The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2006. Випуск 30

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
3064 Кореляція міцності бокової стінки стебла та інших господарсько-цінних ознак у самозапилених ліній кукурудзи В. Д. Паламарчук 2011 119
3060 Оцінка показників господарського використання, відтворної здатності та молочної продуктивності корів різного походження і генотипу І. В. Ковальчук, Л. А. Кальчук 2011 94
3059 Метод одержання "реконструйованих" еритроцитів М. Ф. Запорожець 2011 143
3058 Баланс мінеральних елементів в організмі курок - несучок при згодовуванні мінеральної добавки анальцим В. Ф. Андрійчук, Н. В. Мельник 2011 129
3057 Теоретико-методичні основи формування зведеної звітної інформації Г. В. Янчук, В. І. Янчук 2011 96
3056 Методичні підходи до оцінки ефективності територіальної організації зернопродуктового комплексу В. М. Ціхановська 2011 120
3055 Соціально-економічні тенденції розвитку регіонів України О. В. Черевко 2011 100
3053 Теоретичні основи процесу формування регіонального ринку житла в Україні Р. О. Ткаченко, Н. М. Гончарова 2011 104
3051 Сутність і передумови нарощування експортного потенціалу регіону Т. П. Сисоєва 2011 108
3050 Ефективність інтеграційних формувань у цукробуряковому виробництві М. Ю. Мироненко 2011 127
3049 Формування системи менеджменту персоналом на підприємствах АПК О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак 2011 103
3048 Передумови розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста Н. Ю. Лега 2011 112
3047 Екологічний фактор розвитку регіональних агропромислових комплексів С. В. Коляденко 2011 116
3046 Особисті підсобні господарства в системі аграрного підприємництва Д. Л. Коляденко 2011 145
3045 Обґрунтування концепції інвестиційної привабливості регіону О. А. Демидов, Є. М. Глєбов 2011 103
3044 Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України як основи для формування стратегії інвестиційного розвитку В. І. Дармограй 2011 131
3043 Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України як основи для формування стратегії інвестиційного розвитку О. А. Демидов, Є. М. Глєбов 2011 118
3042 Особливості функціонування фінансового ринку регіону В. В. Гевель, М. О. Скічко 2011 106
3041 Методи оцінки конкурентоспроможності регіону О. В. Гайдук 2011 129
3040 Трудовий потенціал у системі економічних ресурсів регіону Л. М. Бондаренко 2011 100
3039 Пiдвищення iнвестицiйної привабливостi садiвничих пiдприємств В. І. Чорнодон 2011 105
3038 Порівняльна оцінка конкурентоздатності вібраційного млина О. В. Солона 2011 104
3037 Соціальні аспекти формування духовно-ціннісних орієнтацій молоді Л. П. Морозова 2011 99
3036 Роль і значення інформаційних систем і технологій у подоланні дисгармонічних відносин "людина-природа" А. К. Мідляр, В. Б. Бітюков 2011 95
3035 Роль вчених Передкарпатської сільськогосподарської дослідної станції у розвитку луківництва на заході України Л. Федоришина 2011 176
3034 Урожайність перспективних сортів суниці ананасної fragaria ananasa при різній щільності насаджень Н. В. Товт 2011 124
3033 Світловий режим залежно від форми крони і продуктивність яблуні на підщепі М9 Т. В. Нестерова 2011 166
3032 Врожайність огірків залежно від схем розміщення рослин при шпалерній технології вирощування В. І. Лихацький, А. Г. Тернавський 2011 107
3031 Хімічний склад і поживність зеленої маси тритикале ярого в умовах ентрального лісостепу України І. Я. Пелех 2011 121
3030 Вплив росторегулювальних речовин та мета мірності пагона на кількість коренів у зелених стеблових живців актинідії пречудової (ківі) С. А. Коваль 2011 118
3029 Генетичні особливості ознаки „міцність прикріплення зернівки до стрижня качана” О. В. Мазур 2011 104
3028 Основи агротехніки вирощування інтродукованих декоративних видів родини scrophulariaceae juss в умовах Правобережного Лісостепу України В. М. Прокопчук 2011 177


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska