The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
30935 Логістика у туризмі. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни ля студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», ОР «Бакалаврський» Лопатюк Р.І. Захарова Т.В. Мв 2022 0
30888 Планування і організація туристичного бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Ставська Ю.В. Мв 2022 2
30887 Планування і організація туристичного бізнесу. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» Ставська Ю.В. Нп 2022 1
30886 Планування і організація туристичного бізнес. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування Ставська Ю.В. Мв 2022 0
30751 Agile Management (Management 3.0) as the Basis of the Management System in the Conditions of Globalization Stavska Y., Kopytko M., Chуrva O., Karvatska N., Chуrva H. СWeof 2022 4
30722 Туроперейтинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 49 с. Ставська Ю.В. Мв 2022 1
30721 Туроперейтинг. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 28 с. Ставська Ю.В. Нп 2022 1
30720 Туроперейтинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 41 с. Ставська Ю.В. Мв 2022 1
30692 Концепція інтегрованого розвитку міст: європейський досвід та його можливості застосування в Україні Головня О.М. Дк 2021 2
30671 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В. Дк 2021 1
30650 Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy Ostrovska H., Tsikh H., Strutynska I., Kinash I., Pietukhova O., Golovnya O., Shehynska N. СSc 2021 1
30519 The impact of innovation on the development of hotel and restaurant enterprises Lopatiuk R.I. Суз 2021 5
30446 Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі в умовах євроінтеграції. Захарова Т.В. Сун 2021 44
30361 Prospects of festival tourism development in Ukraine. Ставська Ю.В. Мвз 2021 105
30304 Удосконалення процесів сервісного обслуговування в діяльності готельно-ресторанного підприємства Севастьянов Андрій Сергійович Дрп 2021 9
30262 Управління персоналом закладів ресторанного господарства Ленчук Д.М. Дрп 2021 9
30240 Дипломна робота на тему: "Археологічний туризм: європейський досвід та перспективи розвитку у Вінницькій області" Ленчук Дмитро Михайлович, ІІ курс, група Т-21 з (м), спеціальності 242 "Туризм", Керівник Табенська Оксана Ігорівна Дрп 2021 4
29959 Формування стратегії диверсифікації суб’єкта ресторанного бізнесу Мельник Ярослав Сергійович Дрп 2021 4
29956 Удосконалення комунікативних процесів у діяльності ресторанного підприємства на засадах діджиталізації Щурик Юлія Яківна Дрп 2021 3
29755 Фестивальний туризм в Україні: світовий досвід та перспективи розвитку Палюх Владислав Анатолійович Дрп 2021 12
29730 Удосконалення якості послуг ресторанного підприємства в умовах євроінтеграційних процесів Бялик Олена Олександрівна Дрп 2021 9
29729 Формування концепції впровадження новітніх технологій в ресторанному бізнесі Рязанова Анна Володимирівна Дрп 2021 9
29406 Концепція інтегрованого розвитку міст: європейський досвід та можливості його застосування в Україні. Головня О.М., Кондратова М.В. Сун 2021 64
29303 Економіка готелів і ресторанів. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельн Ставська Ю.В. Мв 2021 9
29302 Економіка готелів і ресторанів. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ре Ставська Ю.В. Нп 2021 6
29301 Економіка готелів і ресторанів. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Го Ставська Ю.В. Мв 2021 7
29300 Методичні рекомендації з організації підготовки та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи освітнього рівня «магістр» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслу Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Мв 2021 12
29161 Міжнародна практика інноваційних технологій фінансування проєктної діяльності. Головня О.М. Сун 2021 118
29087 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю. В., Яхно Л. С. Сун 2021 99
29021 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Тд 2020 174
28991 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Дк 2020 59
28989 Використання екологічної продукції в закладах харчування. Табенська О. І. Дк 2020 79
28971 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд 2020 156
28968 Туризм – запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. Дк 2018 81
28967 Сучасні аспекти розвитку туризму на Вінниччині Табенська О. І. Дк 2019 105
28964 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. Дк 2018 84
28956 Інноваційний розвиток сфери туризму в умовах глобалізаційних процесів Табенська О. І. Дк 2019 106
28955 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства. Табенська О. І. Дк 2020 83
28954 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Дк 2020 134
28932 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Дк 2018 92
28931 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. Дк 2018 65
28930 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. Дк 2018 122
28929 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. Дк 2018 75
28928 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. Дк 2018 82
28926 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Дк 2019 122
28925 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. Дк 2019 78
28924 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. Дк 2019 77
28923 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. Дк 2020 87
28922 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. Дк 2020 131
28912 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Дк 2020 134
28911 Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму Табенська О. І. Дк 2020 83
28910 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. Дк 2020 87
28789 Перспективи розробки, впровадження та застосування інноваційних готельних концепцій Лопатюк Р. І. Сун 2021 157
28776 Use of information support for marketing in tourist enterprises Tranchenko L. V., Lopatiuk R. I. Суз 2021 272
28552 Соціально-економічні аспекти розвитку міжнародного туризму під впливом глобалізаційних чинників Головня О. М. Сун 2021 145
28541 Стратегічний розвиток ресторанного бізнесу м. Вінниці Ставська Ю. В. Сун 2021 185
28530 Особливості розвитку сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І. Сун 2021 248
28529 Особливості діяльності інтегрованих структур у галузі туризму Табенська О. І. Сун 2021 213
28528 Тенденції розвитку соціального підприємництва Табенська О. І. Сун 2021 133
28441 The features of festival tourism as a component of event tourism Stavska Y. Суз 2021 161
28389 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2021 3
28388 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2021 0
28387 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2021 1
28386 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2021 2
28343 Проблеми розвитку туристичного сектору України Лопатюк Р. І. Тд 2020 187
28342 Аpplication of economic and mathematical models for the restaurant enterprise management Lopatiuk R. I. Суз 2020 147
28341 Introduction of new elements of innovative models for hotel facilities Lopatiuk R. I. Суз 2021 119
28312 Застосування фінансово-економічних методів для вибору пріоритетних напрямів аграрного сектору регіону як основа стратегічного планування та прогнозування Транченко Л. В., Лопатюк Р. І. Сун 2020 173
28311 Розвиток індустрії гостинності в системі міжнародного туризму під впливом глобалізаційних можливостей та загроз Головня О. М. Дк 2020 165
28310 Особливості сертифікації та категоризації в сфері сільського зеленого туризму Головня О. М. Дк 2019 161
28306 Розвиток соціальних бізнес-проектів на сільських територіях Головня О. М. Тд 2018 95
28144 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності у сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. Сун 2021 259
27999 Efficiency of activites of tourism operators and agents on the market of tourist services of Ukraine. Zakharova T. Мвз 2020 858
27990 Функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону Табенська О. І. Сун 2020 113
27989 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Німеччині Табенська О. І. Сун 2020 219
27988 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. Тд 2020 220
27987 Передумови та особливості інтеграційної взаємодії у сфері туризму Табенська О. І. Суз 2020 261
27986 Особливості діяльності сфери гостинності в умовах пандемії Табенська О. І. Сун 2021 304
27700 Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності Іващенко А. В., Бабієць В. О., Блоріна А. Ю. Сун 2020 118
27699 Вплив корпоративної соціальної відповідальності на організаційну активність корейської готельної індустрії Іващенко А. В. Довженко К. В Суз 2020 224
27698 Особливості розвитку туристичного ринку в період кризи Іващенко А. В. Довженко К. В. Суз 2020 205
27696 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд 2020 144
27459 Проект міні-готелю на 26 місць М.НЕМИРІВ Письменюк Ярослав Олегович Дрп 2020 14
27458 Проєкт курортного готелю на 50 номерів у м. Полтава Блоріна Анастасія Юріївна Дрп 2020 17
27457 Проєкт еко-готелю на 20 номерів у передмісті» Бабієць В.О. Дрп 2020 14
27444 Інфраструктурні чинники розвитку індустрії гостинності в сфері екологічного туризму на Закарпатті Ставська Ю. В. Дк 2020 129
27420 Проектування готелю 4 * на 52 номери в рекреаційній зоні Подмогільна Альона Андріївна Дрп 2020 14
27405 Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічної політики України Ставська Ю. В. Сун 2020 181
27369 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. Тд 2020 110
27322 Соціально-економічні детермінанти розвитку міжнародного туризму та трудової міграції. Головня О. М. Сун 2020 177
27264 Міжнародний туризм Головня О. М., Ставська Ю.В. Нп 2020 1344
27243 Бальнеологічний потенціал України та шляхи його ефективного використання Вербецький Олександр Вікторович Дрп 2020 8
27195 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв 2020 10
26534 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 05 Ставська Ю.В. Мв 2020 7
26533 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 05 Ставська Ю.В. Мв 2020 18
26532 Міжнародна інвестиційна діяльність. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Міжн Ставська Ю.В. Нп 2020 5
26489 Проєкт туристично-оздоровчого комплексу на 100 номерів у м. Трускавець Кліщук Роман Анатолійович Дрп 2020 37
26352 Екологічний туризм: світовий досвід та перспективи розвитку в Закарпатській області Лупол Наталія Валеріївна Дрп 2020 12
26332 Анімаційний сервіс в туризмі та його особливості проєктування в Львівській області Пшенична Софія Сергіївна Дрп 2020 17
25813 Управління бізнес процесами. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв 2020 1
25812 Управління бізнес процесами. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв 2020 2
25780 Інновації в туризмі. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Нп 2020 8
25686 Управління бізнес процесами. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Нп 2020 2
25685 Інновації в туризмі. методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв 2020 1
25684 Інновації в туризмі. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання освіти бакалавр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. Мв 2020 1
25683 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Нп 2020 7
25682 Івентивний менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Мв 2020 5
25681 Івентивний менеджмент. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Мв 2020 7
25678 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 8
25674 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 8
25669 Івентивний менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. Нп 2020 5
25668 Туристичні дестинації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навч Головня О. М. Мв 2020 2
25667 Туристичні дестинації. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної ф Головня О. М. Мв 2020 0
25666 Туристичні дестинації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 22 с. Головня О. М. Нп 2020 3
25665 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого ( Головня О. М. Мв 2020 1
25664 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Головня О. М. Мв 2020 4
25663 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» , спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 4
25662 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 5
25661 Міжнародний туризм. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Ставська Ю.В. Нп 2020 1
25660 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 2
25659 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 1
25656 «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня ден Головня О. М. Нп 2020 1
25611 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва Ставська Ю.В., Головня О.М. Мв 2020 17
25609 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв 2020 33
25608 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв 2020 0
25607 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельн Табенська О.І. Мв 2020 1
25606 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв 2020 0
25605 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Мв 2020 2
25604 Туристичне краєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Нп 2020 2
25603 Програма проходження навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету економіки та підприємництва Табенська О.І. Нп 2020 7
25602 Інфраструктура ринку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рі Табенська О.І. Нп 2020 1
25446 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства Табенська О. І. Тд 2020 583
25444 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. Тд 2020 158
24999 Methodology for assessing the harmony of economic relations between participants of the agrofood market = Методика оцінки гармонії економічних відносин між учасниками ринку агропродовольчих товарів Kravchenko O., Kucher A., Yanchuk T., Stavska Y. СWeof 2020 169
24919 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. Суз 2020 183
24880 Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств олійно-жирової галузі Ставська Ю. В. Сун 2020 281
24769 Лобіювання в системі соціально-економічних пріоритетів України Головня О. М. Сун 2020 184
24744 Methodology of competitive innovations creation for the food industry enterprise Stavska U. Суз 2020 110
24709 Основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу у регіоні Табенська О. І. Сун 2020 181
24483 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» , денної форми навчання Ставська Ю.В., Захарова Т.В. Мв 2020 5
24482 Мерчендайзинг. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент організацій» освітнього рівня першого (бакалаврського) денної та заочної форми навчання Головня О. М. Нп 2020 5
24393 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» , спеціальність 242 «Туризм» , денної форми навчання Ставська Ю.В. Мв 2020 4
24315 The communication competence as the basis of professionalism in socio-ethical marketing = Комунікативна компетентність як основа професіоналізму в соціально-етичному маркетингу Ставська Ю. В. Мвз 2020 139
24270 Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання Ставська Ю.В., Атаман Л.В. Мв 2020 21
24250 Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи Табенська О. І. Сун 2020 167
24249 Розвиток сфери туризму у Німеччині Табенська О. І. Сун 2020 155
24243 Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. Сун 2020 189
24232 Програма виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» Ставська Ю.В., Атаман Л.В. Нп 2020 11
24230 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Ставська Ю.В., Сташко І.В. Нп 2020 25
24228 Управління операціями з експорту-імпорту. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В., Білоус В.В. Мв 2020 4
24220 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань 24 «Сфера Обслуговування», спеціальносты 242 «Туризм» денної форми навчання Ставська Ю.В. Нп 2020 3
24215 Управління операціями з експорту-імпорту. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчання напряму підготовки 073 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В., Білоус В.В. Мв 2020 2
24185 Управління операціями з експорту - імпорту. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності «Менеджмент», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Нп 2020 3
24170 Model of economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy Golovnya О. М. Мвз 2019 328
24165 Роль партисипативного бюджетування в процесі публічного управління Головня О. М. Тд 2020 361
24002 Паблік рілейшнз. Програма навчальної дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент організацій» освітнього рівня другого (магістерського) Головня О. М. Нп 2020 1
23999 Паблік рілейшнз. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Головня О. М. Нп 2020 1
23932 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Юрєв В.І. Іващенко А.В Пвф 2020 2
23931 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Юрєв В.І. ; Іващенко А.В Пвф 2020 2
23930 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Юрєв В.І., Іващенко А.В Пвф 2020 1
23929 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Юрєв В.І., Іващенко А.В Пвф 2020 2
23729 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. Тд 2019 174
23643 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Головня О.М. Пвф 2020 3
23642 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Головня О.М. Пвф 2020 6
23625 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. Тд 2019 200
23614 Mechanism of interaction between market self-regulation and economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy = Механізм взаємодії між ринковою саморегуляцією та економічною політикою держави в концепції соціально орієнтован Golovnya О. Мвз 2019 397
23613 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові», 21-22 берез. 2019 року Головня О. М. Пк 2019 335
23606 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Головня О.М. Пвф 2020 3
23605 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Головня О.М. Пвф 2020 3
23566 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. Дк 2019 346
23563 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. Дк 2019 201
23450 Запровадження інноваційних технологій фінансування соціального розвитку. Головня О. М. Сун 2019 468
23445 Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки Головня О. М. Сун 2019 246
23399 Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства у системі рекреаційно-туристичного природокористування Іващенко А. В., Польова О. Л., Юр’єв В. І., Манжос Е. О. Мвв 2019 1115
23347 Cluster approach as a component of economic development of agrarian sector at regional level Polova O. Суз 2019 131
23344 Управління зобов’язаннями комерційного банку Польова О. Л., Балалаєва Г. О. Сун 2019 146
23200 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. Мвз 2019 264
23155 Territorial recreational systems and sustainable development Arkhypova L., Fomenko N., Kinash I., Golovnia O. Суз 2019 257
23154 Formation of communicative competence of future specialists by means of group work Luchaninova O., Koval V., Deforzh H., Nakonechna L., Golovnia O. СSc 2019 540
23153 Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки Головня О. М. Сун 2019 255
23152 Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Kinash I., Andrusiv U., Golovnia O, Popadynets I. СSc 2019 289
23151 Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу Головня О. М. Сун 2019 369
23051 Methodical recommendations to educational practice. Ivashchenko A.,Molochenko V. Мв 2019 16
22972 Фінансове планування на підприємстві в умовах сучасного ринкового господарства Ставська Ю. В. Тд 2019 359
22955 Інновації як чинник зростання конкурентоспроможності аграрних підприємств на зовнішніх ринках Ставська Ю. В. Тд 2019 165
22954 Особливості зовнішнього ринку та його вплив на конкурентоспроможність вітчизняної продукції Ставська Ю. В. Тд 2019 273
22952 Управління конкурентоспроможністю підприємств - субєктів зовнішньоекономічної діяльності Ставська Ю. В. Тд 2019 218
22951 Характеристика операцій на валютному ринку України Ставська Ю. В., Копитко С. В. Тд 2019 176
22941 Methodical recommendations to educational practice specialty 242 "tourism", Іващенко А.В. Молоченко В.В. Мв 2019 13
22940 Methodical recommendations to educational practice specialty 241 "нotel-restaurant business" Іващенко А.В. Молоченко В.В. Мв 2019 20
22926 Значення валютних відносин в умовах глобалізації Ставська Ю. В., Копитко С. В. Тд 2019 188
22918 Development of innovation processes in agriculture = Розвиток інноваційних процесів у сільському господарстві Polova O. Мвз 2019 228
22917 Проект туристичної бази на 50 номерів у прибережній зоні Павленко О.С. Дрп 2019 10
22901 Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», спеціальності 074 «Публічне управління та а Ставська Ю.В. Мв 2019 48
22900 Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» , 241 «ГРС» Ставська Ю.В. Мв 2019 4
22817 Розвиток вітчизняного аграрного сектора в умовах Євроінтеграції Ставська Ю. В. Тд 2019 122
22812 Методологічні основи ціннісно-орієнтованої теорії соціальної комунікації у сфері обслуговування Ставська Ю. В. Мвз 2019 171
22771 Готельний бізнес в сучасних умовах: актуальні проблеми та тенденції розвитку Ставська Ю. В. Сун 2019 241
22721 Проект готелю 3*** на 90 номерів у передмісті Зілінський Денис Валерійович Дрп 2019 22
22629 Формування і використання оборотного капіталу аграрних підприємств Пустовий Сергій Миколайович Дрп 2019 8
22569 «Розробка технології функціонального кисломолочного напою з використанням комплексного пребіотика» Прибила Катерина Юріївна Дрп 2019 4
22552 Проект готелю 4*ділового призначення на 50 номерів у м.Запоріжжя Куржос Г.С. Дрп 2019 6
22500 Механізм формування та використання фінансових ресурсів підприємства Сташевський Роман Володимирович Дрп 2019 8
22499 Управління валютними операціями комерційних банків Крюкова О.В. Дрп 2019 7
22498 Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на банківську діяльність Мороз Катерина Миколаївна Дрп 2019 13
22487 Проект готелю 5*ділового призначення на 50 номерів у м.Одеса Білоус В.В. Дрп 2019 25
22435 Управління зобов’язаннями комерційного банку Балалаєва Г.О. Дрп 2019 6
22413 Управілння активами підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища Говоруха Г.С. Дрп 2019 7
22325 Стратегічне управління в комерційному банку Кожухар Р. С. Дрп 2019 5
22286 Фінансовий менеджмент державного підприємства та напрямки його удосконалення Говоруха В.Р. Дрп 2019 7
22138 Розробка технології кисломолочного десерту з подовженим терміном зберігання Івасик Оксана Леонідівна Дрп 2019 5
22104 «Розробка технології фіто – кисломолочних десертних напоїв» Ткаченко Світлана Євгенівна Дрп 2019 6
22103 «Вивчення впливу патогенної мікрофлори на оцінку молока відповідно до сучасних вимог» Хмільовська Альона Володимірівна Дрп 2019 3
22102 «Розробка технології біфідовмісного сиру із підвищеним рівнем молочнокислого бродіння» Велічко Вікторія Андріївна Дрп 2019 4
21937 Особливості діагностики та регулювання валютного ринку Кізлик О.С. Дрп 2019 9
21823 «Розробка технології комбінованого кисломолочного продукту збагаченого злаковими культурами» Оленюк Надія Олександрівна Дрп 2019 7
21816 Активізація кредитної діяльності банківської установи Липко А.Л. Дрп 2019 9
21815 Проект хостелу на 20 номерів у м. вінниця Гудований Д. В. Дрп 2019 9
21814 Розвиток операцій банку з платіжними картками Коновалюк В.А. Дрп 2019 6
21802 Реалізація стратегії розвитку підприємства на засадах збалансованої системи фінансових показників Тумак Олег Дрп 2019 7
21781 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 242 «Туризм», факультету економіки та підприємництва Юр’єв В.І. Мв 2019 34
21780 Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання першого(бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм». Юр’єв В.І. Нп 2019 31
21779 Інфроструктура туризму. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. Мв 2019 22
21778 Інфроструктура туризму. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм» Юр’єв В.І. Мв 2019 14
21777 Інфроструктура туризму. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. Нп 2019 9
21776 Міжнародні транспортні перевезення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврськ Юр’єв В.І. Мв 2019 5
21775 Міжнародні транспортні перевезення. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки студентів спеціальності 242 «Туризм», Юр’єв В.І. Мв 2019 8
21774 Міжнародні транспортні перевезення. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського) Юр’єв В.І. Нп 2019 5
21738 Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напр Польова О.Л. Мв 2019 16
21737 Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Польова О.Л. Мв 2019 16
21732 Бренд-менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Головня О. М. Нп 2019 2
21731 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Ставська Ю.В. Нп 2019 20
21730 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ре Ставська Ю.В. Мв 2019 35
21688 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-р Польова О.Л., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв 2019 21
21687 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальними власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» друг Головня О. М. Мв 2019 4
21686 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Головня О. М. Мв 2019 528
21685 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Головня О. М. Мв 2019 6
21595 Управління депозитними операціями комерційного банку Панасюк Ірина Дрп 2019 5
21594 Вплив іноземноо капіталу на фінансову безпеку банку Малярчук Аліна Євгенівна Дрп 2019 10
21593 Валютний ринок україни та роль національного банку в його регулюванні (на матеріалах ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» Копитко С.В. Дрп 2019 14
21453 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Польова О.Л Нп 2019 23
21452 Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Польова О.Л Мв 2019 25
21303 Опис освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа , освітній ступінь: Бакалавр Польова О.Л. Д 2019 260
21302 Опис освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа , освітній ступінь: Магістр Польова О.Л. Д 2019 311
21192 Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку Ставська Ю. В., Малярчук А. Є. С 2019 764
21191 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. Сун 2019 496
21190 Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні Ставська Ю. В. Сун 2019 840
20819 Особливості вдосконалення вибору страхових туристичних програм в Україні Юр’єв В. І., Волошина О. В. Сун 2019 197
20805 Інфраструктура ринку. Методичні вказівки з дисципліни для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів першого освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент» Табенська О.І. Мв 2019 33
20801 Кулінарна етнологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Нп 2019 5
20800 Кулінарне мистецтво. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Нп 2019 1
20799 Міжнародні економічні відносини. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого освітнього рівня- бакалавр, галузі знань - 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» Мазур С. А. Нп 2019 62
20790 Географія туризму. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Табенська О.І., Атаман Л. В. Нп 2019 66
20789 Географія туризму. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Табенська О.І., Атаман Л. В. Мв 2019 121
20788 Рекреаційні комплекси світу. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Табенська О.І., Атаман Л. В. Нп 2019 4
20769 Менеджмент у туризмі. Методичні вказівки для організації практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 24 «Сфера Іващенко А.В. Юр’єв В.І. Мв 2019 23
20768 Менеджмент у туризмі. методичні рекомендації до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юр’єв В.І. Мв 2019 14
20767 Менеджмент у туризмі. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юр’єв В.І. Нп 2019 20
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. Тд 2018 675
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. Тд 2018 221
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. Тд 2018 298
20676 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Тд 2019 208
20422 Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників при оцінці ефективності господарської діяльності Ставська Ю. В. С 2019 340
20283 Інноваційні технології продукції ресторанного господарства. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботидля студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», Левицька І. В. Мв 2019 17
20225 Ресторанний креатив. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Нп 2019 28
20224 Ресторанний креатив. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Мв 2019 18
20223 Ресторанний креатив. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Мв 2019 18
20129 Піар-технології в готельному бізнесі. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого бакалаврського освітнього ступеня. – Вінниц Головня О.М. Мв 2019 11
20128 Піар-технології в готельному бізнесі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого бакалаврського освітнього ступеня. – Вінниц Головня О. М. Мв 2019 15
20106 Рекреаційні комплекси світу: Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Табенська О.І. Нп 2019 3
20098 Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») (4 курс) Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв 2019 171
20097 «Економіка туризму» Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», нап Левицька І.В, Мв 2019 8
20096 Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв 2019 32
20094 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня освіти Левицька І. В. Мв 2019 27
20093 Організація готельного господарства. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» Левицька І.В. Мв 2019 10
20092 Економіка туризму. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», на Левицька І.В, Мв 2019 13
20091 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету економіки та підприємництва Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв 2019 80
20089 Проектування готелів. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна Левицька І. В. Мв 2019 23
20088 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв 2019 71
20084 Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (3 курс) Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв 2019 17
20083 Економіка туризму. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І. В. Нп 2019 7
20081 Наскрізна програма практики для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» факультету економіки та підприємництва Левицька І.В., Іващенко А.В. Нп 2019 26
20080 Інноваційні технології продукції ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В. Нп 2019 16
20079 Наскрізна програма практики для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Нп 2019 14
20078 Проектування готелів. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Нп 2019 9
20074 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності і Євроінтеграція Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань - 07 «Управління та адміністрування», спеціальність Ставська Ю.В. Мв 2019 6
20073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності і Євроінтеграція Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекон Ставська Ю.В. Нп 2019 3
20072 Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів першого освітнього рівня- бакалавр, галузі знань -24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчан Ставська Ю.В. Мв 2019 21
20071 Міжнародні економічні відносини. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання галузь знань 24 Сфера обслуговування за спеціальністю 242 «Туризм», укладеної Ставська Ю.В. Нп 2019 8
20070 Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань - 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмен Ставська Ю.В. Мв 2019 5
20069 Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльн Ставська Ю.В. Нп 2019 5
20068 Стратегія зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Ставська Ю.В., Ковальчук В.В. Нп 2019 5
20013 Світове сільськогосподарське виробництво. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання Головня О. М. Нп 2019 9
20012 Світове сільськогосподарське виробництво : методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього ступеня денної та заочної форми Головня О.М. Мв 2019 10
20011 Світове сільськогосподарське виробництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. – Вінниця. : ВНАУ, 2019. – 39 с. Головня О. М. Мв 2019 12
20010 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування другого (магістерського) освітнього ступеня денної та заочної фор Головня О. М. Нп 2019 10
20009 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Головня О. М. Мв 2019 13
20008 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування другого (магістерського) освітнього ступеня д Головня О. М. Мв 2019 15
19938 Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства Ставська Ю. В. Сун 2019 173
19895 Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Табенська О. І. Тд 2019 223
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. Тд 2018 315
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Тд 2018 230
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. Тд 2018 198
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. Тд 2018 388
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. Сун 2018 260
19793 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної ф Ставська Ю.В. Мв 2019 25
19792 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів для студентів освітнього ступеня - бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» денно Ставська Ю.В. Мв 2019 31
19791 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Нп 2019 17
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. С 2018 489
19738 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 7
19736 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 3
19735 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 2
19734 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 4
19733 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 3
19732 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 3
19731 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 2
19729 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 2019 3
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. Сун 2018 266
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. Тд 2018 256
19421 Державна політика соціального розвиткуУкраїни в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) Головня О. М. Мвв 2017 304
19233 Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій Мазур С. А. С 2018 309
19129 Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини Полеся В.М. С 2018 450
19073 Культурний туризм в Україні: перспективи та напрямки розвитку Атаман Л. В., Собко А. Тд 2018 317
19037 Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму Ставська Ю.В. С 2018 638
18939 Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції Ставська Ю.В., Глуха А.О. С 2018 229
18938 Особливості зовнішньоторговельного співробітництва України з країнами Азії в умовах глобалізації Ставська Ю.В., Курило Н.Ф. С 2018 193
18925 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development = Рекреаційно-туристична діяльність та її сучасні аспекти розвитку Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V. , Vlasenko I.V. Мвз 2018 450
18826 Інвестиційна привабливість Вінницького регіону Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. С 2018 357
18820 Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. С 2018 298
18736 Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. С 2018 236
18732 Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції Ставська Ю.В. С 2018 270
18712 Revenue менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр», галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В. Нп 2018 34
18050 «Revenue менеджмент» . Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр » , галузі знань – 24 «Сфера обсл уговування», спеціальності 241 «Го Левицька І. В. Мв 2018 42
18048 Організація ресторанного господарства. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно - ресторанна справа» Левицька І. В., Лопатюк Р.І. Мв 2018 77
18047 «Менеджмент готельно - ресторанного г осподарства»: методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо - кваліфікаційного рівня «ба Левицька І. В. Мв 2018 20
18044 Менеджмент готельно - ресторанного господарства. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» , галузі знань Левицька І. В. Мв 2018 19
18042 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальними власності. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр», галузі знань – 24 «Сфера обслугову Левицька І. В. Мв 2018 9
18036 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальними власності : Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр » , галузі знань – 24 «Сфера обсл уговування Левицька І. В. Нп 2018 20
17778 Менеджмент готельно - ресторанного господарства . Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму Левицька І. В. Мв 2018 17
17777 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань - 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «М І.В. Левицька, Ю.В. Ставська Мв 2018 6
17666 Менедж мент готельно - ресторанного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» , галузі знань – 1401 «Сфера обсл уговування», напряму підготовки Левицька І. В. Нп 2018 12
17664 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічно І.В. Левицька, Ю.В. Ставська Нп 2018 9
17522 Механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні Дуля Олена Вікторівна Дрп 2018 11
17079 Дослідження інноваційних технологій в освіті Табенська О.І. С 2018 262
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. С 2017 264
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. С 2017 291
17049 Organizational reformation of agribusiness entities in Ukraine Mazur A., Bondarenko V., Mazur S. СWeof 2018 260
16998 Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Прилуцький A.M. С 2013 195
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. С 2017 511
16750 Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки Головня О.М. С 2013 180
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. С 2011 341
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. С 2016 477
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. С 2017 479
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. С 2017 539
16743 Особливості та зміст інновацій у сфері гостинності Ставська Ю.В. С 2018 175
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. С 2017 241
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. С 2017 2271
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. С 2017 462
16722 Функціональні підсистеми організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туристичній сфері Юр'єв В.І. С 2018 215
16718 Інтегрована система "ДІЯ" управління конкурентоспроможністю підприємства Луцяк Віталій Васильович, Луцяк Василь Григорович Спд 2017 182
16717 Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму Мазур С.А., Прилуцький А.М. С 2018 394
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. СSc 2017 529
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. С 2017 311
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. С 2017 276
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. С 2017 311
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. Тд 2017 205
16602 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Юрковська М.М. Дрп 2018 12
16594 Стратегія підвищення якості послуг у туристичному підприємстві Білоус О.Ю. Дрп 2018 9
16592 Методи управління на туристичному підприємстві та напрямки їх удосконалення Дімітрова З.А. Дрп 2018 9
16569 Проект лікувально-оздоровчого комплексу на 50 номерів у м. Трускавець Почверук Катерина Євгеніївна Дрп 2018 8
16560 Проект дитячого оздоровчого комплексу на 100 номерів у м.Херсоні Годований Д.О. Дрп 2018 9
16557 Проект готелю на 20 номерів у м. Вінниця Мартинюк В.В. Дрп 2018 19
16555 Проект туристичного комплексу на 50 номерів у м. Тернопіль Янчук Ярослав Сергійович Дрп 2018 10
16554 «Проект апартамент - готелю на 50 номерів у м. Одеса» Пастух Наталія Андріївна Дрп 2018 12
16553 Організаційна структура управління туристичним підприємством та шляхи її удосконалення Геденач Ольга Петрівна Дрп 2018 11
16552 Проект готелю 3* при аеропорту на 50 номерів у м. Львів Шоломіцька І. А. Дрп 2018 4
16551 Процес управління туристичним підприємством та шляхи його удосконалення Першин М.В. Дрп 2018 8
16550 Проект будинку відпочинку на 50 номерів у м. Коломия Примчук Ярослав Олегович Дрп 2018 7
16549 Проект міні-готелю на 50 місць у м. Хмельницький Луцкевич Ю.О. Дрп 2018 5
16548 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м.Кам'янець Подільський Штойко Аліна Русланівна Дрп 2018 5
16530 Проект готелю 3* ділового призначення на 100 номерів у м. Київ Кравчук Лілія Ігорівна Дрп 2018 6
16527 Упрaвлiння реклaмнoю дiяльнiстю в туристичнoму пiдприємствi тa шляхи її удoскoнaлення (зa мaтерiaлaми тур aгенцiї «Вiнвiзa» м. Вiнниця) Шаловінська Діана Андріївна Дрп 2018 9
16525 Формування мотиваційного механізму управління в сучасних умовах на туристичному підприємстві Зілінський Д.В. Дрп 2018 10
16520 Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в сучасних умовах Марач Г.А. Дрп 2018 12
16495 Управління господарською діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Кривенко С.П. Дрп 2018 7
16492 Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «На канікули» м. Вінниця)”. Галунко Богдан Григорович Дрп 2018 8
16491 Управління внутрішнім середовищем туристичного підприємства та шляхи його вдосконалення (за матеріалами туристичного оператора «tui tour» м. вінниця) Гулеватий В.С. Дрп 2018 5
16490 Система маркетингових комунікацій туристичного підприємства та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичного оператора «укрвінтур» м. вінниця) Марченко І. В. Дрп 2018 3
16478 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. Дрп 2018 5
16467 Стратегічне управління туристичним підприємством Аркуша О.О. Дрп 2018 9
16463 Механізм державного регулювання підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Ткаченко В.О. Дрп 2018 7
16446 Проект готелю на 50 номерів у м. Одеса Ковальчук Олена Юріївна Дрп 2018 17
16437 Особливості формування трудової діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Коваль А.Б. Дрп 2018 4
16433 Механізми розвитку завнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Кушнір В.А. Дрп 2018 3
16397 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства (за матеріалами туристичного оператора «мер-ка-ба» м. вінниця) Антонічева К.Ю. Дрп 2018 7
16393 Проект готелю 3* ділового призначення на 50 номерів у м. Харків Гречанюк Ірина Олександрівна Дрп 2018 5
16391 Управління якістю послуг в туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення (за матеріалами туристичної агенції «на канікули» м. вінниця) Недомовна Ю.В. Дрп 2018 8
16379 Проект готелю у рекреаційній зоні 30 номерів у м. Яремча Шевкунова І.О. Дрп 2018 16
16356 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Козак Людмила Дрп 2018 3
16347 Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Підгурський Д. В. Дрп 2018 9
16346 Розвиток Інфраструктури туристичного ринку України Мовчан В. В. Дрп 2018 13
16340 Розробка стратегій управління підприємством Павленко О. С. Дрп 2018 16
16338 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп 2018 11
16337 Проект еко-готелю у передмісті м. Івано-Франківськ Габрієлян Сергій Валеріойвич Дрп 2018 5
16323 Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення Лемещук М.В. Дрп 2018 7
16287 Проект конгрес готелю 5* на 50 номерів у м. Дніпро Грицик С.О. Дрп 2018 5
16268 Дослідження факторів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління туристичним підприємством Куржос Г.С. Дрп 2018 11
16267 Управління персоналом та вдосконалення організації праці на туристичному підприємстві Червінська С.Л. Дрп 2018 17
16205 Інфраструктура ринку. Методичні вказівки до практичних занять для студентів перш ого (бакалаврськ ого ) освітн ього ступен я галуз ь знань - 07 «Управління та адміністрування» с пеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс ть» Табенська О.І., Марчук Л.М. Мв 2018 27
16062 Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та шляхи його удосконалення Кожухар Р.С. Дрп 2018 14
16046 Програма проходження виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А. Мв 2018 43
16027 Програма проходження навчальної практики для студентів 1 курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І.В., Ставська Ю.В., Прилуцький А.М. Мв 2018 21
16022 Організація ресторанного господарства: методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Полеся В.М. Мв 2018 67
16021 «Планування і організація туристичного бізнесу»: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І.В. Мв 2018 9
16020 Планування і організація туристичного бізнесу. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 1401 «Сфера обслуг Левицька І.В. Мв 2018 15
16019 Планування і організація туристичного бізнесу. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І.В. Нп 2018 28
15962 Програма проходження навчальної практики для студентів 1 курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А. Нп 2018 18
15961 Програма проходження виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А. Мв 2018 23
15959 Міжнародний туристичний бізнес. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обсл уговування», спеціальності – 242 «Туризм» Юр'єв В.І Нп 2018 11
15958 Вступ до фаху («Менеджмент готельно-ресторанної справи»). Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна с Левицька І.В. Мв 2018 13
15957 Вступ до фаху («Менеджмент готельно-ресторанної справи»). Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера Левицька І.В. Мв 2018 6
15956 Організація готельного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа» ,242 «Туризм» Юр'єв В.І Нп 2018 2
15955 Дизайн об’єктів готельного та ресторанного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа» Юр'єв В.І Нп 2018 15
15954 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа» Юр'єв В.І Нп 2018 4
15953 Вступ до фаху («Основи туризмознавства»): методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Левицька І.В. Мв 2018 10
15952 Вступ до фаху («Основи туризмознавства»).Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», Левицька І. В. Мв 2018 11
15951 Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» І.В. Левицька Пкд 2018 26
15950 Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І.В. Пкд 2018 25
15949 Програма наскрізної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Нп 2018 11
15945 Організація захисту прав споживача. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 « Готельно - ресторанна справа » Юр'єв В.І Нп 2018 1
15944 Організація анімаційної діяльності програма. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першог о (бакалаврського) рівня освіти, галуз і знань – 24 «Сфера обслуговування» , с пеціальності – 242 «Туризм » Юр'єв В.І Нп 2018 33
15926 Піар-технології в готельному бізнесі. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Нп 2018 16
15925 Вступ до фаху («Основи туризмознавства»). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентівденної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Левицька І.В. Нп 2018 9
15924 Зовнішньоекономічна діяльність в готельній справі. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6 Головня О.М., Марчук Л.М. Мв 2018 3
15651 Дизайн об’єктів готельного та ресторанного господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємництва , денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузь знань - Юр'єв В.І Мв 2018 16
15650 Міжнародний туристичний бізнес. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 24 «Сфера обслуговув ан Юр'єв В.І Мв 2018 9
15649 Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обсл уговування», спеціальності – 242 «Туризм » Юр'єв В.І Мв 2018 17
15648 Організація готельного господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва , денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузь знань - 24 « Сфера обслу г Юр'єв В.І Мв 2018 3
15647 Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм » Юр'єв В.І Мв 2018 28
15646 Організація захисту прав споживачів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємн ицтва денної форми навчання , першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузь знань 24 « Сфера обслуговування»,сп Юр'єв В.І Мв 2018 5
15645 Організація готельного господарства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва , денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузь знань - 24 « Сфера обслуговуван Юр'єв В.І Мв 2018 4
15644 Міжнародний туристичний бізнес Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навча ння, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 24 «Сфера об Юр'єв В.І Мв 2018 8
15643 Дизайн об’єктів готельного та ресторанного господарства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва , денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеняоти студентів Юр'єв В.І Мв 2018 18
15642 Організація захисту прав споживачів. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітньог Юр'єв В.І Мв 2018 7
15363 Удосконалення управління ризиками при здійсненні експортно-імпортних операцій Козловський М. Ю. Дрп 2018 15
15282 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Мазур С. А. Мв 2017 41
15273 Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврськ ого) освітнього ступ Луцяк В.В. Мв 2018 14
15272 Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисциплін для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітн ього ступеня, Луцяк В.В. Мв 2018 16
15269 Моніторинг світового ри нку готельних і ресторанних послуг . Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Луцяк В.В. Нп 2018 6
15235 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» спеціалізація «Міжнародний туристичний бізнес» Левицька І.В., Луцяк В.В., Головня О.М., Прилуцький А.М. Пвф 2018 22
15234 Програма кваліфікаційного екзамену для осітнього ступення "Бакалавр", галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140103 – «Туризм» денної форми навчання Левицька І.В., Ставська Ю.В., Табенська О.І., Прилуцький А.М., Ставська Ю.В., Логоша Р.В., Кірєєва Е.А. Пвф 2018 36
15233 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Славська Ю.В., Мазур С.А. Пвф 2018 17
15232 Програма кваліфікаційного екзамену для осітнього ступення "Бакалавр", галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А., Юр'єв В.І., Табенська О.І., Фіщук Н.Ю., Фіалковська Л.В. Пвф 2018 14
15231 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізація «Готельна і ресторанна справа» Левицька І.В., Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Мазур С.А. Пвф 2018 16
15230 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Головня О.М., Прилуцький А.М. Пвф 2018 15
15142 Організація туристичної діяльності. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі Луцяк В.В. Мв 2018 29
15141 Організація туристичної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврс Луцяк В.В. Мв 2018 31
15140 Організація туристичної діяльності . Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Луцяк В.В. Нп 2018 15
15139 Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанній справі. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього Луцяк В.В. Мв 2018 16
15138 Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанній справі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього Луцяк В.В. Мв 2018 14
15137 Підприємництво та бізнес -планування в ГРС . Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Луцяк В.В. Нп 2018 8
15111 Організація ресторанної справи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готель Ставська Ю.В. Мв 2018 40
15110 Організація ресторанної справи. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В. Нп 2018 46
15017 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємн ицтва , денної форми навчання , першого (бакалаврського) освітнього ступеня, Юр'єв В. І. Мв 2018 14
15016 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів п ерший ( бакалаврський) освітній ступень галузь знань – 24 «Сфера обслуговування» спец івльність 241 «Готельно – ресторанна справ Юр'єв В. І. Мв 2018 9
14826 Програма з навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Климчук А. О. Нп 2017 16
14825 Програма з виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І. В. Нп 2017 28
14790 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівеь "бакалавр" галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" напрям підготовки 6. 140103 "Туризм" Левицька І. В., Климчук А. О. Мв 2017 34
14789 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" напрям підготовки 6.140101 Левицька І. В., Климчук А. О. Мв 2017 35
14779 Університетська освіта. Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами першого курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А.О., Полеся В.М. Мв 2017 13
14778 Оргагнізація туристичних подорожей. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти Мазур С.А., Полеся В.М. Мв 2017 9
14777 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Головня О. М., Полеся В.М. Мв 2017 16
14622 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», денної форми навчання Ставська Ю.В. Мв 2017 5
14621 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», денної форми навчання Ставська Ю.В. Мв 2017 5
14620 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В. Мв 2017 14
14619 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В. Мв 2017 12
14618 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Нп 2017 15
14617 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна справа», денної форми Ставська Ю.В. Мв 2017 24
14616 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна Ставська Ю.В. Мв 2017 58
14615 Програма проходження навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» Ставська Ю.В., Марчук Л.М. Нп 2017 20
14613 Туристичні ресурси світу. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» , форма навчання денна Мазур С. А. Мв 2017 5
14612 Туристичне країнознавство. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» , форма навчання денна Мазур С. А. Мв 2017 8
14611 Туристичне країнознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» Мазур С. А. Нп 2017 8
14610 Організація туристичних подорожей. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» Мазур С. А. Нп 2017 33
14609 Туристичні ресурси світу. Методичні вказівки для проведення прак тичних занять з дисципліни ля студентів факультету економіки та підприємництва , напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання Мазур С. А. Мв 2017 7
14608 Барна справа. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напрямку підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» , форма навчання денна Мазур С. А. Мв 2017 8
14607 Барна справа. Методичні вказівки для проведення прак тичних занять з дисципліни для студент ів факультету економіки і підприємства , напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» , денної форми навчання Мазур С. А. Мв 2017 11
14606 Барна справа. Програма навчальної д исципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.14010 1 « Готельно – ресторанна справа » Мазур С. А. Нп 2017 13
14605 Туристичні ресурси світу. Програма навчальної дисципліни для підготовк и бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Мазур С. А. Нп 2017 3
14604 Рекреологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм" Климчук А. О. Мв 2017 18
14603 Рекреологія. Методичні вказівки для провадення практичних занять з дисипліни для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм" Климчук А. О. Мв 2017 23
14602 Інфраструктура готельного і ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А. О. Нп 2017 32
14601 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «б акалавр» галузь знань - 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки - Климчук А. О. Мв 2017 27
14600 Туроперейтинг. Методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «б акалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям у підготовки 6.140103 «Туризм» Климчук А. О. Мв 2017 13
14599 Туристичні та готельні ресурви України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А.О. Мв 2017 3
14598 Туристичні та готельні ресурси України. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для підготовки бакалавріс спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А. О. Мв 2017 5
14597 Туристичні та готельні ресурси України. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А. О. Нп 2017 6
14596 Проектування обёєктів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Левицька І. В., Климчук А. О. Мв 2017 31
14595 Мерчендайзинг в ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Нп 2017 9
14594 Мерчендайзинг в ресторанному господарстві. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Мв 2017 9
14593 Мерчендайзинг в ресторанному господарстві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Мв 2017 4
14592 Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму). Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Головня О.М. Нп 2017 13
14591 Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму). Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М. Мв 2017 14
14590 Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму). Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М. Мв 2017 8
14589 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисциплінидля бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М. Мв 2017 14
14588 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Головня О.М. Нп 2017 9
14587 Мерчендайзинг в готельному господарстві. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Мв 2017 17
14586 Мерчендайзинг в готельному господарстві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Головня О.М. Мв 2017 17
14585 Мерчендайзинг в готельному господарстві. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Нп 2017 22
14584 Світовий туризм та готельне господарство. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Мв 2017 15
14583 Організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакалавр, галузі знань -1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. Прилуцький А.М. Мв 2017 32
14582 Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Мв 2017 16
14581 Світовий туризм та готельне господарство. Методичні вказівки до самостійної роботидля студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» ПрилуцькийА.М. Мв 2017 15
14580 Організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакалавр, галузі знань -1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. Прилуцький А.М. Мв 2017 17
14579 Організація екскурсійної діяльності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакалавр, галузі знань -1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. Прилуцький А.М. Нп 2017 23
14578 Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Мв 2017 12
14577 Організація анімаційної діяльності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Нп 2017 13
14453 Спеціалізований туризм. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140103 "Туризм". Головня О.М. Мв 2017 45
14450 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм» Ставська Ю.В. Нп 2017 6
14449 Управління операціями з експорту - імпорту. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Нп 2017 21
14448 Управління операціями з експорту-імпорту. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Мв 2017 13
14447 Управління операціями з експорту-імпорту. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Мв 2017 15
14446 Туроперейтинг. Методичні вказаівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм» Климчук А. О. Мв 2017 17
14445 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Мв 2017 25
14444 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Прграма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Нп 2017 32
14443 Туроперейтинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» Климчук А. О. Нп 2017 23
14420 Організація готельно-ресторанного господарства. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.140101 «Готельно Юр'єв В.І Мв 2017 21
14333 Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В. Мв 2017 15
14332 «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм» Ставська Ю.В. Нп 2017 15
14331 Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В. Мв 2017 22
14300 Управління розвитком ринку молока та молочної продукції в регіоні Шкварук О.П. Дрп 2017 6
14298 Формування та розвиток ринку зерна у Вінницькій області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації). Козак Л.М. Дрп 2017 3
14279 Вплив державного регулювання на ефективність менеджменту ЗЕД (за матеріалами ТОВ Фірма «Габен» Слободянюк Віктор Дрп 2017 4
14276 Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємсва-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Статник І.В. Дрп 2017 7
14275 Система маркетингу та регулювання ринку продовольства Оверченко О.М. Дрп 2017 5
14217 Формування іміджу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами тов «аграна фрут україна») Келип О.С. Дрп 2017 20
14216 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами сфг «надія» с. плисків погребищенський район) Савлук Ю.Д. Дрп 2017 14
14196 Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації») Юр’єва Л.І. Дрп 2017 4
14194 Удосконалення системи управління маркетинговими дослідженнями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства Вікалюк Ю.Р. Дрп 2017 8
14012 Організація транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (за матеріалами ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин») Мельничук Ю.В. Дрп 2017 3
14008 Обґрунтування збутової політики підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Болоненков М.В. Дрп 2017 19
13996 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Шевченко А.М. Дрп 2017 18
13995 Управління стратегією і тактикою маркетингової діяльності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Федоришина Н.М Дрп 2017 19
13994 Управління конкурентоспроможністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке» с. Жданівка Хмельницького р-ну) Соколенко С.К. Дрп 2017 4
13993 Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємств регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації») Андрухова М.О. Дрп 2017 4
13537 "Організація готельного господарства". Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо - кваліфікаційного р івня «Бакалавр» напряму підготовки 6.140101 «Готельно рестор Юр'єв В.І Мв 2017 19
13528 Програма виробничої практики для студентів факультету менеджменту та права зат напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Ціхановська В.М., Юр'єв В.І., Полеся В.М. Нп 2017 16
13366 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання» (за матеріалами ТОВ «Літинський м’ясокомбінат») Олійніченко В.О. Дрп 2017 7
13317 Організація обліку та контролю поточних біологічних активів Чернюк Юрій Вікторович Дрп 2017 11
13311 Особливості управління основними фондами підприємства в період трансформаційних змін Мартинюк В.А. Дрп 2017 4
13281 Документування господарських операцій стану та руху грошових коштів підприємств: обліково-організаційний аспект Сатановська В.О. Дрп 2017 11
13280 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Гусак Денис Олегович Дрп 2017 10
13271 Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств за допомогою нетарифних методів (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна»). Гуцалюк Л.О. Дрп 2017 16
13270 Оптимізація консалтингу в розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Соловйова О. В. Дрп 2017 4
13258 Удосконалення системи управління персоналом підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності» (за матеріалами ТОВ «Агро - Еталон») Ковтун А.О. Дрп 2017 9
13257 Маркетингові стратегії молокопереробних підприємств регіону Ярошовець Я.М. Дрп 2017 14
13201 Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства» (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» Будківська О.В. Дрп 2017 20
13125 Фінансовий менеджмент.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультет у менеджменту та права , спеціальності 073 «Менеджмент», денної фор ми навчання Ціхановська В.М., Полеся В. М. Мв 2017 10
13124 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів факультету менеджменту та права, спеціальності 073 "Менеджмент", денної форми навчання Ціхановська В.М., Полеся В.М. Мв 2017 6
13110 Управління стратегією і тактикою маркетингової діяльності підприємства суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Радюк Марія Василівна Дрп 2017 5
13109 Вдосконалення системи управління якістю експортної продукції підприємства Пунтус С.Е. Дрп 2017 7
13105 Розвиток експортної діяльності підприємства Матух А.І. Дрп 2017 5
12896 Паблік рілейшнз. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчанн Головня О.М. Мв 2017 17
12895 Мерчендайзинг. Методичні вказівки з організації семінарських занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права денної та заочн Головня О.М. Мв 2017 65
12894 Зовнішньоекономічна діяльність в готельній справі: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту та права (денна форма навчання). Напрям підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Головня О.М., Полеся В.М. Мв 2017 7
12893 Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. Мв 2017 38
12892 Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напрям підготовки Напрям підготовки 6.140103 «Туризм Табенська О.І. Мв 2017 43
12888 Паблік рілейшнз. Методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчан Головня О.М. Мв 2017 17
12881 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факуль тету менеджменту та права ( денна форма навчання) Напрям підготовки: 6030601 – « Менеджмент » Ставська Ю.В., Полеся В.М. Мв 2017 13
12880 Методичні вказівки з організації семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання напряму підготовки 8.030601 «Менеджмент зовнішньоек Ставська Ю.В. Мв 2017 6
12795 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за спеціальністю 242 «Туризм» Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Пвф 2017 3
12794 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 241 «Готельно-ресторанна справа» 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” Ціхановська В.М., Табенська О. І., Юр’єв В.І. Пвф 2017 4
12793 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Пвф 2017 3
12792 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за спеціальністю/напрямом 242 «Туризм» 6.140103 “Туризм” Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Пвф 2017 3
12790 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 241 «Готельно-ресторанна справа» 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” Ціхановська В.М., Табенська О. І., Юр’єв В.І. Пвф 2017 8
12787 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В.М., Головня О. М., Ставська Ю. В., Прилуцький А.М. Пвф 2017 6
12625 Програма навчальної дисципліни з курсу «Світовий туризм та готельне господарство» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Прилуцький А. М. Нп 2017 15
12624 Програма з навчальної дисципліни «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю» для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «М Ставська Ю.В. Нп 2017 50
12623 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю» факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмен Ставська Ю.В. Мв 2017 94
12479 Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Говорун Катерина Валеріївна Дрп 2017 9
12478 Удосконалення технології менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Дубова Вікторія Андріївна Дрп 2017 14
12423 Удосконалення системи управління мотивації праці підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Тихонюк Д.В. Дрп 2017 2
12422 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Снігир В.А. Дрп 2017 2
12421 Удосконалення системи управління трудовими ресурсами підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Ніконюк Д.С. Дрп 2017 2
12420 Антикризове управління підприємством при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Нечкалюк В.Т. Дрп 2017 6
12419 Управління інвестиційним потенціалом аграрних підприємств Карбовський І.С. Дрп 2017 6
12376 Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації Ціхановська В. М. Сун 2016 397
12226 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація готельно-ресторанного господарства» для студентів факультету менеджменту та права напряму підготовки: 6.03060104 – «Менеджмент », денної форми навчання Ціхановська В.М., Полеся В.М. Мв 2017 11
12225 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів факультету менеджменту та права, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Мазур С.А., Полеся В.М. Мв 2016 65
12223 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету менеджменту та права, спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», денної форми навчання Мазур С.А, Полеся В.М. Мв 2016 6
12048 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної робо ти з дисципліни « Управління змінами » для студентів освітнього ступеня « Магістр » галузі знань 07 « Упраління та адміністрування » , спеціальність 073 Табенська О.І. Мв 2016 2
12047 Методичні вказівки з дисципліни « Кулінарна етнологія » для виконання семінарських занять та організації самостійної роб оти студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 1401 Табенська О.І. Мв 2016 8
12046 Методичні вказівки з дисципліни « Організація готельно - ресторанного го сподарства » для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апря Табенська О.І. Мв 2016 11
12045 Методичні вказівки з дисципліни « Туристичне краєзнавство » для виконання семінарських занять та орган ізації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 14 Табенська О.І. Мв 2016 7
12033 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекон Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв 2016 7
12032 Методичні вказівки для написання дипломної роботи на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної д Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв 2016 9
12028 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету менеджменту та права з дисципліни „Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність” галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М., Томчук О.В. Мв 2016 39
11675 Управління якістю продукції підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Дроботун С.О. Дрп 2016 9
11658 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Мохнатюк Р.С. Дрп 2016 5
11523 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ковальчук А.С. Дрп 2016 4
11498 Удосконалення управління рекламною компанією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами ТОВ «Інкріс-Агро»). Надуда Сергій Дрп 2016 7
11488 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ "Вінницький інструментальний завод") Плахотнюк Наталія Володимирівна Дрп 2016 8
11465 Управління капіталом підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Подолян В.А. Дрп 2016 5
11464 Управління маркетинговою діяльністю підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Коненков А.В. Дрп 2016 5
11463 Експортний потенціал аграрних підприємств регіону Демчук Д.Ю. Дрп 2016 4
11462 Розробка стратегії маркетингу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Гринь А.С. Дрп 2016 4
11460 Експортний потенціал підприємств регіону Бондаренко І.В. Дрп 2016 4
11150 Методичні вказівки з дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту та права галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103"Туризм" денної Табенська О.І., Левченко О.О. Мв 2016 1
11149 Методичні вказівки з дисципліни "Географія туризму" для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту та права галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Табенська О.І. , Головня О.М. Мв 2016 1417
11146 Оцінка експортних можливостей підприємства (на матеріалах тов «вінницький комбінат хлібопродуктів № 2») Гончарук І.В., Харковенко Н.Б. Дрп 2016 8
11127 Управління плануванням маркетингової діяльності підприємства при здійсненні зед (на матеріалах тов «агро-еталон») Гончарук І.В., Дремух І.В. Дрп 2016 9
11116 Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках (на матеріалах прат «вінницький завод фруктових концентратів і вин») Гончарук І.В., Мазуренко А.М. Дрп 2016 12
10977 «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності». Махлеєва Олена Валеріївна Дрп 2016 3
10953 Управління маркетинговою діяльністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Діхтяренко Я.О. Дрп 2016 5
10907 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання Мельник Т.В. Дрп 2016 4
10906 «управління грошовими потоками підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності» (за матеріалами стов «мрія») Стоян Вкторія Дрп 2016 7
10896 Економічна безпека аграрних підприємств в зовнішньоекономічній діяльності Княжук Олександр Сергійович Дрп 2016 8
10862 Удосконалення системи управління ЗЕД підприємства Бринцев І. О. Дрп 2016 6
10861 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Мороз Катерина Дрп 2016 5
10827 Програма навчальної дисципліни з курсу «Мікроекономіка» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 1401«Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140101»Готельно-ресторанна справа» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2016 21
10826 Програма навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 1401«Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140101» Готельно-ресторанна справа» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 2016 12
10733 Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками за товарними операціями Ясинецький Вячеслав Юрійович Дрп 2016 12
10712 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами підприємства Сас Наталія Володимирівна Дрп 2016 4
10695 Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з бюджетом за податками Чорний Вадим Дмитрович Дрп 2016 6
10689 Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з оплатою праці Мідзяновський Віктор Васильович Дрп 2016 5
10631 Інфораструктура ринку. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" Власенко І.В., Томчук О.В. Нп 2016 4
10630 Історія економіки та економічної думки. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" Власенко І.В., Томчук О.В. Нп 2016 0
10621 Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві Мазуренко Тетяна Романівна Дрп 2016 9
10603 «Ринкові трансформації національної економіки» Методичні вказівки з організації самостійної роботи аспірантів, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» факультету менеджменту та права, ВНАУ, 2016. – 58 с. Ціхановська В. М., Ставська Ю.В., Брояка А.А. Мв 2016 1
10602 «Ринкові трансформації національної економіки» Методичні вказівки до проведення практичних занять для аспірантів, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» факультету менеджменту та права, ВНАУ, 2016. – 31 с. Ціхановська В. М., Ставська Ю.В., Брояка А.А. Мв 2016 2
10591 Програма з навчальної дисципліни “ Ринкові трансформації національної економіки ”для аспірантів денної та заочної форм навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». — В.:ВНАУ, 2016.— 29 с. Ціхановська В. М., Ставська Ю.В., Брояка А.А. Мв 2016 2
10498 Міжнародна економіка. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Салькова І.Ю. Мв 2016 17
10495 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» Салькова І.Ю. Ставська Ю.В. Власенко І.В. Мв 2016 4
10474 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністру Головня О. М., Ставська Ю. В., Прилуцький А. М., Феняк Л. А. Пвф 2016 2
10473 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адмініс Головня О. М., Ставська Ю. В., Прилуцький А. М., Феняк Л. А. Пвф 2016 2
10472 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за напрямом 6.140103 “Туризм” Власенко І. В., Табенська О. І., Феняк Л. А., Хаєцька О. П. Пвф 2016 4
10471 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за напрямом 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” Табенська О. І., Феняк Л. А., Коляновська Л. М. Пвф 2016 358
10327 Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання Хаєцька О.П., Полеся В.М. Мв 2016 12
10201 Розвиток експортної діяльності апк в умовах зони вільної торгівлі з єс Салькова І.Ю., Олексієнко О.П. С 2015 1457
10121 Управління договірною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку Суківська Віта Юріївна Дрп 2016 6
10112 Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні Ціхановська В. М. С 2015 239
10102 Удосконалення системи управління ЗЕД підприємства ТОВ «Хліб Жмеринщини» Кухар Ольга Сергіївна Дрп 2016 9
10101 Формування іміджу підприємства на зовнішніх ринках СТОВ «Кряж і К» Узенюк Юлія Анатоліївна Дрп 2016 6
10099 Обґрунтування стратегії збутової політики підприємства при здійсненні ЗЕД ПАТ «Козятинхліб» Чорноус Віта Володимирівна Дрп 2016 12
10098 Управління ціновою політикою підприємства - субєкта ЗЕД Крижопільська філія ТОВ "Інтер-Фуд" Швець Інна Миколаївна Дрп 2016 8
10088 Управління маркетинговими дослідженнями при здійсненні зовнішньокономічної діяльності підприємства ПАТ Птахокомбінат "Бершадський" Федоренко Оксана Віталіївна Дрп 2016 8
10087 Управління зовнішньоконмічної діяльності підприємства в усчасних умовах господарювання ТОВ "Літинський мясокомбінат" Узенюк Ярослав Вадимович Дрп 2016 6
10086 Управління зовнішньоекономічними ризиками підприємств ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Міщенко Тетяна Михайлівна Дрп 2016 16
10081 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Гелета Ярослав Миколайович Дрп 2016 8
10073 Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентосроможності Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С 2015 373
10072 Адаптивний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів Ціхановська В.М. С 2015 207
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. Тд 2015 432
10054 Управління функціонуванням підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин». Кульбаба Олег Віталійович Дрп 2016 2777
9932 Методичні вказівки для написання курсових робіт для студентів факультету менеджменту та права освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” денної та заочної форми навчання. – Вінниця: В Головня О. М., Томчук О.В Мв 2016 0
9931 Методичні вказівки з Економічної теорії для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Ціхановська В. М., Табенська О. І. Мв 2016 2
9930 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету менеджменту д. ф. н. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальність 7 Головня О. М., Табенська О. І. Мв 2016 2
9852 Управління ефективністю проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Аграна Фрут Україна" Козак К.В. Дрп 2015 16
9851 Удосконалення реалізації експортної політики підприємства ТОВ "Аграна Фрут Україна" Семеніхіна А.О. Дрп 2015 16
9782 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В.М., Томчук О.В., Головня О.М. Мв 2015 5
9781 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В. М., Томчук О. В., Головня О. М. Мв 2015 8
9780 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання Ціханговська В.М., Томчук О.В., Полеся В.М. Мв 2015 1
9779 Програма навчальної дисципліни з курсу «Міжнародні валютно-кредитні відносини» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузь знань 0306 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Прилуцький А. М. Нп 2015 10
9778 П рограма з навчальної дисципліни «Митне оподаткування» складена дл я підготовк и бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит» , Ціхановська В.М., Феняк Л.А. Нп 2015 0
9777 Програма навчальної дисципліни з курсу «Основи туризмознавства» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Хаєцька О.П. Нп 2015 8
9776 Програма навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» ОКР «Бакалавр з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та з галузі знань 1401 «Сфера обслу Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Мазур С.А., Нп 2015 88
9775 Програма навчальної дисципліни з курсу «Рекреалогія» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Хаєцька О.П. Нп 2015 26
9774 Програма навчальної дисципліни «Управління в митній службі» для підготовки бакалаврів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», Ціхановська В.М., Салькова І.Ю. Нп 2015 16
9702 Теоретичні основи оцінки конкуренто-спроможності підприємств АПК Салькова І.Ю. С 2015 208
9701 Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. С 2015 303
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. Тд 2015 1192
9552 Переваги та ризики євроінтеграції для АПК України Ставська Ю. В., Дмитренко І. А. С 2013 214
9551 Аграрний сектор України на шляху до євроінтерграції Ставська Ю. В., Сторожук О. Л. С 2013 127
9550 Підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового виробництва шляхом дотримання механізмів якості Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. С 2013 405
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. Тд 2013 375
9548 Технічне регулювання якості аграрного сектора України в контексті глобалізації Ставська Ю. В. С 2013 198
9545 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м'яса і м'ясної продукції в Україні Ціхановська В. М., Томчук О. В., Ціхановська О. М. С 2015 241
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. Тд 2015 293
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Тд 2015 207
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. Тд 2015 254
9517 Организационно-экономические основы развития пищевой промышленности в Украине Цихановская В. М. С 2013 214
9516 Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С 2013 546
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. Тд 2015 338
9507 Теорія організації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту та права (заочна форма навчання) напрям підготовки: 6.030.601 – "менеджмент" Мазур С.А., Полеся В.М. Мв 2015 30
9506 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» форма навчання ден Ставська Ю.В. Мв 2015 1
9505 Навчальна програма "Управління зовнішньоторговельними операціями" Ставська Ю.В. Нп 2015 1
9504 Програма навчальної дисципліни "Торгівля у сфері ЗЕД" для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальності 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" Ставська Ю.В. Нп 2015 8
9503 Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання 6.030601 "Менеджмент" Ставська Ю.В., Ціхановська В.М. Нп 2015 32
9501 Програма навчальної дисципліни «Основи митної справи» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Ціхановська В.М., Салькова І.Ю. Нп 2015 2
9494 Формування експортного потенціалу АПК Салькова І.Ю. С 2013 508
9493 Теоретичні аспекти удосконалення фінансового управління на підприємствах олійно-жирової промисловості Салькова І.Ю. С 2013 401
9490 Шляхи удосконалення управління якістю сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки Калетнік Г. М. (гол. ред.), Колесов О. С. (відп. ред.), Бондаренко В. М. та інші С 2012 304
9489 Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР Ставська Ю. В. С 2007 306
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. Тд 2008 239
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. С 2008 246
9486 Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції Ставська Ю. В. Тд 2009 279
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. Тд 2010 288
9484 Внутрішній маркетинг як засіб підвищення конкуретоздатності підприємства Ставська Ю. В. С 2010 339
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. Тд 2012 346
9482 Розвиток галузі птахівництва в умовах глобалізації Ставська Ю. В. С 2012 358
9481 Зарубіжний досвід управління якістю сільськогосподарської продукції Ставська Ю. В. С 2012 276
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. Тд 2015 259
9478 Антикризове регулювання ефективного функціонування арарного ринку України Ціхановська В.M., Головня О.М. Прилуцький А.М. С 2013 292
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. Тд 2011 276
9476 Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Ставська Ю. В. С 2015 338
9475 Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Ставська Ю. В. С 2015 360
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. Тд 2015 290
9473 Вдосконалення національної інфраструктури якості Ставська Ю. В. С 2014 260
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. С 2008 298
9470 Управління ризиками інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Павлоградський Д. А. Тд 2009 231
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. Тд 2010 241
9468 Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С 2010 222
9467 Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С 2015 191
9466 Агропродовольчий ринок як складна соціально-економічна система Ціхановська В. М., Поперечний О. В. С 2015 184
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. С 2008 445
9463 Інфраструктура як основа функціонування аграрного ринку Вінниччини Ціхановська В. М., Пчелянська Г. О. С 2009 304
9462 Політика ціноутворення на підприємстві Галяс Т. М., Ціхановська В. М. С 2010 292
9461 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. С 2014 389
9460 Тарифний захист ринку овочів в Україні Логоша Р. В., Ціхановська В. М. С 2014 367
9459 Організаційно-економічні засади формування ринку органічної продукції Ціхановська В. М., Поперечний О. В. С 2015 381
9458 Інноваційна політика підприємства Пасічник С. В., Ціхановська В. М. С 2010 432
9457 Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності Сидорук Н. Л., Ціхановська В. М. С 2010 220
9456 Характеристика основных групп потребителей на рынке животноводческой продукции Украины Цихановская В. М. С 2013 247
9455 Державна підтримка інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Пасічник І. В. С 2010 297
9454 Сучасний стан та проблеми функціонування агропродовольчого ринку України Ціхановська В. М. С 2011 230
9453 Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС у розрізі двосторонньої торгівлі аграрною продукцією Ціхановська В. М. С 2011 161
9450 Вплив інтеграційних процесів на інвестиційний потенціал Вінницької області Ціхановська В. М., Кірєєва Е. А. С 2012 258
9449 Проблеми конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції Ціхановська В. М., Хуторна А. П. С 2012 372
9448 Покращення рівня продовольчої безпеки за рахунок сучасних інноваційних методів Ціхановська В. М. С 2012 326
9447 Продовольственная безопасность Украины в условиях глобализации Цихановская В. М. С 2012 154
9446 Тенденції розвитку аграрного ринку Вінницької області Ціхановська В. М. С 2013 196
9445 Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни Варченко О., Свиноус І., Ціхановська В. С 2013 210
9444 Перспективи виробництва біогазу на спиртових заводах Вінницької області Мазур А. Г., Ціхановська В. М., Гонтарук Я. В. С 2013 381
9443 Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С 2013 271
9442 Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market Grigore Kaletnik, Victoria Tihanovskaya С 2013 179
9441 Современные проблемы развития сельского хозяйства в контексте обострения продовольственного кризиса Цихановская В. М. С 2013 312
9434 Развитие оптовых продовольственных рынков в Украине как составляющая агрологистики Цихановская В. М. С 2014 215
9422 Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. С 2011 191
9419 Державне регулювання агропродовольчих ринків в умовах глобалізації Ціхановська В. М. С 2011 209
9418 Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський М. С. С 2011 399
9417 Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. С 2012 329
9416 Фінансові аспекти державного регулювання аграрного виробництва в країнах світу Ціхановська В. М. С 2012 175
9415 Теоретико-методичні підходи дослідження факторів впливу на попит продуктів харчування Ціхановська В. М. С 2012 219
9414 Теоретичні засади розвитку сільськогосподарської кооперації Ціхановська В. М. С 2012 301
9413 Сучасний стан функціонування вітчизняного м'ясопродуктового підкомплексу в системі продовольчого забезпечення країни Ціхановська В. М. С 2012 230
9412 Сучасний стан збутової діяльності сільськогосподарських підприємств України - виробників зернових культур Ціхановська В. М. С 2012 267
9411 Сучасні тенденції розвитку інтеграції виробництва тваринницької продукції Ціхановська В. М. С 2012 175
9410 Сучасні інноваційні методи сприяння забезпечення продовольчої безпеки України Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С 2012 239
9409 Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні Калетнік Г. М., Козловський С. В., Ціхановська В. М. С 2012 199
9408 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції Ціхановська В. М. С 2012 187
9407 Зарубіжний досвід та вітчизняна практика інформаційно-консультаційного забезпечення продовольчого ринку Ціхановська В. М. С 2012 329
9403 Теоретико-методичні засади дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. С 2013 242
9395 Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції та напрями її підвищення на світовому ринку Ціхановська В. М., Павленко Ю. М. С 2011 245
9394 Методологічні засади розвитку аграрного ринку України Ціхановська В. М. С 2011 198
9393 Сучасні тенденції розвитку ринку агропродовольства України Ціхановська В. М. С 2011 200
9392 Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С 2010 234
9391 Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. С 2014 331
9390 Сучасний стан та основні проблеми продовольчої безпеки України Ціхановська В. М. С 2010 360
9389 Формування інноваційної інфраструктури України Мазур К. В., Ціхановська В. М. С 2010 279
9388 Розвиток інвестиційної діяльності регіону Ціхановська О. М., Ціхановська В. М. С 2010 285
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. С 2008 278
9386 Стан та перспективи економічного розвитку малого підприємництва у регіоні (на матеріалах Вінницької області) Мазур К. В., Ціхановська В. М. С 2009 250
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна Тд 2015 325
9380 Макроэкономическое регулирование аграрного рынка украины в условиях институциональных изменений Осецкий В.Л., Прилуцкий А.М С 2013 300
9379 Институциональная среда и ее роль в развитии аграрного рынка А. М. Прилуцкий С 2013 353
9375 Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку В.Л. Осецький,А.М. Прилуцький С 2013 364
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. Тд 2011 257
9373 Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу A.M. Прилуцький С 2012 359
9363 Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів та підприємств Головня О. М. СSc 2014 263
9362 Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3644 Хаєцька О.П С 2015 282
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. С 2011 1
9352 Формування аграрного сервісу в україні: переваги та недоліки Прилуцький А. М. С 2012 290
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. Тд 2011 261
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П С 2011 274
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю С 2011 382
9341 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в цукробуряковому виробництві Хаєцька О.П С 2012 448
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П Тд 2012 412
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О Тд 2013 238
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. Тд 2013 210
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. Тд 2013 207
9335 Підвищення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва Хаєцька О.П С 2014 329
9334 Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва. збірник наукових праць іі міжнародної науково-практичної конференції. - вінниця, 2014. - с.186-190. Хаєцька О.П С 2014 350
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. Тд 2015 295
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. Тд 2014 279
9308 Особенности развития свеклосахарного производства украины в современных условиях Хаєцька О.П. С 2013 851
8740 Робоча програма навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Ціхановська В.М., Полеся В.М., Нп 2015 3
8739 Робоча програма виробничої практики «Технологія продукції ресторанного господарства» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Ціхановська В.М., Полеся В.М., Нп 2015 6
8738 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять Ціхановська В.М., Феняк Л. А., Хаєцька О.П. Мв 2015 337
8683 Методичні вказівки для проведення практичних ( семінарських ) занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни « Міжнародні валютно - кредитні відносини » факультету менеджменту і права ОКР « Бакалавр », галузь Ціхановська В.М., Ставська Ю.В., Прилуцький А.М. Мв 2015 22
8400 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 4
8127 Теорія організації: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Власенко І.В., Полеся В.М. Мв 2014 43
7876 Політична економія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань 0305 –«Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030502 - “ Економічна кібернетика ”, 6.030503 – «М Нікітченко В.С., Левченко О.О. Нп 2014 64
7875 . Політична економія. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів Нікітченко В.С., Левченко О.О. Мв 2014 130
7874 Теорія організації: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дишкант О.С., .Красняк О.П - Мв 2014 19
7867 Методичні вказівки для написання курсових робіт з "Економічної теорії” для студентів факультету менеджменту всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2014 42
7825 Методичні рекомендації для проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «М Ціхановська В.М., Головня О.М., Мазур С.А., Прилуцький А.М. Мв 2014 4
7668 Методичні вказівки з дисципліни “Політекономія” до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання навчально - наукового інституту аграрної економіки, галузь знань : 0305 – «Економіка і підприємництво», напрям підготовки: 6.030502 Нікітченко В.С., ас. Левченко О.О. Мв 2014 404
7476 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів факультету денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 « Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П Мв 2014 293
7472 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» факультету менеджменту Томчук О.В. Нп 2014 30
7318 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістри» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2014 1
7306 Основи економічної теорії. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 6.030601 Менеджмент Ціхановська В. М..,Коновал В.В., Левченко О.О. Мв 2014 50
7292 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» «Митна справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2014 3
7291 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2014 1
7290 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2014 1
7288 Менеджерський словник. Мазур А. Г. , Ціхановська В. М. , Коновал В. В. С 2014 2
7235 Програма комплексного державного іспиту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», кваліфікація «Менеджер-управитель» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю., Березюк С.В., Головня О.М. Пкд 2013 0
7216 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв 2013 1
7215 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М., Прилуцький А. М. Мв 2013 1
7214 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв 2013 0
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання Головня О. М. Мвв 2013 1
6895 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління операціями з експорту - імпорту» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» форма навчання де Ставська Ю.В. Мв 2013 2
6894 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» форма навчання Ставська Ю.В. Мв 2013 1
6893 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ”, Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент», форма навчання денна та заочна Ставська Ю.В. Мв 2013 14
6892 Методичні вказівки з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ”з організації семінарських занять студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент», форма навчання денна та заочна Ставська Ю.В. Мв 2013 9
6891 Монетарна та фіскальна політика країн світу. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013 0
6890 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013 2
6889 Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсв. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В. М., Ставська Ю. В. Нп 2013 14
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ставська Ю. В. Мвв 2013 4
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації Мазур С. А. Мвв 2013 1
6363 Сутність та понятійний зміст аграрно-промислової інтеграції як економічної категорії В. Л. Коваленко С 2011 408
6362 Розвиток економічної теорії в Україні у радянський період О. О. Левченко, А. Кізіма С 2011 896
6348 Сучасні підходи до проведення статистичного аналізу в маркетинговому управлінні регіональних економічних систем О. С. Колесов, Н. С. Колесова С 2010 1283
6336 Регулювання у функціонуванні економіки: теоретичний аспект О. М. Супрун С 2010 258
6335 Управління стійкістю макроекономічної системи України з використанням інноваційних технологій моделювання С. В. Козловський С 2010 244
6296 Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для харчової промисловості З. П. Рожко С 2010 300
6251 Структурно-динамічна характеристика іноземного інвестування переробної промословості Вінницької області в умовах глобалізації Я. В. Гонтарук С 2012 349
6241 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива О. П. Скорук, А. В. Бучок С 2012 353
6238 Експортно-імпортні операції цукрової галузі Вінницької області в умовах інтеграції економіки України З. П. Рожко С 2012 441
6234 Тенденції соціально – економічного розвитку: мікро та макроекономічний аспект Т. І. Павлюк С 2012 1690
6224 Моделювання динамічної виробничої функції на основі класичної функції доходу Н. П. Карачина, О. В. Стрелюк С 2012 361
6217 Україна як світовий експортер зерна Н. І. Бурлака С 2012 1067
6196 Оцінювання результативності сільського господарства як виду економічної діяльності: макрорівень Н. В. Поліщук С 2012 271
6193 Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі О. П. Письменна, І. В. Сотніченко, О. В. Томчук С 2012 426
6166 Використання NO-TILL технології та її значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва В. В. Асташова С 2012 273
6103 Основи економічної теорії. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Нікітченко В.С., Левченко О.О. Мв 2013 1
6102 Основи економічної теорії. Програма навччальної дисципліни для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа» Нікітченко В.С., Левченко О.О. Нп 2013 1
6023 Методичні вказівки з дисципліни «Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність» для виконання семінарських занять та самостійної роботи для магістрів 8.091902 «Механізації сільськогосподарського виробництва», 8.090215 «Машини та обладна Головня О.М., Табенська О.І., Мв 2013 18
5974 Методичні вказівки з навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», фахова програма «Менеджмент Ціхановська В.М., Головня О.М., Мазур С.А., Мв 2013 0
5964 Забезпечення соціально-економічної стабільності України в умовах глобалізаційних процесів Ціхановська В. М., Головня О. М., Табенська О. І., Брояка А. А., Прилуцький А. М., Феняк Л. А., Котик Ю. В., Хаєцька О. П. Мвв 2013 10
5819 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” спеціальностей 6.03060104, 7.03060104, 8.03060104 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” освітньо-кваліфіка Ціхановська В.М., Головня О.М., Прилуцький А.М., Нп 2013 0
5786 Ефективність застосування «електронної митниці» в Україні А. Б. Мельничук С 2013 135
5785 Проект«електронна митниця» - шлях до вдосконалення та реформування митної справи в Україні Л. В. Заводнюк С 2013 168
5784 Впровадження «електронної митниці», як напрям удосконалення митної справи в Україні А. О. Рябошапко С 2013 154
5783 Особливості запровадження системи «електронна митниця» в Україні Ю. А. Чумак С 2013 134
5782 Електронне декларування в державній митній службі України Т. С. Василенко С 2013 163
5781 «Електронна митниця» - шлях до досконалості роботи митниці С. Гниненко С 2013 144
5780 Електронна митниця – механізм реалізації митної справи в Україні І. О. Бринцев С 2013 174
5779 «Електронна митниця» – головний механізм забезпечення митної безпеки держави Л. В. Ємець С 2013 152
5778 Особливості єдиної автоматизованої інформаційної державної митної служби України О. М. Маламура С 2013 147
5777 Електронна митниця – це крок до вдосконалення та поліпшення системи надання якісних послуг бізнесу О. В. Меклич С 2013 165
5775 Розвиток інформаційних технологій державної митної служби України О. В. Хора С 2013 155
5774 Електронний цифровий підпис В. Ю. Суківська С 2013 142
5773 Новітні шляхи застосування інформаційних технологій у роботі державної митної служби України Я. Л. Жуковська С 2013 157
5772 Методи прогнозування основних показників діяльності митних органів А. О. Кущ С 2013 133
5767 Удосконалення і розвиток міжнародної стандартизації у США та Великобританії О. М. Мартинюк С 2013 157
5766 Удосконалення і розвиток міжнародної стандартизації у Японії та Німеччині І. М. Стефанішена С 2013 144
5765 Система якості за українськими та міжнародними стандартами Р. Г. Коваленко С 2013 168
5763 Акредитація в митних органах Я. Б. Герасимчук С 2013 153
5760 Динаміка обсягів експорту молока та молокопродуктів в Україні І. В. Липова С 2013 170
5759 Міжнародна стандартизація сільськогосподарської продукції С. В. Маколкіна С 2013 170
5757 Призначення і основні завдання єдиної автоматизованої системи Державної митної служби України І. В. Липова С 2013 155
5756 Напрямки розвитку сучасної митної справи В. О. Порохня С 2013 126
5752 Основні напрямки розвитку митної справи в Україні І. А. Дмитренко С 2013 260
5748 Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною О. В. Томчук С 2013 191
5611 «Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка)». Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту заочної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністр Брояка А.А., Хаєцька О.П. Мв 2013 94
5460 «Сучасні економічні теорії». Програма нормативної навчальної дисципліни для магістрів напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.030502 «Економічна кібернетика» Нікітченко В.С. Нп 2012 24
5451 Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету. денної форми навчання Климчук О.В., Скорук О.П. Мв 2012 0
5435 Управління операціями з експорту - імпорту Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної дія Нікітченко В.С. Котик Ю.В., Нп 2012 1
5423 «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Прутська О.О., Феняк Л.А. Нп 2012 0
5421 Методичні вказівки з дисципліни «Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність» для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів ОКР «Магістр» 8.09010 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тва Головня О.М.. Табенська О.І. Мв 2012 5
5408 Макроекономіка» Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П Нп 2012 58
5407 «Мікроекономіка» Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П.. Нп 2012 97
5194 The impact of multinational firms on the world economy  Voloshyna O.V.,  Yurov V.A. Тд 2012 174
5060 Управління зовнішньоторговельними операціями. ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної д Нікітченко В.С., Котик Ю.В., Нп 2012 0
4623 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів заочної форми навчання факультетів менеджменту Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2012 6
4622 Методичні вказівки з дисципліни «Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність» для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів» Головня О.М., Табенська О.І., Мв 2012 28
4493 «Міжнародні економічні відносини» Методичні для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів факультету менеджменту денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0306 « Прутська О.О., Прилуцький А.М., Хаєцька О.П. Мв 2012 98
4481 Економічна терія. Програма для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузь знань: 0304 – «Право», напрям підготовки: 6.030402 «Правознавство» Нікітченко В.С. Клочковська В.О. Нп 2012 0
4480 Економічна теорія. Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузь знань: 0304 – «Право», напрям підготовки: 6.030402 «Правознавство» Нікітченко В.С., Клочковська В.О. Мв 2012 28
4479 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Прутська О.О. , Ковальчук С.Я. Табенська О.І, Нп 2012 43
4478 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» методичні вказівки до практичних(семінарських) занять дисципліни для студентів денної форми навчання Прутська О.О. , Ковальчук С.Я. Табенська О.І, Мв 2012 3
4467 Сільське господарство в США : висновки для України Прутська О. О. Мвв 2012 5
4366 Вступ до фаху. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямува Головня О.М., Прилуцький А.М. Мв 2012 2
4365 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» Прутська О.О., Брояка А.А. Мв 2012 7
4364 «Міжнародні економічні відносини» Навчальна програма для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «МОА»,«ММС», «МЗЕД» Прутська О.О., Прилуцький А.М., Хаєцька О.П. Нп 2012 61
4337 Основи митної справи. методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів Ковальчук С.Я. Мв 2012 1
4336 Основи митної справи методичні вказівки до практичних (семінарських) занять Ковальчук С.Я. Мв 2012 0
4222 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка) Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту денної форми навчання ОКР «Бакалавр», Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2012 63
4216 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка)» для студентів факультету менеджменту денної форми навчання ОКР «Бакалавр» Брояка А.А., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2012 12
4003 Інтеграція України до світового економічного простору як чинник конкурентоспроможності на світовому ринку О. М. Головня, О. О. Бабаха С 2012 138
3961 Характерні риси та особливості формування інфляційних процесів в Україні Л. А. Феняк, А. В. Ткачук С 2012 136
3620 Мясное скотоводство Казахстана: необходимость консалтинга в отрасли А. Ержанова С 2011 271
3462 Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки П. Т. Саблук С 2011 336
3448 Біопаливо – об"єкт екологічного аудиту В. А. Фостолович, В. П. Бралатан, О. Д. Шевчук С 2011 279
3447 Соціально-економічні аспекти розвитку ринку біопалива в Україні Л. І. Курило С 2011 362
3443 Природоохоронні аспекти діяльності, інвестиційна політика,проектування, фінансування та управління в галузі альтернативних видів енергії компанії AUFWIND SCHMACK GMBH NEUE ENERGIEN (М. Регенсбург, Баварія, Німеччина ) Г. І. Кравчук, О. О. Кравчук, Ю. А. Кравчук С 2011 307
3442 Біопаливо як потенціал економічного зростання Вінницького регіону С. В. Коляденко, І. П. Арапова, С. М. Арапов С 2011 243
3441 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на розвиток територіальних АПК С. В. Коляденко С 2011 223
3440 Бізнес-планування вирощування насіннєвої кукурудзи на біоетанол Ю. І. Козачок С 2011 370
3439 Економічна оцінка енергетичної продуктивності сільськогосподарських культур С. Г. Кафлевська, О. Ф. Томчук, О. П. Красняк С 2011 279
3435 Введення до навчального процесу дисципліни "Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України" і її вплив на підготовку фахівців агропромислового виробництва Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк С 2011 430
3434 Електромагнітне забруднення навколишнього середовища Вінницького регіону М. А. Дзюмак, Ю. М. Шкатула С 2011 345
3433 Розвиток ринку біопалива - як фактор економічного зростання села В. О. Денисюк, І. В. Іонаш, Н. П. Юрчук С 2011 284
3108 Удосконалення сортименту продукції продовольчого підкомплексу на внутрішньому і зовнішньому ринках України І. О. Піюренко С 2011 179
3106 Аналіз сучасного ринку зерна в Україні С. К. Марченко, К. М. Чорнокозинська С 2011 181
3051 Сутність і передумови нарощування експортного потенціалу регіону Т. П. Сисоєва С 2011 170
3010 Розвиток міжрегіональних економічних зв’язків в умовах ринку А. Г. Мазур С 2011 207
2873 Шляхи податкового реформування в Україні та його адаптація до вимог ЄС А. М. Кравцова, Т. М. Мараховська С 2011 187
2832 Аграрна політика України у контексті вступу до світової організації торгівлі В. О. Новицький С 2011 355
2824 Україна та ЄС: перспективи та проблеми здійснення інтеграційних процесів Ю. М. Семко С 2011 345
2810 Привілеї і табу світової організації торгівлі для аграрного сектора України Р. В. Бурденюк С 2011 263
2672 Міжнародні економічні організації А. І. Харчук, А. А. Брояка С 2011 422
2669 Ринок транспортно-експедиційних послуг в Україні в умовах трансформаційного періоду О. О. Корнійчук С 2011 852
2666 Міжнародна економічна інтеграція. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство А. В. Бучок, А. А. Брояка С 2011 376
2663 Менеджмент України в сфері зовнішньоекономічних відносин Т. М. Фурман, Н. Ю. Фіщук С 2011 308
2651 Франчайзинг в Україні переваги і недоліки В. О. Наборська, Н. Ю. Фіщук С 2011 1182
2647 Наслідки та перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах СОТ І. Г. Кучмій, Н. Ю. Фіщук С 2011 455
2630 Формування та реалізація експортного потенціалу України В. О. Андрусенко, Н. Ю. Фіщук С 2011 1664
2608 Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області Р. В. Романець, Н. Ю. Фіщук С 2011 330
2601 Іноземне інвестування як стратегічний напрям активізації зовнішньоекономічних зв’язків Вінниччини Л. О. Пура, Б. П. Фіщук С 2011 362
2599 Глобалізація – ознака сучасного міжнародного бізнесу Т. А. Сапун, Б. П. Фіщук С 2011 2013
2412 Економічна теорія. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання В.В. Кулібабчук, Ю.В. Котик Мв 2010 5
2223 Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні адміністративного району Т. Дмитренко, Н. Ю. Фіщук С 2010 392
2219 Міжнародний біржовий ринок товарів А. І. Янковська, Н. Ю. Фіщук С 2010 1413
2204 Вінницька область у зовнішньоекономічній діяльності В. Мельничук, Н. Ю. Фіщук С 2010 254
2203 Вільні економічні зони: переваги та недоліки І. А. Кудимець, Н. Ю. Фіщук С 2010 294
2032 Макроекономіка. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва за спеціальностями: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси та кредит» О.О. Прутська, А.А. Брояка, Л.А. Феняк, О.П. Хаєцька. Мв 2010 52
2026 Тимчасова навчальна програма з курсу «Економічна теорія» для підготовки бакалаврів Кулібабчук В.В., Нікітченко В.С., Котик Ю.В. Тп 2010 13
1882 Тимчасова навчальна програма з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» для підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей: 6.030601 «Менеджмент» (МПО, ДРУ, МЗЕД) Нікітченко В.С., Брояка А.А., Хаєцька О.П., Клочковська В.О. Тп 2010 51
1767 Інформаційно-правове забезпечення виробничої діяльності підприємств при входженні України до СОТ О. М. Дзюба С 2010 214
1747 Політична економія. Тимчасова програма для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації зі спеціальностей: 6.030509 - «Облік і аудит» і 6.030502 – «Економічна кібернетика» Нікітченко В.С.. Клочковська В.О. Тп 2010 0
1726 Структура експортоорієнтованої діяльності у Харківській області: стан іперспективи в умовах вступу до СОТ С. В. Шерстюк С 2010 424
1704 Характеристика основних пропорцій відтворення та особливості їх прояви в АПК О. А. Луценко С 2010 487
1666 Трансформаційні зміни в аграрному секторі України в умовах вступу до СОТ О. І. Табенська С 2010 321
1648 Передумови та методи здійснення моніторингу та оцінки діяльності сільськогосподарських дорадчих служб А. А. Брояка С 2010 347
1635 Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій О. М. Головня С 2010 440
1631 Методичні вказівки з дисципліни “Політекономія” до виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітньо-професійного рівня "" напряму підготовки – облік і аудит, – економічна кібернетика Нікітченко В.С., Клочковська В.О. Мв 2010 154
1620 Політична економія. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва напряму: 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030502 «Економічна кібернетика» Нікітченко В.С., Клочковська В.О. Мв 2010 125
1562 Економічна теорія. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів технологічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Кулібабчук В.В., Котик Ю.В. Мв 2010 35
1471 Мікроекономіка В.С. Нікітченко, А.А. Брояка., Л.А. Феняк, О.П. Хаєцька Мв 2010 16
1378 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Магістр” спеціальності 7(8).050201 “Менеджмент організацій” Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Козловський С.В., Сегеда С.А., Скорук О.П., Колесов О.С., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв 2008 1
1238 Тимчасова програма з курсу „Міжнародна економіка” для бакалаврів спеціальностей 6.050106 „Облік і аудит”; 6.050201 „Економічна кібернетика” денної та заочної форми навчання Нікітченко В.С., Головня О.М., . Тп 2009 6
1164 Тимчасова програма з курсу „Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність” Головня О.М. Тп 2008 5
1162 Тимчасова програма з курсу „Міжнародна економіка” для бакалаврів спеціальностей 6.050106 „Облік і аудит”; 6.050201 „Економічна кібернетика” денної та заочної форми навчання Нікітченко В.С., Головня О.М., Тп 2009 12


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska