The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Том 2

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2899 Проблематика розвитку біопаливного виробництва в Україні А. Г. Мазур 2011 95
2898 Проблеми і перспективи розвитку лізингу в процесі розвитку національної економіки Н. Д. Фаюра, А. В. Городиський 2011 101
2896 Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств А. А. Верзун 2011 100
2895 Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств І. В. Коваленко 2011 110
2894 Проблеми залучення інвестицій в АПК України С. К. Марченко, К. І. Долгіх 2011 105
2893 Ризики сільськогосподарського страхування О. В. Марценюк-Розарьонова, О. Ю. Федоришина 2011 124
2892 Фінансування інновацій в Україні О. В. Марценюк-Розарьонова, О. Ю. Федоришина 2011 120
2891 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств О. В. Марценюк-Розарьонова, К. М. Кедь 2011 105
2890 Необхідність інвестицій в економіці України та удосконалення фінансового механізму О. В. Марценюк-Розарьонова, Г. В. Голюк 2011 100
2889 Фінансова стійкість страхової компанії О. В. Марценюк-Розарьонова 2011 92
2888 Страхування життя в Україні О. В. Марценюк-Розарьонова, Б. В. Сивак 2011 104
2887 Проблеми оподаткування страхової діяльності та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, А. С. Кравчук 2011 83
2886 Механізм здійснення та особливості страхового відшкодування в галузі АПК на сучасному етапі ринкових відносин О. В. Марценюк-Розарьонова, А. О. Ірклій 2011 98
2885 Виробництво та конкурентоспроможність зерна О. Л. Руда 2011 108
2884 Система цін в Україні та вплив ціни на економічні процеси і відносини В. І. Янчук, Г. В. Янчук, О. В. Янчук 2011 100
2883 Світовий досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників Г. М. Рябенко, Ю. В. Степаник 2011 107
2882 Проблеми розподілу фінансових ресурсів та розвитку сільських територій В. М. Семцов 2011 93
2881 Основні пріоритети аграрної державної політики Г. М. Рябенко 2011 101
2880 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун 2011 103
2879 Пріоритетні напрями розвитку фінансового забезпечення підприємств АПК в умовах подальшої інтеграції України в в європейську та світову економічні системи М. А. Панчук 2011 106
2878 Ефективне управління та оптимізація розрахунків з покупцями і замовниками на підприємствах АПК Л. С. Кравчук 2011 117
2877 Відповідність системи кредитного забезпечення системі аграрного виробництва В. М. Ковалів 2011 129
2876 Роль інноваційного процесу в ефективності залучення інвестиційних ресурсів у сільське господарство О. А. Громов 2011 112
2875 Фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання Л. О. Вдовенко, С. О. Вдовенко 2011 106
2874 Альтернативні системи оподаткування та шляхи їх вдосконалення в галузі АПК Т. М. Мараховська 2011 119
2873 Шляхи податкового реформування в Україні та його адаптація до вимог ЄС А. М. Кравцова, Т. М. Мараховська 2011 114
2872 Кредитування – важливий напрям активізації діяльності фермерських господарств І. В. Фурман 2011 91
2871 Банківське кредитування лізингових проектів агроформувань С. В. Колотій 2011 104
2870 Комплексна концепція фінансового менеджменту підприємства на основі технологій бюджетування Л. О. Чорна 2011 109
2869 Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств П. А. Лайко 2011 90
2868 Стан і перспективи функціонування спрощеної системи оподаткування в сільському господарстві України В. П. Синчак 2011 104
2867 Основні тенденції та перспективи розвитку сучасного податкового контролю в Україні О. Д. Шевчук 2011 109
2866 Екологічний аудит – форма незалежного екологічного контролю та важіль управління екологічною безпекою підприємств В. А. Фостолович 2011 142
2865 Розвиток інвестиційного контролінгу на сільськогосподарських підприємствах А. М. Ужва 2011 127
2864 Проблеми організації контролю державного фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні Л. А. Суліменко, Ю. П. Зима 2011 99
2863 Методика експертного дослідження операцій сільськогосподарських підприємств А. Є. Рубан, Л. В. Гончар 2011 111
2862 Організація оперативного контролю в сільському господарстві: теоретико - практичні аспекти К. П. Приступа 2011 87
2861 Окремі питання проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарських процесах за участю аграрних підприємств Л. Г. Михальчишина 2011 107
2860 Сутність та місце контролінгу в управлінні підприємством М. М. Коцупатрий, У. О. Гуцаленко 2011 102
2849 Роль аудиту у відновленні української економіки А. Г. Костирко 2011 113
2847 Інвестиційна нерухомість як новий об’єкт інвентаризації Л. П. Коритник 2011 102
2846 Щодо питання забезпечення аудиту операцій зі страхування майна Л. В. Коваль 2011 148
2845 Державна підтримка сільськогосподарських підприємств та необхідність її контролю Н. Г. Здирко 2011 100
2844 Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності О. Л. Дубіковська 2011 114
2843 Державний внутрішній фінансовий контроль: становлення та розвиток І. К. Дрозд 2011 100
2842 Функції економічного контролю та їхнє застосування щодо витрат і доходів підприємств В. А. Дерій 2011 106
2841 Адаптація контролю за фінансовими результатами діяльності сільськогосподарських підприємств до ринкових умов Л. В. Гуцаленко 2011 89
2840 Аудиторський ризик: методи виявлення, оцінювання та управління В. П. Бралатан 2011 88
2839 Сучасна технологія контролю: сутність і зміст поняття, взаємозв"язки елементів Т. А. Бутинець 2011 113
2838 Організація аудиторської діяльності та її складові В. П. Бондар 2011 121
2837 Контроль бюджетного фінансування на підприємствах АПК В. П. Бондар 2011 119
2836 Модель внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств К. В. Безверхий 2011 98
2835 Організаційні проблеми внутрішнього контролю та їх вплив на фінансові результати господарських товариств С. В. Бардаш 2011 101


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska