The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
23171 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher L. СSc 2019 166
18515 Програма комплексної виробничої практики з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Пронько Л.М., Березюк С.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв 2018 9
13750 Формуванння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "вінницький олійножировий комбінат") Воробєй Ю.В. Дрп 2017 24
13742 Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (за матеріалами тов "тульчинм'ясо") Сідак С.О. Дрп 2017 3
10334 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Діловий етикет» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6. 140103 «Туризм» Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Мв 2016 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska