The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32623 Охорона праці та безпека життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей. Солона О.В., Твердохліб І.В., Спірін А.В. Нп 2022 4
32586 Garden pea yield and its quality indicators depending on the technological methods of growing in conditions of Vinnytsia region Mostovenko V., Mazur O., Didur I., Kupchuk I., Voloshyna O., Mazur O. СSc 2022 25
32579 Improvement of technological methods of switchgrass (Panicum virgatum L.) growing in the Vinnytsia region Branitskyi Yu., Telekalo N., Kupchuk I., Mazur O., Alieksieiev O., Okhota Yu., Mazur O. СSc 2022 22
32571 Fractioning of grain materials in the vertical ring air channel during electric field imposition Kotov B., Stepanenko S., Tsurkan O., Hryshchenko V., Pantsyr Y., Garasymchuk I., Spirin A., Kupchuk I. СSc 2023 44
32520 Simulation of the work of photoelectric plants Rubanenko O., Tokarchuk O., Solona O. Сун 2022 37
32500 Дослідження процесу сушіння насінників трав Солона О.В., Замрій М.А. Сун 2022 46
32489 Influence of vacuum on diffusion of moisture inside seeds of cereals Shvidia V.O., Stepanenko S.P., Kotov B.I., Spirin A.V., Kucheruk V.Y. СWeof 2022 52
32300 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів мобільної доїльної установки Андрух Роман Олександрович Дрп 2022 5
32128 Особливості застосування одно- та двовимірних скінчених елементів при моделюванні кінематики пластичної течії металу Сивак Р.І., Солона О.В., Залізняк Р.О. Сун 2022 50
31950 Обґрунтування мехатронної системи просторового позиціонування робочого органу сільськогосподарської машини Євстігнєєв Павло Володимирович Дрп 2022 1
31949 Обґрунтування параметрів адаптивної системи релейного захисту повітряних ліній електропередач Євстігнєєва Вікторія Романівна Дрп 2022 1
31842 Підвищення ефективності транспортування сільськогосподар-ської продукції в умовах фермерських господарств Славінський Ян Сергійович Дрп 2022 3
31797 Дослідження енергоефективності електрогенераторних установок Дегтяр Андрій Павлович Дрп 2022 5
31479 Теоретичні дослідження процесу руху зернового матеріалу на поверхні ступінчастого віброживильника Степаненко С.П., Котов Б.І., Рудь А.В., Замрій М.А. Сун 2022 11
31455 Modernization of the power supply system of a diesel power plant Burlaka S., Telekalo N. Мвз 2022 12
31454 Improving the efficiency of the use of biodiesel fuel mixtures in the systems of autonomous energy supply of agricultural enterprises Burlaka S., Yemchik T. Мвз 2022 6
31389 Mathematical Model and Practical Implementation of Transformer Oil Humidity Sensor Hraniak V.F., Matviychuk V.A., Kupchuk I.M. СSc 2022 18
31375 Монографія «Використання кормових добавок і комбікормів нового покоління у годівлі свиней та птиці» Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Купчук І. М., Вугляр В.С. Спд 2022 21
31374 Монографія «Сучасні кормові добавки у годівлі птиці» Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Шпаковська (Льотка) Г.І., Купчук І.М. Спд 2022 15
31368 Research of autonomous generator indicators with the dynamically changing component of a two-fuel mixture Kupchuk I., Burlaka S., Galushchak A., Yemchyk T., Galushchak D., Prysiazhniuk Y. СSc 2022 19
31365 Peculiarities of reproduction of pinus nigra arn. in Ukraine Honcharuk I., Matusyak M., Pantsyreva H., Kupchuk I., Prokopchuk V., Telekalo N. СSc 2022 23
31353 Estimating the initial stage in the process of radial-reverse extrusion using a triangular kinematic module Hrudkina N., Levchenko V., Aliiev I., Diachenko Y., Sivak R., Sukhovirska L. СSc 2022 4
31328 The influence of parameters of running systems and their suspension on the safety of operators of mobile machines and energy equipment Tverdokhlib I., Polievoda Y. Мвз 2022 15
31327 Development of a functional model of a vibrating mill with adaptive control system of mode parameters Solona O., Kupchuk I. Мвз 2022 12
31326 Development and justification of constructive-regime parameters of the automated system of microclimate provision in apc premises Yaropud V., Honcharuk I. Мвз 2022 10
31325 Efficiency of using a probiotic feed additive in feeding kurchat broilers Poberezhets J., Zamrii M. Мвз 2022 13
31322 The heap parts movement on the share- board surface of the potato harvesting machine. Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R. СSc 2021 9
31307 Technical and technological prerequisites for the introduction of autonomous energy systems of agro-industrial enterprises using renewable energy sources Kupchuk I., Telekalo N. Мвз 2022 14
31295 Удосконалення конструкції ріжучого барабана кормозбирального комбайна Павленко Владислав Костянтинович Дрп 2022 6
31291 Слюсарно-механічна розробка технічного процесу відновлення валу редуктора самохідного бурякозбирального комбайну HOLMER Terra Dos T-3 Левус Б.О. Дрп 2022 2
31281 Модернізація конструкції зернової дробарки Андрух Владислав Володимирович Дрп 2022 3
31279 Розробка технологічного процесу відновлення робочих поверхонь колінчастих валів сільськогосподарської техніки Джигун Ярослав Васильович Дрп 2022 3
31175 Development of the methodology and substantiation of fuel supply parameters in the transition to biofuel. Serhiy B., Kupchuk І., Tverdokhlib І. Суз 2022 22
31062 Оцінювання енергонасиченості широколінійних (портальних) транспортних засобів сільськогосподарського призначення. Солона О.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Адамчук В.В. Сун 2021 8
31007 Ескізне креслення "Схема двокомпонентної системи живлення двигуна енергетичної установки". Бурлака С.А., Купчук І.М., Телекало Н.В., Присяжнюк Ю.С., Охота Ю.В., Тарасова О.С. Спд 2022 27
31006 Ескізне креслення «Комплект 3D-моделей деталей лабораторного ангулярного маніпулятора». Гончарук І.В., Солона О.В., Купчук І.М., Дідик А.М. Спд 2022 22
30981 Обґрунтування основних конструктивних параметрів ротаційного робочого органу коренебульбозбиральної машини. Грушецький С.М., Омельянов О.М. Сун 2022 3
30974 Ергономічні аспекти охорони праці в сільському господарстві. Спірін А.В., Цуркан О.В. Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. Сун 2022 15
30915 Вільні коливання осцилятора за наявності квадратичного в’язкого опору та сухого тертя. Ольшанський В.П., Сліпченко М.В., Спольнік О.І., Замрій М.А. Сун 2020 4
30874 Scientific foundations of the movement of components of grain material with an artificially formed distribution of air velocity. Stepanenko S. P., Kotov B. I., Spirin, A.V., Kucheruk V.Y. СWeof 2022 5
30798 Проектування та дослідження автоматизованого електроприводу. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту. О.В. Солона, В. Ф. Граняк, І. М. Купчук Мв 2022 22
30748 Development of the technological process of forming rings from sheet samples by stamping rollers and rotary hood Kupchuk I., Kolisnyk M., Shtuts A., Paladii M. Суз 2021 11
30676 Шляхи інтенсифікації виробництва насіння трав Спірін А.В., Цуркан О.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Сун 2021 18
30675 Експериментальна оцінка енергетичних параметрів об’ємної вібросепарації сипкої продукції. Омельянов О.М. Сун 2021 8
30536 The Research of the Morphology and Mechanical Characteristics of Electric Bimetallic Contacts Haikova T., Puzyr R., Savelov D., Dragobetsky V., Argat R., Sivak R. СSc 2020 7
30479 Визначення теплофізичних характеристик об’єктів вібраційного сушіння. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Цуркан О.В. Сун 2021 131
30478 Визначення режиму функціонування відцентрово-гравітаційного сепаратора теркового пристрою. Спірін А.В., Твердохліб І.В., Замрій М.А. Сун 2021 124
30474 Дослідження напружено-деформованого стану порожнистих виробів при комбінованому видавлюванні з роздачею. Алієва Л.І., Калюжний В.Л., Картамишев Д.О., Моісєєва А.М., Сивак Р.І. С 2019 150
30447 Деформируемость заготовок при радиальном выдавливании с противодавлением Алиева Л.И., Сивак Р.И., Коцюбивская Е.И., Сухоруков С.И. С 2018 111
30429 Застосування ліній току при визначенні кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичної течії металу. Сивак Р.І., Гунько І.В., Залізняк Р.О. Сун 2021 125
30395 Експериментальне дослідження мікрорельєфу поверхні ґрунту постійної технологічної колії. Булгаков В.М., Кувачов В.П., Солона О.В., Борис М.М. Сун 2021 107
30394 Про аналітичний розв'язок рівняння сили удару двох пружних тіл. Солона О.В., Купчук І.М., Ольшанський В.П., Сліпченко М.В. Сун 2021 126
30393 Експериментальне дослідження інтенсивності коливань сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів. Булгаков В.М., Кувачов В.П., Солона О.В., Борис М.М. Сун 2021 156
30370 Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи кондуктивно-інерційної зернової сушарки Мовчан Дмитро Анатолійович Дрп 2021 5
30369 Дослідження процесу відцентрової очистки дисперсних відходів апк Сніцарук Михайло Анатолійович Дрп 2021 3
30345 Substantiation of the constructive and mode parameters of vibratory disc crusher for the farm animals compound feeds production. Kupchuk I., Telekalo N. Мвз 2021 150
30323 Research of the rheological parameters of feed grain in the process of the combined impact-cutting grinding. Kupchuk I., Poberezhets Yu., Kravets R. Сун 2021 113
30288 Підвищення ефективності роботи колісного машино-тракторного агрегату на основі використання супутникових радіонавігаційних систем Джуринський Вадим Павлович Дрп 2021 4
30286 Дослідження технологічного процесу обладнання для об’ємного внесення добрив у ґрунт Столока Станіслав Юрійович Дрп 2021 4
30285 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи шнекового транспортера Сипович Сергій Євгенович Дрп 2021 4
30277 Інтенсифікація процесу сепарації зернового матеріалу в горизонтальному циліндричному сепараторі Копиченський Дмитро Олегович Дрп 2021 4
30264 Сучасний стан науково-технічних розробок в області підвищення ефективності вібраційної техніки та технологій. Омельянов О.М., Твердохліб І.В. Сун 2021 95
30243 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів очісуючої жниварки зернозбирального комбайна Чернятинський Володимир Анатолійович Дрп 2021 6
30213 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів двороторного вібраційного змішувача високодисперсних концентрованих кормів Шворак Андрій Сергійович Дрп 2021 2
30063 Підвищення експлуатаційних характеристик деталей сільськогосподарських агрегатів електродифузійною обробкою Дякун Дмитро Володимирович Дрп 2021 3
29996 Підвищення екологічної безпеки двигунів внутрішнього згорання сільськогосподарських машин Соколовський Олександр Олександрович Дрп 2021 3
29995 Підвищення ефективності амортизаторів транспортних засобів сільськогосподарського призначення Новіков Іван Станіславович Дрп 2021 2
29994 Дослідження технічного стану двигуна внутрішнього згорання за не рівномірними обертами колінчатого валу Савчук Олександр Віталійович Дрп 2021 3
29987 Обґрунтування параметрів комбінованого грунтообробного агрегату для овочівництва Ревва Юрій Вікторович Дрп 2021 5
29949 Дослідження системи безпеки колісних транспортних засобів Діденко Олександр Олегович Дрп 2021 3
29891 Обгрунтування режимних параметрів технологічного процесу підготовки насіння гречки з застосуванням фотосепаратора Сафронов Ігор Валерійович Дрп 2021 5
29883 Розробка апаратно – програмного забезпечення роботизованого маніпулятора – навантажувача Дідик Андрій Михайлович Дрп 2021 13
29785 Дослідження керування антиблокувальною системою автомобіля Півнєв Сергій Сергійович Дрп 2021 2
29751 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів системи живлення газодизельних двигунів внутрішнього згорання мобільних сільськогосподарських машин Сенчук В.М. Дрп 2021 4
29747 Підвищення зносостійкості лемеха ґрунтообробного агрегату поверхневим напиленням епоксидно-пісчаного композиту Завадецький Сергій Костянтинович Дрп 2021 2
29739 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів багатофункціонального ґрунтообробного котка Бортнік І.А. Дрп 2021 4
29738 Розробка апаратно-програмного комплексу діагностування дизельних двигунів сільськогосподарських енергетичних засобів Яровий В.В. Дрп 2021 9
29720 Дослідження процесу волочіння дроту для армуючих елементів шин сільськогосподарської техніки Яцков Артем Валерійович Дрп 2021 2
29719 Обґрунтування раціональних режимів штампування скріплювальних виробів сільськогосподарської техніки Скорук Іван Іванович Дрп 2021 3
29718 Покращення експлуатаційних характеристик труб сільськогосподарського призначення роликовим обкочуванням Малачинський Андрій Васильович Дрп 2021 3
29717 Дослідження процесу формування скріплювальних виробів сільськогосподарської техніки Денисюк Сергій Васильович Дрп 2021 2
29716 Дослідження процесу роликового обкочування профільованих труб сільськогосподарського призначення Дівінський Ярослав Олександрович Дрп 2021 2
29715 Дослідження процесу волочіння пружинного дроту для деталей сільськогосподарської техніки Березовський Михайло Іванович Дрп 2021 2
29704 Обґрунтування параметрів каскадного вивантажувального пристрою транспортного засобу Качур Т. А. Дрп 2021 3
29702 Дослідження динамічного навантаження транспортного засобу з регульованою підвіскою Григорчук Іван Володимирович Дрп 2021 3
29699 Обґрунтування параметрів системи підтримки тиску зрідженого газу газобалонних автомобілів Кузь Олександр Сергійович Дрп 2021 4
29600 Підвищення ефективності контролю технічного стану гальмівних механізмів автомобілів Савін В’ячеслав В’ячеславович Дрп 2021 3
29599 Підвищення ефективності сервісного обслуговування двигунів сільськогосподарської техніки Савчук Василь Олександрович Дрп 2021 4
29598 Дослідження методів діагностування двигунів внутрішнього згоряння за параметрами перехідних характеристик Кравчук Олександр Петрович Дрп 2021 4
29581 Обґрунтування параметрів електротехнологічного процесу формування озоно-повітряної суміші для знезараження комбікормів Сухоцький Олександр Миколайович Дрп 2021 2
29580 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи ексцентрикового ґрунтообробного котка Вовк А.Г. Дрп 2021 7
29579 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів дискового сошника для смугового посіву зернових культур Бедрак Н.В. Дрп 2021 5
29574 Підвищення ефективності діагностування технічного стану силових агрегатів транспортних машин Стецьків Євгеній Сергійович Дрп 2021 7
29573 Дослідження ефективності контролю технічного стану рульового керування трактора Муляр Володимир Дмитрович Дрп 2021 7
29572 Підвищення ефективності утилізації відходів на сервісних підприємствах апк Лебідь Денис Вадимович Дрп 2021 6
29426 The methodology of determining the place of installation of accelerometers during vibrodiagnostic of controlled axes of wheeled tractors Borysiuk D., Spirin A., Kupchuk I., Tverdokhlib I., Zelinskyi V., Smyrnov Ye., Ognevyy V. СScof 2021 216
29391 Розробка мехатронної системи контролю точності роботи висівних апаратів сівалки для просапних культур Замрій Михайло Анатолійович Дрп 2021 19
29163 Functions derivation of stresses in the soil and resistance forces to the motion of a plough share for cavity creation Vladimir kovbasa, Olena Solona, Victor Deikun, Igor Kupchuk СSc 2021 177
29149 Experimental evaluation of energy parameters of volumetric vibroseparation of bulk feed from grain Igor Palamarchuk, Ivan Rogogvskii, Liudmyla Titova, Oleg Omelyanov СScof 2021 154
29133 Комп*ютерна програма "Optimization of agricultural transportation v.1.0" Купчук І.М., Шаргородський С.А., Твердохліб І.В., Телекало Н.В., Колесник Т.В., Дідик А.М. Ас 2021 176
29076 Theoretical studies on the working capacity of disk devices for grinding agricultural crop seeds Tverdokhlib I. V., Spirin A. V. СSc 2016 172
28995 Обґрунтування енергоефективних режимів процесу досушування продуктів фракційної переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М., Побережець Ю. М. Сун 2021 155
28966 Дослідження якісних показників фронтально навішеної гичкозбиральної машини при коливаннях у повздовжньо-вертикальній площині Булгаков В. М., Солона О. В., Ігнатьєв Є. І. Сун 2021 126
28965 Коливання імпульсно навантаженого осцилятора з квадратичним опором у складі дисипативної сили Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Твердохліб І. В., Купчук І. М. Сун 2021 134
28942 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. Дк 2019 152
28940 Підвищення ефективності очищення повітрянонасіннєвої суміші Твердохліб І. В. Дк 2019 164
28934 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах харчових і переробних виробництв Омельянов О. М. Дк 2019 184
28933 Енергозберігаючий привод сепаратора комбікормів Омельянов О. М. Дк 2019 150
28901 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О. В. Дк 2018 140
28900 Застосування вібротехнологій при виробництві трав’яного борошна Солона О. В. Дк 2018 131
28899 Коливання миттєво навантаженого дисипативного осцилятора Ольшанський В. П., Сліпченко М. В., Спольнік О. І., Солона О. В. Сун 2021 205
28895 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. Дк 2018 119
28894 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. Дк 2018 111
28893 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. Дк 2019 181
28891 Перспективи упровадження у виробництво сепаратора комбікормів з енергоощадним приводом Омельянов О. М. Дк 2019 136
28889 Дослідження вібраційного сепаратора комбікормів Омельянов О. М. Дк 2019 122
28888 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. Дк 2018 127
28887 Порівняння технологій збирання насіння багаторічних бобових трав за енергозатратами Спірін А. В. Дк 2019 353
28886 Екологічні наслідки технологій збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Дк 2019 204
28882 Еколого-енергетичний аналіз технологій збирання насінників трав Твердохліб І. В. Дк 2019 146
28881 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Дк 2019 213
28839 Аналіз процесу утворення у конусній частині ємності для сипких матеріалів Спірін А. В Дк 2019 137
28838 Рекуперативні системи механічної вентиляції Твердохліб І. В. Дк 2019 148
28837 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В Дк 2019 125
28836 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Твердохліб І. В. Дк 2019 148
28835 Дослідження роботи гелеоколекторів для сушіння сировини активним вентилюванням Спірін А. В Дк 2019 143
28818 Діагностування мостів колісних тракторів, як засіб зменшення вібраційного навантаження Спірін А. В. Дк 2018 95
28816 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А. В. Дк 2018 143
28815 Математична модель польового сушіння сіна Спірін А. В Дк 2018 107
28814 Шляхи зниження втрат при заготівлі сіна Твердохліб І. В. Дк 2018 114
28813 Дослідження робочого процесу глушника шуму активного типу Твердохліб І. В. Дк 2018 103
28811 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Твердохліб І.В. Дк 2018 150
28802 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Спірін А. В. Дк 2021 167
28801 Технології збирання насіння люцерни Твердохліб І. В. Дк 2018 146
28718 Determination of rational operating parameters for a vibrating dysk-type grinder usedin ethanol industry Yanovich V. P., Kupchuk I. M. СScof 2017 248
28557 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. Дк 2020 236
28556 Plasticity for pre-deformed billet Солона О. В., Деревенько І. А., Купчук І. М. Дк 2018 150
28536 Комп'ютерна програма "Smart IR-Control Robotic Chassis v 1.0" (№103284) Гончарук І. В., Купчук І. М., Солона О. В., Мельник О. С. Спд 2021 150
28533 Вплив геометричних параметрів лемеха кротователя на деформаційних характеристик грунту при створенні порожнини для протифільтраційного екрана. Солона О. В., Ковбаса В. П. Сун 2019 204
28315 Обґрунтування параметрів робочих органів для укладання внутрішньоґрунтових зрошувачів Солона О. В., Ковбаса В. П. М 2020 288
28236 Вібраційні млини для тонкого помелу будівельних матеріалів Солона О. В. Дк 2019 201
27954 Безпека праці та життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів в спеціальносі 202 Захист і карантин рослин Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М., Купчук І.М. Мв 2020 8
27953 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2020 262
27837 Оцінка впливу швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної дискової дробарки Солона О. В., Купчук І. М., Гонтар В. Г., Дідик А. М. Сун 2020 260
27836 Керований вібраційний млин для помолу сипкого середовища Солона О. В. Сун 2020 257
27806 Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин Омельянов О. М., Замрій М. А. Сун 2020 273
27679 Ways to intensify the collection seed of herbares Спірін А. В., Твердохліб І. В., Омельянов О. М., Вовк В. Ю. Суз 2020 309
27634 Практикум з теорії механізмів і машин Солона О. В., Купчук І. М. Нп 2020 3154
27588 Математична модель коливань робочого місця оператора автотранспортного засобу Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В. Тд 2020 174
27582 Підвищення ефективності функціонування вібраційних технологічних машин Омельянов О.М. Дк 2020 140
27568 Розробка та аналіз математичної моделі польового сушіння сіна Спірін А. В. Дк 2020 258
27566 Дослідження завантаження теркового пристрою насіннєвим ворохом Твердохліб І. В. Дк 2020 146
27565 Екологічні аспекти виконання енергетичної стратегії України Спірін А. В Дк 2020 168
27564 Обгрунтування експуатаційних режимів теркового пристрою Твердохліб І. В. Дк 2020 235
27563 Theoretical determination of the distribution of forces and the size of the boundaries of the contact in the interaction of the deformable drive wheel with the soil Kovbasa V.P., Solomka A.V., Spirin A.V., Kucheruk V.Yu., Karabekova D.Zh., Khassenov A.K. СWeof 2020 280
27557 Vibro conveyor for loading a grater device Spirin A, Tverdokhlib I., Vovk V. Суз 2020 323
27555 Granite heat accumulators for air heaters (Гранітні акумулятори тепла для геліопідігрівачів повітря) Spirin A., Hunko I., Tverdokhlib I., Vovk V. Сун 2020 181
27552 Рівноважний вологовміст продуктів переробки люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. Сун 2020 247
27544 Визначення кінематики деформування на основі сплайн-апроксимацій Сивак Р. І. Сун 2020 272
27534 Cтан і перспективи застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей Пришляк В. М., Купчук І. М., Дідик А. М., Купчук В. М. Сун 2020 273
27533 Analytical study of soil strain rate with a ploughshare for uncovering slit. Solona О., Kovbasa V., Kupchuk I. СSc 2020 375
27526 Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г Сун 2020 201
27525 Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів Видмиш А. А., Возняк О. М., Купчук І. М., Бойко Д. Л. Сун 2020 117
27516 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. Сун 2020 316
27515 The contact interaction dynamics of the working tool of the mole plowshare with the soil during forming prosess a channel for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V., Kupchuk I. Сун 2020 120
27478 Динамика контактного взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости Солона О. В., Ковбаса В. П., Мельник О. С. Сун 2020 108
27465 Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу Купчук І. М., Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. Сун 2020 294
27413 Інтенсифікація процесу сепарації зернового матеріалу в стаціонарних зерноочисних агрегатах Байдюк Володимир Вікторович Дрп 2020 14
27354 Підвищення ефективності використання вібраційних технологічних машин Бабич М.В. Дрп 2020 5
27252 Обґрунтування конструктивних параметрів пристрою сепарації малогабаритного картоплезбирального комбайна Білан Віталій Васильович Дрп 2020 12
27154 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів молоткової дробарки Майстер О.В. Дрп 2020 13
26995 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів дробарки Рева В.В. Дрп 2020 7
26939 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів транспортно-технологічної машини для приготування компосту Омельчук В.О. Дрп 2020 12
26887 Підвищення ефективності функціонування мотоблока з лемішно-полицевим плугом Гнатовський Ярослав Васильович Дрп 2020 9
26773 Дослідження шорсткості поверхні виробу при вібраційному точінні Іванов А.М. Дрп 2020 6
26618 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів комбінованої машини для підготовки ґрунту в теплицях Ковтун Вадим Сергійович Дрп 2020 10
26496 Дослідження параметрів технологічних систем відновлення робочих органів ґрунтообробних машин Тернавський О.В. Дрп 2020 6
26470 Дослідження процесу роботи стрічкового транспортера зерна Ванжула Олександр Васильович Дрп 2020 3
26387 Обґрунтування параметрів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки льону Гончарук Р.В. Дрп 2020 4
26362 Застосування сучасних мехатронних систем та роботизованих комплексів у АПК України Солона О. В. Дк 2020 236
26360 Дослідження якості обробки довгомірних деталей з використанням поверхневого пластичного деформування Єрабакан Дмитро Васильович Дрп 2020 5
26359 Дослідження впливу полімервмісних мастильно-охолоджуючих засобів на технологічні критерії обробки довгомірних деталей Захандревич Віталій Вікторович Дрп 2020 4
26236 Організація передремонтного діагностування агрегатів вантажних автомобілів Шевчук Олександр Васильович Дрп 2020 5
26235 Оцінка надійності підвіски вантажного автомобіля MAN Сірий Денис Анатолійович Дрп 2020 5
26234 Дослідження процесу роботи копача картоплі з ротаційним сепаратором Полєжаєв Роман Васильович Дрп 2020 7
26233 Дослідження геліоелектричної системи гарячого водопостачання об’єктів тваринництва Марущак Сергій Вікторович Дрп 2020 4
26232 Дослідження процесу заготівлі сінажу в рулонах Манеляк Ілля Володимирович Дрп 2020 8
26201 Дослідження конструктивних параметрів технічного оснащення технологічних систем збирання озимого ріпаку Тернавський А.В. Дрп 2020 3
26180 «Покращення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою» Ковальчук Олег Олександрович Дрп 2020 5
26170 «Покращення ефективності технічного обслуговування та ремонту вантажних автомобілів» Притика Сергій Володимирович Дрп 2020 5
26169 «Методика визначення номенклатури та кількості запасних частин для проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту тракторів» Урядник Віталій Володимирович Дрп 2020 9
26168 «Обґрунтування параметрів та розробка конструкції освітлювального пристрою з використанням світловипромінювальних діодів» Заморока Світлана Іванівна Дрп 2020 6
26167 «Обґрунтування параметрів та режимів перетворювача напруги для обробки насіння імпульсним електричним полем» Мельник Яна Іванівна Дрп 2020 5
26166 «Обґрунтування параметрів фотоелектричного теплового модуля» Мельник Павло Вікторович Дрп 2020 4
26160 Дослідження конструктивних параметрів віброударного струшувача волоських горіхів Коваль Богдан Вікторович Дрп 2020 8
26090 Обґрунтування конструктивних та режимних параметрів сегментно-пальцевого ріжучого апарату косарки зі змінною довжиною шатуна Зеленчук Ігор Вячеславович Дрп 2020 16
26067 Підвищення ефективності використання ґрунтообробного агрегату на базі колісного трактора класу 1,4 Земляний Владислав Валерійович Дрп 2020 7
26066 Дослідження процесу зміцнення поверхневого шару металу деталей сільськогосподарської техніки Ілющенкова Оксана Володимирівна Дрп 2020 5
26065 Дослідження процесів холодного видавлювання заготовок із малопластичних сталей в умовах дії диференційованого протитиску на заготовку Дмитревич Богдан Ярославович Дрп 2020 5
26064 Дослідження процесів холодного видавлювання порожнистих виробів з малопластичних сталей Гунявий Дмитро Леонідович Дрп 2020 5
26061 Обґрунтування конструктивних параметрів спірально-гвинтового дозатора сипких концентрованих кормів Дворщенко Дмитро Олександрович Дрп 2020 6
26021 Обґрунтування раціональних параметрів робочих органів важкої борони Соловей Сергій Андрійович Дрп 2020 6
26020 Дослідження параметрів ротаційної борони для поверхневого обробітку ґрунту в садах Кулик Вадим Олександрович Дрп 2020 14
26017 Дослідження процесу подрібнення зерна роторним подрібнювачем Гавриленко Юрій Васильвич Дрп 2020 7
26016 Дослідження процесу пневмосепарації зернового вороху двоаспіраційною віяльно-калібрувальною машиною Вовк Владислав Ігорович Дрп 2020 5
25993 Обґрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи станка для видалення стрижнів з головок капусти Кононова Ю.О. Дрп 2020 5
25992 Обгрунтування конструктивних параметрів та технологічного процесу роздавача кормів Рибка В.Л. Дрп 2020 10
25693 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242 "Туризм" Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2019 7
25692 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для магістрів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійної програми «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв 2020 8
25691 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв 2020 3
25690 Безпека в туризмі.Програма навчальної дисципліни з підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. Нп 2020 5
25689 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2019 4
25688 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для практичних робіт спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2019 11
25687 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 242«Туризм» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Охорона праці Мв 2020 1
25530 Безпека праці та життєдіяльності Омельянов О. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В. Нп 2020 4057
25517 Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. Сун 2020 308
25516 Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії Твердохліб І. В., Ковбаса В. П., Спірін А. В., Борисюк Д. В. Сун 2020 222
25271 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Ковбаса В. П. Дк 2020 226
25270 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. Дк 2020 163
25269 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. Дк 2020 213
25268 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Kovbasa V. P. Тд 2020 150
25266 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. Тд 2020 204
25265 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. Тд 2020 210
25245 Mathematical model of the epidemic development = Математична модель розвитку епідемії Spirin A., Tverdokhlib I., Vovk V. Суз 2020 271
25135 Дослідження процесу подрібнення зерна кукурудзи при виробництві комікормів Купчук І. М. Тд 2020 215
25134 Перспективи підвищення ефективності функціонування систем акумулювання енергії в галузі вітроенергетики Купчук І. М. Тд 2020 284
25133 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. Тд 2020 158
25130 Використання безвідходних технологій як фактор забезпечення екологізації сільського господарства Вовк В. Ю. Тд 2020 191
25125 Цифрові трансформації в економіці: світовий досвід та можливості для України Вовк В. Ю. Суз 2020 854
24910 Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластичного деформування і вдосконалення технологічних процесів обробки металів тиском Сивак Р. І. Дк 2018 290
24896 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. Тд 2018 220
24891 Про розв’язання задачі взаємодіії пневматичного ведучого колеса з грунтом Ковбаса В. П., Ярощук Р. О. Тд 2019 208
24890 Technologies of supporting decision in understanding conditions for projecting technological processes Brovarets О. О., Kovbasa V. P. Суз 2019 273
24889 Технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при проектуванні технологічних процесів Броварець О. О., Ковбаса В. П. Сун 2019 312
24884 Короткий курс опору матеріалів Деревенько І. А., Сивак Р. І. Нп 2020 2294
24875 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. Тд 2018 275
24874 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. Тд 2018 218
24873 Оценка пластичности металлов при немонотонном деформировании Сивак Р. І. Тд 2018 218
24872 Особливості оцінки пластичності металів і механіки немонотонного пластичного деформування Сивак Р. І. Тд 2018 223
24871 Підходи до моделювання процесів пластичної деформації при складному навантаженні Сивак Р. І. Тд 2019 241
24870 Зміцнення металів при немонотонному пластичному деформуванні Сивак Р. І. Тд 2019 213
24869 Визначення кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичного деформування Сивак Р. І. Тд 2019 214
24868 Підвищення міцності елементів металоконструкцій обробкою тиском Сивак Р. І. Дк 2019 164
24867 Область застосування моделі анізотропно зміцнюваного тіла при немонотонній пластичній деформації Сивак Р. І. Тд 2019 437
24807 Оцінка граничних деформацій при немонотонному навантаженні Сивак Р. І., Савчинський І. Г. Тд 2018 237
24805 Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів Рудницький Б. О., Омельянов О. М. Тд 2019 271
24763 Особливості пластичної деформації металів при немонотонному деформуванні Сивак Р. І., Рекечинський В. І. Сун 2019 242
24699 Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку (іnovation-investment model of ukraine development in the context of sustainable development priorities) Вовк В. Ю. Суз 2020 231
24636 Рівняння руху потоку ідеального газу в каналі зміненого діаметра Спірін А. В., Борисюк Д. В. Тд 2019 494
24632 Зменшення втрат сіна на підбиранні Спірін А. В. Тд 2019 271
24624 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. Тд 2019 207
24623 Підвищення ефективності очищення повітряно-насіннєвої суміші Твердохліб І. В. Тд 2019 205
24622 Сонячний нагрівач повітря Спірін А. В. Тд 2019 287
24621 Інтенсифікація сепарації насіння трав Твердохліб І. В. Тд 2019 269
24620 Процес співудару частинок насіннєвого вороху в терковому пристрої Твердохліб І. В. Тд 2019 302
24619 Аналіз технології збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Спірін А. В. Тд 2019 281
24618 Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяч. 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 16-17 трав. 2019 р. Твердохліб І. В. Пк 2019 583
24617 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Спірін А. В. Тд 2019 283
24616 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. Тд 2019 203
24612 Розвиток конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин харчових та переробних виробництв Купчук І. М. Дк 2019 208
24499 Обгрунтування параметрів і режимів роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень Солона О. В. Дк 2019 274
24496 Теоретичні умови забезпечення продуктивності земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження технологій внутрішньогрунтового зволоження Солона О.В. Дк 2019 204
24358 Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини Гунько І. В., Кравець С. М., Служанюк М. О. Сун 2018 487
24341 Dynamic synchronization of vibration exciters of the three-mass vibration mill = Динамічна синхронізація збудників вібрацій тримасової вібраційної млини (Web of Science) Solona O., Kupchuk I. СSc 2020 285
23713 On the influence of curvature of the trajectories of deformation of a volume of the material by pressing on its plasticity under the conditions of complex loading Ogorodnikov V. А., Dereven’ko I. А. , Sivak R. I. СSc 2018 463
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. Сун 2018 283
23583 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Омельянов О. М. Сун 2017 344
23581 Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. Сун 2016 1836
23580 Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів Омельянов О. М. Сун 2017 327
23579 Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення Омельянов О. М. Сун 2019 369
23578 Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси Омельянов О. М. Сун 2019 257
23420 До обґрунтування ефективності повітряно-відцентрової сепарації і пилоочищення насіннєвого вороху трав після теркового пристрою Твердохліб І. В., Спірін А. В. Сун 2019 328
23417 Дослідження впливу технологічного завантаження на параметри руху вібраційного сепаратора Омельянов О. М. Сун 2019 398
23372 Аналіз технологічних систем. обгрунтування інженерних рішень Гунько І.В. Галущак О.О. Кравець С.М. Нп 2019 85
22979 Обґрунтування раціонального вибору моторів-вібраторів вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Майструк П. В., Деревенько І. А. Сун 2019 316
22782 Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом Ланець О. С., Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. Сун 2019 320
22781 Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом Ланець О. С., Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. Сун 2019 456
22779 Експериментальні дослідження процесу подрібнення фуражного зерна вібраційною дисковою дробаркою Купчук І. М. Сун 2019 246
22778 Вплив швидкості накопичення пошкоджень при розрахунку використаного ресурсу пластичності Деревенько І. А., Солона О. В. Сун 2019 179
22777 Influence of geometric parameters of the treatment shower on the deformation characteristics of the soil when forming a cavity for an anti-filtration screen Solona O., Kovbasa V. Сун 2019 213
22657 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів молоткової дробарки для приготування кормів Щур Руслан Олегович Дрп 2019 10
22647 Розробка оптичної системи моніторингу заповнення бункера зернозбирального комбайна в процесі збору врожаю Середюк Юрій Григорович Дрп 2019 6
22467 Теорія механізмів і машин курсове проектування Солона О.В., Купчук І.М. Нп 2019 179
22077 Дослідження процесу високотемпературної мікронізації бобів сої Гуменюк Михайло Олегович Дрп 2019 6
22037 Обґрунтування та розробка технології відновлення поперечних планок основного підбарабання комбайнів «claas» Гороховський Олексій Олександрович Дрп 2019 7
22034 Підвищення довговічності подрібнювачів зернових матеріалів роторного типу Біляк Руслан Олександрович Дрп 2019 4
22024 Дослідження процесу подрібнення грубих стеблових кормів ударно-ковзним різанням Марценюк Ігор Володимирович Дрп 2019 6
22023 Дослідження параметрів і режимів роботи голчатої борони Юренко Євген Анатолійович Дрп 2019 7
22022 Дослідження параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів. Черниш Ігор Володимирович Дрп 2019 4
21978 Дослідження процесу диспергування цільного зерна при застосуванні імпульсних технологій Глущук Віталій Васильович Дрп 2019 4
21939 Обґрунтування параметрів ресурсозберігаючого процесу випічки хліба в конвеєрній печі шахтного типу Сінькур Олександр Олександрович Дрп 2019 6
21898 Обгрунтування параметрів розпилювача дизельної форсунки двигуна 4Ч11/12,5 Ковальчук Андрій Анатолійович Дрп 2019 3
21867 Обгрунтування параметрів автоматизованої системи енергоефективних режимів сушіння і активного вентилювання зерна Лановий Олег Миколайович Дрп 2019 3
21701 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2019 10
21700 Охорона праці в галузі. Програма дисципліни для спеціальності 241 «готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) освітнього рівня Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп 2019 3
21690 Дослідження параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння Стоян Олександр Сергійович Дрп 2019 6
21677 Обґрунтування режимів роботи дискового подрібнювача зерна Берневега Олександр Романович Дрп 2019 8
21676 Обгрунтування технології та технічного засобу для очищення цукрових буряків в умовах підвищеної вологості ґрунту Рішан Вадим Олександрович Дрп 2019 5
21675 Покращення експлуатаційних характеристик дизельного двигуна на основі застосування інтегрованої стартер-генераторної установки Лавтар Олег Олександрович Дрп 2019 8
21674 Покращення роботи механічної коробки передач при низьких температурах Шабельський Сергій Володимирович Дрп 2019 3
21673 Дослідження системи двоступеневого наддуву дизельних двигунів Вусінський Олександр Валерійович Дрп 2019 5
21630 Покращення експлуатаційних показників дизельних транспортних засобів працюючих на біодизельному паливі Сидоренко Олександр Анатолійович Дрп 2019 5
21629 Покращення експлуатаційних показників дизельних транспортних засобів працюючих на біодизельному паливі Сидоренко Олександр Анатолійович Дрп 2019 2
21628 Розробка технологічних режимів штампування дисків з уступами Галайський Дмитро Валентинович Дрп 2019 6
21600 Дослідження процесу плющення зерна при виробництві комбікормів Базелюк Анатолій Сергійович Дрп 2019 4
21530 Теоретична механіка. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання за напрямком підготовки «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» Сивак Р. І. Мв 2019 125
21346 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів подрібнювача стеблових кормів з дисковим робочим органом Мудрик Сергій Володимирович Дрп 2019 10
21327 Дослідження процесу подрібнення зерна сої при виробництві високобілкових кормів Ярошук Ярослав Анатолійович Дрп 2019 6
21219 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів ріжучого апарату жатки Коломієць Роман Павлович Дрп 2019 9
21218 Розробка системи моніторингу експлуатаційно-технологічних параметрів та контролю стійкості мобільного навантажувача Гарагода Роман Сергійович Дрп 2019 10
21131 Моделювання живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна КСК-600 Бурлака С. А., Малаков О. І., Ярощук Р. О. Сун 2019 266
21130 Конструктивні особливості нейтралізуючого механізму дисбалансу в одноциліндровому ДВЗ типу R Комаха В. П., Галущак О. О., Бурлака С. А. Сун 2019 222
21078 Атестація робочих місць - важливий фактор безпеки сільськогосподарського втробництва Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. Сун 2015 284
21076 Терковий пристрій (Пат. на винахід № 105114) Анеляк М. М., Кузьмич А. С., Кустов С. О., Твердохліб І. В. Пнв 2014 428
21075 Вітрова енергетика в приватних господарствах Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. С 2014 275
21074 Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі Шиговський B. C., Твердохліб І. В. С 2015 262
21073 Молотильно-сепаруючий пристрій (Пат. на винахід № 101449) Анеляк М. М., Богуславський В. П., Кузьмич А. С., Кустов С. О., Сидорчук О. В., Твердохліб І. В. Пнв 2013 352
21072 Система діагностування передніх мостів колісних тракторів Анісімов В. Ф., Спірін А. В., Твердохліб І. В. С 2015 316
21029 Методика навчання інженерів-механіків комп'ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ Бурлака С. А. Пк 2019 399
21028 Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до навантажувально-швидкісних режимів проміжний 2 етап Калетнік Г. М., Мазур В. А., Гунько І. В., Браніцький Ю. Ю., Галущак О. О., Яропуд В. М., Бурлака С. А. Нз 2019 499
21027 Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням чутливим до навантажувально-швидкісних режимів (проміжний 1 етап) Калетнік Г. М., Мазур В. А., Гунько І. В., Браніцький Ю. Ю., Галущак О. О., Бурлака С. А. Нз 2018 928
20997 3D-друк в будівництві переваги та недоліки Бурлака С. А. Пк 2019 427
20996 Механізовані технології одержання перги Бурлака С. А. Пк 2019 385
20995 Проект електромобіля з індуктивним підведенням енергії від кабелю, закладеного в дорогу Комаха В. П., Бурлака С. А. Тд 2019 244
20983 Методика навчання інженерів-механіків комп’ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ Бурлака С. А. Тд 2019 355
20942 Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок Гунько І. В., Галущак О. О., Браніцький Ю. Ю. Сун 2018 400
20941 Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату Гунько І. В., Галущак О. О., Бурлака С. А. Сун 2018 451
20881 Статистика та динаміка взаємодії абсолютно твердих конкрецій із сипучим середовищем Солона О. В., Ковбаса В. П. Сун 2018 366
20845 Вібраційна дискова дробарка "VCS-1" (Пат. на корисну модель № 133726) Купчук І. М. Пнк 2019 343
20743 Експериментальне дослідження якісних показників процесу подрібнення фуражного зерна Купчук І.М. Тд 2019 311
20741 Перспективи стабілізації роботи вітроенергетичної системи автономного електропостачання Солона О. В., Купчук І. М. Тд 2019 202
20736 Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна Галущак О. О., Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. С 2018 487
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. С 2018 603
20715 Determination of Plasticity for Pre-Deformed Billet Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. СSc 2019 407
20686 Substantiation of consolidated inertial parameters of vibrating bunker feeder = Обґрунтування консолідованих інерційних параметрів вібраційного бункера (Web of Science) Lanets O. S., Derevenko I. A., Borovets V. M., Kovtonyuk M. M., Komada P., Mussabekov K., Yeraliyeva B. СSc 2019 485
20564 Інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Деревенько І.А. Мв 2019 50
20529 Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна Бурлака С. А., Явдик В. В., Єленич А. П. С 2019 450
20524 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. С 2019 457
19624 Керований вібропривод (Пат. на корисну модель № 131864) Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П., Полєвода Ю. А. Пнк 2019 286
19581 IV Міжнар. наук.-техн. конф. «Машини і пластична деформація металу», 17-18 жовт. 2018. Камянське - Дніпро. Деревенько І.А. Пк 2018 298
19580 Участь в XVІІІІ Мііжнародній науково-техніічноїй конференції “Віібрації в технііціі та технологііях”, 11-12 жовт. 2018 р. Деревенько І. А. Д 2018 378
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. Тд 2018 319
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О. М. Сун 2018 315
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. Тд 2018 328
19559 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 р. м. Вінниця ВНАУ Пк 2018 295
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович Тд 2018 284
19547 Перспективи розвитку конструктивних схем віброприводів технологічних та транспортних машин АПК Купчук Ігор Миколайович Пк 2018 313
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. Тд 2018 213
19473 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 124326) Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П. Пнк 2018 275
19470 Маховик "VDMI" (Пат. на корисну модель № 124327) Янович В. П., Купчук І. М. Пнк 2018 261
19466 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» 27 вересня, Глухів, ГАТІ СНАУ Деревенько І. А. Ск 2018 253
19278 Теоретическое исследование устойчивости движения управляемого моста колесного трактора Борисюк Д. В., Спирин А. В., Гунько И. В. Суз 2018 429
19253 Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. Сун 2018 404
19251 Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК Купчук І. М. Сун 2018 552
19242 Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics Spirin A., Borysiuk D., Truhanska O., Shvets L., Zelinskyy V. С 2017 434
19147 Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. Сун 2018 246
19146 Математична модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic» Барановський В.М., Спірін А.В., Зелінський В.Й., Наляжний В.С. С 2018 425
19145 Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера Дмитренко В. П. Сун 2018 339
19144 Matematical model of diagnostication of fuel apparatus of automotive diesels Baranovsky V., Spirin A. С 2018 328
19077 Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading Sivak R. Суз 2017 221
19070 Особливості технології вирощування насіння нових та перспективих сортів бобових трав в умовах Лісостепу України Антонів C.Ф., Запрута О.А., Рудницький Б.О. С 2017 831
18850 Визначення потужності приводів вібраційних машин з силовим та кінематичним збуренням Ланець О.С., Боровець В.М., Деревенько І.А. Сун 2018 354
18725 Дослідження процесу пневмовідцентрової сепарації зернових сумішей Сидорук Тарас Миколайович Дрп 2018 8
18724 Дослідження процесу сушіння зерна в бункерах активного вентилювання Гуменецький Олександр Анатолійович Дрп 2018 4
18691 Розробка технологічного процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни Шиян Павло Михайлович Дрп 2018 4
18327 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів установки для очищення стійл від гною на фермах великої рогатої худоби Сінгаєвський Віталій Петрович Дрп 2018 5
18216 Дослідження ризику електротравматизму в електроустановках високої напруги Мусійчук Михайло Олегович Дрп 2018 4
18038 Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння Іванець Віктор Іванович Дрп 2018 6
18037 Дослідження енергоефективного керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії Войцещук В’ячеслав Миколайович Дрп 2018 4
17645 Дослідження енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Бондарчук Владислав Олегович Дрп 2018 3
17644 Дослідження впливу ходових систем тягово-транспортних засобів на підорний шар грунту Мельник Богдан Романович Дрп 2018 7
17643 Обґрунтування параметрів та режимів роботи сільськогосподарського електротрактора при виконанні технологічних операцій Душемов Дмитро Геннадійович Дрп 2018 5
17381 Розробка способу технічного обслуговування карданних шарнірів тракторів john deere в післягарантійний період Цвігун Іван Русланович Дрп 2018 4
17366 Дослідження систем обробки відпрацьованих газів автотранспортних засобів за віброакустичними параметрами Костик Богдан Сергійович Дрп 2018 2
17365 Дослідження широкосмугової системи освітлення рослин в захищеному грунті Рудий Роман Анатолійович Дрп 2018 5
17249 Verification of the mathematical model of the energy consumption drive for vibrating disc crusher = Перевірка математичної моделі приводу споживання енергії вібродискової дробарки (Web of Science) Kupchuk I. M., Solona O. V., Derevenko I. A., Tverdokhlib I. V. СSc 2018 262
17173 Спосіб моделювання процесів комбінованого холодного видавлювання металів Деревенько І.А. Сун 2018 278
16960 Дослідження процесу подрібнення зерна дисковим ударним елементом Купчук І. М. С 2018 290
16244 Обгрунтування параметрів обладнання для передпосівної обробки насіння овочевих культур Походай М.В. Дрп 2018 7
16243 Дослідження роботи машини для очищення зерна сільськогосподарських культур Скрипник М.В. Дрп 2018 7
16242 Обгрунтування форми і параметрів виконавчого органу змішувача сипких мас Орлік В.В. Дрп 2018 3
16234 Дослідження процесу віброрешітної пневматичної сепарації зернових сумішей Гордієнко Іван Анатолійович Дрп 2018 5
16233 Обгрунтування параметрів і режимів роботи теркового пристрою для насінних трав Клименко Ігор Олегович Дрп 2018 4
16224 Дослідження процесу звукопоглинання в глушниках тракторів Дзюбенко Микола Миколайович Дрп 2018 2
16177 Дослідження робочих параметрів шнекового екструдера для виробництва комбікормів Білик Володимир Степанович Дрп 2018 6
16011 Обгрунтування робочих параметрів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних зонах плодових насаджень Білик Віталій Володимирович Дрп 2018 17
15835 Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении Огородников В. А., Деревенько И. А., Алиева Л. И. Мвв 2016 1027
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. С 2017 712
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. С 2017 814
15431 Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки Деревенько И. А. Суз 2016 410
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. С 2017 488
15429 Оценка пластичности металла при поперечном выдавливании с последующей осадкой Р.И. Сивак, И.А. Деревенько С 2013 419
15428 Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском О.В. Нахайчук, В.А. Огородніков, В.І. Музичук, I.A. Деревенько С 2007 497
15427 Кручение цилиндрических заготовок изотропно–прочняющихся материалов В.А. Огородников, И.А. Деревенько, В.М. Улановский С 2012 359
15426 Моделирование процесса комбинированного выдавливания И.А. Деревенько С 2014 699
15425 Оценка пластичности деформированного металла Деревенько И. А. Огородников В. А., Архипова Т. Ф. С 2016 538
15424 Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Попадюк І.М. Котов Б.І., Деревенько І.А.,Степаненко С.П. С 2016 3
15423 Параметры напряженного состояния диаграмм пластичности В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько С 2011 480
15422 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением Е.В. Солоная, И.А. Деревенько, В.А. Федотов С 2011 391
15421 Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии (PLASTICITY OF METALS AT THE BY VOLUME TENSE STATE) В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько С 2012 277
15420 Ресурс пластичности в процессах комбинированного выдавливания Л.И. Алиева, И.А. Деревенько, Р.И. Сивак С 2013 384
15419 Моделирование процессов обработки давленим на основе гипотезы о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования ВА Огородников, АВ Грушко, ИА Деревенько С 2012 390
15415 Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением В.А. Огородников, Л.И. Алиева,И.А. Деревенько, В.М. Кожушаный С 2011 425
15414 Деформируемость и качество заготовок в условиях комбинированного формоизменения Деревенько И. А. С 2012 389
14793 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів спеціальност і « 181 – Харчові технології » вищих навчальних закладів всіх форм навчання . Солона. О.В., Купчук І.М. Мв 2017 90
14792 Технічна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт ля студентів спеціальностей «205 – Лісове господарство» та «206 – Садово - паркове господарство» вищих навчальних закладів всіх форм навчання . Солона. О.В., Купчук І.М. Мв 2017 65
14723 Іженерні розрахунки на ПЕОМ. Програма н авчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих н а вчальних закладах спеціальність - 208 « Агроінженерія » галузь знань - 20 « Аграрні науки та продовольство » Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2017 4
14722 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Сивак Р. І., Деревенько І. А. Нп 2017 5
14721 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих на-вчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Сивак Р. І., Деревенько І. А. Нп 2017 3
14720 Громадське будівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах , спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа», галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А. Мв 2017 25
14718 Охорона праці вгалузі. Програма нормативної дисципліни для здобувачів всіх спеціальностей освітнього ступеня «магістр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп 2017 134
14717 Цивільний захист. Програма нормативної дисципліни для здобувачів всіх спеціальностей освітнього ступеня «магістр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп 2017 66
14716 Основи охорони праці. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп 2017 51
14715 Безпека праці та життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп 2017 791
14714 Опір матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2017 16
14713 Механіка матеріалів і конструкцій. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 208 «Агроінженерія» галузь знань - 20 «Аграрні науки та продовольство» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2017 31
14712 Громадське будівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах Спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа» Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2017 19
14711 Інженерне обладнання будівель. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах Спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа» Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2017 42
14525 Цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2017 51
14524 Основи охорони праці. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2017 467
14195 Розробка заходів з поліпшення умов праці набазі ПП «ЕКО-Молпродукт» с. Некрасове Вінницького району Чорнокозинський М.М. Дрп 2017 6
14022 Розробка технологічного процесу відновлення гільз блоку циліндрів двигуна ЗиЛ-508300 в ПП «Агротал» смт. Браїлів, Жмеринського району Вінницької області Корчак Артем Вікторович Дрп 2017 9
13165 Теорія напружень і деформацій. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього ступеню бакалавр для спеціальностей 208 – Агроінженерія та 133 – Галузеве машинобудування Сивак Р. І., Деревенько І. А. Мв 2017 32
13145 Практикум з механіки матеріалів і конструкцій. Деревенько І.А., Сивак Р.І. П 2017 155
13142 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв 2017 910
12698 Інженерна механіка. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту Солона О.В. , Купчук І.М. , Паламарчук В.І. Мв 2017 51
12697 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. Мв 2017 16
12696 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050503 «Машинобудування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Мв 2017 12
12695 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ДеревенькоІ .А., Сивак Р.І. Мв 2017 40
12557 Інтенсифікація процесу сушіння кукурудзи Григор’єв О. Ю. Дрп 2017 7
12428 Анализ математической модели вибророторной дробилки Паламарчук І.П., Янович В.П.., Купчук І.М. Суз 2015 657
11814 Інженерні розрахунки на пеом програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих на-вчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та енергетик Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2016 2
11813 Теоретична механіка Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих на-вчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та енергетика аграрно Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2016 2
11812 Теоретична механіка Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих на-вчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та енергетика аграрно Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2016 6
11800 Опір матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.050503 «машинобудування» галузь знань 0505 «машинобудування та матеріалообробка» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2016 12
11799 Механіка матеріалів і конструкцій. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та енерг Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2016 0
11798 Громадське будівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.140101– «готельно-ресторанна справа» галузь знань 1401 «сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп 2016 1
11793 Програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство» в аграрних вищих навчальних закладах Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. Нп 2016 11
11791 Програма навчальної дисципліни «Інженерна механіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» в аграрних вищих навчальних закладах Солона О.В., Паламарчук В.І., Дмитренко В.П. Нп 2016 20
11790 Програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» в аграрних вищих навчальних закладах Солона О.В., Купчук І.М., Дмитренко В.П. Нп 2016 17
11789 Програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 208 «Агроінженерія» в аграрних вищих навчальних закладах Солона О.В., Паламарчук В.І., Дмитренко В.П. Нп 2016 865
11788 Програма навчальної дисципліни «Технічна механіка» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» в аграрних вищих навчальних закладах Солона О.В., Купчук І.М., Дмитренко В.П. Нп 2016 20
11787 Програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» в аграрних вищих навчальних закладах Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. Нп 2016 22
11661 Комбіноване видавлювання пустотілих заготовок як спосіб отримання деталей сільськогосподарської техніки Король Вадим Якович Дрп 2016 14
11628 Модернізація системи живлення двигуна Д-243 для роботи на біодизельному паливі на базі КСП «Родниківка», с. Родниківка Уманського району Черкаської області Щербак Вадим Олександрович Дрп 2016 7
11624 Розробка заходів з поліпшення умов праці на базі ФГ «Хліб-агро» с. Губник, Гайсинський район, Вінницької області Овчарук Олександр Анатолійович Дрп 2016 4
11623 Розробка заходів по зменшенню травматизму в СТОВ «Вербка», с. Вербка, Чечельницького району Вінницької області Кушнірук Дмитро Миколайович Дрп 2016 5
11110 Технологія обрізки саду в умовах ТОВ «Липовецьке» з розробкою технологічної лінії для виробництва паливних гранул Бугера Михайло Олегович Дрп 2016 7
10983 Розробка заходів з поліпшення умов праці в СТОВ «Агрофірма «Вербка» с. Вербка Чечельницького району Підопригора М.В Дрп 2016 3
10918 Цивільний захист. Практикум. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Спірін А. В., Рудницький Б.О., Омельянов О.М., Твердохліб І.В. П 2016 142
10814 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна при використанні альтернативних видів палива на базі ДП «Хмільницький лісгосп м. Хмільник» Поліщук Олег Олександрович Дрп 2016 4
10813 Удосконалення конструкції обкатувально-гальмівного стенда на базі господарства СОК «Поділля», с. Українське Барського району Вінницької області Матеуш Іван Вікторович Дрп 2016 5
10812 Удосконалення системи живлення двигуна Д-245 для роботи на біодизельній суміші Крайовий Олександр Олегович Дрп 2016 8
10777 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Динаміка та міцність машин” для студентів напряму підготовки бакалаврів Деревенько І.А., Спірін А.В.. Мв 2016 2
10563 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інженерні розрахунки на ПЕОМ" для студентів факультету механізації сільського господарства Шаргородський С.А., Сивак Р.І., Солона О.В. Мв 2016 32
10092 Охорона праці в галузі. Практикум Спірін А.В., Твердохліб І.В., Борисюк Д.В., Омельянов О.М. Нп 2016 333
10090 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни: “Безпека життєдіяльності з основами цивільної оборони” для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902 «Механізація сільського господарства» ден Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. Мв 2016 930
9404 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті Шостак А.В., Лукач В.С., Борис М.М., Купчук І.М. С 2012 485
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько Тд 2014 305
9067 Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем Алиева Л. И., Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. С 2014 767
9066 Определение алгоритма формирования модели сплошных материалов Деревенько И. А. С 2014 736
9065 Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое Деревенько И. А. С 2014 768
9064 Феноменологические основы оценки предельного формоизменения процессов осесимметричного деформирования Деревенько И. А. С 2014 726
9063 Совершенствование процесса разборки прессовых соединений за счет применения виброволнового воздействия при ремонте и утилизации изделий машиностроения Бабичев А. П. Эссола Дьедоне. Деревенько И. А. С 2014 730
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. Тд 2014 415
8785 Спосіб транспортування сипких матеріалів (Пат. на корисну модель № 95121) Янович В. П., Купчук І. М., Омельянов О. М., Бондаренко О. В. Пнк 2014 333
8784 Вертикальний автоклав (Пат. на корисну модель № 93371) Приліпко Т. М., Куций В. М., Янович В. П., Купчук І. М. Пнк 2014 295
8783 Вібророторна дробарка (Пат. на корисну модель № 93370) Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І. М., Вітязь А. О. Пнк 2014 321
8782 Вібраційна овочерізка (Пат. на корисну модель № 93369) Янович В. П., Купчук І. М., Вітязь А. О., Яшков Д. І. Пнк 2014 370
8780 Вібраційний змішувач рідинних сполук (Пат. на корисну модель № 93367) Янович В. П., Купчук І. М., Цвігун О. О., Гончар Л. А. Пнк 2014 333
8778 Вібраційна машина для обробки зерно-круп'яної сировини (Пат. на корисну модель № 93362) Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І. М., Гнатюк В. В. Пнк 2014 585
8776 Вібраційний двоконтейнерний млин (Пат. на корисну модель № 93366) Янович В. П., Купчук І. М., Бабій Г. Р., Павлик Н. М. Пнк 2014 325
8774 Вібраційна сушарка (Пат. на корисну модель № 93364) Янович В. П., Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Купчук І. М. Пнк 2014 321
8773 Вібраційна конусна дробарка (Пат. на корисну модель № 93363) Янович В. П., Купчук І. М., Пазюк О. Д., Рябоконь В. М. Пнк 2014 345
8755 Розробка методики масштабного переходу “фізична модель – натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. С 2015 588
8753 Експериментальна оцінка енергетичних параметрів вібророторної дробарки крохмаловмістної сировини спиртової промисловості Паламарчук І. П., Янович В. П., Купчук І.М. С 2015 532
8751 Обгрунтування технології та обладнання для переробки волоських горіхів Янович В.П. , Купчук І. М. Корольчук В. С. С 2015 1097
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. Тд 2015 390
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. Тд 2015 466
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. Тд 2015 533
8687 English for every day communcation for the Students of power engineering department. Збірник вправ, тестів та завдань Джеджула О.М., Федорцова О.Г. Нп 2015 4
8566 Методичні вказівик з розробки розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” дипломної роботи для студентів ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.030601 «Менеджмент», 7.030502 «Економічна кібернетика», 7.030509 «Облік і аудит» денної та зао Спірін А.В., Омельянов О.М.,Твердохліб І.В. Мв 2015 20
8565 Основи охорони праці. Практикум. Спірін А.В., Омельянов О.М., Борисюк Д.В., Твердохліб І.В. П 2015 1178
8564 Безпека життєдіяльності. Глосарій. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнем «Бакалавр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. Мв 2015 71
8563 Цивільний захист. Практикум. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Кормановський С. І., Спірін А. В., Рудницький Б.О., П 2015 11
8562 Теорія машин і механізмів. Тестові завдання для студентів заочної форми навчання Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. Мв 2015 6
8561 Комп’ютерна графіка. Методичні рекомендації. Джеджула О.М. , Паламарчук В.І. , Островський.А.Й. Мв 2015 74
8560 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Опір матеріалів” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050503 “Машинобудування ” І.А. Деревенько, Р.І. Сивак Мв 2015 4
8559 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Механіка матеріалів і конструкцій” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100202 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” І.А. Деревенько, Р.І. Сивак Мв 2015 5
8552 Короткий курс теоретичної механіки. Р. І . Сивак, І. А. Деревенько Нп 2015 16
8156 Інженерна та комп"ютерна графіка. Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.051701 – Харчові технології та інженерія. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014 148
8155 Нарисна геометрія та комп"ютерна графіка.Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014 28
8081 «Formation of managers-agrarians’ communicative competence. Навчальний посібник з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Джеджула О. М., Тимкова В. А., Краєвська О. Д., Краєвський В. О., Нп 2014 0
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О. М., Солона О. В., Будяк Р. Л. Мвв 2014 10
8077 Основи педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник. Джеджула О.М., Гунько Н.А. Нп 2014 7
7882 Нарисна геометрія з основами інженерної графіки. Методичні вказівки для практичної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014 83
7863 Щоденник-звіт для проходження виробничої практики складено для студентів за сеціальністю 8.18010004 «Дорадництво»., 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність. Тітаренко О.М., Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В. Мв 2014 1
7862 Робоча програма проходження виробничої практики складено для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки ”Магістр“ спеціальності 8.18010004 «Дорадництво" Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Нп 2014 0
7835 Інженерна графіка: Методичні вказівки з виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102-Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050503-Машинобудування, 6.100101-Енергетика та електротехнічні системи в агропромисло Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014 251
7830 Короткий курс теоретичної механіки. Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2014 4
7790 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки ”бакалавр“ напряму підготовки "Машинобудування та металообробка" спеціальності "Технічні засоби контролю в митних органах" Шаманська О.І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М., Рудницький Б.О. Мв 2014 1
7789 Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності «Охорона праці у митній службі» Вінницького національного аграрного університету Шаманська О.І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Твердохліб І.В. Нп 2014 1
7691 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економічні аспекти підприємницької діяльності» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інсти Шаманська О.І. Мв 2014 0
7657 . Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія». Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. С 2014 62
7656 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво Шаманська О.І. Мв 2014 0
7655 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Паблік рілейшинз» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інститут післядипломної освіти та Шаманська О.І. Мв 2014 0
7654 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація навчання в дорадництві» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інститут післяди Шаманська О.і. Мв 2014 2
7653 Організація інформаційно-консультаційної діяльності. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ОКР «Магістр дорадник» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010004 «Дорадництво» денної форми навчання. Кормановський С.І., Шаманська О.І., Спірін А. В. Мв 2014 0
7585 . Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання магістерських робіт для ОКР «Магістр» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 1.8010004 «Дорадництво» денної форми навчання. Середа Л.М., Шаманська О.І., Спірін А.В. Кормановський С.І. Мв 2014 6
7273 Методичні вказівки "Нарисна геометрія. Збірник задач". для студентів напрямів підготовки 6.100 102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050 503 – Машинобудування. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2013 17
6981 Фізичне виховання. Методичні вказівки для проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи Клибанівський Я.В Мв 2013 0
6980 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 2 Бондаренко Є.А., Веселовська Н.Р., Твердохліб І.В. Нп 2013 178
6979 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 1 Бондаренко Є. А., Веселовська Н. Р. , Твердохліб І. В. Нп 2013 371
6666 Моделювання енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж за допомогою нечіткої бази знань Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський С 2012 372
6665 Вибір раціональної схеми привода конвеєра за критеріальними оцінками Л. К. Поліщук, Р. П. Коцюбівський, С. А. Барабанов С 2012 528
6664 Застосування чисельних методів при дослідженні теплових процесів на математичних моделях В. І. Музичук, Б. В. Рябошапка, О. М. Бурдейний С 2012 425
6629 Усовершенствование технологии вибрационной обработки деталей, склонных к слипанию в химически активных рабочих средах Г. Ю. Бурлакова, П. В. Колодяжный С 2010 287
6628 О возможном механизме турбулентного перемешивания в пограничном слое несжимаемой жидкости П. В. Гель, С. И. Резник С 2010 410
6617 Вивчення можливостей підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С 2012 492
6577 Теоретичні дослідження руйнування насінин олійних культур І. О. Ніщенко, В. В. Шевчук С 2012 390
6566 Барабанный режущий аппарат скользящего резания Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха С 2012 570
6556 А mathematical model of the movement of root crops of a sugar beet at vibrating excavation  Bulgakov V.M.,  Boris N.M.,  Tkáč Z.,  Kročko V. С 2012 359
6555 Математична модель руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора В. М. Булгаков, М. М. Борис, Ян Франчак,  Короленко Марош С 2012 451
6554 Математичне моделювання розподілу цукроносної маси буряків відносно поверхні ґрунту В. М. Булгаков, А. М. Борис, М. М. Борис С 2012 420
6550 До кінематичного аналізу умов агрегатування малогабаритного МЕЗ з колісною формулою 2к2 Г. В. Шкарівський, Р. Г. Шкарівський С 2012 515
6549 Вплив граничної траєкторії руху скиби по полиці на динамічну складову тягового опору плуга С. Ф. Пилипака С 2012 503
6543 Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах Н. Р. Веселовська, О. В. Поліщук, Я. П. Веселовський С 2012 489
6533 Про можливості пристосування тракторного дизеля для роботи на біопаливі В. Ф. Анісімов, В. І. Музичук, А. А. Пясецький [та ін.] С 2012 529
6530 Вплив трансформації кута загострення леза у процесі різання Л. П. Середа, В. Ф. Кузьменко, О. В. Холодюк С 2012 856
6524 Розробка вдосконаленої технології та технічних засобів для подрібнення обрізків лозини винограду А. М. Зотов, М. А. Скоріков С 2012 423
6521 Анализ тенденции разработки стендов для ресурсных испытаний карданных передач А. Г. Пастухов С 2012 383
6520 Обгрунтування технічних характеристик засобів діагностування гідравлічних приводів І. П. Паламарчук, В. В. Яременко С 2012 410
6514 Криза механіки агроґрунтів Смільський В. В. С 2012 364
6443 Дослідження руху матеріальної частинки при відцентровому розсіюванні В. В. Адамчук, С. Ф. Пилипака, В. М. Бабка С 2012 438
6441 Використання сучасних методів механіки для сільського господарства Г. М. Калетнік, О. М. Черниш, М. Г. Березовий С 2012 604
6395 Методика визначення коефіцієнтів поглинання складових вологого природного газу Й. Й. Білинський, Б. П. Книш, В. В. Онушко С 2011 484
6137 Застосування вібротранспортера для завантаження зерна до подрібнювача малої продуктивності А. В. Спірін, А. В. Соломка С 2012 503
6136 Визначення оптимальних робочих параметрів вібровідцентрового дезінтегратора для приготування фармацевтичних сумішей І. П. Паламарчук, В. П. Янович С 2012 480
6135 Дослідження математичної моделі вібраційної барабанної зерносушарки І. П. Паламарчук, О. Д. Пазюк, В. М. Пазюк, В. П. Янович С 2012 387
6134 Вибір схеми віброзбудження барабанних машин для тепломасообмінної обробки зерно-круп"яної продукції І. П. Паламарчук, В. М. Лисогор, В. І. Паламарчук С 2012 408
6133 Перспективи застосування низькочастотних коливань в процесі подрібнення сировини спиртового виробництва І. П. Паламарчук, І. М. Купчук С 2012 655
6132 Систематизація класифікаційних ознак екстракторів для системи тверде тіло-рідина В. Л. Зав"ялов, В. Є. Деканський, В. С. Бодров [та ін.] С 2012 446
6131 Забезпечення заданої інтенсивності переміщення сипкої продукції із бункера в лінійних вагових дозаторах О. М. Гавва, А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна С 2012 458
6129 Сравнение прогибов консольной балки при ударе, вычисленных по теориям Кокса и Сен-Венана В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2012 395
6126 Визначення умов захвату коренеплоду при вібраційному викопуванні М. О. Свірень С 2012 392
6125 Исследование напряженного состояния рабочего органа вибрационной машины с защитным слоем при ударных нагрузках В. П. Надутый, В. В. Сухарев, Д. В. Белюшин С 2012 281
6123 Класифікація оцінок надійності та ефективності способів сепарування вологих дисперсних матеріалів В. М. Лисогор, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С 2012 459
6122 Нелінійні згинні коливання пружних середовищ, які обертаються навколо нерухомої осі І. В. Кузьо, П. Я. Пукач С 2012 677
6120 Мінімально допустима частота коливань вібраційного викопуючого робочого органу І. В. Головач, І. П. Паламарчук, М. О. Свірень С 2012 375
6118 Физико-механический анализ автоколебательных режимов работы вибрационной рыхлительной лапы культиватора Д. Г. Войтюк, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Гуменюк, О. П. Гуцол С 2012 262
6108 Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін Чернілевський Д. В., Джеджула О. М., Гунько Н. А. П 2013 5
6057 Охорона праці у митній службі. Методичні вказівки з написання звіту проходження виробничої практики студентами 3-го курсу денної форми навчання. Веселовська Н. Р., Кормановський С. І., Спірін А. В., Омельянов О.М. Мв 2013 1
6022 Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навчальний посібник Солона О.В., Любин В.С. Нп 2013 125
5996 Інженерна графіка: Методичні вказівки з виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.090102-Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2013 56
5989 Інженерна графіка: Методичні вказівки з виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.140101-Готельно – ресторанна справа. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2013 8
5988 Теоретична механіка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з теоретичної механіки для студентів факультету механізації сільського господарства. Сивак Р.І., Деревенько І.А. Мв 2013 12
5898 Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності «Охорона праці у митній службі» Вінницького національного аграрного університету Веселовська Н. Р., Кормановський С. І., Спірін А. В. Нп 2013 1
5897 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці» для студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» всіх спеціальностей. Веселовська Н.Р., Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В. Мв 2013 105
5896 Глосарій до методичих рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці» для студентів ОКР «спеціаліст», «магістр» всіх спеціальностей. Веселовська Н.Р., Спірін А.В., Омельянов О.М., Рудницький Б. О., Твердохліб І.В. Мв 2013 48
5886 Методичні рекомендації до розробки розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломної роботи для студентів випускних курсів університету всіх спеціальностей. Веселовська Н.Р., Спірін А.В., Кормановський С.І., Рудницький Б.О., Омельянов О.М., Патлатюк Т.Г., Твердохліб І.В. Мв 2013 98
5480 Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. Методичні вказівки та бланки звітів для виконання лабораторних робіт з теорії механізмів і машин для студентів напрямку підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Солона О.В., Любин В.С.. Мв 2012 4
5381 Безпека життєдіяльності: Робочий зошит для самостійної роботи. Веселовська Н.Р. , Кормановський С.І., Спірін А.В. Рз 2012 114
5380 Охорона праці. Методичні вказівки з розробки розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту для студентів ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства», 7.05050312 «Машини та обладна Омельянов О.М., Веселовська Н.Р. Мв 2012 5
5379 Цивільний захист. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Модуль 1. Кормановський С. І., Веселовська Н. Р., Спірін А. В. Мв 2012 7
5378 Цивільна оборона. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Модуль 1. Кормановський С. І., Веселовська Н. Р., Спірін А. В. Мв 2012 1
5362 Дослідження процесу формування рулону в камері змінного об"єму прес-підбирача Н. О. Толстушко, Г. А. Хайліс С 2012 448
5361 Идентификация коэффициентов вибровязкости зерновых смесей в цилиндрических решетах виброцентрифуг Л.Н. Тищенко, Р. В. Карнакуд, В. П. Ольшанский С 2012 373
5360 Експериментальні дослідження процесу очищення зерна в пневмовібровідцентровому сепараторі з удосконаленою аспіраційною камерою С. П. Степаненко, В. О. Швидя С 2012 510
5359 Вплив вібрації машини на рівномірність роботи розкидача мінеральних добрив Н. О. Пономаренко С 2012 355
5358 Визначення амплітудно-частотних та енергетичних параметрів вібраційної сушарки для сушіння насіння гарбуза І. П. Паламарчук, О. В. Цуркан, [та ін.] С 2012 359
5356 Динамічний аналіз тягового опору віброплугів В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Л. А. Дяченко С 2012 585
5355 Сепарація насіння льону на вібраційних сепараторах П. М. Заїка, М. В. Бакум, А. Д. Михайлов, О. Б. Козій С 2012 588
5354 Обґрунтування параметрів вібраційно-дискового висівного апарата для формування однонасіннєвої сівби дрібного насіння П. М. Заїка, М. В. Бакум, Р. В. Кириченко С 2012 378
5351 Исследования режима работы вибрационного пресса с жестко-упругими ограничителями Д. В. Савелов С 2012 332
5350 Характер износа бронзовых втулок и способы их восстановления А. А. Келемаш С 2012 921
5349 Обґрунтування параметрів роботи вібромашини для абразивної обробки деталей сільськогосподарських машин Р. М. Горбатюк С 2012 530
5347 Ідентифікація критерію для стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних спіралеподібних вібраційних технологічних машин Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко, О. М. Омельянов, М. О. Омельянов С 2012 389
5346 Влияние сдвига фаз дебалансных вибровозбудителей на силовое поле управляемой вибрационной машины А. Н. Черевко, Е. А. Хероим С 2012 295
5345 Способ численного решения системы уравнений безотрывного движения изолированного тела по наклонной вибрирующей поверхности В. М. Лукьяненко С 2012 248
5344 Динамічний аналіз роботи тихохідної вітроустановки В. М. Корендій С 2012 372
5342 Використання графів при дослідженні роботи роторної подрібнювальної машини на пружній основі Р. В. Зінько С 2012 442
5341 Движения шара в воздушном потоке между вибрирующими плоскостями А. И. Завгородний, О. В. Синяева С 2012 340
5339 Поєднання методу функцій Гріна з технікою конформних відображень для дослідження вібраційного спектру двомірних систем П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний С 2012 312
5336 Основні положення теорії коливань суцільно–пружного тіла з одним закріпленим кінцем В. М. Булгаков, А. М. Зотов, М. А. Скориков, І. М. Купчук С 2012 519
5335 Обґрунтування робочих параметрів вібраційної центрифуги для олійної сировини І. П. Паламарчук, В. П. Янович, Л. В. Фіалковська, О. В. Зозуляк С 2012 420
5333 Обґрунтування конструктивної та технологічної схеми конвеєрної вібраційної сушарки І. П. Паламарчук, В. М. Бандура, В. І. Паламарчук С 2012 367
5330 Кавітаційна технологія очищення стічних вод від токсичних речовин О. І. Некоз, О. А. Литвиненко, Р. В. Логвінський С 2012 914
5326 Математичне моделювання впливу конструктивних параметрів вібраційно-дискового висівного апарата на рух насіння у робочому каналі М. В. Бакум С 2012 292
5324 Поперечные колебания металлических башенных конструкций с учетом переменной жесткости и продольных нагрузок Г. М. Улитин, С. М. Царенко С 2012 436
5320 Виброабразивная обработка твердосплавного инструмента В. М. Гах С 2012 447
5319 Індетифікація критеріїв для стабілізації швидкості горизонтального вібротранспортування Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко, О. М. Омельянов С 2012 430
5318 Методика расчета синхронизатора с упругим элементом для инерционного вибровозбудителя прямолинейных колебаний В. П. Франчук, С. В. Савлук С 2012 356
5317 ВБК – метод при расчёте колебаний зернового потока в цилиндрическом виброрешете В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2012 382
5316 Формування та аналіз математичної моделі вібраційної машини з аероінерційним збуренням І. В. Кузьо, О. В. Ланець, В. М. Гурський С 2012 410
5315 Моделювання руху розчленованих транспортних засобів І. В. Кузьо, Р. В. Зінько С 2012 446
5314 Периодический виброударный режим движения шара по дуге окружности А. И. Завгородний С 2012 357
5313 Аналитическое исследование работы ультразвукового трубчатого кавитатора с радиальной формой колебаний И. А. Гришко С 2012 225
5312 Влияние продольных расслоений на спектр частот изгибных колебаний балки В. А. Гордон, Э. А. Кравцова С 2012 380
5311 К вопросу о точном интегрировании уравнений Навье-Стокса П. В. Гель, С. И. Резник С 2012 273
5310 Физико-механический анализ автоколебательных режимов работы вибрационной рыхлительной лапы культиватора Д. Г. Войтюк, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Гуменюк, А. П. Гуцол С 2012 316
5309 Динамічні випробування датчиків прискорень на лабораторному вібростенді М. П. Артьомов, Д. М. Клец С 2012 393
5308 Електромеханічна модель адаптивної резонансної двохконтейнерної вібраційної сушарки Р. В. Чубик, І. А. Зозуляк, В. М. Бандура С 2012 327
5307 Уравнения динамики зерновой смеси на тарельчатом разбрасывателе виброценробежного сепаратора С. Л. Тищенко, М. В. Слипченко С 2012 277
5306 Колебания скорости сепарируемой зерновой смеси при поперечных вибрациях плоского решета Н. Л. Тищенко, В. П. Ольшанский С 2012 336
5305 Математическая модель движения семян по наклонной вибрирующей поверхности с учётом их взаимодействия Л. Н. Тищенко, В. М. Лукьяненко, А. А. Никифоров, И. В. Галич С 2012 400
5304 Інтенсифікація процесів зневоложення насіння за рахунок використання вібраційного та електроосмотичного ефектів І. П. Паламарчук, О. В. Цуркан, О. В. Зозуляк, О. О. Герасімов С 2012 410
5303 Математическое моделирование виброударного движения просеивающей поверхности с учетом диссипации для повышения эффективности грохочения В. П. Надутый, Е. С. Лапшин, А. И. Шевченко С 2012 328
5302 Анализ вибротранспортирования плоских частиц малогабаритной декой А. И. Завгородний, А. В. Обыхвост С 2012 351
5301 Багатоцільовий пристрій перемішування О. Г. Дрючко, Д. О. Стороженко, Н. В. Бунякіна, І. О. Іваницька С 2012 300
5300 Шляхи підвищення ефективності роботи бункерних пристроїв В. М. Боровець С 2012 426
5299 Технология оценки причин повышенной вибрации турбоагрегатов Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько, А. В. Депарма С 2012 312
5298 Коливання шаруватих оболонок складної форми при ударному навантаженні Н. В. Сметанкіна, В. О. Сметанкін С 2012 317
5297 Улучшение механических характеристик проволоки путем виброобработки Р. И. Сивак, В. И. Музычук С 2012 337
5296 Расчет балки на удар методом Сен-Венана В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2012 318
5295 Результаты промышленной апробации валкового вибрационного грохота В. П. Надутый, В. Ф. Ягнюков С 2012 352
5294 Вплив комбінованої лазерної і ультразвукової імпульсної дії на зміну мікрорельєфу та мікротвердості металевої поверхні В. В. Джемелінський, Д. А. Лесик, Я. М. Гніліцький С 2012 295
5293 Порівняльний аналіз вібровикінчувальних верстатів з коливними рухами притирів О. В. Гаврильченко, В. М. Захаров С 2012 314
5292 Продольные колебания весомого уравновешенного ротора с поперечной трещиной Н. Г. Шульженко, Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаёнок С 2012 359
5291 Исследования режимов колебаний виброударного осциллятора Г. А. Шевченко, А. А. Бобильов, М. А. Ищук С 2012 363
5290 Влияние кориолисовой силы инерции на динамику блока управляемых вибровозбудителей А. Н. Черевко, Е. А. Хероим, П. А. Черевко С 2012 311
5289 Дослідження впливу властивостей частинної інверсії тіл на їх габарити К. Ю. Фролов, Ю. О. Давиденко С 2012 230
5288 Математична модель динаміки робочих середовищ вібраційних систем З. А. Стоцько, В. Г. Топільницький, Я. М. Кусий, М. Б. Сокіл С 2012 418
5287 К вопросу оптимального управления колебаниями стержня оправки прошивного стана С. Р. Рахманов С 2012 428
5286 Моделювання робочих процесів та режимів руху вібраційних машин різного технологічного призначення І. І. Назаренко, Ю. О. Баранов, А. Т. Свідерський [та ін.] С 2012 482
5285 Разработка обобщенной зависимости эффективности классификации вертикального вибрационного грохота от комплекса варьируемых параметров В. П. Надутый, П. В. Левченко С 2012 298
5284 Математическая модель влияния вибраций на процесс обезвоживания сыпучей среды В. П. Надутый, В. И. Еллисеев, В. И. Луценко С 2012 372
5283 Методика розрахунку ультразвукового диспергатора для розпилення в тонкому шарі А. В. Ляшок С 2012 410
5282 Реалізація нелінійних полічастотних резонансних вібраційних машин з використанням однотактних електромагнітнів І. В. Кузьо, В. М. Гурський, О. С. Ланець С 2012 385
5281 Коливні процеси лопатей вітроустановок В. М. Корендій С 2012 278
4616 Навчальний посібник «Задачник з гідравліки та теплотехніки» Нахайчук О.В. Музичук В.І., Нп 2012 21
4614 Розвиток конструктивних схем вібровідцентрованих технологічних машин для реалізації процесів механічної обробки сільськогосподарської сировини І.П. Паламарчук, І.Г. Липовий, В.П. Янович С 2009 380
4613 Використання кавітації для генерування теплоти О.І. Некоз, О.А. Литвиненко С 2009 644
4612 Ресурсосберегающая технология смешивания компонентов кормов в винтовых барабанах А.Ю. Марченко, Г.В. Серга С 2009 382
4611 Вібраційні характеристики гідростатичних опор шпинделя із дефомованими елементами В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко С 2009 418
4610 Динамика линии привода стана винтовой прокатки труб С.Р. Рахманов, Л.А. Морозова С 2009 508
4609 Экспериментальное определение влияния вибрации на процесс измельчения во внутривалковой мельнице В.П. Надутый, В.В. Сухарев С 2009 298
4608 Анализ виброударного движения просеивающей поверхности грохота В.П. Надутый, Е.С. Лапшин, И.П. Хмеленко С 2009 379
4607 К вопросу моделирования циркуляционного движения рабочей среды при вибрационной абразивной обработе М.А. Калмыков С 2009 290
4606 Еспериментальне дослідження вібрацій силового агрегату транспортного засобу Є.В. Харченко, В.М. Палюх С 2009 282
4605 К расчету движения зерновой смеси по вертикальному цилиндрическому решету вибросепаратора Л.Н. Тищенко, С.В. Ольшанський, С.В. Ольшанський С 2009 405
4604 Інтенсифікація масообміну в газорідинних середовищах за рахунок дискретно-імпульсних впливів В.А. Піддубний, А.А. Палаш, О.Ю. Шевченко С 2009 333
4603 Периодические вращения валков вибрационных классификаторов при простом резонансе В.А. Остапенко С 2009 328
4602 Поширення теорії синфазних коливань у розрахунку замкнених міжрезонансних механічних коливаньних систем вібраційних машин з електромагнітним приводом О.С. Ланець, І.В. Кузьо, Я.В. Шпак С 2009 358
4601 Проблеми розробки та застосування вібраційних тепло-масообмінних установок О.П. Калиновська, О.І. Строган, І.Г. Черевко С 2009 447
4600 К вопросу о терминологии в теории механических колебаний А.П. Зиньковський С 2009 415
4599 Взаємодія подовгастого елемента конструкції з динамічними гасниками коливань різних типів Б.М. Дівєєв, І.А. Вікович, В.Й. Грицай, Коваль Т.Б. С 2009 563
4598 Интенсификация процеса струйного измельчения на основе анализа акустических параметров Л.Ж. Горобец, Н.С. Прядко, Ю.Г. Соболевская С 2009 347
4597 Характер деформирования материала при вибрационном нагружении А.И. Беловод, И.А. Дудников, А.А. Дудников С 2009 376
4594 Електромеханічна модель адаптивного багатофракційного вібраційного сепаратора Р. В. Чубик, Р. В. Ярошенко С 2011 377
4593 К построению внутренних поверхностей тарельчатого разбрасывателя виброцентробежного сепаратора Л. Н. Тищенко, М. В. Слипченко С 2011 418
4592 Визначення реологічних характеристик дрібнодисперсного сипкого середовища за вібровідцентрового технологічного впливу І. П. Паламарчук, В. П. Янович, В. І. Драчишин С 2011 328
4591 Повышение эфективности процеса ультразвуковой кавитации при инактивации микроорганизмов Л. В. Марчук, Г. В. Прокопенко, А. Ф. Луговский, И. А. Гришко С 2011 320
4588 Математичний опис процесу протитечійного транспортування твердої фази при неперервному віброекстрагуванні В. Л. Зав"ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра [та ін.] С 2011 357
4587 Теоретичні основи вдосконалення технологічного процесу вібраційного викопування коренеплодів І. В. Головач, О. В. Цуркан, І. Є. Кравченко [та ін.] С 2011 572
4586 Ультразвукова кавітаційна технологія для екстрагування рослинного матеріалу та обладнання для її реалізації І. М. Бериник, О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк С 2011 346
4582 Дослідження процесів пуску механічної системи пасажирського ліфта Є. В. Харченко, Б. В. Бондарчук С 2011 432
4581 Влияние покрытий из нанокомпозитов на демпфирующую способность титановых рабочих лопаток компрессоров АГТД А. И. Устинов, В. Н. Тараненко, В. А. Теличко [та ін.] С 2011 310
4580 Дослідження біметалевого приводу гідравлічного дроселю амортизатора вібраційних коливань О. В. Узунов, І. В. Ночніченко С 2011 341
4579 Идентификация результатов исследований зависимости эффективности грохочения от конструктивных параметров вертикального вибрационного грохота В. П. Надутый, П. В. Левченко, В. В. Сухарев С 2011 334
4578 Оцінка вібраційно-шумової обстановки на виробництві за системним підходом В. Д. Дупляк, С. І. Резнік С 2011 396
4577 Анализ результатов исследования параметров поверхностного слоя, создаваемого различными методами обработки в свободных абразивах С. Е. Дзей, И. М. Левинская, Л. М. Лубенская, А. П. Николаенко С 2011 340
4574 Аналіз вільних коливань механічної системи стріли відвалоутворювача у вертикальній площині Л. К. Поліщук, Є. В. Харченко С 2011 291
4573 Математическое моделирование прохождения жидкости через просеивающую поверхность при вибрационном грохочении В. П. Надутый, Е. С. Лапшин С 2011 511
4572 Вынужденные нелинейные колебания турбинных лопаток c динамическим контактом в разъемном бандаже А. А. Ларин, А. С. Степченко С 2011 196
4571 Влияние рассеяния энергии на формирование колебаний модели системы лопаток с повреждением А. П. Зиньковский, И. Г. Токарь, В. А. Круц, Я. Д. Круглий С 2011 363
4570 Проблемы динамической прочности элементов конструкций при ударно-импульсных нагрузках Ю. С. Воробьев, М. В. Чернобрывко С 2011 362
4569 Об"рунтування в"язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії І. П. Паламарчук, Ю.А. Полєвода, В. П. Янович С 2011 328
4568 Гармонические колебания неоднородного псевдоожиженного слоя зерна на плоском виброрешете В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2011 435
4566 Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Р. В. Логвінський С 2011 343
4565 Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні В. Л. Зав"ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра [та ін.] С 2011 425
4563 Визначення амплітудних напружень при вібраційних крутних навантаженнях валопроводів турбомашин Є. В. Штефан, В. П. Куєвда, Д. А. Башта С 2011 414
4562 Определение зависимости эффективности грохочения от режимных параметров вертикального вибрационного грохота В. П. Франчук, В П. Надутый, П. В. Левченко С 2011 355
4560 Проблемы вибрационной и ударной прочности изделий электронной техники В. П. Ройзман, Е. В. Коробко С 2011 349
4558 Электрореологический метод обеспечения качества вибропередачи при аттестации изделий электронной промышленности Е. В. Коробко, В. А. Кузьмін, А. О. Коробко, В. П. Ройзман С 2011 327
4557 Технологические особенности кинематики зубообработки крупномодульных закаленных колес дисковыми немодульными фрезами А. А. Клочко С 2011 264
4556 Застосування звукорезонансних режимів роботи при безтраншейному прокладанні труб методом вібропроколу О. А. Кірієнко С 2011 359
4553 Иследование упрочнения поверхностного слоя деталей при вибрационном и обычном деформировании В. В. Дудник С 2011 301
4552 Експериментальне дослідження просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом Н. П. Бадьора, В. В. Петрусь, І. В. Коц С 2011 311
4551 Расчет технологических режимов вертикальной вибрационной мельницы А. В. Анциферов, Д. И. Драбан С 2011 355
4550 Research of vibrations and complicated dynamical situations in complex rotary systems  Jonusas R.,  Juzenas E., K. Juzenas С 2011 288
4549 Учет большого слоя материала вибрационных машин технологического назначения В. П. Франчук С 2011 338
4548 Асимптотичний метод і періодичні ATEB-функції у дослідженні нелінійних поздовжньо-кутових коливань транспортних засобів Б. І. Сокіл, Ю. А. Чаган, О. І. Хитряк С 2011 317
4539 Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно- охолоджуючої рідини та її знезаражування Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк С 2011 321
4538 Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв С 2011 341
4537 Дослідження можливості автобалансування коліс автомобіля під час його руху рідиною, залитою в камеру колеса В. П. Ройзман, В. П. Ткачук С 2011 392
4536 Вплив хвилеутворення на вільній поверхні рідини в камері автобалансуючого пристрою на зрівноваженість ротора В. П. Ройзман, І. В. Драч С 2011 408
4535 Застосування конформних відображень до дослідження частотного спектру деяких двомірних систем О. В. Бурдейна, П. В. Гель, В. М. Бурдейний С 2011 451
4534 Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності В. П. Ройзман, О. П. Григоренко С 2011 409
4533 Вплив сил інерції на відділення частинок ґрунту від бульбоплодів Г. А. Хайліс, В. Ф. Дідух, Ф. М. Крисак, О. В. Лисковець С 2011 389
4532 Динамика извлечения легких примесей пневмосепарирующим устройством виброцентробежного сепаратора Л. Н. Тищенко, М. В. Слипченко С 2011 427
4531 К расчёту колебаний неоднородного слоя зерновой смеси на виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2011 392
4530 Кинетика сепарируемых зерновых смесей в вертикальных цилиндрических виброрешетах Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2011 428
4529 Движение семян рапса по вибрирующей ребристой поверхности в гипотезе вязкого трения Л. Н. Тищенко, Л. Н. Лукьяненко, Е. А. Жилина [та ін.] С 2011 374
4527 Исследование влияния качки судна на работу абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) Ю. А. Очеретяный, А. С. Титлов С 2012 292
4526 Перспективні матеріали для виготовлення гідродинамічних кавітаційних апаратів О. І. Некоз, О. А. Литвиненко, В. П. Кавун С 2012 332
4522 Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Р. В. Логвінський С 2011 463
4520 Дослідження процесу електроіскрового оброблення рослинної сировини при віброекстрагуванні Ю. В. Запорожець, В. Л. Зав"ялов, Ю. О. Дашковський С 2011 511
4516 Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва ріпакової олії В. М. Бандура, Л. М. Коляновська, Н. В. Ружицька С 2011 681
4515 Вплив вібраційних коливань на процес миття картоплі Л. М. Антропова, А. Д. Гладка, В. П. Датьков С 2011 432
4514 Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля СМД-31А за віброакустичними параметрами Л. В. Швець, Б. В. Савчук С 2011 1513
4513 Дослідження параметрів струму в електромагнітному віброприводі резонансних адаптивних вібромашин при застосуванні двополярної широтно-імпульсно модульованої напруги для його живлення Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко, О. М. Омельянов С 2011 391
4512 Технологические возможности вибрационной обработки В. В. Дудник С 2011 445
4511 К вопросу изменения микротвердости материала при вибрационной обработке А. А. Дудников, А. И. Беловод, А. В. Канивец, В. В. Дудник С 2011 362
4510 Гідропривідний керуючий пристрій імпульсного зрошувального апарату А. А. Задорожна, О. І. Павлюк, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц С 2011 406
4509 Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей О. М. Кондратюк, Л. С. Серілко С 2011 377
4508 О динамических характеристиках упруговязких систем с резинокордными оболочками П. В. Виноградов С 2012 267
4507 Гидропневмобаллонная упруговязкая система Б. В. Виноградов С 2011 340
4506 УДК 621.01:531.3 Модель динаміки вібраційного двигуна з двох маятниковим вібратором та механізма вільного ходу при кінетичному збуренні Б. Д. Білоус, М. Ф. Мандзюк, Р. П. Петрушевский С 2011 502
4505 Модифікація вібраційного спектру мембрани з нерегулярним хаотичним контуром О. В. Бурдейна, П. В. Гель, В. М. Бурдейний С 2011 434
4504 К вопросу пластического деформирования при вибрационной обработке А. В. Канивец С 2011 446
4503 Вплив нелінійності зусилля електромагнітного приводу на динаміку вібраційних машин В. М. Гурський, О. С. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський С 2011 581
4502 Исследование зависимости динамических и технологических параметров процесса виброобработки от способа включения внешнего поля возбуждения М. А. Калмыков, В. Б. Струтинский, В. С. Щелоков С 2011 295
4499 Оцінка вкладу вищих гармонік в робочий процес машин різного технологічного призначення І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, М. М. Ручинський, О. П. Дєдов С 2011 364
4387 Основи охорони праці. Методичні вказівки до лабораторно-практичної роботи «Джерела штучного освітлення» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.050503 «Машинобудування» денно Омельянов О.М., Ярошенко Л.В. Мв 2012 136
4386 Основи охороно праці. етодичні вказівки до лабораторно-практичної роботи «Вивчення будови, призначення, використання і обслуговування вогнегасників» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового в Омельянов О.М., Спірін А.В. Мв 2012 236
4385 Охорона праці. Методичні вказівки з розробки розрахункової частини розділу “Охорона праці та цивільний захист” дипломного проекту для студентів ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства», 7.05050312 «Машини т Омельянов О.М., Омельянов М.О. Мв 2012 6
4384 Основи охорони праці. Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форми навчання Омельянов О.М., Омельянов М.О. Мв 2012 459
3898 Сушильна установка з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, А.А. Леськов, В.В. Козловський, О.В. Дубчак С 2012 154
3882 Оптимізація процесів теплообміну О. В. Левчук, Л. П. Погребний С 2012 177
3753 Метод конформних відображень в застосуванні дослідження частотного спектру деяких двомірних систем П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний С 2011 316
3749 Розсіювання механічної енергії композитами із сполуками інтеркалювання графіту в залежності від температури О. В. Мозговий, М. С. Кметь С 2011 207
3727 Курс нарисної геометрії О. М. Джеджула, С. І. Кормановський Нп 2011 12523
3726 Курс нарисної геометрії Джеджула Олена Михайлівна; Кормановський Сергій Іванович; Спірін Анатолій Володимирович; Пятак Михайло Миколайович Нп 2010 3999
3660 Descriptive Geometry. Нарисна геометрія. Навчальний посібник О.М. Джеджула, О.П. Миколюк, С.І. Кормановський Нп 2011 1784
3580 Математичне моделювання тепломасообміних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій І. В. Коц, А. В. Грицун С 2011 565
3549 Утворення та гідродинаміка дисперсної фази в масообмінному ступені колонного роторного апарата О. О. Твердохліб, Є. В. Штефан, О. О. Серьогін С 2011 483
3539 Аналіз математичної моделі вібровідцентрового змішувача для виготовлення сухих молочних сумішей І. П. Паламарчук, В. П. Янович, Ю. А. Полєвода, В. В. Брянський С 2011 374
3533 Підвищення надійності гідроциліндрів машин технологічними методами Р. В. Будяк С 2011 366
3531 Моделювання процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів І. В. Севастьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любін С 2011 452
3528 Перспективи використання генерованого газового палива для тракторних двигунів. Б. В. Ємець, О. С. Поліщук, Т. В. Ємець, В. П. Янович С 2011 360
3523 Алгоритми кінематичного і силового аналізу важільних механізмів з гідропривoдом М. М. Вірник, О. В. Солона С 2011 799
3498 Математичне моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода просочувального агрегату І. В. Коц, Н. П. Бадьора, І. М. Берник С 2011 425
3491 Расчёт конфигурации бойков для проведения рациональной протяжки круглых поковок С. Б. Каргин, Б.С. Каргин, В. В. Кухарь, О. Е. Марков С 2011 372
3072 Перспективи розробки ефективних енергозберігаючих технологій виготовлення виробів із вуглекомпозитів для АПК Ю. В. Селезньов, Д. В. Кузенко, Л. М. Кузенко С 2011 257
2589 Развитие теоретических основ метода двойного пуска вибрационных машин с дебалансным приводом Н. П. Ярошевич, А. В. Сылывонюк, Т. С. Ярошевич С 2011 315
2588 Моделирование динамических процессов в вибрационных монтажных устройствах для сборочных роботов В. М. Шатохин С 2011 317
2587 Математические модели магнитных полей в измерительных преобразователях твердости и толщины виброупрочненного верхнего слоя металла А. П. Чурносов, М. А. Калмыков, Д, Б. Карлов, В. В. Яковенко С 2011 262
2586 Управляемый синтез вибрационных полей блоком трехдебалансных вибровозбудителей А. Н. Черевко, П. А. Черевко С 2011 327
2585 Визначення пружних характеристик сферичної опори ковзання вібраційного механізму А. Л. Струтинська С 2011 378
2584 Статичні деформаційні характеристики регульованих шпиндельних гідростатичних опор В. Б. Струтинський, Д. Ю. Федориненко С 2011 437
2583 К вопросу разработки математического аппарата определения оптимальной формы гранулы В. Б. Струтинський М. А. Калмыков Т. А. Шумакова С 2011 276
2582 К вопросу разработки математического аппарата определения оптимальной формы гранулы В. Б. Струтинський, М. А. Калмыков, Т. А. Шумакова С 2011 310
2581 Математическое моделирование процессов вибрационной прошивки трубной заготовки на прошивном прессе С. Р. Рахманов С 2011 372
2580 Главный резонанс при периодических вращениях валков вибрационных классификаторов В. А. Остапенко С 2011 317
2579 Основы теории отделочно-зачистных операций Е. В. Нечай, В. С. Щелоков С 2011 356
2578 Динамическое моделирование процесса движения гранул рабочей среды при виброобработке В. Я. Мицык С 2011 359
2577 Определение влияния параметров виброобработки на величину давления гранул и деталей А. В. Мицык С 2011 278
2576 О влиянии массы гранул на производительность процесса вибрационной обработки Л. М. Лубенская, Т. А. Шумакова, Н. И. Пичугин С 2011 332
2575 Інтенсифікація процесу обробки поверхні сталей при використанні низькочастотних коливань робочого середовища Л. М. Лубенська, П. В. Колодяжний С 2011 421
2573 Автоматизация расчета послеремонтных параметов виброударной машины В. И. Кравченко С 2011 469
2572 Современные методы проектирования ВИО станков М. А. Калмыков, М. А. Кашура С 2011 378
2571 Вибрационные станки, их классификация М. А. Калмыков, Г. Ю. Бурлакова, Д. В. Молчанов С 2011 465
2570 Технологические возможности комбинированного вибрационного механохимического нанесения покрытия В. В. Иванов, О. В. Цуркан С 2011 339
2569 Исследование слипаемости мелких плоских деталей Г. Ю. Бурлакова, В. Г. Кожемякин, А. П. Николаенко С 2011 418
2567 Вибрационная обробка мелких деталей С. Н. Ясуник С 2011 1229
2566 Влияние формы абразивных гранул на производительность процесса вибрационной обработки Т. А. Шумакова, Е. П. Мельникова, И. А. Чесноков С 2011 1103
2564 Вибрационная обработка длинномерных деталей А. В. Романченко, С. В. Дзей С 2011 849
2563 Формирование поверхности изделия при вибрационной обаботке А, П. Николаенко С 2011 548
2562 Анализ финишных методов обработки деталей в среде свободных абразивов Е. В. Нечай, Н. И. Пичугин С 2011 531
2561 Развитие научных основ проектирования технолгии и оборудования отделочно-зачистной и упрочняющей виброобработки В. Я. Мицык С 2011 296
2560 Определение теоретической зависимости съёма металла от основных параметров технологического процесса виброобработки А. В. Мицык С 2011 398
2559 Обработка деталей ТЕЛ вращения в U-образном колеблющемся контейнере Л. Н. Лубенская, Д. В. Молчанов С 2011 392
2558 Механизация вспомогательных операций при виброобработке деталей Л. М. Лубенская С 2011 411
2557 К вопросу обработки деталей турбоабразивным способом И. М. Левинская С 2011 664
2556 К вопросу исследования работы пордшипников в конструкциях дебалансных вибровозбудетелей станка УВИ-25 М. А. Кашура, И. Н. Пшеничный С 2011 434
2555 Моделирование процессов, протекающих при вибрационной обработке деталей М. А. Калмыков С 2011 418
2554 Комбинированный процесс вибрационного механохимического оксидирования Л. А. Журавлёва, П. В. Колодяжный С 2011 477
2553 Об упрочнении поверхностного слоя деталей на вибрационных станках И. В. Волков, Ю. Ю. Дегтярова С 2011 1003
2552 Вибрационная обработка деталей, склонных к слипанию Г. Ю. Бурлакова, Г. Л. Мелконов С 2011 561
2551 К описанию движения тел в контейнере ВиО-станка Е. В. Бранспиз С 2011 355
2550 Об основателе НИЛ «ОСА» (научно-исследовательской лаборатории «обработка свободными абразивами»)ВНУ им. В.Даля – Шаинском М.Е. Мв 2011 316
2549 Вібраційна шахтна сушарка переміжного нагрівання зі складеним вертикальним привідним валом Л. В. Ярошенко, О. М. Омельянов, М. О. Омельянов С 2010 444
2548 Особенности загрузки вибротранспортера сушильной установки В. А. Федоскин, Н. Н. Ерисов С 2010 454
2547 О колебаниях скорости зерновой смеси на виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2010 405
2546 Дослідження кінетичних характеристик процесу віброекстрагування в системі рослинна сировина - екстрагент Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав"ялов, В.С. Бодров, Н. В. Попова С 2010 415
2543 Кульковий двокаскадний генератор імпульсів тиску О. В. Поліщук С 2010 465
2542 Формирования оксидной пленки в условиях виброобработки с использованием полимерных рабочих сред В. В. Иванов, О. В. Цуркан С 2011 463
2541 Влияние вибрационной обработки на упрочнение обрабатываемой поверхности И. А. Дудников, А. И. Беловод, А. П. Кившик [та ін.] С 2010 373
2540 Напряжённо-деформированное состояние металлов при обработке давлением А. А. Дудников, А, И. Беловод [та ін.] С 2010 389
2539 Оптимізація розміщення деталей різної форми, що обробляються на вібровикінчувальних верстатах О. В. Гаврильченко, В. А. Повидайло, В. М. Захаров С 2010 481
2538 Анализ стендовых и эксплуатационных испытаний А. И. Беловод, И. А. Дудников, А. А. Дудников [та ін.] С 2010 351
2537 Системне моделювання динаміки глибинних циліндричних вібромашин В. Б. Яковенко, М. М. Забродський С 2010 505
2536 Влияние параметров щеки на динамику вибродробилки с наклонной камерой дробления В. П. Франчук, Е. В. Федоскина С 2010 409
2535 Особенности движения материала по рабочей поверхности грохота с пространственными колебаниями В. П. Франчук, В. Ф. Куница С 2010 396
2534 Інваріанти просторової жорсткості обладнання з паралельною кінематикою В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко С 2010 386
2533 Некоторые вопросы упрощения развитых динамических моделей рядных механических систем на примерах станов трубопрокатного производства С. Р. Рахманов, В. Т. Вышинский С 2010 298
2532 Оослаблення гальмівної сили магніторейкового гальма на одиничних нерівностях рейкової колії В. В. Проців С 2010 423
2531 Динамічні навантаження коливального характеру в гнучких спірально-фасонних конвеєрах поступального руху І. П. Паламарчук, М. В. Любін, О. А. Токарчук С 2010 845
2530 Обоснование динамических параметров виброударного грохота на основе метода бинарной логит регресси В. П. Надутый, Е. С. Лапшин, И. П. Хмеленко С 2010 375
2529 Подійно-орієнтований графо-аналітичний опис елементів гнучких інтегрованих виробничих систем Н. Р. Веселовська С 2010 400
2528 Порівняльна оцінка застосування вібраційних викопуючих робочих органів бурякозбиральних машин В. М. Булгаков, І. В. Головач, Г. М. Калетнік, І. Є, Кравченко С 2010 338
2527 Програма для проектного розрахунку механічних характеристик вібраційного перетворювача руху з механізмом вільного ходу Б. Д. Білоус, М. Ф. Мандзюк, І. П. Пістун С 2010 344
2526 Виброгашение колебаний и отсутствие критической скорости в многосекционных роторных системах Л. Я. Банах, А. Н. Никифоров, В. П. Ройзман С 2010 469
2517 Колебания неоднородного зернового потока на виброрешетах Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2010 471
2513 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Механіка матеріалів і конструкцій” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100202 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” І.О. Сивак, І.А. Деревенько, Мв 2010 4
2509 Вібраційні зерносушарки як спосіб інтенсифікації та підвищення економічності процесу сушіння зерна О. Д. Пазюк, І. П. Паламарчук, В. М. Пазюк С 2010 510
2508 Експериментальне дослідження вібраційно-планетарної машини для віджиму ферментних сумішей І. Г. Липовий, В. П. Янович С 2010 361
2503 Дослідження шліцьових з’єднань тракторів і сільськогосподарських машин В. І. Музичук, В. В. Печенюк, Я. В. Порик С 2010 502
2502 Технико-экономическая оценка инвестиционного проекта: «производство абразивных гранул для вибрационной обработки» М. А. Калмыков, Н. И. Пичугин, Т. А. Шумакова С 2010 376
2501 К вопросу напряженного состояния материала деталей при обработке давлением В. В. Дудник, А. В. Канивец, А. И. Беловод, А. А. Дудников С 2010 352
2500 Исследование нанорельефа поверхности при нанесении твердосмазочного покрытия MOS2 методом вибрационной механохимической обработки А. П. Бабичев, В. В. Иванов, Е. С. Ларин [та ін.] С 2010 402
2499 Вибрационные технологии с большой амплитудой движения масс загрузки Г. В. Серга, К. А. Белокур, А. Н. Иванов С 2010 386
2498 Ресурсосберегающая технология изготовления ведущих зубчатых колес тепловозов 2ТЭ10Д Л. М. Лубенская, П. В. Колодяжный С 2010 417
2497 Концептуальні основи аналізу резонансних властивостей ґрунтів сільськогосподарського призначення при дії вібрації В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, Л. А. Дяченко С 2010 408
2495 Механические колебания в технических процессах А. В. Канивец, В. В. Дудник, А. И. Беловод, А. А. Дудников С 2010 535
2494 Стенд з гідроімпульсним приводом для моделювання просторового вібронавантаження Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський С 2010 484
2493 О влиянии качества раствора на слипаемость изделий, обрабатываемых ВИО Г. Ю. Бурлакова, В. П. Кожемякин, А. П. Николаенко С 2010 278
2492 Дослідження динаміки процесів зміни параметрів повітря в робочих камерах двосторонніх пневмоударних вузлів І. А. Пономарчук, Г. І. Левицька С 2010 370
2491 Інтенсифікація технологічних процесів у гідродинамічних кавітаційних апаратах О. І. Некоз, О. А. Литвиненко,   К. Zdzislaw С 2010 388
2490 Віброреологічні характеристики твердих мінеральних добрив при їх вібраційному переміщенні у конусних бункерах В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, А. І. Дитюк С 2010 345
2489 Вплив ультразвукового поля на ріст парової фази В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк С 2010 367
2488 Особливості безперервного віброекстрагування цільових компонентів з хмельової сировини Ю. В. Запорожець, В. Л. Зав"ялов, О. П. Лобок С 2010 460
2486 Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів О. В. Березюк С 2010 585
2484 Колебания технологического инстумента пресса в процессе прошивки или экспандирования заготовок С. Р. Рахманов С 2010 274
2483 Результаты исследований равновесного состояния жидкости в ячейке сита обезвоживающего грохота В. П. Надутый, В. И. Елисеев, В. И. Луценко, И. П. Хмеленко С 2010 442
2482 Результаты экспериментальных исследований по обработке изделий при различных компоновках станка без жесткой кинематической связи Л. М. Лубенская, Ю. Ю. Дегтярева С 2010 263
2481 Исследование поведения абразивных гранул различных геометрических форм в вибрирующих контейнерах М. А. Калмыков, Т. А. Шумакова, И. М. Левинская С 2010 346
2480 Використання елементів паралельної кінематики в установках для віброабразивної обробки виробів складної форми Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, О. Д. Манжілевський С 2010 396
2478 К вопросу надёжности дисков копачей свеклоуборочных машин А. И. Беловод С 2010 325
2475 Взаимодействие дебалансного вибровозбудителя с колебательной системой с несколькими степенями свободы Т. С. Ярошевич, В. И. Швабюк, Н. П. Ярошевич С 2010 324
2474 Інформаційні технології дослідження вібраційних процесів у роторах турбомашин Є. В. Штефан, А. П. Бовсуновський, О. Ю. Черноусенко, Д. А. Башта С 2010 554
2473 Применение уравнения Бернулли к расчету движения зернового слоя на плоском наклонном виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанський, С. В. Ольшанський С 2010 383
2471 Дослідження динаміки привода конвеєра зі змінним навантаженням Л. К. Поліщук, О. О. Адлер С 2010 438
2470 Експериментальне підтвердження наявності додаткових підсилень коливань у високоефективних міжрезонансних механічних коливальних системах, створених на основі теорії синфазних коливань О. С. Ланець С 2010 256
2465 Асимптотичні наближення хвильових процесів у довгомірних тілах,які характеризуються поздовжнім рухом І. В. Кузьо, Б. І. Сокіл, А. І. Андрухів, М. Б. Сокіл С 2010 345
2461 Разработка алгоритма и информационной модели для автоматизации расчета системы управления электрогидромеханическим виброкомплексом В. В. Кравченко С 2010 282
2460 Деякі питання динаміки колісної машини з компактними еластичними демпфуючими елементами Б. М. Дівеєв, К. Є. Голенко, А. Г. Смольський, В. В. Костюк С 2010 412
2459 Дослідження мас-інерційних параметрів вібраційних транспортно-орієнтуючих пристроїв засобами геометричного моделювання І. Й. Врублевський, А. С. Беспалов, М. Б. Кудлик С 2010 433
2458 Анализ структуры сил, действующих в механической системе «ротор – пассивный автобалансир» А. Н. Горбенко Мв 2010 367
2455 Багатофракційний вібраційний сепаратор з вертикальним кінематичним віброзбуджувачем Л.В. Ярошенко, О.В. Солона С 2010 334
2453 Науково-технічні основи розроблення вібромашин для впливу на властивості води Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв С 2010 420
2452 Періодичне віброекстрагування харчового барвника із темних сортів винограду Н.В. Попова, В.Л. Зав"ялов, Т.Г. Мисюра, Ключко О.І. С 2010 454
2451 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини І.П. Паламарчук, Ю.А. Полєвода, В.П. Янович С 2010 401
2447 Формирование пластического отпечатка на поверхности обрабатываемой детали при отделочно-упрочняющей обработке ППД с учетом формы опорной кривой исходного профиля Г.А. Прокопец, А.А. Прокопец С 2010 321
2445 Влияние забивания отверстий просеивающей поверхности на кинетику вибрационного грохочения В.П. Надутый, Е.С. Лапшин С 2010 374
2444 Расширение технологических возможностей вибрационной обработки деталей Л. М. Лубенская, С. Н. Ясуник, Н. И. Пичугин С 2010 307
2436 Упрочнение поверхности деталей вибрационным методом А. А. Дудников, И. А. Дудников, А. И. Беловод С 2010 338
2435 Эффективность применения различных технологий виброабразивной обработки твердосплавного инструмента В.М. Гах, В.А. Пальцев, И.О. Гах С 2010 269
2434 Метод вибрационной обработки цилиндрических деталей путем обкатывания по плоской колеблющейся поверхности, покрытой абразивным материалом, с ограничением боковых смещений А.П. Бабичев, Н.В. Матегорин, Г.В. Чумаченко С 2010 360
2433 Динаміка розбігу вібраційної машини з дебалансним збудником коливань та асинхронним двигуном В.І. Шваб"юк, Т.С. Ярошевич, М.В. Петухов, Нахаев П.П. С 2010 507
2432 Генератори імпульсів тиску із параметричним принципом керування другим каскадом Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук С 2010 512
2428 Теорія вібромашин для ущільнення будівельних сумішей на основі синтезу дискретно-континуальних систем І.І. Назаренко, М.М. Ручинський, Б.М. Пентюк С 2010 426
2427 Метод оцінки амплітуди коливань ультразвукових резонансних приводів, навантажених рідким середовищем А.В. Мовчанюк, А.А. Новосад, М.Ф. Омелич, Фесич В.П. С 2010 1105
2426 Исследование режимов работы ультразвукового инструмента для релаксационной виброударной обработки поверхности А.В. Мовчанюк, А.Ф. Луговской, Я.И. Клейман, Кудрявцев Ю.Ф. С 2010 256
2424 Особливості побудови систем керування ультразвуковими резонансними приводами А.Ф. Луговський, В.П. Фесіч, А.В. Мовчанюк С 2010 394
2421 Аналітичні розв"язки рівнянь динамічно нелінійних вібросистем за наявності сухого тертя В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, В.В. Ярошенко С 2010 489
2409 Автоматизация расчета параметров виброзащиты портального крана при раскачивании груза В.В. Кравченко, Л.Л. Роганов С 2010 439
2408 Віброударний пристрій для розвантаження кузовів самоскидів Р.Д. Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук С 2010 374
2407 Взаємодія подовгастого елемента конструкції з динамічними гасниками коливань різних типів Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, В.Й. Грицай, Коваль Т.Б. С 2010 315
2406 Вибрационные технологии - как консолидирующее научное направление А.П. Бабичев С 2010 514
2402 Комбінований вібраційний змішувач О. В. Цуркан, І. М. Кесарчук С 2010 495
2401 К расчету движения зерновой смеси на плоском виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, Л. В. Ольшанский С 2010 342
2398 Привод коливального руху обичайки вальця В. С. Павленко, С. Ю. Браславський С 2010 488
2397 Дослідження кінетики процесу сушки відходів птахівництва з метою отримання комплексних добрив для рослин А. В. Ляшенко С 2010 764
2393 Математическая модель управления колебаниями и виброизоляции стержневой системы механизма удержания оправки С. Р. Рахманов, Ю. А. Мельников С 2010 307
2391 Моделирование циркуляционного движения рабочей среды при вибрационной абразивной обработке М. А. Калмыков С 2010 484
2389 Упрочняющая обработка материала вибрационным деформированием А. И. Беловод, А. В. Горбенко, С. В. Яхин, А. А. Дудников С 2010 352
2388 Влияние вида обработки на напряжение состояние материала упрочняемой детали А. И. Беловод С 2010 230
2387 Влияние вибрационной обработки на микротвердость поверхностного слоя А. П. Николаенко, Ю. Ю. Дегтярова С 2010 374
2386 Математическое моделирование виброударного движения сита грохота В. П. Надутый, Е. С. Лапшин, И. П. Хмеленко С 2010 681
2385 Методика проектного розрахунку електромеханічної частини гідроімпульсного приводу вібраційного обладнання Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, О. В. Поліщук С 2010 385
2384 Полтава пам’ятає свою історію О. М. Гонтар С 2010 394
2383 Оптимізація параметрів вібраційних машин інерційної дії з гідроімпульсним приводом Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. В. Бакало С 2010 422
2382 Уравнения движения заряженных тел в сильных гравитационном и электромагнитном полях В. Е. Домрачев С 2010 349
2379 Сердюк Леонід Іванович – заслужений науковий діяч та керівник Полтавської наукової школи "вібраційні техніка та технології" І. П. Паламарчук, О. М. Гонтар С 2010 536
2378 Кафедра теоретичної механіки як осередок Полтавської "вібраційної" наукової школи Л. І. Сердюк, О. М. Гонтар С 2010 419
2377 Полтавський національний технічний університет: роки розвитку та звершень Л. І. Сердюк С 2010 314
2376 Управління проектуванням технологічних процесів Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С 2010 322
2366 Дослідження процесів формоутворення заготовок при складному навантаженні Нахайчук О.В. С 2007 476
2365 Дослідження структури реальних потоків в екстракторі колонного типу з вібруючою системою розділення фаз екстракторі колонного типу з вібруючою системою розділення фаз В. Л. Зав"ялов, Ю. В. Запорожець, В. С. Бодров, О. П. Лобок С 2010 419
2363 Кінематичні залежності верстата з механізмом паралельної структури „біглайд” В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко С 2010 594
2361 Сучасні технології та обладнання формоутворення деталей з деревинно-полімерних композитних матеріалів Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. О. Мовчанюк С 2010 607
2360 Визначення нижчих власних частот крутильних коливань кузовів транспортних засобів із застосуванням континуалізованої розрахункової моделі Є. В. Харченко, Т. Ю. Підгайний С 2010 315
2359 Обґрунтування конструктивних параметрів гіраційного просторового вібропривода грохоту І. П. Паламарчук, О. М. Омельянов, В. П. Янович С 2010 548
2358 Об условиях устойчивости автобалансировки ротора шарами или маятниками А. Н. Горбенко С 2010 299
2352 Вплив пульсацій технологічного потоку в гідродинамічних кавітаційних апаратах на ефективність оброблення середовищ О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, В. П. Кавун, Ю. І. Бойко С 2010 495
2350 Обгрунтування ефективності застосування віброударних та вібраційних процесів в харчовій переробній промисловості Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, І. В. Севастьянов С 2010 442
2345 Динамика стержня механизма удержания оправки автоматического стана трубопрокатного агрегата И. А. Колесник, С. Р. Рахманов С 2010 349
2344 Экономическая целесообразность применения вибрационной обработки для снятия заусенцов М. А. Калмыков, Г. Л. Мелконов, Е. В. Нечай С 2010 321
2343 Особенности вибрационной обработки длинномерных деталей М. А. Калмыков, Л. М. Лубенская, А. В. Романченко С 2010 384
2339 Особенности нанесения цинкового покрытия механомеханическим методом Л. А. Журавлева, Л. Г. Колодяжная, Л. М. Лубенская С 2010 381
2322 Стаціонарний температурний режим анізотропного термоелектричного холодильника на ефекті Бріджмена В. М. Матієга, І. В. Потоцький, О. Г. Даналакій С 2010 329
2320 Дослідження динаміки нелінійної електромеханічної коливальної системи вібраційної синфазної машини з електромагнітним приводом О. В. Гаврильченко, В. М. Гурський, О. С. Ланець, Я. В. Шпак Мв 2010 374
2314 Исследование кинетики сушки семенного рапса в слое Ю.Ф. Снежкин, В.М. Пазюк, В.А. Михайлик С 2010 432
2313 Дискретно-импульсный ввод энергии в технологии бродильного и хлебопекарного производства А.Н. Ободович С 2010 527
2312 Застосування пароконденсаційної кавітації в бурякоцукровому виробництві П.М. Немирович, М.М. Жеплінська, А.М. Матиящук С 2010 491
2311 Пульсації температури в перегрітій рідині В.Р. Кулінченко, І.В. Дубковецький, О.М. Деменюк С 2010 409
2310 Гидролиз-экстракция пектиновых веществ растительного сырья с использованием механических колебаний И.Н. Берник С 2010 903
2309 Оптимизация процесса вибрационной классификации угольных шламов В.П. Надутый, А.М. Эрперт, И.П. Хмеленко С 2010 481
2308 Система контроля толщины слоя упроченного материала при виброобработке деталей В.В. Кузнецов, М.А. Калмыков, В.В. Яковенко С 2010 398
2307 К вопросу определения износа деталей машин расчетно-эксперементальным методом А.А. Дудников, Т.Г. Лапенко С 2010 487
2306 Вибрационная обработка поверхности деталей А.В. Горбенко, А.И. Беловод, Т.Г. Лапенко, Дудников А.А. С 2010 363
2305 Дослідження мікротопографії поверхонь деталей сільськогосподарської техніки після віброабразивної обробки у полічастотних вібромашинах П.С. Берник, Р.М. Горбатюк С 2010 642
2304 Влияние вибрационной обработки на характер пластического деформирования А.И. Беловод С 2010 301
2303 Новые технологические системы виброударной упрочняющей обработки длинномерных и крупногабаритных сложной формы силовых деталей вертолетов А.П. Бабичев, Б.Ч. Месхи, М.А. Тамаркин, Мотренко П.Д. С 2010 528
2302 Метод стабілізації технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля адаптивних вібраційних технологічних машин Р.В. Чубик, Л.В. Ярошенко С 2010 487
2301 Математична модель динаміки руху робочої камери енергоощадної вібраційної сушарки О.В. Цуркан, О.О. Герасимов, О.В. Солона, Величко Л.Д. С 2010 357
2300 Особенности работы загрузочной секции вибротранспортера сушильной установки В.П. Франчук, В.А. Федоскин, В.В. Плахотник, Ерисов Н.Н. С 2010 364
2299 Влияние параметров корпуса на динамику вибрационной щековой дробилки с наклонной камерой дробления В.П. Франчук, В.В. ПлахотникФедоскина Е.В. С 2010 363
2298 Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів І.В. Севастьянов, Р.Д. Іскович-Лотоцький С 2010 455
2297 Нерезонансный режим периодических вращений валков вибрационных классифакаторов В.А. Остапенко С 2010 328
2296 Дослідження факторного простору віброгрохота з приводом просторових коливань О.М. Омельянов, І.П. Паламарчук, М.О. Омельянов, Янович В.П. С 2010 464
2295 Кинетика вибрационного грохочения влажного сырья В.П. Надутый, Е.С. Лапшин С 2010 392
2294 Кінематичні та енергетичні характеристики вібраційно-планетарної машини І.Г. Липовий, С.А. Шаргородський, В.П. Янович С 2010 400
2293 Определение интенсивности изнашивания методом подобия Т.Г. Лапенко, А.А. Дудников С 2010 374
2292 Додаткове підсилення коливань у високоефективних міжрезонансних вібраційних машинах з електромагнітним приводом О.С. Ланець, І.В. Кузьо, В.М. Гурський, Шоловій Ю.П. С 2010 453
2291 Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів Р.Д. Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук С 2010 425
2290 Влияние ультразвукового выглаживания на параметры поверхностного слоя А.В. Горбенко С 2010 308
2163 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использованием МКЭ Нахайчук О.В. С 2008 493
2092 Залежність пластичності металів від історії навантаження при об Р. І. Сивак, О. В. Нахайчук, В. А. Огородніков С 2010 360
2089 Фізико-механічні характеристики термопластів та надійність ортодонтичних апаратів В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс, О. С. Васильчук С 2010 329
2083 Моделирование циклической осесимметрической осадки цилиндрических образцов В. М. Михалевич, В. А. Краевский, Ю. В. Добранюк С 2010 401
2082 Моделирование циклической осесимметричной осадки цилиндрических образцов В. В. Кухарь С 2010 319
2079 Исследование процессов холодного пластического деформирования в условиях предельного формообразования О. В. Нахайчук, В. И. Музычук С 2010 456
2076 Розвиток креативних здібностей під час самостійних наукових досліджень О. М. Джеджула, Ю. Л. Хом"яківський С 2010 333
2074 Оценка деформируемости материала заготовок в процессах гибки прутков и трубчатых поверхностей О. В. Нахайчук С 2010 497
2072 Исследование технологической наследственности процесса формирования внутреннего шлицевого профиля О. В. Нахайчук С 2010 317
2065 Визначення енергії пластичної деформації елементів конструкцій транспортних засобів і параметрів відкриття подушок безпеки при ДТП В. А. Огородніков, В. Є. Перлов С 2010 395
1863 Алгоритми кінематичного і силового аналізу важільних механізмів з гідроприводом М. М. Вірник, О. В. Солона С 2010 304
1592 Методичні вказівки з розробки розділу “Охорона праці та цивільний захист” дипломного проекту студентів факультету «Механізація сільського господарства» денної та заочної форми навчання Омельянов О.М., Спірін А.В. Мв 2010 7
1414 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" денної форми навчання факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902 ОКР «Бакалавр» Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Мв 2008 273
1413 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільна оборона" денної форми навчання факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902 ОКР «Бакалавр» Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Труханська О.О. Мв 2008 8
1099 Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності ” для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва ОКР „Бакалавр” Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Труханська О.О. Мв 2008 302
1097 Методичні вказівки з дисципліни “Цивільна оборона” для самостійної роботи студентів факультету факультету економіки та підприємництва денної форми навчання ОКР «Бакалавр» Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Труханська О.О. Мв 2008 17
534 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М. Нп 2008 1533


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska