The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31048 Удосконалення конструкції розвантажувача автомобіля-самоскида Мельник Віталій Дрп 2022 73
23171 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher L. СSc 2019 229
18515 Програма комплексної виробничої практики з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Пронько Л.М., Березюк С.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв 2018 9
13750 Формуванння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "вінницький олійножировий комбінат") Воробєй Ю.В. Дрп 2017 26
13742 Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (за матеріалами тов "тульчинм'ясо") Сідак С.О. Дрп 2017 3
10334 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Діловий етикет» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6. 140103 «Туризм» Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Мв 2016 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska