The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
26978 Дослідження робочого процесу дизеля при роботі на метаноло-паливній суміші Янковий Владислав Сергійович Дрп 2020 2
26977 Розробка технічних засобів забезпечення енерго-автономності сільськогосподарського підприємства при заміщенні дизельного палива ріпаковою олією Момот Сергій Володимирович Дрп 2020 2
22829 Моделювання робочого процесу у циліндрах тракторного дизеля з наддувом із використанням альтернативних палив Ленартович Денис Олександрович Дрп 2019 6
22522 Підвищення паливної економічності універсально-просапного трактора з використанням водо-повітряної суміші в двигуні Любарський Владислав Віталійович Дрп 2019 4
21485 Підвищення довговічності плунжерних пар паливного насосу високого тиску тракторних дизельних двигунів Пекарський Олександр Вікторович Дрп 2019 5


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska