The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32612 Methods for Constructing High-precision Potentiometric Measuring Instruments of Ion Activity Vasilevskyi O., Voznyak O., Didych V., Sevastianov V., Ruchka O., Rykun V. СSc 2022 22
32596 Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих технологій заготівельного виробництва Матвійчук В.А. Сун 2022 18
32595 Пристрій для вібраційного відцентровопланетарного обробітку Ярошенко Л.В. Пнк 2023 18
32577 Розробка процесу штампування обкочуванням трубчастих заготовок з використанням індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В., Богатюк М.О. Сун 2022 14
32541 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методом штампування обкочуванням Михалевич В.М. Матвійчук В.А. Колісник М.А. Сун 2022 33
32540 Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми Стаднік М.І., Колісник М.А. Сун 2022 20
32532 Штампування обкочуванням заготовок з використанням удосконаленого енергоефективного індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В. Сун 2022 35
32464 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Матвійчук В.А., Штуць А.А. Мв 2022 97
32225 Використання нетрадиційних джерел енергії для забезпечення енергнонезалежності житлових будинків Гончарук Олександр Володимирович Дрп 2022 2
32210 Construction of curve boundary deformations of metals Matviychuk V., Shtuts A. Мвз 2022 38
32209 Investigation of the process of measurement control of the concentration of carbon dioxide Voznyak O., Shtuts A. Мвз 2022 42
32173 Дослідження рівнів регулювання напруги в розподільчих електричних мережах Жук Сергій Владиславович Дрп 2022 1
32143 Дослідження способів регулювання напруги в електричних мережах Маковійчук Ю. О. Дрп 2022 1
32142 Обґрунтування і розробка електроприводу скіпового підйомника для бетонорозчинного вузла Андронік В.П. Дрп 2022 1
32016 Дослідження засобів акумулювання енергії та їх роль у перспективах розвитку відновлювальних джерел енергії Цета Андрій Олександрович Дрп 2022 1
31999 Дослідження залежності економічності показників роботи тес від режиму її роботи Черній Анатолій Вадимович Дрп 2022 1
31994 Дослідження системи електроприводу свердловинного насоса Остапчук Богдан Богданович Дрп 2022 1
31993 Дослідження та обгрунтування електроприводу занурювального відцентрового насосу Снігур Сніжан Петрівна Дрп 2022 1
31985 Розробка автоматизованого електроприводу для підвищення ефективності роботи водопровідного насосного комплексу Попадюк Олексій Михайлович Дрп 2022 1
31984 Розробка і дослідження електротехнологічної системи ультрафіолетової дії для бактерицидного знезараження питної води Мамчур Валентина Валеріївна Дрп 2022 1
31976 Дослідження властивостей та обґрунтування електроприводу живильника сушильного барабана Потапчук Денис Сергійович Дрп 2022 1
31975 Дослідження та обґрунтування електроприводу вентиляційної установки паркувального боксу Стойко Лілія Олександрівна Дрп 2022 1
31970 Обґрунтування системи електрифікації свинарника-відгодівельника з розробкою системи автоматизації роздачі кормів Говдик Т.Я. Дрп 2022 1
31943 Дослідження поперечної несиметрії при розрахунках електромагнітних перехідних процесів Тихолаз Р. М. Дрп 2022 2
31924 Дослідження біоенергетичних установок та їх ролі у вирішенні електроенергетичної кризи в Україні Луць Олександр Русланович Дрп 2022 3
31923 Дослідження рівнів струмів короткого замикання та способів іх обмеження Лівчук Ольга Сергіївна Дрп 2022 2
31922 Дослідження системи охолодження і навантажувальної здатності трансформатора Войнов Олександр Ігорович Дрп 2022 3
31919 Дослідження комплектних розподільних установок (круе) напругою 110-750 кв Нестерак О. М. Дрп 2022 1
31918 Аналіз функціональної здатності комутаційних апаратів Батожний А. Б. Дрп 2022 2
31871 Обгрунтування системи мікроклімату і аероіонної обробки пові-тря у пташнику для курей-несучок Іскра Вадим Вікторович Дрп 2022 1
31846 Обґрунтування та розробка системи електрифікації лінії випічки хліба для заводу з переробки зернових культур Слободянюк В.О. Дрп 2022 4
31789 Діагностування асинхронних двигунів електромашинних перетворювачів частоти в системах електропостачання технічних об’єктів Мороз Віктор Миколайович Дрп 2022 5
31743 Study of the influence of technological parameters on the mechanics of shaping of billets using roll stamping processes Shtuts A., Kolisnyk M. Суз 2022 29
31688 Study of ice formation processes on overhead power lines and development of systems to combat this phenomenon Gaidamak O. Сун 2022 35
31598 Розробка концепції побудови систем діагностування обертових електричних машин в умовах обмеженої інформативності діагностуючих ознак Граняк В.Ф., Грищук О.А. Сун 2022 4
31530 Прикладне програмне забезпечення енергетичних задач. Методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних та сомостійних робіт з навчальної дисципліни за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та еле Михалевич В.М., Штуць А. А., Колісник М.А. Мв 2022 5
31529 Обґрунтування і розробка електроприводу засувки нагнітаючого трубопроводу насосної станції Слободянюк Ю.І. Дрп 2022 11
31528 Обґрунтування і розробка електроприводу транспортера для видалення гною у фермі для великої рогатої худоби Слободянюк Ю.М. Дрп 2022 5
31527 Обґрунтування автономної електростанції з комбінованим акумулюванням енергії для фермерських господарств Григоренко Н.В. Дрп 2022 6
31522 Теоретичні основи автоматики. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання Штуць А.А., Возняк О.М. Мв 2022 1
31497 Повітряно-решітчастий вібросепаратор Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пнв 2022 2
31366 Сферичний вібраційний млин із обертовим вальцем (Пат. № 125768). Ярошенко Л.В., Видмиш А.А., Возняк О.М. Пнв 2022 7
31276 Optimization of parameters of the mobile machine adaptive hydraulic circuit. Buriennikov Y., Kozlov L., Rusu O., Matviichuk V., Pyliavets V., Semychasnova N., Rusu I. СSc 2021 1
31054 Перспективи створення поверхневих шарів деталей з підвищеними трибологічними характеристиками із застосуванням газодинамічного напилення. Матвійчук В.А., Гайдамак О.Л., Карпійчук М.Ф. Сун 2022 11
31053 Перспективи виявлення дефектів обертових електричних машин на основі аналізу їх вібросигналів. Граняк В.Ф., Солона О.В. Сун 2022 5
31052 Оцінювання систематичних похибок смугового несиметричного сенсора вологості. Граняк В.Ф., Кожушко О.В. Сун 2022 1
31051 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і зворотному витискуванні методом штампування обкочуванням. Матвійчук В.А., Михалевич В.М., Колісник М.А. Сун 2022 15
31039 Обґрунтування параметрів нейроконтролера для системи керування віброприводом адаптивних вібраційних технологічних машин. Ярошенко Л.В., Чубик Р.В. Сун 2022 3
30975 Дослідження моделі галузі електроенергетики та методики виконання вимірювань якості електроенергії. Возняк О.М., Штуць А.А., Тихонов В.К. Сун 2022 16
30689 Програма виробничої експлуатаційної практик першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В. А. ,Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп 2021 5
30688 Програма виробничої електромонтажної практики першого «бакалаврського» рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В. А., Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп 2021 2
30684 Creation of electric conductive coatings using gas-dynamic spraying Gaidamak O. Matviychuk V. Сун 2021 13
30670 Комп'ютерна програма "Deanery support" Граняк В.Ф. Спд 2022 9
30592 Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно нестійких НВЧ багатополюсників Возняк О. М., Штуць А. А. Мвв 2022 19
30579 Двоспрямований аналого-цифровий перетворювач (Пат. 124689) Возняк О.М., Гунько І.В., Ярошенко Л.В. Пнв 2021 22
30562 Дослідження параметрів лінійного асинхронного електроприводу віброцентробіжного сепаратора зерна Возняк О.М., Штуць А.А., Колісник М.А. Сун 2021 13
30561 Аналіз комплексної моделі моніторингу параметрів якості електроенергетики Возняк О.М., Штуць А.А., Наавгуст О.П. Сун 2021 8
30560 Investigation of the Tubular and Cylindrical Billets Stamping by Rolling Process with the Use of Computer Simulation Matvijchuk V., Shtuts A., Kolisnyk M., Kupchuk I., Derevenko I. СSc 2022 15
30540 Case study: Dynamics of sunflower seed movement in the vibrating tray of the infrared dryer and its influence on the drying process Bandura V., Yaroshenko L., Fialkovska L., Kondratyuk D., Palamarchuk V., Paladiichuk Y. СSc 2021 13
30535 Розробка штампів з диференційним затиском для різання заготовок під точне штампування Карнаух С.Г., Алієв І.С., Матвійчук В.А., Таган Л.В. Сун 2021 7
30534 Формування якісних показників виробів процесами штампування обкочуванням. Матвійчук В.А., Колісник М.А. Сун 2021 10
30512 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М.О. Сун 2020 0
30511 Комп’ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу DEFORM – 3D Штуць А.А. Сун 2020 4
30491 Особливості пускового режиму вібротранспортера з електромеханічним дебалансним приводом Ярошенко Л. В., Стаднік М. І., Видмиш А. А., Проценко Д. П. Сун 2021 6
30490 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. Сун 2019 2
30443 Дослідження процесу штампування обкочуванням трубних та циліндричних заготовок за рахунок комп'ютерного моделювання. Штуць А.А. Тд 2021 150
30437 Наскрізна програма першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка». Матвійчук В. А., Ярошенко Л.В., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп 2021 260
30436 Основи електропостачання. Методичні вказівки до проведення практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи електропостачання». Студентами галузі знань 14 – «Електрична інженерія» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та елек Гайдамак О. Л., Штуць А. А. Мв 2021 18
30425 Розвиток теорії побудови систем діагностування обертових електричних машин. Граняк В. Ф. Дк 2021 139
30336 Дослідження властивостей та обґрунтування електропривода механізму підйома крана КМ20/50 Лісовий Богдан Васильович Дрп 2021 5
30297 Method and means for measuring the temperature of the pole windings of the electric machine rotor. Hraniak V. F. Сун 2021 152
30296 Використання дискретного вейвлет аналізу вібро-акустичного сигналу для виявлення дебалансу ротора обертових електричних машин. Граняк В.Ф.,Кацив С.Ш., Кухарчук В.В. Сун 2021 139
30270 Модернізація електроприводу дуттєвого вентилятора енергетичного котла Стратій А. Р. Дрп 2021 2
30127 МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДУТТЄВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОТЛА Стратій А. С. Дрп 2021 2
30017 Електротехніка та електроніка. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни студентами галузі знань 12 – «Інформаційні технології» зі спеціальності 122 – «Комп‘ютерні науки Гайдамак О. Л. Мв 2021 36
29968 Електричні машини. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник для проведення практичних, лабораторних та сомостійних робіт з навчальної дисципліни «Електричні машини» за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Ярошенко Л.В., Штуць А. А., Колісник М.А. Нп 2021 15
29941 Обґрунтування параметрів системи керування електромеханічним дебалансним віброприводом вібраційних машин на основі штучної нейронної мережі. Ярошенко Л.В., Чубик Р.В., Деревенько І.А. Сун 2021 109
29916 Обгрунтування і розробка мікропроцесорного блоку керування електроприводом насосу Литвак Євгеній Павлович Дрп 2021 2
29902 Дослідження властивостей та характеристик дводвигунного електропривода вантажного ліфта Тихоненко С. В. Дрп 2021 4
29901 Обґрунтування рівня енергозабезпечення підприємств агропромислового комплексу при використані біогазу Пелипенко Олександр Васильович Дрп 2021 4
29899 Обгрунтування і розробка електрообладнання та системи автоматичного керування у відгодівельному комплексі Сокур Олеся Віталіївна Дрп 2021 3
29885 Дослідження системи рекуперації електричної енергії руху транспортного засобу на базі мотор-колеса та накопичувачів-юністорів Головащенко А. А. Дрп 2021 2
29866 Дослідження елементів системи керування виконавчих механізмів електромеханічних систем Хитрик Олеся Володимирівн Дрп 2021 2
29853 Обґрунтування системи керування «Розумний дім» з розробкою електроприводу механізму підйому штор Кулічок А.М. Дрп 2021 4
29842 Розвиток Вінницьких східних електричних мереж з регулюванням напруги у вузлах Фалейтор Інна Вікторівна Дрп 2021 3
29828 Підвищення енергетичної ефективності електропривода електроталі в умовах станції технічного обслуговування автомобілів Коржик Володимир Андрійович Дрп 2021 3
29821 Удосконалення лабораторного стенда для дослідження поршневого компресора за рахунок контуру регулювання тиску на базі програмованого релЕ LOGO! 12/24 RC в середовищі MATLAB SIMULINK Штуць А.А., Чмих К.В. Сун 2021 169
29809 Дослідження методів експлуатації повітряних високовольтних вимикачів Лисенко Дмитро Сергійович Дрп 2021 2
29694 Розвиток інтелектуальної системи моніторингу приводів електричних фільтрів промислової випалювальної печі Павлишен Дмитро Анатолійович Дрп 2021 2
29609 Обґрунтування і розробка електропривода механізму переміщення мостового крану Фурман В.О. Дрп 2021 2
29597 Оптимізація розвитку та функціонування системи розподілення електроенергії Спрут Олександр Олегович Дрп 2021 3
29596 Удосконалення мікропроцесорної системи управління п’єзоелектричним двигуном, як складової технології електромеханічної системи (МЕМС) Гнилянський Максим Петрович Дрп 2021 3
29575 Обгрунтування електротехнологічних процесів керу-вання вологістю у приміщенні цеху з вирощування грибів Перебийніс Світлана Михайлівна Дрп 2021 3
29567 Автоматизована система захисту асинхронних двигунів керування електричними фільтрами димових газів при перевантаженні Охотський Віталій Анатолійович Дрп 2021 3
29514 Удосконалення пристрою контролю ізоляції мережі оперативного постійного струму Пелехата Лілія Миколаївна Дрп 2021 2
29513 Дослідження технічних характеристик і використання вакуумного комутаційного обладнання Пасішніченко Іван Сергійович Дрп 2021 2
29510 Дослідження методів регулювання частоти в електричних системах з відновлюваними джерелами енергії Колійчук Тетяна Володимирівна Дрп 2021 3
29491 Обґрунтування системи електроприводу електромеханічного автомобільного підйомника Луць Р.М. Дрп 2021 4
29481 “Сучасні системи електроприводів”. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. Нп 2021 6
29480 “Пристрої автоматики систем керування”. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. Нп 2021 12
29479 “Електричні машини”. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В., Штуць А.А. Нп 2021 15
29455 Обгрунтування системи електрообладнання у деревообробній майстерні Дубчак Анастасія Андріївна Дрп 2021 4
29441 Обґрунтування і розробка електроприводу скіпового підйомника в умовах гранітного кар'єру Бурдейний І,С. Дрп 2021 4
29440 Обґрунтування параметрів і розробка лінійного асинхронного електроприводу вібровідцентрового сепаратора зерна Козаченко А.В. Дрп 2021 4
29439 Удосконалення автоматизованої лінії грануляції жому на цукровому заводі Кисіль С.І. Дрп 2021 3
29438 Обґрунтування і розробка електроприводу вантажного ліфта для комбікормового заводу Богомаз В.В. Дрп 2021 3
29437 Дослідження спектрофотометра для визначення ефективного опромінення сільськогосподарських тварин Бондар Оксана Петрівна Дрп 2021 5
29436 Обгрунтування і розробка електрообладнання і системи автоматичного керування в пташнику Гупал Оксана Василівна Дрп 2021 3
29435 Обгрунтування та розробка електрообладнання і системи автоматичного керування цеху з виробництва сухого молока Чумак Альона Володимирівна Дрп 2021 3
29364 Дослідження функціонування електропривода насосу подачі води у ванну охолодження Дідур О. Г. Дрп 2021 3
29363 Дослідження автоматизованих систем контролю та обліку електроспоживання агропереробного підприємства Шлапак Я. В. Дрп 2021 4
29362 Системи електропостачання. Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання Возняк О. М., ШтуцьА. А. Нп 2021 8
29283 Електричні машини» частина І. Навчально-методичний посібник для проведення практичних, лабораторних та сомостійних робіт з навчальної дисципліни «Електричні машини» за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Ярошенко Л.В., Штуць А. А., Колісник М.А. Нп 2021 17
29255 Дослідження керованого випрамляча з мікропроцесорним керуванням на підприємстві ТОВ «ІТЦ Енергооблік» Кузьоний Олександр Вікторович Дрп 2021 3
29206 Обґрунтування і розробка пристрою керування групою паралельно працюючих насосних агрегатів станції водопостачання в умовах «Сандракської ГЕС» Свірський Руслан Володимирович Дрп 2021 3
29205 Дослідження системи електропривода ланцюгового транспортера в умовах приватного підприємства «Ілінецький цегельний завод» Свірський Роман Володимирович Дрп 2021 4
29175 «Розробка системи діагностування стану ізоляції силового трансформатора в режимі реального часу на ТОВ «Енергоінвест» Авадаковська Альона Андріївна Дрп 2021 11
29174 «Дослідження методів та засобів для підвищення пропускної здатності кабельних ліній електропередачі на «Замостянських ЕМ»» Баланчук Денис Анатолійович Дрп 2021 6
29173 «Дослйдження ізоляцій трансформаторів традиційними і новими методами діагностування в умовах ТОВ «Енергоінвест» Кривулько Дмитро Володимирович Дрп 2021 9
29005 Система управління колекторним двигуном Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. Сун 2021 113
29004 Розробка мікропроцесорного контролера для вимірювання лінійного переміщення рухомих органів виконавчих механізмів вібраційних машин Возняк О. М., Штуць А. А., Замрій М. А. Сун 2021 141
28994 Використання дискретного вейвлет-аналізу вібро Граняк В. Ф., Гайдамак О. Л. Сун 2021 141
28993 Дослідження швидкості руху порошкових частинок холодного газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Гунько І. В., Паладій М. С. Сун 2021 191
28846 Сучасні системи електроприводів Возняк О. М., Штуць А. А., Колісник М. А. Нп 2021 251
28741 Розробка технологічного процесу формування широких фланців на листових заготовках методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А. Сун 2021 191
28732 Комп’ютерна програма «Wavelet converter» Граняк В. Ф. Спд 2021 116
28731 Development of the combined technological process of blank stacks flanges formation by the method of stamping by rolling and rotary drawing. Vibrations in engineering and technology Matviychuk V., Kolisnyk M. Сун 2021 187
28687 Experimental evaluation stress-strain state for billets during rolling stamping by rollers Kupchuk I., Kolisnyk M., Shtuts A., Paladii M., Didyk A. Суз 2021 273
28648 Стан і перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А. Суз 2021 149
28633 Математичне моделювання процесу роботи комбінованого ґрунтообробного агрегату Грибик Р. І., Бурлака С. А. Суз 2021 210
28632 Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-плющилки причіпної КПП-4,2 Малаков О. І, Бурлака С. А., Єленич А. П. Сун 2020 177
28484 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л. Дк 2020 107
28422 Вібросито для очищення бурового розчину з регульованими параметрами коливань (№123617) Ярошенко Л. В., Штуць А. А., Колісник М. А. Пнв 2021 253
28349 Підвищення довговічності деталей, що працюють при повторно-змінних навантаженнях Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л. Сун 2020 263
28348 Investigation of the speed of movement of powder particles of cold gas dynamic spraying Gaidamak O. Сун 2020 186
28347 Створення композиційних електропровідних покриттів газодинамічним напиленям Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А. Сун 2021 176
28302 Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. Сун 2021 180
28301 Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода гравітаційного бетонозмішувача шляхом комп’ютерного моделювання Видмиш А. А., Штуць А. А. Сун 2021 229
28273 Вібраційний копач з кінематичним приводом коливань (пат. на винахід № 123421) Ярошенко Л. В. Пнв 2021 198
28226 Рівень енергозабезпечення тваринницьких ферм за рахунок біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А., Пилипенко О. В. Сун 2021 255
28225 Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Гунько І. В., Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун 2021 165
28154 Вирівнювання графіків навантаження електроприводів електромеханічними накопичувачами компенсаторами Видмиш А. А. Дк 2020 125
28152 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А Дк 2019 147
28143 Іncreasing of the durability of details working under repeatable-loads  Matviychuk V., Gaidamak O. Сун 2020 220
28123 Cистема автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів Граняк В. Ф. Дк 2020 155
28122 Method of weight coefficients calculation of artificial neural-like network in diagnostic systems of hydraulic units Hraniak V. F. Тд 2020 141
28121 Contactless method and sensor for measurement of axial displacement of electric machine rotor Hraniak V. F. Тд 2020 163
28120 Нові високоінформативні ознаки визначення технічного стану в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф. Тд 2019 271
28119 Mathematical model of capacitance micromechanical accelerometer in static and dynamic operating modes Hraniak V. F., Kukharchuk V. V., Kucheruk V. Y., Katsyv S. Sh., Karabekova D.Zh., Khassenov A. K. СWeof 2020 290
28118 Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Сун 2020 152
28117 Correlation method for calculation of weight coefficients of artificial neural-like network in hydraulic units’ diagnostic systems Hraniak V. F., Kukharchuk V. V., Katsyv S. Sh., Bilichenko V. V., Bogachuk V. V., Katsyv S. Sh., Tsymbal S. V., Wójcik W. Суз 2019 210
28115 Dynamic model of capacitance micromechanical accelerometer Hraniak V. F. Тд 2020 259
28110 Математична модель накладного параметричного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення Граняк В. Ф. Сун 2020 228
28083 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф 2021 0
28082 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф 2021 1
28081 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф 2021 1
28080 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Пвф 2021 1
28057 Дослідження пошкоджень асинхронних двигунів 0,4 кВ Рубаненко О. Є., Видмиш А. А. Сун 2020 270
27969 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. Дк 2019 228
27966 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. Тд 2019 287
27965 Розробка та дослідження самоналаштування автоматизованої системи керування електроприводом для реалізації управління процесом штампування обкочуванням Штуць А. А. Тд 2019 269
27963 Удосконалення процесу штампування обкочуванням трубних заготовок на основі комп'ютерного моделювання Штуць А. А. Тд 2019 283
27960 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. Сун 2020 221
27947 Потенціал використання соломи зернових культур як біопалива Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Галущак О. О. Сун 2020 247
27946 Напрямки активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Галущак Д. О. Сун 2020 235
27945 Інтегрування регіонального зернового ринку Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Єленич А. П. Сун 2020 198
27783 Керований семитричний дебалансний вібропривод спрямованої дії з регулюванням кута напрямку вібрації (Пат. на винахід № 122954) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А., Чубик Р. В., Тригуба А. М. Пнв 2020 336
27624 Дондіпровуглемаш – інститут комплексної механізації шахт Косарев В. В., Стаднік М. І., Приседський Е. В. С 2020 267
27623 Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Проценко Д. П., Бабій С. М. Сун 2020 187
27622 Автономне електропостачання тваринницької ферми на базі відновлюваних джерел енергії Стаднік М. І., Гунько І. В., Проценко Д. П. Сун 2020 335
27621 Комплексне енергозабеспечення об’єктів АПК Стаднік М. І. Дк 2020 136
27620 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Стаднік М. І. Дк 2020 247
27618 Відслідковування графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні Штуць А. А. Дк 2020 318
27600 Низьковольтні синхронні компенсатори, як елементи електроприводів об’єктів АПК Видмиш А. А. Дк 2020 138
27594 Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі Штуць А. А. Дк 2020 280
27562 Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням циліндричних та трубних заготовок з використанням програмного комплексу deform – 3d Штуць А. А. Дк 2020 129
27561 Дослідження системи контролю температури природного газу Возняк О. М., Штуць А. А. Сун 2020 295
27536 Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) кms Видмиш А. А., Возняк О. М., Замрій М. А. Сун 2020 190
27409 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу вібросепаратора Красюк Д.О. Дрп 2020 11
27255 Підвищення ефективності роботи системи електропостачання підприємства «Вінницязерносервіс» Новак Артем Вікторович Дрп 2020 5
27253 Дослідження режимів роботи системи електропостачання ПАТ «Володарка» з перспективним зростанням потужностей підприємства Гаєвик Артем Геннадійович Дрп 2020 6
27220 «Дослідження причин втрат активної енергії в електричних мережах комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та розроблення заходів з їх зниження» Левко Роман Вікторович Дрп 2020 4
27218 Підвищення ефективності енерговикористання на ВКФ «ROSHEN» Зозуля Сергій Васильович Дрп 2020 5
27216 Особливості несиметричних пошкоджень високовольтних мереж Коршманюк Денис Анатолійович Дрп 2020 3
27112 Дослідження ефективності електрозабезпечення ПАТ «МАЯК» з розробленням енергоощадних заходів Савін В’ячеслав В’ячеславович Дрп 2020 4
27076 Організація наукових та експериментально-конструкторських досліджень,Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. Нп 2020 7
26702 «Дослідження систем пожежогасіння силових трансформаторів». Колісник Сергій Іванович Дрп 2020 3
26616 Патентознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки аспірантів галузі знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 132 - Матеріалознавство Ярошенко Л.В., Полєвода Ю.А. Нп 2020 18
26520 «Дослідження енергоефективності ТОВ «Зерносвіт» м. Вінниця». Щербата Світлана Григорівна Дрп 2020 2
26511 «Обгрунтування системи енергозабезпечення типового житлового мікрорайону м. Вінниця» Мельник Богдан Вячеславович Дрп 2020 2
26488 Дослідження особливостей індукційних електричних машин Кучерук Микола Аркадійович Дрп 2020 2
26487 Обґрунтування і розробка автономної вітроенергетичної установки для фермерського господарства Кальніченко А. С. Дрп 2020 3
26464 Енергоефективні технології управління тепловим споживанням будівель Фоломієв Є. В. Дрп 2020 2
26439 Розвиток Теплицьких електричних мереж напругою 110 кВ Братенко Марія Валеріївна Дрп 2020 3
26428 Огрунтування реконструкції високовольтних підстанцій для підключення сонячних електростанцій Грицик Тарас Володимирович Дрп 2020 5
26347 «Розвиток теплохолодопостачання торговельно-офісної будівлі з використанням система збору даних» Борачук Євгеній Олександрович Дрп 2020 4
26346 «Розробка системи електропостачання ТОВ «Поділля-залізобетон» із впровадженням заходів з енергозбереження». Богословський Валерій Пантелійович Дрп 2020 4
26339 Обґрунтування параметрів системи діагностування високовольтного обладнання з використанням параметрів часткових розрядів Криховецький Іван Анатолійович Дрп 2020 4
26338 Розробка систем діагностування синхронних генераторів Пінчук Назар Сергійович Дрп 2020 3
26337 Аналіз особливостей діагностування вимірювальних трансформаторів Кір’янов Анатолій Ігорович Дрп 2020 7
26336 Дослідження причин пошкоджуваності обладнання розподільних електричних мереж з ВДЕ Полянський Вадим Олександрович Дрп 2020 3
26320 «Удосконалення роботи системи електропостачання підприємства «Вінницький олійножировий комбінат» Кукуруза Б. В. Дрп 2020 5
26319 «Дослідження електропостачання промислово-житлового району із забезпеченням стандартної якості електроенергії». Жук Лілія Олегівна Дрп 2020 315
26318 Модернізація електроприводу механізму переміщення вантажного візка будівельного баштового крану. Мігальчинський В. М. Дрп 2020 3
26312 Розвиток летичівських електричних мереж з дослідженням ефективності пристроїв грозозахисту Бондаренко Максим Петрович Дрп 2020 3
26310 Модернізація системи електропривода бурякорізки на цукровому заводі Остапчук С. В. Дрп 2020 3
26308 Нормування втрат потужності та їх мінімізація в розподільчих мережах АПК з використанням нейро-нечіткого моделювання Павлик С.В. Дрп 2020 5
26279 Обґрунтування технічних рішень вдосконалення силових трансформаторів та автотрансформаторів Кухарчук Тетяна Андріївна Дрп 2020 3
26278 Дослідження системи автоматизованого електроприводу центрифуги для цукрового заводу Ткач О.С. Дрп 2020 3
26261 Дослідження системи автоматичного керування насосною установкою Савчук В.С. Дрп 2020 7
26260 Обґрунтування і розробка електроприводу підйомника для станції технічного обслуговування автомобілів Голуб А. І. Дрп 2020 6
26220 Обґрунтування і розробка електроприводу відкотних та розсувних воріт Василенко О.В. Дрп 2020 3
26219 Розробка електропривода переміщення козлового крана Підлісний Д. М. Дрп 2020 3
26218 Модернізація системи автоматизованого електроприводу токарно-револьверного верстату Марценюк Євген Олександрович Дрп 2020 4
26213 Підвищення ефективності функціонування електричних систем з використанням засобів компенсації реактивної потужності Кубай Олександр Васильович Дрп 2020 3
26211 Формування надійного та якісного електропостачання товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОПРИЛАД» м. Київ Висоцький Сергій Ярославович Дрп 2020 3
26156 Аналіз втрат електричної енергії в мережах з вітровими електростанціями Перестяк Максим Васильович Дрп 2020 6
26155 Підвищення ефективності енерговикористання насосної станції в селі Бохоники Мельник Володимир Анатолійович Дрп 2020 7
26143 Обґрунтування і розробка листоправильної машини для випрямлення та радіусного гнуття листів металу на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки Богачук М.Ю. Дрп 2020 3
26130 Дослідження системи електроприводу екскаватора Франко Оксана Михайлівна Дрп 2020 4
26109 Розвиток електричної мережі 110/35 кВ Вінницького району за рахунок інтелектуалізації Костенко Андрій Сергійович Дрп 2020 5
26092 Дослідження струмів та напруг під час двох одночасних замкнень в ЛЕП Краснопольський В.В. Дрп 2020 6
26091 Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання // Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В. Нп 2020 6
26072 «Підвищення ефективності енерговикористання на Чуднівському спиртовому заводі». Присяжнюк Юрій Сергійович Дрп 2020 9
25991 Дослідження ефективності використання вакуумного високовольтного обладнання Горпенюк В’ячеслав Валентинович Дрп 2020 6
25990 «Обґрунтування оптимальної компенсації реактивної потужності в електричних мережах товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський молокозавод»» Бухтіяров Олег Геннадійович Дрп 2020 7
25960 «Дослідження автоматизованого електроприводу поперечної подачі плоскошліфувального верстата» Панчук Алла Миколаївна Дрп 2020 6
25959 Модернізація електропривода механізму переміщення козлового контейнерного крана вантажо підйомністю 32 т Прокопенко Сергій Вікторович Дрп 2020 6
25958 «Підвищення енергоефективності електроприводу установки насосної станції подачі холодної води у водопровідну мережу житлового комплексу» Рижков Олександр Ярославович Дрп 2020 5
25957 Обгрунтування показників електропостачання Крижопільської філії ТОВ «Терра Фуд» з використанням сучасних методів моделювання Гасенко Анатолій Олександрович Дрп 2020 5
25956 Формування когенеративної установки для енергопостачання сільськогосподарських підприємств» Кучерук Олег Аркадійович Дрп 2020 6
25955 Дослідження електропривода контуру охолодження трансформатора АТ-1 на ПС-330 кВ Балабан Денис Олександрович Дрп 2020 5
25954 Удосконалення насосної установки за рахунок застосування системи автоматичного керування Аврамчук Віталій Вікторович Дрп 2020 7
25953 «Розробка автоматизованого електроприводу поворотної платформи сонячних панелей» Чабанюк Сергій Валерійович Дрп 2020 5
25952 «Оптимізація пускових режимів електроприводу стрічкового конвеєра в умовах гранітного кар’єра» Подоляк Олександр Вячеславович Дрп 2020 7
25951 «Дослідження автоматизації газокомпресорної станції з використання програмованого логічного контролера» Рябошапко Микола Віталійович Дрп 2020 9
25950 Розробка системи автоматичного підтримання температури для розумного будинку на базі МК PIC16F628A Поліщук Артем Васильович Дрп 2020 4
25949 «Розробка силових і освітлювальних мереж приватного підприємства «КВАНТА-ЛЧ»» Сафаров Андрій Рустамович Дрп 2020 4
25948 «Аналіз ефективності енерговикористання в товаристві з обмеженою відповідальністю «Столярcервіс» Жук В’ячеслав Леонідович Дрп 2020 7
25947 Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією Білінський Роман Миколайович Дрп 2020 7
25946 Дослідження електроприводу автомобільного підйомника для станції технічного обслуговування фермерського господарства з подальшою його модернізацією Білінський Роман Миколайович Дрп 2020 6
25945 «Модернізація системи керування електропривода головного руху стрічкопильного горизонтального верстату в умовах ВАТ «Вінницький деревообробний завод»» Фаріон Олександр Олександрович Дрп 2020 3
25944 «Розширення функціональних характеристик та технічних параметрів системи автоматизованого регулювання електроприводом вантажного підйомника» Корнійчук Артем В’ячеславович Дрп 2020 4
25943 «Застосування сучасних методів регулювання напруги в електричних мережах» Кошельников Володимир Андрійович Дрп 2020 4
25942 «Оптимізація внутрішніх мереж фотогальванічної електростанції ТОВ «Солар-Інвест» Дикий Дмитро Анатолійович Дрп 2020 3
25941 «Оптимізація електропостачання хлібоприймального підприємства ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" Функціонує з використанням автоматизованих систем контролю та обліку електроспоживання» ЛЮБІНЧАК Руслан Миколайович Дрп 2020 4
25940 «Дослідження електропривода стрічкового конвеєра в умовах олійноекстракційного заводу» Криничний Олександр Ігорович Дрп 2020 6
25939 «Розробка системи електропостачання бази матеріального технічного забезпечення Дністровської гідроелектростанції» Шевчук Руслан Васильович Дрп 2020 6
25938 Дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Рогач Валентин Петрович Дрп 2020 4
25937 «Засоби акумулювання енергії та їх роль у перспективах розвитку відновлювальних джерел енергії» Ткачук Вадим Миколайович Дрп 2020 6
25936 «Дослідження та розробка електропривода оперативної лебідки земснаряду» Козелок Вадим Григорович Дрп 2020 5
25901 «Оптимізація ефективності енерговикористання на підприємстві ТОВ Авіс з використанням енергоаудиту» Гальчинський Сергій Васильович Дрп 2020 8
25618 Вібросито для очищення бурового розчину (Пат. № 122042 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв 2020 192
25615 Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом (Пат. № 122008 на винахід) Ярошенко Л. В., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Рубаненко О. О. Пнв 2020 209
25614 Конічний вібраційний млин (Пат. № 122003 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв 2020 263
25613 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. Сун 2020 149
25612 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. Сун 2020 126
25571 Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок Штуць А. А., Служалюк М. О. Сун 2020 136
25570 Розрахунок нестандартних w-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі Возняк О. М., Штуць А. А. Сун 2020 195
25568 Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання Колісник М. А., Служалюк М. О. Сун 2020 193
25565 Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л., Колісник М. А. Сун 2020 135
25546 Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування Бурлака С. А. Сун 2020 306
25545 Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах Бурлака С. А., Галущак О. О., Гуменюк Ю. В. Сун 2020 217
25543 Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші Гунько І. В., Бурлака С. А. Суз 2020 252
25491 Оптимізація роботи вібросушарки переміжного нагрівання для сушіння зернової продукції Ярошенко Л. В., Тригуба А. М., Чубик Р. В., Ковтика В. Р. Тд 2020 195
25205 Вібраційна сушарка (Пат. на винахід № 121446) Ярошенко Л. В. Пнв 2020 193
25122 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. Дк 2020 454
25120 Вплив емульгованих палив на характеристики розпилення Бурлака С. А. Тд 2020 175
25077 Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика Стаднік М. І., Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. Нп 2020 1249
25015 Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Нп 2020 6632
25009 Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК «Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» Гунько І. В., Завалюнюк П. Г., Ємчик В. В. Сун 2019 257
25007 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна для роботи на біопаливі та його сумішах Бурлака С. А. Тд 2020 264
25006 Оцінка викидів автотранспорту на основі моделі greet Бурлака С. А. Тд 2020 293
25005 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. Тд 2020 208
24965 Електропривод та автоматизація// Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 13 механічна інженерія, спеціальності: 133 галузеве машинобудування. Ярошенко Л. В. Нп 2020 5
24964 Програма навчальної практики «Вступ до фаху» першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л. В. Нп 2020 5
24922 Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд Шевченко А. В., Видмиш А. А., Штуць А. А. Сун 2020 272
24921 Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research Shtuts A., Kolisnyk M., Vydmysh A., Voznyak O., Baraban S., Kulakov P. СSc 2020 247
24752 Робота двигуна Д-240 при використанні біопалива обробленого ультразвуком Бурлака С. А. Тд 2020 276
24654 Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів Рубаненко О. Є., Лабзун М. П., Грищук М. О. С 2017 318
24653 Вплив відновлювальних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж Рубаненко О. Є., Бондаренко Є. А., Гунько І. О., Коваль А. М. С 2018 404
24652 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. Сун 2018 231
24650 Планування технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик Грищук М. О., Рубаненко О. О., Рубаненко О. Є. С 2019 257
24649 Influence of vibration of contacts on further operation of high-voltage switches = Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів Rubanenko O., Yanovych V., Rubanenko O. Тд 2019 272
24647 Дослідження пошкодження силового трансформатора на фотовольтаічній електростанції Грищук М. О., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. С 2019 309
24645 Planning of the experiment for the defining of the technical state of the transformer by using amplitude-frequency characteristic Rubanenko O., Grishchuk M., Rubanenko O. СSc 2020 329
24641 Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В. С 2019 232
24640 Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перет-ворювачів енергії в перехідних режимах роботи Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф. Мвв 2019 385
24639 Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Кухарчук В. В., Граняк В. Ф., Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г. Мвв 2019 320
24638 Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин (Пат. на корисну модель № 139681) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В. Пнк 2019 415
24635 Стенд для випробування електричних машин (Пат. на корисну модель № 137513) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Кацив С. Ш. Пнк 2019 410
24634 Інтелектуальний самокалібрований двохдіапазонний засіб вимірювання віброприскорення (Пат. на корисну модель № 134347) Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., Мадьяров В. Г. Пнк 2019 384
24604 Signal Statistic and Informational Parameters of Deterministic Chaos Transistor Oscillators for Infocommunication Systems Semenov A., Osadchuk O., Semenova O., Bisikalo O., Vasilevskyi O., Voznyak O. СSc 2019 190
24603 Differential method for measuring the maximum achievable transmission coefficient of active microwave quadripole Semenov A. A., Voznyak O. M., Vydmysh A. A., Semenova O. O., Baraban S. V. СSc 2019 264
24602 Development of a non-standard system of microwave quadripoles parameters = Розробка нестандартної системи параметрів мікрохвильових квадриполів Semenov A. O., Voznyak O. M., Osadchuk O. V., Baraban S. V., Semenova O. O., Rudyk A. V., Klimek J. СSc 2019 202
24567 Обґрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Ярошекно Л. В., Бандура В. М. Сун 2019 220
24563 Statistical express control of the peak values of the differential-thermal analysis of solid materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Zhahlovska O., Vydmysh A., Yaroshenko l. СSc 2018 242
24544 Машина для виброгалтовочной обработки деталей сельскохозяйственной техники Ярошенко Л. В. Тд 2019 209
24541 Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Тд 2018 246
24438 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і наукового педагогічних працівників зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ярошенко Л.В., Стаднік М.І., Видмиш А.А. Нп 2020 4
24428 Методичні вказівки до виконання навчальної практики з поглиблений використанням англійської мови для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) інженерно-технічного факультету Граняк В. Ф. Мв 2020 6
24361 Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур Бурлака С. А., Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. Сун 2019 298
24359 Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Гунько І. В., Бабин I. А., Пришляк В. М. Сун 2020 220
24218 Автоматизація технологічних процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів інженерно-технологічного факультету галузі знань: 14 - електрична інженерія, спеціальності: 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Ярошенко Л.В. Нп 2020 14
24129 Вібраційний сепаратор (Пат. на винахід № 121007) Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Пнв 2020 169
24128 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. Сун 2019 266
24127 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Стаднік М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О., Ярошенко Л. Сун 2019 269
24108 Підвищення ефективності металообробки в апк шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Ядвіг В. В. Тд 2014 164
24106 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Матвійчук В.А Пвф 2020 5
24105 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 141 – "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" Ярошенко Л.В., Матвійчук В.А. Пвф 2020 5
24104 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Матвійчук В.А. Пвф 2020 3
24103 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Ярошенко Л.В., Матвійчук В.А. Пвф 2020 7
24032 Аналіз роботи вде в розподільних мережах та шляхи компенсації їх нестабільності Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Янович В. П. Сун 2019 324
24031 Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму Видмиш А. А., Возняк О. М. Сун 2019 560
24030 Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі Видмиш А. А. Сун 2019 290
23891 Комп”ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок Штуць А. А., Матвійчук В. А. Сун 2016 335
23890 Визначення основних показників роботи двигуна на генераторному газі Рубаненко О. О., Вишневський В. М., Штуць А. А. Тд 2016 329
23783 Развитие технологических возможностей процессов штамповым обкатыванием в ресурсосберегающем производстве в АПК Штуць А. А., Явдык В. В. Тд 2014 157
23753 Аналіз видів енергопостачання АПК та засоби підвищення їх ефективності Штуць А. А., Вишнєвський В. М., Зінєв М. В. Тд 2016 201
23752 Перспективи використання сонячної енергії Штуць А. А., Колісник М. А. Тд 2016 173
23749 Моделювання з використанням програмного забезбечення Deform - 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А. Тд 2015 200
23721 Дослідження надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Драчишин В. І. С 2014 241
23720 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК Штуць А. А., Явдик В. В., Колісник М. А. Тд 2014 193
23719 Комп'ютерне моделювання з використанням програмного забезбечення Deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А., Колісник М. А., Балака В. І. Тд 2015 182
23718 Розробка пристрою автоматичної зміни оснащення шампувально-обкочувального комплексу Штуць А. А., Матвійчук В. А. Тд 2014 185
23670 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских циліндричних заготовок Штуць А. А. Тд 2015 174
23669 Аналіз технологічних можливостей методу штампування обкочуванням Штуць А. А., Колісник М. А., Міхальчук Б. О. Тд 2015 168
23667 Дослідження процесу штампування обкочуванням Штуць А. А., Міхальчук Б. О., Колісник М. А. Тд 2015 175
23634 Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. Сун 2014 231
23535 Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. Сун 2014 260
23534 Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. Тд 2016 182
23523 Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів Бурлака С. А., Малаков О. І., Михальова Ю. О. Сун 2019 437
23512 Електричні машини. Частина І. Навчально-методичний посібник для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Електричні машини» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Видмиш А.А., Штуць А. А. Нп 2020 81
23498 Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням (Пат. на винахід 116672) Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. Пнв 2018 139
23496 Оцінка надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Драчишин В. І., Штуць А. А. Тд 2014 208
23495 Влияние неравномерности загруженности ленточного конвейера на нагруженность приводных двигателей и энергозатраты на транспортирование Семенченко А. К., Стадник Н. И., Белицкий П. В., Семенченко Д. А., Степаненко Е. Ю. Сун 2016 306
23494 Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. Сун 2018 361
23492 Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних W-параметрів чотириполюсника Возняк О. М., Видмиш А. А., Штуць А. А. Сун 2019 331
23396 Оптимізація генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А. Тд 2019 201
23395 Мобільний пристрій для дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей Стаднік М. І., Рогач В. П., Проценко Д. П. Сун 2019 303
23348 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і оберненому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А. Тд 2019 301
23318 Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин Ярошенко Л. В. Сун 2019 200
23273 Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах Видмиш А., Штуць А. Сун 2019 418
23185 Пристрій для вібраційної обробки (Пат. на винахід № 120120) Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. Пнв 2019 205
23114 Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму Возняк О., Колісник М. Сун 2019 456
22999 Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials Semenov A., Baraban S., Semenova O., Voznyak O., Vydmysh A., Yaroshenko L. Суз 2019 339
22997 Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника Ярошенко Л., Стадник М., Іванов М., Моторна 0., Переяславський О. Сун 2019 373
22759 Обґрунтування інтелектуальної системи контролю навантаження силових трансформаторів Карпійчук Михайло Федорович Дрп 2019 6
22723 Дослідження автоматизованого електропривода пасажирського ліфта лікарні Гнатенко Святослав Віталійович Дрп 2019 5
22659 Research on sunflower seeds dryng process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. СWeof 2019 425
22646 Дослідження систем діагностування трансформаторних олив електрообладнання підприємств АПК Пасєка Дмитро Васильович Дрп 2019 5
22395 Малі електричні станції в АПК. Навчально-методичний посібник для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Малі електричні станції в АПК» за спеціальністю 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” студентів денної та заочної ф Стаднік М. І.; Штуць А. А.; Колісник М.А. Нп 2019 41
22303 Обрунтування перспективного розвитку Тростянецьких ЕМ із забезпеченням оптимальних рівнів напруги у вузлах Настюк Сергій Олександрович Дрп 2019 5
22219 “Обґрунтування і розробка системи електропостачання ТОВ "Вінницький експериментально-механічний завод" Облагробуду” Пилипчук Олександр Миколайович Дрп 2019 4
22127 “Обґрунтування і розробка електропривода приводної станції стрічкового конвеєра в умовах ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр"” Подупейко Сергій Васильович Дрп 2019 8
22111 Дослідження систем контролю та розрахунок параметрів релейного захисту ЛЕП 35 кВ електропостачання АПК Крот Юрій Васильович Дрп 2019 4
21989 Дослідження ефективності засобів пошуку місць пошкоджень та випробування ізоляції кабельних електричних мереж напругою 10 кВ Матвієнко Катерина Романівна Дрп 2019 8
21965 Розвиток та модернізація шаргородських електричних мереж із застосуванням методів динамічного проектування та поконтурної оптимізації Кондрат Олександр Іванович Дрп 2019 3
21964 Автоматизація системи виготовлення хлібу в пекарній печі Грабчак Аліна Русланівна Дрп 2019 5
21890 “Дослідження системи електроприводу механізму підйому мостового крану для ВАТ "Брацлав"” Паламарчук Максим Дмитрович Дрп 2019 5
21888 Розробка електропривода вентилятора в технологічному процесі сушки цукру в псевдо розрідженому стані Довгополюк Олександр Іванович Дрп 2019 4
21878 Розвиток електричної мережі 110 кВ Вінницького району Шевякова Анастасія Вадимівна Дрп 2019 4
21877 Обґрунтування розвитку електричних мереж 110 кВ Жмеренських РЕМ Сердега Віталіна Вікторівна Дрп 2019 3
21876 Дослідження системи електропостачання «ВАТ Світанок» Недбайло Віталій Анатолійович Дрп 2019 3
21875 Реконструкція Крижопільських електричних мереж Назар Інна Василівна Дрп 2019 3
21863 “Дослідження системи автоматизованого електроприводу центрифуги цукрового заводу з комп’ютерним моделюванням” Колесніченко Олександр Сергійович Дрп 2019 6
21853 Дослідження системи електропривода ланцюгового транспортера на ПАТ «Вінницький олійожировий комбінат» Очеретний Ярослав Ігорович Дрп 2019 5
21796 Обґрунтування розвитку розподільчих мереж Немирівських ЕМ Кучерук Анатолій Петрович Дрп 2019 4
21795 Дослідження електропривода насоса для переробної галузі Іщук Василь Вікторович Дрп 2019 3
21718 Обґрунтування модернізації електропривода бетонозмішувача типу СБ138А Борових О.О. Дрп 2019 2
21670 Обґрунтування та розробка мехатронної системи транспортування матеріалів до місця обробки Грабар Михайло Миколайович Дрп 2019 3
21639 «Підвищення ефективності енерговикористання на основі енергетичного аудиту ТОВ «Сармат» Хмара Юрій Валерійовича Дрп 2019 4
21616 Дослідження особливостей дистанційного релейного захисту ЛЕП систем електропостачання АПК Рибалка Дар'я Володимирівна Дрп 2019 2
21580 Дослідження та розробка електропривода насосної станції подачі холодної води в водопровідну мережу фермерського господарства Мельник О. В. Дрп 2019 2
21579 Підвищення якості електропостачання на публічному акціонерному товаристві вінницький олієжировий комбінат Шклярук О. О. Дрп 2019 4
21578 Розширення функціональних характеристик та технічних параметрів системи автоматизованого регулювання електроприводом вантажного підйомника Блажевський Р. Р. Дрп 2019 4
21572 Обгрунтування можливості автономного електропостачання за рахунок генерації з використанням біогазу Чернега О.Ю. Дрп 2019 4
21557 Релейний захист та автоматика резервного живлення підстанції глибокого введення 110/10 кВ агропромислового комплексу Блажко Олександр Юрійович Дрп 2019 2
21296 Оцінювання ефективності заходів з струмообмеження в лініях електропередач великої пропускної здібності з використанням струмообмежуючого реактору та дешунтованого вимикача Братчука Віталія В’ячеславовича Дрп 2019 2
21280 Формування систем автономного електропостачання малого фермерського господарства Паладій Максим Сергійович Дрп 2019 3
21185 Удосконалення методів та засобів визначення дефектів ізоляції енергетичного обладнання АПК Коваль Ігор Анатолійович Дрп 2019 4
21158 «Аналіз технічних засобів оцінки показників якості електричної енергії в системі Smart Grid» Бабін Володимир Григорович Дрп 2019 3
21154 Застосування струмообмежуючих засобів в електроенергетичних системах Залізняк Роман Олександрович Дрп 2019 2
21153 Проектування системи автономного електропостачання с/г підприємства з використанням біогазу Дибський Юрій Савович Дрп 2019 4
21152 «Прогнозування розвитку електричної мережі району з урахуванням перспектив розвитку електроспоживання» Давидюк Юрій Андрійович Дрп 2019 2
21151 «Розробка та дослідження системи електропостачання з використанням кабельної лінії підєднаної до підстанції «Західна 110 кВ» з діагностуванням її стану» Ковальчук Валентин Володимирович Дрп 2019 2
21150 «Використання інтелектуальної складової при діагностуванні трансформаторів на підстанціях сільськогосподарських підприємств» Щур Ярослав Сергійович Дрп 2019 2
21146 Проектування системи захисту розподільчих електричних мереж з використанням методів Smart Grid Гальчинський Віктор Миколайович Дрп 2019 4
21026 Методика визначення потенціалу джерел відновлювальної енергії на прикладі Сандракської ГЕС у Вінницькій області Рубаненко О. О., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Бандура В. М., Видмиш А. А., Матвійчук В. А., Янович В. П., Колісник М. А., Прутська Т. Ю., Бурко К. В. Нз 2018 442
21023 Компенсація нестабільності СЕС і ГЕС з використанням біоресурсів Видмиш А. А., Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В., Колісник М. А. Нз 2019 430
21000 Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних виробів Колісник М. А. Пк 2019 231
20999 Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних виробів Колісник М. А. Пк 2019 293
20998 Дослідження стану матеріалу при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А., Присяжнюк Ю. С. Тд 2019 371
20898 Долслідження напружено-деформованого стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Колісник М. А., Штуць А. А. Сун 2018 376
20897 Дослідження ауску стрічкових конвеєрів Стаднік М. І., Видмиш А. А. Сун 2018 544
20860 Створення мікроелектромереж для забезпечення надійного електропостачання підприємств АПК на прикладі Уладо-Люлинецької дослідно-селекційної станції Рубаненко О. О., Видмиш А. А., Явдик В. В. Сун 2019 320
20642 Релейний захист та мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки дo підготовки та виконання третьої та четвертої лабораторних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка Рубаненко О.Є., Гунько І.О., Явдик В.В. Мв 2019 8
20641 Релейний захист та мікропроцесорна .Методичні вказівки дo підготовки та виконання І та ІІ лабораторних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни «релейний захист та мікропроцесорна техніка» зі спеціальності 141 «елект Рубаненко О.Є., Гунько І. О., Явдик В.В. Мв 2019 5
20549 Інтелектуалізація електроенергетичних систем. Теорія. Лабораторні роботи. Практичні заняття. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Стаднік М.І., Видмиш А.А., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп 2019 26
20434 Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища Ярошенко Л. В. Сун 2019 478
20412 Двовальний вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 119074) Ярошенко Л. В. Пнв 2019 293
20411 Вібраційна сушарка з інфрачервоними (Пат. на винахід № 119102) Ярошенко Л. В., Бандура В. М. Пнв 2019 379
20317 Електротехніка і мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів з дисципліни зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» Видмиш А.А., Явдик В.В. Мв 2019 2
20316 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання та засобів керування. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Видмиш А.А Мв 2019 13
20315 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання та засобів керування. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Видмиш А.А Мв 2019 10
20314 Електропостачання та електричні системи і мережі. Методичні вказівки з виконання курсової роботи студентами інженерно-технологічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». А. А. Видмиш., А. А. Штуць Мв 2019 16
20277 Монтаж енергообладнання і систем керування». Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина перша Видмиш А.А. Мв 2019 10
20268 Автоматизація технологічний процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Рубаненко О.Є., Гунько І.О., Рубаненко О.О., Явдик В.В Мв 2019 21
20265 Основи електропостачання. Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання курсової роботи студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Рубаненко О.О., Пелешок С.В., Явдик В.В. Мв 2019 10
19806 Автоматика і автоматизація виробництва. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 ”Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 208 ”Агроінженерія” Ярошенко Л.В. Нп 2019 17
19805 Апарати керування і захисту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 14 – ”Електрична інженерія” за спеціальністю 141 – ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Ярошенко Л.В. Нп 2019 5
19639 Improving energy efficiency of coal transportation by adjusting the speeds of a combine and a mine face conveyor Stadnik M., Semenchenko D., Semenchenko A., Belytsky P., Virych S., Tkachov V. СSc 2019 474
19629 Пристрій керування трифазними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором (Пат. на корисну модель № 5815) Стаднік М. І., Мезніков А. В., Полубедов М. А. Пнк 2005 472
19628 Пристрій діагностики технічного стану силового гідроустаткування (Пат. на корисну модель № 61458) Косарев В. В., Стаднік М. І., Мезніков А. В., Варшавський Ю. І., Кирилюк Ю. М., Нікітін С. В., Бризньов С. Р., Степаненко О. В., Лукічова В. О., Мємєх О. В. Пнк 2010 320
19626 Плунжерний насос (Пат. на корисну модель № 67412) Нікітін С. В., Косарев В. В., Стаднік М. І., Мезніков А. В., Варшавський Ю. І. Пнк 2012 290
19579 Вибір встановленої потужності сонячної електростанції та її елементів Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. Сун 2017 1188
19578 Привод скребкового конвеєра як мехатронний модуль Стаднік М. І. Сун 2016 304
19577 Контроль швидкісних параметрів стрічкових конвеєрів Стаднік М. І. Сун 2016 545
19576 Аналіз ефективності генерації електроенергії на основі сонячної енергії в Вінницькій області Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С. В. Сун 2016 1012
19568 Мехатронные системы адаптивного управления технологическими процессами в АПК Стадник Н. И. Сун 2016 253
19567 Визачення рівня генерації електроенергії на сонячній електростанції відносно її встановленої потужності Стаднік М. І., Рубаненко О. О., Бондаренко С.В. Сун 2016 1353
19566 Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю Стаднік М. І. Сун 2017 277
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. Суз 2018 447
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. Сун 2018 689
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. С 2018 324
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. Сун 2018 281
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. С 2018 426
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. Тд 2018 341
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. С 2018 609
19467 Газогенераторний твердопаливний котел (Пат. на винахід № 117142) Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М., Гунько І. О. Пнв 2018 545
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. Тд 2018 268
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. Тд 2018 291
19337 Електротехнічні матеріали. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних робіт та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Рубаненко О.О., Явдик В.В. Нп 2019 24
19237 Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О. С 2018 571
19236 Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Собчук Н.В. С 2018 515
19235 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. С 2018 547
19234 Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи RC–фільтрів з обмежувачами перенапруг та телеметрією напруг Матвієнко С.В., Янович В.П., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Сун 2018 465
18961 Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling Rubanenko O. Сун 2017 417
18854 Комплексна електрифікація виробничих процесів ферми врх тов «агрофірма україна-0» зі створенням енергоефективного комплексу при використанні відновлювальних джерел енергії Сільський С.В. Дрп 2018 4
18794 Керований симетричний дебалансний вібропривод направленої дії (Пат. на винахід № 117630) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. Пнв 2018 387
18730 Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин Стадник Н.И., Ярошенко Л.В., Солона Е.В., Чубик Р.В. Сун 2018 295
18711 Автоматизація технологічних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» зі спеціальності 141 – «Електроенергети Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Мв 2018 42
18704 Теоретичні основи електротехніки. з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» спрямований на організацію вивчення теоретичного матеріалу та виконання розрахункових завдань необхідного для майбутнього спеціаліста Величко Т.Г., Нагачевська С.М. Рубаненко О.О., Гунько І.О. Нп 2018 9
18696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми Благута Р. Ю. Дрп 2018 5
18695 Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху Печенюк Олександр Васильович Дрп 2018 3
18587 Дослідження методів і засобів регулювання напруги в електричних мережах Овсіков Вадим Євгенійович Дрп 2018 4
18573 Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна» Коломієць Володимир Іванович Дрп 2018 5
18386 Дослідження можливостей використання нічних провалів електроспоживання для АПК Тарнавський Максим Володимирович Дрп 2018 2
18311 Дослідження ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі низької напруги Стемповський Андрій Миколайович Дрп 2018 3
18077 Обґрунтування і розробка електропривода стрічкового конвеєра в умовах олійно-екстракційного заводу Вінницького олієжиркомбінату Гаврилюк В’ячеслав Михайлович Дрп 2018 8
18073 Обгрунтування шляхів підвищення ефективності та надійності системи електропостачання в районі ртп «піщанка» Рудь Тетяни Миколаївни Дрп 2018 3
18014 Зменшення втрат від адресних перетоків в електричних мережах з розосередженими джерелам и енергії Бабій Валентина Русланівна Дрп 2018 4
18001 Обгрунтування електричної частини сонячної електростанції потужністю 1,5 МВт Оцабрика Андрій Вікторович Дрп 2018 5
17977 Розвиток фрагменту Погребищенських електричних мереж із дослідженням мікропроцесорного релейного захисту Стратієнко Олександр Іванович Дрп 2018 3
17930 ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» з вибором комірки 10 кВ та розрахунок релейного захисту лінії Постолатій Андрій Вадимович Дрп 2018 2
17929 Організація диспетчерського керування нормальними ре-жимами систем електропостачання підприємств АПК Мужиловський Євгеній Михайлович Дрп 2018 4
17928 Дослідження методів розрахунку струмів короткого замикання в системах електропостачання агропромислових комплексів Ціліцінський В. Ю. Дрп 2018 6
17927 Вдосконалення методів ремонту високовольтних вводів обладнання підприємств апк Мельник Віталій Іванович Дрп 2018 3
17925 Обґрунтування і розробка електропривода бурто-укладача Ш1-ПСМ Кіш Ігор Олегович Дрп 2018 3
17876 Діагностування кабельних ліній з ізоляцією із зшитого поліетилену Доплатюк Алла Дмитрівна Дрп 2018 5
17869 Використання відновлюваних джерел енергії для підвищення надійності електропостачання підприємств апк Дмитришен Олексій Миколайович Дрп 2018 4
17868 Дослідження способів оцінки стану розподільних мереж з відновлюваними джерелами енергії Куйбіда Олег Васильович Дрп 2018 6
17861 Дослідження можливостей розвитку козятинських електричних мереж 110 кв Ковтун Вадим Борисович Дрп 2018 3
17856 Діагностування стану ізоляції маслонаповненого обладнання Мельник Денис Миколайович Дрп 2018 4
17847 Обгрунтування розвитку Калинівських електричних мереж на основі методу динамічного програмування Івченко В.О. Дрп 2018 4
17845 «обгрунтування параметрів і режимів роботи електрогенераторної установки з використанням генераторного газу» Кабанець Михайло Володимирович Дрп 2018 3
17833 Дослідження електропривода крокуючого транспортера лінії для упаковки брикетів вершкового масла Березовський Володимир Дмитрович Дрп 2018 4
17810 Розвиток електричної мережі 35/10 кв з ефективним розташуванням джерел реактивної потужності Кержа Вадим Михайлович Дрп 2018 3
17797 Обґрунтування і розробка електропривода насоса в системі водопостачання ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»» Свинарик Олександр Олександрович Дрп 2018 7
17770 Дослідження ефективності джерел освітлення з урахуванням компонувальних схем живлення Прокопець Вадим Леонідович Дрп 2018 3
17761 Обґрунтування та розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу Лісовий Олег Анатолійович Дрп 2018 6
17733 Реконструкція ліній електропередачі 10 кВ з переведенням на клас напруги 20 кВ на прикладі Іллінецьких електричних мереж Ковтюк Олександр Михайлович Дрп 2018 2
17696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання цеха сушіння деревини Паламарчук Мирослав Юрійович Дрп 2018 4
17692 Дослідження системи електропостачання тов «вінницязерносервіс» із розробкою заходів підвищення якості електроенергії Слободянюк Микола Миколайович Дрп 2018 6
17691 Розробка систем електропостачання публічного акціонерного товариства «вінницький олієжиркомбінат» з реконструкцією системи освітлення Маренюк Денис Анатолійович Дрп 2018 5
17686 Обґрунтування і розробка електропривода механізму переміщення козлового крана в умовах ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр" Демидов Андрій Васильович Дрп 2018 5
17685 Обґрунтування і розробка керованого електромеханічного віброприводу для вібраційних машин сільськогосподарського призначення Негай Віталій Вадимович Дрп 2018 2
17684 Обґрунтування і розробка електроприводу вібробункера лічильника зерна Сидорук Сергій Васильович Дрп 2018 4
17681 Обгрунтування застосування малих гідроелектростанцій для підвищення ефективності експлуатації розподільних електричних мереж Лозицький Роман Сергійович Дрп 2018 2
17680 Формування складу генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Поліщенко Дмитро Олександрович Дрп 2018 7
17679 Дослідження роботи вітроустановок в складі електроенергетичної системи Перегняк Лілія Анатоліївна Дрп 2018 3
17674 Обґрунтування і розробка електроприводу коливань робочого органу шахтної вібросушарки Гирба Віктор Віталійович Дрп 2018 3
17608 Обгрунтування систем керування та захисту асинхронних двигунів Цета Олександр Іванович Дрп 2018 2
17607 Обґрунтування варіанту модернізації трансформаторної підстанції та вибору апаратури Цвєтков Генадій Євгенійович Дрп 2018 3
17602 Обґрунтування і розробка параметрів системи електрообладнання борошномельного цеху Падюк Володимир Миколайович Дрп 2018 2
17601 Обгрунтування і розробка шляхів підвищення ефективності і надійності розподільних ліній електропередач Гріщенко Олег Павлович Дрп 2018 2
17600 Обґрунтування і розробка автоматизованої системи керування електроприводом зерносушильного агрегату Куцак Ігор Анатолійович Дрп 2018 4
17569 Розробка системи електропостачання будинку на базі фотовольтаїчних панелей Попик Віталій Васильович Дрп 2018 2
17519 “Обґрунтування і розробка автономної вітроенергетичної установки для СТОВ "Мир"” Гавенко Віктор Васильович Дрп 2018 3
17502 Проектування сонячної електростанції потужністю 650 кВт та дослідження її роботи в системі електричної мережі Грушко Ольга Михайлівна Дрп 2018 2
17480 Фoрмування райoнних електричних мереж 110-35 кв з урахуванням прoгнoзу зрoстання навантаження Коломійчук Руслан Вікторович Дрп 2018 3
17475 Дослідження режимів роботи стрічкового конвеєра методом математичного моделювання з оптимізацією системи пуску Кутненко Дмитро Валерійович Дрп 2018 6
17474 Удосконалення системи електропостачання з розширеним використанням частотного регулювання приводів для цукрових заводів середньої потужності Гадайчук Олександр Васильович Дрп 2018 4
17473 Підвищення надійності роботи повітряних ліній електропередач Качайло Олексій Анатолійович Дрп 2018 2
17472 Фopмування pайoнних електpичних меpеж 110-35 кв з уpахуванням пpoгнoзу зpoстання навантаження Коломійчук Руслан Вікторович Дрп 2018 3
17471 Аналіз надійності підстанцій 110/10 кв та формування підходів до її підвищення з урахуванням характеристик пристроїв нового технічного рівня Даніш Роман Володимирович Дрп 2018 4
17470 Синтез систем електропостачання електротехнічних підприємств з використанням автоматизованого проектування Черкес Артем Вадимович Дрп 2018 3
17469 Оптимізаця районних електричних мереж високої напруги з урахуванням збільшення споживання електроенергії Чорний Олег Володимирович Дрп 2018 3
17468 Вдосконалення методів діагностування високовольтних вводів обладнання підприємств апк Фаріончук Сергій Йосипович Дрп 2018 6
17457 Модернізація електропривода токарно-гвинторізного верстата для лабораторної установки штампування обкочуванням Колісник Микола Анатолійович Дрп 2018 6
17456 Обгрунтування і розробка лабораторного стенду для штампування обкочуванням на базі електропривода вертикально-свердлильного верстата 2а-135 Штуць Андрій Анатолійович Дрп 2018 8
17438 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Явдик Віта Вікторівна Дрп 2018 5
17437 Дослідження роботи вітрової електростанції в системі електропостачання населеного пункту Котовський С. М. Дрп 2018 7
17436 Визначення залишкового ресурсу трансформаторів та автотрансформаторів в задачах оптимального керування режимами еес Гаврилюк Наталія Анатоліївна Дрп 2018 6
17435 Дослідження впливу електричних станцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії на параметри режиму електричних мереж Цимбалюк Іван Анатолійович Дрп 2018 4
17434 Компенсація реактивної потужності в електричних мережах з відновлювальними джерелами енергії Банашко Андрій Олександрович Дрп 2018 4
17427 Оптимізація потоків реактивної потужності у розподільних електричних мережах Панасюк В'ячеслав Михайлович Дрп 2018 4
17426 Дослідження захисту асинхронних двигунів та його удосконалення Флорінський Роман Сергійович Дрп 2018 6
17349 дослідження режимів роботи електропривода механізму підйому мостового крана з удосконаленням системи контролю роботи Хуторянець Дмитро Борисович Дрп 2018 5
17348 Обгрунтування методу діагностики стану кабельної мережі та алготитму усунення пошкоджень Гончарук Олександр Вікторович Дрп 2018 7
17347 Реконструкція систем енергопостачання 110/10 кВ з використанням методів компютерного моделювання Яковлєв Евген Валерійович Дрп 2018 4
17152 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. Тд 2018 242
17136 Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач (Пат. на винахід № 117408) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Скварок Ю. Ю. Пнв 2018 376
17135 Керований віброзбуджувач (Пат. на винахід № 111436) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Зрайло Н. М. Пнв 2016 550
17108 Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань (Пат. на винахід № 112137) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б., Зрайло Н. М. Пнв 2016 454
17107 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами (Пат. на винахід № 116418) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Бандура В. М., Томчук В. В., Зрайло Н. М. Пнв 2018 298
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. С 2016 461
17080 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушарки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М.І., Ярошенко Л.В., Омельянов О.М. С 2018 511
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. С 2017 410
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. С 2017 575
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. С 2017 590
16969 Керований симетричний дебалансний вібропривод (Пат. на винахід № 113133) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. Пнв 2016 495
16968 Вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 111003) Ярошенко Л. В. Пнв 2016 270
16967 Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину (Пат. на винахід № 111049) Болонний В. Т., Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. Пнв 2016 335
16954 Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Мвв 2018 2031
16898 Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок вальцюванням (Пат. на корисну модель № 122547) Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Бубновська І. А. Пнк 2018 282
16504 Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation Shtuts A., Kolisnyk M., Yavdyk V. Суз 2018 356
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. С 2016 542
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. Тд 2015 338
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд 2015 344
16412 Дослідження системи моніторингу параметрів режиму роботи сонячної панелі Рубаненко О. Є., Гунько І. О., Рубаненко О. О. С 2018 427
16206 Наскрізна програма практик першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» вінниця Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., к.т.н. Нп 2018 16
16197 Програма виробничої практики другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» вінниця Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. Нп 2018 18
16196 Наскрізна програма практик другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» галузі знань 14 «електрична інженерія» Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є.,Рубаненко О. О., Нп 2018 18
16013 Основи електропривода// Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка» Ярошенко Л.В., Видмиш А.А. Нп 2018 28
16008 Автоматизована робота сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.050503 - ”Машинобудування” Ярошенко Л.В. Нп 2018 10
16006 Наскрізна програма навчальних і виробничих практик для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О. Нп 2018 16
16003 Основи електроніки т а мікросхемотехніки. Навчально-методичний посібник для підготовки студентів за осв ітнім ступенем «Бакалавр» з галузі знань 14 «Електрична інженерія» сп еціальністі 141 «Електроенергетика, електрот ехніка і ел Величко Т.Г., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Нп 2018 12
16002 Програма виробничої електромонтажної практики першого «бакалаврського» рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка». Ярошенко Л. В., Матвійчук В. А. Нп 2018 14
15679 Теоретичні основи автоматики. Методичні вк азівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни « Теоретичні основи автоматики » Частина І для студентів с пеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» д енної, зао Стаднік М.І., Зінєв М.В. Мв 2018 50
15656 Електроніка і мікросхемотехніка. Методичні вказівки з виконання курсової роботи студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ., галузь знань 14 «Електр Стаднік М.І., Рубаненко О.О., Штуць А. А., Колісник М. А. Мв 2018 23
15616 Електроніка і мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання» зі спеціальності 208 – «Агр оінженерія» , ОКР «Бакалавр» (денна фор Видмиш А.А., Явдик В.В. Мв 2018 49
15615 Електроніка і мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до викона ння лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка і мікропроцесорна техніка» для студентів напряму підготовки 6.050503 – «Обладнання переробних та харчових виробництв» зі спеціа Видмиш А.А., Явдик В.В. Мв 2018 91
15614 Електроніка і мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання» зі спеціальності 208 –«Агроінженерія», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) Видмиш А.А., Явдик В.В. Мв 2018 29
15612 Теоретичні основи електротехніки. Методичний вказівки для виконання лабораторних робіт студентів галузі знань 14 - Електрична інженерія спеціальність 141 «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка », ОКР «Бакалавр» (денної форми навчання Видмиш А.А., Штуць А.А., Колісник М.А. Мв 2018 139
15572 Інтелектуалізація електроенергетичних систем. Навчально-методичний посібник для підготовки студентів освітнього рівня «Магістр» в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О., Гунько І.О. Нп 2018 40
15333 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович Дрп 2018 7
15320 Дослідження режимів роботи електродвигунів та удосконалення систем захисту Швець Андрій Миколайович Дрп 2018 6
15312 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Васильківський Вадим Анатолійович Дрп 2018 7
15306 Оцінювання стану повітряних ліній 10-0,4 кВ та оптимізація ремонтно – відновлювальних робіт Олійник Андрій Ігорович Дрп 2018 4
15298 Обґрунтування вибору параметрів сес з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження Кубай А.О. Дрп 2018 4
15277 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович Дрп 2018 5
15276 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович Дрп 2018 5
15275 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович Дрп 2018 6
15247 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович Дрп 2018 4
15246 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович Дрп 2018 4
15245 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович Дрп 2018 4
15229 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. Дрп 2018 4
15228 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. Дрп 2018 4
15062 Обгрунтування і розробка грозозахисту сільськогосподарських будівель Марчук Таїсія Михайлівна Дрп 2018 8
14881 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка бакалаврського рівня вищої освіти Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. Мв 2017 182
14871 Основи проектування енергетичних об’єктів в АПК. Навчально-методичний посібник з організації самостійної та практичної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та Рубаненко О.О. Нп 2017 21
13381 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва преміксів Батіщев Олександр Ігорович Дрп 2017 4
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець Тд 2013 486
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. Тд 2013 499
12918 Електротехнічні матеріали. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ( Рубаненко О.О. Мв 2017 7
12784 Електропривод та автоматизація. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100102 - ”Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”. Ярошенко Л.В. Нп 2017 5
12759 «Основи електропостачання» Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання Стаднік М.І., Рубаненко О.О., Пелешок С.В. Мв 2017 11
12758 «Вступ до фаху». Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Рубаненко О.О., Явдик В.В., Гунько І.О. Нп 2017 23
12757 Електротехнології та освітлення. Навчальний посібник з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електротехнології та освітлення» галузі знань 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки: 6.100101«Енергетика Матвійчук В.А., Штуць А.А., Рубаненко О.О. Нп 2017 71
12756 Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології. Навчально - методичний посібник з о рганізації самостійної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.10010 1 « Енер гетика і електротехнічні системи в агропромисл Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. Нп 2017 24
12755 Електропривод та автоматизація. Методичні рекомендації для організації лаборатор них робіт та самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.100102 - ”Процеси Ярошенко Л.В. Мв 2017 80
12754 Апарати керування і захисту. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100101 - «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Ярошенко Л.В. Нп 2017 18
12750 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 "Механічна інженерія" за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" Бандура В.М., Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Янович В.П., Середа Л.П., Гунько І.В., Пришляк В.М. Пвф 2017 6
12711 Електропривод виробничих машин і механізмів. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 14 «електрична інженерія», спеціальності 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка», другого (магістерського) Матвійчук В.А., Бубновська І.А. Мв 2017 8
12676 Електротехнології та освітлення. Навчально-методичний посібникзорганізаціїсамостійноїроботи студентів галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому ком Матвійчук В.А.,Штуць А.А., Рубаненко О.О.: Нп 2017 70
12574 Вдосконалення методу та розробка моделі діагностики силових трансформаторів на основі тепловізійних методів Соболевський Я.С. Дрп 2017 5
12573 Вдосконалення методики визначення нормативного значення технічних втрат електроенергії в електричних мережах» Бедрій Д.К. Дрп 2017 5
12572 Удосконалення алгоритму та закону функціонування автоматизованого електроприводу мостового крану» Вовк В. П. Дрп 2017 7
12552 Обґрунтування показників якості електричної енергії на основі оптимізації режимів роботи електрообладнання Шеремета М.М. Дрп 2017 4
12551 Удосконалення роботи електропривода стрічкового конвеєра з використан-ням СОФТ - старту Богатир В.А. Дрп 2017 8
12535 Обґрунтування системи заземлення електроустаткування підприємств агропромислового комплексу» Грогуль В.С. Дрп 2017 4
12519 Удосконалення електричної мережі 110/35/10 кв Вандзіляк Ю.С. Дрп 2017 4
12507 Тепло- и электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса с использованием микроэлектросетей Рубаненко Е.А. Тд 2017 336
12506 Обгрунтування робочих параметрів вібраційного грохоту для підготовки кормової суміші Климчук Дмитро Андрійович Дрп 2017 5
12367 Обгрунтування параметрів та структури системи світлотехніки аграрного підприємства Саранчук Юрій Олександрович Дрп 2017 4
12337 Обгрунтування алгоритму роботи системи керування електроприводу дифузійної установки на основі аналізу технологічного процесу Римар В.В. Дрп 2017 5
12336 Обгрунтування методики вибору параметрів системи енергопостачання при використанні геліо- та акумулюючих пристроїв з урахуванням статистичних метеопоказників Бондаренко Сергій Дрп 2017 6
12335 Удосконалення систем симетрування навантажень в системах енергопостачання з урахуванням режимів роботи обладнання Мержвінський Богдан Дрп 2017 5
12334 Удосконалення методів і засобів діагностування мереж оперативного постійного струму Саранчук Віталій Олександрович Дрп 2017 6
12243 Удосконалення методів діагностування технічного стану вимикачів Войцеховський А.Ю. Дрп 2017 6
12231 Методичні вказівки по оформленню дипломних робіт магістра для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та студентів ОС «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромехан Матвійчук В.А.,Стаднік М. І., Рубаненко О.О. Мв 2017 26
11886 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації (вибіркова частина). Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Рубаненко О.О., Стискал В.М. Нп 2016 4
11854 Адаптивний пристрій для вібраційної шпиндельно-планетарної обробки деталей (Пат. на винахід № 109008) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв 2015 580
11847 Вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 111003) Ярошенко Л. В. Пнв 2014 917
11171 Дослідження можливості створення мікромереж з використанням розосереджених джерел енергії (біоамаси) Рубаненко О.О. Сун 2016 638
11170 Нормування втрат електроенергії в електричних мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання Лежнюк П.Д., Рубаненко О.О. С 2016 356
11169 Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд 2016 314
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд 2014 364
10590 «Електричні машини» методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійних робіт студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Електричні машини» за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому Ярошенко Л.В., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. Мв 2016 42
10589 Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.10010101 «Енергетика Матвійчук В.А, Явдик В.В. Мв 2016 8
10588 Лабораторний практикум з "Електричних апаратів, станцій і підстанцій" для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи агропромислового комплексу" Головатюк М.О., Ярошенко Л.В. П 2016 23
10587 Лабораторний практикум з дисципліни «Апарати керування та захисту» для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101"Енергетика та електротехнічні системи агропромислового комплексу" Головатюк М.О., Ярошенко Л.В. П 2016 23
10582 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом 6.100101 – “Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” Бандура В.М., Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Пвф 2016 0
10560 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом 6.100101 – “Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” Бандура В.М., Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Пвф 2016 0
10559 Електротехнології та освітлення. Лабораторний практикум для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100101 - "Енергетика та електротехнічні системи в агропромислово" Матвійчук В. А. Штуць А. А. П 2016 93
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. Тд 2015 257
10266 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером (Пат. на винахід № 107870) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв 2015 326
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. Тд 2015 268
10255 Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою (Пат. на винахід № 108179) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв 2015 1113
10254 Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою (Пат. на винахід № 111436) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв 2015 377
10227 Аналіз технічного стануелектричних мереж та розробка рекомендацій по підвищенню їх надійності Боровик Дмитро Сергійович Дрп 2016 4
10222 Удосконалення електроприводу ( з двигуном постійного струму) бурякорізок Квятковський Микола Ігорович, Керівник: д.т.н., професор Матвійчук В.А. Дрп 2016 5
10221 Удосконалення методики вибору параметрів системи енергопостачання фермерських господарств при використанні вітро-, геліо- та акумулюючих пристроїв. Шпикуляк Богдан Вікторович Дрп 2016 6
10220 Аналіз технічних засобів із забезпечення показників якості електричної енергії Снісарчук Дмитро Михайлович Дрп 2016 5
10218 Оптимізація електроприводу дифузійної установки на основі аналізу параметру технологічного процесу Кадельчук Олександр Володимирович Дрп 2016 6
10217 Оптимізація режимів роботи приводу різання деревини по критерію питомих енерговитрат Бородянець Ярослав Григорович Дрп 2016 1388
10216 Удосконалення системи керування електроприводом вантажного ліфта СКОБАРА Дмитро Олександрович Дрп 2016 6
10215 Вдосконалення методів та засобів визначення дефектів ізоляції енергетичного обладнання в АПК Олійник Ігор Миколайович Дрп 2016 3
10209 Оптимізація режимів роботи електропривода стрічкового конвеєра Кондратюк Олександр Юрійович Дрп 2016 6
10208 Удосконалення електропривода мостового крану ШВЕЦЬ Сергій Олександрович Дрп 2016 5
10207 Вдосконалення моделі діагностування технічного стану вакуумних вимикачів Каганець О.М. Дрп 2016 3
10196 Вдосконалення методу та розробка моделі визначення технічного стану силових трансформаторів Склярук Олександр Володимирович Дрп 2016 5
10195 Дослідження можливостей використання біомаси для тепло- та електропостачання в АПК Вайнштейн Андрій Якович Дрп 2016 3
10184 Обґрунтування параметрів вібраційної моношарної сушарки для переміжного сушіння зерна інфрачервоним промінням Хлівненко Д. М. Дрп 2016 7
10097 Електропривод виробничих машин і механізмів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами денної форми навчання факультету механізації сільського господарства спеціальності 8.10010101 Енергетика сільськогосподарського виробництва Матвійчук В.А., Стаднік М.І., Рубаненко О.О. Мв 2016 8
10096 Основи проектування енергетичних об’єктів АПК. Методичні вказівки до виконання купсового проекту студентами заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямку підготовки 6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропро Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Мв 2016 9
10095 «Теоретичні основи електротехніки» Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання напрямку підготовки 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Стаднік М. І.; Рубаненко О. О. Мв 2016 7
10094 «Електроніка і мікросхемотехніка». Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчаня факультету механізації сільського господарства 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Стаднік М.І., Рубаненко О.О., Пелешок С.В. Мв 2016 9
10093 Електротехніка і електроніка Рубаненко О.О., Явдик В.В. Нп 2016 16
10091 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Пакет комплексної контрольної роботи для студентів спеціальності 8.10010101- "Енергетика сільськогосподарського виробництва" Рубаненко О.О. К 2016 15
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович Тд 2015 355
10009 нформаційно - керуючі системи в електричних мережах Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрантів зі спеціальності 8.10010101 « Енергетика сільськогосподарського виробництва » Стаднік М. І.,Матвійчук В. А., Рубаненко О. О. Нп 2016 5
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. Тд 2015 330
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. Тд 2015 269
9811 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів 8.10010101 Рубаненко О.О., Матвівйчук В.А., Рубаненко О.Є. Нп 2015 4
9071 Вібраційне обладнання для лущення волоських горіхів (Пат. на корисну модель № 103106) Янович В. П., Купчук І. М., Корольчук В. С., Ковальчук О. С. Пнк 2015 401
9070 Спосіб одержання високодисперсних помелів (Пат. на корисну модель № 103103) Янович В. П., Купчук І. М., Соломко І. В., Ковальчук О. С. Пнк 2015 312
9069 Спосіб одержання дрібнодисперсних порошків (Пат. на корисну модель № 101586) Янович В. П., Купчук І. М., Корольчук В. С., Ковальчук О. С. Пнк 2015 360
9005 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. С 2015 400
8997 Підвищення зносостійкості інструменту шляхом застосування електротехнологій Матвійчук В.А. Шпетна Ю. Бондаренко С. В. С 2015 286
8996 Аналіз технологічних можливостей процесів локального ротаційного деформування Матвійчук В. А. Явдик В. В. С 2015 400
8994 Розробка процесів холодного торцевого розкочуванння із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу Матвійчук В. А., Михалевич В. М., Краєвський В. О. С 2015 385
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. Тд 2015 253
8976 Моделі підсумовування розсіяних пошкоджень в процесах пластичного деформування Матвійчук В. А. С 2015 330
8975 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Явдик В. В. С 2015 395
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А Тд 2015 521
8973 Генерация тепловой энергии в сельськом хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В. А., Рубаненко Е. А., Дмитришен А. Н. С 2014 361
8970 Дослідження роботи вібраційної барабанної сушарки Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Янович В. П., Вишнєвський В. М. С 2015 561
8959 Метод стабілізації в’язкості віброкиплячого шару в адаптивних вібраційних технологічних машинах (Пат. на винахід № 105859) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В. Пнв 2014 417
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. Тд 2014 271
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. Тд 2015 444
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. Тд 2014 756
8938 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером (Пат. на винахід № 107870) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Мокрицький Р. Б. Пнв 2014 1240
8937 Спосіб стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних вібраційних технологічних машинах (Пат. на винахід № 106526) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В. Пнв 2014 433
8926 Керований віброзбуджувач (Пат. на винахід № 104108) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б., Деньщиков О. Ю. Пнв 2013 415
8925 Керований віброзбуджувач Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв 2013 494
8924 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером (Пат. нв винахід № 107870) Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б. Пнв 2013 345
8923 Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом викорисатння біовідходів Веселовська Н.Р., Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Дмитришен О.М. С 2015 285
8916 Вібраційний змішувач (Пат. на винахід № 111003) Ярошенко Л. В. Пнв 2014 534
8915 Спосіб переміжного вібромоношарного сушіння Ярошенко Л. В., Омельянов М. О. Пнв 2013 534
8833 Использование альтернативных источников энергии для электроснабжения в АПК Рубаненко Е.А., Сидоренко Р.В., Чарский А.В., Кривулько М.В. С 2014 279
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Тд 2014 393
8831 Генерация тепловой энергии в сельском хозяйстве из твердого биотоплива Матвийчук В.А., Рубаненко Е.А., Дмитришен А. Н. С 2014 366
8768 Використання біомаси для для отримання теплової та електроенергії в сільському господарстві Рубаненко О. О., Дмитришен О. М. Знп 2015 805
8767 Вдосконалення методів визначення стану ізоляції мереж оперативного постійного струму на ранній стадії розвитку дефекту Рубаненко О. Є., Романюк М. В., Рубаненко О. О. Знп 2015 778
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014 262
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014 233
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2014 278
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 251
8665 Методичні рекомендації до дипломного проектування для студентів напряму «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Мв 2015 16
8664 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» «Електроніка і мікросхемотехніка» та «Електронік Рубаненко О.О., Ковальчука С.О., Гурич А.Ю. Мв 2015 62
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 256
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 242
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 244
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 319
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 289
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 261
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 307
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 230
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 290
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 276
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015 279
8553 Технологія наукових досліджень. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом підготовки 8.10010101 “Енергетика сільськогосподарського виробництва” Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2015 3
8550 “Автоматизація виробничих процесів” Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності: 6.051701 - ”Харчові технології та інженерія” Ярошенко Л.В. Нп 2015 52
8274 Технології наукових досліджень Лежнюк П.Д., Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є. Нп 2015 13
7838 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. Куцевол М. О., Куцевол О. М., Рубаненко О. О. Мв 2014 6
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно-пористих матеріалів. Ч. І. Куцевол М. О., Куцевол О. М. Мвв 2014 3
7836 Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки із підготовки до виконання лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни “Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції і матеріалів” студентами бакал Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв 2014 14
7780 Пристрої автоматики систем керування // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014 3
7779 Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014 4
7778 Основи проектування енергетичних об’єктів АПК // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Нп 2014 6
7777 Монтаж енергообладнання і систем керування // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014 4
7776 Електричні мережі // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М.О., Матвійчук В. А. Нп 2014 2
7775 Діагностування електрообладнання // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М. О. , Рубаненко О. О. Нп 2014 10
7774 Апарати керування і захисту // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014 10
7773 Методичні рекомендації до дипломного та курсового проектування для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Мв 2014 11
7772 Засоби автоматизації в електротехнологіях // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О., Головатюк М.О. Нп 2014 12
7765 Лабораторний практикум з автоматизації виробничих процесів Ярошенко Л.В. Нп 2014 245
7667 «Автоматизація технологічних процесів» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2014 13
7666 Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва // Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.130100 “Агрономія” Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2014 3
7334 Електротехнічні матеріали // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О. Нп 2013 6


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska