The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Том. 3

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
3137 Прогнозування показників виробничого потенціалу АПК регіону на основі сплайн-функцій Н. І. Черняк 2011 67
3136 Алгоритмічний підхід організації обчислень у середовищі ms excel Р. Г. Тадевосян, Р. О. Яцковська 2011 77
3134 Модель економічної мотивації в управлінні регіональними освітніми мережами Т. В. Січко 2011 69
3133 Проблеми і рішення автоматизованого контролю знань в навчальному процесі вузу Є. А. Паламарчук 2011 86
3132 Інтегральний показник фінансової стійкості тестового підприємства: прогноз та адекватність моделі Д. А. Найко, О. Д. Шевчук, О. Ф. Шевчук 2011 85
3131 Про існування тренду інтегрального показника фінансової стійкості тестового підприємства Д. А. Найко, О. Д. Шевчук, О. Ф. Шевчук 2011 69
3130 Інформаційні технології в експериментальній обробці даних економічних досліджень О. В. Левчук, М. В. Дзісь 2011 75
3129 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник 2011 81
3128 Сучасні інформаційні технології в економіці і сфери їх застосування О. В. Зелінська, Н. Р. Веселовська 2011 81
3127 Аналіз впровадження інформаційних систем обліку і контролю на підприємствах різних форм власності К. С. Жадько 2011 75
3126 Порівняльні характеристики ефективності математичних моделей в симетричних задачах В. П. Дубчак, В. П. Сологуб 2011 115
3125 Розв"язування диференціальних рівнянь економічного змісту засобами системи MathcadР В. Г. Дзісь, О. В. Дзісь, В. В. Кучмар 2011 96
3124 Система дистанційної освіти в Україні:проблеми та перспективи В. О. Денисюк, Н. П. Юрчук, І. В. Іонаш 2011 84
3123 Перспективи застосування інформаційних технологій в Україні Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська 2011 62
3122 Особливості побудови експертних систем для дослідження біозображень І. І. Бурденюк 2011 93
3121 Аналіз інвестиційних проектів оновлення основних засобів підприємств АПК О. В. Бондаренко, Г. М. Ковальчук 2011 59
3120 Оцінка результативності сільського господарства як виду діяльності на основі моделювання: регіональний аспект Н. В. Поліщук, В. О. Ярмоленко 2011 71
3119 Моделювання духовних категорій малого та середнього бізнесу в АПК В. М. Лисогор 2011 81
3118 Економіко-математична модель обліку закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції С. Коляденко 2011 59
3117 Метод моделей в аналізі економічних змін В. Вовк 2011 75
3116 Заробітна плата в ретроспективі економічної науки Н. П. Юрчук 2011 95
3115 До удосконалення державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств І. І. Червен 2011 77
3114 Виробництво біоетанолу у Вінницькій області:минуле та сьогодення В. Ю. Фабіянська 2011 75
3113 Роль кормов в производстве овцеводческой продукции Г. А. Туварчиева 2010 69
3112 Аналіз демографічно-трудових чинників формування системи зайнятості селян Д. М. Токарчук 2011 81
3111 Проблеми відтворення трудового потенціалу та його розвитку у Вінницькому регіоні О. П. Скорук 2011 75
3110 Трансформація методологічних засад збуту в контексті функціонування підприємтсв АПК в ринкових умовах М. В. Пшенична 2011 92
3109 Інтегральні оцінки якості продукції олійного виробництва С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська 2011 81
3108 Удосконалення сортименту продукції продовольчого підкомплексу на внутрішньому і зовнішньому ринках України І. О. Піюренко 2011 62
3107 Научно-методические аспекты эффективности использования земли в сельском хозяйстве Д. М. Пармаклі 2011 91
3106 Аналіз сучасного ринку зерна в Україні С. К. Марченко, К. М. Чорнокозинська 2011 66
3105 Стан та перспективи розвитку виробництва молока Кіровоградській області І. В. Маковійчук 2011 92
3104 Сучасний стан та розвиток виноградарства у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області А. М. Ужва, Г. В. Лялюк 2011 83
3103 Ретроспектива та сучасний стан розвитку аграрних підприємств Миколаївської області і їх землекористування В. В. Кузьома 2011 71
3102 Садівництво Черкащини:аналіз динаміки, проблеми, шляхи вирішення Л. А. Костюк 2011 86
3101 Кооперація як складова малого підприємництва в організаційній структурі аграрної економіки О. І. Костирко, І. М. Сас 2011 67
3100 Трансформація прав власності в умовах ринкової економіки на засоби виробництва В. О. Клочковська 2011 90
3099 Роль особистих селянських господарству забезпеченні продовольчої безпеки країни О. В. Клочковський, В. О. Клочковська, І. В. Іонаш 2011 49
3098 Економічна поведінка підприємств сільськогосподарського машинобудування: аналітичний аспект Н. П. Карачина 2011 68
3097 Особливості механізму управління реформуванням аграрного сектора регіону М. В. Дубініна 2011 80
3096 Вдосконалення структури виробництва олійних культур І. О. Губар, А. М. Ужва 2011 62
3095 Щодо забезпечення стабільного розвитку молокопереробних підприємств Є. П. Гнатенко 2011 78
3094 Стан та динаміка розвитку молочного скотарства в Україні О. М. Гіржева 2011 71
3093 Формування та використання трудового потенціалу сільських територій Луганської області Н. В. Бурда 2011 80
3092 Аналіз збільшення потреб паливно-енергетичних ресурсів як об"єктивна причина використання поновлюваних джерел енергії в АПК В. М. Бандура, Л. М. Коляновська 2011 76


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska