The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Том 2

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2899 Проблематика розвитку біопаливного виробництва в Україні А. Г. Мазур 2011 182
2898 Проблеми і перспективи розвитку лізингу в процесі розвитку національної економіки Н. Д. Фаюра, А. В. Городиський 2011 181
2896 Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств А. А. Верзун 2011 166
2895 Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств І. В. Коваленко 2011 181
2894 Проблеми залучення інвестицій в АПК України С. К. Марченко, К. І. Долгіх 2011 165
2893 Ризики сільськогосподарського страхування О. В. Марценюк-Розарьонова, О. Ю. Федоришина 2011 246
2892 Фінансування інновацій в Україні О. В. Марценюк-Розарьонова, О. Ю. Федоришина 2011 198
2891 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств О. В. Марценюк-Розарьонова, К. М. Кедь 2011 181
2890 Необхідність інвестицій в економіці України та удосконалення фінансового механізму О. В. Марценюк-Розарьонова, Г. В. Голюк 2011 174
2889 Фінансова стійкість страхової компанії О. В. Марценюк-Розарьонова 2011 162
2888 Страхування життя в Україні О. В. Марценюк-Розарьонова, Б. В. Сивак 2011 178
2887 Проблеми оподаткування страхової діяльності та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, А. С. Кравчук 2011 166
2886 Механізм здійснення та особливості страхового відшкодування в галузі АПК на сучасному етапі ринкових відносин О. В. Марценюк-Розарьонова, А. О. Ірклій 2011 186
2885 Виробництво та конкурентоспроможність зерна О. Л. Руда 2011 197
2884 Система цін в Україні та вплив ціни на економічні процеси і відносини В. І. Янчук, Г. В. Янчук, О. В. Янчук 2011 171
2883 Світовий досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників Г. М. Рябенко, Ю. В. Степаник 2011 189
2882 Проблеми розподілу фінансових ресурсів та розвитку сільських територій В. М. Семцов 2011 162
2881 Основні пріоритети аграрної державної політики Г. М. Рябенко 2011 196
2880 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун 2011 181
2879 Пріоритетні напрями розвитку фінансового забезпечення підприємств АПК в умовах подальшої інтеграції України в в європейську та світову економічні системи М. А. Панчук 2011 192
2878 Ефективне управління та оптимізація розрахунків з покупцями і замовниками на підприємствах АПК Л. С. Кравчук 2011 197
2877 Відповідність системи кредитного забезпечення системі аграрного виробництва В. М. Ковалів 2011 198
2876 Роль інноваційного процесу в ефективності залучення інвестиційних ресурсів у сільське господарство О. А. Громов 2011 205
2875 Фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання Л. О. Вдовенко, С. О. Вдовенко 2011 182
2874 Альтернативні системи оподаткування та шляхи їх вдосконалення в галузі АПК Т. М. Мараховська 2011 194
2873 Шляхи податкового реформування в Україні та його адаптація до вимог ЄС А. М. Кравцова, Т. М. Мараховська 2011 187
2872 Кредитування – важливий напрям активізації діяльності фермерських господарств І. В. Фурман 2011 173
2871 Банківське кредитування лізингових проектів агроформувань С. В. Колотій 2011 178
2870 Комплексна концепція фінансового менеджменту підприємства на основі технологій бюджетування Л. О. Чорна 2011 180
2869 Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств П. А. Лайко 2011 175
2868 Стан і перспективи функціонування спрощеної системи оподаткування в сільському господарстві України В. П. Синчак 2011 169
2867 Основні тенденції та перспективи розвитку сучасного податкового контролю в Україні О. Д. Шевчук 2011 196
2866 Екологічний аудит – форма незалежного екологічного контролю та важіль управління екологічною безпекою підприємств В. А. Фостолович 2011 215
2865 Розвиток інвестиційного контролінгу на сільськогосподарських підприємствах А. М. Ужва 2011 218
2864 Проблеми організації контролю державного фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні Л. А. Суліменко, Ю. П. Зима 2011 152
2863 Методика експертного дослідження операцій сільськогосподарських підприємств А. Є. Рубан, Л. В. Гончар 2011 190
2862 Організація оперативного контролю в сільському господарстві: теоретико - практичні аспекти К. П. Приступа 2011 151
2861 Окремі питання проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарських процесах за участю аграрних підприємств Л. Г. Михальчишина 2011 178
2860 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством М. М. Коцупатрий, У. О. Гуцаленко 2011 190
2849 Роль аудиту у відновленні української економіки А. Г. Костирко 2011 191
2847 Інвестиційна нерухомість як новий об’єкт інвентаризації Л. П. Коритник 2011 190
2846 Щодо питання забезпечення аудиту операцій зі страхування майна Л. В. Коваль 2011 221
2845 Державна підтримка сільськогосподарських підприємств та необхідність її контролю Н. Г. Здирко 2011 180
2844 Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності О. Л. Дубіковська 2011 200
2843 Державний внутрішній фінансовий контроль: становлення та розвиток І. К. Дрозд 2011 177
2842 Функції економічного контролю та їхнє застосування щодо витрат і доходів підприємств В. А. Дерій 2011 164
2841 Адаптація контролю за фінансовими результатами діяльності сільськогосподарських підприємств до ринкових умов Л. В. Гуцаленко 2011 156
2840 Аудиторський ризик: методи виявлення, оцінювання та управління В. П. Бралатан 2011 164
2839 Сучасна технологія контролю: сутність і зміст поняття, взаємозв"язки елементів Т. А. Бутинець 2011 264
2838 Організація аудиторської діяльності та її складові В. П. Бондар 2011 191
2837 Контроль бюджетного фінансування на підприємствах АПК В. П. Бондар 2011 185
2836 Модель внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств К. В. Безверхий 2011 179
2835 Організаційні проблеми внутрішнього контролю та їх вплив на фінансові результати господарських товариств С. В. Бардаш 2011 178


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska