5
29653 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за цінними господарськими ознаками в умовах ПП «Феодосія-Агро» м. Ямпіль Вінницької області Стариш Я.В. Дрп 2021 4
29652 Урожайні властивості зерна квасолі звичайної залежно від впливу стимуляторів росту, інокуляції та добрив в умовах ТОВ «Хмільницьке» агропромхолдингу «Астарта-Київ» с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області Сологуб І.Ю. Дрп 2021 17
29651 Формування урожайності та якості насіння сої за дії інокуляції та ретарданту в умовах ФГ «Придністровське» с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області Рудь М.В. Дрп 2021 3
29650 Вивчення технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» м. Гайсин Вінницької області Педоренко І.М. Дрп 2021 12
29649 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю і зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району Маламура А.А. Дрп 2021 3
29648 Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів росту та десикації посівів в умовах ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля»» м. Гайсин Вінницької області Дудник Р.В. Дрп 2021 2
29647 «Продуктивність сої залежно від впливу бактеріальних препаратів та добрив в умовах СП ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН-АГРО» с. Кальник Іллінецького району Вінницької області» Довганюк М.І. Дрп 2021 3
29646 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ПрАТ ПК «Поділля» СГД «Клембівка» Ямпільського району Випряжкіна С.Б. Дрп 2021 5
29645 Порівняльна оцінка гібридів соняшнику за вмістом олії і урожайністю в умовах ТОВ «Агробуд» Оратівського району Бунько А.М. Дрп 2021 8
29644 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю та якістю насіння в умовах ФГ «Зоря Василівка» Тиврівського району Вінницької області Брига С.В. Дрп 2021 4
29635 Вплив агротехнічних заходів вирощування на формування продуктивності соняшника в умовах ФГ «Колос П» Літинського району Кісіль В. Дрп 2021 7
29634 Вплив передпосівної обробки насіння мікродобривами на формування продуктивності сої в умовах ФГ «Колос П» Літинського району Медяний М. Дрп 2021 3
29595 Вплив норм висіву та способу сівби на продуктивність сорго в умовах ТОВ «Колос-Поділля» Хмільницького району Мерингер М.А. Дрп 2021 5
29594 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю і зерновою продуктивністю в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК Калинівського району Сіваш А.С. Дрп 2021 9
29582 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Сергій Потолочний Дрп 2021 9
29501 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ремонтник» Тульчинського району Ревус Т.О. Дрп 2021 9
29500 Оптимізація окремих технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ТОВ «АГРОПОСЛУГТРАНССЕРВІС» Чернівецького району Лящук А.С. Дрп 2021 5
29457 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ТОВ «Агролайн-Україна» с. Липне Любарського району Житомирської області Ганчук П.В. Дрп 2021 4
29448 Використання мікродобрив та біопрепаратів при вирощуванні гороху в зоні Південного Степу України. Коваленко О.А., Паламарчук В.Д. Сун 2021 107
29411 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Плебанівський сад» Шаргородського району Шейгець В.М. Дрп 2021 7
29410 Вплив елементів технології на продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Органік-Д» смт. Сутиски Тиврівського району Сокуренко С.В. Дрп 2021 10
29404 Продуктивність гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування. Паламарчук В.Д., Підлубний В.Ф. Сун 2021 149
29307 Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт студентами денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Мазур О.В., Циганський В.І. Мв 2021 20
29297 Вплив розмірів фракції та глибини загортання насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Оріон-Агро» с. Шура-Мітлинецька Гайсинського району О.М. Сопільняк Дрп 2021 13
29296 Вплив позакореневого підживлення на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ФГ «Геліос-П.А.» с. Рогинці Хмільницького району В.А. Гладкий Дрп 2021 14
29295 Вплив позакореневого підживлення на продуктивність сортів ярого ячменю в умовах ФГ «АДМ-К» м. Іллінці Іллінецького району Демчук Б.С. Дрп 2021 11
29192 Наукові основи створення сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни: для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство", спеціальності: Мазур О.В. Нп 2021 6
29191 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання, галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"спеціальності 201 – «Агрономія», осв Мазур О.В. Нп 2021 4
29190 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: для студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форми навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2021 8
29189 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 «Аграрні науки та пр Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2021 8
29188 Наукові основи створення сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Методичні вказівки з дисципліни: для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 « Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2021 6
29187 Селекція та насінництво зернових та зернобобових культур. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 «Аграрні науки та Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2021 7
29184 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах СФГ «АГРО ЗЕНІТ» Томашпільського району Момот С.В. Дрп 2021 10
29183 Вплив дигестату біогазових станцій на продуктивність та якість кукурудзи в умовах ТОВ «Органік-Д» м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області Кричковський В.Ю. Дрп 2021 16
29182 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Вінницької області Гоменюк М.С. Дрп 2021 7
29162 Factors of increasing alfalfa yield capacity under conditions of the forest-steppe Maksym Kvitko, Nadiia Getman, Andrii Butenko, Grygory Demydas, Vira Moisiienko, Svitlana Stotska, Lesya Burko, Viktor Onychko СSc 2021 182
29083 Роль дигестату для формування структури врожаю та продуктивності кукурудзи Паламарчук В., Кричковський В. Тд 2021 305
29082 Agroecological potential of legumes in conditions of intensive agriculture of Ukraine Tkachuk О., Telekalo N. Мвз 2020 225
28872 Вплив позакореневих підживлень на площу прикачанного листка у кукурудзи Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Сун 2018 180
28849 Формування продуктивності гібридів соняшника залежно від рівня удобрення та умов зволоження Мазур В. А., Дідур І. М., Циганський В. І., Маламура С. В. Сун 2020 204
28845 Оптимізація системи удобрення сої на основі використання препаратів біологічного походження в умовах Лісостепу Правобережного Циганський В. І. Сун 2021 364
28742 Перспективи вирощування кукурудзи на зерно для отримання біоетанолу Паламарчук В. Д., Телекало Н. В. Сун 2021 159
28715 Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Сун 2021 187
28662 Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату. Мазур О. В., Мазур О. В., Льотка Г. В., Миронова Г. В Сун 2021 233
28661 Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі Мазур О. В., Миронова Г. В., Сташевський Р. В. Сун 2021 182
28607 Особливості прояву господарсько-біологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Дідур І. М., Мазур О. В., Мазур О. В. Мвв 2021 389
28478 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гороху посівного. Телекало Н. В. Дк 2020 316
28434 Інноваційні технології в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 – Агрономія, освітнього рівня другого (магістерського Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. Нп 2020 25
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня др Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. Мв 2020 32
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня другого (магістерського) Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий Мв 2020 82
28426 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу залежно від умов вегетації та факторів технології вирощування Паламарчук В. Д., Віннік О. В., Коваленко О. А. Сун 2021 212
28333 Adaptability and breeding value of soybean varieties of Poltava breeding Biliavska L., Biliavskiy Y., Mazur O., Mazur Ol. СScof 2021 251
28332 Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами Мазур О. В., Полторецький С. П. Сун 2021 175
28331 Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В., Волошанюк Р. М. Сун 2021 186
28330 Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами Мазур О. В. Сун 2020 191
28329 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю Мазур О. В., Мазур О. В., Тимощук Т. М. Сун 2020 237
28307 Роль позакореневих підживлень у сучасних технологіях вирощування зернової кукурудзи. Паламарчук В. Д., Демчук Б. С. Сун 2021 237
28294 Продуктивність люцерни посівної залежно від сортових особливостей та гідротермічних умов Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Квітко М. Г. Сун 2020 170
28284 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Дк 2020 244
28116 Ефективність використання дигестату при вирощуванні моркви та буряків столових Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Сун 2020 237
28042 Вплив позакореневих підживлень на вміст крохмалю у зерні кукурудзи Паламарчук В. Д. Дк 2020 154
27937 Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва Гетман Н. Я. Сун 2020 359
27775 The Modeling of the Production Process of High - Starch Corn Hybrids of Different Maturity Groups Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk І., Telekalo N. СScof 2021 388
27692 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д., Підлубний В. Ф., Кричковський В. Ю., Коваленко О. А. Сун 2020 275
27678 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Сун 2020 220
27674 Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово- Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун 2020 154
27586 Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини Векленко Ю. А., Гетман Н. Я., Захлєбна Т. П., Ксенчіна О. М. Сун 2020 249
27510 Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень Шевченко Н. В. С 2018 350
27508 Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Шевченко Н. В. Тд 2018 284
27460 Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування Циганський В. І. Сун 2020 323
27416 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Нп 2020 2808
27415 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. Нп 2020 7953
27380 Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю Мазур О. В. Сун 2020 183
27379 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу Правобережного. Калетнік Г. М., Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Мвв 2020 306
27286 Продуктивний потенціал сортів пшениці озимої залежно від попередника в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК ЦБ НААНУ Калинівського району В.М. Майданюк Дрп 2020 7
27200 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Мазур О.В. Мв 2020 52
27194 Контроль якості кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І. Нп 2020 7
27191 Контроль якості кормів. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступеня «М Циганський В.І. Мв 2020 11
27161 «Вплив густоти стояння на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Сломінська Дрп 2020 9
27156 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах СТОВ «Матейків Інвест Агро» Барського району Гутік А.С. Дрп 2020 5
27143 Порівняльна оцінка сортів сої за елементами структури врожаю в умовах СФГ “Світанок” Тиврівського району В.Б. Федюк Дрп 2020 6
27142 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю і урожайністю в умовах ПСП «Поділля Агро» Літинського району Вішталюк О. І. Дрп 2020 7
27141 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ТОВ СП «Нібулон» Хмільницького району Баліцький П. В. Дрп 2020 8
27115 Формування продуктивності пшениці озимої від оптимізації окремих елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Грантінвестагро» Іллінецького району В.М. Зеленський Дрп 2020 15
27114 Формування продуктивності посівів пшениці озимої залежно від оптимізації системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК ЦБ НААНУ Калинівського району Р.В. Росновський Дрп 2020 7
27049 Програма Всеукр. науково-практичної конференції «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», 5-6 листопад. 2020 Вінниця Паламарчук В. Д. Пк 2020 183
26994 Вплив сучасних рістрегулюючих препаратів на формування продуктивності соняшнику в умовах ПАТ «Дружба» Тульчинського району О.О. Гаврилюк Дрп 2020 5
26993 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сочевиці в умовах СТОВ «Довжок» Тростянецького району О.В. Атаманчук Дрп 2020 8
26902 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Бондар Дрп 2020 7
26899 «Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ ПК Зоря «Поділля» с. Михайлівка Гайсинського району» Незбутній Дрп 2020 6
26897 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області» Приступнюк Дрп 2020 9
26896 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах СТОВ «Маяк» с. Пиків Калинівського району Вінницької області» Козійчук Дрп 2020 4
26860 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Агролайн-України» с. Липне Любарського району» Ганчук П.В. Дрп 2020 4
26859 «Вплив елементів технології на зернову продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ПСП «Пирогівське» Тиврівського району Вінницької області» Голубенко Дрп 2020 4
26858 Вплив елементів технології на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Ю.В. Гавриленко Дрп 2020 5
26841 Вплив інокуляції насіння на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Д.В. Риженко Дрп 2020 8
26840 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПСП «Левківці» с. Левківці, Тульчинського району В.В. Покиньчереда Дрп 2020 5
26839 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ Поділля Латінвест смт. Тиврів, Тиврівського району О.Р. Колос Дрп 2020 4
26838 Вплив строків сівби на урожайність та якість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району І.В. Жосан Дрп 2020 4
26817 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Бродецьке МГП» Козятинського району Вінницької області В.В. Обеснюк Дрп 2020 6
26816 Вплив технологічних прийомів на біологічну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Шевчук Дрп 2020 4
26815 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сучасних гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Славутич» с. П’ятківка Бершадського району Вінницької області Л.А. Свистун Дрп 2020 6
26814 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району П.О. Пушкар Дрп 2020 4
26813 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області О.В. Когутяк Дрп 2020 4
26812 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Заєць В.А. Дрп 2020 4
26811 Вплив технологічний прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Жовтий О.М. Дрп 2020 6
26760 Вивчення технологічних прийомів вирощування проса прутоподібного в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району Маламура Ю.М. Дрп 2020 3
26745 Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від інокуляції в умовах дослідного посіву ВНАУ Верзун С. М. Дрп 2020 12
26743 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Кирилюк В.О. Дрп 2020 7
26742 Порівняльна оцінка сортів квасолі за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Новіцький В.І. Дрп 2020 8
26741 Урожайність та якість зерна квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В. Демаєв Дрп 2020 8
26705 Формування продуктивності сумішок однорічних культур на зелений корм залежно від системи удобрення в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІЦБ НААН України Кондратюк В.І. Дрп 2020 5
26560 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету з галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве Мазур В.А., Мордванюк М.О., Липовий В.Г. Мв 2020 22
26505 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Юрченко -Н» с. В. Крушлинці Вінницького району АМОНС Дрп 2020 9
26469 Вплив способів сівби та густоти рослин на кормову продуктивність сорго цукрового в умовах ПП «Юхимівське», с. Юхимівка Шаргородського району Шамрай Т. Дрп 2020 8
26330 Відмінності сортів квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду та зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Прилуцький А.М. Дрп 2020 649
26329 Особливості формування зернової продуктивності та функціонування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах дослідного посіву ВНАУ Казьмірчук Ю. О. Дрп 2020 6
26282 Формування продуктивності зерна сої залежно від удосконалення системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Любонько Р.І. Дрп 2020 8
26281 Формування продуктивності сортів нуту залежно від передпосівної обробки насіння біоінокулянтами в умовах дослідного поля ВНАУ Фесюк О.Л. Дрп 2020 8
26247 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах «Епіцентр К» Могилів-Подільського району Гром Л.О. Дрп 2020 13
26246 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю в умовах ФГ «Надія М.В.» Оратівського району Федченко Г.Д. Дрп 2020 8
26245 Удосконалення технологічних прийомів вирощування сої в умовах ПСГП «Савинецьке» с. Савинці Тростянецького району Вістяк А. В. Дрп 2020 8
26244 Порівняльна оцінка сортів сої за придатністю до механізованого збирання в умовах Чернятинського коледжу ВНАУ Кочетков О.А. Дрп 2020 8
26243 Порівняльна оцінка сої за зерновою продуктивністю в умовах Чернятинського коледжу ВНАУ. Волошен Д.М. Дрп 2020 6
26242 Оптимізація технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Липовецьке» м. Липовець Кравець Я. Р. Дрп 2020 6
26241 Порівняльна оцінка сортів сої іноземної селекції за зерновою продуктивністю в умовах ТОВ «Немирівлатінвест» Вінницької області Король Є.В. Дрп 2020 6
26240 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до хвороб в умовах ФГ «Агро-Сан» Оратівського району Сандул М. В. Дрп 2020 4
26239 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ТОВ АК «Зелена долина» Томашпільського району Штельмах О.В. Дрп 2020 5
26238 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та урожайністю в умовах ТОВ «Липовецьке» м. Липовець Коробко Р.О. Дрп 2020 5
26237 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю та рівнем збиральної вологості в умовах ФГ «Миколайчук» Могилів-Подільського району Миколайчук Н.В. Дрп 2020 5
26207 Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного. Паламарчук В. Д., Дідур І. М., Колісник О. М., Алєксєєв О. О. Мвв 2020 765
26144 Порівняльна оцінка сортів сої за якістю насіння в умовах ПСГП «Савинецьке» Тростянецького району В.М. Рознюк Дрп 2020 6
26142 Технічні культури. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакалаврсько Мазур В.А., Мордванюк М.О. Нп 2020 8
26141 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнього рівня першог Мазур В.А., Мордванюк М.О. Мв 2020 33
26140 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнього рівня першог Мазур В.А., Мордванюк М.О. Мв 2020 1
26126 Лісова меліорація. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім рівн Липовий В.Г., Гетман Н.Я., ТелекалоН.В., Мордванюк М.О. , Тинько В.В. Мв 2020 15
26125 Лісова меліорація. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освіт Липовий В.Г. Мв 2020 5
26085 Управління формуванням урожаю та якості зерна сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ТОВ «Курланд» Жмеринського району Позур А.А. Дрп 2020 9
25962 Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Мукомел В.П. Дрп 2020 6
25904 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Бажура Д.О. Дрп 2020 11
25903 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення сорго в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Бажура Д.О. Дрп 2020 5
25587 Методика наукових досліджень в агрономії Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. Нп 2020 2028
25585 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О. Нп 2020 626
25422 Селекція та насінництво польових культур Мазур О. В., Мазур О. В., Лозінський М. В. Нп 2020 12362
25395 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. С 2020 1160
25316 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. Сун 2020 211
25287 Позакореневі підживлення як фактор підвищення рівня зернової продуктивності ячменю ярого. Тинько В. В. Дк 2019 254
25281 Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Векленко Ю. А. Сун 2020 244
25262 Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus Vulgaris L. Mazur О. V., Poltoretskyi S. P. , Poltoretska N. M. , Kononenko L. M. Сун 2019 225
25257 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур О. В. Дк 2020 192
25256 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. Дк 2020 227
25250 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г. Дк 2020 190
25248 Оптимізація системи удобрення соняшнику на основі використання сучасних мікробіологічних добрив Циганський В. І. Дк 2020 203
25244 Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Циганський В. І., Циганська О. І. Сун 2020 225
25242 Програма Міжнар. наук.-практ. конф. «Використання інноваційних технологій в агрономії», 3-4 черв. 2020 р. Паламарчук В. Д. Пк 2020 382
25240 Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами Мазур О. В. Сун 2020 194
25236 Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Дк 2020 240
25206 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк 2020 209
25204 Вплив елементів технології вирощування на врожайність нуту Мордванюк М. О. Сун 2020 408
25095 Перспективи використання дигістату для підвищення ефективності біогазових комплексів Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Тд 2020 249
24512 «Методика наукових досліджень в агрономії» Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. Нп 2020 3440
24502 Застосування сидератів та позакореневих підживлень на сільськогосподарських культурах як фактор відновлення родючості грунтів Поліщук І. С. Дк 2019 238
24373 Інноваційні підходи формування продуктивного агроценозу буряків цукрових в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. Дк 2019 209
24370 Продуктивність сортів картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. Тд 2019 203
24367 Ефективність зміни ширини міжрядь під час вирощування буряку цукрового Поліщук І. С., Мацько О. Ю. Тд 2019 252
24351 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Циганський В. І., Циганська О. І. Тд 2018 221
24347 Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення Циганський В. І. Тд 2019 311
24345 Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк 2018 196
24305 Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва Мазур О. В. Сун 2018 235
24302 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк 2019 220
24301 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В. Дк 2019 205
24294 Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea Mordvaniuk M. Дк 2018 249
24278 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Дк 2019 227
24276 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Дк 2019 197
24275 Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння Мордванюк М. О. Дк 2019 232
24274 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Мордванюк М. О. Дк 2019 210
24252 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. Тд 2010 233
24251 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. Тд 2019 206
24240 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г. Тд 2019 361
24239 Фотосинтетична продуктивність одновидових і спільних посівів кукурудзи із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування Липовий В. Г. Тд 2019 263
24238 Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура Князюк О. В., Липовий В. Г., Шевчук О. А., Гуцол Г. В. Сун 2019 229
24132 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Дк 2019 251
24018 Висота рослин у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Тд 2019 272
24017 Cтійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Тд 2019 275
23279 Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. Сун 2019 204
22959 Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного Мазур О. В. Мвв 2019 1086
22875 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва із галузі знань 075 «Маркетинг» освітнього рівня "Б Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 67
22874 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 19
22873 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва, галузі знань 12 «Інформаційні технології зі спеціал Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 61
22872 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 46
22871 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Економіки і підприємництва із галузі знань 07 Управління та адміністрування спе Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 30
22870 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 35
22869 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спе Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В. Мв 2019 18
22742 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах ТОВ «Хільницьке» с.Жданівка Хмільницького району В.В.Рибачок Дрп 2019 10
22702 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах дослідного поля ВНАУ К.А. Шевченко Дрп 2019 6
22678 Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties Phaseolus vulgaris l. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O., Kravchenko V. S. Сун 2019 322
22622 Відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ В.О. Лободовський Дрп 2019 7
22608 Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами Мазур О. В., Мазур О. В. Сун 2019 262
22548 Вплив чинників технології на формування маси 1000 зернин і продуктивності гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д. Сун 2019 233
22546 Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи залежно від факторів впливу Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Сун 2019 255
22545 Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В. Д. Сун 2019 274
22544 Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Сун 2019 241
22540 Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date Palamarchuk V. D., Kolisnyk O. M. Сун 2019 242
22539 Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева Паламарчук В. Д., Мазур В. А., Дидур И. Н. Суз 2019 205
22490 Формування продуктивності сої залежно від застосування біологічних добрив в умовах ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмільницького району Ю.В. Брунь Дрп 2019 5
22429 Селекційна оцінка сортозразків квасолі за господарсько-цінними ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Є.В. Пшигоцька Дрп 2019 7
22391 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Ковальчук Дрп 2019 9
22385 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності і стабільності в умовах дослідної ділянки ВНАУ М. М. Крисько Дрп 2019 4
22384 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля С. В. Дзигаленко Дрп 2019 7
22383 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ Б.А. Кухарець Дрп 2019 9
22226 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Михайлюк Дрп 2019 14
22043 Формування продуктивності кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах дослідного поля ВНАУ С. П. Комаха Дрп 2019 7
22042 Прийоми підвищення продуктивності ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Новіцька К. Дрп 2019 9
21942 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ПП «Золотий колос» Шаргородського району А.О. Кватернюк Дрп 2019 6
21940 Формування продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ А.В. Козенюк Дрп 2019 9
21824 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за технологічністю в умовах ФГ «Ірина ОТ» Хмільницького району» Данильчук Вадим Віталійович Дрп 2019 2
21807 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за селекційними індексами в умовах дослідного поля ВНАУ Мацишена О.Г. Дрп 2019 4
21727 Кормова продуктивність бобово – злакових травосумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах ПП «Юхимівське» Шаргородського району Дем'янчук С.В. Дрп 2019 6
21699 Порівняльна характеристика гібридів кукурудзи різних груп стиглості на силос в умовах с. Високе Томашпільського району Вінницької області Швець О. Дрп 2019 8
21698 Шляхи підвищення протеїнової поживності сорго цукрового в умовах ПП «Юхимівське» Шаргородського району Демянчук Анастасія Дрп 2019 6
21652 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах ФГ «Алюкс - Авто» Піщанського району Вінницької області Шахрай Ю.В. Дрп 2019 5
21641 Вплив мікродобрив на формування продуктивності кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Григорук Дрп 2019 4
21622 «Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Ірини ОТ» Хмільницького району» Шимкович Богдан Васильович Дрп 2019 6
21608 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю в умовах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Шамолюк Богдан Володимирович Дрп 2019 9
21607 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом олії та білку в умовах дослідного поля ВНАУ Станчуляк Юрій Миколайович Дрп 2019 2
21606 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Івінський Віталій Миколайович Дрп 2019 3
21602 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Велес-АРС» Хмільницького району Вінницької області Титула Андрій Петрович Дрп 2019 3
21571 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Я.О. Карбівський Дрп 2019 10
21570 Шляхи підвищення зернової продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Є.С. Гжибовецький Дрп 2019 5
21561 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах господарства ТОВ «Агро-Форте» с. Ставниця Летичівського району Хмельницької області Юрковський Д.Л. Дрп 2019 4
21498 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Жива Надія» Козятинського району Вінницької області Попутаровська І.М. Дрп 2019 16
21495 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від впливу біопрепаратів в умовах Уладово-Люлинецької дослідно- селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України О.С. Лисенко Дрп 2019 6
21403 Вплив попередників та строків сівби на продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Могилей Дрп 2019 4
21402 Формування зернової продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ТОВ Комарівці Барського району Синицин А.А. Дрп 2019 4
21401 Формування зернової продуктивності квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Лукашенко Дрп 2019 6
21400 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від оптимізації окремих елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Поділля Агропродукт» Жмеринського району Б.А. Татунь Дрп 2019 3
21399 Вивчення ефективності впливу окремих технологічних прийомів вирощування на урожайність пшениці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Д.В. Красиленко Дрп 2019 6
21398 Вплив системи удобрення на формування продуктивності гороху в умовах дослідного поля ВНАУ О.С.Гнатюк Дрп 2019 8
21364 Вплив елементів технології на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Райдуга» с. Миколаївка Козятинського району Вінницької області Журавльов О.В. Дрп 2019 15
21334 Вплив строків сівби гібридів кукурудзи на зернову продуктивність в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Бурдельний В.І. Дрп 2019 21
21300 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Гурська К.О. Дрп 2019 26
21250 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН Калинівського району Цабенко Н.В. Дрп 2019 11
21249 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Сорока Л.Ю. Дрп 2019 9
21232 Вплив елементів технології на продуктивність сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Бойко Д.В. Дрп 2019 6
21231 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Кістаєв ЄВ Дрп 2019 9
20973 Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу Мазур В. А. Сун 2019 207
20972 Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. Сун 2019 231
20971 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В., Алєксєєв О. О. Сун 2019 439
20970 Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. Сун 2019 247
20968 Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. Сун 2019 295
20924 Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту Дідур І. М., Мордванюк М. О. Сун 2017 733
20852 Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Браніцький Ю. Ю. Сун 2018 280
20851 Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного Браніцький Ю. Ю. Сун 2018 245
20850 Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. Сун 2019 313
20849 Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. С 2019 571
20553 Біотехнологія в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 Агрономія Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв 2019 13
20547 Біотехнологія в захисті рослин. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 – «Карантин і захи Телекало Н.В. Мв 2019 4
20546 Біотехнологія у захисті рослин.Навчальна програма дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 – «Карантин і захист рослин» за освітнім ступенем Бакалавр Телекало Н.В. Нп 2019 5
20545 Лісова селекція. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ст Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв 2019 16
20296 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні В.Г. Липовий, І.С. Поліщук:, М.О. Мордванюк, Н.В. Шевченко Мв 2019 35
20287 Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун 2019 406
20284 Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак Мазур О. В., Мазур О. В. Сун 2019 403
20282 Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак Мазур О. В. Сун 2019 307
20281 Вивчення кореляційних зв'язків у сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. Сун 2019 385
20215 Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт магістрами 1-го року денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольства» спе В.Д. Паламарчук, М.О. Мордванюк Мв 2019 15
20214 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» В.А. Мазур, Мордванюк М.О., Н.В. Шевченко, В.І. Циганський Мв 2019 153
20213 Технологія виробництва продукції рослинництва: програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 – "Екологія" В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В. Мазур, М.О. Мордванюк Нп 2019 7
20212 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Поліщук І.С., Шафар Г.В. Мв 2019 948
20191 Основи біотехнологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього с Н.В. Телекало, М.О. Мордванюк Мв 2019 326
20189 Лікарські рослини. Програма навчальної дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра Телекало Н.В. Нп 2019 4
20188 Лікарські рослини. Програма навчальної дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем Бакалавра І.С. Поліщук, Н.В. Телекало Нп 2019 2
20187 Основи біотехнологій. Програма навчальної дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем Бакалавра Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О Нп 2019 31
20019 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Поліщук І.С., Шафар Г.В. Мв 2019 755
20018 Системи сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення курсової роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 Поліщук І.С., Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В., Шафар Г.В. Мв 2019 149
20017 Рослинництво. Програма та методичні вказівки для проведення практики з курсу для студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Поліщук І.С., Шафар Г.В. Нп 2019 155
19851 Програмування врожаю. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4- го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв 2019 369
19850 Технологія заготівлі, зберігання та переробки кормів: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Аг Циганський В.І. Мв 2019 11
19848 Контроль якості кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступеня « Циганський В.І. Мв 2019 32
19713 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2019 2
19711 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2019 1
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. С 2018 373
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г. М., Браніцький Ю. Ю., Гунько І. В., Мазур О. В. С 2018 311
19440 Вплив біопрепарату на формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris l.) в умовахПравобережного Лісостепу України Литвинюк Г.В. Тд 2018 458
19254 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності Мазур О.В., Мазур О.В С 2018 402
19246 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М.О., Дідур І.М. С 2018 454
19243 Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного Рибачок В.В. С 2018 509
18954 Формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи під впливом позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Тд 2018 300
18953 Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. С 2018 722
18952 Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В.Д. С 2018 668
18868 Підживлення кукурудзи. Деякі поради щодо підживлення та стимулювання росту і розвитку кукурудзи Азуркін В.О., Паламарчук В.Д. С 2016 230
18673 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. С 2018 308
18669 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2018 315
18667 Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2018 296
18666 Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи Паламарчук В.Д. С 2018 343
18663 Вплив позакореневих підживпень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2018 329
18662 Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С 2018 399
18661 The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure = Вплив розміру насіння та глибини висіву на компоненти структури врожаю кукурудзи (Web of Science) Palamarchuk V., Telekalo N. СSc 2018 589
18660 Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. Сун 2018 310
18659 Вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин кукурудзи Паламарчук В.Д. С 2018 415
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С 2017 398
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С 2017 427
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. С 2017 317
18626 Продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Романчук О.Д. Дрп 2018 8
18625 Вплив інокуляції та удобрення на продуктивність вики ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Раєвський В.В. Дрп 2018 5
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2017 371
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. С 2016 314
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. С 2016 324
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С 2016 277
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. С 2016 324
18615 Генотипні відмінності сортів сої за технологічністю в умовах дослідного поля ВНАУ Чарський Олексій Володимирович Дрп 2018 5
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. С 2016 274
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д., Гуць В. О. Тд 2015 323
18607 Генотипні відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Владислав Ярославович Дрп 2018 3
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М. І., Паламарчук В. Д., Паламарчук О. Д. Тд 2015 493
18605 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ранньостиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Тонкопій Сергій Олегович Дрп 2018 6
18604 Відмінності сортів квасолі за формою куща та тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Марчук Олексій Олександрович Дрп 2018 4
18603 Вивчення процесів росту і розвитку сортів квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ Андрущенко Артем Сергійович Дрп 2018 4
18585 Вплив способу сівби та обробки насіння на формування продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заєць С.В. Дрп 2018 5
18375 Вплив елементів технології вирощування сорго цукрового на його кормову продуктивність в умовах ВНАУ Ємець А. Дрп 2018 9
18326 Формування зернової продуктивності сої залежно від системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Буряченко П.А. Дрп 2018 3
18236 «Вивчення строків посіву на ріст і розвиток квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ» Середа Аліна Петрівна Дрп 2018 3
18116 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю в умовах ТОВ «Наташа Агро» с. Нова Басань Бобровицького району Чернігівської області Довгополий Богдан Володимирович Дрп 2018 2
18115 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за посухостійкістю в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук Олег Васильович Дрп 2018 3
17941 Відмінності сортів квасолі звичайної за екологічною стабільністю в умовах дослідного поля ВНАУ Юраш Олег Віталійович Дрп 2018 2
17901 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Сігнет - Центр» с. Андрушки Попельнянського району Житомирської област А.С. Довбня Дрп 2018 6
17899 Формування продуктивності нуту залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Басалига Д.О. Дрп 2018 6
17878 Порівняльна оцінка сортів сої за якісними показниками в умовах дослідного поля ВНАУ Клишавий Вадим Володимирович Дрп 2018 3
17813 Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the RightBank Forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Pantsyreva G.V., Palamarchuk I.I., Lytvyniuk H.V. СWeof 2018 442
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С 2017 1351
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С 2017 1004
17792 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України Калинівського району Ю.О. Вітюк Дрп 2018 9
17755 Вплив гібридного складу на кормову продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Безпалько О.М. Дрп 2018 6
17743 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Дзендзелівське» Северин К.М. Дрп 2018 2
17721 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калиновського Р.І. Лампіга Дрп 2018 12
17678 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за показниками адаптивної здатності в умовах дослідного поля ВНАУ Каламбар Володимир Олександрович Дрп 2018 2
17676 Відмінності сортів квасолі звичайної за проходженням фенологічних фаз в умовах дослідного поля ВНАУ Артімонов Юрій Петрович Дрп 2018 7
17587 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність озимої пшениці в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Вінницької області В.В. Мармур Дрп 2018 8
17584 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи і в умовах ФГ «Велес Віта» Муровано-Куриловецького району А.В. Тузовський Дрп 2018 5
17543 Елементи сучасної технології вирощування гібридів кукурудзи придатних для виробництва біоетанолу. Методичні рекомендації для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», сп Паламарчук В.Д. Мв 2018 84
17542 Методика наукових досліджень. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономічного Липовий В.Г., Поліщук І.С., Мордванюк М.О. Мв 2018 123
17541 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3- го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономічного Липовий В.Г., Поліщук І.С., Мордванюк М.О. Мв 2018 715
17507 ДИПЛОМНА РОБОТА Вплив строків сівби на кормову продуктивність гібридів кукурудзи різних групп стиглості на силос в умовахУладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Сабардак В.В. Дрп 2018 7
17500 Генотипні відмінності сортів сої за стабільністю і пластичністю в умовах дослідного поля ВНАУ Моргун Юлія Юріївна Дрп 2018 5
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. С 2017 347
17433 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Ю.Ю. Криницький Дрп 2018 11
17432 Вплив технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН м. Калинівка Калинівського району Д.О. Усатюк Дрп 2018 9
17406 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Мандибура Богдан Петрович Дрп 2018 5
17404 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність зернової кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Торохтій Дрп 2018 8
17403 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Ю.С. Душко Дрп 2018 8
17356 Генотипні відмінності сортозразків звичайної за адаптивністю і пластичністю в умовах ВНАУ Танасієнко Юлія Андріївна Дрп 2018 3
17355 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю і скоростиглістю в умовах дослідного поля ВНАУ Ковальчук Максим Миколайович Дрп 2018 4
17319 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. Дрп 2018 5
17318 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. Дрп 2018 3
17314 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. Дрп 2018 5
17313 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. Дрп 2018 6
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. С 2017 581
16886 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С 2018 279
16883 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. С 2018 255
16882 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. С 2018 236
16881 Особливості динамічних змін забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку грунту Пелех Л.В. С 2018 235
16880 Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива Граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я.Г., Первачук М.В. С 2018 309
16879 Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів Шевчук О.В. С 2018 311
16878 Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С 2018 259
16877 Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної Мазур О.В. С 2018 259
16876 Вплив антропогенних та природних чинників на стан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області Дудник Є.Г. С 2018 287
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. С 2017 363
16615 Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С 2018 368
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. С 2017 406
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. Тд 2017 342
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. С 2017 645
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. С 2017 429
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. С 2017 443
16408 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І.С. , Телекало Н.В. С 2018 279
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С 2015 810
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С 2015 513
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. С 2017 469
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. С 2017 483
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. С 2017 646
16273 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного посіву ВНАУ Марущак М.О. Дрп 2018 5
16228 Порівняльна продуктивність сортів картоплі іноземної селекції в умовах ФГ «Ольвія» с. Сопин Погребищенського р-ну Миронова Г.В. (Мамалига В.С.) Дрп 2018 5
16219 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів люцерни в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля НААН Козлов І.О. Дрп 2018 4
16034 Прийоми підвищення продуктивності бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Кудинський О.М. Дрп 2018 7
15972 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 201 – агрономія Дідур І.М., Ткачук О.П., Первачук М.В., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Липовий В.Г Нп 2018 12
15889 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. Дрп 2018 8
15881 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ Корделівське НААН України, с. Корделівка Калинівського району Чемерис Ю.С. Дрп 2018 8
15870 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України с. Корделівка Калинівського району Педос Р.М. Дрп 2018 11
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. С 2015 352
15697 Сільськогосподарська меліорація. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та зао ч ної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.090101 - « Липовий В,Г. Мв 2018 40
15636 Основи біохтехнологій. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 4-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «сільське господарство і лісівництво» з напряму підготовки 6.090103 «лісове і садо І.С. Поліщук, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, М.В. Мельник Мв 2018 40
15635 Біотехнологія в рослинництві. Навчальна програма для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 агрономія / укладачі: і.с. поліщук, в.а. мазур, о.в. мазур, н.в. І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, Д.С. Шляхтуров, М.В. Мельник. Нп 2018 21
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. Тд 2015 1141
15565 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету Мазур О.В. , Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 33
15458 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галу Мазур В.А. , Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В., Тихонова Т.І. Мв 2018 39
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович Дрп 2018 8
15265 Польове кормовиробництво: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Циганський В.І., Шевченко Н.В. Мв 2018 40
15264 Технічні культури: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання, галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», освітньо-ква Мазур В.А., І.С. Поліщук, В.І. Циганський, Н.В. Шевченко Мв 2018 21
15263 Селекція та насінництво кормових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету. Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 15
15262 Селекція та насінництво польових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.0901 Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 45
15261 Селекція та насінництво с.-г. культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» / Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 14
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. Дрп 2018 4
15184 Садово-паркова селекція. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра / укладачі: І. Поліщук І.С.,Телекало Н.В. Нп 2018 27
15183 Біотехнологія в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 Агрономія / укладачі: І.С. Поліщу І.С. Поліщук, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, М.В. Мельник Мв 2018 26
15182 Основи біотехнологій. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за освітньо-к І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, В.Д. Паламарчук, М.В. Мельник. Нп 2018 53
15181 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване п Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв 2018 7
15180 Лісова селекція. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра / укладачі: І.С. Поліщук, Н.В. Поліщук І.С.,Телекало Н.В. Нп 2018 35
15178 Світові агротехнології: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 124
15177 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв 2018 113
15176 Насіннєзнавство: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв 2018 237
15175 Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв 2018 75
15174 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Ба В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 77
15173 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 074 – «Публічне у В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 105
15172 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публі В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв 2018 43
15171 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Поліщук І.С. , МазурО.В. Мв 2018 32
15170 Садово-паркова селекція. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» за освіт Поліщук І.С.,Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Мв 2018 43
15169 Лісова селекція. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бак Поліщук І.С.,Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Мв 2018 34
15168 Програмування врожаю. Методич ні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6 Липовий В.Г., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 130
15167 Польове кормовиробництво: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Поліщук І.С., Циганський В.І., Шляхтуров Д.С. Мв 2018 72
15166 Кормовиробництво та луківництво: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Поліщук І.С., Циганський В.І., Шевченко Н.В. Мв 2018 957
15165 Селекція та насінництво овочевих культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету. галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2018 13
15047 Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в умовах Уладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Горобець А.І. Дрп 2018 8
14938 Вплив гербіцидів на продуктивність сорго в умовах правобережного Лісостепу України Собко Г.В. Дрп 2018 14
14937 «Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного посіву ВНАУ». Мазур Б. А. Дрп 2018 10
14936 Порівняльна оцінка сортів сої за комплексом цінних господарських ознак в умовах ДПДГ «Олександрівське Наукововиробничого центру «Соя» НААНУ Когутовська Н.А. Дрп 2018 18
14852 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СФГ «Герасименка» Теплицького району Асауленко В.В. Дрп 2018 18
14788 Сільськогосподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го курсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.0901 Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв 2017 258
14703 Ландшафтна графіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: "Бакалавр", галузі знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво, напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганський В.І. Нп 2017 21
14667 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве маши Мазур В.А., Поліщук І.С, Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв 2017 23
14666 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електрот Поліщук І.С, Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв 2017 15
14655 Польове кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп 2017 35
14654 Лучне кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп 2017 47
14653 Сільськогоподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го к урсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.090101 - «Агрон Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв 2017 7
14500 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Навчальну програму з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за ОС «Магістр» Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Нп 2017 25
14499 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво", напряму підготовки 6.090101-"Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2017 267
14498 Насіннєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво", напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В., Телекало Н.В. Нп 2017 182
14497 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до лабораторних роб і т для студент ів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 « Сільське господарство і лісівництво », напрям підготовки 6.090101 – "Агро номія" за освітн ьо - квал Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2017 1940
14408 Рослинництво: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ос Поліщук І.С. , Мазур В.А. , Мазур О.В., Паламарчук В.Д. , Телекало Н.В., Литвинюк Г.В. Мв 2017 799
14385 Системи сучасних інтенсивних технологій: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агроно І.С. Поліщук, В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, Н.В. Шевченко Мв 2017 64
14382 Лучне кормовиробництво : методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 201 « Агрономія », Поліщук І.С., Циганський В.І. Мв 2017 80
14270 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Р.О. Цимбалістий Дрп 2017 5
14156 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів кукурудзи в умовах ТОВ « Поділля Латінвест» Тиврівського району Коваленко І.В. Дрп 2017 16
14108 Вплив технологічних прийомів на кормову продуктивність козлятнику східного в умовах ПП "Юхимівське" Шаргородського району Курдибаха Дрп 2017 9
14021 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивністьквасолі в умовах СТОВ «Довіра» с. Антоніна Красилівського району Хмельницької області Степанюк Я.Л. Дрп 2017 5
14020 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Романець Олександр Дрп 2017 12
14018 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність люцерно-злакових травосумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Л.М. Дрп 2017 4
13980 Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю та технологічністю в умовах ТОВ Агрофірми «Красне» Тиврівського району В.М. Радківський Дрп 2017 7
13979 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В.Мазур Дрп 2017 4
13978 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю, стійкістю до вилягання і поникання качанів в умовах ТОВ Агрофірма «Красне» Тиврівського району Р.В. Юрчак Дрп 2017 7
13977 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за елементами структури врожаю в умовах ФГ «Ірина О.І.» Хмільницького району Ю.А. Шестопалько Дрп 2017 15
13972 Вплив елементів технології вирощування на кормову продуктивність ріпаку озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Рибак В.А. Дрп 2017 11
13942 Порівняльна оцінка гібридів соняшника за цінними господарськими ознаками в умовах ФГ «Стріла» Муровано-Куриловецького району М.М. Чемериський Дрп 2017 9
13941 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за стійкістю до вилягання та урожайністю в умовах ПРАТ «Зернопродукт» МХП Гайсинська філія, с. Краснопілка Гайсинського району Ю.О. Приступа Дрп 2017 7
13940 Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за цінними господарськими ознаками в умовах ФОП «Рябець Є.В.» Шаргородського району О.С. Наумова Дрп 2017 10
13939 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах ФГ «Ірина О.Т.» Хмільницького району О.О. Самойловських Дрп 2017 5
13938 Порівняльна оцінка сортів сої за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного посіву ВНАУ Д.Ю. Адамович Дрп 2017 5
13937 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і стійкістю до вилягання в умовах ФГ «Ірина - ОТ» Хмільницького району Буличева М.С. Дрп 2017 13
13913 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність кукурудзи на силос в умовах ФГ «Василишен В.М.» Крижопільського району Поперечний А.М. Дрп 2017 6
13894 Прийоми підвищення кормової продуктивності післяукісних посівів в умовах Вінницької області Журавльов С.С. Дрп 2017 4
13893 Особливості технології вирощування бобово-злакових травосумішей в умовах «ПП Дари Велеса» Піщанського району Тимощук О.П. Дрп 2017 7
13892 Формування кормової продуктивності люцерни посівної залежно від режимів використання в умовах дослідного поля ВНАУ Демцюра Е.А. Дрп 2017 5
13552 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Мазур В.А., Мазур О.В., Телекало Н.В. , Шляхтуров Д.С., Шевченко Н.В. Мв 2017 214
13551 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Мазур В.А., Телекало Н.В. Мв 2017 92
13550 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090101 – «агрономія» за освітньо-квалі Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв 2017 174
13547 Методи і організація досліджень в насінництві: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство освітнього ступеня магістр спеціальності 201 «А Поліщук І.С., Шляхтуров мД.С., Мазур О.В., Циганський В.І. Мв 2017 15
13546 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» освітній ступінь «Магі Поліщук І.С., Шляхтуров Д.С. , Мазур О.В. Мв 2017 83
13499 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. Дрп 2017 5
13447 Удосконалення технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Циковський В.О. Дрп 2017 12
13446 Оптимізація елементів технології вирощування люцерни посівної на кормові цілі в умовах дослідного поля ВНАУ Осійчук С.В. Дрп 2017 7
13445 Порівняльна оцінка гібридів цукрових буряків за урожайністю в умовах Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Сідлецький Д.О Дрп 2017 8
13444 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах СФГ "Крона" с.Чечелівка Гайсинського району Антонюк Р.В. Дрп 2017 6
13443 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. Дрп 2017 4
13442 Генотипні відмінності соротзразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Ткачук А.В. Дрп 2017 5
13440 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю та тривалістю вегетаційного періоду в умовах ФГ "Тульчин Фрукт" с.ЖуравлівкаТульчинського району Моісеєнко М.О. Дрп 2017 6
13387 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 «Х арчові технології та інженерія Циганський В.І., Цигансмька О.І., Кириленко Л.В., Мудрицька Л.М. Мв 2017 39
13384 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Куриловецьке і К» с. Куриловці Жмеринського району Калюжко Тетяна Дрп 2017 6
13383 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Альфа» смт. Літин Кривий Олександр Дрп 2017 7
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. Тд 2015 347
13309 Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України Телекало Н.В. С 2013 668
13118 Новітні агротехнології у рослинництві. Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Мазур В. А., Паламарчук О. Д. П 2017 376
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С 2015 404
12994 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Мамалига В.С., Солоненко В.І., Ватаманюк О.В., Голюк Ю.В., Буткалюк Т.О., Колісник О.М. Пвф 2017 3
12993 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д. А., Льотка Г.І., Колісник О.М. Пвф 2017 1
12992 Програма вступного випробування з української мови та літератури Ануфрієва Н.М., Льотка Г.І., Токар О.В., Крот Г.О., Ганзюк Т.В., Довгорук Н.А., Телекало Н.В. Пвф 2017 2
12819 Кормовиробництво та луківництво. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.09010 Поліщук І.С., Циганський В.І. Мв 2017 154
12818 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні рекомендац ії для організації самостійної роботи студентів 4 - го курсу заочної форми навчання факультету агрономічного галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6 Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2017 18
12817 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факул ьтету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2017 28
12816 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» напрямку Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2017 9
12796 Методичні вказівки до проведення занять із дисципліни «Агротехнологія» для слухачів курсів підготовки «Трактористів машиністів» категорії А1 Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2017 6
12781 Програма вступного випробування з фізики Юрченко Т.М., Льотка Г.І., Хомяковський Ю.Л., Снігур А.А., Кривонос О.П., Бартюк М.П., Телекало Н.В. Пвф 2017 3
12694 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С, Чернецький В.М., Первачук М.В, Ткачук О.П. Пвф 2017 3
12693 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С Мамалига В.С, Чернецький В.М., Первачук М.В., Ткачук О.П. Пвф 2017 1
12692 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 201 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф. Ткачук О.П. Пвф 2017 4
12691 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 201 «агрономія» 6.090101 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Первачук М.В, Ткачук О.П. Пвф 2017 1
12690 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 201 «агрономія 6.090101 «агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Первачук М.В., Ткачук О.П. Пвф 2017 1
12518 Вивчення впливу інокуляції та позакореневих підживлень на врожайні властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Карпова .А. Дрп 2017 11
12512 Кормова продуктивність цукрового сорго залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ІК та Поділля НААН О.Л. Рябошапко Дрп 2017 6
12440 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сучасних гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Босюк К.А. Дрп 2017 10
12439 Вплив густоти посіву на продуктивність гібридів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Приймак Наталія Дрп 2017 5
12438 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Костенко М.В. Дрп 2017 9
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. Тд 2015 462
12154 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" за освітнім ступенем "Бакалавр" Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2016 154
12153 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету «Менеджмент і право» галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публіч Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз 2016 528
12152 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 – "Управління т а адміністрування" напрямку підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп 2016 227
11860 Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність та якість зерна гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. Сун 2015 330
11805 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090101 – «агрономія» за освітньо-кваліфіка І.С. Поліщук, В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, Н.В. Телекало, А.В. Плаксій Мв 2016 265
11804 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 205 – «лісове господарство» за ос Поліщук І.С., Мазур В.А., Телекало Н.В. Мв 2016 4
11645 «Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак в умовах дослідного поля ВНАУ» О.А. Ніцпан Дрп 2016 4
11587 Відмінності сорту зразків квасолі звичайної за ознаками технологічності в умовах дослідного поля ВНАУ Н.С. Грищук Дрп 2016 4
11581 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю і технологічністю в умовах ФГ «Тульчин-Фрут» Тульчинського району О.В. Загродська Дрп 2016 7
11516 Формування врожайності сої, як високобілкової культури залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах СТОВ «Промінь» с. Черепашинці Калинівського району Вінницької області М.П. Дячок Дрп 2016 9
11515 Удосконалення технологічних прийомів вирощування ріпаку ярого для отримання альтернативних джерел палива в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Мельниченко Дрп 2016 12
11514 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДПДГ «Корделівське» ІК НААН України, с. Корделіка Калинівського району Фурман Олександ Броніславович Дрп 2016 5
11513 Вплив глибини загортання та розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДПДГ «Корделівське» НААНУ с. Корделівка Калинівського району Герасимчук Катерина Яківна Дрп 2016 5
11507 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СВК «Маяк», с. Медівка Оратівського району Волинець Анатолій Іванович Дрп 2016 8
11506 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДПДГ «Корделівське» НААНУ, с.Корделівка Калинівського району Віт Валентина Василівна Дрп 2016 8
11441 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП "Золотий колос" І.М. Зеленянський Дрп 2016 9
11072 Удосконалення технології вирощування післяжнивних кормових культур в умовах жмеринського району А.В.Осадчук Дрп 2016 7
11038 «Господарсько-біологічна оцінка сортів сої різних груп стиглості в умовах АФ «Племзавод» с. Вила Томашпільського району» Мундір І.О. Дрп 2016 7
11037 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах СТОВ «Агрофірма Красне» Тиврівського району» Дубина О.О. Дрп 2016 9
11036 «Порівняльна оцінка сортів сої за елементами структури врожаю в умовах АФ «Племзавод» с. Вила Томашпільського району» А.О. Ставнійчук Дрп 2016 7
10992 Порівняльна оцінка сортів сої за ознаками технологічності в умовах ТОВ «Агросвіт Світанок» Бершадського району В. М. Близнюк Дрп 2016 8
10964 «Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю і стійкістю до вилягання в умовах Чуківської філії «Зернопродукт МХП» Немирівського району» Андрейчук Я.Л. Дрп 2016 9
10940 Удосконалення технологічних прийомів вирощування високоенергетичних сортів сої для отримання альтернативних джерел палива в умовах дослідного поля ВНАУ Є. В. Чернецька Дрп 2016 7
10882 Удосконалення технологічних прийомів аирощування озимої пшениці в умовах ПП "Україна" м. Шаргород М.П. Шкварук Дрп 2016 6
10871 Вплив технологічних прийомів на кормову продуктивність озимих проміжних культур в умовах СФГ „Інгода” Козятинського району Брисюк Н.М. Дрп 2016 5
10870 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на силос в умовах Ялтушківської ДСС Барського району О.В. Хватков Дрп 2016 7
10869 Кормова продуктивність кукурудзи на силос в одновидових і сумісних посівах із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ТОВ Поділля «ЛАТ ІНВЕСТ» смт. Тиврів І.В. Онищук Дрп 2016 6
10868 Прийоми підвищення кормової продуктивності кукурудзи на силос в умовах ДГ «Артеміда» Калинівського району Д.В. Кушта Дрп 2016 7
10867 Підвищення кормової продуктивності конюшини лучної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах СТОВ «Урожай» с. Біляни Чернівецького району О.М. Куйбіда Дрп 2016 7
10610 Зберігання та контроль якості насіння. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво. Спеціальність 809010101 Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мв 2016 2
10530 Технологія вирощування цукрових буряків методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеціальності 7.090101 – "агроном Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2016 4
10529 Методичні вказівки ”технологія і маркетингові засади виробництва зернових культур” методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісів Поліщук М.І., Поліщук І.С., Остапчук М.О., Паламарчук В.Д. , Максімов А.М. Мв 2016 9
10528 Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеці М.О.Остапчук, І.С. Поліщук, В.Д.Паламарчук, О.В.Мазур, А.М.Максімов Мв 2016 4
10527 Технологія заготівлі, зберігання та переробки цукрових буряків методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство і лісівництво" спеціальності Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Максімов А.М., Телекало Н.В. Мв 2016 3
10526 Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеціал Остапчук М.О., Поліщук І.С. , Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Мв 2016 47
10525 Технологія вирощування цукрових буряків методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство і лісівництво" спеціальності 7.090101 – "агрономія" М.О. Остапчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур, А.М.Максімов, Н.В.Телекало Мв 2016 5
10522 Селекція та насінництво овочевих культур. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво. Спеціальність 809010101 Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мв 2016 7
10521 Системи сучасних інтенсивних технологій методичні вказівки до проведення самостійної роботи для магістрів денної і заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "сільське господарство та лісівництво" спеціальності 8.09010101 – "агр Поліщук І.С., Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Плаксій А.В. Мв 2016 60
10520 Системи сучасних інтенсивних технологій методичні вказівки до виконання курсового проекту для магістрів заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "сільське господарство і лісівництво" спеціальності 8.09010101 – "агрономія" за Поліщук І.С., Мазур В.А. , Паламарчук В.Д. , Плаксій А.В. Мв 2016 9
10519 Рослинництво. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» Поліщук І.С., Максімов А.М., Остапчук М.О., Телекало Н.В. Мв 2016 44
10518 Методичні вказівки до проведення навчальної практики з курсу «Лісова селекція» студентами 2 курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 0901 – "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – «Лісове та садово - Остапчук М.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М., Телекало Н.В., Мв 2016 19
10401 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1 курсу агрономічного факультету, денної форми навчання, з галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Рз 2016 201
10400 Зошит виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”, галузі знань 0505 – "Машинобудування" напряму підготовки 6.050503 – " Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Рз 2016 27
10399 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни "Наукові основи ви рощування екологічно чистої продукці" магістрами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – " Сільське господарство і лісництво" спеціальності Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Мв 2016 3
10398 Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни "Технологія вирощування продукції рослинництва" студентів напряму підготовки 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», спеціальності 6 Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2016 18
10397 Програма навчальної дисципліни "Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції" для магістрів агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Нп 2016 3470
10396 Програма навчальної дисципліни "Світові агротехнології" для магістрів агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп 2016 32
10395 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з галузі знань 1001 – "Техніка та енергетика аграрного виробництва Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Рз 2016 207
10362 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "ТВПР" студентів 1 курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування"”. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2016 26
10361 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2016 12
10360 Лучне кормовиробництво. Методичні вказівки для орган ізації самостійної роботи студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 «Агрономія» О Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2016 42
10359 Лучне кормовиробництво. Робочий зошит до виконання лабораторних робіт студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 « Агрономія» Поліщук І.С., Липовий В.Г., Циганська О.І. Рз 2016 55
10358 Методичні вказівки до виконання ку рсової роботи с тудентами 5 - го курсу із дисципліни «Лучне кормовиробництво» для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 - спеціальності 7.090101 01 «Агрономія» ОКР « Спеціа Поліщук І.С., Липовий В.Г. Мв 2016 16
10357 Рослинництво.Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія" І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, А.М. Максімов, Н.В. Телекало Мв 2016 2
10355 Інтегрований захист в овочівництві. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія" Поліщук І.С., Мазур В.А., Мазур О.В., Максімов А.М., Телекало Н.В. Мв 2016 3
10164 Оцінка гібридів кукурудзи на придатність до виробництва біоетанолу в умовах дослідного поля ВНАУ Е.І. Коханенко Дрп 2016 16
10147 Кормова продуктивність кукурудзи в суміші із високобілковими культурами в післяукісних посівах залежно від озимих проміжних культур в умовах СФГ «Пролісок» Деражнянського району Хмельницької області, студент-випускник Пікас Ю.В., керівник: доцент Липовий Липовий В.Г. Дрп 2016 10
10085 Господарсько-екологічне вивчення сортів сої за комплексом цінних ознак в умовах дослідного поля ВНАУ М.В. Саранча Дрп 2016 10
10084 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби в умовах Інституту кормів та сільського господарства «Поділля» НААН України М.С. Романенко Дрп 2016 10
9853 Господарсько-екологічне оцінювання високоенергетичних гібридів кукурудзи придатних для виробництва альтернативних видів палива в умовах ДП ДГ "Корделівське" с. Корделівка Калинівського району Захарчук Вадим Васильович Дрп 2015 12
9814 Глсподарсько - екологічне оцінювання гібридів соняшнику на збільшення виходу олії для переробки на біодизель в умовах дослідного поля ВНАУ Мєшкова О.О. Дрп 2015 19
9813 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи придатних для отримання альтернативних джерел енергії Кухар Юлія Олександрівна Дрп 2015 7
9812 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Пороховник І.І. Дрп 2015 10
9523 Програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.050503 ”Машинобудування” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп 2015 33
9522 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму під Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв 2015 65
9521 Типова програма навчальної дисципліни Технологія цукрового виробництва для підготовки бакалаврів напрямку 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп 2015 32
9520 Типова програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерств Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп 2015 10
9241 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах Лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С 2014 158
9240 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С 2014 146
9239 Ефективність препарату нановіт на посадках картоплі для підвищення біоенергетичної продуктивності сортів Поліщук І.С., Мацера О.О. С 2014 129
9238 Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні // Збірникнаукових праць ВНАУ.- Вінниця. - 2014. - №6. С.108-111 Мазур О.В. С 2014 158
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. Тд 2014 362
9188 Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2014 284
9187 Процеси росту, розвитку та формування структури урожаю нуту посівного в умовах лісостепу правобережного Квітко Г.П., Михальчук Д.П. С 2014 339
9186 Вплив строку посіву та рівнів мінерального живлення на врожайність озимого ріпаку Мазур В.А., Мацера О.О. С 2014 370
9184 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2014 344
9182 Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015 367
9181 Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. С 2015 353
8733 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентами напряму підготовки 6.090101 «агрономія» Мазур В.А., Дідур І.М., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В. Пкд 2015 7
8527 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В. С 2015 3057
8526 «Насінництво з основами селекції гібридів» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015 0
8525 «Насінництво з основами селекції кормових трав» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015 0
8524 «Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015 19
8523 “Селекція та насінництво сільськогосподарських культур” Методичні вказівки для виконання курсової роботи Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2015 6
8522 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз 2015 47
7541 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101«Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014 1
7540 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014 2
7536 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Пвф 2014 1
7407 Садово-паркове мистецтво. Термінологічний словник для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство». Прокопчук В.М. С 2014 5
7403 Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами IV курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Прокопчук В.М., Солоненко В.І., Василевський О.Г.,Нейко І.С., Мв 2013 5
7349 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Світові агротехнології” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013 19
7348 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., К 2013 11
7347 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013 7
7346 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур” для магістрів другого року навчання Агрономічного факультету Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013 6
7345 Методмчні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації «Ек Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013 29
7344 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів третього курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013 5
7343 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Екологічна раціоналізація сучасних технологій” студентами-магістрами Агрономічного факультету, спеціальності 8.070801 „Екологія і охорона НС” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Остапчук М.О., Максімов А.А. Мв 2013 7
7342 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013 69
7341 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Системи промислових технологій в агропромисловому комплексі” (Рослинництво) Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013 8
7340 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Екологічна раціоналізація сучасних технологій” для магістрів першого року навчання Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього сере Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.А. Мв 2013 10
7040 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Насінництво з основами селекції гібридів”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальність 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 2
7039 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Основи біотехнології рослин”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Прокопчук В.М., Шерепітко В.В Мв 2013 59
7038 «Основ біотехнології рослин» Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія». Мазур О.В., Шерпітко В.В. Мв 2013 4
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання Мазур О. В., Зозуля О. Л., Шерепітко В. В., Мазур В. А., Мазур О. В. Мвв 2013 17
7035 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної форми навчання з дисципліни: “Сільськогосподарська екологія”. Шкатула Ю.М. Мв 2013 45
7034 Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Ландшафтна екологія» і завдання до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Мв 2013 2
7033 Інженерна екологія. Методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Галузь знань «Техніка та енергетика аграрного виробництва» для напряму підготовки 6.100 Шкатула Ю.М Мв 2013 7
7032 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Шкатула Ю.М. Мв 2013 14
7031 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки по проходженню навчальної практики для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Шкатула Ю.М. Мв 2013 35
7030 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Шкатула Ю.М. Мв 2013 21
6884 Садово-паркові композиції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013 5
6883 Оозеленення інтер`єрів. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М. Нп 2013 32
6882 Історія садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013 1
6776 Селекція та насінництво цукрових буряків. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.09010101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013 2
6775 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Селекція та насінництво цукрових буряків”. Спеціальність 7.09010101 – “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 1
6773 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013 10
6772 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Селекція та насінництво с.-г. культур”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 14
6771 Основи біотехнології рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія” Прокопчук В.М., Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013 12
6318 Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежать від маси дражованої оболонки в умовах Вінницького насіннєвого заводу «АГРОГРАД В» Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес С 2012 220
6313 Вивчення пристосованості гібридів кукурудзи інститута рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН до вирощування у зоні Полісся України Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, О. В. Сікалова, С. С. Китайова С 2012 190
6312 Аналіз стану вирощування сої в Україні Г. М. Заболотний, О. І. Циганська С 2012 211
6311 Накопичення сухої маси коренів і сирої маси активних бульбочок та урожайність сої при інокуляції в Лісостепу західному О. М. Бахмат С 2012 482
6308 Характер спадкування висоти та маси насіння з рослини у гороху В. С. Мамалига, В. Д. Бугайов, В. Д. Тромсюк С 2012 361
6307 Вплив стану ґрунту на польову схожість насіння цикорію кореневого О. В. Ткач С 2012 380
5962 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців «бакалавр» напряму підготовки 6. 090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М. Нп 2013 33
5899 Програма навчальної дисципліни «Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур»для підготовки магістрів напряму 0901 «Агрономія» (спеціальність 8.09010101 «Агрономія») у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І., Климчук О.В. Нп 2013 27
5846 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Аграрної економіки Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 5
5845 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Аграрної економіки Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 27
5844 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації « Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 2
5843 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу “Системи промислових технологій АПК (рослинництво) для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Менеджменту, адміністрування та права Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 7
5842 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Системи промислових технологій АПК” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Менеджменту, адміністрування та права Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 5
5841 Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу, Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “Еконо Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 5
5840 Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Навчально – наукового інституту Аграрної економіки, Фінансово – економічного факультету зі Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Азуркін В.О., Максімов А.М. Мв 2013 3
5839 Екологічно чисті технології виробництва сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.04010601 “Агрономія” спеціальності «Екологія та ОНС» агрономічного факультету денно Паламарчук В.Д., Азуркін В.О. Поліщук М.І. Мв 2013 4
5838 “Екологічно чисті технології виробництва сільськогосподарської продукції” Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напрямку 8.04010601 “Екологія та ОНС ” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Паламарчук В.Д., Азуркін В.О. Поліщук М.І. Нп 2013 2
5834 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Спеціальна генетика”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 1
5833 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни: “Селекція та насінництво сільськогосподарських культур” студентами агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.09010101 - “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013 20
5799 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101«Агрономія» Мазур В.А. Поліщук І.С. Мамалига В.С. Чернецький В.М. Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Заболотний Г.М. Пвф 2013 1
5798 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мазур В.А. Поліщук І.С. Мамалига В.С. Чернецький В.М. Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Заболотний Г.М. Пвф 2013 1
5795 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.090101 «Агрономія» Мазур В.А. Поліщук І.С. Мамалига В.С. Чернецький В.М. Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Пвф 2013 1
5594 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни:Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В.,Запарнюк О.Ф. Мв 2013 3
5591 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» з курсу «Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д.. Мв 2013 10
5590 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур.Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д.. Мв 2013 90
5489 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів для студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 “Агрономія”. Мазур О. В. С 2012 7
5280 Програма вивчення вибіркової дисципліни: «Селекція та насінництво овочевих культур» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 8130102 напряму (спеціальності) 1301 «Агрономія». Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 4
5279 Програма вивчення вибіркової дисципліни: «Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур» Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 2
5277 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни: «Зберігання та контроль якості насіння» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 1301 спеціальності 8.130102. Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 1
5276 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни: «Насінництво з основами селекції гібридів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 1301 спеціальності 8.130102. Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 2
5271 Ландшафтна екологія Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 2
5270 Ландшафтна екологія Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 0
5269 Сільськогосподарська екологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальність 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 33
5268 Екологічно чисте виробництво. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 0
5266 Сучасні проблеми агроекології.Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» напрям підготовки 1301 «Агрономія» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 19
5265 Інженерна екологія. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 6
5264 Агроекологія.Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 4
5263 Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 2
5262 Інженерна екологія Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0401 «Природничі науки» спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 4
5261 Інженерна екологія.Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «бакалавр» напрям підготовки 0505 «Машинобудування і матеріалообробка» спеціальності 6.050503 «Машинобудування». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Нп 2012 4
5260 Практикум з інженерної екології. Шкатула Ю.М. Нп 2012 1
5259 Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Мв 2012 6
5257 Практикум з ландшафтної екології. Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. Нп 2012 2
5256 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Екологічно чисте виробництво» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шерепітко В.В., Шкатула Ю.М. Мв 2012 0
5082 Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) Прокопчук В. М. Мвв 2012 6
5025 Оптимізація елементів технології вирощування міскантусу в умовах західного Лісостепу України М. Я. Гументик, В. М. Квак С 2012 458
5024 Зимостійкість та урожайність ячменю озимого залежно від норм висіву в умовах північного Степу І. І. Ярчук, В. Ю. Божко С 2012 323
5017 Енергетична ефективність вирощування козлятнику східного в умовах правобережного Лісостепу України Т. П. Самохвал С 2012 307
5015 Ріпак – перспективна олійна культура нашої держави В. В. Рогач С 2012 301
5007 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність зернової кукурудзи В. Д. Паламарчук, О. Д. Паламарчук, І. В. Волчанська, В. В. Мельник С 2012 485
4984 Сучасний стан і перспективи вирощування соняшнику та ріпаку у Вінницькій області В. О. Азуркін, І. С. Поліщук, І. М. Дідур С 2012 539
4979 Ефективність створення високопродуктивних сортів амаранту, як сировини для виробництва національних замінників паливо-мастильних матеріалів, а також широкого спектру харчових, фармацевтичних і кормових продуктів А. М. Максімов С 2011 532
4978 Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ О. В. Мазур, В. В. Шерепітко С 2011 557
4967 Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття В. М. Матис, А. Г. Дзюбайло С 2011 350
4966 Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (TRITICUM AESTIVUM L.), придатних до поширення в умовах Миколаївської області О. А. Коваленко, М. М. Корхова С 2011 404
4965 Формування урожайності насіння льону олійного за різних погодних умов у південному Степу України О. Д. Борисюк, Л. К. Антипова, В. В. Дикий С 2011 313
4964 Продуктивність та якість бульб картоплі залежно від норм внесених добрив В. В. Дячук С 2011 325
4963 Нове органо-мінеральне добриво на цукрових буряках В. В. Плотніков, О. О. Чернілевська, В. С. Деркач [та ін.] С 2011 582
4959 Оптимізація співвідношення посівів сої та кукурудзи в сівозмінах Лісостепу України О. Я. Панасюк С 2011 505
4721 Екологічна оцінка гібридів огірка Т. М. Кушнірук, О. І. Мулярчук, Н. О. Норик С 2012 318
4717 Ріст і розвиток рослин буряка столового залежно від позакореневого внесення мікроелементів в умовах Південно-Західного Лісостепу України П. В. Безвіконниий С 2012 366
4715 Оцінка колекційного матеріалу сої за рівнем накопичення білка в умовах південного Степу І. А. Хорсун С 2012 347
4714 Мінливість архітектоніки насіннєвого куща та урожайність насіння буряка столового у східному Лісостепу України в умовах зрошення О. Д. Вітамінов, Є. О. Томах С 2012 395
4713 Вивчення зв"язку тривалості вегетаційного періоду з урожайністю сортів рослин сої О. В. Мазур С 2012 470
4712 Забур"яненість посівів ячменю ярого залежно від способу обробітку грунту А. В. Панфілова, А. В. Панфілова С 2012 374
4711 Характеристика зміни запасів продуктивної вологи у залежності від способів основного обробітку грунту і попередників при вирощуванні озимої пшениці в умовах північного Лісостепу України П. О. Рябчук, О. В. Чайка, О. П. Рябчук С 2012 414
4710 Вплив гідротермічних умов на кормову продуктивність конюшини лучної в умовах правобережного Лісостепу Т. А. Забарна С 2012 434
4709 Морфогенез козлятнику східного та розвиток шкідників і хвороб у його посівах О. П. Ткачук С 2012 388
4708 Регулювальна дія елементів живлення у визначенні загально-хімічної структури урожаю бульб топінамбура В. Л. Пую С 2012 316
4707 Добір сортів пшениці м"якої озимої для вирощування в зоні степу України О. А. Коваленко, М. М. Корхова С 2012 447
4706 Формування урожайності сортів ячменю озимого в південному степу України В. В. Дикий, Л. К. Антипова С 2012 207
4705 Вплив інокуляції та мінеральних добрив на продуктивність детермінантних сортів гороху в умовах правобережного Лісостепу О. Ю. Білик С 2012 547
4704 Формування вегетативних органів гібридів соняшнику залежно від строків сівби та заходів боротьби з бур"янами в умовах південного Степу України Н. В. Маркова С 2012 321
4703 Урожайність зеленої маси базиліка звичайного в умовах південно-західного лісостепу України О. М. Трояновська С 2012 380
4702 Продуктивність і якість зерна пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та сортової належності в умовах Лісостепу правобережного І. Г. Протопіш, Г. П. Квітко, І. С. Поліщук С 2012 337
4701 Вплив ризогуміну на продуктивність сої в умовах Лісостепу західного О. С. Чинник С 2012 384
4699 Сучасні технології вирощування озимої пшениці В. В. Плотніков, О. В. Корнійчук, Н. А. Спринчук [та ін.] С 2012 429
4698 Перспективи вирощування гірчиці білої в умовах Лісостепу правобережного Г. П. Квітко, І. С. Поліщук, М. В. Саміляк, Н. Я. Гетман С 2012 376
4471 Фітодизайн. Програма Навчальної дисципліни для підготовки с пеціалістів напряму 7. 130102 «Агрономія» спеціалізації «Лісоворекреаційне та садово - паркове господарство Прокопчук В.М. Нп 2012 2
4417 “Світові агротехнології” Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напрямку 8.09010101 “Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп 2012 5
4416 “Еколого-біологічне рослинництво” Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів та магістрів напрямку 8.09010101 “Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Нп 2012 19
4359 Технічні культури. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв 2012 6
4358 Програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Азуркін В.О., Поліщук І.С., Мазур В.А. Мв 2012 18
4357 Технічні культури. Програма навчальної дисципліни для підготовки ОКР «Бакалавр» напряму 6.090101 – «Агрономія» (спеціальність «Агрономія») Азуркін В.О., Поліщук І.С., Мазур В.А., Поліщук М.І. Нп 2012 7
4356 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки ОКР «Магістр» напряму 8.09010101 – «Агрономія» (спеціальність «Агрономія») Квітко Г.П., Азуркін В.О., Поліщук І.С., Мазур В.А. Нп 2012 56
4317 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання практичних робіт студентів агрономічного факультету заочної форми навчання Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерпітко В.В. Рз 2012 24
4233 Системи сучасних інтенсивних технологій МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи магістрів спеціальності 8. 09010101 “Агрономія” агрономічного факультету денної форми навчання Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Мв 2012 140
3921 Презентація лекцій . Тема 5 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 1459
3919 Презентація лекцій . Тема 4 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 793
3917 Презентація лекцій . Тема 3 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 272
3916 Презентація лекцій . Тема 2 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 838
3915 Презентація лекцій . Тема 1 Курс: "Декоративне садівництво" Прокопчук В.М. П 2012 2254
3910 Презентація лекційного курсу "Основи біотехнології рослин" Прокопчук В.М. П 2012 2933
3857 Визначення стійкості деяких агроекосистем до антропогенних навантажень за фітоіндикаційною методикою В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 332
3789 Садово-паркова архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7. 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» В.М. Прокопчук Нп 2011 0
3775 Методичні вказівки для проведення практики студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» В.М. Прокопчук Мв 2011 3
3718 Розповсюдження амброзії полинолистої (AMBROSIA AMBROSIOIDES L.) у м.Вінниця В. І. Солоненко С 2011 3051
3714 Адаптивна селекція рослин сої, як фактор екологічно безпечного та сталого функціонування агроекосистем України В. В. Шерепітко, Г. М. Заболотний, Н. А. Шерепітко С 2011 1326
3709 Вплив регулятора росту лінгогумат на врожайність та якість продукції капусти цвітної в умовах лісостепу України  Чередниченко С 2011 895
3708 Вплив інтенсифікації удобрення на формування та урожайність бобово-злакового травостою Р. В. Шевчук, Г. М. Шевчук С 2011 596
3707 Передзбиральна вологість зерна гібридів кукурудзи та затрати на його досушування в умовах Вінниччини В. А. Шинкарук, В. М. Романенко, О. А. Коваленко С 2011 713
3706 Продуктивність сої в беззмінних посівах на різних фонах живлення і захисту рослин в лісостепу України О. Я. Панасюк С 2011 1048
3705 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Мазур [та ін.] С 2011 1174
3704 Вплив елементів технології вирощування на особливості формування урожаю кормових буряків Г. І. Демидась, Л. М. Бурко С 2011 510
3676 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво з основами програмування врожаїв” для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.130102 “Агрономія” Поліщук І.С, Шинкарук В.А., Азуркін В.О., Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Мв 2011 2
3675 Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів ІІІ курсу Агрономічного факультету зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” Г.П.Квітко, М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2011 0
3674 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців ОКР "Магістр" за спеціальністю 8.130102 "Агрономія" (дисципліна "Сучасні системи адаптивних технологій вирощування зернових культур") М. О. Остапчук; І. С. Поліщук; В. А. Мазур;. М. І. Поліщук; О. В. Климчук. Мв 2011 3
3673 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» з курсу «Програмування врожаю с.-г. культур» Азуркін В.О. Мв 2011 2
3672 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2011 0
3671 Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “ Фінанси і кредит ” М.І. Поліщук кандидат , І.С. Поліщук ,В.А. Шинкарук Мв 2011 3
3670 Лікарські рослини. Технологія вирощування Климчук О.В., Поліщук І.С., Мазур В.А. Нп 2011 14
3668 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво”, для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І. Кп 2011 4
3666 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “Економічна кібернетика” та “ІСУ” М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2011 1
3665 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво” для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.090101 “Агрономія” Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І. Мв 2011 1
3664 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» з курсу «Технічні культури» Азуркін В.О. Мв 2011 2
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова Нп 2011 717
3420 Ефективність застосування нового рідкого добрива Вітазим в сучасних технологіях вирощування озимої пшениці В. В. Плетніков, О. В. Корнійчук, О. О. Чернелівська, В. Г. Гильчук С 2011 641
3418 Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку В. В. Рогач С 2011 639
3416 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу А. П. Маслоїд С 2011 515
3415 Особливості виробництва біопалива з редьки олійної Я. Г. Цицюра, Т. В. Цицюра С 2011 493
3414 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння для виробництва біоетанолу В. О. Азуркін, І. С. Поліщук, В. А. Мазур С 2011 853
3413 Виробництво та використання насіння соняшнику для виробництва біодизеля І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Шинкарук С 2011 1181
3412 Гірчиця біла – джерело отримання біодизеля на Вінниччині І. С. Поліщук, О. В. Климчук, М. І. Поліщук С 2011 1065
3411 Перспективи вирощування та використання кукурудзи для отримання біопалива В. Д. Паламарчук, О. Д. Паламарчук С 2011 512
3409 Рижій посівний – олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля Г. І. Демидась, Г. П. Квітко С 2011 1966
3393 Селекционно-генетические параметры продуктивности при различных вариантах подбора у животных породы дюрок Т. Н. Тимошенко, Т. Л. Шиман, В. П. Лазовський С 2011 444
3195 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С 2011 555
3069 Сучасні технології вирощування кукурудзи на зерно В. О. Наконечний С 2011 234
3066 Проблеми селекції кукурудзи на стійкість до хвороб і шкідників О. Л. Зозуля, О. Л. Колісник С 2011 269
3064 Кореляція міцності бокової стінки стебла та інших господарсько-цінних ознак у самозапилених ліній кукурудзи В. Д. Паламарчук С 2011 246
3063 Прискорене розмноження ЧС гібридів цукрових буряків І. І. Козунь Мв 2011 227
3061 Успадкування та прояв ознак скоростиглості у простих міжлінійних гібридах кукурудзи М. І. Поліщук, В. О. Азуркін С 2011 230
3029 Генетичні особливості ознаки „міцність прикріплення зернівки до стрижня качана” О. В. Мазур С 2011 240
3028 Основи агротехніки вирощування інтродукованих декоративних видів родини scrophulariaceae juss в умовах Правобережного Лісостепу України В. М. Прокопчук Мв 2011 304
3008 Регресійний аналіз урожайності із основними ознаками кукурудзи при монокультурі О. Л. Зозуля, О. В. Климчук С 2011 356
3007 Характеристика морфологічної будови качана у самозапилених ліній кукурудзи В. Д. Паламарчук, М. І. Поліщук Мв 2011 245
2901 Програма та методика досліджень на тему: “Вплив удобрення, підживлення та ЕМ-технології на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВДАУ” (лабораторно – польовий дослід) Остапчук М.О. Рп 2011 392
2900 Робоча програма "Світові агротехнології" Остапчук М.О. Рп 2011 432
2814 Насіння сільськогосподарських культур Поліщук І.С., Шинкарук В.А., Поліщук М.І., Коваленко О.А. Нп 2009 5695
2777 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи Технологія виробництва продукції рослинництва для студентів 1 курсу спеціальності "Економіка і підприемництво", "Лісове і садовопаркове господарство" Мазур В.А., Любар В.А., Паламарчук В.Д. Мв 2011 2357
2768 Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 8. 130 102 “Агрономія” Паламарчук В.Д. Мв 2011 583
2012 Лабораторний зошит для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва, збирання сільськогосподарських культур” Мазур В.А., Паламарчук В.Д. Рз 2009 3
1970 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІV курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2006 1
1952 Декоративне садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник з аудиторної та самостійної роботи студентів В.М. Прокопчук, В.А. Мазур Нп 2010 142
1946 Основи біотехнології рослин. Методичні вказівки проведення самостійної роботи студентів з курсу “Основи біотехнології рослин” спеціальності 6.130 100 “Агрономія”, 6.070 800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Прокопчук В.М. Мв 2007 50
1886 Методичні вказівки проведення самостійної роботи студентів з курсу “Основи біотехнології рослин” спеціальності 6.130 100 “Агрономія”, 6.070 800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Прокопчук В.М. Мв 2010 0
1734 Технологія зберігання, переробка продукції рослинництва і стандартизація та управління її якістю. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму 0305 «Облік і аудит» ( спеціальність 6.030509 – «Облік і аудит» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп 2010 1
1426 Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики В.О. Азуркін, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, В.А. Любар. Мв 2008 0
1412 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп 2008 0
1408 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни: “Селекція польових культур і сортознавство” студентами-магістрами агрономічного факультету за спеціальністю 8.130.100 - “Агрономія” Цицюра Я.Г., Шерепітко В.В., Мазур О.В. Мв 2008 0
1359 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Генетика сільськогосподарських тварин з основами біометрії І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв 2010 0
1305 Біотехнологія в рослинництві «Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130 102 – «Агрономія» Шерепітко В.В., Прокопчук В.М. Тп 2009 1
1232 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу денної форми навчання факультету Економіки та підприємництва зі спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” О.В. Климчук Мв 2009 7
1084 Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики В.О. Азуркін, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, В.А. Любар. Мв 2008 0
1074 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп 2008 0
1073 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, спеціальність 6.090101 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп 2008 0
1025 Технологія виробництва продукції рослинництва Методичні вказівки для виконанню курсової роботи Любар В.А., Остапчук М.О., Шинкарук В.А. Мв 2008 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska