The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32650 Соціальні комунікації: особливості їх запровадження в період війни Красняк О.П., Амонс С.Е. Сун 2023 17
32625 Improved method of brewing peanut mouth with blending fruit drink of a high degree of readiness Zahorulko A., Zagorulko A., Mikhaylov V., Rudska N., Dmytrevskyi D., Ibaiev E., Tytarenko N. Суз 2023 41
32611 Екологізація аграрного виробництва як основа формування системи продовольчої безпеки України Амонс С.Е., Красняк О.П. Сун 2023 47
32572 Allelopathic effect of couch grass (Elymus repens L.) on germination of common wheat seeds Okrushko S. СScof 2022 29
32504 Аналіз показників урожайності та якості плодів сортів яблуні української та зарубіжної селекції (Malus Domestica Borh.) в умовах Поділля Тарнавська К.П., Коваленко Т.М. Сун 2022 62
32426 Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист Амонс С.Е. Мв 2022 4
32424 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 « Коваленко Т.М. Мв 2022 17
32423 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки т Окрушко С.Є. Нп 2022 2
32422 Інтегрований та біологічний захист рослин . Для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврсь Окрушко С.Є. Нп 2022 7
32420 Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і кар Окрушко С.Є. Мв 2022 6
32419 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Людмила Яковець Мв 2022 10
32417 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Людмила Яковець Мв 2022 6
32374 Вплив водних витяжок Elytrigia repens L. на проростання насіння пшениці Окрушко С.Є. Сун 2022 54
32358 Formation of professional competence of future agronomists in the process of studying the course «Harvest programming» Mazur О. Суз 2022 43
32319 Фотосинтетична продуктивність посівів конюшини лучної безпокривних та підпокривних посівів залежно від норм їх висіву Амонс С.Е. Сун 2022 62
32317 Influence of the protection system on limitation of the number of main pests in corn crops Rudska N.O. Сун 2022 91
32316 The effect of herbicides and growth regulator on the yield of winter rapeseed Okrushko S., Shkatula Y. Сун 2022 44
32312 Control of corn pollution in the conditions of the rightbank forest steppe Verheles P. Сун 2022 40
32207 Прояв гетерозису ознак продуктивності у гібридів (F3 i F5) люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунту Мамалига В.С. Дк 2022 52
32200 Варіації величини гетерозису урожайності зеленої маси та насіння в гібридних популяціях люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності грунтового розчину Мамалига В.С. Дк 2022 39
32153 Дослідження біологічного захисту рослин у системі органічного землеробства Амонс С.Е. Дк 2022 41
32148 Дослідження впливу системи захисту на обмеження чисельності шкідників буряка цукрового Рудська Н.О. Дк 2022 44
32129 Вплив контролю бур’янів на урожайність гороху овочевого Окрушко С.Є. Дк 2022 36
32097 Дослідження впливу кліматичних змін та застосування добрив на інтенсивність накопичення нітратів у рослинах пшениці озимої Яковець Л.А. Дк 2022 31
32063 Вторинні метаболіти та їх роль у системах адаптації і захисту рослин Мельничук М.Д., Ліханов А.Ф., Коваленко Т.М., Клюваденко А.А. Мвв 2022 109
32004 Продуктивність кукурудзи на зерно в залежності від хімічних заходів догляду в умовах ФГ «Манятин» с. Манятин Славутського району Хмельницької області Мартюк О.О. Дрп 2022 4
31961 Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. Мв 2022 3
31960 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні н Окрушко С.Є. Мв 2022 2
31959 Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 201 «Агроном Амонс С.Е. Мв 2022 2
31958 Ентомологія в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградар Рудська Н.О. Нп 2022 4
31957 Ентомологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівн Рудська Н.О. Мв 2022 4
31952 Варіації величини гетерозису урожайності зеленої маси та насіння в гібридних популяціях люцерни посівної в умовах підвищеної кислотності ґрунтового розчину Мамалига В.С., Бугайов В.Д., Горенський В.М. Сун 2022 38
31942 Основні шкідники пшениці озимої та заходи обмеження їх чисельності в умовах господарства ФГ «Сад» с. Пеньківка Шаргородського району Магдій Альона Дрп 2022 2
31941 Контроль чисельності шкідливих об’єктів у посівах кукурудзи в умовах ПСПГ «Савинецьке» с. Верхівка Гайсинського району Володимир Горобець Дрп 2022 1
31920 Формування урожайності сої залежно від застосування регуляторів ростув умовах ТОВ «МХП-Агрокряж» с. Яришів Могтлів-Подільського району Олександр Гончарук Дрп 2022 4
31899 Агроекологічні заходи підвищення врожайності пшениці озимої в умовах ПОСП «Вікторія» смт. Завалля Голованівського району Кіровоградської області Тетяна Грицик Дрп 2022 3
31844 Грибні хвороби бульб картоплі та методи їх контролю в умовах ПрАТ «ПК Поділля» смт. Крижопіль Тульчинського району Віталій Онищук Дрп 2022 3
31831 Прояв гетерозису ознак продуктивнсоті у гібридів (F3 і F5) люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунту Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. Сун 2022 71
31774 Контроль шкодочинних організмів соняшнику в умовах СТОВ «Лан» с. Плоске, Смілянського району Черкаської області Пасека Сергій Дрп 2022 11
31742 Контроль шкодочинних організмів пшениці озимої в умовах ТОВ «ТОПАЗ Агро» с. Купіль Волочиського району Хмельницької областіь Богдан Кобялко Дрп 2022 5
31741 Оцінка ефективності захисних заходів при вирощуванні яблуні в умовах дослідного поля ВНАУ Олександр Мудрук Дрп 2022 4
31726 Контроль шкодочинних організмів кукурудзи в умовах корпорації «Украгротех» м. Христинівка Христинівського району Черкаської області Бабій Антон Дрп 2022 7
31722 Дослідження впливу кліматичних змін та застосування добрив на інтенсивність накопичення нітратів в рослинах пшениці озимої Яковець Л.А. Сун 2022 42
31721 Вплив водних витяжок із кореневищ Elytrigia Repens L. на проростання насіння кукурудзи Окрушко С.Є. Сун 2022 63
31720 Вплив контролю бур’янів та мікродобрива на урожайність гороху овочевого Окрушко С.Є. Сун 2022 46
31719 Investigation of the impact of the protection system on the limsted of sugar beet pests on the right bank forest stepp Rudska N. Сун 2022 78
31718 Біологічний захист рослин в системі органічного землеробства Амонс С.Е. Сун 2022 48
31691 Сортовивчення інтродукованих сортів яблуні (malus domestica borkh.) В умовах Подільської Дослідної Станції Тарнавська К.П., Коваленко Т.М. Сун 2022 57
31689 Створення вихідного матеріалу гречки для селекції високоврожайних адаптивних сортів Каражбей П.П., Повидало М.В., Таранухо М.П., Буслаєва Н.Г., Коваленко Т.М. Сун 2022 60
31617 Порівняльна оцінка гібридів соняшника за урожайністю та вмістом олії в умовах ФГ «АГРО-МАГ» с. Скоморошки Вінницького району Олександр Білецький Дрп 2022 11
31521 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. авчальної дисципліни «Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва» для студентів денної та заочної форм навчання, Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 Мен Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 4
31520 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. ехнологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управл Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 6
31519 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять. С07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-професійної програми 073 «Менеджмент», «Логістика» 07 «Управління Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 16
31518 Лісова фітопатологія: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 205 «Лі Пінчук Н. В. Мв 2022 0
31517 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 203 Садівництво і виноградарство першог Вергелес Павло Мв 2022 3
31516 Сільськогосподарська вірусологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і каран Коваленко Т.М. Нп 2022 2
31515 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» першого (бак Павло Вергелес Нп 2022 1
31514 Біологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського Людмила Яковець Мв 2022 3
31513 Біологія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 «Екологія», освітньо-професійна програма Екологія Людмила Яковець Нп 2022 4
31512 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знан Окрушко С.Є. Мв 2022 10
31511 Садово-паркова фітопатологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паков Рудська Н.О. Мв 2022 6
31507 Improving the production Technology of functional Paste-like fruit-and-berry Semi-finished products Zagorulko A., Zahorulko A., Kasabova K., Chuiko L., Yakovets L., Pugach A., Barabolia O., Lavruk V. СSc 2022 12
31443 Біологія: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Людмила Яковець Мв 2022 6
31442 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми Мамалига В.С. Мв 2022 16
31441 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» Мамалига В.С. Нп 2022 4
31440 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми Мамалига В.С. Мв 2022 8
31439 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С. Нп 2022 22
31438 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Мамалига В.С. Нп 2022 1
31436 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, Галузь знань 12 «Інформаційні технології» Спеціальність: 122 «Комп’ю Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2022 16
31435 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітнього рівня «Ба Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2022 1
31433 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 102
31432 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 30
31431 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань» 24 « Сфера обслуговування», спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 2
31197 Агротоксикологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» пер Коваленко Т.М. Нп 2022 7
31196 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 « Рудська Н.О. Мв 2022 3
31195 Лісова ентомологія.Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове го Рудська Н.О. Мв 2022 2
31194 Біологія: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Людмила Яковець Мв 2022 6
31014 Ефективність застосування біопрепаратів в посівах пшениці озимої в умовах правобережного лісостепу. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Амонс С.Е. Сун 2022 16
31012 Оцінка впливу гербіцидів та удобрення на забур’яненість і урожайність сої. Окрушко С.Є. Сун 2022 12
31011 Species composition of soy agrocenose pests and control of their number in the right bank forest steppe. Rudska N. Сун 2022 42
30978 Нітрати: зниження забруднення зернової і зернобобової продукції. Мазур В.А., Ткачук О.П., Яковець Л.А. Мвв 2022 28
30743 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику Мазур В.А., Колісник О.М. Сун 2021 20
30719 Програмування врожаю. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» освітньо-професійної програми «Агроном Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 35
30718 «Програмування врожаю». Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Агрономія» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2022 162
30717 Загальна мікологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» Пінчук Н.В. Нп 2022 123
30716 Агрофармакологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» п Вергелес Павло Мв 2022 100
30715 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист і карантин рослин» Мамалига В.С. Мв 2022 12
30714 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 201 «Агрономія» першо Мамалига В.С. Мв 2022 40
30713 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами спеціальності 203 "Садівництво і виноградарство" Мамалига В.С. Мв 2022 12
30712 Мамалига В.С. Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей Мамалига В.С. Мв 2022 119
30697 Свідоцтво про авторство на сорт люцерни посівної Раміна. Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М., Мельничук Т.В. Ас 2021 7
30605 Influence of technological methods of growing on the leaf surface of corn Shevchenko N., Yakovets L. Сун 2021 18
30471 Фізіологія рослин.Частина 2. Робочий зошит до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Амонс С.Е. Рз 2021 12
30470 Гербологія. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня: першого (бакалаврськ Окрушко С.Є. Окл 2021 7
30469 Агротоксикологія. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і каран Коваленко Т.М. Мв 2021 9
30451 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове Мамалига В.С. Мв 2021 31
30450 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Мамалига В.С. Мв 2021 133
30449 Фізіологія рослин.Частина 1.Робочий зошит до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Амонс С.Е. Рз 2021 10
30448 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 201 «Агроно Мамалига В.С. Мв 2021 71
30165 Ботаніка. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Яковець Л.А. Мв 2021 7
30164 Хвороби і шкідники лікарських, нетрадиційних і малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та про Окрушко С.Є. Мв 2021 11
30128 Агрофармакологія.Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврськ Вергелес П.М. Нп 2021 21
30122 Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і каран Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв 2021 8
30121 Агробіоценологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе Колісник О.М. Мв 2021 5
30120 Агробіоценологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе Колісник О.М. Мв 2021 3
30111 Ботаніка. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та вино Яковець Л.А. Мв 2021 5
30060 Агробіоценологія. Методичні вказівки для виконання самостійної підготовки здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» осві Колісник О.М. Мв 2021 6
30059 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеці Окрушко С.Є. Мв 2021 33
30058 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец Окрушко С.Є. Мв 2021 11
30056 Фітопатологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» перш Пінчук Н.В. Мв 2021 121
30055 Імунітет рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин Коваленко Т.М. Мв 2021 42
30054 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво Коваленко Т.М. Мв 2021 103
30053 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництв Коваленко Т.М. Мв 2021 22
30052 Агротоксикологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Коваленко Т.М. Мв 2021 12
30048 Лісова ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» першог Рудська Н.О. Нп 2021 2
30047 Ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» перш Рудська Н.О. Мв 2021 3
30046 Ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського Рудська Н.О. Нп 2021 4
29986 Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Амонс С.Е. Сун 2021 174
29985 Assessment of the ecological condition of agricultural soils in Ukraine. Yakovets L. Сун 2021 133
29969 Ефективність захисту посівів озимого ріпаку від шкодочинних організмів. Пінчук Н. В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Сун 2021 237
29943 Оптимізація елементів технології вирощування ячменю ярого в умовах ТОВ «Полоненне-Агро» Хмельницької області Назар Синичак Дрп 2021 10
29942 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Немирівський Комбінат Хлібопродуктів» с. Зяньківці Немирівського району Сергій Перевознюк Дрп 2021 10
29844 Оцінка ефективності системи захисту при вирощуванні сорго зернового в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Віталіна Клімішина Дрп 2021 4
29776 Контроль чисельності основних фітофагів соняшника в умовах дослідного поля ВНАУ Паламарчук Віта Дрп 2021 8
29775 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування продуктивності кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Ромашка-сім» Бершадського району Ткачук Ярослав Дрп 2021 7
29774 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від мінеральних добрив в умовах ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району Вінницької області Безкоровальний Ярослав Дрп 2021 3
29714 Регулювання чисельності бур’янів у посівах сої ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району Микола Шевчук Дрп 2021 6
29713 Особливості застосування гербіцидів в агроценозах озимого ріпаку в умовах ФГ «Серп+» с. Нарцизівка Липовецького району Вінницької області Сергій Пасічник Дрп 2021 7
29712 Оцінка ефективності застосування елементів хімічного захисту від шкідливих організмів у посівах соняшнику в умовах ФГ «Хорс-КЛМ» Житомирської області Оксана Кравчук Дрп 2021 8
29711 Ефективність хімічних заходів при вирощуванні сої в умовах ФГ «Зоря Василівки» с. Василівка Тиврівського району Вікторія Качуринська Дрп 2021 5
29703 Контроль чисельності шкідників буряків цукрових в умовах ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина» смт. Томашпіль Вінницької області Зозуля Юрій Дрп 2021 10
29697 Оцінка ефективності системи захисту соняшнику в умовах ТОВ «НЕМИРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» с. Зяньківці Немирівського району Інна Цмокалюк Дрп 2021 12
29673 Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ АФ «Ободівська» Гайсинського району Олександр Олійник Дрп 2021 4
29641 Формування урожайності ріпаку залежно від удобрення в умовах ТОВ СП «СОНЯШНИЙ ДВІР» с. Сиваківці Липовецького району Вінницької області Віта Суківська Дрп 2021 3
29493 Загальна мікологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність:202 «Захист і карантин рослин» освітньог Пінчук Н.В. Мв 2021 8
29490 Оцінка ефективності захисних заходів при вирощуванні сої в умовах ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ» (виробничий підрозділ) В.І. Кізян Дрп 2021 5
29447 Оцінка ефективності системи захисту при вирощувані озимого ячменю в умовах ТОВ «АГРОФІРМА ШАРГОРОД» с. Плебанівка Шаргородського району І.С. Довбняк Дрп 2021 3
29424 Оцінка системи захисту кукурудзи в умовах ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство» смт. Чорний Острів Хмельницького району Сергій Князюк. Керівник дипломної роботи Олег Колісник Дрп 2021 11
29358 Вплив оптимізації удобрення на продуктивність кукурудзи в умовах СТОВ «Маяк» с. Володимирівка Іллінецького району Ямпільський Владислав Дрп 2021 8
29357 Агроекологічне обґрунтування контролю чисельності основних фітофагів соняшнику в умовах ТОВ «Калинівський Агрохім» м. Калинівка Вінницької області Микола Гнатюк. Керівник дипломної роботи Олег Колісник Дрп 2021 10
29340 Грибні хвороби вівса та заходи обмеження їх розвитку в умовах СТОВ «Ліщинське» с. Ліщин Житомирської області Сергій Панадій; Олег Колісник Дрп 2021 2
29330 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для cамостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю» 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 24
29329 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-профес Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 31
29328 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адмініст Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 10
29327 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністр Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 32
29326 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльні Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 31
29325 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-професі Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 156
29324 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю» 075 «Маркетинг» освітн Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 30
29323 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної програми Е Пінчук Н.В., Мазур О.В. Мв 2021 77
29322 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський). Галузь знань 12 «Інформаційні технології» Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Освітньо-про Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 71
29309 Гербологія: Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого Окрушко С.Є. Мв 2021 500
29308 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Яковець Л.А. Мв 2021 9
29294 Біологічне обгрунтування заходів обмеження розвитку альтернаріозу картоплі в умовах СТОВ «Ліщинське» с. Ліщин Житомирської області Сергій Міхаревич Дрп 2021 9
29293 Оцінка системи захисту пшениці озимої в умовах Вищого професійного училища № 41 м. Тульчин Євген Бачинський Дрп 2021 7
29272 Агротоксикологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність Коваленко Т.М. Мв 2021 5
29181 Оцінка ефективності системи захисту при вирощуванні кукурудзи в умовах ФГ «КОЛОС» БЕСАРАБА І.І. с. Обідне Немирівського району О.І. Гребіняк Дрп 2021 9
29180 Оцінка системи захисту пшениці озимої в умовах ФГ «МЕЛЬНИКІВСЬКЕ» с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області А.С. Кирилюк Дрп 2021 4
29179 Сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago sativa L.) нового покоління. Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Смульська І.В. Сун 2021 155
29171 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В.С. Тд 2020 140
29062 Prospective directions of raps production and aspects of its use in solving energy security in Ukraine Amons S. Е. Суз 2021 217
29032 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. Дк 2019 191
29031 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Дк 2019 192
29029 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Дк 2018 123
28892 Efficiency of the system of protection of maize crops from weeds in different methods of soil treatment in the conditions of the righ bank forest- steppe of Ukraine Rudska N. O. Суз 2021 196
28767 Biological protection of plants as one the factors of further development of organic agriculture in Ukraine Amons S. Е. Суз 2021 198
28666 Competitiveness and trends management development of the organic agriculture sector Amons S., Krasnyak O. Суз 2021 246
28664 Influence of technological techniques and improvement of the system of protection of sunflower crops from weeds Rudska N. O. Суз 2021 217
28636 Features of leaf mesostructure rearrangement and redistribution of assimilates of sweet pepper plants under the action of gibberellic acid in connection with crop productivity Kuryata V. G., Kushnir O. V., Kravets O. O., Poprotska I. V., Golynova L. A., Shevchuk O. A., Khodanitska O. O., Tkachuk O. O., Baiurko N. V. СWeof 2021 307
28627 Способи зберігання зерна кукурудзи в сховищах різного типу Кирпа М. Я., Стасів О. Ф., Базілєва Ю. С., Колісник О. М. Сун 2021 299
28600 Impact of herbicides and growth regulator on corn yield Okrushko S. Yev. Сун 2021 249
28599 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту Вергелес П. М. Сун 2021 250
28598 Dialial analysis of the combination capacity of resistance to diseases and pests of the source selection corn material Mazur V., Kolisnyk O., Yakovets L. Сун 2021 244
28597 Насіннєва продуктивність сої за дії стимулюючих препаратів росту Вдовенко С. А., Шевчук В. В., Шевчук О. А., Дєдов О. В. Сун 2021 224
28550 Theoretical fundamentals of labor motivation and its stimulation at domestic enterprises Krasnyak O. Amons S. Суз 2021 221
28477 Родена - новий сорт-синтетик люцерни посівної Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М., Мельничук Т. В. Спд 2020 339
28461 Захист плодоовочевих культур. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», першого (бакал Амонс С.Е. Рз 2021 5
28410 Ботаніка. Програма проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. Нп 2020 4
28407 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. Мв 2020 4
28398 Програма проведення виробничої практики студентами факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого (бакалаврського). Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 9 с. Дідур І.М., Циганський В.І, Пінчук Н.В., Рудська Н.О. Нп 2020 12
28328 The current state and problems of innovative development of the feed production industry of agricultural enterprises of Ukraine Amons S. Е. Суз 2021 203
28318 Effect of ethylene-releasing compound Esphon® on the anatomical structure, yield, and quality of Gooseberry (Grossularia reclinata (L.) Mill.) Kuryata V. G., Shataliuk H. S., Kravets О. О., Poprotska I. V., Polyvanyi S. V., Khodanitska O. O., Golynova L. A., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. СWeof 2021 227
28252 Influence of the systematic application of fertilizers on the intensity of accumulation of nitrates in agricultural crops Mazur V.A., Yakovets L.A. Суз 2021 231
28227 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2021 175
28219 Ефективність контролю чисельності брунькового смородинового кліща (cecidophyopsis ribis westw.) у сортових агрофітоценозах чорної смородини Пінчук Н. В. Дк 2020 143
28208 Нові лінії пшениці м`якої (Triticum aestivum L.) та тритикале (Triticosecale wittmack ex A. camus) озимого типу розвитку для умов Лісостепу України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Князюк О. В., Шевчук О. А., Кравець О. О., Москалець В. І., Буняк Н. М. Сун 2019 262
28207 Маркетингові аспекти глобальної переробки горіху волоського Луцяк В. В., Амонс С. Е. Тд 2018 257
28205 Ефективність системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. Дк 2019 187
28192 The impact of mars el growth regulator on the yield of carrots Okrushko S. E. Суз 2021 252
28114 Scientific-practical fundamentals and practical experience of the integrated plant protection system in Ukraine Amons S. Е. Суз 2021 254
28077 Ecological and economic aspects of vegetable production in Ukraine Amons S. E. Суз 2021 199
28033 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність буряка столового Окрушко С. Є. Тд 2021 231
28032 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів Окрушко С. Є., Кравчук О. В. Тд 2021 189
28031 Control of weeds in agrophytocenoses of sowing peas Okrushko S.Y. Суз 2021 250
28018 Контроль чисельності брунькового смородинового кліща у сортових агрофітоценозах чорної смородини Коваленко Т. М. Дк 2020 323
27959 Productivity of soyben cultural under the influence of the growth regulating drugs Shevchuk V., Khodanitska O., Tkachuk O., Shevchuk О., Polyvanyi S. Суз 2021 307
27958 Impact of retardants on sugar beet seed productivity Shevchuk O. A., Khodanitska О. О., Tkachuk O. O., Matviichuk O. A., Polyvanyi S. V., Golunova L. A., Kniaziuk O. V., Zavalniuk O. L. СWeof 2021 338
27948 Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологогічні показники рослин сої Шевчук О.А., Ходаніцька О.О., Ткачук О.О., Шевчук В.В., Федорук І.В. Сун 2020 278
27934 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 13 «Механічна інженерія» спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем "Бакалавр" денної та заочної форми навчання Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 17
27933 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня "Бак Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 43
27932 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 57
27931 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібер Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 51
27930 “Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікац Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 16
27927 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 141 «Електротехніка електроенергетика та електроме Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 15
27925 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 60
27924 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 1 Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 13
27906 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Мазур О.В. Мв 2021 6
27901 State and prospects of development of organic production in Ukraine Аmons S. Е. Суз 2021 263
27898 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Б Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 32
27897 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 11
27891 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 17
27890 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібернетик Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 45
27889 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 30
27888 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 1- го курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 9
27887 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 36
27886 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 141 «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка» освітньог Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 27
27885 Програма атестаційного екзамену спеціальності 202 захист і карантин рослин галузі знань 20 аграрні науки та продовольство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кваліфікація: бакалавр з захисту і карантину рослин денна форма навчання Пінчук Н.В. К 2021 28
27882 Технологія виробництва продукції рослинництва: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльн Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2021 19
27881 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього рівн Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 26
27879 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2021 69
27851 Технологічні заходи підвищення продуктивності ячменю ярого залежно від попередника та застосування добрив і біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. Тд 2021 260
27850 Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від фону живлення в умовх Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. Суз 2021 472
27845 Карантин рослин Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Нп 2021 4472
27831 Радослава – новый сорт-синтетик люцерны посевной (medicago sativa l.) Бугайов В. Д., Мамалыга В. С., Горенский В. Н., Суз 2021 282
27821 Migration of heavy metals in the soil profile Yakovets L. Суз 2021 292
27820 Toxic and ecological assessment of agricultural products of agrocenozes of the Right bank forest steppe depending on the intensity of agricultural chemistry Yakovets L. Суз 2021 279
27812 Peculiarities of agromarketing management in agricultural enterprises Аmons S., Krasnyak O. Суз 2021 333
27796 Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту Шевчук О. А. Тд 2021 246
27795 Features of sheet apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk О., Shevchuk V. Суз 2021 298
27794 Physiological activity of plant growth stimulators Khodanitska O., Shevchuk О., Tkachuk O., Matviichuk O. Суз 2021 284
27754 Strategic direrections of increfsing the cjmpetitives of agricultural enterprises Krasnyak O. Р., Аmons S. Е. Суз 2021 312
27693 Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (hippophae rhamnoides l.) в інституті садівництва НААН України Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О. Сун 2020 213
27646 Роль стратегічного планування як фаутору формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Амонс С.Е., Красняк О.П. Суз 2020 275
27645 Features and principles of the modern personnel management system Amons S., Krasnyak O. Суз 2020 361
27455 Сорт-синтетик люцерни посівної (medicago sativa l.) нового покоління Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С., Смульська І. В. Сун 2020 187
27436 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на якість продукції Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Сун 2020 248
27433 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. Сун 2020 279
27376 Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю Липовий В. Г., Шевчук О. А., Князюк О. В. Сун 2020 231
27327 Визначення ефективності системи захисту посівів кукурудзи за різних способів обробітку ґрунту Рудська Н. О. Сун 2020 402
27285 Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Слободянюк Б.О. Дрп 2020 10
27267 Лісова ентомологія Рудська Н. О., Пінчук Н. В., Ватаманюк О. В. Нп 2020 3254
27256 Вплив технологічних процесів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Мельниківське» с. Мельниківці Немирівського району Панасюк О.А. Дрп 2020 10
27238 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Юрченко - Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району Юрченко Ю.О. Дрп 2020 12
27175 Ecological and toxicological assessment of pesticides used to protect agricultural crops Yakovets L. Суз 2020 256
27163 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Агрофірма Забарська» смт. Смоліне Кіровоградської області Доровік Оксана Дрп 2020 10
27138 Контроль чисельності шкодливих об’єктів у посівах соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Жовмір М.В. Дрп 2020 27
27137 Вплив технологічних процесів вирощування насіннєвої продуктивності озимого ріпаку в умовах СТОВ «Агрокряж» групи МХП с. Яришів Могилів-Подільського району Василинич Є. Дрп 2020 6
27135 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Ватаманюк О. В. Сун 2020 253
27125 Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах ПАТ «Дашківці» с. Дашківці Літинського району Гавриш М.Р. Дрп 2020 10
27124 Ефективність застосування позакореневи підживлень технології вирощування пшениці озимої в умовах ТОВ «Урожай» с. Біляни Чернівецького району В.П. Павловський Дрп 2020 4
27067 Агромаркетинг в системі управління підприємством: теоретичний аспект Красняк О. П. Амонс С. Е. Суз 2020 285
27066 Оцінка впливу гербіцидів та зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. Сун 2017 267
27009 Ентомологія сільськогосподарська. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього Рудська Н.О. Нп 2020 18
26948 Агротехнологічне обґрунтування заходів вирощування соняшнику в умовах псгп «савинецьке» с. савинці тростянецького району Подолян А. Дрп 2020 7
26934 Мікробіологія: Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першо Коваленко Т.М. Мв 2020 13
26898 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин Рудська Н.О. Мв 2020 16
26869 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ПОСП «Нападівське» с.Нападівка Калинівського району Кобчик А.Л. Дрп 2020 7
26867 Оцінка екологічного стану паркових зон м.вінниця та шляхи їх відтворення Ляшко М.В. Дрп 2020 2
26866 Оцінка стану питної води та підвищення її якості в межах населеного пункту с. степанівка вінницького району Мизюк Марина Дрп 2020 5
26852 Садово-паркова фітопатологія Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. Нп 2020 5508
26771 Вплив технологічних прийомів у вирощуванні сої на насінєві показники в умовах фг «фермерленд» с. нападівка калинівського району А.С. Степанюк Дрп 2020 8
26770 Формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах тов «селищанське» с.селище тиврівського району Шамрай В. Дрп 2020 7
26767 Ecotoxicological evaluation of grain products of agrocenosis for the content of nitrates in the conditions of the pravobezhnaya Forest steppe Yakovets L Суз 2020 305
26722 Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves Shevchuk О., Shevchuk V. Суз 2020 303
26630 Основи агротоксикології: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітн Коваленко Т.М. Мв 2020 13
26578 Ентомологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнь Рудська Н.О. Мв 2020 28
26577 Садово-паркова ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рі Рудська Н.О. Нп 2020 8
26576 Ентомологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Рудська Н.О. Мв 2020 19
26561 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» ос Рудська Н.О. Нп 2020 10
26556 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Ботаніка» студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карант Яковець Л.А. Мв 2020 3
26555 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захисті карантин» освітнього рівня «Бакалавр» Яковець Л.А. Мв 2020 3
26536 Агрофармакологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і кара Вергелес П.М. Нп 2020 18
26535 Основи агротоксикології. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня Коваленко Т.М. Нп 2020 10
26456 Оцінка ефективності захисту ялини звичайної від шкодочинних організмів в умовах ботанічного саду «Поділля» В.В. Штаба Дрп 2020 4
26453 Біометричні показники розсади огірка посівного перед висаджуванням у грунт за дії різнонаправлених регуляторів росту рослин Шевчук О. А. Тд 2020 155
26437 Оптимізація технологічних прийомів вирощування озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ В.С. Рибачек Дрп 2020 6
26436 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах фг «україна» с. стара прилука липовецького району С.А. Пасарар Дрп 2020 14
26435 Формування урожайності зерна сортів ячменю ярого залежно від застосування позакореневих підживлень в умовах дослідного поля ВНАУ Олівінський А.М. Дрп 2020 10
26434 Вплив технологічних прийомів на вирощування гібридів соняшнику в умовах СФГ «Едельвейс» с. Громада Любарського району Житомирської області Левцун А.О. Дрп 2020 7
26383 Вплив технологічних прийомів вирощуванн ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Польова О.Л. Дрп 2020 12
26382 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ О.Л. Руда Дрп 2020 18
26313 Morphogenesis of mustard white under the action of the antigibberellic preparation chlormequat chloride Polyvanyi S. V., Golunova L. A., Baiurko N. V., Khodanitska O. O., Shevchuk V. V., Rоgаch Т. І., Tkachuk O. O., Knyazyuk O. V., Zavalnyuk O. L., Shevchuk O. A. СWeof 2020 426
26307 The influence of synthetic growth promoters on morphophysiological characteristics and biological productivity of potato culture Rohach V.V., Rohach T. I., Kylivnyk A. M., Polyvanyi S. V., Bayurko N. V., Nikitchenko L. O., Tkachuk, O. O., Shevchuk O. A.., Hudzevych L. S., Levchuk V. L. СWeof 2020 396
26302 Features of leaf mesostructure organization under plant growth regulators treatment on broad bean plants Shevchuk О. A., Kravets O. O., Shevchuk V. V., Khodanitska O. O., Tkachuk O. O., Golunova L. А., Polyvanyi S. V., Knyazyuk O. V., Zavalnyuk O. L. СWeof 2020 568
26301 Зміна Шевчук О. А. Тд 2020 145
26263 Оцінка агроекологічного стану едафотопів агроекосистем ПП «Стрілець» Шаргородського району Сироватко Василь Миколайович Дрп 2020 4
26223 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.А. Карповець Дрп 2020 13
26222 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність ячменю ярого в умовах ПСП «Україна» с. Кинашів Тульчинського району Дюк А.І. Дрп 2020 9
26221 Вплив технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Юрченко - Н» с. Великі Крушлинці Вінницького району В.В. Дубинець Дрп 2020 7
26203 Оптимізація вирощування сої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКЦБ НААНУ Калинівського району дослідного поля ВНАУ Г.С. Юр Дрп 2020 10
26193 Agricultural assessment of soil condition in dependence on the intensity of agricultural chemistry Yakovets L. Суз 2020 349
26102 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ПрАТ ПК «Поділля» с. Клембівка Ямпільського району Бригадир Є.О. Дрп 2020 15
26099 Вплив застосування засобів захисту рослин на зернову продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ПП «Агротемп плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району Д.М. Михалуца Дрп 2020 11
26098 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощуваннякукурудзи на зерно в умовах ПП «Золотий колос» с. Михайлівка Шаргородського району Р.М. Жарський Дрп 2020 7
26097 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Війтівці Липовецького району В.А. Васильєв Дрп 2020 7
26096 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування ярого ячменю в умовах дослідного поля ВНАУ А.А. Орланюк Дрп 2020 8
26094 Екотоксикологічна оцінка зернових культур вирощених в умовах пп «зето» шаргородського району Мазур Інна Дрп 2020 6
26093 Агроекологічна оцінка стану грунтів в межах с. мар’янівка хмільницького району та шляхи їх покращення Ковальчук Яна Дрп 2020 12
26075 Родентологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами денної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пер Колісник О.М. Мв 2020 2
26074 Родентологія. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами денної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202«Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого Колісник О.М. Мв 2020 4
25911 Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність картоплі в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Вергелес О.І. Дрп 2020 8
25910 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Вергелес О.Ф. Дрп 2020 8
25909 Оцінка ефективності технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах ТОВ «ТЕПЛИК – АГРО» с. Розкошівка Теплицького району Д.В. Білоус Дрп 2020 9
25900 Influence of the growth regulator mars el on hybrids of red beets Okrushko S. Суз 2020 339
25894 Morphological and ecological peculiarities of checker tree mountain ash (Torminalis glaberrima) plants and biochemical composition of its fruits Моskаlеts Т. Z., Vоvkоhоn А. H., Bаrаt Y. М., Knyazyuk О. V., Verheles P. N. СWeof 2020 357
25883 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього Яковець Л.А. Мв 2020 3
25848 Ентомологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакала Рудська Н.О. Мв 2020 93
25847 Фітопатологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 203 «Садівництво та Пінчук Н.В. Мв 2020 25
25846 Фітопатологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 203 «Садівництво та Пінчук Н.В. Мв 2020 12
25833 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Рудська Н.О. Мв 2020 9
25832 Ентомологія сільськогосподарська: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Рудська Н.О. Мв 2020 9
25830 Ентомологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнь Рудська Н.О. Мв 2020 20
25802 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітньо Яковець Л.А. Мв 2020 5
25801 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня « Яковець Л.А. Мв 2020 6
25783 Оцінювання впливу регулятора росту Marc EL на врожайність та товарність коренеплодів буряка столового Окрушко С. Є. Дк 2020 332
25779 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп 2020 2
25778 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп 2020 4
25777 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп 2020 1
25776 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп 2020 1
25775 Ботаніка. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Яковець Л.А. Нп 2020 2
25774 Фізіологія рослин.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня пе Шевчук О.А. Мв 2020 61
25773 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рів Шевчук О.А. Мв 2020 8
25771 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітньог Шевчук О.А., Амонс С.Е. Мв 2020 6
25770 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Шевчук О.А. Мв 2020 7
25769 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» о Шевчук О.А., Амонс С.Е. Мв 2020 14
25742 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього Окрушко С.Є. Мв 2020 14
25733 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього Окрушко С.Є. Мв 2020 38
25727 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія Вергелес П.М. Мв 2020 70
25725 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" Окрушко С.Є. Мв 2020 18
25707 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня Окрушко С.Є. Окл 2020 9
25595 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продо П.М. Вергелес Мв 2020 12
25594 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бурʼянів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продово Вергелес П.М. Мв 2020 6
25593 Фітопатологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами факультету агрономіі та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» о Пінчук Н.В. Мв 2020 34
25592 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин ро Окрушко С.Є. Мв 2020 117
25531 Домінуючі шкідники троянд, їх поширеність та контроль чисельності Вергелес П. М. Тд 2020 142
25393 Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. Мвв 2020 2001
25294 Оцінка впливу гербіцидів та стимулятора росту на забур’яненість та урожайність кукурудзи = Evaluation of influence of herbicides and growth stimulators for Insurance and crop science Окрушко С. Є. Суз 2020 368
25277 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Дк 2020 190
25254 Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Сун 2020 232
25252 Вплив регуляторів росту на процеси проростання насіння кукурудзи Ходаніцька О. О., Колісник О. М. Тд 2020 187
25247 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого Колісник О. М. Дк 2020 274
25230 Вплив позакореневого підживлення картоплі на якість продукції Коваленко Т. М. Дк 2020 202
25229 Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни Мамалига В. С. Дк 2020 199
25226 Результаты изучения исходного материала для селекции сортов люцерны нового поколения, устойчивых к повышенной кислотности почвы Мамалыга В. С., Бугайов В. Д., ГоренскийВ. М. Суз 2020 417
25224 Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни Окрушко С. Є. Суз 2020 314
25223 Розвиток креативності у молодших школярів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій Вергелес П. М., Шахіна І. Ю., Вергелес О. І. Тд 2020 229
25219 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. Дк 2020 488
25218 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. Дк 2020 302
25217 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. Дк 2020 295
25214 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В. С. С 2020 419
25213 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. Дк 2020 210
25212 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд 2020 320
25209 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк 2020 236
25208 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. Дк 2020 427
25207 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. Сун 2020 279
25189 Study of correlations between yield inheritance and resistance of corn self-pollinating lines and hybrids to pathogens = Вивчення кореляцій між успадкуванням урожаю та стійкістю самозапильних ліній кукурудзи та гібридів до збудників хвороб Kolisnyk O. M., Onopriienko V. P., Onopriienko I. M., Kandyba N. M., Khomenko L. M., Kyrychenko T. O., Tymchuk D. S., Tymchuk N. F., Terokhina N. O. СWeof 2020 427
25180 Вплив мінеральних добрив на накопичення міді у листовій масі та насінні розторопші плямистої в умовах Вінниччини Разанова А. М. Дк 2020 238
25171 Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development = Стічні води - джерело живильних речовин для росту та розвитку сільськогосподарських культур Tymchuk I., Shkvirko O., Sakalova H., Malovanyy M., Dabizhuk T., Shevchuk O., Matviichuk O., Vasylinych T. СSc 2020 340
25168 Інтенсивність накопичення у листовій масі та насінні розторопші плямистої міді в умовах польових сівозмін Разанова А. М. Дк 2020 474
25124 Оцінка впливу регулятора росту марс el на формування врожайності коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. Суз 2020 369
25098 Екотоксикологічна оцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Сун 2020 272
25084 Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в україні та окремих чинників її регулювання Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2020 233
24967 Роль методичного забезпечення навчальної дисципліни Окрушко С. Є. Тд 2020 257
24947 Дія препарату грейнактив-с на якісні характеристики насіння цукрового буряка Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ватаманюк О. В. Тд 2020 166
24929 Вплив контролю забур'янення на урожайність гороху посівного Окрушко С. Є. Суз 2020 433
24926 Экологическая оценка загрязнения почвы и селькохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов Яковець Л. А. Суз 2020 289
24883 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур Окрушко С. Є., Вергелес П. М. Нп 2020 3570
24848 Вивчення та добір вихідного матеріалу для створення сортів і гібридних популяцій люцерни посівної, толерантних до підвищеної кислотності грунтового розчину Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М. Суз 2020 265
24837 Агроекологічна оцінка стану едафотопів Лісостепу правобережного залежно від інтенсивності хімізації землеробства Яковець Л. А. Суз 2020 449
24836 Оцінка регулювання присутності бур'янів в агрофітоценозах гороху посівного Окрушко С. Є. Суз 2020 237
24821 Урожайність насіння квасолі залежно від удобрення та застосування інокуляції насіння в умовах правобережного лісостепу України Колісник О. М. Суз 2020 454
24755 Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallele crosses Kolisnyk O. M., Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Dubovyk V. I., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. СWeof 2020 342
24754 Influence of foliar feeding on the grain productivity of corn hybrids in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Kolisnyk O. M., Khodanitska O. O., Butenko A. O., Lebedieva N. A., Yakovets L. A., Tkachenko O. M., Ihnatieva O. L., Kurinnyi O. V. СWeof 2020 446
24715 Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу Рудська Н. О., Михалуца Д. М. Тд 2020 215
24662 Особливості вмісту нітратів у сільськогосподарських культурах, вирощених в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. С 2019 490
24551 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Коваленко Т. М. Дк 2019 299
24540 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Пінчук Н. В. Дк 2019 247
24537 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк 2019 246
24528 Ефективність зниження забруднення грунтів важкими металами за органічного землеробства Разанова А. М. Дк 2019 237
24493 Морфометричні показники рослин сої за використання ретарданта Шевчук О. А. Тд 2019 206
24488 Вплив маси садильних бульб на продуктивність сортів картоплі Князюк О. В., Шевчук О. А., Насонова В. Б., Сандуляк Т. М. С 2020 300
24356 Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способу сівби Князюк О. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Липовий В. Г., Ватаманюк О. В. Сун 2019 226
24355 Морфогенез проростків і посівні характеристики насіння бобів кормових за використання ретардантів Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Вергеліс В. І. Сун 2019 255
24354 Схожість насіння та збереженість рослин проса звичайного залежно від технологій вирощування Князюк О. В., Левківська О. О.,Жемчужніков В. О., Кошланська Т. В., Підгаєвська М. І., Шевчук О. А. Тд 2020 274
24153 Вплив агротехнічних прийомів щодо обмеження шкідливості галиці люцернової квіткової (Contarinia medicaginis kieff.) в посівах люцерни посівної Рудська Н. О. Дк 2019 246
24062 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "З Окрушко С.Є. Мв 2020 12
24051 Загальна мікологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність:202 «Захист і карантин рослин» освітній рівень «Бак ПінчукН.В., Ватаманюк О.В. Мв 2020 3
24050 Садово-паркова фітопатологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю: 206 «Садово-пакове госпо Пінчук Н.В. Мв 2020 3
24049 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня Бакалавр Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. Мв 2020 4
24048 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрані науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин" освітнього рівня "Бакалавр" Шевчук О.А., Яковець Л.А. Мв 2020 4
24047 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» першог Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Нп 2020 21
24046 «Імунітет рослин»: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: Коваленко Т.М. Мв 2020 4
24045 «Мікробіологія»: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: Ба Коваленко Т.М. Мв 2020 13
24044 Мікробіологія і вірусологія: навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього рівня: Б Коваленко Т.М. Нп 2020 16
24043 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Нп 2020 11
24016 Гербологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього рівня: першого ( Окрушко С.Є. Мв 2020 40
24015 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" Окрушко С.Є. Мв 2020 111
24014 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 Окрушко С.Є. Мв 2020 9
23914 Біометричні показники та продуктивність товарних коренеплодів різностиглох сортів та гібридів моркви Князюк О. В., Левковська О. О., Жемчужнікоа В. О., Ватаманюк О. В. Тд 2020 182
23912 Захист нетрадиційних та малопоширених культур від шкідників та хвороб Окрушко С. Є. Тд 2020 444
23900 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність моркви Окрушко С. Є. Тд 2020 237
23759 Накопчення Pb і Cd у зерні сільськогосподарських культур під час зберігання в умовах змін клімату Ватаманюк О. В., Яковець Л. А. Тд 2018 225
23726 Застосування стимуляторів розвитку в практиці рослинництва Ходаніцька О. О., Колісник О. М. Тд 2020 660
23536 Оцінка гербологічної конкуренції ярого ячменю з метою відмови від пестицидного навантаження Окрушко С. Є. Тд 2016 204
23526 Якість вегетативної маси розторопші плямистої вирощеної в умовах локального забруднення територій важкими металами Разанова А. М. С 2020 237
23519 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівн В.С. Мамалига., О.В. Ватаманюк Мв 2020 5
23518 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітньог О.А. Шевчук, Л.А.Яковець Мв 2020 5
23517 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня О.А. Шевчук, Л.А.Яковець Мв 2020 3
23516 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "захист і карантин рослин Окрушко С.Є. Окл 2020 71
23515 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і Вергелес П.М. Нп 2020 13
23514 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Мв 2020 32
23513 Карантин рослин. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вінниця – Вергелес П.М. Мв 2020 76
23507 Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви Окрушко С. Є. Сун 2016 265
23497 Підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів Окрушко С. Є. Тд 2018 325
23481 Інтегрований контроль шкідливих організмів за сучасних систем землеробства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 20 Окрушко С.Є. Мв 2020 5
23387 Особливості анатомічної будови вегетативних органів та врожайність льону олійного (linum usitatissimum l.) при застосуванні стимулятора росту Ходаніцька О. О., Шевчук О. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В. С 2019 477
23384 Мікробіологія та вірусологія. Навчальний посібник Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп 2019 48
23350 Вплив гербіцидів та регулятора росту на забур'яненість та урожайність кукурудзи на зерно Окрушко С. Є. Сун 2019 468
23281 Influence of chlormequat chloride on morphogenesis, formation of donor-acceptor system and production process of oil crops Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Rogach T. I., Khodanitska O. O., Rogach V. V. Мвз 2019 346
23280 Вплив рістрегулюючих речовин на врожайність льону олійного Ходаніцька О. О. Тд 2019 204
23242 Посівні якості насіння сої залежно від погодних умов у Правобережному Лісостепу Рудська Н. О. Сун 2018 235
23212 Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України Рудська Н. О. Дк 2019 324
23159 Вплив змін клімату на засміченість Ambrosia Artemisiіfolia l. посівів сої на території України Ватаманюк О. В. Тд 2019 296
23115 Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallel crosses Kolisnyk O. M., Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Dubovyk V. I., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. СWeof 2019 550
23094 Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлор Погоріла Л. Г., Чорнолата Л. П., Найдіна Т. В., Здор Л. П., Рудська Н. О. Сун 2019 577
23067 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. Сун 2019 357
23053 Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Вергеліс В. І., Сакалова Г. М. Сун 2019 420
23050 Symbiotic nitrogen fixation of soybean-rhizobium complexes and productivity of soybean culture as affected by the retardant chlormequat chloride Kuryata V. G., Golunova L. A., Poprotska I. V., Khodanitska O. O. Сун 2019 373
22904 Фітопатологія. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакалаврського) Н.В. Пінчук Мв 2019 21
22888 «Сільськогосподарська вірусологія»: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин росли Коваленко Т.М. Мв 2019 36
22887 Методичні вказівки щодо проведення виробничої практики студентам денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузь знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Дідур І.М., Циганський В.І., Пінчук Н.В.,Рудська Н.О., Мв 2019 22
22886 Ентомологія . Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Ентомологія. Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього ступеня першого «бакалав Рудська Н.О. Мв 2019 218
22885 Програма проведення виробничої практики студентами факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня першого (бакалаврського) Дідур І.М., Циганський В.І, Пінчук Н.В., Рудська Н.О. Мв 2019 22
22884 Генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» освітнього Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Нп 2019 8
22883 Генетичні ресурси рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня другого Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Нп 2019 6
22882 Генетика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 "ЗКР" та 201 Агрономія освітнього рівня «Бакалавр» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2019 122
22881 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рі О.В. Ватаманюк Мв 2019 79
22880 Хвороби і шкідники лікарських, нетрадиційних і малопоширених культур. Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і Окрушко С.Є. Мв 2019 48
22879 Система захисту лісів від шкодочинних організмів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки Вергелес П.М. Мв 2019 20
22878 Методичні вказівки з проведення фахової практики студентами першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Мв 2019 7
22877 Methodical instructions of the educational training “Conversational Foreign Language” for the second-year students of the first (Bachelor’s) level of higher education field of knowledge 20 – Agrarian Sciences and Food Production in specialty 202 – Plant P Вергелес П.М. Мв 2019 8
22756 Контроль чисельності основних шкідників троянд в умовах дослідного поля ВНАУ С.О. Бабич Дрп 2019 4
22731 Вплив технологічних прийомів вирощування соняшнику на врожайні властивості в умовах СФГ «Оксамит» с. Сербинівці Жмеринського району Савчинський Т.І. Дрп 2019 17
22703 Технологія вирощування гібридів озимого ріпаку на насіннєву продуктивність в умовах ТОВ «Дружба нова» смт. Варва Варвинського району Чернігівської області Патратій В.А. Дрп 2019 7
22654 Оцінка системи захисту кормових бобів від шкодочинних організмів в умовах ФОП Міхеєва Л.М. с. Степанівка Вінницького району А.О. Міхеєв Дрп 2019 8
22625 Урожайність зерна квасолі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Олійник Дрп 2019 13
22624 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Карпенко К Дрп 2019 9
22573 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю ярого в умовах ПСГП «Савинецьке» с. Савинці Тростянецького району В.О. Малка Дрп 2019 16
22348 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. Тд 2019 242
22300 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: бакалавр Ходаніцька О.О., Колісник О.М. Нп 2019 7
22299 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: бакалавр Ходаніцька О.О., Окрушко С.Є. Нп 2019 82
22298 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольоств» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня: бака Ходаніцька О.О., Разанова А.М. Нп 2019 17
22297 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня: бакалавр Ходаніцька О.О., Колісник О.М. Нп 2019 6
22296 Фізіологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня: бакала Ходаніцька О.О., Разанова А.М. Нп 2019 8
22295 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня першого (бакала Шевчук О.А., Яковець Л.А. Нп 2019 5
22294 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня першого (бакал Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. Нп 2019 1
22293 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого (бакалаврського) Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. Нп 2019 3
22291 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня першого (бакалаврського) Шевчук О.А., Яковець Л.А. Нп 2019 2
22289 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого (бакалаврського) Шевчук О.А., Ватаманюк О.В. Нп 2019 40
22288 Генетика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2019 8
22287 Гербологія. Програма для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" першого освітнього рівня "бакалаврського" Окрушко С.Є. Нп 2019 28
22285 Гербологія. Програма для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" першого освітнього рівня "бакалаврського" Окрушко С.Є. Нп 2019 71
22284 Лісова фітопатологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього Н.В. Пінчук Мв 2019 45
22283 Програма проведення навчальної практики з дисципліни «Ботаніка» студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (б О.В. Ватаманюк Нп 2019 58
22282 Програма проведення навчальної практики з фітопатології для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакалаврського) Н.В. Пінчук Мв 2019 3
22280 Біологія: методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності: 101 «Екологія» освітнього рівня «Бакалавр». Мамалига В.С., Яковець Л.А. Мв 2019 11
22279 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. Навчальна програма з дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Нп 2019 7
22277 Програма навчальної практики «Розмовна іноземна мова» студентами другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Нп 2019 1
22276 Програма проведення фахової практики студентами першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. Нп 2019 1
22275 Ентомологія. Програма проведення навчальної практики студентами другого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакалаврсько Рудська Н.О. Нп 2019 4
22274 Імунітет рослин: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рів Коваленко Т.М. Мв 2019 28
22271 Загальна фітопатологія. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Нп 2019 284
22252 Оцінювання впливу регулятора росту МАРС EL на формування врожайності гібридів буряку столового Окрушко С. Є. Тд 2019 248
22214 Загрози, спричинені амброзією полинолистою Ватаманюк О. В. Тд 2019 217
22210 Органічне землеробство як складова екологічно безпечної продукції Яковець Л. А. Тд 2019 338
22185 Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. Сун 2019 436
22122 Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions Яковець Л. А. Сун 2019 293
22121 Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В.Троян Дрп 2019 8
21879 Оцінка технології вирощування помідора в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка немирівського району А.О. Чередніченко Дрп 2019 5
21847 Вміст важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Тд 2019 279
21846 Оцінка ефективності захисних елементів технології при вирощуванні сої в умовах ТОВ «Курланд» м. Жмеринка Вінницької області Л.І. Кравчук Дрп 2019 8
21845 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сої в умовах ФГ “Дім» с. Райгород Немирівського району О.В. Гуменюк Дрп 2019 8
21844 Контроль чисельності бур’янів в агроценозах кукурудзи в умовах ПАТ «Дашківці» с. Дашківці Літинського району Р. І. Грибик Дрп 2019 38
21843 Поширення та контроль чисельності бур’янів в посівах сої в умовах ТОВ «Агропартнер - 1» м. Красилів Красилівського району Хмільницької області О.О. Бондарчук Дрп 2019 13
21743 Безпека сучасних інсектицидів для бджіл Окрушко С. Є. Тд 2019 252
21729 Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового Окрушко С. Є. С 2019 193
21711 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів озимої пшениці в умовах ТОВ «АТК» смт. Любар Житомирської області М.В. Любонько Дрп 2019 7
21710 Оцінка ефективності захисту кукурудзи препаратами ТОВ «Хімагромаркетинг» в умовах демопосівів ФГ «Олімп» с. Садове Козятинського району І.М. Кичак Дрп 2019 9
21697 Оцінка системи захисту малини в умовах Барського району В.А. Рудик Дрп 2019 4
21696 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів озимого ріпаку в умовах ФГ „Династія – Ю.В.” с. Осічок Літинського району Я.В. Зелінський Дрп 2019 7
21695 Оцінка ефективності сучасних засобів захисту в контролі шкодочинних організмів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Р.А. Дацьков Дрп 2019 12
21693 Вплив технологічних прийомів на продуктивність кукурудзи на зерно в умовах ПП «Юхимівське» Шаргородського району О.І. Бернацький Дрп 2019 7
21643 Вплив технологічних прийомів на насіннєву продуктивність ріпаку озимого в умовах ФГ «Атенк» с. Вища кропивна Немирівського району Ковальчук Д.Ю. Дрп 2019 8
21642 Впоив технологічних прийомів вирощування озимої пшениці на зерно в умовах ФГ «Різдвяне Паранонних» с. Садки Могилів-Подільського району С.М. Пустовий Дрп 2019 8
21569 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Левицький С.В. Дрп 2019 6
21512 Шкодочинні організми капусти та обґрунтування заходів по їх обмеженню в умовах ПП «Клекотинське», с. Клекотина Шаргородського району Липкань О.І. Дрп 2019 3
21511 Шкодочинні організми помідор та обґрунтування заходів по їх обмеженні в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Гречун В.В. Дрп 2019 2
21501 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості соняшнику в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району Н.А. Мунтян Дрп 2019 8
21500 Вплив технологічних прийомів вирощування озимої пшениці на зерно в умовах ФГ «Атенк» с. Вища кропивна Немирівського району Гуцаленко О.О. Дрп 2019 6
21499 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Атенк» с. Вища Кропивна Немирівського району Гнений О.М. Дрп 2019 4
21493 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ В.В. Лук’янець Дрп 2019 5
21456 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність озимого ріпаку в умовах ПрАТ «Зернопродукт» Іллінецька філія с. Варварівки Іллінецького району Н.К. Пустовіт Дрп 2019 6
21455 Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в умовах ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» м. Київ Котляр О.В. Дрп 2019 4
21445 Modern breeding and cultivation of unpopular fruits and berries in Ukraine Moskalets T. Z., Moskalets V. V., Vovkohon A. H., Shevchuk O. A., Matviichuk O. A. С 2019 384
21437 Шкодочинні організми цукрового буряка та обґрунтування заходів по їх обмеженню в умовах ПП «Клекотинське» с. Клекотина Шаргородського району Олійник А.Ю. Дрп 2019 6
21436 Оцінка системи захисту соняшнику від шкодочинних організмів в умовах СТОВ «Колос», с. Капустяни Тростянецький р-н Полозун Я.С. Дрп 2019 11
21435 Оцінка системи захисту ярого ячменю в умовах дослідного поля ВНАУ Писко С.В. Дрп 2019 5
21434 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів самшиту в умовах паркової зони ВНАУ Байбак Ю.Ю. Дрп 2019 3
21433 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ Джалалов Р.Р. Дрп 2019 6
21344 Вплив комплексу біопрепаратів на урожайність гороху в умовах дослідного поля ВНАУ М.В. Моспанова Дрп 2019 6
21293 Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris за дії регуляторів росту рослин Шевчук О. А., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О., Сакалова Г. В., Вергеліс В. І. С 2019 311
21292 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. Сун 2019 381
21290 Effect of treptolem on morphogenesis and productivity of linseed plants Khodanitska O. O., Kuryata V. G., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Poprotska I. V. С 2019 416
21289 Дослідження адсорбційного вилучення іонів нікелю (ІІ) бентонітовими глинами Сакалова Г. В., Василінич Т. М., Петрук Г. Д., Шевчук О. А. С 2019 506
21275 Особливості формування кормової та насін­нєвої продуктивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного похо­дження Бугайов В. Д., Горенський В. М., Мамалига В. С. С 2018 421
21274 Радослава. Люцерна посівна. Medicago sativa L. Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М., Бугайов В. В., Мельничук Т. В. Спд 2019 329
21042 Загальна фітопатологія Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Окрушко С. Є. Мвв 2018 22747
20981 Зміна вмісту важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А., Ватаманюк О. В. Сун 2019 323
20979 Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2019 469
20978 Фактори та динаміка поширення раку картоплі на Вінниччині Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2019 425
20977 Контроль чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С. Є. Сун 2019 733
20840 Явище амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) як проблеми загальнодержавного рівня: загрози, тенденції, наслідки Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. Сун 2019 396
20839 Природно-ресурсний потенціал: напрями збереження, відновлення та раціонального використання Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. С 2019 860
20442 Тенденції розвитку зернового гоподарства Лісостепу Правобережного в контексті зміни клімату Яковець Л. А. Тд 2019 527
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. С 2018 243
20408 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово – паркове господарство» освітнього ступеня «Ба Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2019 7
20363 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. Сун 2019 230
20353 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. Тд 2019 298
20345 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агрофітоценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. Сун 2019 284
20344 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Тд 2019 279
20303 Загальна мікологія: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності:202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня Пінчук Н.В. Мв 2019 20
20302 Дослідницькі технології в агрономії. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня Колісник О.М., Яковець Л.А. Мв 2019 79
20301 Комп’ютерні технології в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Сад Колісник О.М. Мв 2019 4
20300 Геоінформаційні системи в екології. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету та агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Ма Колісник О.М. Мв 2019 3
20299 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр». Вергелес П.М. Нп 2019 49
20298 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» о Рудська Н.О. Мв 2019 13
20297 Лісова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступен Рудська Н.О., Яковець Л.А. Мв 2019 9
20280 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступ Голюк Ю.В. Мв 2019 67
20279 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього ступеня «Ба Голюк Ю.В. Мв 2019 20
20278 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», освітнього ступеня Голюк Ю.В. Мв 2019 77
20248 Свідоцтво про авторство на сорт рослин Росана Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М., Максімов А. М. Спд 2019 321
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. С 2018 402
20167 Явище самонесумісності в рослин та його використання в селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. М., Горенський В. Д. С 2019 698
20159 Ботаніка: навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20«Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово – паркове господарство» освітнього ступеня Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. Нп 2019 1
20142 Біологія. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня «Бакалавр» Мамалига В.С., Яковець Л.А. Мв 2019 4
20037 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з біології у 2019 році Мамалига В.С., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В., Вергелес П.М., Колісник О.М., Окрушко С.Є., Солоненко В.І., Ватаманюк О.В., Яковець Л.А., Рудська Н.О. Пвф 2019 5
20036 Садово-паркова фітопатологія: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань :20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово - паркове гос Н.В. Пінчук Мв 2019 23
20035 Сільськогосподарська вірусологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузь знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» осві Коваленко Т.М. Мв 2019 154
20034 «Імунітет рослин» навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бака Коваленко Т.М., Рудська Н.О. Нп 2019 4
20033 «Імунітет рослин»: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузь знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: « Коваленко Т.М., Рудська Н.О. Мв 2019 2
20032 Сільськогосподарська вірусологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітньо Коваленко Т.М. Нп 2019 16
19937 Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи Окрушко С. Є. Сун 2019 474
19877 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. Сун 2017 3072
19876 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В. І, Ватаманюк О. В. Сун 2016 2050
19855 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» Вергелес П.М. Мв 2019 179
19854 Прогноз розвитку шкідників і хвороб. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступе Вергелес П.М. Мв 2019 11
19839 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2019 9
19837 Фітонцидологія. Опорний конспект лекцій для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Кл 2019 14
19833 Мікробіологія і вірусологія: навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 203 «Садівництво та виноградарство» Коваленко Т.М. Нп 2019 194
19832 Лісова зоологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ст Коваленко Т.М. Мв 2019 9
19720 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є., Ткачук О.П. Пвф 2019 5
19715 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф 2019 3
19513 Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (Раундап та Баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Коваленко Т.М. С 2017 292
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Тд 2018 423
19413 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. Тд 2018 281
19289 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. С 2018 304
19252 Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в Європі Солоненко В. І., Буткалюк Т. О., Ватаманюк О.В. С 2018 669
19192 Фітонцидологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бака Окрушко С.Є. Мв 2019 101
19191 Фітопатологія сільськогосподарська: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:202 «Захист та карантин рослин» освітнього ступеня «Бак Н.В. Пінчук Мв 2019 33
19188 Ознайомча практика: програма та методичні вказівки до виконання практики студентами освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Мв 2019 10
19187 Мікробіологія: навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: Бакалавр Коваленко Т.М. Нп 2019 53
19185 Фітопатологія загальна: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності:202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Н.В. Пінчук Мв 2019 0
19184 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» «Бакалавр» Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. Мв 2019 10
19183 Система захисту лісів від шкодочинних об’єктів. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ст Вергелес П.М. Нп 2019 22
19182 Гербологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" освітнього ступеня "Бака Окрушко С.Є. Мв 2019 31
19181 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп 2019 3
19180 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп 2019 4
19179 Фітопатологія в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: «Аграрні науки та продовольство» спеціальності:203 «Садівництво та виноградарство»освітнього ступен Пінчук Н.В. Нп 2019 19
19178 Садово-паркова зоологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 206 «Садово-паркове господарство» освітн Коваленко Т.М. Мв 2019 35
19177 Біологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності: 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., .Яковець Л.А, Ватаманюк О.В. Нп 2019 7
19176 Лісова зоологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр Коваленко Т.М. Нп 2019 9
19175 Садово-паркова фітопатологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань:20«Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206«Садово-паркове господарство» освітнього Пінчук Н.В. Нп 2019 16
19174 Генетика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня «Бакалавр Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2019 11
19160 Вплив регулятора росту МАРС EL на врожайність буряка столового Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В. С 2018 479
19159 Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи Яковець Л.А. С 2018 456
19092 Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. С 2018 244
19048 Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Тд 2018 264
18957 Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. С 2018 429
18690 Порівняння зернової продуктивності сортів ячменю ярого, рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу, в умовах господарства ПП «Валентина» с. Лісниче Бершадського р-ну Онуфрієць М.Г. Дрп 2018 10
18567 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів у видів бузку в умовах ВНАУ Б.Д. Брисюк Дрп 2018 4
18527 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп 2018 18
18526 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп 2018 5
18525 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп 2018 7
18524 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього рівня «Бакалавр». Мамалига В.С. Нп 2018 134
18523 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня «Бакалавр». Мамалига В.С. Нп 2018 2
18522 Садово-паркова зоологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступ Коваленко Т.М. Нп 2018 20
18521 Лісова зоологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Ба Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв 2018 80
18520 Фітопатологія загальна: методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Пінчук Н.В. Мв 2018 9
18519 Лісова фітопатологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня «Бакалав Пінчук Н.В. Нп 2018 23
18517 Фітопатологія сільськогосподарська. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп 2018 30
18516 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2018 668
18111 Ефективність внесення мінеральних добрив при вирощуванні сої в умовах ТОВ «Сігнет – Центр» с. Махаринці Козятинського району Вінницької області Д.О. Ясінський Дрп 2018 8
18035 Вивчення зареєстрованих сортів ячменю ярого в умовах ПАТ «Дашківці» с.Дашківці Літинського р-ну Іщенко О.В. Дрп 2018 5
17997 Вплив комплексу біопрепаратів на урожайність соняшнику в умовах ФГ «Консоліда» с. Селище Літинського району Вінницької області В.А. Реверчук Дрп 2018 10
17887 Дипломна робота "Розробка заходів регулювання чисельності бур’янів у посівах цукрових буряків в умовах ПРАТ «Поділля» с. Заболотне Крижопільського району А.В. Борейко Дрп 2018 14
17880 Дипломна робота "Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи в умовах ФК «Вінницька промислова група» с. Криківці Немирівського району В.В. Перкун Дрп 2018 14
17879 Дипломна робота "Удосконалення хімічних заходів боротьби з бур’янами в агроценозах гороху в умовах ТОВ «Хлібороб» с. Наливайка Голованівського району Кіровоградської області М.В. Войтович Дрп 2018 9
17796 Оцінка систем захисту троянд в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Романчук Дрп 2018 6
17795 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів туї в умовах ВНАУ Р.В. Вітер Дрп 2018 4
17794 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів ялівця в умовах ВНАУ В.В. Раєвський Дрп 2018 3
17652 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Р.С. Худенко Дрп 2018 6
17651 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів в посівах гороху в умовах дослідного поля ВНАУ М.О. Солдатов Дрп 2018 6
17650 Контроль чисельності та поширення шкодочинних організмів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Т.В. Ніколаєв Дрп 2018 5
17566 Зоофаги і бактеріофаги. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалав Коваленко Т.М., Пінчук Н.В. Нп 2018 14
17565 Ентомологія: методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр Рудська Н.О. Мв 2018 144
17564 Гербологія. Опорний конспект лекцій для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі 20 "Аграрні науки та продовольство"спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство"освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Кл 2018 7
17563 Біологія.: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності: 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» В.С. Мамалига, Л.А. Яковець Мв 2018 79
17562 Ботаніка : Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання: галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Ба Солоненко В.І. Ватаманюк О.В. Мв 2018 10
17561 Загальна фітопатологія: опорний конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «Агрономія» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Окл 2018 5
17560 Фітопатологія загальна : навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп 2018 2
17559 Зоофаги і бактеріофаги: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакал КоваленкоТ.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв 2018 29
17558 Зоофаги і бактеріофаги. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» КоваленкоТ.М., Пінчук Н.В. Мв 2018 8
17557 Введення до спеціальності. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес Нп 2018 3
17547 Генетика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня «Бакалавр». Мамалига В.С.., Ватаманюк О.В. Мв 2018 5
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. С 2017 295
16973 Спосіб внесення мінеральних добрив на насіннєвих посівах люцерни (Пат. на корисну модель № 114209) Мамалига В. С., Рудницький Б. О. Пнк 2017 405
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. Тд 2018 334
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. С 2017 582
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. С 2017 610
16411 Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контрольв умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т. О., Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. С 2018 298
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. С 2017 352
16407 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви Окрушко С.Є. С 2018 597
16402 Інтенсивність зниження концентрації нітратів у зерні злакових культур залежно від періоду зберігання Ткачук О.П., Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. С 2018 239
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. Тд 2018 435
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С 2017 455
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. С 2017 585
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. С 2017 342
16350 Особливсті забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С 2016 1382
16109 Ентомологія (за фахом): Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань ׃20 «Аграрні науки та продовольство» ; спеціальності ׃203 «Садівництво і виноградарство»; освітнього ступен Буткалюк Т.О. Мв 2018 21
16088 Загальна ентомологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «агрономія» освітнього ступеня: «бакалавр» Буткалюк Т.О. Нп 2018 14
15967 Наскрізна програма практик для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 201 – Агрономія Дідур І.М., Ткачук О.П., Поліщук І.С., Первачук М.В., Пінчук Н.В, Липовий В.Г. Нп 2018 12
15919 Компютерні технології в садово-парковому господарстві. Програма навчальноъ дисциплыни для студентыв агрономычного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство Колісник О. М. Нп 2018 16
15918 Геоінформаційні системи в екології. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія магістр Колісник О.М. Нп 2018 764
15917 Фізіологія рослин: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Мв 2018 611
15916 Фізіологія рослин: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Б Голюк Ю.В. Мв 2018 28
15914 Введення у спеціальність: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп 2018 4
15913 Гербологія. Програма для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Нп 2018 47
15912 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалавр» Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Мв 2018 537
15911 Прогноз розвитку шкодочинних організмів. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної та заочної агрономічного факультету галузі знань: 0901 «сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090101 «агрономія» окр « Вергелес П.М., Буткалюк Т.О. , Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Мв 2018 14
15801 Вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової Окрушко С. Є. С 2017 717
15791 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово – паркове господарство» освітнього ступеня «Бакал Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Мв 2018 3
15713 Дослідницькі технології в агрономії. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності: 201 «агрономія» освітнього ступеня «магістр» Колісник О.М. Нп 2018 28
15712 Фітопатологія за фахом: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності:203 "Садівництво та виноградарство" освітньо Пінчук Н.В., Мв 2018 52
15711 Ентомологія (за фахом). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студе нтами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво і виноградарство» за Буткалюк Т.О. Мв 2018 26
15710 Ентомологія (за фах ом): навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузі знань ׃ 20 « Аграрні науки та продовольство » за спеціальністю: 203 «Садівництво і виноградарств Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Нп 2018 24
15708 Прогноз розвитку шкодочинних організмів. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 0901 «Сільське господарство і ліс ів ництво» напряму підготовки: 6.090101 «Агрономія» ОКР «Ба П.М. Вергелес, Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, Т.М. Коваленко Нп 2018 12
15457 Біологічний захист: програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Нп 2018 16
15456 Фітонцидологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20"Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бака Окрушко С.Є. Мв 2018 8
15455 Фітонцидологія. Програма для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20"Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Нп 2018 10
15454 Комп’ютерні технології в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань:20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-пар Колісник О.М. Мв 2018 8
15453 Загальна фітопатологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Н.В. Пінчук, Т.О. Буткалюк, П.М. Вергелес; Т.М. Коваленко Мв 2018 10
15452 Загальна мікологія. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 « Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступ Н.В. Пінчук, О.В. Ватаманюк Мв 2018 17
15451 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв 2018 20
15450 Ботаніка : Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня «Бакал В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв 2018 5
15449 Ботаніка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Ба В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв 2018 18
15448 Загальна ентомологія: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» за освітнім ступенем: «Бака Буткалюк Т.О. Мв 2018 8
15447 Лісова ентомологія: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 "Лісове господарство" освітнього ступеня Буткалюк Т.О. Мв 2018 4
15405 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з біології у 2018 році Мамалига В.С., Пінчук Н.В., Солоненко В.І., Ватаманюк О.В., Голюк Ю.В., Буткалюк Т.О., Яковець Л.А., Колісник О.М., Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Пвф 2018 9
15385 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Вергелес П.М., Коваленко Т.М, Окрушко С.Є, Ткачук О.П., Пвф 2018 7
15343 Загальна мікологія: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист та карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» // Пінчу Пінчук Н.В., Ватаманюк О.В Нп 2018 22
15308 Вивчення видового та чисельного складу шкідників гороху та розробка методів регулювання їх чисельності в умовах ДП « Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ» Кушнір А.В. Дрп 2018 6
15286 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. Дрп 2018 7
15242 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. Дрп 2018 12
15227 Лісова фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 0901 «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки:6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ступінь "Бакалавр" Пінчук Н.В. Мв 2018 53
15226 Фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:201 "Агрономія" освітній ступінь "Бакалавр" Пінчук Н.В. Мв 2018 315
15225 Ботаніка : Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього сту В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв 2018 11
15203 Мікробіологія і вірусологія: метод. вказ. для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня: Бакалавр Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2018 486
15202 Біологічний захист рослин: метод. вказ. для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Мв 2018 15
15201 Загальна фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:201 "Агрономія" освітній ступінь "Бакалавр" Н.В. Пінчук Мв 2018 10
15200 Ботаніка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв 2018 279
15199 Географічні інформаційні системи. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» Колісник О.М. Мв 2018 13
15198 Дослідницькі технології в агрономії. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» Колісник О.М. Мв 2018 40
15197 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» Колісник О.М. Мв 2018 213
14935 Спеціальна генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. Нп 2017 5
14870 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2017 143
14796 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальність: 205«лісове господарство» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2017 5
14665 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань:20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності: 202 "Захист та карантин рослин" освітнього ступеня "Бакалавр" В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Нп 2017 7
14664 Садово-паркова зоологія: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Мв 2017 31
14663 Зоофаги і бактеріофаги: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» КоваленкоТ.М., Верегелес П.М. Мв 2017 19
14662 Лісова зоологія: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Окрушко С.Є., Буткалюк Т.О. Мв 2017 35
14661 Фітопатологія: програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр / Н.В. Пінчук, Вінницький національний аграрний університет. − Пінчук Н.В. Мв 2017 199
14660 Біологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 10 "Природничі науки", Спеціальності: 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Яковець Л.А. Мв 2017 12
14659 Фітопатологія: програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр Пінчук Н.В. Мв 2017 28
14658 Агрофармакологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Нп 2017 58
14657 Загальна фітопатологія: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «Агрономія» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп 2017 14
14656 Мікробіологія і вірусологія: методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2017 2794
14393 Ентомологія. Програма навчальної дисципліни для стентів агрономічного факультету спеціальності 201 Агрономія Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В. Нп 2017 136
14392 Лісова ентомологія. Програма навчальної дисципліни для студентів галузь знань: 10 «Природничі науки» спеціальність: 205 «Лісове господарство» освітній ступінь : «Бакалавр» Буткалюк Т.О. Нп 2017 5
14391 Зоофаги і бактеріофаги. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітн ього ступ еня : «Бакалавр» галузь знань ׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Нп 2017 13
14390 Фітопатологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня: «Бакалавр» галузь знань ׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» Пінчук Н.В. Нп 2017 185
14287 Формування зернової продуктивності ячменю ярого в умовах ФГ «Божнюкове», с. Неменка Іллінецького району Баліцький О.Ю. Дрп 2017 12
14264 Вивчення продуктивності рекомендованих сортів озимої пшениці в зоні Лісостепу в умовах господарства СФГ «Валентина» с. Заруддя Оратівського р-ну Зрубовенко А.А. Дрп 2017 3
14242 Вплив агротехнічних заходів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ФГ «Біосад» Липовецького району Вінницької області Коршевнюк Сергій Петрович Дрп 2017 3542
14215 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику за кількісними та якісними показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ Н.М. Юрченко Дрп 2017 6
14096 Господарсько-біологічна оцінка сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ К.С. Солоненко Дрп 2017 7
14095 Формування зернової продуктивності ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах дослідного поля ВНАУ Я.М. Сусла Дрп 2017 5
13998 Вивчення видового та чисельного складу шкідників кукурудзи та підбір методів регулювання їх чисельності в умовах ТОВ „Кам’янецьке Агро” с. Кам’янка Теплицького району В.В. Карпенко Дрп 2017 3
13927 Оцінка системи захисту сої в умовах господарства ПП «Укр ТЕРРА Плюс», с. Токарівка Жмеринського району Таскін С.А. Дрп 2017 3
13926 Оцінка системи захисту ярого ячменю в умовах господарства ПП «Укр ТЕРРА Плюс», с. Токарівка Жмеринського району Такін А.А. Дрп 2017 5
13925 Оцінка системи захисту насаджень яблуні від шкодочинних організмів в умовах приватного господарства, с. Рахни-Лісові Шаргородського району Рябець Я.В. Дрп 2017 8
13924 Контроль забур’яненості посівів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Рейвах О.М. Дрп 2017 7
13923 Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту ТОВ «Укрфлора-Вінниця», с. Дорожне Вінницького району Підгорняк В.В. Дрп 2017 8
13922 Оцінка системи захисту конюшини від шкодочинних організмів в умовах ДП НІЦ ІК СГП НААН Могильницький О.В. Дрп 2017 3
13921 Контроль забур’яненості посівів кукурудзи в умовах Тульчинської філії ПРАТ «Зерно продукт МХП», с. Клебань Тульчинського району Лисиця А.М. Дрп 2017 12
13891 Еколого-біологічна оцінка сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Донченко Дрп 2017 5
13887 Вивчення насіннєвої продуктивності нових сортів гороху в умовах ФСГ "Елена" с. Воловодівка Немирівського району Яремчук Юрій Миколайович Дрп 2017 5
13869 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна гороху в умовах ФГ «Колос-Лан» Піщанського району Авраменко Олександр Олександрович Дрп 2017 10
13555 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.0990103 - "Лісове і садово-паркове господарство" освітньо-кваліфікаційний рівень - "Бакалавр" Голюк Ю.В. Мв 2017 34
13545 Світові системи захисту рослин. Конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "магістр", напрям підготовки 8.09010101 "Агрономія" Окрушко С.Є. Мв 2017 13
13544 Світові системи захисту рослин. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітнього ступеня "магістр", напрям підготовки 8.09010101 "Агрономія" Окрушко С.Є. Мв 2017 14
13543 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету ступінь «Магістр» напряму підготовки 201 «Агрономія» Колісник О.М., Ватаманюк О.В. Мв 2017 561
13509 Дипломна робота«Розробка хімічних заходів у боротьбі з бур’янами при вирощуванні сої в умовах СТОВ «Славутич» с. Кальник Іллінецького району» Швець Роман Васильович Дрп 2017 12
13506 Вплив біопрепарату Екофосфорин на урожайність соняшнику в умовах ТОВ «Захід Агро МХП» Золочівського району Львівської області Е.А. Янчук Дрп 2017 8
13502 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах тов «агроінвест» с. ситківці немирівського району Смірнов А. Дрп 2017 8
13489 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах тов «агроінвест» с. ситківці немирівського району Смірнов Дрп 2017 5
13488 Формування зернової продуктивністі ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах дослідного поля внау М.В. Царук Дрп 2017 7
13450 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів посівів соняшнику в умовах ФГ „Фавор” с. Літинські Хутори Літинського району В.А. Білошкурський Дрп 2017 8
13434 Господарсько-екологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці залежно від технологічних прийоміввирощування в умовах дослідного поля внау Краєцька Н.В. Дрп 2017 10
13433 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ Олійник Д.В. Дрп 2017 9
13424 Оцінка системи захисту гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Бурлачук С.В. Дрп 2017 7
13423 Оцінка системи захисту картоплі від шкодочинних організмів в умовах ПП «Чемпіон» Новоушицького району Хмельницької області Ковальський О.В. Дрп 2017 5
13421 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 206 «Садово-паркове господарство» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2017 19
13390 Урожайність рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу сортів озимої пшениці в умовах ТОВ “Агро-Еталон” с. Довгополівка Тиврівського району Г.А. Бурнацев Дрп 2017 5
13375 Оцінка системи захисту ярого ячменю від шкодочинних організмів в умовах СВК „Маяк” с. Медівка Оратівського району Дасюк В.О. Дрп 2017 6
13275 Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни Коваленко Т.М., Вергелес П.М. С 2017 438
13230 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. Тд 2017 362
13220 Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. С 2017 488
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. Тд 2016 354
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд 2016 456
13078 Практикум з навчальної дисципліни "Фітопатологія" для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.090101 - «Агрономія» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. П 2017 1025
12926 Світові системи захист у рослин . Програма для студентів освітнього ступеня «магістр» , напрям підготовки 8 .09010101 “Агрономія”. Окрушко С.Є. Нп 2017 6
12842 Генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.090101 “Агрономія” Мамалига В.С. Мв 2017 68
12841 Ботаніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців у вищих аграрних закладах освіти III - IV рівнів акредитації, галузь знань: 20. "Аграрні науки та продовольство", спеціальність: 205 "Лісове господарство". Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Нп 2017 10
12840 Ботаніка. Програма навчальної дисципліни у вищих аграрних закладах освіти III-IV рівнів акредитації, галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальність:203 "Садівництво та виноградарство" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Нп 2017 6
12839 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету, галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальність 201 "Агрономія" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2017 293
12838 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету, галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальність 203 "Садівництво і виноградарство" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2017 14
12837 Ботаніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців у вищих аграрних закладах освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Галузь знань: 20 - Аграрні науки та продовольство; 201 "Агрономія" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Нп 2017 72
12836 Мікробіологія та вірусологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” галузь знань 0401 Природничі науки напрям підготовки 6. 040106 „Екологія, охорона навколишнього середови ща та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В. Нп 2017 67
12835 Лісова зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” галузь знань 0 9 01 :Сільське господарство і лісництво за спеціальністю 6. 0 9 010 1 „ Лісове і садово - паркове господарство ” Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Нп 2017 28
12834 Мікробіологія і вірусологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” галузь знань 0 9 01 Сільське господарство і лісівництво за спеціальністю 6. 0 9 010 1 „ Агрономія ” Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Нп 2017 79
12825 Лісова генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю 205 "Лісове господарство" Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Нп 2017 33
12824 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету галузь знань:20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальність 205"Лісове господарство" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2017 10
12823 Лісова зоологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю 6.090101 „Лісове і садово-паркове господарство” Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Мв 2017 52
12822 Ентомологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки: 6.090 101 « Агрономія Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. Мв 2017 168
12821 Загальна ентомологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю 201 « Агрономія» Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. Мв 2017 55
12820 Загальна ентомологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. П 2017 223
12483 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ Я.Ю. Солонінко Дрп 2017 6
12482 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів суниці в умовах дослідно-селекційної станції садівництва с. Медвеже Вушко С.М. Схабовський Дрп 2017 8
11945 Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Гербологія» Окрушко С.Є. Окл 2016 393
11892 Генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.090101 “Агрономія” Мамалига В.С. Мв 2016 7
11891 Генетика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 6.090101 «Агрономія» Мамалига В.С. Нп 2016 7
11869 Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera Le Conte) в США, Європі та Україні Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Сун 2016 392
11868 Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Сун 2016 246
11565 Залежність урожаю рекомендованих до вирощування сортів гороху посівного від агроекологічних чинників в умовах ПРАТ ПК «Поділля» с.Дзигівки Ямпільського р-ну Пошванюк К.П. Дрп 2016 6
11522 Контроль чисельності шкідників пшениці озимої в умовах СТОВ «Кряж і К» с.Левково Крижопільського району Денисюк О.С. Дрп 2016 11
11521 Розповсюдження раку картоплі у Вінницькій області, обґрунтування заходів його профілактики та обмеження розвитку Кузьменко Л.В. Дрп 2016 5
11512 Оцінка системи захисту озимої пшениці від шкодочинних організмів в умовах СТОВ „Агроленд” Калинівського району Мисліцький Ю.В. Дрп 2016 5
11511 Оцінка системи захисту озимої пшениці від шкодочинних організмів в умовах ТОВ „МП Альфа” Літинського району Марендас Ю.О. Дрп 2016 7
11474 Господарсько – екологічна оцінка гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах дослідного поля ВНАУ Заморока О.В. Дрп 2016 3
11467 «вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність ярого ячменю в умовах дослідного поля внау» Царук Л.О. Дрп 2016 8
11090 Вивчення мутантних ліній гороху посівного вусатого типу з метою використання їх в селекційному процесі у відділі селекції кормових культур ІК та СГ Поділля НААН Свистенюк Надія Іванівна Дрп 2016 5
11009 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з біології студентами 1 курсу агрономічного факультету спеціальності 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2016 19
11006 Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи в агросфері» для студентів 5-го курсу спеціальності 7.04010601 - "Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної фор Клочко О.В., Колісник О.М. Мв 2016 216
10993 Моніторинг обстеження та розповсюдження амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в м. Вінниця. Кронглевська Катерина Миколаївна Дрп 2016 4
10972 Фітопатологія Практикум для проведення лабораторних робіт із дисципліни «Фітопатологія» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. П 2016 9
10946 Контроль чисельності шкідників соняшнику в умовах Фë³кторія – ПМ» с. Бірків Літинського району Попівнюк Сергій Миколайович Дрп 2016 9
10875 Оцінка системи захисту посівів сої в умовах ПОСП „Дружелюбівське” с. Дружелюбівка Калинівського району Югас Андрій Дмитрович Дрп 2016 6
10874 Оцінка системи захисту озимого ріпаку в умовах ТОВ „Лан” с. Гайове Барського району Усатий Сергій Валерійович Дрп 2016 6
10873 Оцінка системи захисту кукурудзи від шкодочинних організмів в умовах ТОВ „АФ Обрій” с. Голосків Летичівського району Хмельницької області Захарчук Роман Олександрович Дрп 2016 8
10872 Оцінка системи захисту цукрових буряків в умовах СТОВ „Агрофірма” с. Красне Тиврівського району Стецюк Юрій Володимирович Дрп 2016 6
10516 Основи карантину. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами спеціа льності 7.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Мв 2016 4
10349 Гербологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Окрушко С.Є. Мв 2016 5
10348 Спеціальна генетика сільськогосподарських культур. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Мамалига В.С., Мазур О.В. Мв 2016 4
10347 Агрофармакологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Вергелес П.М., Пінчук Н.В. Мв 2016 127
10189 Вивчення кормової і насіннєвої продуктивності зразків люцерни для селекції сортів, адаптованих до підвищеної кислотності грунтового розчину в умовах дослідного поля ІК та СГ Поділля Кириленко В.В. Дрп 2016 4
10186 Селекційна цінність сортів пшениці м’якої озимої за господарськими ознаками в зоні Лісостепу України та їх молекулярно-генетична характеристикаа Лужанський Д.В. Дрп 2016 4
10185 Вивчення впливу позакореневих підживлень стимулятором росту "Грейнактив" на зернову продуктивність гороху посівного в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля Яроменко Ю.С. Дрп 2016 14
10183 Ефективність застосування засобів захисту від хвороб на посівах цукрових буряків в умовах Уладово-Люлінецької дослідно-селекційної станції Граб Оксана Іванівна Дрп 2016 7
10182 Ефективність застосування засобів захисту цукрових буряків від шкідників в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції, Калинівського району Оверчук Вікторія Дмитрівна Дрп 2016 6
10077 Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. С 2015 286
10074 Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин Окрушко С.Є. С 2015 1327
9958 Лісова г енетика . Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студент ами денної і заочної форм навчання з а напрям ом підготовки 6.090103 “ Лісове та садово - паркове господарство ” на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня ба Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2016 4
9863 Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів Вергелес, Окрушко, Пінчук, Буткалюк, Голюк С 2015 4057
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. Тд 2015 417
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. Тд 2015 448
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд 2015 1269
9498 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. С 2015 594
9491 Шкідники і хвороби малини Вергелес П.М. С 2015 367
9383 Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. С 2015 274
9348 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (спеціальність "Агрономія") Окрушко С.Є. Мв 2015 12
9347 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (напрям підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування") Окрушко С.Є. Мв 2015 31
8917 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня ОКР „Спеціаліст” спеціальності 7.09010101 “Агрономія” Дідур І.М., Вергелес П.М., Пінчук Н.В. Мв 2015 40
8840 Інтегрований з ахист цукрових буряків Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів спеціальност і 7. 090 1010 1 «Агрономія» Окрушко С.Є. Мв 2015 5
8822 Шкідники смородини і агрусу Вергелес П.М. С 2015 440
8821 Хвороби смородини та агрусу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. С 2015 323
8334 Фунгіциди та протруйники насіння. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв 2015 3
8333 Інсектициди та акарициди. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, та фахівців сільського господарства Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2015 1
8332 Гербіциди і дексиканти. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Мв 2015 4
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд 2015 890
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. Тд 2015 2045
8264 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. С 2015 311
8189 Гербологія. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Окрушко С.Є. Нп 2015 607
8144 Практикум для проведення лабораторних робіт із дисципліни «Лісова фітопатологія» Для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Нп 2014 104
8028 Інтегрований захист рослин. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. Окл 2014 106
7893 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101– «Агрономія», Голюк Ю.В. Мв 2014 88
7892 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» Голюк Ю.В. Мв 2014 112
7891 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальності – «Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції» Голюк Ю.В. Мв 2014 15
7839 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до лабораторних занять для студентів ІІ-го курсу факультету технології виробництва і переробки продуктів тваринництва зі спеціальності 6.090201Водні біоресурси та аквакультура Гаврилюк Н.М. Мв 2014 1
7708 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 0708 «Екологія,» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Колісник О.М. Мв 2011 2
7706 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.09010101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011 2
7705 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011 1
7704 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 6.090101 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій”. І модуль Колісник О.М. Мв 2011 2
7703 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “ Компютерні технології в агрономії ” для студентів спеціальності 7.130102 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011 0
7702 Методичні вказівки для самостійної роботи студентами 4-го курсу заочної форми навчання спеціальності 6. 130100 “Агрономія” з курсу “Комп’ютерні технології в агрономії” Частина 1. Знайомство з комп’ютерною технікою. Колісник О.М. Мв 2011 0
7678 Екологічна генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР «Бакалавр») Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2014 0
7586 Біологія. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Мамалига В.С., Нп 2014 8
7582 Інтегрований захист рослин. Програма дисципліни, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Окрушко С.Є. Нп 2014 63
7581 Гербологія. Програма для студентів денної та заочної форми навчання (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”).- Окрушко С.Є. Нп 2014 178
7580 Інтегрований захист рослин Програма для студентів денної та заочної форми навчання (напрям підготовки 7.09010101 «Агрономія») Окрушко С.Є., Пінчук Н.В. Нп 2014 4
7562 Газони. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Мамалига В.С., Підпалий І.Ф.; Чоловський Ю.М.; Липовий В.Г. Нп 2014 2
7543 Сільськогосподарська зоологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М.., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.., Чередниченко В.М.. Нп 2014 207
7457 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету. Галузь знань – 0901 – «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки – 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарств Голюк Ю.В. Мв 2014 59
7454 Інтегрований захист цукрових буряків. Програма для студентів денної та заочної форми навчання із спеціалізації “Буряківництво”, напрям підготовки 7.09010101 “Агрономія”. Окрушко С.Є., Пінчук Н.В. Нп 2014 2
7453 Інтегрований захист рослин. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є. Нп 2014 117
7452 . Інтегрований захист цукрових буряків. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп 2014 4
7410 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія» для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом 0708 « Екологія" спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Колісник О.М. Мв 2010 90
7409 Біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи та завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання агрономічного факультету за напрямом 0708 “Екологія” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2009 11
7408 Генетика. Розв’язування задач. Методичні вказівки для поточного контролю знань студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 1301 “Агрономія” та 0708 “Екологія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Мамалига В.С Мв 2010 30
7350 Практикум Для проведення лабораторних робіт Із дисципліни «фітопатологія» Для студента зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Пінчук Н.І., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп 2013 144
7337 Тлумачний словник термінів з ентомології. Для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія». Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. С 2014 5
7119 Генетика рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання (скорочений термін) ОКР «Бакалавр». Мамалига В.С. Мв 2013 52
7042 Екологічна генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2013 11
7041 Ботаніка: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство Солоненко В.І , Ватаманюк О.В. Мв 2013 0
6796 Технологічні властивості зерна сортів пшениці озимої різного еколого-географічного походження В. В. Возіян, В. В. Любич, О. Г. Сухомуд С 2013 616
6728 Основи карантину рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 7.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” Вергелес П.М. Нп 2013 0
6727 Фітосанітарний моніторинг. Програма дисципліни для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 7.09010101 – „Агрономія” Вергелес П.М., Пінчук Н.В. Нп 2013 27
6726 Біологічний захист рослин. Програма дисципліни для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації напряму підготовки 6.090101 – „Агрономія” Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Нп 2013 11
6725 Гербологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”.- Окрушко С.Є, Буткалюк Т.О. Мв 2013 487
6329 Вплив хімічних та біологічних препаратів на ураження хмелю сорту заграва несправжньою борошнистою росою О. А. Дереча, В. А. Мельниченко, В. В. Венгер, Н. А. Федорчук С 2012 182
6319 Вплив сорту та строків сівби на фотосинтетичну продуктивність квасолі в умовах Лісостепу західного О. В. Овчарук С 2012 193
6310 Господарсько-екологічне оцінювання гібридів соняшнику в умовах правобережного Лісостепу України І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. О. Азуркін С 2012 385
6113 Фітопатологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації з напрямку 1304 "Лісове та садово-паркове господарство" (спеціальність 6.130401 "Лісове господарство" Пінчук Н.В. Нп 2013 1
6003 Ботаніка. Методичні вказівки з виконання та оформлення морфологічного гербарію для студентів першого курсу агрономічного факультету напрямку: 0901 “Сільське господарство і лісівництво» зі спеціальностей : 6.090101 – “Агрономія”, “Плодоовочівництво і вино Солоненко В.І., Ватаманюк О. В. Мв 2013 75
6002 Методичні вказівки для виконання та оформлення морфологічного гербарію студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на здобуття освітньо-кваліфікац Ватаманюк О.В., Солоненко В.І. Мв 2013 0
6001 Тестові завдання з курсів “Генетика” та “Екологічна генетика” для рубіжного контролю знань студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.090101 “Агрономія”, «Плодоовочівництво і виноградарство»; 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Мамалига В.С. Мв 2013 30
5905 Агрофармакологія: програма проведення навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” фахова програма „Плодівництво і виноградарство” Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Нп 2013 3
5904 Основи карантину рослин: методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами спеціальності 7.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Мв 2013 0
5707 Програма навчально-науково-дослідної практики та методичні поради до написання звіту для студентів ОКР „Спеціаліст” спеціальності 7.09010101 “Агрономія” Мазур В.А, Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп 2013 1
5655 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія та ОНС» з курсу «Теорія систем і системний аналіз» Мамалига В.С.,Азуркін В.О., Колісник О.М. Мв 2013 3
5654 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» з курсу «Моделювання технологічних процесів і систем» Азуркін В.О.,Колісник О.М. Мв 2013 2
5653 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.04010601 «Екологія та ОНС» з курсу «Теорія систем і системний аналіз» Мамалига В.С.,Азуркін В.О., Колісник О.М. Мв 2013 9
5609 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія та ОНС» з курсу «Теорія систем і системний аналіз» Мамалига В.С., Азуркін В.О., Колісник О.М. Мв 2013 0
5608 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» з курсу «Моделювання технологічних процесів і систем» Азуркін В.О., Колісник О.М. Мв 2013 1
5607 Теорія систем та системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.04010601 «Екологія та ОНС» Мамалига В.С., Азуркін В.О., Колісник О.М. Мв 2013 5
5599 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з фітопатології для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.090101 - „Агрономія”. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є. С 2013 6
5598 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів з мікробіології для студентів агрономічного факультету зі спеціальностей 6.090101 - „Агрономія” і 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М. Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. С 2013 2
5597 Програма проведення навчальної практики з курсу „Фітопатологія" для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” за спеціальністю 6.090103 „Лісове і садово-паркове господарство”. Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Нп 2013 2
5596 Екологічна токсикологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання за напрямом підготовки - 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Мв 2013 12
5595 Мікробіологія та вірусологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання за напрямом підготовки - 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Мв 2013 80
5592 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” (спеціальність – Плодоовочівництво і виноградарство) Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Коваленко Т.М. Мв 2013 8
5583 Латинська мова. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030401 - "Правознавство", спеціальності 0304"Право" Мамалига В.С., Гарник А.А. Нп 2013 0
5582 Латинська мова. Програма нормативної навчальної дисципліни бакалаврів напряму 6.090101 - Агрономія, спеціальності 0901 - Сільське господарство і лісівництво Мамалига В.С., Гарник А.А. Нп 2013 4
5230 Декоративна дендрологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 0401 «Природничі науки» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Солоненко В.І. Нп 2012 4
5229 Проектування садово-паркових об’єктів.Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 0401 «Природничі науки» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Солоненко В.І. Нп 2012 0
5226 Захист цукрових буряків від шкідників та хвороб. Тестові завдання для студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 7.09010101 “Агрономія” Окрушко С.Є. Мв 2012 0
5225 Інтегрований захист рослин. Тестові завдання для студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 7.09010101 “Агрономія” та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Окрушко С.Є. Мв 2012 70
5224 Основи хімічної екології. Тестові завдання для студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Окрушко С.Є. Мв 2012 23
5111 Каштанова мінуюча міль та проблеми озеленення В. І. Солоненко, Н. В. Пінчук, Т. О. Буткалюк С 2012 581
5110 Ефективність використання біологічного методу захисту троянд від кліщів та трипсів в умовах тепличного комплексу «Камелія» с. Княжичі, Броварського району, Київської області Н. В. Пінчук, Т. О. Буткалюк, Т. І. Солоненко С 2012 352
5109 Екологізація систем захисту сільськогосподарських культур від збудників хвороб Ю. О. Черницький С 2012 459
5107 Вивчення продуктивності головатню круглоголового в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету С 2012 327
5105 Визначення спрямованості трансформації та прогноз можливого стану і функціонування сучасних ландшафтів території Середнього Побужжя С 2012 286
5103 Особливості насіннєвого розмноження квітниково-декоративних видів роду IRIS L. в умовах Поділля В. М. Прокопчук С 2012 360
5090 Стійкість гібридів кукурудзи до пошкодження кукурудзяним стебловим метеликом в умовах Вінницької області В. О. Азуркін, Н. М. Джура С 2012 362
5022 Регуляція продуктивності та якості продукції льону олійного за допомогою регуляторів росту з різним напрямком дії О. О. Ходаніцька С 2012 411
5021 Вплив біотичних факторів на стан парково-вуличних насаджень дерев каштана Н. Ю. Фіщук, О.О. Довбищук С 2012 510
5016 Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на морфогенез та продуктивність соняшнику С 2012 575
5009 Дія антигіберелінового препарату хлормекватхлориду на структуру урожаю і якісні характеристики олії маку олійного С. В. Поливаний С 2012 325
5008 Агротехніка проти бурякової нематоди М. І. Палилюлько, В. В. Підлісний, О. М. Семенов С 2012 876
5006 Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність цукрових буряків С. Є. Окрушко, Д. А. Мандик С 2012 366
4977 Особливості онтоморфогенезу квітниково-декоративних видів роду IRIS L. в умовах Поділля В. М. Прокопчук С 2011 533
4976 Поширення і шкідливість грибних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся О. В. Чайка, М. М. Ключевич, П. О. Рябчук, Т. М. Тимощук С 2011 638
4975 Шкідлива ентомофауна ярого ріпаку в Центральному Лісостепу України А. І. Кривенко С 2011 336
4974 Технологічні особливості захисту агроценозів ягідників в системі органічного землеробства М. О. Кочерга С 2011 727
4973 Регуляторна роль ентомофагів смородинової склівки в Центральному Лісостепу України П. М. Вергелес С 2011 445
4722 Проектування та озеленення дачної ділянки з використанням тим"яну звичайного О. А. Коваленко, О. І. Чепак, І. О. Войцехівська С 2012 253
4720 Золотиста картопляна нематода та заходи обмеження її чисельності Л. В. Наконечна, Н. В. Пінчук, І. С. Поліщук, О. М. Сауляк С 2012 265
4498 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з біології студентами 1 курсу агрономічного факультету спеціальності 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2012 0
4378 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з біології студентами 1 курсу агрономічного факультету спеціальності 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2012 0
4354 Мікробіологія з основами вірусології. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” за спеціальністю 6.090103 „Лісове і садово-паркове господарство” Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Нп 2012 8
4353 Мікробіологія з основами вірусології. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” за спеціальністю 6.090101 „Плодоовочівництво і виноградарство” Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Нп 2012 14
4352 Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.090101 - „Агрономія” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В. Нп 2012 1
4351 Мікробіологія з основами вірусології Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.090101 - „Агрономія” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В. Нп 2012 86
4350 Мікробіологія та вірусологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” за спеціальністю 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Нп 2012 1
4349 Основи екологічної токсикології. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” за спеціальністю 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Нп 2012 16
4335 Декоративне садівництво. Методичні рекомендації для заочної форми навчання студентів VI-го курсу зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство» Солоненко В.І. Мв 2012 3
4334 Декоративне садівництво. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів V-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство » Солоненко В.І. Мв 2012 2
4333 Декоративне садівництво. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів студентів V-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство» Солоненко В.І. Мв 2012 2
4332 Квітникарство та газони. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство» Солоненко В.І. Мв 2012 4
4331 Квітникарство та газони. Методичні рекомендації для заочної форми навчання для студентів VI-го курсу зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство» Солоненко В.І. Мв 2012 2
4330 Квітникарство та газони. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів V-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціфлізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство » Солоненко В.І. Мв 2012 2
4329 Проектування садово-паркових об’єктів. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів V-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство » Солоненко В.І. Мв 2012 1
4328 Проектування садово-паркових об’єктів. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство » Солоненко В.І. Мв 2012 0
4327 Проектування садово-паркових об’єктів. Методичні рекомендації для заочної форми навчання студентів VІ-го курсу зі спеціальності 7.090101 «Агрономія», спеціалізації «Садово-паркове та лісорекреаційне господарство » Солоненко В.І. Мв 2012 0
4326 Ботаніка. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Солоненко В.І. Мв 2012 24
4325 Ботаніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців у вищих аграрних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів рівнів акредитації за напрямком: 6.090103 – “Лісове та садово-паркове господарство” Солоненко В.І. Нп 2012 16
4324 Ботаніка. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Солоненко В.І. Мв 2012 18
4323 Ботаніка. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090101 «Плодоовочівництво і виноградарство» Солоненко В.І. Мв 2012 0
4322 Ботаніка. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090101 «Плодоовочівництво і виноградарство» Солоненко В.І. Мв 2012 0
4321 Ботаніка. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів 1-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2012 92
4320 Ботаніка. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Солоненко В.І. Мв 2012 6
4319 Ботаніка. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2012 131
4318 Ботаніка: програма з навчальної дисципліни Солоненко В.І. Нп 2012 155
4316 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з біології Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2012 0
4315 Основи каратнтину рослин. Методичні вказівки для виконання практичних занять з діагностики регульованих шкідливих організмів Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2012 1
4314 «Моделювання технологічних процесів і систем» Азуркін В.О., Колісник О.М. Мв 2012 6
4228 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів із зооекології Для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.070800 “Екологія та ОНС”. Окрушко С.Є., Буткалюк Т.О., Коваленко Т.М. Нп 2012 1
4227 ЕКОЛОГІЯ ШКІДНИКІВ І ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ спеціальність 6.040101 – „Екологія та ОНС” для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Нп 2012 1
4226 Короткий тлумачний словник термінів із хімічної екології Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Нп 2012 1
3724 Стан генетичних резерватів та плюсових насаджень Вінниччини І. С. Нейко, О. Г. Василевський, Ю. М. Чоловський С 2011 662
3722 Вплив екологічних чинників на поширення кукурудзяного стеблового метелика в агроценозах кукурудзи в умовах Вінницької області Н. М. Джура С 2011 748
3720 Історія становлення сучасного вчення про агроландшафт М. М. Ганчук, Г. О. Білявський С 2011 1176
3717 Результати штучної гібридизації та прояв цінних кількісних ознак рослин батьківських форм та гібридів F1 сої В. В. Ляхович, Н. А, Шерепітко, В. В. Шерепітко С 2011 574
3716 Генотипні відмінності за проявом морфобіологічних ознак рослин нуту (CICER ARIETINUM L.) О. Ф. Запарнюк, В. В. Шерепітко С 2011 606
3713 Особливості розвитку та шкідливості розанної листовійки в Центральному Лісостепу України П. М. Вергелес С 2011 589
3655 Фунгіциди та протруйники насіння. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В. , Коваленко Т.М. , Вергелес П.М. Мв 2011 0
3654 Гербіциди та десиканти. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Мв 2011 1
3645 Гербологія. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. Кл 2011 156
3425 Вивчення впливу гербіцидів на забур"яненість та урожайність озимого ріпаку Н. В. Пінчук, С. Є. Окрушко, Т. О. Буткалюк [та ін.] С 2011 909
3419 Накопичення та перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин соняшника в онтогенезі за дії хлормекватхлориду Т. І. Рогач, В. Г. Кур"ята С 2011 571
3325 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ботаніка» для студентів 1-го курсу денної форми навчання. спеціальності 6. «Агрономія». Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв 2011 218
3067 Моніторинг альтернаріозу на посівах ріпаку В. В. Сахненко С 2011 237
3033 Світловий режим залежно від форми крони і продуктивність яблуні на підщепі М9 Т. В. Нестерова С 2011 343
3009 Характеристика флористичного й фауністичного різноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя” В. М. Воловик, О. В. Мудрак С 2011 290
2327 Агрофармакологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130100 – „Агрономія” Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Тп 2010 2
1996 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.070.800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Буткалюк Т.О. Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Мв 2010 0
1995 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища” (спеціалізація 6. 070800 «Агрономія») Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2010 44
1994 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету (спеціалізація 6.070800 «Агрономія») “Екологія та охорона навколишнього середовища” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2010 18
1979 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С Тд 2010 0
1977 Генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 1301 «Агрономія» Мамалига В.С. Тп 2010 0
1974 Гербологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету спеціальность 6.130100 “Агрономія” Окрушко С.Є. Мв 2009 218
1969 Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання (спеціалізація 6.090101 «Агрономія»). Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2010 0
1934 Латинська мова. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 го курсу денної форми навчання спеціальності 6.070800 ”Екологія та охорона навколишнього середовища” Мамалига В.С., Сичевська С.В. Мв 2007 3
1933 Латинська мова. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 го курсу денної форми навчання спеціальності 6.130100 ”Агрономія» Мамалига В.С., Сичевська С.В. Мв 2007 3
1932 Методичні рекомендації щодо підготовки випускних бакалаврських робіт студентів за напрямом – «Агрономія» зі спеціальності 6.130100 «Агрономія» Чернецький В,М,, Пльонсак В,А,, Мамалига В,С,, Мазур В,А,, Азуркін В,О,, Джура Ю,М,, Любар В,А, Мв 2008 0
1931 Методичні рекомендації щодо підготовки випускних бакалаврських робіт студентів за напрямом – «Агрономія» зі спеціальності 6.130100 «Агрономія» Чернецький В,М,, Пльонсак В,А,, Мамалига В,С,, Мазур В,А,, Азуркін В,О,, Джура Ю,М,, Любар В,А, Мв 2008 0
1609 Інтегрований захист рослин. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. Тп 2010 1
1608 Інтегрований захист рослин. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. Тп 2010 24
1425 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес. Тп 2008 16
1394 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп 2008 3
1393 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. Тп 2008 34
1392 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Мікробіологія та вірусологія” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп 2008 2
1391 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп 2008 20
1389 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп 2008 0
1388 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. Тп 2008 14
1375 Загальна фітопатологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2008 308
1368 Сільськогосподарська фітопатологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2008 7
1304 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 7.130102 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” Модуль 1. Excel Мамалига В.С., Антипін Р.А., Єрмакова В.А. Мв 2008 1
1283 Біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів за напрямом 0708 “Екологія” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2008 46
1243 Фітосанітарний карантин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.070801 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Тп 2009 0
1228 Методичні вказівки. Для виконання лабораторних робіт з курсу "Комп‘ютерні технології в агрономії" Кафедра ботаніки, генетики та фізіології рослин Мв 2007 0
1226 Комп‘ютерні технології в агрономії. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Комп‘ютерні технології в агрономії" для студентів Агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.130100 "Агрономія" Кафедра ботаніки, генетики та фізіолог рослин Мв 2007 0
1151 Програма проведення навчальної практики з курсу „Загальна фітопатологія” для студентів агрономічного факультету В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук Т.О. Буткалюк Т.М. Коваленко П.М. Вергелес Мв 2008 134
1134 Основи карантину рослин. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсової роботи для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.070800  „Екологія та охорона навколишнього середовища” В.А. Пльонсак, Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес Мв 2008 0
1127 Фітосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Мв 2008 43
1119 Програма проведення навчальної практики з курсу „Фітофармакологія” для студентів агрономічного факультету В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук П.М. Вергелес Тп 2008 26
1110 Програма проведення навчальної практики з курсу „Загальна ентомологія” для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 130102 „Агрономія. Т.О. Буткалюк В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук Т.М. Коваленко П.М. Вергелес Тп 2008 67
1105 Фітосаніторний моніторинг. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія” Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Тп 2008 6
1103 Основи карантину рослин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Тп 2008 0
1093 Загальна ентомологія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 130.100 „Агрономія” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, В.А. Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп 2008 60
1082 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. Тп 2008 12
1081 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп 2008 4
1070 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисцип-ліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування ” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп 2008 0
1052 Тимчасова програма навчальної дисципліни „Зооекологія” Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, В.А. Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп 2008 1
1038 Загальна фітопатологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Тп 2008 29
1014 Генетика. Розв’язування задач. Методичні вказівки для поточного контролю знань студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 1301 “Агрономія” та 0708 “Екологія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Мамалига В.С. Мв 2010 25
699 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія”. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Коваленко Т.М.,Вергелес П.М. Тп 2008 50
696 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія”. Коваленко Т.М. Тп 2008 0
693 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Мікробіологія та вірусологія”. Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп 2008 3
509 Тимчасова навчальна програма з курсу “Біологія” для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Ватаманюк О.В., Солоненко В.І. Тп 2007 0
508 Генетика. Методичка до самостійної роботи студентів денної форми навчання. Мамалига В.С. Мв 2007 63


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska